Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza economico-financiara (S.C. Confect S.A.

)
Are 80 pagini, font Times New Roman, de 12, spatiere la 1,5 randuri.

Bibliografie

1.Bătrâncea Ioan, Diagnosticul şi Evaluarea societăţilor comerciale, Editura


Risoprint, Cluj-Napoca, 2003;
2.Bătrâncea Maria, Risc şi Faliment, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003;
3.Deaconu Adela, Bilanţul contabil al agenţilor economici, Editura
Intelcredo, Deva, 1999;
4.Deaconu Adela, Evaluarea afacerilor, Editura Intelcredo, Deva, 2002;
5.Dorel Mateş, D.Matiş, D.Cotleţ, Contabilitatea Financiară a entităşilor
Economice, Editura Mirton, Timişoara, 2006;
6.D.Matiş, Bazele contabilităţii.Aspecte teoretice şi practice, Editura Alma
Mater, Cluj-Napoca,2005;
7.Dumitru Matiş, Atanasiu Pop, Contabilitatea financiară, Editura Alma Mater,
Cluj-Napoca, 2007;
8.Georgescu Nicolae, Analiza bilanţului contabil, Editura Economică, Bucureşti,
1999;
9.Niculescu Maria, Diagnostic global strategic, Editura Economică, Bucureşti,
1997;
10.Oprean I. Bazele contabilităţii, Editura Intelcredo, Deva, 2001
11.Paşca Nicolae Situaţii financiare ale agenţilor economici din Romania,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002;
12.Pântea Petru Iacob şi Bodea Gheorghe, Contabilitatea românească
armonizată cu Directivele Contabile Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2003;
13.Pânte I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară românească confomră cu
directivele europene, Editura Intelcredo, Deva, 2006;
14.Pop Atanasiu, Contabilitate financiară românească armonizată cu Dire,tivele
Contabile Europene cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura
Intelcredo, Deva, 2002;
15.Ristea M. Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară,
Bucureşti, 2004;
16.www.directiveleeuropene.ro
17.www.mfinanţe.ro
18.OMFP 1752/2005 pentru aplicarea reglementărilor contabile conforme cu
Directivele Europene;
19.Standarde Internaţionale de Raportare Financiară 2006, Editura CECCAR
2006