Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de rol

Manager de proiect

1. Denumirea rolului: Manager de proiect-conferinta business
2. Obiective
Asigurarea unei comunicari cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor
contractuale ce decurg din parteneriatele incheiate cu ei.
Pregatirea si organizarea activitatilor din cadrul proiectului si asigurarea resurselor
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu conditiile finantatorului.
Valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului.
3.Incadrarea in structura echipei de proiect
Locul de munca: Departamentul Proiecte
Se subordoneaza: Manager departament Proiecte
Colaboreaza: cu managerii sau sefii din celelalte departamente implicate in diverse faze ale
implementarii proiectului; cu clientii, furnizorii si beneficiarii proiectului.
4. Sarcininile si responsabilitatile specifice rolului

A. Fata de demararea proiectului :
- stabilirea unei echipe de proiect in conformitate cu volumul activitatilor ce urmeaza a fi
realizate;
Periodicitate: o singura data.
-stabileste sarcinile si responsabilitatile membrilor echipei de proiect, in baza fiselor de post;
Periodicitate: o singura data.
-stabileste trainingurile necesare inceperii unui astfel de proiect; echipa de proiect plecand, toti,
de la acelasi nivel de cunostiinte;
Periodicitate: o singura data.
- intocmirea unui buget si a unui cash flow al proiectului (necesar de resurse neumane)
Periodicitate: o singura data.
- realizarea unei planificari in conformitate cu cerintele date de stakeholderi;
Periodicitate: o singura data.
- realizarea unei strategii de actiune pentru proiectul dat;
Periodicitate: o singura data.

- stabileste colaborari de lunga perioada cu parteneri, beneficiarii, finantatorii proiectului.
Periodicitate: de cate ori este necesar
B. Fata de derularea proiectului
Fisa de rol
Manager de proiect
-coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand activitatile facute de echipa (
angajati full-time si part-time, consultantii, alti colaboratori);
Periodicitate: tot timpul
-mentine contactul cu partenerii, beneficiarii, finantatorul/ii proiectului;
Periodicitate: de cate ori este necesar
- monitorizeaza progresul fata de obiectivele propuse;
Periodicitate: tot timpul
-redacteaza rapoarte lunare catre stakeholderii interesati;
Periodicitate: lunare
-asigura circularea informatiei in echipa de proiect si in toate departamentele organizatiei ce sunt
implicate in cadrul proiectului;
Periodicitate: tot timpul
-realizeaza cerinte suplimentare venite de la superiorul ierarhic
Periodicitate: de cate ori este necesar

C. Fata de depasirea discontinuitatilor din proiect
- motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a celor din
subordinea sa;
Periodicitate: de cate ori este necesar
- face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pt a maximiza eficienta echipei;
Periodicitate: de cate ori este necesar
-face intalniri 1 la 1 cu membrii echipei pentru a primii feedback relevant de la acestia;
Periodicitate: de cate ori este necesar
-sesiuni de lucru/workshopuri ce ajuta la rezolvarea blocajelor la nivel profesional.
Periodicitate: numar limitat de ori, maxim 3 WS


D. Fata de finalizarea proiectului:
- adunarea unui feedback din partea tuturor stakeholderilor;
Periodicitate: o singura data;
- realizarea unei sedinte de follow-up impreuna cu echipa de proiect pentru a se identifica
plusurile si minusurile din cadrului proiectului;
Periodicitate: 1-2 intalniri;
-realizarea unui raport final individual pentru fiecare membru al echipei;
Fisa de rol
Manager de proiect
Periodicitate: o singura data
-realizarea unui raport final individual pentru fiecare stakeholder.
Periodicitate: o singura data

5. Mediul de lucru:
Program de lucru: 8ore/zi; 5 zile/saptamana; posibile ore suplimenatare, cand este nevoie.
Conditiile de munca: birou individual, echipamente PC si birotica necesara; acces nelimitat(in
scopul indeplinirii obiectivelo) la telefon, retea interna, baze de date, internet, telefon mobil
personal, masina de serviciu, laptop pentru deplasari sau intalniri.
Mediul de lucru: 60-70 % din timp la birou, 30-40 % din timp deplasare in interes de serviciu.
Efort fizic si mintal: efort mental mare, efort fizic mediu.
Alte surse de disconfort: stres intelectual accentuat, cantitate de somn limitata, timp liber foarte
limitat.

6. Contacte si deplasari
Toate cererile, rapoartele, darile de seama, etc. sunt obligatoriu de facut in scris sub sanctiunea
nulitatii.
Data intocmirii

Semnaturi

Titularul postului Director executiv

S-ar putea să vă placă și