Sunteți pe pagina 1din 9

01.09.

2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

CondiiileGeneraledeAfacerepentrumembrii Lyoness
Versiunea:Aprilie2012 CondiiileGeneraledeAfacere pentrumembriiLyoness (PDF,118KB) CondiiileGeneraledeAfacere Suplimentarepentrumembrii LyonessFolosireaavantajelor extinsedemembru

Indiciuimportant: PentruavasiguracaveiversiuneaactualaaCGAului,vrugmsgoliiBrowserCacheuldumneavoastr. Maimulteinformaii IndicaiilepentrugolireaCacheuluipotdiferinfunciedebrowserideversiune.ncazulncarebrowserulsau versiuneadumneavoastrnusuntlistateaici,vrugmsfolosiimeniulAjutoraloperatoruluibrowser. InternetExplorer SelectainlistadinmeniuExtra/Opiuniinternet. DaiclicknseciuneaFiiereinternettemporarepebutonultergeifiierele. BrowserCachevafiters. FirefoxBrowser SelectainlistadinmeniuExtra/Setri/Extins/Reea. DaiclicknseciuneaFiiereinternettemporarepebutonultergeifiierele. BrowserCachevafiters. GoogleChrome Daiclicknnlistadinmeniupesimbolulcheie. SelectaiTools. Selectaitergeidateledeinternet. BrowserCachevafiters.

Preambul LyonessEuropeAGcusediulnBahnhofstrasse7,CH9470Buchs,nregistratcunr.CH170.3.026.4274la RegistrulComeruluidinCantonulSt.Gallenopereazcaocomunitateinternaionaldecumprtoricareofer posibilitateaparticipanilor(numiinceleceurmeaz"Membri")caprinachiziionareademrfuriiserviciidela parteneriicomerciali(numiinceleceurmeaz"Partenericomerciali")sprimeascavantajeprinLyoness(numitn celeceurmeaz"programdefidelizareLyoness"). RaportulcontractualestestabilitexclusivintremembrusistemuluidefidelizaresiLyonessEuropeAG(numitn


www.lyoness.net/ro/agb.aspx 1/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

ceeaceurmeaz"Lyoness"). LyonessestereprezentatnRomania,prinS.C.LyonessRomaniaS.R.L.IntremembrusiS.C.LYONESS ROMANIAS.R.L.nusestabilestesinuexistaniciunraportcontractualderivandsauinlegaturacusistemulde fidelizare.

