Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

MEMORIU TEHNIC
1.OBIECTUL PROIECTULUI
Prezentul proiect solutioneaza la faza DT instalatiile electrice aferente obiectivului ,,CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SCOLII CU CLS. I-VIII NR. 1 DASCALU, amplasat in str. Victoriei, nr. 99., comuna Dascalu, judetul Ilfov.

2. BAZA DE PROIECTARE
La baza ntocmirii proiectului au stat: Tema de proiectare elaborata de beneficiar; Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate; Teme de specialitate: instalaii termice i instalaii sanitare. Proiectul a fost ntocmit in conformitate cu prevederile urmtoarelor prescripii n vigoare: Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii; Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat cu Legea 112 i Ordonana 114/2000 ; H.G. nr. 766 / 21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii; Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c., indicativ GP 052-2000; Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativ NP-068-02; Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94; Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ PE 009/93; Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107/95; Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE143/94; Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-88; Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ C 56-02; Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 163/28.02.2007; Hotararea Guvernului Romaniei nr.51 din 05.02.1992, republicata in 1997, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor; Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

Digitally signed by ANDREEA BUCUR Date: 2012.01.18 14:39:37 +02:00 Reason: seap

Iunie 2010

Pag. 4

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1995; Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-03; STAS 12604/87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale; STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie. SR CEI 364 1...7 Instalatii electrice ale cladirilor; SR EN 60439 1 Ansanbluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune; Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994; Normativ privind proiectarea si executarea instalaiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ I7- 2002; Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului, indicativ I 202000; I18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie; I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efraciei din cldiri; Normativ de ncercri i msurri Ia echipamente i instalaii electrice, indicativ PE 116/ 94; Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cldiri NP 061 02. Norme generale de protecia muncii - 2002 ; P 118 1999. Normativ de sigurana la foc a constructiilor. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinelor de calitate conform Legii 10 / 1995 , specialitatea instalatii electrice Ie. Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

3. SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA


Instalatiile electrice interioare se vor dimensiona pentru tensiunea de 3x400/230V ; 50Hz Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: 3.1. Distributia energiei electrice 3.2. Instalatii electrice de iluminat 3.3. Instalatii electrice de iluminat de siguranta 3.4. Instalatii electrice de prize 3.5. Instalatii electrice de forta 3.6. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere 3.7. Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice 3.8. Instalatii de detectie si semnalizare incendiu

Iunie 2010

Pag. 5

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

3.1. DISTRIBURTIA ENERGIEI ELECTRICE Caracteristicile consumatorului Corp C9: Datele electroenergetice de consum sunt urmtoarele: putere electrica instalata Pi: 59 KW; putere electrica absorbita Pa: 45 KW; curentul de calcul Ic : 82 A; tensiunea de utilizare Un : 400/230 V; 50 Hz; factor de putere mediu natural cos : 0.9; Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, prize uz general, instalatii de forta pentru alimentarea centralei termice, a instalatiei de climatizare, etc; Receptorii electrici din instalaia electrica a consumatorului nu produc influene negative perturbatoare asupra instalaiilor furnizorului . Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza din reteaua electrica de joasa tensiune din incinta obiectivului. Bransamentul existent va fi suplimentat cu puterea instalata a noului tablou electric TEB. Tablourile electric general al corpului B se alimenteaza din reteaua de joasa tensiune existenta in incinta obiectivului printr-un cablu de tip CYABY 5x35mm2. 3.2 INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT NORMAL Instalatiile pentru iluminat interior vor fi realizate cu corpuri de iluminat fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele in vigoare si anume: 300 lx: sala de sport; 300 lx: sali de clase; 300 lx: spatii tehnice; 200 lx : holuri si circulatii principale, grupuri sanitare, etc. Comenzile iluminatului se vor realiza localizat prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor. Aparatele de conectare (intrerupatoare, comutatoare) se vor monta la inaltimea de 1,5 m de la nivelul pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu de 3cm de la marginea tocului usilor la marginea aparatului. Gradul de protecie al corpurilor de iluminat s-a ales corespunztor locului de montaj, conform indicaiilor I7-2002. Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemei monfilare si specificatiilor de aparataj. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de tip CYYF 3x1.5mm2, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY). Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii de gipscarton.

