Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ – BRAŞOV
CAIET DE PRACTICĂ
STUDENT : BURLACU ( ZAHARIA ) MARIA
1
I.
FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI
Numele studentului : Buralacu ( Zaharia )

Prenumele studentului :Maria

Prenumele tatălui :I lie

Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea : DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea :D R EPT

Forma de învăţământ : ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI


Anul II de studii universitare ( 2009 – 2010), Semestrul 2
Titular de disciplină : Conf. univ. dr. Ştefu Ioan
2
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU
Total ore de practică :90
Perioada de desfăţurare : de la data de 12.04.2010 până la data de
30.05.2010
Total zile : 15
Prigram de lucru zilnic : de la 9,00 până la 15,00
Toral ore / zi : 6 h
Instituţia gazdă :
- Denumire : Judecătoria Întorsura Buzăului
- Adresa : oraşul Întorsura Buzăului, str. Hanului, nr. 2, judeţul Covasna
- Îndrumător desemnat : judecător Brutcă Ioan

- Cadrul de desfăşurare a activităţii :

- Resurse materiale aflate la dispoziţie : Cod civil, Cod procedură civilă, Codul

familiei,

- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie :

- Programul orar al intanţei : 8,00 – 16, 00


III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi


de celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii în scopul apărării şi
realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte
drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări.