Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

CUPRINS 1
1. UNITĂȚILE DE PRODUCȚIE AUXILIARE ȘI DE SERVIRE; NECESITATEA ȘI
IMPORTANȚA LOR 1
2. ORGANIZAREA REPARĂRII ȘI ÎNTREȚINERII UTILAJELOR 4
2.1. IMPORTANȚA ȘI SARCINILE REPARĂRII UTILAJULUI 4
2.2. SISTEMA DE ORGANIZARE A EXECUTĂRII ÎNTREȚINERII ȘI REPARĂRII
UTILAJELOR 6
2.2.1.Metode și sisteme de organizare a reparării utilajelor 6
2.2.2.Sisteme de reparații perventiv-planificate; definirea noțiunii, metode de
realizare, cuprins 8
3.PLANIFICAREA REPARĂRII UTILAJELOR 12
3.1.METODE DE DETERMINARE A TIPULUI OPTIM DE UTILAJ CARE TREBUIE
ADOPTAT ȘI A MOMENTULUI OPTIM DE ÎNLOCUIRE A UTILAJULUI 22
3.2.ORGANIZAREA EXECUTĂRII REPARĂRII UTILAJULUI SUB RAPORTUL
LOCULUI DE REALIZARE A LOGISTICII NECESARE26
3.3.CĂILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ECONOMICE A EXECUTĂRII REPARĂRII
UTILAJELOR 30
3.4.MODERNIZAREA UTILAJULUI 32
BIBLIOGRAFIE 34