Iunie 2010

Pag. 6

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. 3.3. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SIGURANTA Conform normativului NP I7/2002, iluminatul de siguranta consta din iluminat de siguran pentru evacuare. Se prevd corpuri de iluminat de siguran, de tip luminobloc(prevazute cu acumulatoare cu autonomie de 1 ora si cu durata de comutare mai mic de 0,5 s),la uile de evacuare, pe cile de evacuare i la inflexiunile acestora si pe palierele scrilor. . 3.4 INSTALATII ELECTRICE DE PRIZE Circuitele de prize se vor realiza cu cablu de tip CYYF 3x2.5mm2 , protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY). Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire. Prizele vor fi bipolare P+N+PE, 16A, 230V, cu contact de protecie si de culoare alba. Amplasarea acestora se va realiza in concordanta cu planul de mobilare al incintei. Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice, cu intreruptoare automate monopolare de 16A, prevazute cu protectie diferentiala de 30 mA. Inaltimea de montaj a prizelor este specificata pe planurile de instalatii electrice. 3.5. INSTALATII ELECTRICE DE FORTA Instalatiile electrice de forta reprezinta alimentarea echipamentelor din centrala termica si a sistemului de ventilatii aferent salii de sport. Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cablu CYYF in tub de protectie din PVC de tip IPY si cu cablu de tip CYAbY in exteriorul cladirii. Instalatiile de forta si automatizare corespund elementelor de tema si datelor tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu. Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru centrala termica si centrala de ventilare se va face de personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada de garantie si postgarantie.

Iunie 2010

Pag. 7

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

3.6. INSTALATII PENTRU ACCIDENTALE DE ATINGERE

PROTECTIA

CONTRA

TENSIUNILOR

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie este montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Nulul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tablourile generale si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile generale se leaga la priza de pamant. Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protectie. Cutiile metalice ale tablourilor electrice, suportii metalici, estacadele metalice se vor lega la priza de pamant. Se va executa o priza de pamat naturala cu electrozi verticali si orizontali din OLZn la o distanta de minim 1m fata de cladire. Distanta dintre electrozi verticali va fi de minim 3 m . Rezistenta de dispersie va fi de maxim 1 ohm,conform STAS 12604/4.5, fiind comuna cu instalatia de paratrasnet. Daca in urma masuratorilor rezistenta prizei de pamant este mai mare de 1ohm, se vor suplimenta numarul de electrozi pana cand rezistenta va avea o valoare de maxim 1ohm. La sudarea platbenzii capetele se vor suprapune cel putin10cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel putin 3mm. 3.7. INSTALATII DE PROTECTIE CONTRA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE Conform Normativului I20/2000, cladirea prezinta necesitatea unei instalatii de paratrasnet. Aceasta este formata din: instalatia de captare realizata din dispozitiv electronic tip Prevectron , amplasat pe catarg, care functioneaza pe baza ionizarii locale a atmosferei, si asigura acoperirea intregii constructii, instalatia de coborare formata din conductoarele de coborare realizate din platband de cupru stanat 30x2 mm, si priza de pamant comuna pentru instalatia de paratrasnet si pentru instalatia interioara a cladirii. Priza de pamant va fi utilizata in comun de instalatia de paratrasnet si de cea de protectie impotriva tensiuniilor de atingere. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm. Pentru protecia echipamentelor alimentate electric mpotriva supratensiunilor din reea (de comutaie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloului general se va prevede undescrctor de supratensiune, care se va lega la priza de pmnt. 3.8. DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU Pentru detecia i semnalizare incendiului se va utiliza o central adresabil cu 1 bucla. Elementele de detecie sunt detectoare de fum fotoelectrice adresabile (detecia fumului se face pe principiul camerei optice).

