Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE INVATAMANT : SCOALA POSTLICEALA SANITARA CAROL DAVILA TG JIU VIZAT

PROFESOR: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR


ANUL II C DR. HORTOPAN RAMONA CRISTINA
SPECIALIZAREA : ASISTENT MEDICAL GENERALIST
MODULUL :EPIDEMIOLOGIE SI SANATATE PUBLICA APROBAT
SEF COMISIE NURSING
COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA
ANUL SCOLAR 2015 – 2016 , SEM II

NR UNITATEA DE COMPETENT CONTINUT TEMATIC NR SAPT OBS


CRT COMPETENTE E SPECIFICE ORE
1. Notiuni de bază ale epidemiologiei: Sapt 1
Epidemiologie si Descrie Definire, obiectul preocupărilor (grupurile populationale -populatie tintă de Sem II
sanatate publica conceptele de referintă, grup particular de bolnavi). 8
bază Obiective: descrierea distributiei bolilor/factorilor de risc in populatiile
ale umane, explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora,
epidemiologiei. predictia in legătură cu numărul
probabil al bolilor, fundamentarea programelor de
prevenire si combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate.
Domenii de aplicare: in sănătatea publică, si medicina clinică.
Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoasterii(cercetarea
fundamentală) si nivelul interventiei (cercetarea aplicativă).
Caracterul cauzal al unor asociatii.
2. Epidemiologia bolilor infectioase:
Epidemiologie si Procesul epidemic, clasificarea epidemiologică a bolilor infectioase, Sapt 2
sanatate publica activitatea si asistenta antiepidemică. 8 Sem II
Supravegherea epidemiologică (infectii digestive, infectii aerogene,
zooantroponoze, parazitoze, infectia HIV/SIDA, infectii nozocomiale).
NR UNITATEA DE COMPETENT CONTINUT TEMATIC NR SAPT OBS
CRT COMPETENTE E SPECIFICE ORE
3. Epidemiologie si Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: Sapt 3
sanatate publica Distributia si determinantii bolilor cronice in populatii diferite,controlul Sem II
problemelor cronice de sănătate, metode folosite de epidemiologie. 8
Anchetele epidemiologice (descriptive, analitice,experimentale si
operationale), screening-ul si studiile de prevalentă.
4. Epidemiologie si Explică starea Modele de sănătate publică:
sanatate publica de sănătate si 1.1. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influentată de 8 Sapt 4
caracteristicile biologia umană, mediu, comportament si serviciile de sănătate). Sem II
sănătătii publice 1.2. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influientată de
sărăcie, factori sociali, stilul de viată, somajul, locuintele nesănătoase,
poluarea mediului,nivelul de educatie).
1.3. Modelul stării de sănătate, a determinantilor si a interventiilor
(determinanti directi - fumatul, nutritia,alcoolul, consumul de droguri,
accesul la apa potabilă,sanitatia, habitatul, violenta mai ales in familie,
accesul la ingrijiri de sănătate si determinanti indirecti - produsul
intern brut, distributia veniturilor intre judete/in interiorul
judetului, sărăcia, modificările climei, factori sociodemografici,
educatia, situatiile de criză).
1.4. Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a
determinantilor sănătătii in relatie cu calitatea vietii.
5. Epidemiologie si Managementul datelor si al informatiilor medicale. 8 Sapt5
sanatate publica Managementul sistemelor de informatii. SemII
2.1. Definitie, concepte, tipuri de informatii (clasificarea după sursă,
natură,nivelul managerial,temporalitate,frecventa de colectare,
utilizare,format,aparitie,tip).
2.2. Calitatea datelor (relevanta, corectitudinea,exhaustivitatea, increderea
in sursa informatiei), metode de comunicare a informatiei (fată in fată,
scrisă, vizuală, orală,electronică)analiza si interpretarea datelor.
NR UNITATEA DE COMPETENT CONTINUT TEMATIC NR SAPT OBS
CRT COMPETENTE E SPECIFICE ORE
Epidemiologie si Probleme de sănătate publică: Sapt 6
sanatate publica 3.1. Determinantii majori ai principalelor probleme de sănătate si 8 Sem II
6. conditionarea lor, asocierea determinantilor in producerea efectului (boală,
deces), relatia dintre determinanti.
3.2. Calitatea vietii si organizarea serviciilor de sănătate(tipuri de modele de
cercetare a calitătii vietii - generale,individualizate, specifice bolii,
indicatori sintetici – indicele dezvoltării umane, indicele disparitătii intre
sexe, indicele participării femeii, indicele sărăciei).
Epidemiologie si Monitorizează Indicatori utilizati in monitorizarea stării de sănătate a Sapt7
sanatate publica starea de comunitătii: 8 Sem II
sănătate. 1.1. Propusi de U.E. (indicatori ai stării de sănătate,indicatori ai stilului de