1.Obiectulcontractului 1.1.ConformCondiiilorGeneraledeAfacere,membrulestendreptitsparticipelaprogramuldefidelizare Lyonessiastfelsprimeascavantajelelegatedeacesta(numitenceleceurmeaz"Avantajedemembru"). MembrulpoaterecomandaaltorpersoaneprogramuldefidelizareLyoness(numitnceleceurmeaz"Persoanacare recomand").Membrulnuareobligaiadearecomandamaideparteinuareabsolutnicioobligaiedesuccesfa deLYONESS. 1.2.Produseleiserviciileachizitionatedeclientlaparteneriicomerciali(denumitencontinuare"cumprturi")se nregistreaznprogramuldefidelizareLyoness.nprincipal,pentruautilizaavantajeleprogrmauluidefidelizare Lyoness,membrilorlestauladispoziieurmtoareleposibiliti:LyonessCashbackCard,bonurivaloricemobileale partenerilorcomerciali,bonurivaloriceoriginale,respectivGiftCardurialepatenerilorcomerciali,precumimagazine onlinealepartenerilorcomerciali. 2.Bazelecontractuale 2.1.PrinacceptareadecatreLyonessacereriidenregistrare,solicitantuldevinemembrulLyonessiprimeteun numrdemembrupersonal(denumitncontinuare"numrID").Acestandrepteteparticiparealaprogramulde fidelizareLyoness,maintincadruluneiperioadedetestareanouluimembru,conformparagrafului14.1.n programuldefidelizareLyonessvorfiluatenconsiderarenumaicumprturilemembrilornregistrai(cunumrID). 2.2.PentruincheiereacontractuluidintreLyonessimembrusuntutilizatesivalabileflyerele(pliantele)de nregistrarepuseladispoziiedectreLyonesssauformularuldenregistrareonline,carestabilescclauzele contractuluireprezentatedeacesteCondiiiGeneraledeAfacere.Pentruavantajeleextinsedemembrueste aplicabilparagraful7.5.exceptiidelaacesteregulinusuntacceptatedectreLyoness. 2.3.MembruldeclarfadeLyonesscdatelesalesuntcorecteiexcludeLyonessdeoricerspunderei despgubirencazuldatelorincorectesauincomplete. 2.4.Necomunicareasaucomunicareaincompletaprivindschimbareadatelor(adres,adresEmail,datedecont bancar,numrdetelefonetc.).exonereazaLyonessdeoriceraspundere. 2.5.Pentruoricepersoanfizicsaujuridicestepermisosingurnregistrare(seacordaunsingurnumrID). nregistrareatrebuiesseefectuezecudatelededomiciliualemembruluipersoanafizicasaualesediuluipersoanei juridice.LanregistrrilemultiplenumereleIDnregistrateultimilevorfianulate.Avantajeledemembrucareau rezultatdinnregistrrimultipleexpir.Dacsefacnregistrrimultiplepentruaobineavantajedemembru neautorizate,Lyonessesteindreptatisareziliezecontractuluidinmotivimportant. 3.Raportullegal 3.1.ntreLyonessimembrunusesenastesinuexistaorelaiedemunc,deangajare,saudealtnatur asemntoare(nmoddeosebitnusenasteoasociere).ParticiparealaprogramuldefidelizareLyoness,respectiv recomandareactrealimembrisefacenumaincadruderesponsabilitateindividual,independent,iardinpunct devederelegalactivitateamembruluiesteindependentfadeLyoness. 3.2.MembrularenumaidreptullaavantajeledemembrudinprogramuldefidelizareLyoness.Oricecompensaie pecuniarasuplimentar,deoricenaturaesteexclusa.Membrulnuaredreptullacheltuielidedecontareindiferent carearfiacestea.