Iunie 2010

Pag. 8

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

Detectoarele, butoanele de incendiu i modulele adresabile se vor conecta pe bucla adresabila (ambele capete ale buclei sunt conectate n central) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integritii (se semnalizeaz n centrala de incendiu att ntreruperea buclei ct i existena unui scurtcircuit pe bucl). Pentru semnalizarea manual a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare. Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior si de exterior. Pe lng detecia i semnalizarea incendiului centrala de detecie i semnalizare incendiu realizeaz i urmtoarele : - comanda electromagnetilor montati pe usi. - intreruperea alimentarii cu energie electrica a sistemului de ventilatie - retranslatia alarmei de incendiu prin intermediul unui apelator telefonic cu comunicator vocal. Sistemul va avea alimentare back-up care i va permite funcionarea pe o perioad mai mare de 48 de ore n stand-by i de or n alarm. Reeaua de conexiuni ntre elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu, module adresabile) se va realiza cu cablu special cu ntrziere la propagarea flcrii de tip JY(St)Y, cablat n tub PVC. Alimentarea centralei de detecie incendiu i a surselor din system se va face cu cablu CYYF 3x2,5. Utilizatorul va deine un jurnal n care se vor nota toate aciunile efectuate asupra sistemului de detecie i semnalizare a incendiului, data i ora evenimentului. Se includ aici: - excluderea de sub supravegherea sistemului a unei pri a acestuia prin izolare de zone; - defecte aprute n funcionarea sistemului; - alarme de incendiu false sau reale; - teste de funcionare; Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta urmtoarele: - trebuie respectat distana minim de siguran ntre prile componente ale sistemului de semnalizare (ntre conductele de semnalizare i celelalte circuite electrice : de iluminat, for etc., respectiv 25cm) sau fa de celelalte tipuri de instalaii (sanitare, nclzire, climatizare etc.). - asigurarea alimentrii cu energie electric a centralei de semnalizare prin circuit propriu (la care nu sunt racordai ali consumatori). - asigurarea obturrii golurilor din jurul conductelor de semnalizare (create la traversarea pereilor, planeelor cu rol de protecie la foc) cu materiale care s asigure aceeai rezisten la foc cu a peretelui traversat.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCll


Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conducatoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi amplasate inaccesibil unei atingeri intamplatoare, prin amenajari speciale prevazute in proiect. Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub

Iunie 2010

Pag. 9

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

tensiune, dar care pot ajunge accidental sub tensiune, datorita unui defect, vor fi legate atat la priza de pamant (T), cat si la nulul retelei electrice (N), pentru realizarea schemei de protectie TN-S, conform STAS 12604-87 si STAS 12604/5-90. Prin prevederea dispozitivelor diferentiale de protectie in circuitele tablourilor electrice, se va asigura protectia utilizatorilor prin intreruperea automata a alimentarii. 4.1.MASURI EXECUTIE DE PROTECTIA MUNCII PENTRU PERIOADA DE

Pentru perioada de executie se va prevedea protectia impotriva accidentelor in conditiile efectuarii lucrarilor curente de executie, conform "Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii -1993" (publicat in Buletinul Constructiilor 5, 6, 7, 8 -1993) si "Normelor de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice PE119/90". Pentru perioada de executie se vor lua masurile de protectie a muncii prevazute de normativele si regulamentele in vigoare (NGPM - 2002; PE119/90; NPI7- 02). Executantul lucrarilor de instalatii electrice prevazute in prezentul proiect este obligat sa aplice masuri tehnice de protectie necesare si masuri organizatorice care vor completa masurile tehnice. Masurile tehnice care pot fi aplicate pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa si indirecta sunt urmatoarele: - inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare electroizolante a partilor active ale instalatiilor si echipamentelor electrice; - protectia prin amplasare (asigurarea unor distante minime de protectie); - scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care se efectueaza lucrari si verificarea lipsei de tensiune; - legari la pamant si in scurtcircuit, direct sau prin dispozitive speciale; - folosirea mijloacelor de protectie electroizolante; - izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului sau amplasamentului; - utilizarea dispozitivelor de deconectare automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase. - Masurile organizatorice impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: - executarea lucrarilor de instalatii electrice trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv; - delimitarea materiala a locului de munca prin ingradiri de protectie; - esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice; - elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice; - organizarea si executarea verificarilor periodice a masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.

