Sunteți pe pagina 1din 128

Motto :

Atunci cnd avem nevoie s g sim soluii la o situa ie de criz (individual sau planetar ), este necesar sa ne intoarcem acasa, in ad postul din adncul nostru, aflat n centrul imobil al ciclonului, departe de agitaia din afar . Doar dac r mnem imobili n centrul fiinei noastre i uitam de tot ce am invat de la alii, vom realiza deta area si perspectiva necesar eliber rii din cercul vicios al gre elilor anterioare, i vom nceta s privim doar prin ochii orbii de condiionarea primit de la ceilali; dac vrem s ne fim de folos noua i semenilor no tri, e nevoie s vedem realitatea cu proprii notri ochi; doar aa ne vom elibera de dogme, tipare, i vom ie i din calea b t torit catre esec, pt. a ne cunoaste pe noi insine. A ne cunoaste pe noi insine inseamna a-L cunoaste pe Dumnezeu. Doar cei ce au g sit centrul ciclonului din ei insisi se de teapta i v d lucrurile prin "Ochii lui Dumnezeu"

C CU UP PR RIIN NS S C u v n t n Cuvnt na aiin ntte e 1 1.. IIn nttrro od du uc ce erre e 2 2.. N Ne ec ce es siitta atte ea au un nu uii p prro og grra am m d de e iin nd du uc ciie ea as stt rriiii d de e rre ella ax xa arre e 3 3.. C Ce en nttrra arre ea a s sa au u iin ntte erriio orriiz za arre ea a n nc cu uv va an nttu ull llu uii IIiis su us s 4 . S t r i l e d e c o n t i i n 4. S tri l e de c on ti i n 5 5.. S Siim mb bo ollu ull O OM M ii s stt rriille ed de ec co on n ttiiiin n 6 6.. S Siim mb bo ollu ull Y YIIN N--Y YA AN NG G ii s stt rriille ed de ec co on n ttiiiin n 7 7.. C Co orrp pu urriille e,, n nv ve ellii u urriille e,, iie erra arrh hiiz za arre ea a llo orr ii rre en nc ca arrn na arre ea a 7 . 1 . C l a s i f i c a r e a m e t o d e l o r t e r a p e u t i c e c u n o s c u t e 7.1. C l as i fi c area metodel or terapeuti c e c unos c ute 8 8.. C Ca ap pa ac ciitt iille eu um ma an ne ee ex xttiin ns se e[[p pu utte erriille es su up prra an na attu urra alle e]] ii B Ba an nc ca a d de eD Da atte ea aU Un niiv ve errs su ullu uii 9 9.. T Te ex xttu ull p prro og grra am mu ullu uii d de e iin nd du uc ciie ea as stt rriiii d de e rre ella ax xa arre ep prriin n p i l o t a r e a u d i t i v pi l otare audi ti v A A.. F Fa az za ap prre elliim miin na arr d de ep prre eg g ttiirre ea as se ed diin ne eii d de e rre ella ax xa arre e 9 9..1 1.. IIn na aiin nd ntte du uc ea ciia ad de ep as prra stt ac rriiii d cttiic ca de arre e rre e ella ax xa arre e[[n s se ec ciitte e tte e tte ex xttu ull c co om mp plle ett]] 9 9..1 1..1 1.. IIn nttrro od du uc ce erre e;; c co on ntta ac ctt c cu ua as sc cu ulltt tto orru ull;; iin nd diic ca aiiii ffiin na alle e 9 9..1 1..2 2.. A A e ez za arre ea ac co orrp pu ullu uii n nttrr--o op po oz ziiiie e iim mo ob biill ii c co on nffo orrtta ab biill 9 9.. 2 2.. A Ad d n nc ciirre ea a ii m me en niin ne erre ea as stt rriiii d de e rre ella ax xa arre e 9 9..2 2..1 1.. R Re ep prro og grra am ma arre ea a iim ma ag giin niiii d de es sp prre es siin ne e 9 . 3 . I e i r e a d i n s t a r e a d e r e l a x a r e 9.3. Ie i rea di n s tarea de rel ax are B B.. E Ev va allu ua arre ea as se ed diin ne eii d de e rre ella ax xa arre e 1 10 0.. P Pr re ez ze en nt ta ar re ea am me et to od de eii d de er re ella ax xa ar re ep piillo ot ta at ta a,, a a e ef fe ec ct te ello or r t te er ra ap pe eu ut tiic ce e ii a ac co on n iin nu ut tu ullu uii n nr re eg giis st tr r r riiii a au ud diio o

Henri Coand

Pentru consiliere sau pentru utilizarea acestei metode pt. invatare rapida a limbilor straine sau pentru vindecarea unor tulburri psihosomatice cititorii pot contacta autorul la adresa: danmirahorian@gmail.com Telefon mobil: 0723490341 adresa: OFICIUL POSTAL 77. CP-58. BUCURESTI, ROMANIA;
Dan Mirahorian Copyright 2005/2009 All Rights Reserved

METOD DE INTRARE IN STAREA DE RELAXARE PRIN PILOTARE AUDITIVA PENTRU VINDECARE, REPROGRAMARE SI CENTRARE IN BANCA DE DATE A UNIVERSULUI

CUVANT INAINTE
Acum ncepe expunerea instruciunilor pt. "aezare" sau de punere in repaus a corpului si a mintii, pentru a realiza localizarea "in aici i acum", in acest moment, si alinierea celor trei atentii, pt a intra in acea stare de constienta/prezenta care ne conduce la trezirea adevaratei noastre naturi. O introducere in aceasta directie este realizata in lucrarea lui Eckhart Tolle: "Puterea lui ACUM" / Now begins the exposure of the instructions for the "sitting" or putting at rest of the body and mind, in order to realize the localization in "the right here and in the just now, in this moment" and the alignment of the three attentions, that give birth to the state of awareness/presence which leads us to the awakening of our true nature. An introduction in this direction is done in the work of Eckhart Tolle: "The power of NOW" (See Nota1). Nota 1: Puterea benefica a acestui text, care in lb. engleza a declansat numeroase vindecari miraculoase si trezirea multor oameni, a fost anihilata in traducerea in lb. romana [realizata de Alexandra Bor, publicata de Editura Curtea Veche in anul 2004] inca din titlu, care a fost rebotezat "Puterea Prezentului ". Intregul text este plin de erori fundamentale. In traducerea la care facem referire apare in capitolul 10 introducerea diacronicului si a mintii, in locul sincronicului si a non-mintii : "Transformarea bolii n treapt spiritual superioar" in loc de: Transformarea bolii n Iluminare /Transforming Illness into Enlightenment). Necunoasterea limbajului adecvat (manifestatnemanifestat; ordinea explicita si cea implicita a lui David Bohm [explicate (physical) and implicate (non-physical) order], devine in traducere, in propozitia din mitul al treilea [explicit (fizic) i implicit (nonfizic) "], ceea ce este eronat-vedeti Universul Holografic pe: http://www.scribd.com/LAOTZUTAO ). Titlul: " Adevrul care se afla inlauntrul tau /The Truth that is Within", care face referire la celebra afirmatie a lui Iisus ca " Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru/ The kingdom of God is within you" (Luca/Luke 17:21), este tradus ca: "Adevrul din noi". Mai jos de acest titlu in loc de "Iisus", este folosit numele "Isus" (care in ebraica inseamna "magar")" in fraza: "Cnd citez ocazional cuvintele lui Isus sau ale lui Buddha din Cursul miracolelor sau din alte lucrri, nu o fac pentru a compara, ci pentru a v atrage atenia c n esen exist i a existat ntotdeauna un adevr spiritual unic, dei acesta ni se prezint sub attea forme", care reda : "When I occasionally quote the words of Jesus or the Buddha, from A Course in Miracles or from other teachings, I do so not in order to compare, but to draw your attention to the fact that in essence there is and always has been only one spiritual teaching, although it comes in many forms." Schimbarea de paradigma, care ar putea duce la amanarea auto-anihilarii civilizatiei prezente de pe Terra, pe care a initiat-o presedintele Obama("invingator-invingator", in loc de : "invingatorinfrant"), si pt care i s-a decernat premiul Nobel pentru Pace in 2009, nu poate fi inteleasa de cititorii din Romania, care au la dispozitie actuala traducere eronata. Din aceasta cauza am inceput sa corectez textul amintit mai sus. Traduttore, traditore sau a traduce inseamna a trada (literal traducatorul, tradator) este o expresie italiana, care adesea este utilizata in alte limbi pt. rezonanta sau paronimia sa. Compararea unui traducator cu un tradator nu desemneaza faptul ca evident traducerea unui text dintr-o limba in alta nu poate respecta perfect textul operei originale, ci faptul ca textul tradus este alterat, influentat si colorat de catre credintele traducatorului, daca acesta nu a trecut printr-o revolutie similara cu cea a autorului. In realitate in cazul unor lucrari, care au telul de a declansa o schimbare a credintelor anterioare, intervine intotdeauna cenzura si filtrarea, asa ca nu mai avem de a face cu o traducere, ci cu o redare a convingerilor proprii ale traducatorului. Adevaratele lucrari de referinta folosesc in astfel de cazuri versiunea numita bilingva si publica textul original vis--vis sau in oglinda cu traducerea sa. Asa se procedeaza de pilda in cazul Coranului, a textului lui Lao Tzu si asa trebuie procedat si cu textul lui Eckhart Tolle .

The beneficial power of this text in English, language, that has triggered many miraculous healings and the awakening of many people, was destroyed in the translation in Romanian language [by Alexandra Bors, which was published by the Curtea Veche Publishing House, in 2004] beginning with the title, which was renamed "The power of the present". The whole text is full of basic errors (in chapter 10 we discover the introduction of mind and diachronic symbol(step, stage) where we deal with non-mind and synchronic in the following translation from Romanian: "Transforming Illness into a superior spiritual step " instead of "Transforming Illness into Enlightenment"). The lack of knowledge of the scientific and spiritual language properly (manifested-unmanifested; the explicate (physical) and implicate (non-physical) order of David Bohm becomes "explicit and implicit", which is an error ], see more in Holographic Universe on: http://www.scribd.com/LAOTZUTAO ). The title: " Adevrul care se afla inlauntrul tau /The Truth that is Within", which refers to the well known affirmation made by Jesus " The kingdom of God is within you" (Luke 17:21), is translated as: " The Truth from us". The Paradigm shift, to winner-winner instead of winner-defeated, initiated by the president Barack Obama, for which he was awarded the Nobel Prize for Peace in 2009. can not be really understood by readers in Romania, because the message of the current version of the book of Eckhart Tolle is wrong, Because of this I started to correct the text translated by Alexandra Bors, which was published by the Curtea Veche Publishing House, in 2004. Because of this I started to correct this translation. Traduttore, traditore or "to translate is to betray" (literally, "translator, traitor") is an Italian expression that is often used in other languages for its paronymy. Comparing a translator with a traitor designates not only the evidence that a text from one language to another can not meet the original perfect text, but that translated text is altered, influenced and colored by the translator's beliefs, if this one has not undergone a paradigm revolution similar to the one of the author; in fact in the case of works, which aim to trigger a shift in counsciousness, always comes into play the censorship and the filtering due to the old beliefs, so we do not deal with a translation, but with a presentation of the translators beliefs system. True scientific works are issued with the original text and its translation in mirror(called bilingual version). For example the Koran, the book of Lao Tzu, and why not this book of Eckhart Tolle . Aceste instruciuni de asezare in "acum i aici" sunt necesare pregtirii celor care urmeaz calea antic de punere contient n repaus, n vederea stingerii agitaiei i a rtcirii n afar sau in trecut si in viitor, pentru a realiza experimental cunoasterea adevaratei noastre identitati, rentoarcerea "acas", in centrul ciclonului universal, la izvorul Naturii din noi nine, pentru a ne trezi i pentru a ne elibera de boal, de neputin i de ignoran(care este mai degraba o "orbire", din moment ce nu ne putem folosi ochii subtili, decat in momentul iesirii din corpul fizic, in mod accidental, dupa un soc sau o anestezie, sau cu ocazia mortii-lucru aflat de zeci de milioane de oameni reanimati). Odinioar, pentru reprezentanii civilizaiilor care ne-au precedat, aceast "tiin i Tehnologie a Centrrii", era o cale experimental pentru a ajunge la vindecare, la autocunoatere i la autocontrol. Accesul la autocunoatere nu este posibil prin mijlocirea simturilor si a mintii, ci doar prin cunoastere directa, prin stingerea umbrelor proiectate pe ecranul mental, adica prin punere in repaus a corpului si a mintii, asistata constient. Intr-un univers holografic, cum este cel n care trim, accesul la cunoasterea directa sau nemijlocita inseamna incetarea orbirii sau deschiderea ochilor, i accesul la omnicunoatere i la omnipoten, adic la "Banca de Date a Universului". Metoda de inducie a strii de relaxare prin pilotare auditiv, pune n aplicare trei tradiii cenzurate de secole prin inlocuirea lor cu niste mituri: Mitul ca putem realiza cunoasterea de sine cu ajutorul mintii 3. moirea lui Socrate(maeutica) pentru a ne elibera din "realitatea secunda a umbrelor" si pt. a realiza "a doua natere" nu este o cale de cunoasterea intelectuala; Mitul ca Dumnezeu este situat in Cer 2. cuvantul lui Iisus, privind reintoarcerea la Imparatia lui Dumnezeu dinlauntrul nostru, prin "stingere" insotita de veghere/constienta/prezenta in cursul "nsmnarii Cuvntului", pentru a realiza "botezul n Lumina Sfntului Duh", nu

este o inchinare catre un Dumnezeu situat in Cer; calea lui Iisus a fost confiscata si transformata intr-o ideologie imperiala, in numele careia s-au facut o multime crime, si de razboaie laice si religioase. Mitul ca orice cale aratata de un inaintas este identica cu divinizarea sau zeificarea sa 3. Exista o schema fixa a manipularii(vedeti: Zeitgeist) pe care Buddha o stia, Buddha a cerut expres sa nu i se faca statui, reprezentari(chip cioplit), tocmai ca oamenii sa nu ajunga sa se inchine lor, in loc sa urmeze calea aratata de el. Cile antice de centrare(din Dacia, Tibet, India, China, Egipt), recurgeau la pilotare prin audiie, pentru vindecare, pentru comunicare cu Divinitatea i pentru eliberarea (moksha) fiintelor umane, care au czut n prizonieratul identificrilor eronate. A identifica aceste cai drept pagane, ca apartinand unor inamici, se produce din cauza identificarii cu religia, care ne-a fost implantata, si este o eroare, fiindca aceste traditii au apartinut stramosilor nostri, pe care inca ii veneram in cartile de istorie, in monumente. Am fost siliti sa abandonam calea strabuna(zamolxe), nume care provine din: "za" (legatura intr-un lant) + "moksha" (eliberare), dupa ce am fost ocupati si colonizati. Desi in Orient exista cai de eliberare similare (Tao, nu desemneaza un zeu ci : "Calea"), modelul implantat de cei care ne-au ocupat, colonizat si conditionat, continua sa comande perceptia si procesarea informatiilor, astfel ca se perpetueaza considerarea cailor de eliberare(za+molxe), tao, yoga, zen, drept o divinitati. I In nd diic ca a iiii: : Folosirea metodei de relaxare pilotat prin audiie, conform indicaiilor din acest manual are urmtoarele efecte: -faciliteaz intrarea practicantului n starea necesar mpcrii cu noi nine i cu semenii, pentru a putea sesiza conexiunea cu tot ce exist i pt. a realiza "deschiderea ctre Dumnezeu"; -uureaz detaarea de "comorile efemere" din lumea din afar, pentru a putea realiza interiorizarea, cltoria n care ne rentoarcem la izvorul de viata al universului aflat in noi nine; -ajut practicantul s intre n starea din adevrata "Rugciune", care nu este o cerere, ci o deschidere spre centrul omniprezent dinlauntrul nostru, prin predare sau druire ctre Dumnezeu; -permite trezirea sau descoperirea adevratei noastre identiti[pe care Socrate o numea a "doua natere" sau "eliberarea din petera ntunecoas"], -deblocheaz procesele naturale de resincronizare, care faciliteaz eliminarea unor maladii considerate incurabile pentru metodele, care nu acceseaz decat planul efectelor si neglijeaza planul cauzal(informational; karmic); ghideaz procesele de revenire la veghere i de rentoarcea la Impria lui Dumnezeu, dinluntrul nostru. I Iiis su us s: : "Impria lui Dumnezeu nu vine n aa fel ca s izbeasc privirile, Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Cci iat c Impria lui Dumnezeu este nluntrul vostru" (Luca 17.20-21; Rom, 144.17; Vers.23). L La ao oT Tz zu u: : "Fr s treci pragul uii, poti cunoate ntreg universul; Fr s priveti pe fereastr, poti vedea Calea Cerului; Cu ct te exteriorizezi, cu att mai puin cunoti"/(Tao Te Ching, cap. 47) I Is sa aa ac cd diin nS Siir riia a: : "Incearca sa intri in tezaurul tau si vei gasi tezaurul Cerului; Celui ce se cunoaste pe sine toate lucrurile ii sunt date, Fiindca a te cunoaste pe tine insuti reprezinta implinirea tuturor lucrurilor"/I Is sa aa ac co of fS Sy yr riia a: : "Try to enter your treasure house and you will see the treasure house of Heaven; To him who knows himself knowledge of all things is given, For knowing oneself is the fulfillment of the knowledge of all things"

E Em mp pe ed do oc clle e:: "Dumnezeu este un cerc, al carui centru este peste tot si a carei circumferinta nu se afla nicaieri"/ "Dieu est un cercle, dont le centre est partout et la circonfrence nulle-part, " /"The nature of God is a circle, the center of which is everywhere, and the circumference nowhere" (Empedocle)

"Intr-un univers holografic(in care totul este prezent in fiecare parte a sa, ca un organism in fiecare celula a sa, ca un copac in fiecare celula a sa, care joaca rol de samanta) a-L cunoaste pe Dumnezeu inseamna a te cunoaste pe tine insuti"/"In a holographic universe to know God is to know yourself ". In stare de adanca tacere interioara(nemiscare) cand mintea este imobila, nemiscata, pacificata si calma, iar tu esti doar o prezenta/un martor constient, vei descoperi brusc ca: "Eu nu exist acolo, Exista doar o unica mare existenta. Asa, ca nu va facet griji pt Dumnezeu. Mai intai cunoaste-te pe tine insuti si apoi vei afla, aproape simultan, ce este Dumnezeu" /"In a holographic universe to know God and to know yourself is one and the same thing" In deep inner silence(stillness) when your mind is still, calm, and you are the presence/awareness, you suddenly feel I am not there, There is only one big existence, So, dont worry about God, First know yourself then you also know what is God, almost simultaneously"(Nota 2).
Nota 2: cititi cartea lui Michael Talbot: Universul holografic/The Holographic Universe

Aceast metod i-a dovedit eficiena pn n prezent si poate fi utila si in viitor pentru: -supravietuire in cazul producerii unor cataclisme planetare, cand nu vor mai fi disponibile medicamente tranchilizante, relaxante, anxiolitice, somnifere s. a.m.d., daca mintea a fost antrenata pt. a genera exact impulsurile necesare pt. a obtine anestezia, regenerarea, somnul, linistirea. -creterea performanelor fizice(sportive), psihice(memorie, creativitate, nvare rapid) i artistice; -vindecarea cauzal a maladiilor(obezitate, diabet, infecii, alergii, astm); -pentru declanarea proceselor de regenerare i de ntinerire; -pentru rectigarea frumuseii i a bucuriei de a tri("a doua nastere te face sa vezi cu ochi noi totul; va veti da seama c niciodat nu ati vazut cu adevrat nimic; ca ati fost orbi la miracolele din jurul nostru), -pentru vindecarea insomniei i pentru amplificarea proceselor de refacere din timpul somnului natural; pentru combaterea stressului i a oboselii; -pentru stimularea sistemului imunitar; -pentru eliminarea diverselor traume fizice i psihice; R Re ec co om ma an nd d m mc ciit tiit to or riillo or r ii p pr ra ac ct tiic ca an n iillo or r,, c ca ar re ed do or re es sc cs s r re ea alliiz ze ez ze e p pr ro og gr re es se er ra ap piid de e n nv viin nd de ec ca ar re e,, n na au ut to oc cu un no oa a t te er re e ii iin na au ut to oc co on nt tr ro oll,, s s p r a c t i c e a s c u l t a r e a n r e g i s t r r i i a u d i o n s t a r e d e c o n t i e n i m p a r i a practice ascultarea nregistrrii audio n stare de contien impariall ,, d du up p o o lle ec ct tu ur r a at te en nt t a a iin nd diic ca a iiiillo or r ii a a n nd dr ru um m r riillo or ra au ut to or ru ullu uii,, p pr re ez ze en nt ta at te e n a c e s t m a n u a l . C e i c e d o r e s c s a a c h i z i t i o n e z e i n r e g i s t r a r e a m e t o d e i d e n acest manual. Cei ce doresc sa achizitioneze inregistrarea metodei de r re ella ax xa ar re ep piillo ot ta at ta a p pe eC CD Da au ud diio ot tr re eb bu uiie es sa ap pa ar rt tiic ciip pe e lla au un nc cu ur rs sd de e iin ns st tr ru uiir re e d e 6 o r e , i n t r e i z i l e c o n s e c u t i v e . C u r s u l s e p o a t e f a c e i n d i v i d u a l s a u i n de 6 ore, in trei zile consecutive. Cursul se poate face individual sau in g gr ru up pd de em ma ax xiim mz ze ec ce ep pe er rs so oa an ne e.. C e r e r i l e d e i n s t r u i r e s e f a c p e Cererile de instruire se fac pe a ad dr re es sa ad de ee em ma aiill d de em ma aii j jo os s: :

1.1. Acum m pun n locul cititorului grbit i m ntreb ce a dori s aflu? Despre ce este vorba? Ce este cu starea de relaxare? La ce folosete? Pe ce principii sau adevruri se bazeaz metoda propus de inducie a acestei stri? Care sunt originile metodei ? La ce nevoi rspunde aceast metod? Exista mitul ca relaxarea, inseamna distractie, sau o scadere a tonusului muscular, cand de fapt termenul are aceeasi origine("a elibera"), ca si termenul de absolut. Termenul absolut(inseamna

1 1.. IIN NT TR RO OD DU UC CE ER RE E

eliberat, dezlegat, necondi ionat, starea de eliberare) si provine de la latinescul "absolvere", ce are semnificatia de eliberare, separare de lumea fenomenala si de lumina creata pt a realiza accesul la lumina necreata sau divina. Termenul relaxare vine de la cuvantul englezesc "to relax", ce are semnificatia de "a se elibera " si se realizeaza prin stingere a tuturor tensiunilor, prin impacare cu sine si cu semenii, prin golire, prin punere in repaus . In hinduism alinierea, conjunctia, integrarea sau reunirea cu lumea divina(yoga) este posibila doar prin viyoga(separare) de lumea fenomenala, prin golirea sau prin stingerea fluctuatiilor sau a impulsurilor mentale(vrittis)[vedeti Yoga Sutra 1.2., pe: http://www.scribd.com/Patanjali_Sutra] Toate reclamele folosesc termenul relaxant pt obiecte de mobilier (fotolii, scaune, canapele, paturi, saltele), pt restaurante, cafenele, ceainarii, pt. incaperi, pt bauturi racoritoare, pt medicamente, droguri de tot felul, pt. masaj, pt. aparate si dispozitive de tot felul, asa ca aceasta inflatie nu este intamplatoare. Daca am fi atenti am observa ca se intampla ceva. Omul nu se preocupa de hrana, decat atunci cand ii este foame. Cauta cu disperare "apa", doar atunci cand ii este sete. Inseamna ca omului ii lipseste relaxarea autentica, care izvoreste dinlauntrul sau, inseamna ca omului ii lipseste eliberarea dintr-o stare de prizonierat, iar aceasta eliberare nu o putem realiza cu mijloace externe (aparate; dispozitive). Relaxarea autentica, care izvoreste dinlauntrul nostru, ca si fericirea neconditionata, este o stare pe care nu ne-o poate darui nimeni si nimic din afara: nici sunetele, nici culorile, nici medicamentele, nici aparatele, nici drogurile(tutun, alcool), nici activitatea sexuala(orgasmul). Din titlu cititorul afl c aceast carte, nsoit de o nregistrare pe suport audio(CD), doar in cazul celor instruiti direct, se refer la o "Metod de inducie prin pilotare auditiv(aceasta presupune utilizarea in prima faza a sugestiei verbale, ce are drept vector cuvantul) pt. a induce o stare de punere in repaus a mintii si a corpului(relaxare), utila in autocunoastere, trezire, vindecare, nastere fara dureri, cresterea performantelor(fizice, psihice, artistice, invatare rapida a limbilor straine), slabire(scadere in greutate) durabila, reprogramare(abandonare dependente) i intrare n Banca de Date a Universului".

Ce este starea de relaxare?


Starea de relaxare este contrariul strii de ncordare. Relaxarea este o stare de linitire, de calm, de pace sau de mp care, care se manifest natural dup orice efort sub forma repausului fizic i psihic. Tr im ntr-o realitate n care contrariile(repausul i activitatea) sunt dou fee inseparabile ale aceleiai monede: nu putem arunca repausul, fr ca simultan s nu aruncm i activitatea.
Activitatea nentrerupt a muchiului cardiac este de fapt un ciclu format dintr-o contracie sau o ncordare (sistola), urmat de relaxare (diastola),

In natur orice flux este urmat de un reflux. Activitatea(sub forma ncordrii sau a efortului muscular) i repausul (starea de relaxare; imobilizarea; aezarea; dezactivarea, linitirea), se urmeaz una pe cealalt. Dac prelungim excesiv activitatea sau efortul, fr s ne ntoarcem la starea de relaxare, apare epuizarea, boala i moartea. La organismele pluricelulare relaxarea se realizeaz prin procese involuntare (programate; automate) de punere n repaus, de dezactivare, de deconectare parial sau total de lumea din afar, apelndu-se la programe elaborate pe parcursul unei evoluii filogenetice de miliarde de ani. La om procesele involuntare programate de relaxare sunt adesea perturbate de programarea(sau de condiionarea) social. Atitudinea eronat fa de procesele involuntare de punere n repaus este un implant sau o virusare indusa deliberat pt. a transforma fiintele umane in consumatori obedienti si se poate sesiza dac observm trei aspecte: -1. Consumul mondial de stimulente (cafea, ceai, bauturi energizante, x-cola) folosite pentru a lupta cu oboseala sau cu somnul a ajuns la un nivel f r precedent; -2. Consumul mondial de medicamente psihotrope (sedative, tranchilizante, anxiolitice, miorelaxante, somnifere) folosite pentru a lupta cu insomnia,

incordarea, agitatia psihomotorie si cu anxietatea(declansate de utilizarea abuziva a substantelor indicate la punctul anterior) se afla la originea intrarii intr-un cerc vicios(dependenta fata de substantele care induc trezirea si adormirea), ce declanseaza prabusirea sistemului imunitar si degenerescenta accelerata a celulelor nervoase [ care are drept efect extinderea maladiei Parkinson si a depresiei, in forme atat de grave, ca nu mai raspund la nici o medicatie, indiferent de doza administrata, si impun implantarea de generatoare de impulsuri in creier); -3. Analiza etichetelor verbale indica o falsa ierarhie valorica, care a condus la actualul dezechilibru in plan individual si social: sunt pretuite exteriorizarea si activitatea, si sunt dispretuite (culpabilizate) starile de interiorizare(de absorbtie meditativa sau concentrativa) si repausul( somnul, repausul , starea necesara refacerii este considerata o inactivitate). [VEDETI NOTA] La adresa persoanelor meditative, interiorizate, in repaus, se folosesc termeni depreciativi sau culpabilizatori de genul: obosit, adormit, somnolent, lene, trndav, apatic, indolent, dezinteresat, inert, lent, inactiv;
NOTA : Aceaste atitudini eronate de respingere si de lupt cu procesele de interiorizare si de punere in repaus, care faciliteaza autocunoasterea si refacerea, au drept consecinta faptul ca pe Terra cele mai rspndite dezordini sunt: ignoranta de sine, stressul, maladiile cardiace, imunitare, oboseala cronica i insomnia. Somnul este prea adesea considerat de catre ignoranti ca un gol sau ca un timp pierdut. Este o prostie si o aroganta s credem asa ceva; daca natura a nzestrat toate animalele cu aceast calitate, nu este ceva fara rost. Reinei n plus, c cele mai multe mamifere (i nu ne referim la speciile putin active) dorm mai mult timp dect doarme omul modern( de exemplu felinele pot dormi cu usurinta 15 ore pe zi). Conceptul de concentrare este de asemenea valabil aici: este evident ca cineva care doarme bine va fi mai mai treaz si mai capabil n faza de veghe. Remarcai n final c, fiina umana, mai mult dect orice alt animal, are capacitatea de a contracara aceste instincte naturale si de a invata obiceiuri noi (apare libertatea de a inocula noi dependene, programe eronate). In concluzie, nu va bazati n ntregime pe dorintele si pe senzatiile dvs.in ceea ce priveste somnul(fiindca programele naturale ale omului au fost virusate in cursul conditionarii). De multe ori n istoria omenirii s-a dovedit c cei care i-au subapreciat adversarii au fost nfrni (ca englezii de zului sau de japonezi). Daca ntelegem ca adversarul nu este propria noastra programare eronata, iar nu somnul, oboseala, stressul, insomnia, atunci suntem obligai s renunm din start la atitudinea eronat de lupt. Cel ce lupt cu insomnia nu adoarme, ci rmne treaz pn dimineaa[vedeti cele patru atitudini corecte pe : http://www.scribd.com/Guided_Awakening ] Cel ce lupt s se relaxeze se ncordeaz, adic obine efectul contrar. Pentru a nva s reproducem voluntar procesele de relaxare trebuie s-ne schimbm atitudinea fa de oboseal i fa de procesul de punere in repaus(relaxare). Abandonai lupta cu oboseala i ncercai s-o nelegei, s-o contientizai. Oboseala i somnolena nu sunt dumanii notri, ci aliaii care fac posibil relaxarea i viaa. Oboseala i somnolena sunt senzaii subiective, afiri somatice, afective si psihice, pe ecranul contientului, al programelor care gestioneaz starea sistemului biologic. Procesul de nvare al deprinderii de a ne relaxa corpul i mintea este unul de descoperire, de contientizare a modalitii de a ne opri propriul vehicul (prima faz a autocunoaterii i a autocontrolului) i se aseamn cu cel de nvare a conducerii unui automobil. vedeti articolul din nota finala: Inlocuirea medicatiei psihotrope in insomnie

Arhimede spunea: "dai-mi un punct fix i voi putea mica Pmntul !"; dificil de descoperit n afar, punctul fix sau axul universului exist deja n fiecare din noi, chiar in noi nine.

