Sunteți pe pagina 1din 4

281.

Rezolvare:

Prod.

Cant.

Indice

1000

100 kg x 5 m_
200 kg x 10 m =0,25
200 kg x 10 m
200kg x 10 m = 1

4000

Cantitate convent.

Cost unitar
conventional

Cost unitar

1000 x 0,25 = 250

100

100 x 0,25= 25

4000 x 1 =
TOTAL :

100

100 x 1 =100

4000
4250

100 x 5
500
Indice = 200 x 10 = 2000 = 0,25
Cost unitar conventional =

Chelt.totale
425.000
cantit.totala = 4.250 = 100 lei/bc.

Cost unitar = cost unitar convent. X indice


A = 100 x 0,25 = 25
B = 100 x 1
= 100
- obtinerea productiei:
931/A =
931/B =

902/A
902/B

25.000
400.000

282.
Rezolvare:
Se obtin 10.000 kg produs finit

cost standard 1,6 lei/kg


Cost efectiv 13.000 lei
a) obtinerea prod.finit la cost de prod. Standard:
931
=
902
16.000
10000 kg x 1,6 lei = 16.000
b) obtinerea prod.finit la cost de prod.efectiv:
902
=
921
13.000
c) inregistrarea diferentelor de pret:
902
=
903
3.000
16.000 13.000 = 3.000
283.
Rezolvare:
Chelt.prod. B
= 500.000 = 25 % total chelt.directe
Chelt.comune sectiei
= 300.000
Chelt.generale
= 200.000
Productie neterminata B= 60.000 lei
Cost prod. B
= 500.000 lei
500.000 x 100
Total chelt.directe =
25
= 2.000.000
Din care chelt. Prod.B
Chelt.prod.A

= 500.000
= 2000000-500000= 1.500.000
1.500.000

Ponderea chelt.directe in total.chelt.A = 2.000.000 = 0,75


75 %
500.000
B = 2.000.000 = 0,25
25 %
Chelt.indirecte de repartizat A = 0,75 x 300.000 = 225.000 lei
Chelt.indirecte de repartizat B = 0,25 x 300.000 = 75.000 lei
Cost efectiv produs = chelt.directe chelt.indir.repartiz prod.neterminata
Pentru B : 500.000 + 75.000 60.000 = 515.000
a) obtinerea prod.finit la cost de prod.standard:
931
=
902
500.000
b) obtinerea prod.finit la cost de prod.efectiv:
902
=
921
515.000
c) inregistrarea diferentelor de pret (abateri):
903
=
902
15.000
284.
Rezolvare:
CA= 18.000.000

Cost productie
1000 x 25=
= 25.000
4000 x 100 =
= 400.000

Pret unitar de vanzare=18.000.000 : 2000 bc = 9000 lei/bc. CA


Cost variab./u.m.
= 8.100.000 : 2000 bc = 4.050 lei/bc Ca
Marja asup.cost variab.=9.900.000 : 2.000 bc. = 4.950 lei/bc.Ca
Cheltuieli fixe
= 9.405.000 lei
Chelt.fixe_________________
Punct de echilibru = marja asupra chelt.variabile %
9.405.000
Punct de echilibru valoric =
55 % = 17.100.000 lei
Chelt.fixe_________________
Punct de echilibru = marja asupra chelt.variabile buc.
9.405.000
Punct de echilibru in buc. =
4.950
= 1.900 buc.

100 %
45 %
55 %

285. Rezolvare:
Cant.prod.vandut = 100 bc.
Pret unitar vanzare= 1200 lei/bc.
Cost unitar variabil= 900 lei/bc.
Costuri fixe totale=24.000 lei
% din CA
CA
=
100 bc x 1200 lei/bc
=
120.000 lei
100 %
Chelt.var.=
100 bc x 900 lei/bc
=
90.000 lei
75 %
__________________________________________________________
marja asupra cost.variabil
=
30.000
chelt.fixe
=
24.000
Chelt.fixe
24.000
punct de echilibru =
MCV % = 25 % = 96.000 lei
chelt.fixe
24.000
factor de acoperire = pct.de echil. = 96.000 = 0,25
25 %
286 .
Rezolvare:
CA chelt.var.-chelt.fixe =
22.500.000-ch.var.-5.000.000
17.500.000 chelt.var.
chelt.var.
chelt.var.

profit
=
=
=
=

5.500.000
5.000.000
17.500.000-5.500.000
12.000.000

Cost variabil unitar

12.000.000 : 15.000 buc.= 800 lei / buc.