Iunie 2010

Pag. 10

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

4.2. MASURI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU PERIOADA DE EXPLOATARE Proiectul de executie va fi intocmit in conformitate cu normele de protectia muncii pentru instalatiile electrice PE119/90 si a instructiunilor in vigoare astfel incat in urma executiei sa se asigure conditiile normale de exploatare. Pentru perioada de exploatare, in vederea asigurarii conditiilor normale de lucru cat si pentru evitarea accidentelor, conform legislatiei in vigoare (NGPM-2002, STAS 12604/5-90, NP-I7-02), se vor prevede: - asigurarea confortului vizual prin instalatii adecvate de iluminat; - protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta ce va fi realizata prin: instalatie de legare la nul (prizele alimentate la tensiunea de 230V au fost prevazute cu nul de protectie, iar carcasele metalice ale corpurilor de iluminat accesibile si ale consumatorilor electrici s-au legat la bornele de nul de protectie ale tablourilor din care se alimenteaza, prin conductorul de nul de protectie); instalatie de legare la pamant (borna de nul de protectie a bransamentului electric si a tabloului general de distributie s-a legat la centura interioara de legare la pamant); dispozitive diferentiale de protectie pentru deconectarea automata a alimentarii circuitelor electrice de iluminat si prize; amplasarea accesibila a corpurilor de iluminat in vederea unei intretineri usoare. - alegerea corespunzatoare a protectiei aparatajului electric in functie de clasa influentelor externe a incaperilor in care functioneaza; - respectarea tuturor normelor de exploatare, in vigoare, privind protectia muncii. Beneficiarul va asigura exploatarea echipamentelor si instalatiilor electrice numai prin personal calificat, autorizat si instruit pentru lucrari in instalatii electrice cu sau fara scoatere de sub tensiune, dupa caz. Masura tehnica de protectie prin folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante este obligatorie si se foloseste cumulat cu masurile organizatorice. Astfel, pentru instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice beneficiarul va asigura dotarea, in functie de lucrarile si conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie: mijloace de protectie electroizolante (scule cu manere electroizolante, manusi si cizme electroizolante, covoare electroizolante, etc); indicatoare mobile de tensiune pentru verificarea prezentei sau lipsei tensiunii; garnituri mobile de scurtcircuitare si legare la pamant; panouri, paravane, imprejmuiri si semnalizari sau indicatoare mobile, folosite pentru a delimita zona de lucru; placi avertizoare (indicatoare de securitate) cu rol de avertizare pericol, interzicere a unor actiuni care ar putea duce la accidente si de siguranta si informare pentru lucratori.

Iunie 2010

Pag. 11

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

Este interzis ca in exploatarea si intretinerea unei instalatii sau a unui echipament electric sa se aduca modificari fata de proiect. In cazuri speciale, se pot efectua modificari numai cu acordul proiectantului.