www.lyoness.net/ro/agb.aspx

2/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

3.3.MembrulnuestendreptitsreprezinteLyoness,nmoddeosebitlapredareasaupreluareadeclaraiilorsi formularelorncadrulprogramuluidefidelizarei/saularecomandareasaureclamapentrumembrinoi.Membrulnu estendreptitspreiabaninnumerarinnumelesipeseamaLyoness. 3.4.MembrulnuestendreptitfroaprobareprealabildelaLyonesssfoloseasc, sigla,extrasescrise,citateutilizatedeLyonesssaudeparteneriisicomerciali. sauscreezecridevizit,prezentri,filme,dateaudio,screenshots,coninuturiweb,coninuturimedia,flyer, prospecte,siteuriweb,suporturireclame,brouripotale,mailuri,homepages,oricevaasemntordespreLyoness sauprogramuldedecontarenformscrissaudigital,saunoricealtfel,sausalefacepublice(deex.lepunela dispoziiepepaginiwebcumarfiYoutubesauFacebook) sefectuezereuniunipublice,cumarfisesiunideinformare,evenimente,workshops,seminare,etc.despre Lyonesssauprogramuldefidelizare Sanegociezecucomercianicareofermrfurisauserviciictreclienifinaliinscopulcooptariilorcaparteneri comerciali,indiferentdeactivitateadesfasurata,bunurilelivrate,serviciileprestateoriformadeorganizare. 4.ProgramuldefidelizareLyoness 4.1.PrincumprturilaparteneriicomercialimembruldobndeteavantajenconformitatecuprezenteleCondiii GeneraledeAfaceridinprogramuldefidelizareLyonessianumeavantajulCashback,bonusuldeprieteniei eventualavantajeleextinsedemembru.Avantajeledemembrusuntdescrisedetaliatlaparagraful7. 4.2.Lyonessncheieacorduricomercialecuparteneriicomercialicarefacposibiloferireadeavantajemembrilorn cadrulprogramuluidefidelizareLyoness.Lyonessdepunetoatediligentelenecesaresobincelemaibunecondiii isextindmereureeauainternaionaldepartenericomerciali.Parteneriicomercialiactualisegsescn domeniulonlinepewww.lyoness.ro,iaravantajeledemembruaferentepepaginadeinternetaLyonessRomania. 4.3.PentruagarantanregistrareacentralizatnprogramulLyonessdefidelizareacumprturilorefectuatede membrulaparteneriicomerciali,membrulpoatefolosipentrucumprturilesaleurmtoarelemodalitide cumprare: CashbackCard:aceastanureprezintaomodalitatedeplat,cisefolosetenumailanregistrareadatelorde cumprarealemembruluilapartenerulcomercial.CardulCashbackestedisponibilsubformdecarddinplasticsau subformauneiaplicaiimobile.DateledecumprarenregistrateprincardulCashbackdectrepartenerulcomercial vorfitransmisectreLyonesspentruacalculaavantajeledemembrurezultatedincumparaturi. Bonurivaloricemobile:suntaccesibileprinaplicaiamobilLyonessprinaparateelectronicemobile(smartphone, tablete,etc.).Lyonesspuneladispoziiebonurilevaloricemobilealepartenerilorcomercialicontrauneiplin avans.Bonulvaloricmobilalparteneruluicomercialpoatefifolositapoilacumprturi.Pebazacomenziibon valoric,Lyonesscalculeazastfelavantajeledemembrurezultatedinaceasta. BonurivaloriceoriginalesauGiftCarduri:potfiachiziionateprincererenscrissauonlinedelaLyonesssaudela puncteledevnzarebonurivalorice(www.lyoness.ro/punctedevanzarebonurivalorice).Dupplataintegral,Lyoness puneladispoziiebonurilevaloriceoriginalesauGiftCardurilepartenerilorcomerciali.Pebazacomenziibonvaloric, Lyonesscalculeazavantajeledemembrurezultatedinaceasta. Magazineonline:prinwww.lyoness.roalegeimagazinulonlinealparteneruluicomercialivlogaicudatelede accesLyoness.DateledecumprarenregistratedectreparteneriicomercialiprininterfaaonlinesauCookiesi webtrackingvorfitransmisectreLyonesspentruacalculaavantajeledemembrurezultatedinaceasta. 5.Comenzidebonurivalorice 5.1.Incazulbonurilorvaloriceoriginale,respectivGiftCarduriibonurivaloricemobile(numitenceleceurmeaz "bonurivalorice")acesteareprezintabonurivaloricealepartenerilorcomerciali,carepotfiutilizatepentruefectuarea decumparaturilaparteneriicomercialirespectivi.Contravaloareaunuibonvaloriccorespundecuvaloareanominala indicatperespectivulbonvaloric.
www.lyoness.net/ro/agb.aspx 3/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

