Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Psihologie și Științele Educației


Programul de conversie profesională (program de formare continuă )
“PEDAGOGIA ÎNVĂ Ț Ă MÂ NTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR” - ID

PORTOFOLIU DE ABSOLVIRE

Echipa de coordonatori:
Componenta 1: Conf. dr. Laura CIOLAN și Lect. dr. Camelia RĂDULESCU
Componenta 2: Conf. dr. Diana CSORBA și Lect. dr. Anca PETRESCU
Componenta 3: Conf. dr. Raluca TOMȘA și Lect. dr. Cristian BUCUR
Componenta 4: Conf. dr Cosmina MIRONOV și Conf. dr. Anca POPOVICI

Student/-ă:
Prenume, NUME după naștere

București,
2019
CUPRINS

COMPONENTE PORTOFOLIU

1. Proiect de activitate integrată pentru învă ță mâ ntul preșcolar


pag.
2. Proiect de lecție în învă ță mâ ntul primar pag.
3. Fișe de parcurs și de caracterizare psihopedagogică (preșcolar și școlar mic) pag.
4. Programă de opțional integrat pentru învă ță mâ ntul primar pag.