7. viată, indicatori de caracterizare a conditiilor de viată si muncă, protectia
sănătătii,caracteristici demografice si sociale);
1.2. Propusi de O.M.S. - strategia "Sănătatea pentru toti in secolul XXI",
ingrijirile de sănătate (nursingul) in contextul strategiei "Sănătate XXI".
1.3. Strategia natională de sănătate publică: starea de sănătate a populatiei,
politica de sănătate a guvernului,principii directoare, scopul si obiectivele
strategiei nationale de sănătate publică, domenii prioritare de interventie
(boli netransmisibile, boli transmisibile,sănătatea mintală, sănătatea
familiei, servicii preventive,implementare, monitorizare, evaluare, statistica
populatiei,dinamica populatiei,(concepte, măsurarea natalitătii si fertilitătii).
8. Epidemiologie si Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe
sanatate publica rate demografice: Sapt 8
2.1. Statistica populatiei (numărul, repartitia teritorială,ponderea in mediul 8 Sem II
urban/rural, densitatea, structura pe sexe, structura pe grupe de varstă).
2.2. Dinamica populatiei (măsurarea mortalitătii infantile,măsurarea
mortalitătii generale si specifice).
2.3. Implicatiile statisticii si dinamicii populatiei pentru serviciile de
sănătate.
NR UNITATEA DE COMPETENT CONTINUT TEMATIC NR SAPT OBS
CRT COMPETENTE E SPECIFICE ORE
9. Epidemiologie si Măsoară si Morbiditatea si tipurile de morbiditate: supravegherea
sanatate publica analizează bolilor acute si cronice (caracteristici comune si Sapt 9
morbiditatea. diferentiate), definitia morbiditătii, co-morbiditatea, SemII
utilizarea morbiditătii in studiile epidemiologice 8
descriptive.
10. Epidemiologie si Măsurarea morbiditătii observate:
sanatate publica 2.1. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor, calcularea Sapt 10
relatiei dintre factorii de risc si boală,abordarea transversală si abordarea 8 Sem II
longitudinală, populatiala risc.
2.2. Abordarea morbiditătii observate: unitatea de observare = evenimentul
(cazul de imbolnăvire, persoana bolnavă) si aspectul morbiditătii =
fenomenul (incidenta,prevalenta, morbiditatea cu ITM, morbiditatea cu
invaliditate, morbiditatea spitalizată, mortalitatea specifică,morbiditatea
individuală - pe contingent, morbiditatea succesivă - in dinamică), sursa
datelor si informatiilor (date de rutină si date obtinute prin studii speciale -
cercetări,screening, anchete medicale).
11. Epidemiologie si Indicatorii de morbiditate:
sanatate publica 3.1. Incidenta, prevalenta, morbiditatea spitalizată,morbiditatea cu
incapacitate de muncă, indici de structură pentru incidentă/prevalentă - 8 Sapt 11
obiective, formule de calcul,reprezentări grafice. Sem II
3.2. Conceptul de vizualizare a informatiilor referitoare la sănătate(aplicabil
la nivelul individului, familiei,comunitătii, cu evaluări la nivel regional si
national) -descriere cantitativă si evaluare cantitativă a aspectelor
multidimensionale ale sănătătii intr-o populatie (gruparea informatiilor -
starea de boală si deteriorarea sănătătii,sistemul de ingrijiri de sănătate,
caracteristicile socioculturale,determinantii de mediu, alimentatia si
nutritia),metodologia de ierarhizare si scala standardizată, construirea
tabelelor si reprezentarea grafică a datelor, comparări intre evolutie din
diferite perioade,relevanta pentru implementarea unor programe de sănătate.
NR UNITATEA DE COMPETENT CONTINUT TEMATIC NR SAPT OBS
CRT COMPETENTE E SPECIFICE ORE
12. Epidemiologie si Aplică Initierea:
sanatate publica programe de 1.1. Prezentarea situatiei existente, (elemente de biostatistică, analiza
sănătate statistică, reprezentarea grafică a informatiilor, utilizarea software-ului Sapt 12
publică. specializat). 8 Sem II
1.2. Identificarea problemelor, descrierea prioritătilor si formularea
problemei de sănătate.
1.3. Specificarea participantilor si colaboratorilor,stabilirea populatiei tintă
si a beneficiarilor, durata programului.
1.4. Oportunităti si constrangeri
2. Planificarea:
2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice,operationale),
rezultate asteptate.
3. Implementarea:
3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării(resurse umane,
materiale, financiare, informationale).
3.2. Structura organizatională, responsabilităti, planul activitătilor.
3.3. Estimarea bugetului, monitorizare.
4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii si norme utile in control si
evaluare, evaluări partiale, evaluare finală,concluzii si propuneri.

TOTAL ORE
12 SAPT x 8 ORA / SAPT = 96 ORE
PROF. ASISTENT MEDICAL
COSOLAN ELENA ANGELA

S-ar putea să vă placă și