5.2.Comandadebonurivaloriceoriginalesefacedectremembrunscrisprinformularuldecomandsauonlinepe portalulwww.lyoness.ro(spaiuldelogare).ComandadebonurivaloricemobilesefaceprinaplicaiaLyonesspentru aparatelemobile(deex.Smartphone,tabletetc.)sauprinBrowseruldeinternetpewww.m.lyoness.ro. 5.3.BonurilevaloricecomandatepotfipltitemenionndnumrulID.Dupachitareantreguluipredeachiziie catreLyoness,bonurilevaloricevorfitrimisectremembru. 5.4.SepotfaceavansurilacomenzilefermedebonurivaloriceoriginalesauGiftCarduri.Avantajeleunuiavansiau nasterenumaiprinparticiparealaavantajeleextinsedemembru,conformparagrafului7.5.Bonurilevaloriceoriginale iGiftCardurilepotfiutilizatedecatremembrunumaidupplataintegralaacestora. 5.5.Bonurilevaloriceoriginale,respectivGiftCardurilecaresuntcomandateipltiteconformparagrafului5.4.potfi achitatentrane.Membruluiistladispoziiebonulvaloricpentrusumaparial,imediatcesumaparialafost pltit,maipuinavansulproporionalcusumaneachitata.Dacdeex.esteplatitlaunpartenercomercialunavans de215leipentruunbonvaloricde4300lei,membrulpoatepriminavansunbonvaloricparialde430lei,dincare 408,5leitrebuiepltiisubformdeplatparial.Astfelmembruluiirmneunavansde193,5leilaunbonvaloric de3.870lei.Sumeledeavans/platparialsuntdependentedecondiiilestabilitedeLyonesscurespectivii partenericomerciali(discounturilestabilite). 5.6.BonurilevaloriceexpediatedeLyonessnupotfireturnate,iarplileefectuatenupotfirambursate,cuexcepia cazuluicndexistosituaieprezentatanparagraful6.1.Deasemeni,partenerulcomercialnuesteobligats plteasceventualadiferentadintrevaloareabonuluisivaloareacumparaturilor(rest)nnumerar.ncazulpierderii saufurtuluibonurilorvaloriceoriginalepecaremembrullepreiadelaLyonesssaupecaremembrulleaprimitpe calepotalsauonline,Lyonessnuiasumrspundereapentruoposibilutilizarenecorespunztoare,cu excepiacazuluicndmembrulareclamatpierdereasaufurtullaLyonessintermenutil,iarLyonessnualuat msurilenecesaredempiedicareautilizariinecorespunztoare. 5.7.Bonurilevaloricecomandateitrimisectremembrupotfiutilizatepentruachitareacumparaturilornumaila partenerulcomercialinscrisclarpebonulvaloric,pecaremembrullamenionatncomandabonurilorvalorice.Cu ocaziaefectuariicumparaturilorprinintermediulbonuluivaloric,relatiacontractualaestencheiatantrepartenerul comercial(editorulbonuluivaloric)imembru(proprietarulbonuluivaloric).Lyonessnurspundepentrurevendicrile caredecurgdinaceastrelaiecontractual. 5.8.Lyonessirezervdreptulsrespingcomenzidebonurivaloricefaraafinevoiedejustificare. 5.9.BonurilevaloricepltiteintegraliexpediatedectreLyonesssepottransmitelibermaidepartecatreterte persoanecarelepotutilizapentruefectuareadecumparaturilapartenerulcomercialinscrisperespectivulbon. 6.Serviciiafectate 6.1.DomeniuldeaplicarealserviciilorLyonessserezumlaimplementareaprogramuluidefidelizareLyoness conformdescrieriidelaparagraful4.i5.(nregistrarea,vnzareaiexpediereadebonurivaloricealepartenerilor comerciali,calculareacondiiilorstabilitecuparteneriicomerciali,etc.).AstfelLyonessgaranteaznconditiilelegii privindraspundereafadedeficiene,cbonurilevaloriceachiziionatedemembrupotfifolosite,respectivutilizate pentruaiachitaobligativitateadeplatauneicumprturilaunpartenercomercial.Insituatiaincareutilizarea bonuluivaloricnuesteposibil,membrulpoateschimbabonulvaloriccontraunuialtbonvaloricalaltuipartener comercial(inacestcazavantajeledemembrusepotmodificaconformparagrafului7.6.). 6.2.Drepturileiobligaiilereferitoarelaprodusele/serviciileachizitionateprininteremediulLyonessinconditiile art.4.3.senascexclusivintremembrusirespectivulcomerciantdeundemembruiaefectuatcumprturile.Astfel Lyoness,nuacordaniciogaraniesinuiasumniciorspunderepentruindeplinireaobligatiilorpartenerilor comercialicuprivirelaproduselesauserviciileoferitedecatreacestia.

www.lyoness.net/ro/agb.aspx

4/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

6.3.ncazulnerealizrii,arealizriigreitesauarealizariicuintarziereaavantajelordemembrudatoritpartenerului comercial,membrulnupoateemiteniciopreteniefadeLyonesslarestituireasumeitotalesauparialeabonurilor valoriceutilizate,laemitereaunuialtbonvaloric,laplatannumerar,sauoricealtrestituiresaucompensare.Orice revendicrialemembruluilanerealizarea,realizareagreitsaurealizareacuintirzieredinparteapartenerului comercialsepercepnumaidelaparteneriicomerciali. 7.Avantajedemembrudinprogramuldefidelizare 7.1.CumprturilecareaufostnregistratenprogramuldefidelizareLyoness,oferaposibilitateamembruluisse bucuredeavantajeledemembru.Avantajeledemembrusecalculeazainfunctiedetermeniiicondiiileconvenite princontractulincheiatntreLyonessifiecarepartenercomercial.Procentajulavantajuluidemembruvariazn funciedefiecarepartenercomercial,braniar.AvantajeledemembruconstaunCashback(paragraf7.5.),n bonusdeprietenie(paragraf7.3.)ieventualavantajeleextinsedemembru(paragraf7.5.). 7.2.Cashback:pentrucumprturicareaufostnregistratenprogramuldefidelizareLyoness,membrulprimete pnla2%Cashback.Estespecificatnwww.lyoness.ro(spaiuldelogare)procentulfiecruipartenercomercial pentruCashback.Plilecucashbacksefacconformparagrafului7.4. 7.3.Bonusdeprietenie:pentrucumprturilenoilormembrilordirectrecomandaidectremembriprimaliniede recomadare,precumimembriirecomandaideacestia(membrirecomandaiindirect)adoualiniederecomandare, careaufostnregistratinprogramuldefidelizareLyoness,membrulprimetepnla0,5%dinsumatotala cumprturilor,cabonusdeprietenie.Nuseacordabonusdeprieteniepentrumembriindirectiincepanddinatreia liniederecomandare.Estespecificatnwww.lyoness.ro(spaiuldelogare)procentulfiecruipartenercomercial pentrubonusuldeprietenie.Plilebonusuluideprieteniesefacconformparagrafului7.4. 7.4.ncazulcndsefolosetecardulCashbackincazulcumprturilorprinOnlineShopsalepartenerilor comerciali,avantajeledemembrudincumprturileefectuatecareaufostcalculatedectreparteneriicomerciali pninfiecarezideduminicora23:00vorfitransferatemembrului.Lyonessstabiletecuparteneriicomercialica acestiastransmitaavantajelendecursulacelmulttreilunidelaefectuareacumprturii.ncazulfolosirii bonurilorvalorice,sumaCashbackvafitransferatimediatmembruluidupintrarealaLyonessapliipentru cumprareabonuluivaloric.DreptulmembruluipentrutransferuldeCashbackibonusdeprietenierezultdelao summinimconformparagrafului16.3.MembrulesteinformatprintrunSMS/mesajPushnziuademari respectiv,desprevaloareasumeivirate. 7.5.Inafardeavantajelementionateanterior,membriiauposibilitatea,nanumitecondiii,sprimeascavantaje extinsedemembrudincumprturilepropriiidincumprturiletuturormembrilorrecomandaidirectiindirect,sau sdevinMembruPremium.Condiiilevalabilepentruavantajeleextinsedemembrusegsescnbiroulvirtual personalpewww.lyoness.ro(spaiuldelogare)undesuntstabilitecondiiiledetaliatepentruavansuri. 7.6.Lyonessdepunetoatediligentelenecesarepentrustabilireadeavantajedemembrupetermenlungprin negociereadecondiiiavantajoasecuparteneriicomerciali,incercandpermanentsamentinasichiarsadezvolte acesteparteneriate.Lyonessaredreptulsmodificeavantajeledemembruacordatepentrucumparaturileefectuate launanumitpartenercomercial,cuunavizprealabildeoluna,insituatiileincaresemodificacondiiileinitial stabilitecurespectivulpartenercomercial.Condiiileactualefolositesuntpublicatepewww.lyoness.ro(spaiulde logare).Pentrucalculareaavantajelordemembrucuveniteacestuiasevorluanconsiderareacelecondiiicare conformparagrafului15.2.suntnacelmomentvalabile,ncaremembrulapltitintegralbonulvaloric,sauplataa fostfcutintegrallapartenerulcomercial(lafolosireaCarduluiCashbacksaucumprturnOnlineShop). 8.BiroulOnline&Sevicii 8.1.Lyonesspuneladispoziiafiecruimembruunbirouonlinegratuitpewww.lyoness.ro(spaiuldelogare),unde pebazanumeluideutilizatoriaparoleipoatefigsitoimaginedeansambluasupracumprturilorefectuatede el,demembriirecomadai,precumiinformaiidespreavantajeledemembrudinprogramuldefidelizareLyoness.
www.lyoness.net/ro/agb.aspx 5/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