Doar dac descoperim experimental nemicarea, neclintirea, existent n centrul vrtejului din noi nine, ne putem afla n sistemul de referin, care face posibil observarea tuturor micrilor sau proceselor din univers (realizarea omnicunoaterii). Lao Tzu, Socrate, Iisus i Patanjali afirmau c punctul fix este omniprezent, fiindc axul sau "temelia" imuabil a universului se afl acum i aici, n centrul fiecruia dintre noi, n noi nine.

Dac un receptor de radio sau de televiziune este acordat pe muzica din lumea efemer emis de un anumit post, atunci nu avem cum s-l auzim recepionnd muzica sferelor care inunda permanent ca o cascada intreg universul.
Dar "stnca" imuabil a universului n care ar trebui s fixm temelia casei noastre rmne invizibil pentru cei identificai cu lumea din afar, pentru cei orbii de atari. Att timp ct suntem antrenai de curgerea din lumea din afar nu vom vedea "Ceea ce este" dintotdeauna prezent acum i aici, la baza oricrei manifestri din universul fenomenal. Fr relaxare(taoist, yoga, zen) nu este posibil meninerea ndelungat a imobilitii corpului, ntr-o poziie "cheie", pe durata necesar meditaiei.

La ce folosete relaxarea?

In taoism relaxarea (faz pasiv: yin) era precedat i urmat de exerciiu fizic(faz activ: yang). Observai aceasta succesiune dintre ncordare(faz activ,de incordare: yang) i relaxare(faz pasiv, de inmuiere: yin) la copiii mici i la animalele, care nainte de a se culca (de a intra n faz pasiv: yin) se ncordeaz complet, se ntind i casc(faz activ: yang). Metodele de odihn activ, elaborate nc din antichitate, au fost reluate n prezent i n Occident pt. a combate stressul mental si sedentarismul. Aceste metode apeleaz la efort alternativ [excitaia (yang) a sistemelor nefolosite n perioada de activitate intelectuala sedentara nsemn activiti care presupun efort fizic] pentru a amplifica procesele de refacere a performanelor psihice [crete nivelul inhibiiei (yin) sistemelor folosite excesiv]

Din "Cuvntul nainte" se poate afla la ce folosete intrarea n starea de relaxare. Programul de relaxare prin pilotare auditiv, nregistrat pe suport audio, v poate fi de un real folos : -la intrarea n starea de de mpcare cu lumea i noi nine, la intrarea n starea de detaare i de predare din rugciunea autentic; -la ntoarcerea fluxului ateniei, care faciliteaz interiorizarea, rentoarcerea acas, la noi nine, la izvorul de via omniprezent, la rentoarcerea n Impria lui Dumnezeu dinluntrul nostru; -la autocunoatere i autocontrol, la descoperirea adevratei noastre identiti, la trezire, la deteptare, la eliberare sau la naterea din nou("a doua natere"); Intr-un univers holografic, cum este i cel n care trim(vedeti: 3.5), autocunoaterea nseamn omnicunoatere iar autocontrolul nseamn omnipoten; -la declanarea proceselor de regenerare, de renoire i de ntinerire, prin inversarea proceselor de degradare i de mbtrnire; -la amplificarea proceselor naturale de refacere a forelor, ceea cei v ajut s scpai de insomnie i de oboseal, fr s apelai la intoxicarea cu medicamente; -la reprogramarea proceselor metabolice, ceea ce v ajut s scpai de greutatea n plus, fr s recurgei la regimuri alimentare; -la declanarea vindecrii diferitelor tulburri psihosomatice, fr s apelai la medicamente; -la modificarea imaginii despre sine n sensul rectigrii ncrederii n propriile dumneavoastr capaciti; Exist i alte aplicaii ale metodei de inducie prin pilotare auditiv a strii de relaxare? -vei afla cum s v conducei propriul vehicul; -vei afla cum s intrai ntr-o stare de calm i de linitire ori de cte ori vrei s v pstrai luciditatea sau obiectivitate spiritului de observaie; -vei afla cum s intrai n starea de martor imparial, n care ncepei s asistai contient(fr s intervenii) la procesele de dezactivare, de punere n repaus, care au loc cu ocazia adormirii, ceea ce v uureaz observarea senzaiilor care nsoesc oboseala sau epuizarea. Concomitent cu dezactivarea agitaiei corpului prin relaxare, vei constata c are loc o cretere a contienei, sesizai o desprindere de exterior a fluxului ateniei, care se ntoarce spre interior, vei constata c se instaleaz dezinteresul pentru tot ce este strin de ceea ce facei acum, v intereseaz doar ceea ce citii acum, simii corpul aezndu-se confortabil, ngreunndu-se, picioarele devin grele, moi, relaxate, ca atunci cnd sunt obosite, dup ce ai mers foarte mult pe jos, corpul, se nclzete, se manifest interesul doar pentru ceea ce citii.

Au cuvintele vorbite i scrise puterea de a influena vindecarea?


Observai c i cuvintele scrise au puterea de a v ajuta s v linitii, s v relaxai s v rentoarcei la vrsta copilriei, la vrsta cnd ne ascultam pentru prima oar corpul, respiraia, Cuvntul scris i cel vorbit influeneaz modul n care cristalizeaz apa, influeneaz plantele i culturile de bacterii[vedeti imaginile din "Prospectul privind efectele terapeutice ale metodei de inductie a strii de relaxare prin pilotare auditiv i despre "Coninutul nregistrrii AUDIO]

Inelegerea i aplicarea eficient a metodei de inducie a strii de relaxare prin pilotare auditiv, presupune clarificarea unora dintre confuziile care s-au perpetuat, ncepem prin a rspunde, n cele ce urmeaz, la cteva ntrebri:

Ce se ascunde n spatele scuzei "nu am timp pentru asta"? Daca nu avem timp pt menirea pt care am venit pe pamant (sa ne trezim) inseamna ca nu am scapat din sclavie.
Da i nu! Da, pare o scuz ntemeiat, pentru oamenii al cror timp de via este tot mai mult gestionat provizoriu de alii sau pentru oamenii ocupai de griji i de preocupri care-i stpnesc. "Spune-mi ce te ocup(stpnete) ca s-i spun cine eti" Iisus spunea c mai curnd intr o camil pe urechea acului, dect un om bogat (ocupat de ceea ce posed) n Impraia lui Dumnezeu, Lao Tzu se referea la mintea ocupat n cap. 11 din Tao Te Ching: "degeaba ai o can, o cas sau o minte, dac ele sunt pline (ocupate) pana in buza", Maetri zen reiau sub form de "koan" pilda ceti pline cu ceai, care ca i mintea plin de cunotiine a unui erudid, nu mai are loc pentru nimic altceva. O mn plin este nchis i rmne ocupat cu ceea ce are; doar o mn deschis poate primi ajutorul, unei mini care-i vine n sprijin. Intre stpn ("cel ce posed") i "ceea ce posed"(sclavi, subordonai, avere, bani, faim, poziie n ierarhia militar, politic ori profesional, informaii, cunotine) nu exist o relaie ngheat, care i conserv mereu un singur sens, ci o relaie dinamic. Tot ceea ce posedm ne i posed n msura n care ne atam, ne identificm sau devenim dependeni, de ceea ce posedm, Un om cu o mare avere(faim, poziie) este prea ocupat de grija s nu i-o piard. Istoria omenirii consemneaz faptul c de multe ori stpnul a devinit sclavul a ceea ce posed, Spune-mi unde i este averea ca s-i spun unde i sunt absorbite energia, timpul i atenia; Iisus sunea: "Acolo unde-i este comoara i este i inima", Acolo unde i este "comoara"[ierarhia valoric; ataarea; identificarea] se afl grija, atenia, teama i punctul vulnerabil; invulnerabilitatea se realizeaz"adunnd averi n Cer", unde nu le mnnc moliile, rugina i nu le fur hoii, Cel ce are drept unica atasare, identificare i comoar pe Dumnezeu"adun averi n Cer"i estenepieritor, invulnerabil, ntr-o poveste dintr-o carte pentru instruirea prinilor din Persia era vorba despre un rege care avea un servitor devotat, Servitorul fcea n aa fel nct regele s fie foarte mulumit de serviciile sale, Scutit de multe dintre activitile sale, dup un timp regele s-a lenevit, Servitorul indispensabil, a devenit mna dreapt a regelui, Povestea sfrea previzibil fiindc servitorul care deja indeplinea toate sarcinile regelui se proclama el nsui rege,
Aa se instaleaz sedentarismul, izolarea(lipsa contactului real cu ceilali oameni) atrofierea unor deprinderi (lectura crilor), dar i dependena de aceti slujitori moderni.

De fapt servitorul devenise stpnul celui pe care l servea din clipa n care acesta a renunat s-i mai ndeplineasc atribuiile. Acum locul servitorilor de odinioar este luat de mijloacele tehnologice de transport(automobile, trenuri, avioane), de mijloacele de comunicare (telefoane, televizoare, internet) sau de uneltele de prelucrare a materiei, energiei i a informaiilor(calculatoare). Dac servitorii moderni fac totul n locul nostru i mediaz contactul interuman se instaleaz izolarea de semeni, sedentarismul, atrofierea capacitilor("Mintea ca i

sabia nefolosit ruginete", spunea Leonardo da Vinci) i dependena total de aceti sclavi moderni. Suntem ntr-o msur mai mare dect credem dependeni, posedai sau ocupai de ceea ce posedm sau utilizm. S lum drept exemplu "banul", un mijloc care a fost inventat pentru a uura schimburile interumane a devenit stpnul unei lumi n care toi caut "capitalul", Pentru acest stpn zeificat oamenii renun la tot ce are cu adevrat valoare, i transform totul n marf. Zicala"totul are un pre" afirm implicit o minciun: "totul este marf", care poate fi procurat n schimbul banilor, Dac"totul are un pre" care este preul iubirii adevrate, sau preul ploii, sau preul cerului senin sau al cldurii Soarelui? Lao Tzu spunea c daca oamenii ar putea "avea" Tao de mult l-ar fi druit mprailor, parinilor sau celor dragi". Dar nrdcinarea n Tao se conjug cu verbul "a fi", iar nu cu "a avea". In acelasi fel stau lucrurile cu intrarea in starea de relaxare. Nu este suficient s ai bani s cumperi cartea ori nregistrarea pe CD i s le i ntr-un sertar, Este necesar s citeti manualul, i s-l pui n practic, Intrarea in starea de relaxare este o calatorie interioara si nimeni nu o poate face in locul dumneavoastr, oricati bani ati avea de oferit. Nimeni nu v poate drui starea de relaxare care vindec toate bolile incurabile, starea care v reveleaz adevrata dumneavoastr identitate este propria dumneavoastr descoperire, nu poate nimeni sa-si reaminteasca ceva in locul alcuiva Orici bani ar avea omul nu poate cumpra alt leac la amnezia de care sufer in locul trezirii. Orici bani ar avea omul nu poate cumpra alt leac la suferinta pe care si-o intretine. In fuga permanenta, dup dup obinerea unui profit maxim marile companii transnaionale fac presiuni asupra forurilor din UE pentru a accepta alimentele realizate din Organisme Modificate Genetic(OMG), care reprezint o ameninare la pstrarea zestrei ereditare actuale a tuturor speciilor de plante i de animale de pe Terra. Nu s-a inventat un sertar care sa izoleze aceast "Cutie a Pandorei". Genele plantelor modificate genetic altereaz att zestrea genetic a insectelor, care le polenizeaz(neptura albinelor devine mortal), ct i pe aceea a microrganismele din sol i din flora intestinal a ierbivorelor, Oare ceea ce s-a ctigat de cteva companii transnaionale nu este infinit mai puin fata de ceea ce se pierde? Justific ctigul financiar prbuirea imunitii la boli, att din cauza dispariiei granitelor dintre specii ct i din cauza modificrii genetice a organismelor din flora intestinal, care nainte nici nu acionau ca factori patogeni (laptele de la vaci furajate cu OMG era contaminat cu "escheria coli" modificat genetic i a ucis sute de copii n Japonia, hamburgeri din carnea acelorai vaci au determinat sute de decese n SUA, din cauza unor infecii generalizate pentru care nu exist antitot). Un bancher este prea ocupat cu gestionarea a ceea ce posed, cu acumularea de ali bani, ca s devina o persoana responsabil sau ca s-i mai fac probleme cu distrugerea calitaii aerului, apei i hranei de pe Terra, Un bancher care-i trage un glon n cap atunci cnd d faliment ne arat i altceva: un om care se identific prea mult cu ceea ce poseda(bani, avere, cunoastere, ranguri), devine prea dependent(vulnerabil), ca s-i mai poat continua viaa( fr ei ) Un om care se identific cu ceea ce posed(bani, vapoare, ranguri, titluri, pozitii, faim) devine slavul acelei posesiuni i e prea ocupat de griji ca s mai ocupe sa nvee ceva n propriul su folos, Un armator nu doarme linitit noaptea, de grija vapoarelor care se pot scufunda pe durata cltoriilor pe mri i oceane, Un general care a fost degradat a fcut infarct i a murit,

Averea savanilor, academicienilor i a reprezentanilor Bisericii pare s fie posesia adevrului. Atunci cnd acest "monopol asupra adevrului" este ameninat de o descoperire teoretic sau experimental se caut mijloace de aprare: arderea pe rug a lui Giordano Bruno, crucificarea lui Iisus, ascunderea sau distrugerea dovezilor lsate de civilizaiile care ne-au precedat(arderea bibliotecilor antice), inerea secret a capacitilor tehnologice uluitoare ale navelor extraterestre(OZN), care desfineaz toate iluziile asupra dezvoltarii tiinei i tehnologiei actualei civilizatii terestre. Programul de cercetare a propulsiei navelor extraterestre capturate se afl cu 12 niveluri peste "Top Secret", cu 9 mai mult dect "Proiectul Manhatan", care a condus la producerea primei bombe atomice. Adevrul este simplu: tehnologia terestr nu a depit stadiul "arculului cu sgei"; arcul mecanic a fost inlocuit cu cel chimic (la armele de foc-praful de pusca; explozia combustibilului fosil in motoarele cu ardere interna impinge un piston exact ca un arc o sageata) si apoi de cel nuclear sau atomic, In ceea ce priveste propulsia suntem tot in faza " de trre a rmei", fie ca impingem mediul solid cu senile, roti, lichid cu elice ri gazos prin jeturi reactive. Adevrul este greu de acceptat public de nite autoriti tiinifice care doresc sa fie considerate detinatoare ale adevarului, si a cror competen i cunoatere ar fi pus sub semnul ntrebrii, dac nu s-ar menine ignorana public prin instituirea secretului(compartimentarii). Academicienii francezi ale cror teorii (dogme) au fost infirmate sau contrazise de descoperirea i de realizarea experimental a nregistrrii sunetului pe suport material au refuzat furioi s-i recunoasc ignorana. Patefonul realizat de T, A, Edison a fost catalogat de academicienii francezi drept "o neltorie, o cutie n care era ascuns un ventriloc", dei l-au analizat singuri timp de nou luni. Este mai simplu s negi realitatea, dect s-i recunoti incompetena i ignorana. Dac ar fi renunat la dogma c "miracolul vocii omeneti nu va putea fi niciodat reprodus printr-un mijloc tehnologic", si-ar fi recunoscut incompetena. Aceast descoperire experimental, mpreun cu alte cteva mii(precum becul electric, tramvaiul, dinamul) aparin unui om fr titluri academice, unui fost copil fugit de la coal nc din clasa nti, fiindc nu a suportat regimul de ndoctrinare n ascultare i conformism; academicienii au pierdut n faa celui care a fugit de la coal din clasa nti, n faa unui autodidact, care nva prin descoperire, prin experimentare. Fr un astfel de om ca T. A. Edison acest secol nu ar arta aa cum este, T. A. Edison a spart tiparul conceptual, care a permis descoperirea tuturor celorlalte mijloace de nregistrare a sunetului i a imaginilor(informatiilor) pe care le cunoatem azi. Muli oamenii nu mai sunt proprii lor stpni, nu mai acioneaz n propriul lor interes, Dei n unele cazuri motivaia interesului colectiv justific neglijarea interesului individual(T, A, Edison, unii lideri, soldai), se constat c astfel de oameni au tot mai puin timp pentru semenii lor i pentru ei nii. Dac oamenii au tot mai puin timp pentru ei nii i pentru rugciunea autentica, ei pierd ocazia de a se detepta, pentru a-i mplini propria lor menire, pentru a-i servi semenii la ntreaga lor mreie sau slav. Dac provizoratul dureaz("c'est le provisoire qui dure") uneori astfel de oameni par a fi sacrificii ale epocii moderne pe altarul supravieuirii organismului colectiv, Dar starea excepional, decretat n forurile individuale sau n cele ale organismelor colective, nu trebuie lsat s se transforme n regul, s se extind n timp i n mas, la nivel planetar. Majoritatea oamenilor, care nu mai sunt proprii lor stpni sunt controlai de condiionarea sau de programarea eronat, care le-a fost inoculat: dorine, ambiii, identificri. Unii sunt ocupai cu grija de a nu-i pierde averea, alii de obsesia mbogirii; unii sunt ocupai de grija de nu-i pierde faima, renumele, titlurile, poziiile, alii de ambiia mririi, faimei; unii se identific ntr-att cu rolul pe care-l joac nct uit

cine sunt; unii sunt cstorii cu profesiunea sau pasiunea lor; unii sunt ocupai de frica de a fi singuri, de atari, dependene. Oamenii care nu mai sunt proprii lor stpni sunt guvernai de efi, de prini, de parteneri de via, de copii; Este recunoscut faptul ca organismele sociale exercit o presiune constant asupra individului pentru ca acesta s fie rupt de contiina universal i s fie integrat programului contiinei colective(familiale, tribale, naionale, planetare). Aceeai "integrare" sau specializare("castrare") pe o scar mult mai larg se petrece n secte, n rile n care au ajuns la putere regimuri totalitare, dar i cu entitile dintr-un organism colectiv, dintr-un furnicar sau dintr-un roi de albine.

Dac nu sunt abandonate la timp, reuitele i succesele din trecut devin obstacole n calea succeselor viitoareorice esec poate fi o victorie si orice reusita poate sa fie un esec.
elul este ns acelai : nghearea sau conservarea unui anumit tipar sau program informaional valoros, care a permis supravieuirea organismului colectiv. "Drumul spre iad este pavat cu intenii bune". Atunci cnd un organism colectiv uman cere membrilor si s renune la teritoriu propriu(proprietate), la contien individual(culpabilizat drept individualism, egoism, ngmfare sau orgoliu), la resposabilitate pentru gestiunea propriei viei, pentru ca n final, individul s fie transformat ntr-un simplu executant, fr gndire sau iniiativ proprie, acel organism colectiv se condamn la ngheare n proiect, la repetarea erorilor din program, adic la moarte. Subordonarea rigid, ascultarea de ierarhii, conformismul i integrarea mai mare din statele totalitare s-a dovedit un avantaj lipsit de viitor, un obstacol n calea iniiativelor individuale, un handicap n calea marilor descoperiri. Perfeciunea mainii de rzboi a Japoniei, ntemeiat pe ascultare, pe executare cu orice pre a ordinelor, a fost nfrnt de anarhia acelor cercetatori din Occident care au spart tiparele de gndire anterioare, descoperind i realiznd accesul la energia nuclear. Atunci cnd ruptura dintre programul social i cel individual se adncete apar convulsii sociale, revoluii, reaezri i redistribuii ale puterii fr s se modifice n esen cauza, programul eronat. Dac nu se produce o revoluie interioar n fiecare om pentru a se declana trezirea la realitate i dac se va menine "sine die" nghearea n tiparul iresponsabilitii i al nstrinrii oamenilor de adevrata lor identitate i menire, atunci vom culege ceea ce am semnat:" tergerea de pe faa Pmntului a viei care nu rodete ".
Oamenii sunt transformai pe "band rulant" n "generaii de sacrificiu" prin instaurarea sub diferite pretexte (rzboaie, cataclisme, stri de necesitate) a regimurilor totalitare, Aflai n aceast situaie oamenii nu descoper dect la sfritul vieii c ceea ce au ctigat este infinit mai puin dect ceea ce au pierdut. Mondializarea extravertirii, a alienrii omului de adevratul su izvor, proprie modelului cultural Occidental, este rezultatul colonizrii treptate a contiinelor tuturor popoarelor de pe Terra; astfel s-a extins ngrijortor procentul oamenilor rupi de contiina universal, aservii unei contiine colective virusate.

La prsirea corpului, nimeni nu ia cu el, lucrurile efemere i iluzorii pe care le-a acumulat (averi, funcii, titluri, medalii). Oamenii care i-au risipit, cu sau fr voia lor, ansa pe care o ofer viaa de a-i reaminti cine sunt descoper n final dezamgirea, nstrinarea de adevrata lor menire i i vd toat viaa ca pe un eec. Oamenilor nu li se spune adevrul c orice moarte a unei fiine contiente este de fapt o sinucidere, o crim datorat unei "bombe cu ceas"(implantat n cursul condiionrii

sociale) care declaneaz nstrinarea sau a ruperea de contiina universal, de "izvorul de via al universului". Omul trezit este instrumentul prin care universul devine contient de sine nsui. Moartea vehicului unei astfel de fiine este manifestarea ruperii de "izvorul de via al universului". Anticii chinezi tiau c trupul poate fi transmutat sau metamorfozat ntr-unul nemuritor. Faraonii din Egiptul antic pierduser deja calea suspendrii proceselor vii pe timp nelimitat i reproduceau prin mblsmare starea de incoruptibilitate a corpului, ieirea din timp a maetrilor spirituali din vechime. "Nemuritorii" consider c doar n cazul n care "rentoarcerea la izvorul de via al universului" eueaz, ncepe degradarea progresiv a corpului omului(care duce la moarte). Corpul rmas fr finanare energetic i informaional devine trector, Viteza de degradare se amplific brusc atunci cnd la ruperea de sursa de finanare se asociaz programe informaionale, ce joac rolul de cromozomi sau de hormoni ai morii :frica de moarte(ataarea de corpul material este o expectaie sau o ateptare care grbete sfritul), senzaia de eec i de vin de a nu ne fi ndeplinit misiunea pentru care am venit aici pe Pmnt.

Este ntemeiat scuza "nu am timp pentru asta"?


Relaxarea este necesar vieii la fel ca i aerul, apa i hrana, Ea se realizeaz automat :dup activitate sau efort urmeaz dezactivarea sau relaxarea, pe care oamenii o eticheteaz drept somn, apatie sau oboseal, Am artat mai nainte c activitatea nencetat a inimii, pe toat durata vieii este o iluzie, fiindc dup fiecare ncordare(sistol)urmeaz o relaxare(diastola). Exist oameni care nlocuiesc somnul zilnic de opt ore, cu 30 minute de relaxarea profund , Sunt tot mai numeroi oamenii care ar avea nevoie de nv area deprinderii de a se relaxa contient, ca s scape de insomnie, de comaruri sau de oboseal. Tot mai muli oameni se trezesc mai obosii, dect atunci cnd s-au dus s se culce, din cauza faptului c pe parcursul somnului, activitatea diurn continu sub alte forme (griji, preocupri, rezolvarea de probleme).

Nu, nu este ntemeiat aceast scuz,

Muli oameni dezinformai identific relaxarea cu un concediu de lung durat sau cu o activitate, care nu are nimic comun cu ceea ce fac, Dac aceti oameni ar ti c pierd o treime din timpul vieii dormind, atunci ar apela la relaxare pentru a amplifica procesele naturale de refacere i de regenerare din timpul somnului. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dac oamenii ar ti c o treime din timpul vieii lor se pierde nvnd lucruri utile altora (instruirea colar ori profesional), pentru a fi integrat social(cultural, estetic) atunci i-ar investi timpul vieii pentru "a fi " de un real folos organismului social, iar nu pentru "a avea" beneficii iluzorii. Ins gestionarea timpului vieii nu aparine fiecrui om dect dup trezire, Toi oamenii sunt instruii s conduc maini, s proiecteze, s construiasc i s depaneze maini. Chiar i atunci cnd nva s conduc un automobil, oamenii au iluzia c o fac pentru ei, De fapt conducerea unui automobil reprezint o cretere a valorii de ntrebuinare a celui care-i vinde fora de munc. Statutul social suplimentar, ctigat de posesorii carnetului de conducere auto, i motiveaz pe muli dintre oamenii "care nu au timp" s nvee s conduc un automobil. Transformarea oamenilor n consumatori ai produselor marilor companii transnaionale de automobile i de produse petroliere nu s-ar putea realiza fr o fals ierarhizare valoric. Ce este mai de pre:conducerea unui auvehicul sau autocunoaterea i autocontrolul? Nimeni nu are interesul s-i nvee pe oameni conducerea propriului vehicul, Este doar n interesul nostru s investim n noi nine. Nimeni nu va investi afectiv n cineva dac nici acea persoan nu v-a investi n ea nsi. Dac vrei iubirea, stima, admiraia sau ncrederea semenilor trebuie s facei ceva i pentru dumneavoastr.