5. MASURl DE PREVENIRE Sl STINGERE A INCENDIILOR


Prin proiectul de executie se vor prevede solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incediilor. In acest scop s-au urmarit masurile care sa respecte prevederile normativului NP-17-02, Legea 307/2006, PE009/93, NGAI2007. Se vor etansa toate trecerile de cabluri si circuite electrice prin pereti si plansee, conform prevederilor normativelor P118-99 si NP-I7-02, art. 5.1.2. La instalarea cablurilor si circuitelor electrice in cladire se vor respecta distantele minime prescrise fata de alte instalatii, conform normativelor PE107/95, art. 5.2, tabel3 si NP-l7-02,art.3.5.1. 5.1. MASURI DE SIGURANTA LA FOC PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE Pentru perioada de executie a lucrarilor prevazute in prezentul proiect, masurile PSI vor fi stabilite de catre elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie, conform prevederilor Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, C300-94. 5.2. MASURI DE SIGURANTA LA FOC PENTRU PERIOADA DE EXPLOATARE Pentru perioada de exploatare, beneficiarul va amplasa la loc vizibil, in aproprierea cailor de acces, toate mijloacele de stingere a incendiilor a caror stare de functionare va fi verificata periodic si va respecta toate normele de exploatare, in vigoare, privind prevenirea contra incendiilor. Exploatarea instalatiilor electrice se va face astfel ca sa se evite degradarea lor si introducerea de improvizatii si provizorate fata de instalatia proiectata, ceea ce ar conduce la marirea riscului de incendiu. Pentru diminuarea riscului de incendiu se interzice utilizarea de sigurante necalibrate sau modificarea reglajelor dispozitivelor de protectie la suprasarcina si scurtcircuit ale intrerupatoarelor automate din tablourile electrice. Beneficiarul va elabora instructiuni de aparare impotriva incendiilor si va stabili sarcinile ce revin utilizatorilor instalatiilor electrice din cladire. In caz de incendiu se va proceda astfel: se anunta imediat personalul special instruit in vederea interventiei; se va scoate de sub tensiune instalatia electrica din zona afectata de incendiu; se va interveni cu ajutorul materialelor din dotarile PSI, tinind seama ca pentru echipamentele electrice se vor utiliza stingatoare portabile cu praf si cu dioxid de carbon.

Iunie 2010

Pag. 12

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

6. VERIFICARl
In timpul executiei lucrarilor de montaj, beneficiarul va urmari indeaproape modul de executare a acestora, prin delegat autorizat. Acesta va face verificarea preliminara si verificarea definitiva, conform prevederilor normativului NP-17-02, art. 6.3 si 6.4. Verificarea are drept scop constatarea respectarii proiectului, prescriptiilor si instructiunilor tehnice in vigoare, precum si calitatea materialelor si a lucrarilor. La darea in exploatare a instalatiei, se vor efectua toate incercarile si verificarile prevazute in "Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor", indicativ C56-02, "Normativul de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice", indicativ PE116/94 si "Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice". Intocmit, Ing. Florin Beu

Iunie 2010

Pag. 13

PROIECTANT:

PROIECT: PROIECT: DEZVOLTAREA,


MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GENERALE NR.1DASCALU FAZA: DT DATA: 2010

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L.


www.arch-waw.ro

BREVIAR DE CALCUL
Normativul I20-00 stabileste necesitatea prevederii instalatiei de paratrasnet, pentru o constructie pe baza frecventei anuale prevazute de lovituri de trasnet directe pe constructie Nd si a frecventei anuale acceptate de lovituri de trasnet Nc. Nd = Ng Ae c1 10-6 Ng frecventa loviturilor acceptabile pentru zona in care se afla cladirea Ng = 0,04 NK1,25 = 0,04 301,25 = 3.4 NK = indice Keraulic reprezinta numarul de furtuni anuale pentru zona in care se afla constructia. NK =35 (Bucuresti-Ilfov) c1 = 0,25 Construcie amplasat ntr-o zon cu alte construcii Ae = L x l+ 6H(L+l) + 9H2, unde: Ae = aria echivalenta a zonei de protejat. L = 78 m lungimea cladirii l = 13 m latimea cladirii H =7.5 m inaltimea cladirii Ae = 78x13+6x7.5x91+97.52 = 6700m2 Nd = 3.4 0.25 6700 10-6 = 5.69 10-3 c2 = 1 constructia are acoperis din metal si structura din beton c3 = 1 valori obisnuite si normal combustibile c4 = 3 evacuare dificil sau risc de panic. c5 =1 nu necesita continuarea lucrului si nu are efecte daunatoare asupra mediului inconjurator 5.5 10 3 5.5 10 3 NC = = = 1.83 10-3 c 2 c3 c 4 c5 1 1 3 1 Nd >Nc este necesara instalarea unei instalatii de paratrasnet N 1.83 10 3 E = 1 c = 1 = 0.67 este necesara instalarea unei instalatii de Nd 5.69 10 3 paratrasnet cu nivel de protectie NORMAL IV.

Intocmit, Ing. Florin Beu

Iunie 2010

Pag. 14

S-ar putea să vă placă și