PentruoricenondisponibilitateapaginiiwebLyonessialdomeniuluidelogaredepewww.lyoness.ro,Lyoness rspundenumaiconformparagrafului11. 8.2.Dateledeaccespentrufolosireabirouluionline(numedeutilizator,parolicodulPIN)vorfipstratede membruncondiiidesiguranistrictconfideniale.Dateledeaccesnniciosituatienutrebuiesfiepusela dispoziiaprilortere.Lyonessesteexoneratadeoriceraspundereincazulincaremembruincalcaaceasta obligatie.Setrilepersonalepotfinoricemomentmodificatedectremembrupewww.lyoness.ro(spaiulde logare). 8.3.MembrulseobligsanuneimediatLyonessdespreoricefolosireabuzivaadatelorsaledeacces.Lyonessva restrictionadeindataaccesullabiroulonlinesivatrimitemembruluinoiledatedeaccesmodificate,prinSMS,E Mailsauprinpot.Pentrupagubelecauzatemembruluiprinfolosireaabuziv,Lyonessrspundenumaiinconditiile prevazutedeparagraful11. 9.Proteciadatelor 9.1.AttctestenecesarpentrupunereanaplicareaprogramuluidefidelizareLyoness,decipentrucalcularea avantajeledemembru,Lyonesspreia,memoreaziprelucreazncalitatedeentitateresponsabildeprotecie legaladatelor,datepersonalealemembrilor. Lyonesspuneladispoziiedatedesprevolumuldecumprturialepersoaneicarerecomandncadrulcalculrii bonusuluideprietenieialavantajelorextinsedemembru.nmomentulcndmembrulidacordul,Lyoness folosetedatelemembruluiipentruinformaiipersonalizatedespreoferteiprodusedinLyonessidelapartenerii comercialiLyonessipoatesschimbedateanonimerelevantedecumprarepentrufolosireaprogramuluide fidelizarecupartenerulcomercialrespectiv,caresepoategsinstrintate,atttimpctestenecesarpentru procesarearelaieideafacere.Cuprivirelaoriceinformarededatenstrintate,Lyonessseobligsasiguren ararespectiv,proteciaadecvatadatelor. 9.2.Toatecererilenlegturcuinformarea,modificarea,precumitergereadatelorsepotadresa,exclusivn scrisdirectlaLyonesssaulaLyonessRomania.Lyonessirezervdreptulncadrulegaldearespingeprelucrarea cererilor,insituatiaincareacesteasuntabuzivedinpunctdevederelegal,careserepetneadecvat,caresefacn modsistematicsaucarepunnpericolproteciadateloraltormembri. 9.3.AlteinformatiirelevanteprivindprotectiadatelorcucaracterpersonalatuncicndutilizaisiteulLyonesspotfi gsitendateledeconfidenialitatealeacestorapewww.lyoness.ro 9.4.Lyonessutilizeaztehnologiiinternaionaleavansatedesecuritate,pentruaprotejadatelemembrilormpotriva accesuluineautorizat.PentrusecuritateadatelortransmiseprinintermediulinternetuluiLyonessrspundenumai conformparagrafului11. 10.Consimmntulprivindlegeaprotecieidatelor MembrulisiexprimaexpresacordulcaLyonesssainscrieinbazadedatepesonaleinformatiidespre comportamentuldecumprarealmembrului(intereseipreferineetc.)ncadrulparticipriilaprogramuldefidelizare Lyonessiacesteinformaiilefolosetepentrudefinireainformaieipersonalizate,precumpentruuncontact personalsauprinpotsprepromovareaprogramuluidefidelizareLyonessiaofertelorpartenerilorcomerciali. AcestconsimtamantesteoricandrevocabilprintronotificarescrisaadresatacatreLyoness. Pelngaceasta,membrulsedeclardeacordcvolumulcumprturilorsalencadrulprogramuluidefidelizare (deex.bonusdeprietenie)lvafacecunoscutprilortere(deex.persoaneicareiafcutrecomandarea)i eventualnstrintate. Cndaceastanusedorete,membrulpoaterevocaconsimmntulsupentruviitor,inscrissauprinEMailla servicecenter@lyoness.ro 11.Rspunderea 11.1.nafarderspundereapentrudaunelecauzatenmodintenionat,saudingravneglijen,respectivdac
www.lyoness.net/ro/agb.aspx 6/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