Putei face ceva pentru dumneavoastr dac vei ncepe programul de nvare a conducerii propriului vehicul. Acest program ncepe cu contientizarea proceselor somatice, respiratorii, psiho-emoionale i conduce la nvarea inducerii contiente a relaxrii. Dac nu tim cum s oprim sau cum s punem n repaus un vehicul (obiectivul relaxrii), este preferabil s nu ne urcm n acel vehicul, un vehicul pe care nu tim nici mcar cum s-l oprim, nu este sub controlul nostru, Inducerea contient a relaxrii este prima faza a procesului de autocunoatere i de autocontrol. Toi oamenii sunt de la natere n posesia unui vehicul cu mult mai performant, fa de tot ce s-a produs tehnologic pn acum :corpul uman este o nav interdimensio-nal nanotehnologic, care are capaciti inimaginabile. In actualul stadiu de amnezie oamenii au uitat cine sunt i nu mai tiu cum s foloseac capacitile materiale, energetice i informaionale ale componentelor vehiculului(navei). O parte din ultima treime(20%) a timpului activ al vieii este folosit pentru a muncii ineficient, pentru a produce bunuri i servicii necesare societii. Oamenii folosesc unelte primitive fiindc nu au timp s le "ascut". Dac nu ne investim timpul pentru a nva ceva util propriei noastre evoluii, atunci risipim i ceea ce ne mai rmne (10%, din ultima treime a timpul vieii) pentru a ne depana(pentru a ne trata de diferite maladii). Nu putem fi cu adevrat utili semenilor dect in msura n care ne suntem utili nou nine. Ce folos are o specie de pe urma unor entiti care au ochi s vad, dar rmn orbi fiindc nu fac nimic, s-i fie utile lor nile ? Fceam referire la "ascuirea" uneltelor pe care le folosim, Un tietor de lemne care uit s-i ascut ferstrul, taie tot mai puine lemne. Atunci cnd un prieten l sftuiete s-i ascut ferstrul, un rspuns, de genul nu am timp pentru asta, sunt prea ocupat cu munca de diminea pn searaeste greit, [Stephen R, Covey, Eficiena n 7 Trepte Editura ALL; 1998. pag, 278-280; capitolul: Ascute ferstrul ], Acelai rspuns, poate fi fatal. Cine nu are timp s se ocupe de starea bun de funcionare a vehiculului su pierde i ocazia de a ajunge la destinaie, Oamenii au timp s nvee s conduc un automobil, dar uit c sunt deja n posesia unui vehicul interdimensional, pornit pe pilot automat nc de la natere. Toi oamenii sunt deja n posesia unui vehicul interdimensional, pe care nu-l cunosc i nu tiu cum s-l conduc, fiindc din instruire lipsete un program care s conduc la autocunoatere, la contiena de sine i la autocontrolul. Programul de relaxare prin pilotare auditiv v propune s trecei la comanda propriului vehicul, Este necesar doar s urmai instruciunile pe care ascultai, doar s ascultai zilnic la culcare nregistrarea audio de 30 de minute, O nav care nu este condus de posesor se viruseaz (programare eronat), se degradeaz prematur(maladii, mbtrnire precoce) i ajunge s se transforme dintr-o punte ntre lumi, dintr-un instrument de trecere, ntr-un stpn, adic devine o peter ntunecat, o nchisoare controlat de circumstane(dependene, droguri), Unii oameni sunt prea ocupai s ajung la destinaie cu bicicleta, aa c rateaz momentul oportun de a se urca n avion, Fa de nava interdimensional, pe care deja o folosim pe parcursul vieii, este primitiv orice vehicul (terestru, aerian, acvatic sau cosmic), construit de actuala civilizaie de pe Terra. Orice vehicul are o parte material(carcasa), o parte energetic(motorul i sistemul de transmisie al energiei de micare ctre sistemul de propulsie:roi, senile, elicii, jeturi) i o parte informaional, care asigur guvernarea sau conducerea vehiculului(ofer, pilot automat), Dar noi nu suntem vehiculul i nici oferul, ci cltorul, Vehicul sau haina omului are aceleai componente materiale, energetice i informaionale(vedeti:"7. Corpurile, nveliurile i ierarhizarea lor"), ca orice vehicul tehnologic, fiindc tot ceea ce realizm este o proiecie involuntar a propriei noastre

structuri, "dup chipul i asemnarea creatorului", Tehnologia terestr ajunge n finalul evoluiei sale, dup miniaturizare nanotehnologic, o oglindire exterioar a nivelului de autocunoatere atins de cel care a creat-o, Acest uria rentoarcere la sine (feedback istoric) poate fi eliminat de civilizaiile care ncep instruirea cu programe care s faciliteze cunoaterea de sine, Evoluia tehnologiei terestre a cunoscut : -o faz material(uneltele sau "mijloacele materiale" erau prelungiri ale corpului, situate la "mijloc ntre om i natur":ciocanul, dalta, cuitul, prghiile, ), -o faz energetic( atunci cnd uneltele au devenit independente de energia de activare a omului; motorul cu abur, electric, nuclear) i -o faz informaional(n care ne aflm azi, atunci cnd uneltele au devenit independente de guvernarea uman:calculatoare de proces; pilotul automat), Dar toate tradiiile, de pe toate meridianele planetei relateaz despre oameni(eroi legendari, sfinii, maetri spirituali) care au demonstrat c nava pe care deja o avem are capaciti extraordinare, pe care dac le-am cunoate nu am mai fi prizonieri pe aceasta planet, pe care dac le-am cunoate am putea construi nave care s leviteze, care s se dematerializeze, care s se transloce, care s fie invulnerabile, ca diamantul, care s fie ecranate prin cmp defensiv, care s ias din timp i spaiu, Cel ce spune "c nu are timp" ne arat ori c este dezinformat(nu tie despre ce este vorba), ori c are alte prioriti(ierarhii valorice). Un om nchis, ngheat, cristalizat, rigid, care nu mai dorete s nvee nimic, a murit deja, dei pare n via, n urm cu 3000 de ani, Lao Zi arta c diferena dintre viu i mort este aceea dintre flexibil(relaxat-moale-cald) i rigid (ncordat-tare-rece), S-a constatat c doar oamenii care-i pstreaz vie capacitatea de a nva lucruri noi, i pstreaz flexibilitatea corpului i a minii, i triesc sntoi, pn la vrstele cele mai naintate. "Mintea ca i sabia nefolosit ruginete", spunea Leonardo da Vinci. Putem nva s ne relaxm i ce presupune aceasta? Da, putem nva s ne relaxm, s rmnem calmi, lucizi n orice circumstane. Aceasta este o nvare a unei noi deprinderi i presupune contientizare i antrenament sau practicare zilnic. De ce este nevoie de antrenament sau de practicare zilnic? Fiindc dorim s nvm ceva practic, iar nu ceva teoretic. O deprindere ca mersul pe jos sau ca ofatul se nv prin repetare. Eecurile sunt semnale pe care le primim atunci cnd nc mai avem de nvat. Rolul eecurilor este de a ne furniza o afiare (un feedback) pentru nva, pentru a ne corecta erorile. Cei pentru care eecurile reprezint o ocazie de a se demobiliza sau de a abandona antrenamentul, sunt centrai greit pe propria lor imagine(efecte), iar nu pe ceea ce fac(cauz); Cei ce nu gsesc satisfacii n ceea ce fac, nu nva din greeli i nu ajung departe. Satisfaciile obinute n cursul unei activiti preferate ("hobby"), provin chiar din implicarea n acea activitate, iar nu din efectele ulterioare(faim, recompense, ) Observai copiii care de abia nva s mearg vertical. Toi copiii cad de 99 de ori i se ridic de o sut de ori. Nimeni nu ne poate da n dar o deprindere. Nimeni nu poate nva sau nu poate cltorii n locul nostru. Degeaba persoana X, care tie s mearg pe dou picioare, ar dori s ne druiasc aceast deprindere, nimeni nu ne poate face cadou deprinderea conducerii propriului automobil. De ce este nevoie de contientizare? Fiindc dorim s inducem voluntar aceast stare, atunci cnd avem nevoie. Prin programare toi oamenii i toate animalele tiu deja s se relaxeze, tiu s se detaeze natural de lumea din afar. Privii poza unei pantere aezat pe craca unui

copac, corpul su abandonat, relaxat, a redevenit flexibil i a mprumutat curburile ramurii copacului pe care st aezat, iar picioarele atrn libere, de-o parte i de alta.

Leopardul(pantera), ghepardul(cheetah) si celelalte feline(pisica, jaguarul, puma, lynxul, leul, tigrul ) sunt maestrii in relaxare, de la care putem invata ca avem nevoie de pastrarea flexibilitatii si a moliciunii, pt a lua forma suprafetei pe care ne asezam. Vedeti (in Nota 1) terapia care utilizeaza sunetul toarcerii(le ronronnement des flins, the felid purr, le fusa del gatto, el ronroneo de los felinos el ronroneo del gato ; das Schnurren der Katzen) emis de pisica (25-150 de vibratii pe secunda pt insomnie, eliberare de traume afective, vindecare stress).

Nota 1 : Sunete secrete care vindec/Secret sounds that heal/ Secret sons qui gurissent. In inregistrarea audio a metodei de relaxare pe CD au fost introduse in 2009 ca fundal sonor sunetele produse de pisica care toarce si sunetele de delfini si balene( fiecare pista se pune pe repetare/repeat). In cursul procesului de instruire individuala practicantii sunt invatati sa pronunte sunetele vindecatoare asociate celor sase perechi de organe ; vedeti : Legea celor Cinci Elemente/Miscari Wu Xing ( W Xng) pe : http://www.scribd.com/Guided_Awakening Potrivit cercetrilor majoritatea felinelor, de la pisica domestica, pana leu si pantera, pot emite o vibratie profunda si caracteristica a intregului corp, care are un efect de vindecare: sunetul de toarcere. Aceasta vibratie cu o frecven joas intre 2744 Hz ( la pisicile domestice este de 25 Hz ), se poate extinde pana la 150 Hz. Felinele ne pot invata sa intram intr-o atitudine de abandonare ("de a da frau liber", "laisser aller"; let go, a da drumul; lipsa de griji, forget about it, drop it, carelessness , laisser libre cours, give free rein). Aceasta atitudine/stare de abandonare ( de a da frau liber, "laisser aller"; let go) a fost confundata de oameni cu starea de completa fericire. In realitate aceasta stare de abandonare este " un repaus in care totul vibreaza" si este folosita tocmai atunci cand sunt ranite, bolnave(ca si cum s-ar scalda intr-o baie de vibratii vindecatoare). Fracturile osoase, care au fost expuse la o vibratie n gama de frecven de 20 - 50 Hertzi au fost vindecate de trei ori mai repede, iar oasele au avut o rezisten i o stabilitate mai mare. In mod similar, tensiunea musculara i inflamaiile musculare au fost reduse, prin utilizarea acestui sunet. Felinele ranite torc pt a se vindeca(wounded cats purr to heal/ les flins blesss ronronnent pour se gurir http://hypertextbook.com/facts/2006/LevMazniker.shtml). Tipul de frecvene care sunt gsite n sunetul de toarcere al pisicii sunt bune pentru vindecarea muchilor, tendoanelor, a leziunilor ligamentelor, precum i pentru consolidarea si tonifierea musculaturii. Sunetele foarte joase, redate de difuzoarele de bass , din zona 25 la 50 hertzi

actioneaza direct asupra organismului, si sunt cunoscute compozitorilor, fiindca ele permit provocarea emotiilor / The type of frequencies that are found in the cat's purr are good for healing muscle, tendon, and ligament injuries, as well as for muscle strengthening and toning. Le type de frquences qui se trouvent dans ronronnement du chat sont bonnes pour la gurison des muscles, des tendons, et les lsions des ligaments, ainsi que de renforcement musculaire et tonification. Sunetul de toarcere al pisicii se ncadreaz n zona 20 - 50 Hertzi are o actiune anabolizanta (reparatorie ; n timpul somnului crestem, se reconstruiesc esuturile, se structureaza memoria evenimentelor de peste zi). Medicii ortopezi s-au folosit de aciunea acestor frecvene 25 - 50 Hertz pentru vindecarea fracturilor si pentru tratamentul poliartritei. Conform rezultatelor publicate s-a constatat accelerarea procesului de vindecare, crearea de esuturi noi /The cat's purr falls well within the 20 50 hertz anabolic range. Orthopedic doctors have used the action of these frequencies from 25 to 50 hertz for fracture healing, to treat arthritis. Published results show the acceleration of the healing process, creation of new tissues / Le ronronnement du chat se situe bien dans les 20 - 50 Hertz ou la gamme anabolisants (phase de rcupration). Des mdecins orthopdistes ont utilis l'action de ces frquences de 25 50 hertz pour consolider des fractures, pour soigner des arthroses dlabrantes. Avec pour rsultats publis, une accelration du processus de cicatrisation, de cration de tissus nouveaux.. Toi membrii familiei felinelor, cu excepia cheetah(ghepardului) au o armonica dominant sau puternic in zona frecventei de 50 hertzi. Armonicele a trei specii de pisic se afla exact in zona frecventei de 120(+-2) Hertzi, o frecven care a fost gsita ca repara tendoanele./All members of the cat family except cheetahs(ghepard ) have a dominant or strong harmonic at 50 hertz. The harmonics of three cat species fall exactly on, or within, 2 points of 120 hertz, a frequency which has been found to repair tendons/ Tous les membres de la famille des flins, sauf cheetah(gupard) ont une harmonique forte ou dominante 50 hertz. Les harmoniques de trois espces de chats tombent exactement sur ou l'intrieur de 2 points de 120 hertz, une frquence qui a t trouve pour rparer des tendons. Puneti sunetul de tors al pisicii ntr-o camer cu o grmad de oase fracturate si oasele se vor vindeca/Put a cats purr in a room with a bunch of broken bones and the bones will heal/ Mettre le son du ronronnement dune chat dans une chambre avec un tas d'os briss et les fractures se gurissent. Acest lucru este n concordan cu observaia c fracturile la pisici se vindeca mai repede i mai bine dect, de exemplu, la cini. Un studiu de caz recent, realizat pe un numar de 52000 de animale a evidentiat c chioptatul la cini a aprut in proportie de 3,6%, iar la pisici, doar in proportie de 0.26%. Intr-un alt studiu asupra incidentei artritei, au fost gasite 2,4% din populaie la cini, i nu a fost raportat nici un caz la pisici. Schioptatul la cini a aprut in 3,1% din populatie, i, din nou, la pisici, nu a fost nici mcar menionat. Incidena global a tumorilor pulmonare primare la cini este de 1.24 la sut, iar la pisici, 0.38 la sut. In esenta, aceasta spune ca pisicile sunt, de fapt, mai sntoase dect cinii. The average health of cats is considered to be greater than that of dogs. An actual case study was done where they took 52,000 animals and found that lameness in dogs occurred 3.6 percent and in cats only 0.26 percent. In another study arthritis in dogs was listed as 2.4 percent of the population, and was not reported at all in cats. The prevalence of lameness in dogs occurred 3.1 percent of the time, and again, in cats it was not even mentioned. The overall incidence of primary lung tumors in the dog is 1.24 percent, and in the cat, 0.38 percent. This basically says that cats are in fact healthier than dogs are. Corpul omului ncordat este tare, rigid, cu membrele reci. Corpul omului relaxat este moale, cald i flexibil. Atunci cnd cade un om avnd corpul relaxat moale i flexibil nu face fracturi (ca i omul beat). Artele mariale orientale apeleaz la relaxare pentru a nva tehnica de cdere. Stilul de lupt al "beivului" apeleaz la relaxare, iar nu la consumul de buturi alcoolice(interzis n practica taoist i zen). Omul relaxat nu este atacat de animalele slbatice i nu se neac. Lao Zi spunea, despre invulnerabilitatea unui astfel de om, c este rezultatul ancorrii n Tao. Diferena dintre viu i mort este aceea dintre flexibil-moale-cald-relaxat i rigid-tarerece-ncordat. O plant tnr este moale i flexibil, una moart este uscat, tare i rigid. Avei drept maestru pisica, spunea K. Stanislavski (1863-1938) n cartea sa Munca actorului cu sine nsui, cerndu-le actorilor s se relaxeze. [Vedeti: Nota despre sistemul vegetativ]

Nota despre sistemul vegetativ La felinele a caror viata este amenintata, relaxarea este si o reacie disperat a organismului de a rezista bolii. Aceasta faza de recuperare, de consolidare este sub influenta a creierului prin sistemul vegetativ. 4- Sistemul neuro-vegetativ sau autonom In mod automat (involuntar) sistemul nervos monitorizeaz functiile corpului si regleaza organele noastre pentru a mentine echilibrul vital. Ritmul cardiac, dilatarea pupilei/contractia iris, secretiile glandelor hormonale, tranzitul alimentelor in sistemul digestiv, tensiunea sanguina, retentia vezicii urinare , toate funciile noastre majore se afl sub autoritatea unui ansamblu de fibre nervoase care alcatuiesc sistemul neuro-vegetativ sau autonom. Acest sistem crui funcie principal este de a menine organismul n starea de echilibru vital, este format din doi actori, dou reele neuronale opuse i complementare: sistemul simpatic, i contrariul sau, sistemul parasimpatic Sistemul nervos simpatic , a carui activare duce la eliberarea in snge de acetilcolin care declanseaza secreia de adrenalin ( epinefrin ) i noradrenalin ( norepinefrin ). Acestea activeaza toate capacitile noastre de aprare, cu mobilizarea tuturor resurselor organismului [cresterea presiunii sanguine si a frecvenei cardiace, constricia vaselor sanguine; piloerecia (pielea de gina), dilatarea bronhiilor, scderea motilitii intestinului gros, creterea transpiraiei, a zahrului din snge(glicemiei), dilatarea pupilelor ]. Acest sistem este responsabil de reaciile aparare n situaii periculoase, i "reacia simpatoadrenergica " de tip "lupta sau fuga" ("fight or flight "). El este cel care ne mentine treziti, n stare de vigilen, cel care ne regleaza agresivitatea prin producerea de dopamina. Cnd sistemul simpatic este activat, organismul "arde combustibil , se consum foarte rapid rezervele sale, iar ansamblul membranelor celulare se depolarizeaza. Acest sistem este este un factor catabolizant in care se produc toxinele (rezultate din ardere). lire aussi larticle : "La cure de sommeil de qualit par relaxation guide afin d'en arrter l'altration de la fonction immunitaire et des rapports des facteurs catabolisant/ facteur anabolisant " par Mirahorian D. / Sistemul nervos parasimpatic, opusul sistemului nervos simpatic, n sensul c el este activ n situaiile de odihn, cnd conservarea energiei este predominant, functioneaz prin producerea de acetilcolina si are un rol de reechilibrare. Sistemul nervos parasimpatic este cel care conduce la secreia de hormonului somnului (serotonina). Aceasta serotonina este produsa n timpul zilei, i se acumuleaz n anumite pri ale creierului (zona preoptica), unde a poate inhiba factorii de trezire: atunci somnul se poate instala. In timpul somnului organismul isi recupereaza forele: adesea dimineaa, la trezire "ne simtim vindecati", de o infecie virala sau bacteriena. Sistemul nervos parasimpatic este cel care franeaz si inverseaza aciunea precedentului [micsoreaza tensiunea arteriala si zahrul din snge(glicemia), scade pulsul, dilata vasele sanguine,micsoreaza pupila], i este cel care "repara pagubele": organizeaz digestia, ncurajeaz reconstrucia esuturilor (fibroblaste, celulele roii din snge, esut cicatricial ...), aa c este un factor anabolizant(reparator) si detoxifiant. Read also the article: "The Natural Deep Sleep Therapy Induction using Guided Relaxation to stop the deterioration of Immune function and the catabolic/anabolic factor ratios " by Mirahorian D. Cititi de asemenea articolul: "Terapia prin somn natural profund de calitate, indus prin relaxare pilotata, pentru a opri degradarea funciei imunitare i a raportului dintre factorii catabolizanti /anabolizanti" de Mirahorian D. De ce este nevoie de contientizare? Fiindc fiecare om are alte butoane care-i comand comportamentul. Unii intr n panic la orice stimul, care evoc o traum, o experien dureroas sau o ameninare. Alii se enerveaz atunci cnd sunt criticai, respini, frustrai. Exist stimuli care declaneaz reacii sau atitudini dezadaptate mediului n care trim(atac, fug, palalizie, fric, anxietate panic). Diferenta dintre fric i anxietate este una singur: contientizm sau nu contientizm cauza. In continuare vom indica principiile care se afl la temelia acestei metode i vom arta care sunt originile metodei (vedeti:3. 5. "Tradiia pilotrii auditive n Orient i Occident").

Oamenii caut rezultatele, dar neglijeaz calea de a ajunge la ele. Oamenii preuiesc aparenele (frumuseea, aspectul, sntatea, faima, puterea), dar ignor faptul c acestea sunt efecte ale puritii interioare, ale armoniei cu universul i cu sine nsui. Iisus le spunea oamenilor, care alergau dup efecte, acelai lucru, dar ntr-un mod ocant: Nebuni i orbi !Care este mai mare darul(efectul) sau altarul(cauza), care sfinete darul ? [ Matei 23.19; ] Cutai mai nti Impria lui Dumnezeu i neprihnirea Lui, i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra(efectele, harurile si darurile vin de la sine) [ Matei 6. 33]; [nimeni nu culege roadele din spini? Matei 7.16-19] "Dac vrei s comanzi periferia, cut mai inti centrul, plonjai n centrul fiinei dumneavoastr". Dac vrei s obinei efecte sau rezultate terapeutice durabile folosii o metod care nu neglijeaz cauzele. Metoda de inducie prin pilotare auditiv a strii de relaxare ine seama de faptul c n universul manifestat exist o ierarhie de comand, care determin subordonarea fa de nivelul cauzal (informaional)a proceselor din celelalte planuri (material, energetic);

3. Unde se afl eroarea aciunilor terapeutice actuale? Rspunsul este dat de Iisus: Ce este mai de pre darul(efectul) sau altarul(cauza)?

Metoda de relaxare prin pilotare auditiv este o cale de reg sire i de eliberare de identificri, o cale de eliberare din agitaia exterioar, o cale de centrare n CENTRU n ochiul imobil al ciclonului, care ne conduce la rentoarcerea acas i la a doua natere despre care vorbea Socrate n metoda sa de moire, cunoscut sub numele de maeutic. Adevrata frumuse e i vindecare se manifest atunci cnd omul ajunge n centrul fiinei sale, la Altar, din acel moment omul realizeaz alinierea, conjuc ia, unificarea, reasamblarea sau continuitatea dintre centru i periferie, dintre adnc i suprafa, dintre sine i ceilali, Divinul nu mai r mne o scnteie, ascuns n profunzimea fiecrei fiine, o scnteie acoperit de impuriti, ci radiaz n toat splendoarea sa viaa, armonia, darurile, harurile, frumuseea, sntatea, puterile divine. Apaii afirmau c: dac nu trim n armonie cu noi nine totul se d peste cap, cum s trim n armonie cu natura i cu ceilali oameni, dac ne pierdem armonia, unitatea sau legtura cu Dumnezeu, cu izvorul universului, care se afl n adncul fiecruia dintre noi, Iisus le spunea contemporanilor c : Impria lui Dumnezeu nu este afar , aici sau acolo, ci nluntrul vostru, Cu alt ocazie Iisus recomanda interiorizarea: Intoarcei-v, cci Impria lui Dumnezeu este aproape Apreciem imens apa, aerul, atunci cnd ne lipsesc, Azi, nconjurai de artificial, apreciem naturalul care ne lipse te. Tendin a mondial de rentoarcere la natur este un rspuns la aceast lips. Rentoarcere la natur, este un simptom al ruperii noastre de, firesc, de natural. Tentativele de rentoarcere la natur s-au soldat cu un eec, dac n prealabil nu se realizeaz rentoarcerea la natura profund din noi nine. Ruperea interioar de sinele universului este cauza pierderii armoniei, este cauza ruperii exterioare, de semeni, de mediu. Rentoarcere la natura din afar este un efect al rentoarcerii la natura profund din noi nine, Ceea ce uit oamenii este c Natura nu se afl doar n afar, ci i n profunzimea oricrei fiine vii, Ritmurile fundamentale ale universului cnt n fiecare dintre oameni realiznd miracolul vieii, Adevrata rentoarcere la natur de care ne-am rupt se poate realiza acum i aici, contactnd izvorul vieii din noi nine.
Pentru c universul se manifest pe mai multe planuri (material, energetic, informaional) iar ntre aceste planuri exist o ierarhie de comand. Rezultatele durabile pot fi obinute doar apelnd la o metod care acioneaz la nivel cauzal, informaional. Pentru vindecare sau slbire este necesar o schimbare a paradigmelor actuale, o modificare a mentalitilor sau a concepiilor materialiste i energetiste, care comand nc aciunea terapeutic, Folosirea regimurile alimentare pentru a obine scderea n greutate, sau obsesia controlului aportului de calorii, ilustreaz aceast mentalitate i caracterizeaz toate aciunile terapeutice, care caut efectul, ignornd cauza.

De ce folosim o metod informaional iar nu alta material sau energetic?

n realitate putei mnca tot ce dorii i tot o s v pstrai greutatea normal, dac apelai la o metod care corecteaz erorile din programul informaional. Dac nu se corecteaz erorile din programul informaional toate rezultatele, obinute prin mijloacele exterioare de slbire sau de scdere n greutate, sunt efemere, deoarece corpul revine automat, imediat ce are ocazia, la greutate iniial. Se tie c tumorile sau chisturile, ndeprtate chirurgical sau prin bioenergie (Qigong), din corpul fizic, reapar dup cteva luni sau dup civa ani, dac tratamentul nu vizeaz adevrata vindecare, adic eliminarea erorilor din programul informaional. Lucrurile se petrec similar i n cazul calculilor renali sau biliari, Trebuie reluate n fiecare an aciunile terapeutice, care vizeaz eliminarea calculilor renali prin spargere (mecanic folosind ultrasunete) sau prin dizolvare, Autoarea metodei de dizolvare a calculilor renali, folosind rinile schimbtoare de ioni(Tina Covaliu), a fost sprijinit de Henri Coand. Metoda romneasc mi-a inspirat descoperirea:schimbarea programului informaional, responsabil de metabolismul calciului. Organismul pacientului pe care l-am tratat nu a mai produs calculi renali sau biliari, de peste zece ani. eful clinicii de urologie din Atena care a tept nedumerit de peste zece ani, ca pacientul s produc calculi renali, zicea c: n fiecare an toi cei ce sufer de aceeai maladie vin s elimine "piatra la rinichi". Schimbarea programului informaional, responsabil de metabolismul calciului a fost o descoperire urmat de multe altele:eliminarea alergiilor specifice, stimularea sistemului imunitar, declanarea scderii n greutate. S-au dovedit ineficiente modalitile de slbire sau de scdere n greutate promovate prin mass media, aflat n slujba intereselor financiare ale marilor companii transnaionale: -metodele care folosesc scderea aportului energetic (nfometarea, regimuri alimentare hipocalorice, regimuri disociate); -metodele care apeleaz la amplificarea consumului de energie i la creterea eliminrilor prin transpiraie(exerciiul fizic i sauna sunt benefice pentru combaterea sedentarismului i pentru eliminarea toxinelor); -metodele care folosesc medicamente(care cresc eliminrile de lichide i de lipide); -metodele chirurgicale (dup intervenii chirurgicale, de genul liposuciei, corpul a revenit la situaia anterioar), Se constat c doar atunci cnd se schimb programul din corpul informaional, scderea n greutate(slbirea) sau vindecarea sunt durabile, Corpul informaional este instana de comand(generalul), cruia i se supune corpul material, instana efectoare(soldatul), Corpul material este asemntor unui terminal, ca un ecran de televizor (sau un"display" de computer), care doar afieaz ceea ce se petrece la nivel informaional, n centrul de procesare al informaiilor. Cei ce acioneaz asupra ecranului, ca s schimbe imaginea sau programul, nu tiu ce fac, Corpul energetic, mijlocete comanda corpului material, de ctre instanele informaionale, iar n final se constat c orice proces de transfer energetic reprezint tot o afiare a proceselor informaionale. Corpul energetic este, la rndul su, tot un terminal al corpului informaional. Accidentele suferite de cei ce au cutat s controleze corpul informaional(centrul roii) acionnd asupra periferiei-corpul energetic(prin suspendarea respiraiei)-au evidentiat nivelul ignoranei instructorilor, findc nimeni nu va schimba imaginea proiectat pe ecran, acionnd asupra unui efect (tot aa se petrec lucrurile n planul organismelor sociale:dac se iau msuri doar n planul efectelor unor maladii sociale, precum corupia, atunci rezultatele obinute sunt temporare). Ignorana celor care recomand suspedarea respiraiei(apneea) pentru a realiza controlul minii, a condus la moartea fiului savantului Jean Pierre Petit (vedeti: Comentariu la misterul UMMO, de Dan Mirahorian, lucrare aprut la Editura Elit Comentator, 1995). Este dovedit faptul c procesele energetice se afl sub comanda corpului informaional, iar nu invers, Degeaba frnm roile unui vehicul, dac nu oprim caii, dac nu suspendm transmisia forei de traciune de la motor ctre roi.

Dac nu vom nelege c imaginea de pe ecran, dar i caracteristicile fluxului energetic, reprezint un efect, o afiare, a ceea ce se petrece la nivel informaional, atunci vom persevera n aciuni eronate. Nimeni nu a scpat de insomnie, luptnd cu ea, lupta, impunerea voinei amplific ncordarea i excitaia scoarei cerebrale, ceea ce prelungete insomnia. Nimeni nu a scpat de fric, de anxietate, de dureri, de dependen de mncare, sau de droguri prin lupt, prin lupt acionm greit, de la periferie spre centru. Atunci cnd periferia(instana subiectiv) lupt cu centrul de comand (programul instinctual virusat) ntotdeauna periferia este nvins de centru, ntotdeauna periferia i epuizeaz prima capacitile de rezisten, Dac ne epuizm capacitile limitate de control ntr-o activitate greit(lupt, impunerea voinei, ncordare) atunci s nu ne mirm c programul virusat revine fr obstacole(sunt tiute halucinaiile sexuale ale clugrilor care au luptat cu nevoile fireti, pentru a-i pstra castitatea). Din aceasta cauz abandonarea fumatului, sau a dependenei de alcool ori de mncare nu se realizeaz prin lupt, ci prin examinarea cauzelor sau a resorturilor care au condus la alterarea programului din centrul de comand. De pild se tie cazul femeilor, care au "tbrt pe frigider"(bulemie afectiv), ca unic surs de satisfacii sau de plceri, dup ce i-au pierdut soul. Simpla relaxare psihosomatic elimin insomnia, frica, anxietatea, durerile i las n pace procesele automate de refacere, de dup efort, s-i fac treaba. Metoda naterii fr dureri(n lb. englez:"Birth wihout pain") foloeste tocmai relaxarea pentru a reduce perturbarea proceselor automate de ctre programele sociale(religioase i laice) eronate. Procesele automate, care comand fiecare faz a travaliului, sunt guvernate de un program elaborat i perfecionat pe parcursul a sute de milioane de ani de existen a mamiferelor. La oameni, peste acest program s-au suprapus programele sociale(credine religioase i laice) eronate, care au culpabilizat femeia("pcatul"), care au indus frica, anxietatea, i au declanat ncordarea muscular. Durerile exagerate din timpul travaliului sunt datorate unor comenzi care determin ncordarea unor grupe musculare inadecvate(frica este nsoit de ncordare). Rupturile fibrelor musculare i durerile exagerate din timpul naterii sunt cauzate de programarea etajelor subiective(expectaii eronate, fric, culpabilizare) care declaneaz : 1. ncordri aflate n opoziie cu contraciile grupelor musculare adecvate, implicate n activitatea de natere i 2. perturbri ale programului care controleaz naterea la mamifere, Toi dresorii de animale slbatice tiu din proprie experien c animalele atac atunci cnd percep ncordarea muscular(unul dintre efectele somatice ale fricii). Frica i ncordarea muscular, care i este asociat este perceput i identificat, de ctre toate fiinele vii, ca un atac potenial, ca un semnal din memoria speciei. Simpla relaxare psihosomatic determin animalele, de care azi v temei, s devin panice, atunci cnd se afl n preajma dumneavoastr. Frica are efecte somatice opuse relaxrii : ncordarea muscular; vasocostricia vascular, care provoac rcirea extremitilor i albirea pielii; modificarea ritmului cardiac i respirator; alterarea transpiraiei(emisia unor heterohormoni sau feromoni); dereglri ale peristaltismului intestinal. Interesant este c natura elimin oamenii ncordai, doar oamenii relaxai sunt invulnerabili, credibili i pacific fiinele vii din jurul lor(efect de influenare constatat asupra plantelor, animalelor i asupra semenilor). Doar oamenii relaxai sunt invulnerabili la ap; cei fricoi, cei ncordai, se agit prea mult, se mic prea repede, se epuizeaz i nu apeleaz la "plutire"pentru a rmne la suprafa; cei care "tiu s noate" fr s"tie s se relaxeze" sunt vulnerabili la atacuri de panic, la nec, dac se nelege importana relaxrii atunci nu mai este un paradox faptul c n marea lor majoritate, cei care s-au necat, au fcut parte din rndul celor care "tiau s noate"; nvtarea notului ar trebui s nceap cu nvarea plutirii n stare de relaxare, iar nu cu nvarea unor micri.

