Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE INVATAMANT : SCOALA POSTLICEALA SANITARA”CAROL DAVILA” TG-JIU AVIZAT

PROF:ASIST. MED. PRINC. COSOLAN ELENA ANGELA DIRECTOR


CLASA: ANUL II C PROF.DR.HORTOPAN RAMONA CRISTINA
SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST APROBAT
MODULUL: CHIRURGIE TORACICA,CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC SEF COMISIE NURSING
COSOLAN ELENA ANGELA

PLANIFICARE CALENDARISTICA 2015 -2016

Nr. Unitatea de competenta Competente specifice Continut tematic Nr.ore Saptamana Obs.
crt.
1. Analizeaza semnele si simptomele Rolul propriu si delegat al
specifice afectiunilor chirurgicale asistentei medicale in Sem.II
Nursing in chirurgie toracice si cardiovasculare efectuarea ingrijirilor Sapt.1
toracica si cardiovasculara pacientului cu afectiuni 1h
toracice si cardiovasculare.
Elemente recapitulative
privind anatomia si
fiziologia aparatului
respirator si cardiovascular
2. Sem.II
Semne si simptome la 1h Sapt.2
pacientii cu afectiuni
chirurgicale toracice si
cardiovasculare.

Identifica problemele de dependenta Sem.II


si stabileste diagnosticele de nursing Ingrijirea pacientilor cu Sapt.3
3. la pacientii cu afectiuni chirurgicale chist hidatic pulmonar. 1h
toracice si cardiovasculare.
Elaboreaza planul de nursing.
Nr. Unitatea de competenta Competente specifice Continut tematic Nr.ore Saptamana Obs.
crt.
Identifica problemele de dependenta Ingrijirea pacientilor cu Sem.II
4. Nursing in chirurgie si stabileste diagnosticele de nursing pleurezie purulenta Sapt.4
toracica si cardiovasculara la pacientii cu afectiuni chirurgicale netuberculoasa. 1h
toracice si cardiovasculare.
Elaboreaza planul de nursing.

5. Identifica problemele de dependenta Sem.II


si stabileste diagnosticele de nursing Ingrijirea pacientilor cu Sapt.5
la pacientii cu afectiuni chirurgicale abces pulmonar. 1h
toracice si cardiovasculare.
Elaboreaza planul de nursing.

6. Aplica interventii proprii si delegate. Ingrijirea pacientilor cu Sem.II


Evalueaza rezultatele ingrijirilor tromboembolism 1h Sapt.6
aplicate. pulmonar.

7. Identifica problemele de dependenta


si stabileste diagnosticele de nursing
la pacientii cu afectiuni chirurgicale Ingrijirea pacientilor cu 1h Sem.II
toracice si cardiovasculare. pericardita. Sapt.7
Elaboreaza planul de nursing.
Evalueaza rezultatele ingrijirilor
aplicate.

Ingrijirea pacientilor cu
8. Identifica problemele de dependenta stenoza aortica,stenoza 1h Sem.II
si stabileste diagnosticele de nursing mitrala. Sapt.8
la pacientii cu afectiuni chirurgicale
toracice si cardiovasculare
Nr. Unitatea de competenta Competente specifice Continut tematic Nr.ore Saptamana Obs.
crt.
9. Identifica problemele de dependenta Sem.II
Nursing in chirurgie si stabileste diagnosticele de nursing Ingrijirea pacientilor cu 1h Sapt.9
toracica si cardiovasculara la pacientii cu afectiuni chirurgicale traumatism
toracice si cardiovasculare. toracic.Toracocenteza.
Elaboreaza planul de nursing.
Evalueaza rezultatele ingrijirilor
aplicate.
10. Elaboreaza planul de nursing. Ingrijirea pacientilor cu 1h Sem.II
Evalueaza rezultatele ingrijirilor anevrisme arteriale. Sapt.10
aplicate
11. Nursing in chirurgie Identifica problemele de dependenta Ingrijirea pacientilor cu Sem.II
toracica si cardiovasculara si stabileste diagnosticele de nursing varice ale membrelor Sapt.11
la pacientii cu afectiuni chirurgicale inferioare,tromboze. 1h
toracice si cardiovasculare. Oxigenoterapia.
Elaboreaza planul de nursing.
Evalueaza rezultatele ingrijirilor
aplicate.
12. Pregateste materiale si instrumente Descrierea materialelor si Sem.II
adecvate pentru efectuarea instrumentelor adecvate Sapt.12
interventiilor. folosite in chirurgia 1h
toracica si cardiovasculara.
Evaluare.

TOTAL ORE:
12 SAPTAMANI *1H/SAPT.=12 ORE

PROFESOR,
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
COSOLAN ELENA ANGELA