Sunteți pe pagina 1din 1

rte ale

r mai

pin

CAinele

Dachshund

Dachshund, in limba germani, inseamni "cdine

bursuc" gi mai este cunoscut 9i sub numele de Teckel sau "c6inele c6rnat". Are labele scurte 9i corpul alungit, cu

musculaturi puternici. Era folosit pentru a obliga bursucii si

iasi din vizuinele lor. Sunt trei talii: standard, miniaturi 9i rabbit (iepure), cu trei varietSli de blan6: scurti, cu fire subliri 9i !ung6.

inci din Evul Mediu era fotosit ta vdnitoare.

Icit de

!minte

ile pi

folosit

I

uare 9i

d

mai

G

d Cainele Dalmafian

a-i,r,t, s,

.s

-'-'*& Numele ii vine de la Dalma[ia, o regiune din

Croalia. Este foarte inteligent gi

9i a fost folosit la pistorit, la

stingerea incendiilor,

pentru ingrijirea copiilor

dar mai ales in calitate de

c6ine de companie.

ascultitor

,c*

# th*

*#,*,#':

Walt Disney l-a

ficut foarte popular cu filmul

"101 Dalma[ieni".