O victorie de moment (eliminarea kilogramelor n plus prin chirurgie, prin nfometare sau prin regimuri hipocalorice) nu nseamn i ctigarea rzboiului, vindecarea obezitii. Nu este o ntmplare faptul c autorul a sute de cri de succes despre regimuri de slbire a murit anul trecut avnd o greutate de 180 de kilograme. Succesul financiar al marilor companii(care sprijin interesat publicarea crilor de succes) se bazeaz pe promovarea unor metode de slbit, care le susin interesele, care nu i las fr clieni. O metod care ar conduce la slbire, la restabilirea greutii normale, o metod care ar readuce oamenii la o alimentaie natural, lipsit de hormoni de cretere i de aditivi alimentari, ar cauza falimentul companiilor transnaionale productoare de buturi rcoritoare, i de hran procesat. Alimentele procesate, conin aditivi alimentari pentru gust i miros, i au drept efect att creterea vnzrilor, prin amplificarea dependenei de anumite produse(alimente sau buturi), ct i extinderea exploziv a tulburrilor metabolice(diabet, obezitate). Creterea n proporii de mas a numrului persoanelor supraponderale(XXL) i a celor care sufer de diabet, semnalat iniial n SUA, se manifest deja ngrijortor, la nivel planetar. Dup ce populaia indigen din SUA("indienii" sau Pieile Roii) a renunat la alimentaia tradiional, i a trecut la alimente i la buturi procesate, diabetul i obezitatea s-au extins, ca o adevarat epidemie, i n rndul acestei populaii. Dac oamenii s-ar trezi, nu ar fi posibil uriaa cifr de afaceri a companiilor care lanseaz modelele de frumusee( moda femeilor foarte slabe) n colaborare cu acele companii care profit de aceast programare n mas:companiile care produc medicamentele i produsele alimentare pentru slbit, companiile ce lanseaz noi regimuri de slbit (care public cri de succes), companiile care produc aparatura pentru s lile de sport sau defitness. Imensele interese financiare, ale celor care doresc ca oamenii s rmn pentru totdeauna consumatori fideli(ignorani, adormii, anesteziai manipulai) i-au orbit ntr-att, nct nu mai sesizeaz gravitatea situaiei:mbolnvirea n mas a propriilor popoare. Consecinele aciunilor, celor care doresc ca oamenii s rmn pentru totdeauna ignorani, neputincioi(castrai) i vulnerabili la manipulare, sunt mult prea grave pentru ca noi s nu contientizm c aceasta este cauza pentru care n familie, n coal sau n societate, nu s-a fcut i nu se face nimic, pentru a ne trezi, pentru a ne detepta, pentru a afla cine suntem(autocunoatere), pentru a ne autoinfluena (autocontrol), i pentru a ne ntelege menirea. Meninerea consumului produselor, care provoac mbolnvirea n mas, este strns legat de meninerea ignoranei i a neputinei(Knowledge means power lit. : "Cunoaterea nseamn putere") a adormirii, a hipnozei colective, a castrrii, i a vulnerabilitii la manipulare; ignorana nu s-ar putea perpetua dac educaia nu ar continua s neglijeze autocunoaterea i autocontrolul. Intr-o civilizaie programat s caute "profitul"(alt termen pentru "a avea"), omul este privit ca o materie prim, care este transformat prin instruire(condiionare; formare; programare), ntr-un produs finit, cu o anumit valoare de ntrebuinare. In marea lor majoritate oamenii devin depanatori de maini i de oameni. Atunci cnd sunt instruii s programeze alte fiine (s fie profesori, dascli, prini)ei transmit mai departe modelele, tiparele nvate, adic perpetueaz ignorana prejudecile(modeleaz oameni dup chipul i asemnarea lor); Nite fiine umane instruite pentru ca ele s proiecteze, s construiasc i s depaneze maina complexului militaro-industrial, sunt n final sortite s rmn incontiente, s se nstrineze de ele nsele, s se alieneze de adevrata lor menire, s distrug mediul ambiant, adic s se autodistrug. Aceast ignoran i neputin se datoreaz faptului c omul nu este instruit s caute i s realizeze autocunoaterea i autocontrolul. Omul este condiionat s caute n exterior(vedeti principiul holografic:"dei avem totul, acum i aici, n noi nine"); omul este condiionat s devin "recipient", s rmn pacient, s se umple pasiv ca un bidon cu tot felul de substante poluante, s atepte pasiv ca vindecarea s vin din afar, de la medicamente minune, de la dispozitive minune, de la ali oameni, de la chirurgi. Omul a fost condiionat s se identifice cu ceea ce are, iar nu cu ceea ce este, nimeni nu este interesat ca omul s afle cine este.

Boala care se afl la rdcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii, trirea n ntuneric, ignorana, orbirea, uitarea propriei noastre identiti, iar aceast maladie nu se vindec prin minciun, ci prin trezirea la realitatea veritabil pe care nu o vedem, toi oamenii sunt nzestrai n adnc cu ochi, cu vedere subtil, situat dincolo de ochii corpului fizic, care nu vd, ci doar privesc. Autoanihilarea individual, ca i cea colectiv, ncepe la nivel cauzal din clipa n care o entitate renun la contien i nceteaz s mai triasc pentru a fi n favoarea lui a avea.

Terra este ocupat de o specie alctuit din entiti programate s triasc pentru a avea i pentru a se identifica cu cea ce le umple sau cu ceea ce posed(titluri, averi, cunotine, poziii n ierarhia social, profesional, etc, ) Sperana de via a unei specii alctuit din entiti recipient este redus, att la nivel individual, ct i colectiv. La nivel individual, entitile care alctuiesc o astfel de specie se degradeaz genetic accelerat, din cauza pierderii legturii cu baza informaional a universului, ceea ce conduce la vulnerabilitate, la dependene, la maladii, la instabilitate interioar i la o durat scurt de via. La nivel colectiv, speciile alctuite din entiti dezrdcinate, alienate, rupte de baza informaional a universului, amputate sau fracturate, conduc la organisme sociale neviabile, la popoare, la civilizaii, care se autoanihileaz, prin conflicte, prin comportament antisocial. Autoanihilarea individual, ca i cea colectiv, ncepe la nivel cauzal din clipa n care o entitate renun la contien i nceteaz s mai triasc pentru a fi n favoarea lui a avea. De ce oamenii i ucid semenii, dac nu fiindc nu vd c se ucid pe ei, ? De ce oamenii fac ru semenilor, dac nu fiindc nu vd c toi sunt degete ale aceleiai mini, i c-i fac ru lor nile. De ce oamenii distrug mediul ambiant, dac nu fiindc nu vd c se distrug pe ei nii,

Vai de voi, crturari i farisei farnici! Pentru c voi curtai partea din afar a paharului i a blidului, dar nluntru sunt pline de rpire i necumptare[Matei 23.25; Marcu 7.4; Luca 11. 39]

Se exercit toate presiunile ca omul s fie preocupat de exterior, de procurarea banilor, de procurarea hranei, ca omul s fie ocupat cu obinerea plcerilor, i s uite de adevrata sa menire: deteptarea, descoperirea adevratei sale identiti. Dac presiunea social se exercit doar n direcia ntririi condiionrii, care cere omului s triasc pentru a avea, care-i cere s triasc pentru a se umple cu plceri efemere, sau cu informaii, atunci, omul se va nstrina de izvorul de via dinluntrul su, va muri de viu, i va rmne prizonier al programrii care-i spune s triasc pentru a se mplini prin ceea ce posed, sau acumuleaz. Dac omul i va uita menirea atunci omenirea va fi alctuit doar din "recipiente", atunci civilizaia terestr se va autoanihila, va fi tears de pe faa Pmntului, ca o vie care nu rodete. Nimeni nu o s fie vreodat interesat ca dumneavoastr s v trezii, s fii liberi, eliberai de condiionri, s spargei tiparele reprezentate de prejudeci, de credine i dogme, s puneti capt alienrii, nstrinrii, i nrobirii. Nimeni nu o s fie vreodat interesat ca dumneavoastr s fii independeni, sntoi, invulnerabili, la manipulare. i nimeni nu v poate face cadou trezirea, deteptarea, eliberarea, deschiderea propriilor dumneavoastr ochi, atitudinea responsabil fa de propria via. Metoda de relaxare prin pilotare auditiv v poate ajuta s experimentai ntoarcerea acas, dar nimeni nu poate parcurge acest drum n locul dumneavoastr , Relaxarea prin pilotare auditiv v va ajuta s v retragei din agitaia din afar, pentru a v redescoperi, pentru a v aduce aminte cine suntei, pentru a v vindeca de amnezia de care sufer membrii prezentei civilizaii de pe Terra. Civilizaiile extraterestre consider c n prezent Terra este ocupat de o specie amnezic, de o specie ale crei entiti au uitat cine sunt, de o specie ale crei entiti i exercit ocazional capacitatea de fi contiente de sine, o specie alctuit n proporie de peste 90% din entiti care se comport ca nite recipiente. Atunci cnd, o specie este alctuit n proporie de peste 90% din entiti care se comport ca nite recipiente, dei n realitate sunt izvoare, ea se autoanihileaz. Terra este ocupat de o specie alctuit din entiti amputate sau castrate prin programare sau condiionare, pentru a se comporta ca nite recipiente, pentru a neglija contiena, pentru a se ndrepta exclusiv spre lumea din afar, pentru a pierde contactul contient cu lumea dinluntru. Iisus constata aceast polarizare spre exterior:

Vindecarea ignoranei, orbirii, inconstientei, reprezinta primul pas spre desteptare catre revoluia interioar Revoluia interioar este adevrata revoluie de care are nevoie specia uman, vindecarea societii, ncepe cu noi nine, cu fiecare celul, a organismului social, toate revoluiile din afar, la nivelul organismului social , toate revoluiile care de-a lungul istoriei au provocat attea suferine i pierderi de viei omeneti, nu au salvat civilizaia terestr de la autoanihilare, ci doar au mrit eficiena procesului de autodistrugere, toate revoluiile din afar, au accelerat doar viteza cu care ne deplasm spre dezastru, doar revoluia interioar poate salva omul i civilizaia de pe Terra. Chiar dac un om a uitat cine este chiar dac a uitat c este un mprat, iar, nu un ceretor, omul a fost, este i va rmne o manifestare a contiinei de sine a universului, un flux, un vrtej, un templu, locuit de materia, energia i contiina de sine a universului, chiar dac pn n clipa descoperirii experimentale de sine, un om nu a deschis nc ochii ca s vad cine este, din momentul trezirii la adevrata realitate, el va ncepe s vad c fiecare faptur este o manifestare a contiinei de sine a universului, atunci cnd va vedea c fiecare om este un templu locuit n profunzimea sa de Divinitate, va nelege necesitatea respectrii celor dou poruncii despre care Iisus spunea c n ele sunt cuprinse toate celelalte zece: S iubeti pe Domnul, Dumnezeul tu cu toat inima ta, cu tot sufletul tu i cu tot cugetul tu, S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui, n aceste dou porunci se cuprinde toat Legea i Prorocii[Matei 22. 37-40]. Cu alt ocazie Iisus recomanda: Tot ce voii s v fac vou oamenii, facei-le i voi la fel; cci n aceasta este cuprins Legea i Prorocii[Matei 7.12; Luca 6.31] dac oamenii ar vedea cine sunt, ei nu ar deveni o mas de manevr, ei nu ar fi buni executani ai unor ordine abominabile care au condus la crime, la asasinate n mas, la genocid, dac oamenii ar vedea c toi semenii lor sunt degete ale aceleiai mini, ei nu ar deveni soldai, ucigai, hoi, doar copii mici mai vd acest lucru, ei plng atunci cnd altul sufer, la ei empatia, mila este fireasc, iar nu impus prin norme morale artificiale. Iubirea impus, prin reguli de conduit moral nu are niciodat valoarea iubirii care se nate din vederea realitii sau din reamintirea adevratei noastre identiti, iubirea veritabil este rodul trezirii
Oamenii fac toate aceste lucruri findc ignor faptul c triesc ntr-un univers holografic, oamenii fac toate aceste lucruri findc nu vd c fac parte dintr-un ntreg prezent n fiecare parte a sa, Oamenii sunt orbi, fiindc nu folosesc ochii necesari pentru a vedea realitatea, Att timp ct ochii nu sunt deschii["Avei ochi, dar nu vedei cu ei"(Iisus)] , att timp ct oamenii nu vd c realitatea n care s-au nscut este holografic, adic un ntreg, prezent n fiecare dintre prile sale, oamenii ar trebui s respecte porunca, despre care Iisus spunea c le cuprinde pe toate celelalte zece din Vechiul Testament: S iubeti pe Domnul, Dumnezeul tu cu toat inima ta, cu tot sufletul tu i cu tot cugetul tu, S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui, n aceste dou porunci se cuprinde toat Legea i Prorocii[Matei 22. 37- 40]. Cu alt ocazie Iisus zicea: Tot ce voii s v fac vou oamenii, facei-le i voi la fel; cci n aceasta este cuprins Legea i Prorocii[Matei 7.12; Luca 6.31]

2. La ce se refer afirmaia lui Lao Zi:Cel ce tie nu vorbete, iar cel ce vorbete nu tie ? Care este semnificaia proverbului"tcerea este de aur"? 3. Poate un mesaj comunicat verbal s vindece? S-a evideniat ca muzica vindec, Cuvntul rostit sau scris influeneaz cristalele, apa, plantele i toate fiinele vii [vedeti imaginile din prospectul care nsotete nregistrarea pe CD] 4. Trebuie s cutm mpria lui Dumnezeu n afar, n cerul fizic, sau este omniprezent, inclusiv n noi nine, acum i aici? Percep oamenii realitatea, sau o oglindire mental a acesteia? Triesc oamenii ntr-o "realitate secund", ntr-o realitate deformat, rupi de contactul nemijlocit cu adevrata realitate? Vd oamenii c universul n care triesc este holografic? Sunt adevrate afirmaiile lui Iisus, citate mai jos? Avei ochi dar nu vedei; avei urechi dar nu auzii? i nu v aducei aminte de nimic (vedeti:Marcu8. 18; Matei 23. 19; 13. 14-16)];

mpria lui Dumnezeu nu vine n aa fel ca s izbeasc privirile, Nu se poate zice:Uite-o aici! sau:"Uite-o acolo!" Cci iat c mpria lui Dumnezeu este nluntrul vostru" (Luca 17. 20-21; Rom, 144. 17; Vers, 23)], 2. Rspunsul la ntrebrile: "Poate fi adevrul comunicat verbal ? Poate un mesaj comunicat verbal s vindece?"a fost dat de Lao Zi i de Iisus.
Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie este doar o variant de traducere lui Lao Zi(cap. 56), repetat n peste 150 de examinate. Am czut n aceeai capcan n traducerea publicat n 1993, mpreun cu Tao Jian Wen i Dr, Florin Brtil, din cauz c i n tradiia buddhismului zen (urmaul tradiiei taoiste) se face referire la transmisia cii n afara textelor scrise sau vorbite. Tradiia buddhismul zen adopt aceast strategie de transmisie a cii n afara textelor scrise sau vorbite din anumite motive obiective: 1. Cuvntul este degetul care indic Luna, iar nu Luna nsi. Un simbol verbal folosit pentru a desemna realitatea nu este nsi realitatea. Ce semnifica ie are pentru un orb din natere expresia: "culoarea albastr a cerului senin"? Acelai cuvnt(iubire, ap) are semnificaii diferite, pentru oamenii cu experien diferit de via. Cuvintele descriu doar o parte a realitii, fiindc esenialul rmne dincolo de cuvinte. Imaginai-v c pentru a realiza o hart tridimensional a Romniei, punem o plas peste toate formele de relief existente. Orict am mrii precizia micornd ochiurile plasei(oricte cuvinte vom folosi), prin ochiurile plasei vor trece, muni, dealuri, vi, ape i localiti, care nu vor fi redate de harta noastr. Oricine tie c sunt necesare extrem de multe cuvinte pentru a descrie o simpl imagine altcuiva. Dac i vei cere sa faca un desen dupa o descriere verbala s-ar putea sa fii surprini de deosebirile ntlnite. Experimentele cu persoanele rugate s relateze acelai eveniment sunt revelatoare: nimeni nu a vzut i nu a auzit aceleai lucruri. Ceea ce vd oamenii depinde de ateptri, de programarea primit, de credine. 2. Mesajele verbale pot fi uor deformate(voluntar sau involuntar), pot fi cenzurate, de ctre cei ce monopolizeaz puterea. Cuvntul poate comunica un adev r dar i o minciun; Dac receptorul unui mesaj nu este pregtit el l respinge, polemizeaz, se opune; dac este de rea credin l deformeaz folosindu-l ca acuzare; din aceasta cauz "nu se arunc mrgritare la porci" iar Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie 3. Dac oamenii afl prin cuvnt indicaii cu privire la ceea ce trebuie s vad sau s experimenteze vor avea iluzia c s-au iluminat, confirmndu-i n realitate doar propriile ateptri. Din aceasta cauz Buddha a transmis oamenilor calea de experimentare, drumul care urmat duce firesc la destinaie, dar a tcut cnd a fost ntrebat cu privire la experiena trezirii, Se cunoate hipnoza involuntar a femeilor care ateaptnd s rmn nsrcinate declaneaz sarcin fals, Ceea ce ateptm are toate ansele s se confirme, Nazitii au experimentat, n lagrele de exterminare din timpul "Celui de-al Doilea Rzboi mondial", puterea cuvntului n programarea expectaiilor i au descoperit c orice om i poate declana moartea sau invulnerabilitatea la foc, la otrvuri letale sau la rni extrem de grave, Oamenii crora li s-a spus c vor muri dup tierea venelor de la minile legate la spate au murit fiindc au ateptat s-i piard tot sngele prin venele tiate (n realitate aceti oameni primeau confirmri sau feedback-uri ale ateptrilor nsmnate de experimentatori: pielea era tiat superficial n zona venelor pentru a provoca senzaia dureroas; apa din cada, aflat n spatele celui tiat, se nroea progresiv de la cerneala roie care venea printr-un tub ascuns), n decurs de o or toi oamenii pe care s-au fcut experimentele au murit. Aceasta au fost cauzele pentru care am tradus in 1993: Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie Azi vd c nu tiu nimic. Dac aceast traducere repetat de foarte multe ori ar ajunge s fie luat drept adevr, atunci pentru ce s mai nvm, de la cei care nu tiu, pentru ce s mai citim sau pentru ce s mai ascultm, ce ne-au spus Lao Zi, Iisus, Mahomed sau Buddha ?, La ce se refer de fapt textul lui Lao Zi citat mai jos ?

Lao Zi spune c: Cel ce este contient(cel care tie s fie atent) nu vorbete; cel ce vorbete nu este contient(nu tie s fie atent)

[zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi1]

[Lao Zi, cap. 56 (toate citatele sunt preluate) din: Calea spre Cer i Putere de Dan Mirahorian, ed, 2004. ] n practica ancorrii n Tao, de rentoarcere la Adevrata Realitate, dialogul interior, vorbria sunt perturbaii, obiceiuri, procese automate, care pot fi reduse prin repetarea exerci iului de tcere i de centrare n contien., Marele regizor K, Stanislavsky (1863-1938) n cartea sa Arta actorului cu sine nsui nu ddea reguli ci unelte, cerndu-le actorilor s se relaxeze(s aib drept maestru pisica)i s descopere singuri, experimental, adevrul prezentat mai sus.

Cel ce este contient, nu vorbete; cel ce vorbete nu este contient

vorbete nu este contient

Orice cititor poate repeta experimentul simplu, propus de K. Stanislavski in cartea sa " Munca actorului cu sine insusi ", care const n executarea unei aciuni n care atenia este total absorbit [ridicarea unui obiect foarte greu]. Oricine este total absorbit de o activitate poate constata c nu poate vorbi, c nu-i poate reaminti o poezie, pe care anterior o recita cu uurin. Prin acest experiment K. Stanislavski demonstra att necesitatea relaxrii pentru reamintirea unui rol, ct i faptul c un om cu atenia total absorbit i pierde capacitatea de a vorbi, Cunoatem din Biblie faptul c Moise nu putea s vorbeasc, atunci cnd era centrat, ancorat, n contact cu Dumnezeu. Viaa lui Moise reprezint o confirmare istoric i religioas a adevrului la care se referea Lao Zi, n cap. 56: Cel ce este contient, nu vorbete; cel ce

Moise lsa exprimarea verbal n seama fratelui su, pe durata transei, fiindc nu putea s se exprime concomitent n dou lumi, fiindc nu putea s stea concomitent n dou camere ale contiinei: 1. "Mica ncpere a contiinei", care primete lumina fenomenal prin mijlocirea simurilor, este folosit de toi misticii pentru comunicarea orizontal cu semenii, pentru relaia cu lumea manifestat; Socrate vorbea despre "petera ntunecoas", n care oamenii au czut i n care rmn prizonieri, pn la "deteptare" sau "trezire". 2. "Marea ncpere a contiinei" numit i " Marea sal luminoas a inteligenei", fiindc primete Lumina Divin; "Marea ncpere a contiinei" este folosit de toi misticii pentru comunicarea vertical, cu Dumnezeu. Oamenii trezii, luminai sau eliberai pot folosi ambele ncperi pentru recepie i emisie, n timp ce oamenii obinuii, sunt fixai sau ancorai, dup natere, prin identificare sau condiionare(castrare social), doar ntr-o singur ncpere. In domeniul telecomunicaiilor apare o similitudine demn de semnalat cititorilor, Pentru a recepiona un post de radio sau de televiziune trebuie s ne fixm pe frecvena acelui post de emisie, Orice abatere de la frecvena de rezonan, determinat de perturbaii sau de o activitate n alt domeniu de frecven, ne face s pierdem recepia postului de radio sau de televiziune, Atunci cnd sfinii "intr n curent"(n lb. sanskrit: rota-apanna) ei exprim sau vorbesc "ceea ce aud"(n lb. skrt: ruta; rotra) i sunt flautul n care cnt Divinitatea, Atunci sfinii folosesc concomitent ambele camere:una receptioneaza iar alta exprima verbal ceea ce a auzit, Se afirm ca aa ar fi fost dictat Coranul de ctre Mahomed, Tradiia hindus face o deosebire esenial ntre scrierile revelate sau auzite(n lb. sanskrit:shruti; ruti) i textele transmise (n lb. skrt: smti), ntemeiate pe memorie(n lb. skrt: smtaya) biologic i tehnologic(scrieri; nregistrri), Termenul sanskrit shruti(ruti lit. :"auzite; ceea ce a fost auzit; nvturile")desemneaz textele revelate (auzite de Iluminai care sunt templul n care se manifest Divinitatea). Astfel de cupluri formate dintr-un maestru tcut i un purttor de cuvnt, au reaprut pe parcursul timpului[Buddha era permanent nsoit de vrul su Ananda]; Mahomed, Iisus nu vorbeau cnd fceau minunile, ci doar dup ce coborau n mica sal a inteligenei Dac Lao Zi s-ar fi referit la ceea ce red traducerea:Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie atunci nu ar fi contrazis-o n celelalte capitole unde se refera la nsmnarea Cuvntului: Cnd omul cu spirit superior aude despre Tao (rentoarcerea la Adevrata Realitate), El pune n practic [pune n aplicare i cultiv cu perseveren ceea ce i s-a comunicat], Cnd omul cu spirit mijlociu aude despre Tao Cnd l pstreaz [urmeaz], cnd l nesocotete [l pierde; este indecis; fluctuant], Cnd un om cu spirit inferior aude despre Tao,

[cap. 41 din:Calea spre Cer i Putere de Dan Mirahorian, ed, 2004. ]


Cuvntul expus aici este uor de neles i de nfptuit, i totui nimeni nu-l nelege i nu-l ascult [oamenii nu vor s primeasc i s aplice regulile nrdcinrii n Tao]. In aceste cuvinte, cu o obrie strveche, este dezvluit adevrul, Ins doar n aciune (n aplicare i nfptuire] se afl principalul (esena) [fiindc doar aciunea (interioar) urmeaz Calea (Tao) i are sensul legii supreme], [Lao Zi, cap70 din:Calea spre Cer i Putere de Dan Mirahorian, ed, 2004. ], Cu adevrat puternic este cel care se nvinge pe sine, iar nu acela care i nvinge pe alii; Iluminat este cel care este contient de sine nsui, iar nu acela care-i cunoate pe alii; [Lao Zi, cap.33 din: Calea spre Cer i Putere de Dan Mirahorian, ed, 2004. ], Iisus a fost condamnat la o moarte exemplar fiindc a nclcat legea tcerii, fiindc a spart monopolul cunoaterii; toi cei care au aflat calea au avut aceeai moarte exemplar (rstignii, ari, fieri); dup ce toi cei ce mai cunoteau calea artat de Iisus, au fost adui la tcere, calea artat de Iisus a fost confiscat i transformat n ideologie a imperiului, n ideologia care a stat la temelia colonialismului(a cretinrii forate; a genocidului; a distrugerii unor inestimabile tezaure culturale i tiiinifice rmase de la civilizaiile care ne-au precedat) n calea de sedare i de manipulare a maselor. Iisus nu a culpabilizat oamenii spunnd: "pocii-v, cci mpria lui Dumnezeu este aproape", Au trecut 2000 de ani i mpria lui Dumnezeu este tot acolo nluntrul nostru, Iisus a zis: "rentoarcei-v(n lb. aramaic:"teshuwar"), cci mpria lui Dumnezeu este aproape" Iisus spunea c: lumina adevrului nu trebuie inut sub obroc(ascuns), C "adevrul v va slobozii(c adevrul elibereaz prin alungarea ntunericului ignoranei )" [Ioan 8. 32] Este izbitoare asemnarea cu Lao Zi[vedeti, cap. 41] i referirea la cele trei cazuri ntlnite n cursul Insmnrii Cuvntului: Luai seama la felul cum ascultai(Luca 8.14-18); Smna czut ntre spini, este Cuvntul auzit de cei plini de ngrijorrile veacului acesta i de nelciunea bogiilor, care neac aceast smn, i devine neroditoare (Matei 13.19-23). Adevrul unui mesaj comunicat verbal nu este nc veritabil pn cnd nu este pus n aplicare pentru a realiza confirmarea sa experimental, Traducerea lui Lao Zi(cap. 56) Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie face referire direct la puterea pe care cunoaterea o confer celor care o monopolizeaz, i n vremea lui Iisus, preoii, care monopolizaser adevrul, ascundeau calea spre mpria lui Dumnezeu dinluntrul nostru: Vai de voi, nvtori ai legii! Pentru c voi ai pus mna pe cheia cunotiinei: nici voi n-ai intrat, iar pe cei ce voiau, s intre, i-ai impiedicat s intre [Luca 11. 52] Vai de voi crturari i farisei farnici! Pentru c voi nchidei oamenilor mpraia cerurilor: nici voi nu intrai n ea, i nici pe cei ce vor s intre, nu-i lsai s intre [Matei 23. 13] Dup ultimile cercetri civilizaia chinez, a avut la dispoziie toate descoperirile necesare, ca s declaneze revoluia industrial i progresul actual al tiinei i al tehnologiei, Civilizaia chinez a fost ntrecut de Occident, doar fiindc nomenclatura de acolo, s-a ncpnat s-i pstreze privilegiile, ierarhiile i monopolul asupra puterii i al cunoaterii, instituind nghearea oricrei reforme, nchiderea fa de exterior, compartimentarea etan i secretomania. Dup revoluiile din Europa, dup ce s-a spart monopolul clerului i al nobilimii asupra cunoaterii, s-a declanat avntul fr precedent, atins de Occident n tiin i tehnologie, prin instituionalizarea statului laic i a nvmntul public. Observm dou planuri de aciune : un plan social i altul individual.

El rde cu lacrimi [ia n btaie de joc; ridiculizeaz] De n-ar fi luat n rs, n-ar mai fi adevratul Tao,

Inc se in secrete cile prin care oamenii se pot vindeca, prin care oamenii se pot elibera din ignoran i orbire, pentru ca oamenii sa rmn rupi de interior, nlnuii n lumea din afar, dezbinai i adormii cu ideologii sau cu opium pentru mase; Pentru a uita s contacteze realitatea, pentru a nu afla cine este cu adevrat pentru a fi mai uor de dezbinat, cile de salvare vor ramane confiscate, monopolizate, deformate, transformate n ideologii, n mijloace de condiionare, n religii colonialiste; oamenii vor fi in continuare culpabilizai, dezrdcinai, nstrinai, alienai, compartimentai, fracturai. Doar pe un amnezic sau pe un orb l poi pcli s lupte mpotriva fratelui lui, Doar un amnezic poate fi transformat n zombi, n unealt, ntr-un soldat care nu-i mai apr ara i neamul, ci asupritorii care-l fur, i i nfometeaz semenii. Doar de la un om, care i-a uitat propria identitate, te poi atepta s-i ucid aproapele, s-i nele semenii.

