Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1 la Ordinul nr. 5168/ 29.VIII.

2008, privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de


bacalaureat -2009

CALENDARUL
examenului de bacalaureat – 2009

Sesiunea iunie – iulie 2009

1 - 8 mai 2009 Înscrierea candidaŃilor


12 iunie 2009 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
22 - 23 iunie 2009 Limba şi literatura română – proba A – proba orală
23 - 24 iunie 2009 Limba şi literatura maternă – proba C – proba orală
24 – 25 iunie 2009 Limba şi literatura modernă – proba B – proba orală
26 iunie 2009 Limba şi literatura română – proba A – proba scrisă
29 iunie 2009 Limba şi literatura maternă – proba C – proba scrisă
30 iunie 2009 Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
1 iulie 2009 O probă la alegere din aria curriculară
corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă
sau practică
2 iulie 2009 O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii
curriculare corespunzătoare specializării – proba F –
probă scrisă sau practică
5 iulie 2009 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea
contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00)
7 – 8 iulie 2009 Rezolvarea contestaŃiilor
9 iulie 2009 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2009

13 - 17 iulie 2009 Înscrierea candidaŃilor


17 august 2009 Limba şi literatura română – proba A – proba orală
18 august 2009 Limba şi literatura maternă – proba C – proba orală
19 august 2009 Limba şi literatura modernă – proba B – proba orală
20 august 2009 Limba şi literatura română – proba A – proba scrisă
21 august 2009 Limba şi literatura maternă – proba C – proba scrisă
24 august 2009 Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
25 august 2009 O probă la alegere din aria curriculară
corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă
sau practică
26 august 2009 O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii
curriculare corespunzătoare specializării – proba F –
probă scrisă sau practică
28 august 2009 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea
contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00)
30 august – Rezolvarea contestaŃiilor
2 septembrie 2009
3 septembrie 2009 Afişarea rezultatelor finale

_________________________________________________________________________________________________________________
Calendarul examenului de bacalaureat – 2009