Sunteți pe pagina 1din 4

PORTOFOLIU

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR
DE EVALUARE
ALE PROFESORILOR
DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA

PROF. SERBU MELANIA


SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 ROMAN
JUDETUL NEAMT

PIATRA NEAMT
19.10.2008
OPIS

1. Obiective

2. Elemente de eseu

3. Barem de corectare si notare

4. Test la limba si literature romana ( clasa a VIII a )

5. Matricea de specificatie generala

6. Analiza administrarii testului

7. Curriculum
PROF. SERBU MELANIA
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 8 ROMAN

ANALIZA ADMINISTRARII TESTULUI

1. ASPECTE ORGANIZATORICE
Data : 8. 10. 2008
Clasa a VIII-a B
Efectivul clasei : 24 de elevi
Elevi testati : 22 de elevi
Elevi absenti : 2 elevi

2. OBIECTIVELE TESTULUI : sa confirme receptarea unui text literar, pornind de


la cerintele date, sa sesizeze valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice si a
categoriilor semantice studiate, sa utilizeze in exprimarea scrisa semnele de ortografie
si punctuatie, sa redacteze un text functional, sa-si exprime logic, coerent si
argumentat punctual de vedere in legatura cu un text dat, sa se exprime clar, cursiv
si nuantat.

3. EXPLICAREA CONTINUTULUI TESTULUI


Subiectul I contine 14 itemi, primii 9 itemi sunt notati cu cate 4 puncte fiecare si
vizeaza cunostintele de fonetica, vocabular si morfosintaxa, iar ceilalti 5 itemi sunt
axati pe intelegerea textului, fiind notati cu cate 2 puncte fiecare.
Itemii care intra in componenta primului subiect, se incadreaza in categoria
itemilor semiobiectivi cu raspunsuri scurte si a intrebarilor structurate ( o suita de
intrebari legate de textul suport).
Subiectul al II-lea este un item semiobiectiv de tip eseu structurat ( text
functional) si este notat cu 10 puncte.
Subiectul al III-lea reprezinta tot un item semiobiectiv de tip eseu structurat si
vizeaza argumentarea ideii ca textul support apartine genului liric ; realizarea
argumentarii se bazeaza pe identificarea unor elemente specifice acestui gen literar.
Itemul este notat cu 32 de puncte.
Motivarea alegerii tipurilor de itemi si a formularii acestora
Deoarece testul a fost realizat pentru elevii clasei a VIII-a, care se pregatesc in
vederea sustinerii tezelor cu subiect unic, am respectat in linii mari, structura testelor
destinate acestei modalitati de evaluare.
Cele doua tipuri de itemi de la subiectul I au o dificultate medie, in aceeasi
categorie incluzandu-se si itemul de la subiectul al II-lea, in timp ce, eseul structurat
de la subiectul al III-lea, sporeste progresiv in dificultate, deoarece valorifica
2
receptarea unui text liric, urmarind argumentarea logica a ideilor, limbajul coerent si
nuantat, viziunea proprie asupra textului suport. Cele 32 de puncte acordate ultimului
item, au fost repartizate conform baremului si vizeaza o scara cu trei trepte,
corespunzatoare a trei niveluri ( f.bine, bine si slab), oferind posibilitatea diferentierii
nivelului de cunostinte ale elevilor si a modului in care acestia aplica in practica
notiunile de teorie literara.

4. REZULTATE INREGISTRATE

Numar NOTE OBTINUTE Media


elevi 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 clasei
22 1 - 2 2 3 3 4 4 3
Punctaj
pe 1,75 - 7,30 9 16,45 19,95 30,40 34,05 28,50 7,15
transe
de note

In urma corectarii si notarii testelor, s-a constatat ca 50 % din numarul


elevilor au obtinut note intre 7 – 10, aproximativ 30 % intre 5-7 si 20 % din elevi au
inregistrat note sub limita de promovabilitate. Aceste rezultate au confirmat ca in
mare parte elevii au competentele vizate de Programa pentru limba si literatura
romana ( tezele cu subiect unic 2008/2009 ); punctajele cele mai mari s-au realizat in
rezolvarea itemilor la primul si al doilea subiect, in timp ce itemul semiobiectiv de
tip eseu structurat, de la subiectul al III-lea, a ridicat unele probleme, deoarece nu
toti elevii au capacitatea de a recepta corespunzator un text liric, de a sesiza
elementele care-l particularizeaza si de a-si exprima coerent ideile, argumentandu-le
corespunzator.

5. CONCLUZII
Testul a fost elaborat in conceptie curriculara si structurat in conformitate
competentele vizate in Programa pentru limba si literatura romana a tezelor cu subiect
unic 2008/2009 si contine itemi de 3 tipuri, conform precizarilor anterioare.
Baremul de corectare si notare a fost realizat in conformitate cu tipurile de
itemi si gradul lor de dificultate, acoperind o paleta larga de continuturi ale
curriculumuri evoluate si contribuind la orientarea strategiei didactice pe perioada
urmatoare, in vederea realizarii tuturor obiectivelor specifice disciplinei.