In plan social[politic, militar, strategic] meninerea echilibrului sau a unei anumite stri a lucrurilor se realizeaz tot aa, prin secretizare, ascundere, "clasificare", inere n tain, pstrarea tcerii, compartimentarea unor activiti. Pstrarea echilibrului strategic planetar sau al pcii depinde de neproliferarea unor tehnologii cu mare potenial distructiv, adic de ascundere i de respectarea compartimentrii. Din cauza implicaiilor strategice i militare tehnologia generatoarelor de pulsuri magnetice a fost inut secret pe toat durata "Rzboiului rece", chiar dac ea permitea vindecarea cancerului i a bolilor virotice incurabile. In prospectul, care nsoete nregistrarea pe CD audio a "Metodei de inducie prin pilotare auditiv a strii de relaxare", se arat c nregistrarea conine i trei ritmurilor terapeutice; n prospectul dispozitivului MAGEN, care genereaz pulsurilor magnetice terapeutice, sunt indicate i alte aplicaii :stimularea sistemului imunitar(declanarea eliminrii tumorilor canceroase; vindecarea bolilor virotice), regenerare osoas, tratarea durerilor, reechilibrare i tonificare energetic. Se in oare secrete tehnologiile, care ar duce la revoluionarea propulsiei fiindc acestea ar leza ierarhiile i interesele economice ale marilor companii transnaionale, implicate att n exploatarea procesarea i distribuia produselor petroliere, ct i n producerea mijloacelor de transport(terestre, maritime i aeriene)? Acelai sistem de occultare i de compartimentare n plan social poate conduce la perpetuarea ierarhiilor, la monopolizarea puterii, la dezbinare i la nghearea progresului tiinific i tehnologic al unei naii, Atunci cnd mass media, devine obedient fa de oligarhia politicoeconomic globalizat, ea ascunde toate informaiile utile oamenilor, rspn-dind doar faptele abominabile, care amplific dezbinarea i nencrederea ntre oameni, fapte despre care afirm singur c i"cresc audiena sau rating-ul").

3. Poate un mesaj comunicat verbal s vindece? De ce nu folosim nregistrari video?


S-a evideniat c muzica vindec i chiar modific structura materiei. In imaginile din prospectul, care nsoete nregistrarea pe CD a metodei de relaxare prin pilotare auditiv, este prezentat o modalitate de evideniere a influenei cuvntului asupra structurii apei. Cuvntul rostit, nerostit(gndul) sau scris vindec sau ucide, cuvntul armonizeaz sau distruge structura apei. Cuvntul influeneaz cristalele, apa, plantele i toate fiinele vii. In Occident exist o ntreag industrie de nregistrri audio, pe CD i casete, pentru relaxare, pentru gndire pozitiv, pentru vindecarea tulburrilor psihosomatice, pentru creterea performanelor, pentru susinere psihologic, pentru slbit, pentru abandonarea fumatului, cu muzic de relaxare. Unii contestatari ai metodelor de vindecare i de reprogramare, care fac apel la cuvnt afirm c nite vorbe nu ar putea avea nici o influen asupra oamenilor. Venituri substaniale ale industriei sexului sunt aduse de puterea pe care o au cuvintele (telefon erotic; filme porno).

Cercetrile recente asupra persoanelor aflate n com sau care au trit experiena morii clinice [n lb. englez: NDE de la: Near Death Experience (lit.:Experiena din apropierea morii)], au confirmat faptul cunoscut din antichitate c simul auzului rmne singura punte de legtur dintre planul nostru de existen i planul n care se deplaseaz contiina. Tradiia hindus considera c simul auzului se afl n coresponden cu elementulether(n lb. skrt.:akhsha) [vedeti: Nota2] Progresul metodelor de reanimare a fcut s creasc n aa msur numrul oamenilor care s-au ntors la via[peste 10 milioane, doar n SUA, pn n 2003] nct relatrile tot mai numeroase despre continuitatea auzului nu mai pot fi ignorate. De ce nu folosim o metod vizual de pilotare? O metod vizual de pilotare, ne-ar ine prizonieri n lumea din afar, ai luminii fenomenale, O metod vizual de pilotare nu ne poate duce niciodat att de departe, nct s vedem lumina omniprezent, necreat. Azi au aprut nregistrri audio cu muzic de relaxare instrumental, nregistrri audio cu muzic ambiental, nregistrri audio ale ritmurilor cerebrale din strile de calm, linite, somn profund sau trans, implantate ntr-o muzic ambiental, Un alt pas l-au reprezentat generatoare de unde cerebrale ("Brain Wave Generator "), care produc ritmuri specifice somnului profund(undele Delta de 0. 5-4 Hz), care induc somnolena (undele Theta de 4-8 Hz), care induc starea n care omul este relaxat dar alert(undele Alpha de 8-14 Hz) sau starea de veghe, n care omul este intens alert dar concentrat(undele Betha de 14-30 Hz). Aceste generatoare de unde cerebrale, specifice diferitelor stri de contiin, produc ritmuri ale semnalelor acustice i au fost utilizate pentru a intensifica refacerea, relaxarea, meditaia sau pentru stimularea ateniei. Dup ce s-a extins biofeedback-ul, ca modalitate de autocontrol, s-au fcut cercetri asupra undelor cerebrale ale maetrilor care practic meditaia zen i yoga. Atunci s-a descoperit c vindecarea miraculoas a unor boli considerate incurabile sau creterea performanelor extrasenzoriale, se manifest n strile de trans mistic, i c aceste stri sunt caracterizate de coeren intra i inter cerebral a undelor din creier, Din acest moment s-au creat generatoare ale unor semnale, s induc sincronizarea undelor cerebrale i vindecarea. Un exemplu este reprezentat de"tehnologia holosync", disponibil pe piaa din Occident, din 1998.
Avem totul acum i aici n noi nine dar continum s cutm n afar, Iisus spunea:Avei ochi dar nu vedei; avei urechi dar nu auzii? i nu v aducei aminte de nimic [vedeti: Marcu 8.18; Matei 23.19; 13.14-16]; Universul n care trim este holografic, dar trim ntr-o "realitate secund", o realitate deformat, rupi de contactul nemijlocit cu adevrata realitate; oamenii nu percep realitatea, ci o oglindire a acesteia, ntr-o minte virusat(programat; condiionat), prin mijlocirea ferestrelor senzoriale ale corpului fizic, adaptate planului material de existen, Universul n care trim este un univers holografic, iar simurile corpului fizic, adaptate planului material de existen, ne redau deformat realitatea; Despre acest adevr vorbesc att cercetrile tiinifice recente din neurofiziologie, din biologie(clonare), din fizica cuantic, ct i toate tradiiile antice. Dar o cunoatere teoretic a unei realitii unice nu nseamn nimic dac nu este trit experimental, Degeaba tim rational ca avem totul acum i aici, dac vom continua s cutm n afar, dac rtcirea se menine. Aceast interconectare nu este superficial, ci mult mai profund, Trim ntr-un univers a crui identitate dintre parte i ntreg este mai mare dect tot ce ne-am putea nchipui azi. Ignorarea acestei uniti dintre parte i ntreg a condus att la afectarea echilibrului planetar(ecologic i climatic), ct i la o educaie eronat. Azi s-au dovedit nepreuite anumite caliti ale oamenilor, care nainte au fost reprimate, aruncate, blocate, ca nite buruieni. Azi toate buruienile sunt specii pe cale de dispari ie, i sunt stocate ca tezaure genetice, n bnci de semine. Din ce cauz sunt aa de preioase buruienile? Fiindc plantele, pe care azi le considerm nefolositoare, pot fi n viitor surse ale unor remedii salvatoare, Fiindc speciile hibride(sau cele modificate genetic), de mare

4. Principiul holografic

productivitate, pe care azi le folosim intensiv, pot contracta boli (virotice). Aa s-a ntmplat i cu grul din America. A urmat o prbuire catastrofal a produciei de cereale a SUA, pn cnd s-a descoperit n Africa, o buruian, o specie slbatic de gru, imun la virus. Diferite ideologii, care s-au erijat n unice deintoare ale adevrului au ignorat faptul ca o atitudine greit faa de aceste plante ne poate fi fatal, Cei ce au etichetat plantele slbatice, pentru care nu s-au gsit utilizri terapeutice, alimentare sau industriale, drept"buruieni"sau drept o ntruchipare a "rului" ne-au dus n marginea prpastiei:distrugerea tezaurului genetic al acestei planete prin eliminarea a numeroase specii de plante si de animale. Mai greu de observat sunt distrugerile de la nivelul psiho-emoional al fiecrei fiine umane, de pe aceast planet. Pentru aceasta ar fi necesar s examinm tradiiile spirituale autentice, aa cum au fost ele revelate sfinilor. S ne ndreptm mereu ctre izvor, nainte ca acesta s fie capturat, acoperit, modificat i transformat n ideologie de colonizare a contiinelor umane. In practica spiritual taoist[ ] i n Zen(buddhismul"Chan" )contactul cu realitatea suport sau cu "Temelia Informaional a Universului"(Banca de Date a Universului) se realizeaz experimental n interior["acum i aici" ]. Doar ntr-un univers holografic, adic invariant cu scara la care este cercetat, contactul experimental cu realitatea prezent, acum i aici, n noi nine, ne dezvluie ceea ce se afl oricnd i oriunde. Doar ntr-un univers holografic autocunoa terea nseamn simultan omnicunoatere, iar autocontrolul nseamn simultan omnicontrol sau omnipoten. "Doar cel ce se cunoate pe sine nsui, poate cunoate ntreg universul; Doar cel ce controleaz centrul roii poate controla periferia " Calea antic, cunoscut sub numele de"tiina i Tehnologia Centrrii", era odinioar aplicat de reprezentanii civilizaiilor precedente, pentru a ajunge la vindecare, la trezire, la deteptare sau la eliberare, adic la autocunoatere (omnicunoa-tere) i autocontrol(omnipoten). Lao Zi[Lao Tzu; Lao Tseu] afirm urmtoarele:

In Tablele de Smarald, text atribuit lui Hermes Trimegistrul, se afirm faptul c trim ntr-un univers holografic: ceea ce este sus[n Cer i macrocosmos] este asemenea cu ceea ce este jos[pe Pmnt i n microcosmos] . Chiar aa stau lucrurile i la propriu, fiindc n centrul oricrei acumulri de materie de dimensiuni planetare(inclusiv n centrul Terrei) se manifest presiuni aa de nalte, nct sunt iniiate aceleai reacii termonucleare, care se petrec i n oricare dintre stele. Planetele nu sunt dect o faz din copilria oricrei stele, Cercetrile asupra emisiilor electro-magnetice ale planetei Jupiter au evideniat deja, faptul c energia emis este mult mai mare, n raport cu ceea pe care planeta Jupiter primete de la Soare. Deja trim ntr-un sistem stelar binar i nu este exclus ca n viitor s vedem pe cer doi Sori. Dac vrei s

cunoti universul este suficient s te cunoti pe tine nsui, Nu cuta n afar ceea ce ai deja nuntrultu, Universul holografic este acela care conine ntreaga informaie n fiecare parte a sa, Tot la fel se ntmpl i ntr-o nregistrare holografic a unei imagini dac spargem nregistrarea holografic iniial, g sim ntreaga imagine n fiecare ciob sau n fiecare fragment al su. Intr-un univers holografic, partea i ntregul nu pot fi deosebite. Dualitatea parte-ntreg pare suspendat ntr-un univers holografic. * Dac lipsete linia de deasupra,la ideograma n form de poart [hu4 lit.:cas ;u ; familie], aceasta desemneaz corpul,trupul. De aici traducerea alternativ: Fr s iei din corp se poate cunoate [ntreg] universul Traducerea alternativ face aluzie att la cutarea steril din afar(dobndirea cunoaterii exterioare),ct i la ieirea din corp: 1. voluntar [prin tehnicile de cltorie astral- OBE(din l.englez:"Out of Body Experience") , CCM(Centrul de Contiin Mobil)sau RV(n l.englez: "Remote Viewing")]; 2. involuntar din clipa mor ii -subiec ii reanima i au relatat cu lux de amnunte c n timp ce s-au aflat n moarte clinic -cnd toate funciile vitale au fost suspendate s-au descoperit n afara corpului OBE(n l.englez:"Out of Body Experience"), de unde au vzut i au auzit tot ce s-a petrecut; Denumirea anglo-saxon a" experienei din clipele din apropierea morii"este "Near Death Experience" (NDE) i se refer la perceperea a tot ce petrece, n timp ce subiectul se afl n moarte clinic .
Aceeai unitate dintre parte i ntreg s-a descoperit i la fiinele vii care pot fi regenerate fidel din oricare dintre celulele lor, Clonarea, reconstituirea ntregului organism pluricelular dintr-o singura celul a sa, nu ar fi posibil dac n fiecare dintre celulele sale componente nu ar exista ntreaga informaie, necesar refacerii intregului din parte;

ntr-un univers holografic oul i gina, partea i ntregul sunt unificate i simultane, Unitatea dintre parte i ntreg se manifest n toat lumea cuantic, n macrocosmos din toat lumea anorganic, unitatea dintre parte i ntreg se manifest doar la cristale; n lumea organic, unitatea dintre parte(celul) i ntreg(organism pluricelular) se manifest la nivelul tuturor formelor de via(vegetale i animale), Pierderea acestei unitii dintre parte i ntreg nseamn pierderea vieii, adic moartea, La nivelul organismului social omul care realizeaz experimental identitatea sa cu ntreaga omenire i cu universul, i-a realizat menirea i este numit sfnt. Omul, ca i cristalul, ori ca i formele de via care l-au precedat devine complet sau desvrit, doar atunci cnd realizeaz unificarea(coerena) la nivelul planului nou aprut i care-l caracterizeaz:planul contiinei. In antichitate era preuit " cel ce se cunotea pe sine(cel ce era contient de sine) , iar nu cel care-i cunotea pe ceilali(cel ce era contient de ceilali); puternic era cel ce se nvingea pe sine, iar nu cel care-i nvingea pe ceilali":

n fiecare dintre celulele, care alctuiesc un organism pluricelular, gsim ca ntr-o smn, toat informaia necesar reconstituirii ntregului organism.

Mesajul lui Iisus, subliniaz importana pstrrii contienei(vegherii)n cursul procesului de aezare, de ncetare a rtcirii, de centrarea, de interiorizare sau de rentoarcere a fluxului ateniei, Calea ctre Impria lui Dumnezeu cere practicantului s intre n starea

de mpcare cu lumea i cu sine nsui din adevrata Rugciune, s intre n starea de predare sau druire ctre Dumnezeu, n starea de renunare sau de detaare de comorile efemere din lumea de afar, pentru a reveni la la ascultarea n tcere, Doar respectarea simultan a tuturor acestor condiii deschide calea audiiei(Insmnrii Cuvntului) i face posibil "Trezirea" sau descoperirea adevratei noastre identiti. Iisus spunea: Impria lui Dumnezeu nu vine n a a fel ca s izbeasc privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Cci iat c Impria lui Dumnezeu este nluntrul vostru" (Luca 17.20-21; Rom, 144.17; Vers. 23)].

C Cu um mp pu ut te em ms s n ne er re en nt to oa ar rc ce em m lla aN Na at tu ur r ? ?
Am fost condiionai s vedem realitatea separat n categorii de genul frumos-urt, bine-ru, benefic-malefic. Realitatea nu este fracturat, compartimentat, sau separat n categorii contrare sau n sertare diferite, ci este un ntreg funcional, n care toate prile nu sunt entiti separate, ci un tot, un intreg prezent n fiecare parte a sa. Azi se recunoate tiintific c trim intr-un univers n care prile sunt interconectate. Progresul cunoaterii a eliminat compartimentarea universului n realitii separate. Simul vzului ne arat culorile ca fiind realiti complet separate. Primul pas, n direcia eliminrii acestei separri s-a fcut dup ce Isaac Newton a descoperit c toate culorile curcubeului se pot obine prin descompunerea luminii albe, cu o prism, Azi tim c deosebirea dintre culoarea rou i galben nu este dect efectul unei diferene n frecvena acelorai unde electomagnetice, Prin creterea progresiv a frecvenei acestor unde se pot genera toate culorile din spectrul vizibil, Fiindc gusturile provin de la alimente deosebite s-a considerat eronat c i gusturile diferite sunt realiti separate, Un experiment simplu a artat c i simul nostru gustativ ne neal, Un conductor metalic pus pe limb este perceput ca avnd gustul de dulce, acru, srat sau amar n funcie de creterea frecvenei semnalului electric, Cunoaterea existenei unei realitii unice, care mbrac diferite aparene(culori, gusturi, stri de contiin) n funcie de frecven, a stat la temelia nlocuirii remediilor homeopatice prin generatoare ale frecvenelor emise de acestea, Boyd(vedeti:"Comentariu la Misterul Ummo" de Dan Mirahorian) a realizat un generator de pulsuri magnetice terapeutice i a descoperit c remediile homeopatice i oameni aparin uneia din cele 12 clase vibratorii, n planul nostru de existen, pe Terra, se manifest stabil doar ase niveluri, dup cum o indic att o analiz a tabelului periodic al elementelor al lui Mendeleev, ct i Legea celor Cinci Micri(Elemente) (wu xing), care st la temelia acupuncturii(vedeti: "Mna cu ase degete" de Dan Mirahorian),

Legea celor Cinci Micri sau Elemente(pmnt, metal, ap, lemn, foc), considerate de anticii chinezi c alctuiesc universul fizic, ascunde existena focului ministerial (eteric; executiv) reprezentat de meridianele "Pericard" i "Trei focare", Legea celor Cinci Elementealoc fiecrui element dou meridiane cu o excepie: n loja focului imperial(reprezentat de meridianele "Inim" i "Intestin subire") apar alte dou meridiane("Pericard" i "Trei focare"), Aceast clasificare terestr n cinci clase(zece niveluri)ecraneaz clasificarea cereasc n ase clase(12 niveluri), Circulaia diurn a energiei prin meridianele de acupunctur, cuplat intim cu ritmurile cosmice, reprezint o desfurare n timp a ceea ce este mereu prezent, dar nfurat, Se manifest repartizarea n 12 intervale, de cte dou ore de funcionare maxim, a fiecrui meridian energetic, pe parcursul cele 24 de ore, Medicina Tradiional Chinez[MTC] utilizeaz relaiile dintre "Cele Cinci Elemente" pentru a explica diferitele fenomene fiziologice i patologice; Cercetrile chineze care au vizat nlocuirea acupuncturii prin generatoare de pulsuri electrice i magnetice au descoperit c toate tulburrile psihosomatice cunoscute nu sunt dect manifestri ale tulburrilor celor 12 meridiane energetice, Caracterele jing1 luo4. de la: jing1[lan; canal] i:luo4[plas; reea], desemnea-z meridianele folosite n acupunctur, prin care circul energia vital, Tulburrile psihosomatice sunt manifestri ale perturbrilor informaionale ale celor 12 meridiane, iar acestea pot fi vindecate dac se folosesc frecvenele sau remediile aflate n rezonan cu aceste 12 clase vibratorii,

C Cu um mp pu ut te em mr re ea alliiz za a r re en nt to oa ar rc ce er re ea a lla aN Na at tu ur r ? ?
Unii oamenii care-i propun s se rentoarc la natur, cred c Natura este numai n afara noastr, in aer, in padure, in alimentatie bio. Dar Natura este omniprezent.

Ritmurile fundamentale ale naturii nu se afl numai n afara noastr, ci cnt acum i aici, n profunzimea fiecrei fiine vii. Dac ascultai programul de relaxare prin pilotare auditiv se deschide calea s redescoperii natura omniprezent, s v rentoarcei la contactul nemijlocit cu natura, s v regsii izvorul de via. Traim intr-un univers al carui centru se afla in fiecare punct al sau. Dac ne golim de ncordri, de griji, celulele care alctuiesc corpul nostru revin la sincronizarea cu ritmurile profunde ale Naturii, care asigur sntatea, regenerarea, ntinerirea i viaa. Doar cei ce pierd sincronizarea cu ritmurile profunde ale Naturii, se nstrineaz de izvorul de viaa omniprezent, i las s se instaleze epuizarea, boala, degradarea, mbtrnirea prematur i moartea. Calea derentoarcere la natura din noi, care ne permite s revenim la izvorul de via din noi nine apeleaz la pilotare auditiv n vederea inducerii unei veritabile stri de relaxare(eliberare), i are drept efecte: -vindecarea tulburrilor psiho-somatice; -rentoarcerea acas, la Dumnezeu; -accesul la autocunoatere i autocontrol ; Aceast cale de relaxare prin pilotare auditiv reprezint o sintez a sistemelor antice i moderne, din Orient i din Occident.

T Tr ra ad dii iia ap piillo ot t r riiii a au ud diit tiiv ve e n nO Or riie en nt t ii O Oc cc ciid de en nt t( (O Or riig giin ne ea am me et to od de eii) )
Programul pentru nvarea intrrii contiente n starea de relaxare este ntemeiat pe o metod strveche de pilotare auditiv, care era utilizat n antichitate n Dacia, Tibet, India i China, pentru vindecare, pentru trezire, deteptare, eliberare, pentru reamintirea adevratei noastre identiti, sau pentru Iluminare. i azi shamanii(vindectorii) din Africa, Asia i Amazon apeleaza la pilotarea auditiv(sugestii, incantaii) pt. a realiza att vindecarea rnilor corpului, folosind remedii din plante, ct i tratarea traumelor spiritului. Medicina alopat, care iniial nu a valorificat dect metodele de vindecare ale corpului fizic(Hippocrat), a redescoperit azi, n metodele psihoterapeutice, o modalitate de a trata simultan i dezordinile spiritului. Aceast rentoarcere la modalitile de mult de uitate, de a trata simultan dezordinile corpului fizic i ale spiritului reprezint un feed-back istoric. Chiar dac n prezent metodele psihoterapeutice nu sunt nc aplicate concomitent cu metodele medicinii alopate, la momentul oportun, pe scar larg, se cunosc numeroase cazuri care exemplific debutul utilizrii simultane a metodelor terapeutice: relaxarea se afl la deja baza antrenamentului pentru naterea fr dureri("Bith without pain"), pentru nvarea unor noi deprinderi(notul-doar o persoan relaxat plutete, face pluta, constat c plutete n mod natural, i depaseste teama de ap) pentru dresarea animalelor(animalele atac oamenii fricoi pentru c acetia sunt ncordai-sunt ntr-o stare de pregtire a agresiunii, pe care o emit prin mai multe canale). Utilizarea hipnozei n anestezia necesar interveniilor chirurgicale a condus la constatarea unor lucruri surprinztoare:nu au aprut complicaii operatorii sau postoperatorii (infecii), s-a scurtat perioada de refacere; adevrul c rnile nvingtorilor se vindec mai repede era aplicat terapeutic de medicii antici din Tracia, care foloseau pilotarea auditiv pentru a induce starea necesar regenerrii i a vindecrii,

Socrate vorbea despre medicii antici din Tracia(Hiperborea) care vindecau prin "cuvinte blnde"[n lb. greac: "sophros"; lit. :"blnd"; "logos" lit. :"cuvnt"] boli considerate incurabile de medicii greci, care foloseau doar plantele i bisturiul, In Hiperborea i n Tracia, pilotarea auditiv nu se folosea doar pentru vindecarea maladiilor psihosomatice, ci i pentru "trezire" sau eliberare(n lb.skrt.: "moksha"; vedeti: metoda "moirii" a lui Socrate ) ori pentru trimiterea de mesaje zeilor(lui Zamolxis de la: Za- moksha; lit. :calea de eliberare; Eliberatul(Moaa universal; Necondiionatul). Mesajul ctre Cel care este dintotdeauna Eliberat (Zamolxis) se trimitea printr-un om care era pilotat auditiv n clipa prsirii voluntare a corpului(trans) sau n momentul sacrificiului. In antichitate mesajul de pilotare pentru vindecare sau pentru reamintirea adevratei noastre identiti era ascultat ntr-o atitudine de contien imparial n clipa adormirii i chiar n momentul prsirii corpului, pentru a folosi i aceast ultim ocazie de salvare[n acest manual apar i alte detalii privind atitudinea de contien imparial; vedeti: Bardo Thdol ], Toate popoarele de pe Terra au cunoscut metoda pilotrii auditive, Calea"moirii" a lui Socrate (n lb. greac:maieutica)apela la trei modaliti (sinergice) de a provoca cea de a doua natere, sau pentru a realiza eliberarea din petera ntunecoas, Pentru Socrate petera ntunecoasreprezenta o referire la starea de orbire sau de ignoran n care se afl omul a czut prizonier ntr-o peter(vedeti:camerele, incintele sau strile de contiin); doar cel ce nu vede lumina omniprezent are nevoie de o surs exterioar de lumin, Pentru toi marii maetri spirituali pe care i-a avut omenirea cauza real a suferinei i a neputinei omului "deczut" este tot ignorana, orbirea(n lb. skrt. :avidya; de la a:"fr" vidya:"vedere"), Trebuie s tim c nu ne lipsesc ochii necesari pentru a vedea realitatea, Trebuie s tim c este vorba de o orbire indus prin programare hipnotic, prin virusare, pentru a ne identifica eronat cu ceea ce nu suntem, Dac n transa hipnotic se sugereaz unui pacient, ca posthipnotic, s nu mai vad o anumit culoare(de pild rou), se constat efectiv, c dup trezire, acesta nu le vede, i se lovete de toate cuburile roii uriae, amplasate n ncpere; omul programat s nu vad(dei are ochi, )o anumit obiect, nu-l poate ocoli, fiindc acesta i rmne invizibil, Credinele, dogmele, mentalitile, ateptrile, "locul comun" reprezentat de ceea ce numimbunul sim, nu reprezint doar nite programe implantate, ci nsi realitatea; programele care ne-au fost inoculate se substituie realitii, fiindc noi nu vedem realitatea direct, ci o realitate secund iluzorie, prin mijlocirea acestor ochelari sau filtre conceptuale. Pentru a ne trezi din somnul hipnotic, n care s-a manifestat amnezia(nu mai tim cine suntem cu adevrat?) i orbirea(nu mai folosim contient dect ochii corpului fizic), trebuie s parcurgem acelai drum, dar n sens invers ("cui pe cui se scoate"; se apeleaz la hipnoza centripet, n locul hipnozei centrifuge), Orbirea se datoreaz ignorrii semnalului trimis de ochii subtili; ncetarea orbirii s-a manifestat invariabil la toi oamenii care au trit detaarea de corp n cursul unor accidente operatorii, sau la cei care au fost reanimai dup "Experiena din Preajma Morii"(vedeti relatrile persoanelor care s-au aflat n com sau care au trit Experiena Morii Clinice NDE-Near Death Experiences), "Avei ochi, dar nu vedei cu ei"(Iisus), att timp ct rmnem prizonieri npetera ntunecoas, ct rmnem czui n identificarea cu ncperea de la periferie, pe care o ocupm n starea de veghe a contiinei, Cele trei modaliti folosite de Socrate pentru a provoca cea de a doua natere erau: 3. contientizarea identificrilor care ne-au fost inoculate n cursul condiionrii sociale; se folosesc o serie de ntrebri care vizeaz eliminarea identificrii cu ceea ce posedm sau utilizm, Principiul aciunii i al reaciunii face ca tot ceea ce

posedm(nume, faim, avere, putere, poziie n ierarhia social ori profesional, titluri, limb, familie, popor, sex), s ne i posede ntr-o mare msur, atunci cnd uitm s ne exercitm capacitatea care ne definete ca oameni:contiena de sine; cei care se identific cu averile se sinucid n caz de faliment; cei ce se identific cu rangul ocupat n ierarhia militar, au suferit de infarct, atunci cnd au fost retrogradai; Iisus concentra cele afirmate anterior cnd spunea c: acolo unde se afl comoara noastr, acolo ne este i inima(identificarea, atenia, vulnerabilitatea) 2. vidarea prin ntrebri paradoxale; seria de ntrebri care fceau apel la minte(procesarea raional a informaiilor) era ntrerupt pe neateptate de ntrebri care suspendau mintea(procesele mentale sau traficul mental); Calea ntrebrilor paradoxale, folosite de Socrate pentru"moire" s-a pstrat n metoda koan din buddhismul zen, unde se pun ntrebri de genul: Cum treci un fir de a simultan prin urechile mai multor ace?; Care este sunetul unei singure palme (atunci cnd batem din palme)?, Orice ntrebare poate fi util dac practicantul renun la rspunsurile raionale, Cine sunt eu?; Ce crete cu ct lum mai mult din el[ghicitoare romneasc] ? Dac se utilizeaz n mod permanent repetarea ntrebrii Cine sunt eu? i dac practicantul renun la rspunsurile care ne definesc prin ceea ce avem sau utilizm(nume, corp, minte, poziie social, pe parcursul acestei cltorii, pe care o numim via), atunci cel ce caut adevrata sa fasau identitate(Sinele; Atman), se adncete n golul, care urmeaz dup fiecare ntrebare, pn descoper adevrata sa identitate, Cine sunt eu? este o metod de introspecie, care era folosit n pilotare i de nativii din Australia, Paul Brunton descrie aceeai metod n cartea sa despre autocunoatere(Calea interioar) dedicat sfntului de la Arunchala: Ramana Maharishi(1879-1950); [vedeti Nota 1la sfritul acestui capitol] 3. eliberarea(n lb. greac:catharsis) trezirea sau naterea, Iluminarea sau coborrea Luminii Sfntului Duh se realiza prin pilotarea auditiv, ntr-o stare modificat a contiinei (pe care noi azi o numim:enstaz, trans mistic); tiina Sophrologiei, ntemeiat de Alfonso Caycedo(o tiin care a ncercat sistematizarea tuturor metodelor de inducie a transei i a reetichetat utilizarea terapeutic a transei hipnotice i mistice)i trage numele tot de la sophros logos, adic de la metoda de vindecare, care apeleaz la cuvinte blnde, descris de Socrate, Metoda de pilotare auditiv era cunoscut i utilizat n Orient, In hinduism, "Iniierea"; (n lb. skrt. "Upayana" de la: upa; lit. :"aproape de"; i yana: lit. :"vehicul, canal de legtur; mijloc") era o ceremonie de pilotare auditiv(folosit de maestrul spiritual pentru a-i conduce adeptul pe calea spre trezire, deteptare sau Iluminare(n lb. skrt. : bodhi), Termenul hindus Upanishade (lit. :"a sta aezat jos n aproprierea maestrului i a asculta instruciunile "; de la: upa lit. :"aproape de"; ni:"jos"; shad:"a fi aezat"), care desemneaz ultima parte a shruti(partea"auzit", revelat din Vede), indic folosirea audiiei(a simului ntemeiat pe substana ultim a universului manifestat, adic pe omniprezentul"eter"(n lb. skrt. :"akasha"), [vedeti: Nota2] Tocmai aceast punte de legtur cu lumea fenomenal se rupe ultima la moarte(vedeti relatrile celor care s-au aflat n moarte clinic; NDE-Near Death Experiences), n Upanishade, ntr-o limb care este considerat mama(lb. sanskrit) tuturor limbilor indeo-europene, descoperim semnificaia silabei sacre OM[vedeti:cap:5] , afirmarea identitii dintre Sinele individual(tman) i Sinele universal (Brahman) i sunt enumerate mijloacele de centrare, care ulterior au fost sistematizate n Yoga-Sutra (Instruciuni pentru Centrare) de ctre Patanjali(sec. VI .e.n.).

