Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_____________________
Sediul ____________________

ACT ADIIONAL
NR._________/____________

La contractul de munc nregistrat sub nr. ________/______________ n


Registrul General De Eviden a Salariailor
I. Prile actului adiional:
1.
2.

_______________________________, reprezentant legal al S.C.


________________________________________________ i
_____________________________________CNP_________________, n
calitate de salariat la societatea susmenionat,
II. Obiectul actului adiional:

ncepnd cu data de__________________________ prile au convenit


modificarea urmtoarelor clauze ale contractului de munc sus menionat, dup cum
urmeaz,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Restul clauzelor contractului individual de munc sunt conform prevederilor
Legii 53/2003 i rmn neschimbate.
Prezentul act adiional s-a ncheiat n 2 (doua) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte contractant.

ANGAJATOR

SALARIAT