287.
Rezolvare:
500 bc. x [V unitar - Ch. (mat.prime+salarii+indir.variabile) Ch.fixe totale
500 x (1500-300-200-400) 80.000 = 500 x 600-80.000=300.000 80.000 = 220.000
X bc. * 1500 X * (300+200 * 1,5 + 400) 80.000 = 220.000
Chelt.salarii x 50 % = 200 x 1,5 = 300
X * 1500 X * 1000 80.000 = 220.000
X * 500 80.000 = 220.000
220.000 + 80.000
300.000
X=
500
=
500
= 600
Deci: ar trebui sa creasca cu (600-500)=100 buc. cantitatea fabricata sa vanduta;
Cresterea relativa = 20 %.
288.
Rezolvare:
Cant.fabr.si vanduta
=200+30%
=260 buc.
Pret vanzare
=9500-400
=9100 lei/buc.
C Afaceri
=260 x 9100
=2.366.000
Chelt.variabile
=260 x 4000
=1.040.000
Chelt.fixe
=326.000 lei
Chelt.totale
=CF+CV
=1040000+326000 = 1.366.000
Profit brut
=CAfaceri Chelt.totale = 2.366.000 1.366.000 = 1.000.000 lei
289.
Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vanduta 80
buc.; costuri fixe totale 173.250 lei.
Determinati care este pragul de rentabilitate in unitati fizice in conditiile in care costurile variabile scad cu 10 %.
Rezolvare:
Chelt.variabile =120.000-10%=108.000 lei
C Afaceri
=360.000

Chelt.fixe

=173.250

C Af.
. =360.000 = 4.500
Cant. Vanduta
80
Chelt.variab
Cant.vanduta

=108.000
80

= 1.350

Punct de echilibru = chelt.fixe .


= 173.250 . = 173.250 = 55 buc.
Marja asupra
4500-1350
3150
Costurilor variabile
290.
Rezolvare:
% din pret vanzare
Pret unitar vanzare
= 80 lei/bc
100 %
- cost var.unit.=30+12+6
= 48 lei/bc
60 %
_________________________________________________________________
marja costurilor variabile
= 32 lei/bc.
40 %
salarii 12 lei/bc + 10 %
= 13,2 lei/bc
_________________________________________________________________
Pret vanzare unitar
=p
100 %
49,2
- cost var.unitar:=30+13,2+6
= 49,2 lei/bc.
p
_________________________________________________________________
marja as.cost.variab.(ramane)
40 %
49,2
100 % p = 40 %
p = 82 lei/bc.
pretul variabil unitar ar trebui sa creasca cu 82-80= 2 lei/bc.
291
Rezolvare:
Cifra de Afaceri = 4000x5 lei/kg=20.000 lei
Chelt.variabile
= 4000x2 lei/kk= 8.000 lei
Chelt.fixe
=
x
_________________________________________
Profit
= 6000 lei
20000-8000-chelt.fixe
12000-chelt.fixe
chelt.fixe

=6000
=6000
= 12000-6000= 6000

punct de echilibru

C.Afaceri
chelt.var.
marja

20000
8000
12000

100 %
40 %
60 %

Factor de acop.= costuri fixe/ punct.echil.=6000/10000 = 0.6 = 60 %


Interval de siguranta = CA realizat CA critica(pct.de echil.) = 20000-10000=10000

292.

Rezolvare:

Chelt.max. chelt.min.
Qmax
- Q min
932.000 872.000
60.000
=
10.800 - 9.300
= 1500 = 40 lei/kg.
Chelt.totale = Qmax x csot var. Unitar + CF
932.000 = 10.800 kg x 40 lei/kg + CF
CF = 932.000 432.000
CF = 500.000 lei
Pentru luna aprilie:
916.000 = 500.000 + CV
CV= 916.000 500.000
CV= 416.000 lei
Cost variabil unitar =

293.
Rezolvare:
Abatere de consum = (cons.efectiv-cons.standard) x pret standard
pret standard=cant x valoare
= (0,110 0,100) x 20 x 2316000 = 0,01 x 20 x 2316000= +463.200
abatere de pret
= (pret efectiv pret standard) x cant.efectiva
= (19-20) x 2316000 x 0,110 = - 245.760
294. = Rezolvare:
Abatere de timp = (ore efective ore standard) x tarif standard
= (1,5 ore 4 ore) x 100 lei/ora x 800 bc. = - 200.000
abatere de tarif = (tarif efectiv tarif standard) x ore efective
= (150 100 ) x 1,5 ore x 800 bc = + 60.000