Surse din Orient

Aceleai mijloace de centrare sunt consemnate n shivaismul din Kashmir [Vijnana Bhairava(2500 .e.n.)]. In China antic , pilotarea auditiv, folosea textul lui Lao Zi, a crui recitare era zilnic ascultat pentru efectul benefic asupra oamenilor, asupra casei i asupra vremii (dac oamenii practicau ancorarea n Tao, atunci oamenii i natura intrau n armonie, anotimpurile i ploile veneau la timp) Un proverb chinez zice: Cuvntul (rostit) este vocea spiritului; Din cauz c efectul benefic se manifesta i asupra celor ce prseau acest trm, textul lui Lao Zi era plasat i n mormntul membrilor familiilor imperiale, n imediata vecintate a corpului, Textul scris al lui Lao Zi acioneaz asupra contiinei colective ntr-un mod misterios i influeneaz modul de cristalizare al apei(vedeti :imaginile cristalelor de ap, prezentate n prospectul ce nsoete nregistrarea audio pe CD). Lao Zi, ca i Iisus, fcea referire la interiorizare(cap. 47 si 54)la veghere(cap. 56) la adevrata noastr identitate profund (cap. 41) i la nsmnarea Cuvntului(cap. 43 si 70): Tradiia tibetan folosea n pilotarea auditiv, ascultarea textului cunoscut azi drept Bardo Thdol [n lb. tibetan; lit. :eliberare prin audiie n starea intermediar], att n momentele care preced adormirea, ct i n clipele premergtoare morii. Traducerea Occidental de:Cartea Tibetan a morilor, dat textului tibetan Bardo Thdol, ascunde o mult mai larg utilizare a pilotrii auditive. In buddhismul tibetan se consider c viaa este un proces ciclic holografic att spaial, ct i temporal, la nivel cosmic i individual. Acest proces ciclic, care ncepe cu naterea i sfrete cu moartea, se repet ciclic, pe parcursul mai multor viei pn la Eliberare (Nirvana), dar este prezent i pe parcursul unei singure zile(ciclul diurn)sau a unui singur an, din viaa oricrui om(trezirea; adormirea), Anticii foloseau pentru diagnostic faptul c ntr-o singur zi din viaa unui om se repet toate fazele unei ntregi viei. Tradiia tibetan consider c procesul morii(dar i procesul adormirii) i al renaterii(procesul trezirii) este alctuit din faze sau stri intermediare (n lb. tibetan: Bardo); (vedeti: Cele ase Bardo sau stri intermediare; Nota 3); Fazele sau strile intermediare(Bardo) sunt etichete pentru strile de contiin (camerele)[vedeti: cap. 4. 5. 6Cele patru stri sau niveluri ale contiinei; ] i se afl n strns legtur cu doctrina celor trei corpuri ale lui Buddha(Trikya), [vedeti:cap. 7. "Corpurile, nveliurile, ierarhizarea lor i rencarnarea"] , n timp ce primele trei stri intermediare (Bardo; vedeti:Nota 3)caracterizeaz viaa "ntrupat" de aici de jos, ca pe o faz flotant ("plutirea"), urmtoarele trei nglobeaz procesul de transformare de 49 de zile, care separ moartea de renatere Faza flotant, desemneaz "deriva" sau rtcirea n realitatea secund, iluzorie, care nceteaz doar atunci cnd este realizat ancorarea n temelia imuabil i "vederea direct" -adic atunci cnd descoperim Centrul, Dac pe parcursul vieii nu s-a petrecut deja metamorfoza (a doua natere; trezirea; Iluminarea) i dac este ratat i identificarea cu Spiritul n Adevrata sa Natur, care este perceput sub forma unei strlucitoare lumini albe (la captul unui tunel, cnd realitatea exterioar dispare)n cursul Bardo al momentului morii (Dharmakya), ncepe un proces de transformare, care are loc pe parcursul celor 49 de zile, Dac cel ce moare nu reuete s se identifice cu aceast viziune (lumina alb) el cade pentru 3-4 zile n stare de incontien, Atunci ncepe dezorganizarea funcionrii corpului fizic, (3 zile), ca efect al dezagregrii celor cinci nveliuri (skandha; vedeti capitolul referitor la: corpuri, nveliuri),

Mumificarea faraonilor egipteni copia tehnologic imperfect efectul de incoruptibilitate al corpului sfinilor, care au dorit s lase urmailor o dovad a suspendrii dezagregrii, fiindc ei puteau prsi complet planul nostru fenomenal, Anticii foloseau suspendarea proceselor vitale, pentru a efectua cltorii interplanetare sau interdimensionale, sau pentru izolare i supravieuire n cursul perioadelor de dizolvare a universului manifestat(pralaya) sau de dezastre planetare, Respectul pentru"moatele sfinilor mirositoare de mir" este mult mai vechi i s-a perpetuat i n crestinism, Apoi se formeaz un nou corp contient, care va experimenta fazele urmtoare, Bardo al Realitii supreme(Dharmat; Sambhogakya) dureaza 14 zile iar contiina percepe formele celor 42 de diviniti linitite i a celor 58 de diviniti frenetice, Dac nici acum, dup trecerea a 21 de zile, corpul contient nu este n stare s recunoasc aceste fenomene luminoase ca pe nite proiecii ale nsui Sinelui, (vedeti:Nota 4 Cele cinci tathagatai culorile asociate) atunci ncepe faza(Bardo) devenirii (Nirmnakya) avnd durata de 28 de zile; n cursul primelor trei sptmni21 contiinta revine la aciunile anterioare(Karma), care o pregtesc pentru a cuta n urmtoarele 7 zile urmtoarea condiie de renatere(Bhava-chakra), In buddhismul zen maestrul i pilota discipolul spre un anumit coninut mental: 3. fixarea ateniei asupra aezrii corpului i a minii(zazen); 2. contientizarea respiraiei(n lb. skrt. : vipayan; n pli: vipassan), linitirea spiritului(n lb. skrt. :shamatha; lit. :"linitirea spiritului"); 3. fixarea ateniei pe golul ce apare, dup adresarea unei ntrebri paradoxale(koan);

Surse din Occident


Metoda de pilotare auditiv era cunoscut i utilizat n Occident, Ne referim la calea folosit de misticii islamici (sfi), la izolarea occult folosit in Egiptul antic i n Evul Mediu de cei ce practicau alchimia intern(echivalent alchimiei interne taoiste [nei-tan nei4 dan alchimie intern]; n aceast lucrare de sintez referitoare la vindecare i eliberare prin pilotare auditiv nu au fost neglijate psihoterapiile moderne:metoda de nvare rapid a limbilor strine (sugestopedia lui Lozanov), auto i hetero hipnoza, metoda de relaxarecunoscut sub numele de autogen training- a lui H. Schultz, sophrologia(sinteza tuturor cilor de inducie a strilor modificate de contiin) lui A, Caycedo, noua hipnoz a lui M, Erikson; tiina i tehnologia accesului contient la ritmuri cerebrale specifice strilor realizate de maetrii zen n cursul transei mistice(biofeedback; brainwave technology; hollosync); tiina i tehnologia accesului contient la capaciti extinse[vedeti:OBE (Out of Body Experience)Training Handbook; Remote Viewing Training Handbook] , Unii practicani au o imagine eronat despre trans i despre hipnoz, Aceast imagine eronat a fost creat de cei ce nu vor s piard monopolul manipulrii sociale, Toate mijloacele de influenare pot fi folosite n folosul sau n defavoarea noastr, Orice lucru[televiziunea; avionul; cuitul; organizarea statal] nu este n sine ceva bun sau ru, Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv n funcie de nivelul de contiin atins de utilizatorul acestuia; un bisturiu aflat n mna unui chirurg poate salva viaa; acelai bisturiu, n mna unui criminal, este folosit pentru a lua viaa semenilor, Hipnoza nu trebuie etichetat drept rea sau bun,

Osho spunea c :hipnoza este scara pe care am cobort n lumea n care am czut prizonieri, aceeai scar poate fi utilizat i pentru a urca, pentru a ne elibera din robie, din ignoran, de identificri, pentru a ne trezi la realitate, Cel care prezideaz hipnoza este considerat a fi Sfntul Grigorie Trezitorul , Asemnarea superficial cu somnul al unor manifestri ale transei hipnotice a condus la etichetarea acesteia dup Hypnos[n lb. greac:lit. :somn; zeul somnului], O astfel de etichetare nu ine cont de existena transei la persoane, care par a se afla n stare de veghe, n lumina cercetrilor neurofiziologice actuale aceast identificare superficial dintre hipnoz i somn s-a dovedit fals, S-a descoperit c ritmurile electro-encefalografice infirm etichetarea drept somn a unei stri, care este n fapt una de trezire sau de veghe paradoxal, cunoscut nc din antichitate sub numele de turiya[n lb. skrt.; lit. :a patra stare] Un orator, un cunoscut om politic american, i-a rugat prietenul s-i fac semn, atunci cnd timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta ntr-o ciupitur sau dintr-o neptur cu acul n picior; absorbia concentrativ a oratorului a fost ns aa de profund nct acesta nu a simit nimic i nu s-a oprit dect dup mult timp, dup ce acul a fost complet nfipt in picior, Aceeai anestezie s-a observat i la piloii rui, cu rni foarte grave, n cursul rzboilui Ruso-Japonez; piloii erau aa de preocupai s salveze puinele aparate de zbor aflate n dotare, nct n ciuda unor rni, care n mod normal ar fi cauzat moartea i ddeau duhul, doar dup ce-i ndeplineau misiunea: aducerea avionului la sol, Am lsat la urm Calea artat de Iisus unde se face referire la nsmnarea Cuvntului(pilda semntorului), la intrarea n alte stri de contiin(pilda aluatului desemneaz aglutinarea sau realizarea coerenei intra i inter cerebrale), la interiorizare, la veghere, (vedeti:cap. 3. Centrarea sau interiorizarea n mesajul lui Iisus) NOTA 4

Saint Exupery spunea c: cei diferii de noi, departe de a ne leza, ne mbogesc, Unii reprezentani actuali ai clerului sunt plini de intoleran fa de Yoga, fa de buddhismul Zen, fa de islamism, Nota 5 Nu am ntlnit aceast intoleran la printele Stniloaie sau la printele Galeriu, atunci cnd discutam cu dnii despre subiectele evocate mai sus, Oricine poate constata c tiparul totalitarist nu a disprut odat cu prbuirea comunismului, Trim ntr-un secol de acutizare a conflictelor de toate felurile, Cei ce au premoniie sau care pot progresa n viitor(contrariul regresiei hipnotice) tiu c m refer la evenimente grave, Dac dorim s supravieuim ca neam i ca civilizaie planetar trebuie s schimbm individual macazul acum, Aceasta nseamn s ne salvm individual ca fiine umane, s ne deteptm, s folosim metoda de relaxare prin pilotare auditiv ca pe o rugciune, ca pe o cale de a reveni la Dumnezeu, ca pe o cale de a ne umple cu iertare, cu iubire, Dac ne lsm animai de invidie, de ur, de intoleran sau de respingere, atunci cnd ntlnim ceva diferit de ceea ce tiam noi nainte, atunci nu suntem cu nimic mai buni dect talibanii, fundamentaliti, ori fanaticii, Dac un om i transform semenii n obiecte demne de a fi posedate sau utilizate pentru satisfacerea plcerilor(pornografia), atunci el nsui se consider i devine un obiect,

Dac Dumnezeu trimite n mod egal ploaia i razele de soare, ctre toi oamenii de pe Terra, de unde aceast intoleran a unor oameni ai lui Dumnezeu, Nu a trecut de mult vremea n care Biserica se autointitula unica deintoare a adevrului i i apra acest titlu prin arderea pe rug a celor care afirmau altceva, Nu a trecut de mult vremea prbuirii comunismului, epoca n care colectivul monopoliza adevrul, Pastrarea acestui tipar de gndire, care are drept el eliminarea individului, sau minimalizarea adevrului individual(fiindca doar colectivul are dreptate), este o mentalitate care ne frneaz contactul cu prezentul, i adaptarea la o epoca in care supravieuirea individului si a speciei umane depinde de descoperirea unor soluii la crizele cu care ne confruntm, Ar trebui s observm c adevrul unui singur om este foarte important, Adevrul descoperit de Iisus, de Buddha a schimbat perspectiva a miliarde de oameni i este viu de peste dou milenii, Adevrul descoperit de Edison (patefonul, becul electic), de Coand(propulsia reactiv la avioane; importana structurii informaionale pentru modularea proprietilor materiei)a schimbat faa secolului n care trim Acest adevr poate fi pierdut ntr-o societate guvernat de totalitarism ideologic, laic ori religios, comunist, islamist sau cretin, Chiar dac toi oamenii de pe Terra au bunul sim de a rmne prizonieri ai conditionrii sau a locului comun(bunului sim), negnd existena unui adevr descoperit de un singur om (de pild realizareapropulsiei holografice sau a translocaiei), aceasta nu nseamn c au i dreptate, Un singur om( A, Einstein), a putut schimba percepia oamenilor despre lume i a modificat soarta cunoaterii, a tiinei i a tehnologiei terestre, Unul dintre argumentele gsite de cei ce vor s-i justifice intolerana este: practicile spirituale din Orient sunt potrivite doar n zona lor geografic, Acest argument de ar fi trebuit s acioneze i n sens invers, impiedicnd cretinarea oamenilor din China, Japonia, India sau din America, fiindc acetia ar fi diferii, iar religia cretin nu ar trebui s fie adaptat i zonei lor geografice, De ce un astfel de argument este fals? Cunoatem oare vreo lege fizic sau psihologic care dup ce este descoperit undeva pe aceast planet, ea s nu funcioneze peste tot? Orientul beneficiaz deja de descoperirile fcute de civilizaia extravertit din Occident, specializat n explorarea lumii din afar:fr strpungerile realizate de noi extravertiii Orientul tria i acum la fel ca in urma cu 500 de ani(fr arme de foc, fr televizoare, automobile, avioane, rachete, telefonie mobil, fr telecomunicaii, fr energie electric, fr anestezie prin hipnoz) Nu se cunosc descoperiri care sunt limitate doar la o zon geografic, Becul electric folosind un sandwich sticl-metal dintr-o lantern care ar fi fcut n Romnia ar putea s funcioneze la fel de bine n Tibet, n Japonia ori n India, Atunci de ce legile interioare, descoperite de o civilizaie specializat n introspecie, adic n explorarea trmului interior, ar fi limitate doar la o anumit zon geografic? Super-nvarea, sugestopedia, nvarea a 22 de limbi strine pe durata unui singur an de zile(Universitatea din Leningrad, a pregtit translatori din22 de limbi strine, dup metoda lui Lozanov, inspirat din relaxarea Yoga; aceti translatori au fost ulterior nchiriai la ONU de fosta URSS), pregtirea astronauilor din SUA i din fosta URSS de ctre maetri din India pentru a se concentra sau pentru a se odihni n mijlocul unor mari perturbaii (senzoriale, afective) ne arat c deja se realizeaz un import al realizrilor civilizaiei specializate n descoperirea legilor interioare. Deja se realizeaz face o punte ctre tiina i tehnologia centrrii din Orient care ne-ar permite s cunoatem nemijlocit codul genetic al legilor universului. La noi experimentele de nvare rapid au nceput imediat dup ce n presa vremii s-a anunat c Rand Corporation a pltit suma de 200 milioane de dolari bulgarilor,

pentru aceast metod. Experimentele de nvare rapid s-au desfurat sub conducerea mea, cu un grup de medici de la Spitalul Militar din Bucureti. Dr. Dumitru Constantin Dulcan (autorul crii :Inteligena materiei) mi spunea dup civa ani de la experimente(abandonate din cauza revoluiei culturale dup primele trei edine), c dup doar dou edine, visa deja n englez(o limb pe care abia o nva). [Nota 6] Pentru a impiedica introducerea acupuncturii chineze, medicii din Occident au folosit un argument similar cu practicile spirituale din Orient sunt potrivite doar n zona lor geografic, De team c-i vor pierde pacienii, medici alopai au susinut n anii '50. n articole, publicate n reviste de prestigiu c: acupunctura veche de 6000 de ani lucreaz doar la rasa galben, Aceast afirmaie fost infirmat de realitate, fiindc s-a dovedit experimental c toate speciile vii au puncte cutanate de comand, ce pot fi folosite pentru anestezie sau pentru tratarea unor dezordini funcionale(punctele de acupunctur sunt folosite curent la tratarea animalelor:la psri crescute n ferme, la vaci pentru a crete productia de lapte i s-au utilizat chiar la caii de competiie, pentru a ctiga cursele organizate n Frana i Anglia), Azi, Organizaia Mondial a Sntii (OMS) a aezat acupunctura pe lista disciplinelor a cror eficacitate terapeutic este confirmat, Nota 7 Cei care ne cer s ne ntoarcem la dogmele care au generat cele mai ntunecate clipe din trecutul omenirii(Inchiziia; arderea pe rug a celor ce spuneau adevrul; trimiterea copiilor s moar n cruciade; ocuparea continentelor de peste ocean) sunt fie orbi, fie ascult de cei ce doresc dispariia poporului romn, Dac preoii i-ar face datoria de a semna n oameni cuvntul lui Iisus, iubirea pentru Dumnezeu i pentru semeni nu s-ar bate pentru a face construcii megalomanice, sau pentru restituirea averilor mnstireti, care le-au fost luate de A. I. Cuza pentru a mproprietrii ranii. Dac preoii ar avea aceast vocaie, iar nu aceea de a se mbogii, atunci de ce sunt att de pline nchisorile cu oamenii, care i-au uitat menirea, cu oamenii care au Banul drept Dumnezeu? Atunci de ce sunt n jurul nostru atia oameni fr mil ? Pentru daci, religia cretin(semit) a fost una de ocupaie. Majoritatea bisericilor cretine au ocupat fostele centre de cult ale dacilor(un lucru similar s-a costatat i de catre druizi si celti); Primii preoii ortodoci din Romania erau greci, misionari ai Imperiului Roman de Rsrit(din aceasta cauz o perioad am pierdut i alfabetul latin n favoarea celui chirilic sau grecesc, care a fost introdus n ntreaga Rusie, n Bulgaria; In Transilvania s-a urmarit tot stergerea traditiilor spirituale ale poporului romn atunci cnd s-a recurs simultan la catolicizarea forat i la maghiarizarea numelor romneti (de oameni si locuri); Niciodat religia cretin nu a putut s egaleze puterea credinei dacilor (poporul cel mai drept dintre traci) iar adevrul n care credeau dacii c menirea omului este trezirea, sau deteptarea a devenit imn naional. Fiecare popor are liderii pe care i merit, aceti lideri sunt n acord cu nivelul de trezire(reflect nivelul de contiin) al poporului care i-a ales. Un ziar care nu se afl n slujba cititorilor moare, fiindc nu-l cumpr nimeni. Un partid sau un lider politic, care nu se afl n slujba celor ce l-au ales, moare, dispare din istorie. Lideri, care nu se afl n slujba cetenilor care i-au ales, ci n slujba propriilor interese, sunt un cancer pentru organismul social, o boal a crei gravitate nu a fost nc neleas. Boala corupiei este uor de vindecat, dac se nltur cauza sa: dac se nltur preuirea unui lucru fr valoare. Din pricina orbirii, a ignoranei, din cauza virusrii programului individual i social, i datorit presiunilor economice permanente

(preuri, taxe, impozite exagerate, ndatorri) oamenii au ajuns s-i uite menirea, i s preuiasc ceva fr valoare real. Banii nu sunt un scop n sine, ci un mijloc de schimb, inventat de oameni, pentru a fi n folosul lor, nimeni nu ia cu el ceea ce a acumulat, atunci cnd prsete aceast lume . CE UTILITATE ARE ACEST PROGRAM DE RELAXARE? Programul de inducie a strii de relaxare are drept int inducia prin pilotare auditiv a unor stri de calm i de linitire, care s permit intensificarea i amplificarea proceselor de refacere din timpul odihnei sau al somnului natural. Intrarea ntr-o stare de calm i de linitire conduce att la vindecarea unor tulburri psihosomatice [insomnie, obezitate, traume fizice i psihice], la eliberare de stress, la regenerare i ntinerire, ct i la amplificarea performanelor fizice, artistice i psihice, Dac asculttorul intr contient n starea de calm i de linitire, cunoscut n psihoterapie drept starea de relaxare, atunci se deschid pori nebnuite att pentru vindecarea tulburrilor psihoafective i somatice, ct i pentru reprogramare conceptual, care se poate utiliza, fie pentru vindecare [obezitate, alergie] fie pentru amplificarea i extinderea capacitilor fizice(sportive), psihice ori artistice sau pentru obinerea i extinderea autocunoaterii i autocontrolului. In general oamenii consider c n starea de veghe porile de influenare a subcontientului i a proceselor fiziologice automate sunt nchise, Dac aa stau lucrurile din ce cauz ateptarea morii prin scurgerea sngelui din venele de la minile legate la spate (a cror tiere este simulat) aduce moartea in jumtate de or, Ateptarea simptomelor de otrvire provoac moartea celor crora li s-a spus c apa oferit ntr-un pahar a fost otravit, apte romni care cltoreau clandestin din Spania n Anglia folosind un container de pe un vapor, au scrijelit pe pereii containerului cum au murit nghetai, Din cauz c acel container nu a avut niciodat o instalaie frigorific calatoria s-a desfurat pe timpul verii rmne s fie examinat ateptarea(frica; "de ce i este fric nu scapi"; hipnoza involuntar) care a declanat apariia unor halucinaii senzoriale i moartea, Cine d cuiva diagnosticul unei boli incurabile i d i sentina la moarte, Exista multe exemple care evideniaz experimental, c porile de influenare, a subcontientului[i a proceselor fiziologice automate] , de ctre mintea contient, nu au fost niciodat nchise, aa cum s-ar crede, ci doar parial accesibile, Efectul placebo i al autosugestiei, dar i manifestarea unor modificri ale parametrilor fiziologici n cursul proceselor de vizualizare, de imaginare sau n cursul tririlor emoionale intense indic existena unor pori de influenare, n starea de veghe obinuit, care este starea de contiin cunoscuta tuturor, Porile sunt de asemenea deschise i n alte stri de contiin, cum ar fi n starea de somn profund i n starea de somn paradoxal (adic n somnul cu vise), dar n lipsa contienei, care s observe i s declaneze transformarea sau modificarea necesar schimbrii punctului de asamblare acestea se petrec aleatoriu sau n defavoarea noastr, Prin hipnoz[ hetero i auto], prin tehnicile de inducie a strilor de trans, sistematizate de A, Caycedo n sophrologie, ca i prin intermediul unor practici occulte[tehnica izolrii occulte] i mistice, occidentale i orientale [din taoism, din yoga ori din buddhismul zen ] se poate intra ntr-o stare de veghe paradoxal [cunoscut nc din antichitate drept starea a patra- n lb. sanskrit: turya] , n care toate porile tuturor camerelor sunt aliniate, Metaforic camerele desemneaz strile de contiin n care intrm succesiv n cursul unei zile prin nite pori, Atunci cnd toate deschiderile sau porile sunt aliniate se manifest conjuncia, centrarea, unificarea[n lb. sanskrit: yoga] sau trezirea veritabil[n lb. sanskrit: boddhi] , deosebit de starea profan de trezire n care suntem limitai i avem acces doar la o singur ncpere,

n raport cu starea de trezire veritabil[boddhi] , n care omul se comport ca un izvor, starea de veghe sau de trezire profan este asemnat n toate tradiiile spirituale cu o stare de somn sau cu o stare de cdere n prizonierat ntr-o lume superficial i iluzorie a efectelor, n care omul se comport ca un recipient, Cderea n robie se realizeaz prin identificare, adic printr-o hipnoz accidental centrifug, Eliberarea se realizeaz tot prin hipnoz, dar centripet, Osho spunea despre c :hipnoza este scara pe care am cobort i tot ea este scara pe care trebuie s urcm, s ne eliberm, , Atunci cnd toate porile sunt aliniate[prin sincronizarea tuturor nivelurilor din creier ] ne eliberm din lumea iluzorie de la suprafa fiindc se manifest funcionarea coerent, unificat sau trezit, n care se se deschide accesul la dimensiunea vertical[profunzimea] i la lumea cauzelor, Atunci cnd toate porile sunt aliniate efectele influenei celui care a realizat alinierea(perfectiunea; trezirea)sunt incredibile, fiind similare cu puterile supranaturale accesibile sfinilor i marilor maetri spirituali, n strile induse prin hipnoz[hetero i auto] , ca i n strile de trans, induse prin practicile occulte i mistice occidentale i orientale, se declaneaz manifestarea unor puteri sau a unor capaciti supranaturale, cunoscute sub numele de daruri, haruri, desvriri ori siddhis[n lb. sanskrit: lit. :perfeciuni],

Dup ce la vrsta de 17 ani, Ramana Maharishi a experimentat voluntar moartea clinic, el a scris mai trziu urmtoarele: Corpul moare, dar contiina nu este atins de moarte. Cu alte cuvinte, Sinele este o contiin nemuritoare. Toate acestea erau gnduri, care mi traversau spiritul, ca un adevr viu i puternic, pe care l-am cunoscut nemijlocit, aproape fr nici cel mai mic raionament din partea mea. Eul(adic adev ratul Eu sau Sine) era o realitate, singura realitate veritabil , n acea stare de moment. Orice activitate contient legat de corpul meu conducea la acest Eu, Incepnd din acest moment Eul sau Sinele mi-a acaparat toat atenia prin fora sa de atracie. Frica de moarte a disprut definitiv. Din acea zi am r mas complet absorbit n Sine (ascultnt, urmnd calea tcerii). Dup ce i-a ntrerupt mutismul i a nceput s raspund la intrebrile care i erau puse cu privire la calea de realizare a Sinelui el i-a sftuit discipolii s se ntrebe n permanen Cine sunt eu? Iat un exemplu de dialog consemnat de A. Osborne n cartea: " Ramana Maharishi und der Weg der Selbsterkenntnis"(Munich-Planegg, 1959): Intrebare: Svmi, cine sunt eu? Cum pot obine salvarea, mntuirea? Rspuns: Printr-o nencetat introspecie. Atunci vei afla cine eti i vei cunoate mntuirea. Intrebare: Cine sunt eu? Rspuns: Adevratul Eu sau Sine nu este corpul i nici cele cinci simuri ori organele care ne permit s ac ionm Nu este nici prana(energia sau suflul vital), nici cunoaterea i nici somnul unde se dizolv orice cunoatere Intrebare: Dar, dac nu sunt nimic din toate acestea, atunci cine sunt eu? Rspuns: Dup ce ai eliminat toate acestea i ai constatat c: "Eu nu sunt asta!", singurul lucru care rmne, este iat contiena Eului sau a Sinelui veritabil. Intrebare: De ce natur este aceast contien? Rspuns: Ea este Sat-chit-Ananda, n m sura in care ea nu mai conine nici o urm a egoului. Ea este "Mouna"(tcerea) pe care o numim Atman, Sinele. Ea este singurul lucru care exist cu

NOTE Nota 1

adevrat. Concepia(idea) de a considera lumea Sinele i pe Dumnezeu ca trei entiti separate, este o pur Iluzie(Maya). Crile care consemneaz dialogurile lui Ramana Maharishi sunt cunoscute n lumea ntreag. Din cauza forei lor de inspiraie dialogurile lui Ramana Maharishi se bucur de o profund recunoatere, dincolo de diferenele de religie. Nota2: Semnificaia termenului ka i a celorlali termeni asociai prezentat mai jos este luat din dicionarul sanskrit-romn, care nsoete lucrarea : TEHNOLOG A STR DE TRANS nstruciuni pentru Centrare [Yoga-Stra de Patajali]; Traducere din lb. sanskrit n lb. romn, note, comentarii i dicionar sanskrit-romn, de Dan Mirahorian. ka (aksha)= aksha (skrt.; lit. :eterul, spaiul") este elementul cel mai subtil i primul dintre cele cinci elemente() din care este alctuit universul fizic; aksha este o substan care umple i penetreaz tot spaiul universului fiind, att n hinduism ct i n buddhism, suportul vieii i al sunetului(vedeti: tanmtra; dhtu; mahtbhta); El este baza memoriei eterne a universului (nregistrrile dar i tiparele kasha); datorit existenei eterului ca suport este posibil propagarea sunetului luminii i a impulsului nervos; extracia voluntar (biologic sau tehnologic)a eterului dintr-un corp conduce la imobilizare, anestezie i tcere absolut (fenomen semnalat i n prezena navelor altor civilizaii galactice), Termenul aksha mai este folosit pentru a desemna spa iul sau cerul interior, adic spaiul con tiinei[cid-ksha]. chidkaa(chidkasha) este domeniul Contiinei absolute i omniprezente (Chit), identic cu Brahman. tanmtra = elemente subtile; experiena primar subtil a sunetului formei, mirosului, gustului, ori atingerii[experiena tactil]; dhtu, sinonim pentru mahbhta, termen ce desemneaz cele patru elemente constitutive ale oricrui corp:elementul solid, elementul lichid, cldura i micarea; Contientizarea corpului, care ne permite s constatm, c ntr-adevr acesta este compus din patru mahbhta, reprezint un exerciiu de meditaie care are drept el nvigerea iluziei localizrii"Eului", care s ne conving de aspectul efemer, ireal i dureros al oricrei identificri cu existena corporal[sub form de trup]; mahbhta = elementele grosiere; Prakriti este alctuit din cinci elemente:eterul, aerul, focul, apa i pmntul, care corespund celor cinci tanmtra; vedeti:prakriti; dhtu prakti (prakriti)=termenul prakriti (skrt.; lit. : natur; materie primordial; matricea creatoare; lumea fenomenal)desemneaz Natura, care conform filozofiei Yoga(yoga-darshana) a lui Patanjali, este o realitate cu mai multe niveluri de densitate[subtilitate], Aceast realitate const dintr-o dimensiune etern (numit pradhna sautemelia), mai multe niveluri de existen subtil (numite skshma-parvan), i trmul fizic, planul inferior ori nivelul grosier (numit sthla-parvan); toat Natura este considerat incontient (acit), i prin urmare ea este vzut ca aflat n opoziie cu Sinele transcendental sau Spiritul (purusha). In hinduism Prakriti desemneaz materia originar, din care este fcut universul, Prakriti este alctuit din cinci elemente: eterul, aerul, focul, apa i pmntul, care corespund celor cinci tanmtra; vedeti: mahbhta. Structura prakriti se organizeaz n jurul a trei caliti sau tendine (Gunas): 3. Tamas, 2. Rajas i 3. Sattva. Dup filozofia Sankhya (Sankhya darshana) [sistem fondat de sfntul legendar Kapila i unul din cele ase sisteme filozofice ortodoxe (darshana) ale hinduismului] Prakriti este numit i Pradhna (natur ne-evoluat, nedifereniat) i este real; ea este aceea care creaz lumea gndirii i a fenomenelor datorit apropierii sale de Purusha. Pentru Advaita-Vedanta (unde realitatea nu este dect energie luminoas, care se manifest i sub forma contiinei) materia nu posed nici o calitate definitiv, pentru c ea nu poate fi perceput dect n stare de veghe paradoxal[ Tur ya (starea a patra" de supracontien" caracteristic Iluminrii] sau de vis(somn paradoxal), dar nu n timpul strii de somn profund fiindca lipsete vegherea si nici in starea de veghe profana din cauza superpozitiei(impulsurile senzoriale si de procesare acapareaza atentia constienta si acopera semnalul direct, perceput cu simturile subtile). Deci real este numai ceea ce are realitate permanent n fiecare dintre cele patru stri de contiin. (vedeti:YS I, 19; YS IV, 2. 3); prak ti-laya (prakriti- laya) = lit.: dizolvare n Natur ; o stare de nalt nivel al existenei, care ns nu este suficient unei reale eliberri (kaivalya); dizolvarea n Natur nu atinge inta eliberrii;

termenul desemneaz i fiina care a atins aceasta stare de unire [jonciune; contopire, fuziune; dizolvare; amalgamare] cu Natura; a cdea (ntr-o stare) de contopire; Nota 3 Cele ase fazele sau strile intermediare (n lb. tibetan: Bardo) sunt: 3. Bardo al naterii 2. Bardo al viselor; 3. Bardo al meditaiei(Dhyana) 4. Bardo al momentului morii(Dharmakya) este starea intermediar n care apare o orbitoare lumin alb; 5. Bardo al Realitii supreme(Dharmat ; Sambhogakya) este starea intermediar n care se manifest fenomene luminoase n cinci culori avnd forma Mandala(pentru Jung, Carl Gustav este vorba aici de arhetipurile din incontientul colectiv), care eman din structura fundamental a celor cinci Buddhakula(vedeti:Nota 4 Cele cinci tathagatai culorile asociate); 6. Bardo al devenirii(Nirmnakya) este starea intermediar n care apar fenomene luminoase cu strlucire voalat, care corespund celor ase principale condiii de renatere(Bhava-Chakra); Pe parcursul fiecrei faze sau stri intermediare exist posibilitatea descoperirii naturii reale a propriului nostru spirit, prin simpla audiie a recitrii unor precepte adaptate i astfel se ajunge la Eliberare(Nirvana), Reg sim tradi ia pilotrii n Naro Chdrug, n doctrina Dzogchen i n coala Bn. Nota 4 Tathgatha-Garbha(lit. :"smna divin din sine "unde divinul este desemnat de Tathgatha, adic de Buddha) este un concept din buddhismul Mahyna care arat c toate fiinele ascund n profunzimea lor scnteia divin, sau fiina desvrit(Buddha), sinonim Absolutului i a realitii universale, sub forma Corpului Marii Ordini sau a Corpului Legii (Dharmakya, vedeti:Trikya). Tathgatha-Garbha desemneaz starea de ascuns sau nemanifestat de buddha (starea divin sau desvrit de trezire sau de eliberare) prezent n fiecare fiin, care reprezint i germenele mntuirii, trezirii sau al salvrii(bodhi), Tathgatha-Garbha este folosit in textele din buddhismul Mahyna cu sensul de Natura de Buddha, Dharmat sau Tathat. Tathat (lit. :"aa cum este, ceea ce este")reprezint conceptul central din buddhismul Mahyna i desemneaza Absolutul, Adevrata Natur a oricrui lucru. In general Tathat are sensul de Imuabil, Permanent, situat dincolo de orice concept, de orice discriminare. Tathat este contrariul "Aparentului", care caracterizeaz lumea fenomenal. Tathat este fr form , fr nume, necreat , f r natur personal(Svabhva), Tathat indic esena imuabil aflat nluntrul oricrei fpturi; nondualitatea sa reprezinta Trezirea sau Deteptarea(Bodhi), Iluminarea suprem prin realizarea identitii subiectului i a obiectului, Tathat este sinonima cu Tathgatha-Garbha, cu Dharmakya (vedeti:Trikya) cu Natura de Buddha i Dharmat(Natura Dharma; esena fundamental a oricrui lucru). Tathgatha, termen sanskrit folosit n buddhism i n zen (lit. :" cel care vine sau devine perfect'')desemneaz o fiin care ajunge la Iluminarea Suprem(Samyak-Sambuddha)pe calea Adevrului, Tathgatha este i unul din cele Zece Titluri ale lui Buddha, Pentru buddhismul Mahyna, Tathgatha reprezinta pe Buddha sub forma sa Nirmanakaya(vedeti:Trikya), Tathgatha desemneaz omul perfect, omul nzestrat cu cele Zece For e ale unui buddha(Dashabala) i care este capabil s ia toate formele posibile, inclusiv aceea a Principiului cosmic, al esenei universului, a Necondiionatului, El este intermediarul dintre esenial i fenomenal, Tathgatha, sinonim al Absolutului, este frecvent asimilat lui Praj(nelepciunii; cunoaterii nemijlocite) i lui Shnyat. Trikya(lit. :"trei corpuri") este termenul din buddhismul Mahyna care desemneaz cele Trei Corpuri deinute de un buddha(n buddhismul Hnayna au drept corespondent:Corpul, Cuvntul i Spiritul), La temelia acestui model se afl ideea c un buddha face una cu Absolutul; dac se manifest n lumea relativ, este doar pentru a interveni activ pentru salvarea celorlalte fiine , Cele Trei Corpuri sunt: 3. Nirmnakya; 2. Shambhogakya; 3. Dharmakya; 3. Nirmnakya("Corpul transform rii")desemneaz corpul fizic sau haina pe care o mbrac toi buddha, care apar n faa oamenilor pentru a-i ndeplini misiunea de a conduce toate fiinele la mntuire; Nirmnakya corespunde n realitatea imediat Corpului fizic, dup ce acesta este transformat (purificat; pacificat)n Vajrayna prin patru exerciii speciale(Ngndro)descrise n manualele de meditaie a fiecreia din cele dou coli(Mahmudra; Dzogchen): 3. 3. Acceptarea celor Trei Refugii(Kyabdro) i trezirea spiritului de Iluminare (Boddhichitta); 3. 2. Practica Vajrasattva pentru purificarea Corpului, Cuvntului i al Spiritului;

3. 3. Acumularea de noi merite prin sacrificiul simbolic al Mandala(reprogramare karmic prin vizualizare arhetipuri); 3. 4. Integrarea personalitii discipolului n tradiia reprezentat de ctre maestrul spiritual; Corpul fizic, este transformat prin Mudr(gesturi cheie), Asana(poziii cheie), i Vajrasattva; 2. Shambhogakya("Corpul experimentrii plcerii sau Corpul aflat n folosin") este corpul n care toi buddha l folosesc n"Pmntul pur"sau "paradisul treziilor (buddha) ", Realitatea imediat este Cuvntul i se pacific(transform; purific) prin Mantra(repetarea unor silabe cheie), Mouna(tcere), Pranayama(pacificarea suflului) i Vajrasattva(lit. :"natura de diamant"), Toate statuile lui Buddha au pe spate trei mantra, situate n cele trei zone (frunte, gt, inim) aflate n coresponden cu cele trei corpuri (Trikya) i culori(alb. rou, albastrul cerului senin):OM-frunte; alb; H-gt; rou; HM-inim, albastrul cerului senin), Dei n buddhismul tibetan au fost asociate multe alte concepte acestui principiu(Corp, Cuvnt i Spirit)toate colile consider ntotdeauna Cuvntul(corpul energetic) drept elementul de legtur dintre Corp i Spirit, Vajrasattva(lit. :"natura de diamant") desemneaz capacitatea de a terge impuritile de toate felurile(neglijen e n ndeplinirea menirii omului) principiul purit ii, procesul de purificare i de transmutaie caracteristic buddhismul Vajrayna("vehiculul de diamant"). In culoarea alb care este folosit pentru a desemna natura inalterabil a Vajrasattva sunt unite totalitatea celor cinci culori i a celor Cinci familii de buddha(Buddhakula). Mantra specific Vajrasattva, lung de 100 de silabe, este folosit n toate colile buddhismului tibetan pentru purificarea Spiritului. Buddhakula ("familii de buddha") desemneaz cele cinci caliti fundamentale ale Shambhogakya aa cum apar in Mandala celor cinci Tathgatha. In buddhismul Vajrayna iconografia i simbolismul folosete modelul celor cinci familii pentru a clasifica culorile, atitudinile mentale, energiile, fenomenele, diferitele aspecte ale nelepciunii(Praj), panteonul zeilor. "Seniorii"celor cinci familii de Tathgatha sau familii de Buddha(Buddhakula) sunt: 3. Vairochana-figura central, corespunde culorii albe, plasat n centrul Mandala, Vairochana incarneaz n elepciunea Ultimei Realiti, prezent n fiecare lucru[dar i ignorana(avidya)cauza ciclului renaterii(Samsra)] 2. Akshobhya-domnul familiei Vajra, care guverneaz lumea inferioar, figura din partea estic a Mandalei(n tradiia hinduist); corespunde culorii albastre, desemneaz energia negativ a agresiunii, care poate fi metamorfozat n: nelepciune(cunoatere direct) care reflect fidel ca o oglind 3. Ratnasambhava- seniorul familiei Ratna, figura din partea de sud a Mandalei(pe latura stng), corespunde culorii galbene, incarneaz orgoliul dar i antidotul su, nelepciunea egalitii mentale(indiferenei; nonaciunii; naishkarmya 4. Amitbha- seniorul familiei lotusului Padma, figura din partea de vest a Mandalei(pe latura de sus), corespunde culorii rou, simbolizeaz pasiunea dar i antidotul su pstrarea contienei, specific nonidentificrii sau n elepciunii analitice a discriminrii; 5. Amoghasiddhi- seniorul familiei aciunii Karma, figura din partea de nord a Mandalei(pe latura din dreapta), corespunde culorii verde, incarneaz invidia dar i antidotul su nelepciunea completitudinii(mul umirii) 3. Dharmakya ("Corpul Marii Ordini sau a Corpul Legii") adic Adevrata Natur de buddha, identic Realitii transcedentale, esenei informaionale a universului, Dharmakya exprim unitatea unui buddha cu toate formele de existen; corespunde Spiritului i se pacific (transform ; purific )prin Samdhi(trans mistic; enstaz), care conduce la mintea trezit din Iluminare sau la spiritul deteptat (Boddhichitta) n care se manifest scnteia divin ascuns n profunzimea oricrei fiine(vedeti: Tathgatha-Garbha) Nota 5 Facem o distincie clar ntre calea artat de Iisus, de aceea predicat de reprezentanii religiei cretine. Dup Conciliul de la Niceea calea lui Iisusa fost transformat ntr-o cale de manipulare i de tranchilizare a maselor; opiumul pentru mase era destinat culpabilizrii, pstrrii ierarhiilor, amnrii pentru viaa de apoi a oricrei nemulumiri; calea artat de Iisusa fost transformat ntr-o ideologie imperial aflat n slujba intereselor expansioniste. Dac azi, Iisus ar veni din nou printre oameni, reprezentanii orbi sau interesai ai Bisericii [care i-ar pierde "turma" de contribuabili] l-ar mai ucide inca odat sau ar aplica metode moderne de eliminare , care s reduc impactul social: internarea ntr-un azil de nebuni, splarea creierului, izolarea, defimarea sau compromiterea sa, prin toate mijloacele de difuzare a informaiilor, monopolizate azi de cei aflai la putere. Iisus spunea c fiecare smn se poate cunoate dup rodul pe care-l produce. Faptul c nici azi, dup dou mii de ani nu suntem suficient de aproape de Impria lui Dumnezeu: Pocii-v cci Impria lui Dumnezeu este aproape, este rezultatul transformrii Cii de interiorizare a lui Iisus, ntr-o ideologie care propvduiete culpabilizarea.

Fructul cretinismului, confiscat i deformat de cei care i l-au aservit, a fost castrarea oamenilor(decerebralizarea n mas; nghearea n dogme; anihilarea spiritului liber; culpabilizarea) crearea unor imperii coloniale, ntemeiate pe colonizarea contiinelor popoarelor cucerite, pe alienarea oamenilor de Dumnezeu, pe distrugerea(i demonizarea) unor inestimabile tradiii ale popoarelor cretinate, pe legalizarea exterminrii, a rzboaielor, a crimelor i a genocidului mpotriva celor diferii de noi; Nota 6 Emisiunile televizate din ultimul an, realizate de oameni dezinforma i, au corectat mult prea trziu identificarea tiinei Yoga cu impostura unui ignorant. tiina(Yoga), care printre romni a avut muli promotori de seam (M. Eminescu, G. Cobuc, C. Brncui, M. Eliade) este pus azi la zid de ignorani. Putem oare condamna Yoga fiindc un impostor, a fcut ru oamenilor? Putem oare condamna fizica, dac o anumit sfer a cunoaterii proceselor fizice a conferit unor criminali puterea de a nimicii popoare, apelnd la arme nucleare. Putem oare s interzicem focul sau avioanele fiindc ele pot fi folosite i de teroriti ? Putem oare condamna cretinismul, dac n numele su un grup de oameni interesai au ntemeiat o ideologie totalitar, lipsit de iubire, de toleran, de iertare i de nelegere fa de ceea ce este diferit. M-am referit la impostura celui care publicat n revista" Yoga i Viaa"Anul I, nr, 1 (pag. 10-13), traducerea primului capitol din cartea Shiva-Samhita, ca i cum ar fi fost tradus de el. Singura sa contribuie a fost s nlocuiasc peste tot, n mod mecanic termenul de "suferin", utilizat de mine, cu termenul : "durere" (cu o sfer semantic mult mai mic). Eroarea din cap. 3. 45. este copiat identic dup manuscris : Intocmai cum din mare iese la suprafa o bul de aer mpins de agitaia vntului, n mod asemntor, aceast lume tranzitorie (sau efemer ) apare din Spirit . Dac marele guru ar fi tiut limba din care am realizat aceast traducere sau pu in fizic ar fi observat gre ala: nu vntul este acela care mpinge bulele de aer la suprafa, ci fora lui Arhimede. In cartea publicat de mine eroarea din manuscris a fost corectat asfel: Aa cum o bul de aer n mare se ridic la suprafa, printre valurile agitate de vnt, tot a a aceast lumea tranzitorie(sau efemer, dar i toate manifestrile, inclusiv gndurile) se ridic din Spirit. In aceeai revist am descoperit i un alt text, care mi aparine(pag. 24-26), referitor la Yoga Sutra, semnat de acelasi impostor, care m apreciaz sincer, dar m defaimeaz n faa celor ce nu vd cu proprii lor ochi. Dei a folosit nite copii xeros ale unui manuscris Yoga-Sutra din 1974(depit) , pretinzndu-se a fi autor, acest impostor, nu mi-a cerut niciodat acordul. Am realizat traducerea crii lui Patanjali: Yoga-Sutra(Instruciuni pentru Centrare), sub ndrumarea fostului consilier n probleme de Yoga(Dhirendra Brahmachari) al d-nei Prim Ministru Indhira Gandhi. Pn la urm adevrul iese la suprafa. Orice expertiz ar consemna faptul c ignorantul nu a scris nimic cu mna lui; toate manuscrisele, dup care s-au fcut copiile xeros se afl n posesia mea. Poate n-a fi scris aceste rnduri, dac zilele trecute, un fost discipol al su, nu mi-ar relatat c: G.B. a afirmat la o conferina public c lucrarea mea (Shiva-Samhita) este copiat dup a lui . In cadrul unei emisiuni televizate, a fi dorit s auzii i dumneavoastr ce a afirmat impostorul, a fi vrut s vedei i dumneavoastr manuscrisele (pe care impostorul nu are cum s vi le arate), dar fostul su discipol(care azi este un contabil, care pred Qigong), refuz s spun public la un post de televiziune aceste lucruri, de frica unor represalii, venite din partea celor ce nu vd cu proprii lor ochi. Fiecare culege ceea ce a semnat. Prin aceste rnduri mi informez cititorii cu privire la adevr. Eu nu am ce face celor ce nu v d cu proprii ochi, nu m simt nedreptit sau furat ; am capacitatea sa iert, sa uit sa simt mil fata de acesti oameni care n mod sigur nu tiut ce fac ; cel ce minte cu privire la o carte comunicat de nsui Shiva, zeul suprem al Yoginilor, care distruge ignorana i minciuna, culege ceea ce a semnat. Nota 7 Zilele trecute, la o ntlnire, relatnd despre acest experiment de nvare rapid a limbilor strine, un tnr(ocupat de dogme)m-a ntrebat : Dar nu eludm astfel efortul de nvare al unei limbi strine?, Da, i-am rspuns, acestui tnr-btrn, tot aa cum mersul cu automobilul, cu trenul, cu avionul au eludat mersul pe jos i mersul pe biciclet , Tot aa cum mainile, fac azi munca fizic n locul nostru, permindu-ne s eludm efortul abrutizant de hamali. De fapt metoda de nvare rapid a limbilor strine este una natural, fiindc prin relaxare revenim la starea n care nou n scutul nva limbajul folosit de prinii si, fr dicionare sau fr reguli gramaticale. Considerai oare c acest tnr ngheat n tipare, care are de-a gata totul de la tata, va mprospta viaa politic, cu idei noi, cu fore noi, doar fiindc vrsta sa biologic este tnr ? A vrea s vd cum ar putea specia uman s mearg pe jos pe alte planete, dac Soarele ar deveni o supernov. Unii specialitii din SUA afirm c Soarele a mai avut astfel de episoade explozive, care se repet ciclic, n funcie de poziia sa pe orbita galactic.

Suntem obligai s ne dm jos din leagn. O specie care nu-i poate prsi planeta are soarta pecetluit. I.P.iolkovsky spunea: Terra este leagnul n care a stat omenirea, dup ce s-a nscut; dar nu putem rmne pe vecie n leagn. Chiar i Ft Frumos folosea un mijloc pentru a cltorii ntre trmuri(vulturul). Am rmas uimit de capacitatea de adaptare a unui fost profesor de socialism tiinific, cnd acesta mi-a spus c azi pred, fr mustrri de contiin, o alt ideologie la fel de ngheat n dogme i la fel de totalitar : religia. Degeaba i-am spus c religia nseamn o re-legare a omului de Dumnezeu. Domnul profesor de socialism tiinific mi-a spus c de mult termenul religie a rmas doar o etichet. Etichetele folosite de specialiti n relaii publice au un scop precis: manipularea(de pild: mbrcarea unui scop individual ntr-o hain, care s indice interesul colectiv). Manipulatorii, care azi se numesc specialiti n rela ii publice (PR de la Public Relations) au etichetat cu D.A. o alian de partide, care a mai guvernat anterior tot Departe de Adevr. Tot printr-o operaiune a specialitilor n relaii publice s-a botezat o aciune de intervenie militar neocolonialist cu numele de Libertatea. In multe ri post totalitare se menine drept nume al unor ziare termenul care sa evoce ca reprezinta unicul deintor al adevrului (Pravda inseamna tot Adevar ), dei cititorii si au aflat c aparine unor ziariti, care s-au mbogit prin santaj i minciun. Oamenii nu au descoperit de azi manipularea prin etichetare. Cei care au dat unui cimitir numele de Invierea , Eternitatea, ori unei celebre nchisori (Bastilia) numele de S ntatea, faceau acelai lucru. Nu v luai dup eticheta de coli de Yoga, sau de Tai Ji Quan pe care le folosesc nite impostori. Vedei cu proprii ochi despre ce este vorba, n fiecare caz n parte. Nota 8 Asistm azi la o ntoarcere la obscurantismului specific Evului Mediu. Dei Romania, este o ar care n care acupunctura a fost introdus in practica terapeutic, din iniiativa unor oameni deschiztori de drumuri, cu mult naintea rilor din Occident (unde acum se extinde exploziv), astzi dup c derea comunismului, diferite portavoci ale dogmelor de mult apuse, afirm n presa scris c acupunctura lucreaz doar la rasa galben. Intlnim aceeai opinie i despre artele mariale din Orient, care ns nu au a teptat prerea acestor de intori ai adevrului, pentru a se r spndi n ntreaga lume. Intr-o epoc de accelerare a progresului tiinific i tehnologic, de mondializare, operaiunea de reimplantare a religiei n fostele ri comuniste nu s-a declanat doar pentru a umple golul lsat de cderea ideologiei comuniste. Prin aceast operaiune de reimplantare a dogmelor religioase n fostele ri comuniste, acestea au fost aruncate n Evul Mediu, au fost scoase din competiia tiinific i tehnologic, au fost eliminate de pe pieele mondiale, au devenit o surs de materii prime, de teritorii, de for de munc ieftin, de sclavi moderni, decarne de tun, de soldai n rzboaiele altora. Dac umplem cu dogme religioase vidul lsat de cderea ideologiei comuniste , disprem ca parteneri n competiia mondial, i este posibil s disprem ca popor, sau s supravieuim, dar, cu pierderi foarte mari.

2 2.. N Ne ec ce es siitta atte ea au un nu uii p pr ro og gr ra am m d de e iin nd du uc ciie ea as stt r riiii d de er re ella ax xa ar re e


Autocontrolul ncepe ca orice cltorie cu un prim pas: cu dezactivarea, oprirea sau punerea n repaus a corpului i a minii [care nu sunt dect inveliuri superficiale sau terminale de afiare dintr-un complex de corpuri i nvelisuri despre care vom relata mai jos]. Dac ne urcm ntr-o nava sau ntr-un automobil nou trebuie mai nti s aflm cum se oprete. Dac pornim un vehicul fr s tim cum s-l mai oprim nseamn c ne cutam singuri nenorocirea. n cltoria prin aceast lume, care este viaa pe Pmnt vehiculul pe care trebuie s-l conducem este un complex de nveliuri sau de corpuri. To i maetri spirituali pe care i-a avut omenirea insist asupra faptului c degeaba oprim sau aezm corpul, dac mintea continu s rt ceasc. Procesele naturale de refacere au fost virusate i pertubate. Oamenii se trezesc mai obosii, dect atunci cnd s-au culcat. Organismul viu dispune de un sistem natural de punere n priz(conectare) i de deconectare, de pornire i de oprire. elul nostru pe Pmnt este s ajungem la autocunoatere i autocontrol, lucru care n prim instan nseamn s constientizam acest proces de dezactivare(oprire) i reactivare(pornire). Este un antrenament n cursul cruia nvm s conducem vehicolul pe care l folosim n cltoria prin lumea n care ne-am n scut. Toi oamenii sunt nvai s conduc maini, automobile, s administreze pe ali oameni, dar neglijm pilotarea propriului vehicol, neglijm propriul management. Se observ acest lucru din rspndirea bolilor psihosomatice, a insomniei, stressului, a excesului de greutate. Este suficient s sezizm dimensiunea consumului de excitante [s-a extins n mas abuzul de cafea i ceai, pentru a ne trezi] i creterea dependenei de medicamente tranchilizante, sedative i anxiolitice [pentru a ne liniti sau pentru a dormi],

E momentul s ne dm seama c ceva nu este n regul. Medici de renume au scris despre cauzele psihice ale scderii imunitii, ale cancerului sau ale diabetului i au subliniat c stressul este un efect al deteriorrii eficienei sistemului natural de refacere. In aceast situaie se afl toi oamenii suprasolicitai, care nu sunt instruii s amplifice contient acest proces de refacere. Mulimea metodelor de relaxare lansate n Occident n ultimele trei decenii arat c oamenii caut o soluie alternativ la dependena de substanele i medicamentele psihotrope. Destinaia la care ne-am propus s ajungem este intrarea ntr-o stare de relaxare, intrarea n oaza de pace, linite i calm, din noi nine. Aceast cltorie interioar presupune ridicarea ancorelor, care ne in legai n lumea din afar. Cltoria interioar, la care ne referim ne conduce la izvorul de omnicunoatere i omnipoten, ctre izvorul de fericire necondiionat, care se afl dintotdeauna n noi nine. Acest proces, de ridicare a ancorelor, n vederea rentoarcerii acas, este i un proces natural care precede adormirea. Cnd intr n somn toi oameni devin indifereni, rupi sau detaati de lumea exterioar Intrm n starea de pace, linite i calm, din noi nine, n acelai mod firesc, iar acest lucru se petrece cu ocazia intrrii n somn, a adormirii. Intrm n somn prin izolare sau prin ruperea legturilor cu lumea din afar, prin dezactivarea corpului, prin oprirea sau stingerea agitaiei psiho-somatice, prin mpcare cu lumea i prin mpcare cu noi nine. Dac acionm n mod contrar(ncordare; ata are; griji; temeri; lupt) sau dac lsm deschis poarta ctre lumea din afar, acest cltorie interioar, care ne conduce n starea de relaxare va fi ntrerupt de perturba ii(sonerii; vizite; conflicte; amintiri; nevoi fiziologice; stare de inconfort). Dac n loc s abandonm orice precupare exterioar , luptm pentru a adormi, prelungim excitaia i deci insomnia. De fapt, n decursul vieii procesul de refacere prin somnul natural se degradeaz progresiv, ca urmare a traumelor, a virusrii i a program rii conceptuale eronate. Tineretea unei fiinte umane este direct legata de calitatea somnului. Programarea conceptual, care ne-a fost inoculat, n cursul procesului de condiionare social, identific gre it viaa numai cu activitatea diurn i culpabilizeaz repausul ca lene, trndvie, iar somnul este vzut ca o form a mor ii. Aceast programare eronat , n care via a este identificat numai cu activitatea diurn, are drept consecin ata area de starea de veghe, abuzul de stimulente [ceai, cafea], deficitul cronic de somn, extinderea insomniei i a depresiei, scderea barierelor imunitare, creterea incidenei dereglrilor sistemului imunitar [extinderea exploziv a alergiilor, astmului ], dependena de medicamentele anxiolitice, tranchilizante i hipnotice [al cror efect teratogen a fost evideniat, n cazul thalidomidei]. Dac lsm s se degradeze procesul de refacere prin somnul natural, se intr ntr-un cerc vicios, care conduce la alterarea capacitilor psihice i fizice. Traseele undelor cerebrale, evideniate prin EEG[Electro-Encefalografie] arat c somnul indus de ctre medicamente este diferit de cel natural. Dac procesul de refacere prin somnul natural se degradeaz, atunci se pierde gra ia, farmecul, armonia, frumuseea, greutatea optim, calmul, tolerana, receptivitatea la nou, rspunsul adecvat la solicitrile mediului, sntatea i tinereea i se instaleaz epuizarea, nervozitatea, boala i mbtrnirea prematur. Metoda de relaxare propus reprezint o cale contient de dezactivare psiho-somatic, o cale contient de asistare i de intensificare a proceselor naturale de refacere, care au fost perturbate. Somnul agitat sau perturbat de programarea gre it i de stressul activitilor diurne impune aplicarea metodelor antice si moderne, care s permit asistarea contient a intrrii n starea de repaus i calm. Autocontrolul presupune auto-observarea/asistarea constienta/prezenta i dup aceea autoinfluenarea in vederea vindecarii. Dac lipsete auto-observarea/asistarea constienta/prezenta este ca i cum am dori s schimbm poziia unui obiect, fr s-o cunoatem pe cea actual. Toate cile care conduc la autocontrolul cer auto-observare, contientizare, n stare de martor imparial. Folosirea unor mijloace externe [materiale, energetice i informaionale] de realizare a efectelor relaxarii ori centrrii conduce la dependen, iar nu la eliberare. Un mijloc material extern folosit terapeutic pentru linitire sunt tranchilizantele. Utilizarea tranchilizantelor s-a dovedit nu numai

ineficient[orice scdere a tonusului este urmat de o cretere a acestuia la valori neatinse anterior, care impune readministrarea medicamentului i conduce instalarea dependenei de acesta] dar i nociv, fiindc determin dependen i intoxicarea cronic a organismului. Doar un exemplu printre multe altele este efectul teratogen al thalidomidei, ce a determinat scoaterea acestui tranchilizant de pe pia, fiindc a provocat grave malformaii la nou nscui[copii nscui fr membre]. De ce mijloace externe de linitire s-au dovedit ineficiente? Fiindca exista o ierarhie informationala, care face ca un corp grosier(material) sa se subordoneze altuia mai subtil(energetic, informational). Corpul i mintea sunt soldai sau terminale efectoare pentru nveliurile informa ionale subtile. Cine i propune s comande un general prin fiecare soldat, aflat n subordinea acestuia i pierde vremea degeaba- adic nu poi determina un computer s-i modifice programul eronat acionnd asupra ecranului, care nu este dect un terminal de afiare.

