Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de Post: Specialist Marketing I. Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: Mariana Macovei 2.

Denumirea postului: Specialist Marketing 3. Departamentul / locatia: Departamentul Marketing 4. Relatiile: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): - se subordoneaza: Directorului General b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele din firma c. Reprezentare (colaborare, consultanta): firme de publicitate, agentii, tipografii, mass-media etc.

II. Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea intregii activitati de marketing, precum si elaborarea strategiei si politicilor de marketing ale firmei. 2. Obiectivele postului Elaborarea, implementarea si dezvoltarea strategiilor si politicilor de marketing ale firmei. Monitorizarea permanenta a pietei si a concurentei. 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Elaboreaza strategia si politicile de marketing ale firmei si asigura implementarea acestora. Elaboreaza si asigura realizarea planului de marketing. Monitorizeaza permanent piata si concurenta in vederea actualizarii si / sau modificarii strategiei si politicilor de marketing ale firmei. Analizeaza oportunitatea introducerii de noi produse sau servicii. Mentine o vizibilitate ridicata a brandului prin diverse evenimente. Dezvolta politici de preturi pentru produsele deja lansate pe piata sau pentru cele noi. Dezvolta politici de fidelizare a clientilor.

Analiza ofertelor publicitare i identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (att din perspectiva impactului asupra pieei, ct i din perspectiva preurilor). Proiectarea materialelor publicitare (anunuri, pliante, oferte). Colaborarea cu ageniile de publicitate i mass-media n vederea promovrii produselor. Coordoneaza modul de realizare si promovare a site-ului firmei. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

4. Descrierea responsabilitatilor postului a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura comunicarea planurilor de marketing la nivelul tuturor departamentelor Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. Mentine relatii profesionale cu toti partenerii externi (agentii de publicitate, tipografii, firme de sondare de piata etc.). b. Fata de echipamentul din dotare Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea proprie si din dotarea departamentului si asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine ( instalarea de noi softuri, utilizarea internetului si a echipamentului din departamentul pe care il coordoneaza etc.). Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. c. In raport cu obiectivele postului Raspunde de monitorizarea si controlul activitatilor de marketing. Respecta obiectivele propuse in acord cu strategia si politicile generale ale companiei. Negociaza si semneaza contracte de consultanta/servicii de marketing d. Privind regulamentele / procedurile de lucru

Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare si asigura cunoasterea si respectarea acestor documente de catre personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. Implementeaza si urmareste respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei.

5. Conditiile postului de lucru 1. condiii fizice ale muncii -munc de birou ct i munc de teren; 2. program de lucru: 8 ore 3. natura muncii: individual ct i munc de echip; 4. deplasri: prospectare de pia, semnri de contracte, etc... ;