Optimizarea consumurilor

Ing. Cătălin NEGREANU, Ing. Bădărău IULIAN, Dr. Fiz. Dan Ilie Teodoreanu

SWIC 27-28 Iulie 2008

Se vor prezenta câteva estimări privind creşterea procentului energiilor regenerabile atât pe parte electrică cât şi termică şi implicit procentul de CO2 care nu se mai produce datorită folosirii acestor surse. .Energiile regenerabile Energiile regenerabile reprezintă o alternativă viabilă pentru cele clasice deoarece influenţează mai puţin mediul decât cele clasice şi odată cu scăderea preţurilor devin si o alternativă din punct de vedere economic.

Estimări până în 2020 privind electricitatea Legendă: ”Wind offshore” = Energie eoliană în larg „Wind onshore” = Energie eoliană pe uscat „Tide and wave” = Energia mareelor şi a valurilor „Solar thermal electricity” = Electricitatea termică solară „Photovoltaics” = Energia fotovoltaică „Hydro large-scale” = Hidrocentralele de mare capacitate „Hydro small-scale” = Hidrocentralele de mică capacitate „Geothermal electricity” = „Electricitatea geotermală” „Biowaste” = „Deşeurile biologice” „Solid biomass” = „Biomasa solidă” „Biogas” = „Biogazul” .

Estimări până în 2020 încălzirea şi răcirea Legendă: „Solar thermal heat”= Căldura termică solară „Geothermal – heat pumps” = Energia geotermală – pompe de încălzire „Geothermal – non heat pumps” = Energia geotermală – exceptând pompele de încălzire „Biomass heat” = Căldura produsă pe bază de biomasă .

Emisiile de CO2 evitate datorită folosirii surselor regenerabile de energie până în 2020 Legendă: „Avoided CO2 emissions (due to new RES plant (2005 to 2020)) [Mt CO2]” = Emisiile de CO2 evitate datorită noilor instalaţii de exploatare a surselor regenerabile de energie (din 2005 până în 2020)) [Mt CO2] „RES-T” = Surse regenerabile de energie folosite pentru transporturi „RES-H – non grid” = Încălzirea pe bază de surse regenerabile de energie – în afara reţelei „RES-H – district heat” = Încălzirea urbană pe bază de surse regenerabile de energie „RES-E&H – CHP” = Electricitatea şi căldura produse din surse regenerabile de energie – cogenerare (CHP) „RES-E – pure power” = Electricitatea produsă din surse regenerabile de energie – energie pură .

• Sisteme optime de ventilaţie. micşorând consumurile. • Eficientizarea consumurilor energetice. mărind durata de viaţă a diverselor echipamente.Inteligenţa în clădiri Clădirile inteligente oferă un management automatizat asupra tuturor funcţiilor. • Oferă confort acustic vizual şi termic. Parametrii unei case inteligente: • Reutilizează energia pentru asigurarea unui climat interior cât mai bun. încălzire răcire şi condiţionare a aerului. • Iluminarea naturală şi artificială eficientă. • Proiectare optimă pentru asigurarea unei calităţi ridicate a ambientului. . astfel mărind confortul.

.Inteligenţa în clădiri Casa inteligentă de la Baza de cercetare Agigea are elementele de management automat distribuite pe structura EIB.

• iluminării • instalaţiilor sanitare • securităţii • prevenirii incendiilor Are drept consecinţă reducerea cu 30% a costurilor neoperaţionale tipice din clădire . managementul automatizat şi integrat al unei clădiri inteligente reprezintă: – monitorizarea centralizată – controlul • consumurilor energetice.Inteligenţa în clădiri Prin definiţie.

EIB a fost dezvoltat pentru a realiza următoarele funcţii principale: – controlul iluminatului – controlul jaluzelelor – controlul instalaţiei de încălzire – controlul distribuţiei electrice .Inteligenţa în clădiri Ca parte integranta a Sistemului de Management pentru clădiri.

Determinarea tipurilor de resurse .

Monitorizarea parametrilor .

. • Prin creşterea eficienţei energetice rezultă un consum general redus de energie (o economisire de energie) • Controlul inteligent determină o creştere a confortului.Concluzii • O eficientizare maximă se realizează din timpul proiectării atât a sistemului inteligent şi de energie regenerabilă cât şi a locuinţei propriuzise. • Printr-o eficientizare corespunzătoare a consumului şi o determinare corectă a resurselor de energie accesibile se poate realiza un confort asemănător cu cel dintr-un oraş chiar şi în vârful muntelui sau pe o insulă. • Utilizarea surselor regenerabile duce la o scădere a concentraţiei de dioxid de carbon produs având ca rezultat energie curată.

• Interconexiunea dintre sistemele de management ale clădirilor şi ale micro-reţelei determină ca informaţiile de securitate să fie transmise atât către proprietar cât şi către vecini. . • Monitorizarea parametrilor oferă informaţii complete privind datele meteo ale locaţiei de amplasare şi privind funcţionarea sistemului în orice moment. • Prin managementul inteligent al micro-reţelei se poate transfera surplusul de energie de orice fel de la o casă spre alta sau altele din interiorul reţelei.Concluzii • Micro-reţeaua are ca principal avantaj autonomia energetică şi alimentarea cu energie electrică în orice situaţie şi în orice locaţie.

Vă mulţumesc pentru atenţie .