Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele:..................................................

Data sustinerii testului.................................................

Clasa: a VIII a……

Test inițial la Educatie tehnologica

I. Cititi cu atentie enunturile de mai jos, notati pe foaia de concurs cifra corespunzatoare (20p)
fiecarui anunt si notati in dreptul ei A, daca apreciati ca enuntul este adevarat sau F daca
apreciati ca enuntul este fals.

1. Metalele in general sunt bune conductoare de electricitate.


2. Otelul este un aliaj al fierului cu carbonul, carbonul fiind in procent de peste 2,14%
3. Desenul tehnic este reprezentarea grafica plana a unui obiect, respectand anumite reguli bine
stabilite in acest scop.
4. Aeroportul reprezinta un ansamblu format din : terenuri, cladiri si instalatii necesare decolarii,
aterizarii, manevrarii, adapostirii si intretinerii avioanelor.

II. Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect la urmatoarele intrebari: 40p


1. Alamele sunt aliaje ale :
a. fierului cu carbonul;
b. cupru cu zinc;
c. aluminiului cu fierul.
2. Rezistenta la coroziune este o proprietate:
a. fizica;
b. tehnologica;
c. chimica.
3. Este operatie de prelucrare a cauciucului:
a. honuirea;
b. calandrarea;
c. frezarea.
4. Transporturul rutier de persoane se realizeaza cu:
a. marfarul;
b. metroul;
c. autobuzul.

III. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile de mai jos să devină corecte din punct de
vedere ştiinţific. 20p
Produsele obtinute in furnal sunt: --------1--------, ---------2------- si ---------3-------- .
Electroliza este procesul de descompunere al unei substante in elementele sale cu ajutorul
----4--------- .

Se acorda din oficiu 20 p


Total 100 p
Test inițial la Educatie tehnologica
Clasa a VIII-a
Barem de corectare

Subiectul I. Total 20p (5x4p)


1.A
2.F
3.A
4.A

Subiectul II. Total 40p (4x10p)


1.b; 2c; 3.b; 4.c.

Subiectul III. Total 20p( 5x4p)

1- fonta, 2- zgura, 3-gazele arse, 4-curentului electric.

Se acorda din oficiu 20p.


Total 100p.
Timp de lucru 30 minute