daunaafostcauzatdinmotivecarepotfiimputateLYONESS,producndusedaunenviaaClientuluifidel,care sereferlastareafizicsaudesntate,LYONESSnurspundelaoricarealtedauneiexcludeoricealte responsabilitiprivitoarelapreteniidedespgubire,prezentatedeClientulfidel. 11.2.Oricealtepreteniidedespgubiresuntexcluse,maipuinparagrafulurmtor11.4.Aceastaestevalabiln modspecialctLyonessnuesteafectatdevin,deex.la ntrerupereadisponibilitiiaccesuluimembruluilainternet, altegreelitehniceielectronice(i)ntimpulcomunicriiunordateprininternet,precum(ii)ilafolosireaportalului Lyonessdeinternet,alserviciuluideSMSLyonessialaplicaiilorLyonesspentruaparatelemobile,atttimpct acestegreelinustaundomeniulderesponsabilitatealLyoness, indisponibilitateareelelordetelecomunicaiesauterminalelei funcionareadefectuasaaparatelormobilealemembrilor. Contractuldecumprarealmrfurilorsaucontractulserviciilorsefacenumaintremembruipartenerulcomercial respectiv. 11.3.PentrusituatiileincareraspundereaLyonessestelimitatsauexclus,aceasteaseaplicasisuntvalabilei pentrurspundereapersonalaangajailor,responsabililorlegaliiagenilorLyonesssiLyonessRomania. 11.4.Limitarearspunderiiprecumiexcluderearspunderiiconformprezentuluiparagraf11.nueliminaclauzelede raspunderestabilitecucaracterobligatoriuinlegislatiainvigoare. 12.Costuri 12.1.nregistrareaiparticiparealaprogramuldefidelizareLyonesssuntgratuitepentrumembru. 12.2.CardulLyonessCashbackpentrumembruestegratuitnmomentulnregistrrii.ncazulpierderiisauuzurii cardului,membrulareoricndposibilitateadeacomandauncardderezerv(paragraful16.6.).Membrulareoricnd posibilitateadeafolosigratuitsoluiileCashbackCarduluimobil. 13.ncheierearelaieicontractualedectremembru 13.1.MembrularedreptuldeareziliacontractulcuLYONESSnoricemomentprincererescris.Membrulnueste obligatmaidepartencadrulrelaieicontractualesefectuezecumprturi,srecomandemembrisausfacalte activiti. 13.2.Larezilierearelaieicontractuale,membrularedreptulnumailaaceleavantajedemebrudinprogramulde fidelizarecareexistaunmomentulrezilieriicontractului,deaceeadaccumprturasaefectuatdejanaintede momentulrezilieriicontractuluiaredreptlaCashbacksaubonusdeprietenie. 13.3.Lancetarearelaieicontractualemembrulnuaredreptulpentrucomenzilepltitenavans/plataparial(bonuri valoriceoriginale,respectivGiftCarduri)lareturnareacontravaloriicomenzilorpltitenavans/plataparial. Membrularedeasemeneaposibilitatea,naintedencetarearelaieicontractuale,splteascsumarestantla bonurilevaloriceoriginalesauGiftCardurilecomandate.Dupintrareasumeiintegraledeachiziievorfiexpediate bonurilevaloriceoriginale,respectivGiftCardurilectremembru. 14.ncetarearelaieicontractualedectreLYONESS 14.1.LyonessirezervdreptulsreziliezenumruldeIDiastfelrelaiacontractualcuunmembru,caren termende30deziledeladataacordariinumruluiIDnuaefectuatocumprtur(apartenenadeprob).Rezilierea trebuiecomunicata,deregulaprinemailntermende2sptmnidelaexpirareacelor30dezile. 14.2.RelaiacontractualpoatefireziliatunilateraldectreLyonesschiarsifrmotivsifaraafinecesarao justificaredeoricefel,cuunpreavizacordatmembruluide2luni.Insituatiaincarerezilierearelatieicontractualede catreLyonessarelocdintrunmotivimportant,aceastaopereazacuefectimediatfarapreavizsifaraaltaformalitate prealabila.Camotiveimportante,acarorapreciereapartineexclusivLyoness,suntconsideratedaunesubstaniale
www.lyoness.net/ro/agb.aspx 7/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

