Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


DISCIPLINA: Metode şi tehnici experimentale în psihologie
TITULAR CURS: Asist. univ. drd. Viorel ROBU
SPECIALIZARE: Psihologie
AN: I
SEMESTRU: 2

METODE ŞI TEHNICI EXPERIMENTALE ÎN PSIHOLOGIE


- suport de curs -

An şcolar 2008-2009