aleintereseloreconomicesaualereputaieiLyonesssaualunuipartenercomercialsinmoddeosebitnclcarea obligaiilorcontractualeimportante.Incazulincalcariidecatremembrudeobligatiicontractualeimportante,Lyoness poatesolicitamembruluirespectivindeplinireaacestoraintruntermenrezonabil,printronotificarescrisa.La obligaiilecontractualeimportantesencadreazobligaiilemembrului,conformparagrafului2.3i2.4. 14.3.MembrulestedeacordcudreptulLyonessdereziliereunilateralaarelatieicontractualesiseobligasa respecteaceastadeciziesisaseabtinadelaexercitareaoricaroractiunijudiciareoriextrajudiciareindreptate impotrivasauinlegaturacurezilierea. 14.4.Lyonessirezervdreptullapropriadiscreiecuprivirelasolutionareaunorcazurigravesicutotul exceptionale(deexempludeces)deaanulacontractul. 15.Prevederigenerale 15.1.ncazparticular,acordurileindividualecuLyonessprimeazntotdeaunafadeCGA.Pentruconinutul acestoracorduriestenecesaruncontractscris,respectivoconfirmarescrisdeLyoness.Acordurileverbalenuse iauinconsiderare.LyonessestedeasemeneandreptitstransmitmembruluichiarprinSMSsauEmailsituaiile contractualeipentrupunereanaplicareainformaiilorsolicitate,cucondiiacamembrulsnuaibobiecii. 15.2.Lyonesspublicpewww.lyoness.rontotdeaunacondiiileAcordariiavantajelordemembrunegociatecu parteneriicomerciali(spaiuldelogare).MembruluiiserecomandsseinformezenmodregulatpepaginaLyoness despresituaiacondiiilorrespectivealepartenerilorcomerciali. 15.3.ModificrilescriseicomunicateaduseacestuiCGAprecumioricealteacorduricontractualentremembru iLyonesssuntconsiderateacceptatedectremembru,dacmembrulnuseopuneacceptriilorntermende14 ziledelaprimireaavizuluideschimbarecomunicatelectronicinspatiuldelogareModificrileadusenCGAvorfi consideratecafiindacceptatedectremembru,atuncicndacestindiciuafostdefaptatribuit. 15.4.nceeacepriveteconinutulcontractului,temenispecificifolosiiprivindsexulpersoanelor,suntdestinate attpersoanelordesexfemininimasculinsaupersoanejuridice. 15.5.Dacanumitecondiiidinbazacontractualfietotalsauparialiesdinvigoare,respectivnusepot implementa,aceastanuafecteazrestulcondiiilor. 16.Altedispoziii 16.1.nprezentarelaiecontractualseapliclegeaelvetiana,cuexcludereaprevederilorconventieiN.U.privind contracteledevanzareinternationalademarfuri(GISC). 16.2.LocaiastabilitpentrutoateserviciilecontractualeestesediulLyonessEuropeAG,nBuchs/Elveia. Instantelejudecatoresticompetentesasolutionezeoriceproblemalegaladinacestcontractsuntexclusivinstantele judecatorestidinElvetia. 16.3.nregistrareaiparticiparealaprogramuldefidelizareLyonesssuntposibilencepndcumplinireavrsteide 16ani.Pnlaatingereavrsteimajoratuluiestenovoiedesemnturapersoaneiresponsabiledinpunctdevedere legal. 16.4.Dreptullatransferulbancarsptmnalrezultncepndcusumaminimde43lei. 16.5.Membrulseobligssuportetoatecheltuielile,taxele,impoziteleetc.,careprinprimireaavantajelorde membruirevinmembrului. 16.6.CosturilepentrucheltuielileunuicardderezervCashbackseridicla34,40lei.

www.lyoness.net/ro/agb.aspx

8/9

01.09.2013

CGA | Condiiile generale de afacere Lyoness RO

Copyright2013LYONESSEUROPEAG

www.lyoness.net/ro/agb.aspx

9/9