2 2..1 1.. D Diis sc cu uiie ep pr re ea alla ab biill p pr riiv viin nd dd de es sttiin na aiia ac c ll tto or riie eii iin ntte er riio oa ar re e
In orice cltorie avem nevoie s tim ncotro mergem. Din acest motiv ntr-o discuie prealabil este prezentat harta n care figureaz destinaia i drumul, care trebuie urmat pentru a ajunge la int. Pentru a realiza o colaborare funcional, ntre cel ce piloteaz i cel pilotat, fiecare edin va fi precedat de prezentarea traseului ce va fi urmat i a intelor, ce urmeaz a fi atinse. Unii oameni doresc vindecarea unor maladii, alii reducerea greutii corporale ori dezvoltarea capacitilor psiho-somatice[reprogramarea n timpul strii de relaxare a fost utilizat pentru creterea perfomanelor sportive, artistice, estetice i intelectuale-creterea memoriei, concentrrii, capacitilor oratorice- am utilizat metoda pentru nvarea rapid a limbilor strine ]. Trupele Y [Psi], din diferite ri, folosesc reprogramarea pentru cre terea capacitilor extrasenzoriale [ESP] ori extra-efectoare[EEP], dup cum relateaz cei ce au participat la programele RV[Remote Viewing] de vedere la distan[care au inspirat pe regizorii filmelor SF:Matrixi Babilon V]; ali oameni doresc descoperirea unui eveniment din trecut[regresie] care le-a schimbat sau marcat viaa sau tergerea unui eveniment traumatizant[viol; natere; accident; agresiune; pierderea unei fiine dragi]; ali oameni doresc s-i reaminteasc pentru ce se afl n prezent, aici i acum, pe Pmnt [s afle care le este menirea, de la care simt c s-au nstrinat, dintr-un un anumit moment al vieii] ori s descopere un eveniment din viitor[progresie], nducia strii de relaxare a fost utilizat pentru anestezie [naterea fr dureri] sau pentru a realiza o amplificare a aciunilor de influenare la distan[PK], Dup o informare cu privire la intele ce urmeaz a fi atinse i dup obinerea acordului practicantului [pacient, sportiv, militar, etc] se poate ncepe edina sau cltoria, n care urmeaz s ne ntlnim cu noi nine, inta cltoriei noastre poate fi atins doar dac prsim lumea de la suprafa, n vederea ancorrii n Centrul fiinei noastre, care n cazul realitii holografice n care trim este i Centrul universului, Cltoria este o plonjare n interior, iar acest lucru este realizat prin punere n repaus, prin dezactivare sau relaxare la nivel somatic[material], respirator [energetic] i mental[informaional], Relaxarea nseamn de fapt o eliberare de la periferia realitii, n care suntem prizonieri i cu care ne-am identificat, Dac r mnem prizonieri la periferia realitii, n corpul fizic grosier, nu putem utiliza ochi i urechile, pe care le au corpurile noastre subtile; Att timp ct ne identific m cu semnalele pe care corpul le trimite rmnem ancorai la mal, legai de suprafaa agitat de valuri, Dac atenia ne este captat (focalizat; rpit) de ncordarea corpului, de durere, suferin, boal, de conflicte cu semenii, de griji determinate de identificrile

greite, atunci rmnem ancora i la suprafa, prizonieri ai agitaiei realitii tranzitorii, n care am czut, din cauza uitrii adevratei noastre identiti, din cauza pierderii vederii sau a ignoranei, Exemplul sgeii ilustreaz rostul retragerii n repausul cel mai profund: o sgeat trebuie mai nti s fie retras, pe coarda arcului n starea cea mai profund de imobilitate, de repaus sau de dezactivare, pentru a ajunge ct mai departe i ct mai precis [cu ct se afl mai n urm , cu att se va afla mai n fa, cel dinti], Cltoria, prilejuit de edina de relaxare, este o retragere n repaus i imobilitate, o interiorizare, similar retragerii s geii pe coarda arcului, n starea de maxim energie potenial,

3 3.. C Ce en nttr ra ar re ea a s sa au u iin ntte er riio or riiz za ar re ea a n nc cu uv va an nttu ull llu uii IIiis su us s
Iisus spunea s cutm mai nti Altarul( mpria lui Dumnezeu; Centrul) i apoi vom primi darurile i harurile pe deasupra, Cu alte cuvinte Iisus ne ndeamn s cutm mai nti cauza[prezentul; interiorul; Centrul, Altarul, mpria lui Dumnezeu] iar nu ceea ce apare de la sine :efectul [viitorul; exteriorul; fructul; manifestarea centrrii:darul, harul] : Nebuni si orbi! Care este mai mare:Darul, sau Altarul, care sfinete(cauzeaz) darul[Matei23. 19]; Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i neprihnirea Lui, i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra; Nu v ngrijorai de ziua de mine; cci ziua de mine se va ngrijora de ea nsi, Ajunge zilei necazul ei[Matei 6. 33-34; Luca 12. 31] , La ntrebarea : Unde s cutm mpria lui Dumnezeu?, Iisus a rspuns astfel: mpria lui Dumnezeu nu vine n aa fel ca s izbeasc privirile, Nu se va zice Uite-o aici, sau Uite-o acolo!, Cci iat c mpria lui Dumnezeu este nluntrul vostru [Luca 17. 21], ntregul mesaj al lui Iisus este concentrat n fraza :ntoarcei-v, cci mpria lui Dumnezeu este aproape [Matei 3. 2], Am folosit ntoarcei-v iar nu cerere de iertare, culpabilizare ori pocin, fiindc termenul aramaic folosit de Iisus este teshuwar i nseamn rentoarcere, retragere din lumea din afar, interiorizare,

M Mo od du ull d de ea as sc cu ulltta ar re ea all iin ns sttr ru uc ciiu un niillo or r n nc cu uv va an nttu ull llu uii IIiis su us s
Cuvintele pe care le folosim i le vei auzi sunt etichete date proceselor de dezactivare din realitate, iar nu nsi realitatea. Orice om care se observ, descoper c dup ce merge foarte mult simte picioarele grele ca de plumb . Oboseala, care precede somnul, ar trebui observat de cel care se antreneaz pentru a pilota dezactivarea contient a corpurilor sau a nveliurilor vehicolului pe care l utilizm, Folosim cuvintele drept vectori sau sugestii. Cuvintele sunt simboluri sonore[cuvnt =cu+vnt] pentru a indica senzaiile, tririle i imaginile subiective, pe care trebuie s le evocm, vizualizm sau s ni le reamintim. Imaginai-v cuvintele pe care le vei auzi ca pe nite etichete lipite pe nite borcane. Pe noi nu ne intereseaz de loc etichetele, ci ceea ce se afl efectiv, real, n aceste borcane [imagini; senzaii; triri; amintiri]. O veche zical taoist, reluat i n buddhismul zen, spune cun cuvnt nu este dect degetul care indic Luna, iar nu nsi Luna. n cursul antrenamentului nu trebuie niciodat s ne form:senzaiile i strile de relaxare nu trebuie s fie ob inute i nici meninute prin constrngere, forare sau lupt. Trebuie s ne lsm n voie, s ne dm drumul s trecem natural, de la o senzaie la alta, de la un domeniu la altul, ca i cum am efectua o plimbare lini tit, ca i cum am vedea un film. Chiar mai mult, trebuie s lsm s vin natural experienele interioare, s le ateptm s apar de la sine, s le ateptm s se ntmple. E nevoie s ncercm s ne reprezentm formulele sugestive(braul meu drept este din ce n ce mai greu, ) sub form de senzaii, fie vizuale, fie auditive, de pild, ca un anun luminos n ntuneric, ca o melodie, un slogan care este strigat, sau ca un tablou,

Nu e vorba s gndim sau s repet m o formul sugestiv, ci s-o vedem, s ne lsm absorbii de ceea ce evocm i de ceea ce ne imaginm corespunztor diverselor experiene senzoriale, ca atunci cnd contemplm mu i de uimire frumuseea unui peisaj sau ca atunci cnd suntem absorbii ntr-o reverie. Nu este cazul s ne crispm asupra unei formule i s ne strduim s facem totul bine, nu va rezulta dect o ncordare parazit(susceptibil s provoace dureri de cap) care deterioreaz ntreg procesul de relaxare, Este preferabil s ateptm confortabil instalarea senzaiilor pe care ni le imaginm, chiar dac ne ndep rtm de formulele standard, dac mbogim astfel viziunile i senzaiile interioare care alimenteaz absorbia contemplativ[care reprezint debutul vederii interioare i auzului interior]. Dac dorii s v relaxai abandonai tiparul ncordrii sau al luptei. Nimeni nu a scpat de insomnie, de dependene(tutun, alcool) prin lupt. Doar dac totul se petrece natural i fr efort(Wu-Wei) are loc un proces de nsmnare, de contaminare sau de extindere de la sine a inhibiiei (stingerii)care conduce la o generalizare organic a strii de relaxare. Iisus se referea la aceast nchegare sau generalizare atunci cnd vorbea despre transformarea n aluat a amestecului de fin i ap . n mesajul lui Iisus apar i alte indicaii preliminare, demne de de luat n seam, atunci cnd se refer la modul de a practica rugciunea cretin. Iisus spunea c ntr-o rugciune cuvintele multe sau repetate sunt fr rost, dac ele nu sunt nsoite de evocarea tririlor, pe care ele le desemneaz, Cuvintele folosite sugereaz izolarea, interiorizarea, detaarea de lumea fenomenal, aezarea[n trup i minte] (Luca:12. 31-40), devoiunea, abandonarea propriului ego n faa Divinitii i focalizarea ateniei asupra a ceea ce faci acum i aici. Cnd v rugai, s nu fii ca farnicii care se roag n picioare n sinagogi i la colurile ulielor, pentru ca s fie v zui de oameni, Adevrat v spun c i-au luat rsplata, Ci tu, cnd te rogi, intr n odia ta, ncuie ua i roag-te n ascuns Tatlui tu, care este n ascuns; i Tatl tu care vede n ascuns, i va rsplti, Cnd v rugai, s nu bolborosii aceleai vorbe, ca pgnii, crora li se pare c dac spun o mulime de vorbe vor fi ascultai, S nu v asemnai cu ei; cci Tatl vostru tie de ce avei trebuin, mai nainte ca s- I cerei voi[Matei: 6. 5-7]. RugciuneaTatl Nostruapeleaz la cuvinte care evoc:predarea n faa Divinitii, abandonarea propriului interes, izolarea de lumea din afar; iertarea semenilor, mpcarea, iubirea, acceptarea, recunotina, contiena i vegherea. Starea n care se afl cel ce se roag este similar strii de veghe paradoxale, pe care o ntlnim n transa mistic, n izolarea occult i n transa hipnotic. n aceasta stare se afl i o mam, care dei aparent doarme i nu este deranjat de nici un zgomot exterior[izolare], este trezit totui de oprirea respira iei nou nscutului, n aceeai stare de veghe paradoxal se afl i cltorul, care adoarme n tren; cltorul nu este deranjat de zgomote dar se trezete la fiecare oprire, pentru a vedea dac trenul su a ajuns la destinaie, Starea de veghe paradoxal se nate, ca i transa hipnotic ori transa mistic[enstaza; n skrt. : samadhi ] prin focalizarea ntregii atenii [n skrt. :dharana] pe un stimul unic [respiraia nou nscutului] . Iisus ne relateaz chiar despre aceast stare cnd ne ndeamn la veghere: i s fii ca nite oameni, cari ateapt pe stpnul lor s se ntoarc de la nunt, ca s-i deschid ndat, cnd va veni i va bate la u. i voi s fii gata, cci Fiul omului va veni n ceasul n nu v gndii [Luca:12.31-40] Dac ai o alt grij [ateptare; expecta ie; ataare] n afar de ceea ce faci, acolo i va fi i atenia: Cci unde v este comoara [ataarea; identificarea; ataarea; grija] voastr, acolo este i inima[atenia] voastr In antrenamentul de relaxare elaborat de ctre J. H. Schultz, numit autogene training se folosec sugestii verbale care sugereaz instalarea senzaiei de greutate ntr-un segment al corpului pentru a declana relaxarea, scderea ncordrii sau tonusului muscular, Pentru a declana vasodilatarea sau relaxarea vaselor sanguine se folosete sugerarea apariiei senzaiei de cldur n zona asupra creia ne ndreptm atenia. Degeaba se ascult cuvntul greutate, cldur sau inutil se repet formule verbale de genul braul meu drept este din ce n ce mai greu, ca de plumb, ca o crp, nmuiat; braul meu

drept este din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit de cldurdac atenia rmne prizonier a etichetelor verbale[cuvinte]. Vom obine rapid rezultate, doar dac ne mobilizm capacitatea de vizualizare, imagina ia, amintirea tririlor sau a experienelor senzoriale pe care le auzim evocate de c tre cuvinte, Atenia fixat doar asupra etichetelor verbale d rezultate mai lent n antrenamentul de dezactivare; Dac reu im s ne amintm ce simeam cnd introduceam mna ntr-un lighean cu ap cald, sau dac s ne imaginm acest lucru vom ncepe s avem o senzatie de cldur, de moleal sau de greutate n zona desemnat, Cercetrile au evideniat c orice gnd, care anticipeaz o micare a unui segment al corpului, este precedat de un semnal electric trimis n zona care va fi micat. nainte de a ridica un bra este activat zona cortical corespunztoare, care la rndul su preg tete muchii care vor fi implicai n micarea gndit; acest lucru a fost evideniat prin detecie EMG[Electro-Miografic], Nici o activitate cerebral nu rmne fr rspuns somatic. Un experiment simplu const n aezarea pe spate a unui adult pe o scndur orizontal sprijinit la mijloc pe un suport, Dup ce se realizeaz echilibrarea la orizontal se cere persoanei asezate sa fac un calcul matematic [(7+8)4/5=]. Imediat se constat c sngele care se mobilizeaz n zona capului determin dezechilibrarea scndurii, Se constat imediat dezechilibrarea scndurii n sens contrar dac se cere persoanei aezate s urmreasc un ecran pe care vede scene dintr-un film erotic. Corpul[tonusul muscular; circulaia sanguin; ritmul respirator] este oglinda modificrilor psihoafective, Fiecare stare de contiin este caracterizat de propriul ritm respirator, Nu putem fi relaxai cu o respiraie corespunztoare agitaiei, furiei. Primul limbaj de comunicare dintre mam i copil este un limbaj tonico-emoional, nonverbal, Mama tie c un copil mulumit, sntos, este cald, moale, i respir adnc. Limbajul corpului poate fi redescoperit de ctre orice om care se observ pe sine nsui. Dar acest proces de auto-observare cere prezen de spirit, contient imparial, capacitate de auto-observare, deconectare de lumea din afar care ne ocup atenia, detaare. Pentru a realiza deconectarea, detaarea, dezactivarea sau punerea n repaus este inutil s ascult m cuvinte [precum: greutate, mole eal, predare, abandonare; a da drumul, a lsa liber, eliberare, iertare, mpcare, acceptare, mulumire, recunotin, iubire, linitire, relaxare, calm i pace ] fr s ne ndreptm atenia ctre realitile subiective, care se afl n spatele acestor etichete verbale[senzaii; vizualizri; triri]. Dac nu v pute i aminti nici una dintre aceste senzaii [greutate, moleeal, ] se practic exerciii de contientizare a diferenei dintre ncordare i relaxare[metoda de relaxare a lui Jacobson aplic parial calea contientizrii sau vegherii, expus cu mii de ani n urm de Buddha(Vippasana) i de Iisus] nainte de a face cteva referiri la capacitile umane extinse [de percepie i de aciune] vom sublinia c n toate tradiiile (occulte, religioase i mistice, fie ele antice sau moderne)ele sunt puse ntr-o legtur indisolubil cu strile de contiin i cu nveliurile sau corpurile subtile n care intrm cnd ne aflm n aceste stri de contiin,

4 4.. S Stt r riille ed de ec co on n ttiiiin n


Cercettorii moderni[ printre care se afl Charles T, Tart, Harold E, Puthoff, Targ Russel i Andrija Puharich, de la Institute for Advanced Studies i de la Stanford Institute of Research] au confirmat cunoaterea antic, redescoperind faptul c puterile paranormale se declaneaz n Stri Modificate ale Contiinei[n lb. engl.: ASC, de la Altered States of Consciousness], caracterizate de manifestarea unei unificri i a unei coerene a undelor cerebrale, n starea de veghe obi nuit nregistr rile EEG[Electro-Encefalografice] evideniaz o funcionare fracturat, spart sau desincronizat intra i inter emisferic [undele cerebrale din interiorul unei emisfere i dintre emisfere sunt desincronizate]. In starea de somn profund, n care ne rentoarcem incontient acas[la izvorul de informaie i de vitalitate], pentru a ne reface dup efort i pentru a ne vindeca, se manifest cea mai nalt coeren a undelor cerebrale. Aceast nalt coeren a undelor cerebrale, util n vindecarea

tulburrilor psiho-somatice a fost recomandat de Pavlov sub forma terapiei prin somn, dei aceast terapie era cunoscut i aplicat nc din antichitate n templele nchinate lui Serapis, Tradiiile spirituale, pstrate pn azi n India, China i Japonia afirm c somnul profund este identic cu enstaza-transa mistic obinut prin interiorizare [n lb. sanskrit: samadhi ] , difereniindu-se doar printr-un singur aspect :n somnul profund lipsete contiena, trezirea sau vegherea, Att Buddha ct i Iisus ndeamn oamenii s practice contiena sau contientizarea diferitelor procese grosiere i subtile [fiziologice, mentale] fr a le perturba[pstrnd starea de martor imparial] , n yoga-nidra se experimenteaz starea de veghere sau de contien n timpul somnului, Termenul sanskrit nidra [lit. : somn] o desemneaz pe zeia somnului. Diferite izvoare fac din aceast zei o form feminin a lui Brahm [prima divinitate din Trim rti, trinitatea hindus alctuit din Brahm, Vishnu i Shiva ]. Brahm l incarneaz pe Dumnezeu, sub aspectul su de creator al universului i este reprezentat de obicei cu patru fee i cu patru brae, innd ntre alte simboluri Vedas i un irag de mtnii. Brahm a devenit creator al universului manifestat prin fora cuvntului [sau a suflului primordial, care a dat natere universului]. Yoga-Nidra[de la yoga( lit. : aliniere, conjucie, unificare, centrare) i nidra (lit. : somn)] este starea de contien sau de veghe paradoxal, n care corpul d impresia c doarme, ntratt este de destins sau de relaxat. Practicantul Yoga-Nidra i pstreaz contiina clar, fr s fie tulburat de gnduri sau de alte fluctuaii mentale[vritti], fiindc s-a eliberat de orice identificare eronat, de dorine[ateptri] i de orice surs de perturbaii care impiedica interiorizarea. In hinduism sunt menionate patru stri sau niveluri ale contiinei [n lb. sanskrit:avasth] : 3. Jgrat(starea de veghe, numit i Vaishvnara n Vednta); 2. Svapna(starea de somn cu vise, numit i Taijasa n Vednta); 3. Sushupti(starea de somn profund, numit i Prja n Vednta) i 4. Turya(lit. :a patra) este starea de contien sau de veghe paradoxal, obtinu n cursul enstazei sau transei mistice[samadhi] sau prin practicarea Yoga-Nidra [Somnului contient], Prin termenul Jgrat- Avasth se ntelege i percepia celor patru stri de contiin: 3. Jgrat:2. Svapna; 3. Sushupti i 4. Turya(a patra), Jgrat corespunde strii de contiin trezite, n care omul se gsete 21 imediat dup ce a p rsit somnul; este starea n care contiina se folosete de minte pentru a nelege i a aprecia lucrurile exterioare sau starea obi nuit n care gndete i acioneaz omul profan; jgrat este o stare centrifug, caracterizat de extravertirea simurilor i a gndirii, Vaishvnara sau Virj(lit. : ce aparine tuturor oamenilor) este termenul care n Vednta desemneaz starea de veghe a tuturor oamenilor n general, In cazul unui individ luat izolat starea de veghe este denumit Vishva, Ea este una dintre cele patru Avasth i este sinonim cu Jgrat, Celelalte trei stri de contiin enumerate n Vednta sunt Prja(starea de somn profund); Taijasa(starea de somn cu vise); i Turya(a patra), n Rig-veda, Vaishvnara desemneaz Soarele i focul(agni), Din aceast cauz focul mai poart i acest nume, Vaishvnara (care s-ar putea traduce i ca starea nscut din Soare)folosete lumina manifestat exterioar pentru fixarea punctului de asamblare i i exercit controlul asupra corpului, gndirii i al senzaiilor oamenilor n stare de veghe, Termenul Vaishvnara-Vidya(lit. : vaishvnara : ce apar ine tuturor oamenilor, universal i vidya: cunoatere) desemneaz n hinduism cunoaterea existenei vii a Sinelui cosmic, n fiecare om; certitudinea c toate fiinele umane fac una cu aceasta contiin universal, care vede i acioneaz prin intermediul fiecrui om, ca printr-un instrument [terminal] de perceptie sau de aciune, Toi oamenii care s-au trezit cu adevrat[care au realizat starea boddhide trezire] sau cei care s-au iluminat vorbesc despre faptul c trim ntr-un univers holografic, adic ntr-o realitate n care ntregul este prezent i se manifest n fiecare parte a sa, Daca toi oamenii ar cunoate aceasta realitate n mod experimental [dac fiecare om ar simi, precum simt copii, durerea ori suferina pe care o provoac semenilor prin gnduri, atitudini, vorbe i fapte ] atunci fiecare om ar pune n aplicare porunca, despre care Iisus spunea c le rezum pe toate cele zece : s iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsu i sau s pui n aplicare proverbul ce ie nu-i place altuia nu face; oamenii nu au

telepatie i empatie[nu simt, nu vd i nu aud ] fiindc n starea de funcionare fracturat sau netrezit oamenii nu sunt contieni de semnalele percepute de corpurile subtile i de etajele profunde ale creierului, Matei( 22. 36-40) este consemneaz porunca cea mai mare:nvtorule, care este cea mai mare porunc din Lege?Iisus i-a r spuns:S iubeti pe Domnul, Dumnezeul tu cu toat inima ta, cu tot sufletul tu, i cu tot cugetul tu, Aceasta este cea dinti porunc, Iar a doua, asemenea ei, este S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui. In aceste dou porunci se cuprinde toat Legea i Prorocii Svapna(starea de somn cu vise, numit i Taijasa n Vednta) este starea de visare ce apare n timpul somnului i n care gndirea acioneaz independent de lumea exterioar i de corp[ care ramane paralizat cu exceptia Miscarilor Rapide Oculare (n lb. englez: REM de la: Rapid Eyes Movements)], Starea de veghe consider visarea drept o lume ireal i o depreciaz ca iluzorie, Starea de somn cu vise Svapna este numit n Vednta i Taijasa (lit. :plin de lumin), Taijasa(starea de somn cu vise; lit. :plin de lumin)este starea de vis n care se manifest percepia luminii nemanifestate. In aceast stare are loc o modificare a punctului de asamblare n aceast stare se manifest idei i imagini, din care unele i au originea din starea de veghe, fr a fi identice cu acestea, iar altele provin din niveluri de contiin mult mai subtile; unele sunt experiene ale vieii cotidiene sau semnale fiziologice utile n diagnostic, care revin, ntr-un spaiu i un timp diferit, cu mesaje codificate intr-un limbaj simbolic, iar altele sunt vise profetice ori vizionare inspirate de niveluri de contiin luminate mai mult de lumina divin. Aceste niveluri de contiin mult mai subtile, mai apropiate de lumina divin, sunt considerate n tradiia spirituale hindus mult mai elevate, fiindc aceasta folosete metafora focului, care ntotdeauna urc spre Cer i Lumin; n tradi ia spiritual chinez din taoism i din buddhismul zen, nivelurile de contiin mult mai subtile sunt considerate mai profunde fiindc se folosete metafora apei, care ntotdeauna coboar spre Oceanul Universal de Lumin, identic cu Cerul omniprezent pentru care dualitatea sus-jos nu are nici o semnificaie. Sushupti desemneaz n hinduism somnul profund n care nu exist nici gndire i nici Ego[n lb. sanskrit: ahamkara:lit. :centrarea ntr-un centru fals a punctului de asamblare ne-a fost inoculat n cursul condiionrii sociale; identificarea cu un centru fals, care nu are lumin proprie]. Starea de somn profund este caracterizat de pierderea contiinei existenei universului din afar i a corpului nostru, Sushupti nu este considerat o stare de incontien; aceast stare reprezint doar o ncetare a gndirii, Aceasta stare constituie una din cele patru Avasth, n Vedanta starea de somn profund este numit Prja, Prja (lit. : contiena; nelepciune; n Yoga Sutra termenul praja desemneaz cunoaterea nemilocit, opus cunoaterii mijlocite sau jnaa), Prja denumete starea de somn profund caracterizat de suspendarea gndirii i de fuziunea provizorie i incontient a lui Jivasufletul individual cu Brahman-Absolutul, Sinele Universal. Subiectul strilor de contiin este pe larg expus n Mndkya-Upanishad. Fiecare stare de contiin se afl n relaie sau este manifestarea unui corp sau a unui nveli[vedeti :cele cinci corpuri (koshas)] asupra cruia se exercit influena sa, 4. 3. Legea care guverneaz accesul n alte stri de contiin[vedeti: 9.A, 3. 1] Legea care guverneaz accesul la puterile paranormale de cunoatere [ESP] ori de aciune [EEP] este de fapt legea care guverneaz intrarea n alte stri de contiin,

C, Brncui, marele sculptor romn, era i un cercettor al misticii orientale, n special a celei tibetane, dup cum mi spunea Henri Coand, care i-a fost coleg la cursurile de sculptur ale lui Rodin. Iart, ca i n alte domenii, precum este i acela de care ne ocupm acum, este imposibil s faci un lucru dac nu intri n starea necesar pentru a-l face. Aceast observa ie a lui Brncui este crucial fiindc ne recomand s ne concentrm asupra cauzelor[a intrrii n starea necesar; cutrii "Temeliei", "Altarului"] iar nu asupra efectelor [fructele, darurile, harurile, succesul ori eecul sunt rodul firesc ale strii n care ne aflm] : Greu nu este s faci un lucru (ce pare imposibil), ci cu adevrat dificil este s intri n starea necesar pentru a face acel lucru Cercetrile experimentale [ H. Schultz; Milan Ryzl; Russell Targ, Harold E. Puthoff] au evideniat c orice stare subiectiv se transform ntr-o stare obiectiv, care poate fi evideniat cu aparate de m sur[EMG; EEG; EKG]. H. Schultz, autorul metodei de relaxare autogen training, a descoperit c subiectivul se transform n obiectiv, dac se respect anumite condiii, H. Schultz a a dovedit experimental c senzaiile subiective descrise de persoanele aflate n trans hipnotic pot fi folosite ca sugestii pentru a induce intrarea ntr-o stare similar a persoanelor aflate n repaus, Senzaiile subiective descrise de 90% dintre persoanele aflate n trans hipnotic [greutate n membre; nmuierea corpului; cldur n tot corpul nsoit de senzaia de moleal; respiraie profund i rar] au fost folosite ca sugestii verbale[simt c piciorul meu drept este din ce n ce mai greu] pentru a induce intrarea n starea de relaxare, manifestarea obiectiv a scderii tonusului muscular[EMG] sau creterea temperaturii unei anumite zone a corpului,

subiectiv
mi ndrept atenia asupra unei senzaii[de cldur ;de greutate]

obiectiv
aparatele de msur indic apariia concret a vasodilatrii nclzirii,relaxrii musculare

LEGEA TRANSFORM RII SUBIECTIVULUI N OBIECTIV

Aceast stare de relaxare indus sugestiv s-a dovedit util n combaterea stressului, n vindecare ori n programarea cre terii performanelor fizice, artistice[teatru, balet] i a capacitilor

psihice[creativitate, memorie], Performan ele sportivilor, astronauilor, trupelor de elit au fost amplificate prin reprogramare conceptual[vizualizare; modificarea expectaiilor] n stare de relaxare, Marele regizor Stanislavski, n cartea sa Arta actorului cu sine nsuirecomand actorilor s se antreneze n relaxare["s avei drept maestru pisica"] pentru creterea memoriei i pentru scderea inhibi iilor[tracului; timiditii; omul ncordat nu- i aminte te nimic], Lao Zi se refer la descoperirea veritabilei identiti profunde a omului n capitolul 56. care ncepe cu sublinierea importanei contienei n cursul procesului de interiorizare i de rupere de lumea din afar: ''Omul contient nu vorbete; omul care vorbete nu e contient", [vedeti:Calea spre Cer i Putere; traducere, dicionar al tuturor termenilor din Tao Te Ching, nregistrare pe CD audio a lecturii textului chinez, n lucrarea realizat de Dan Mirahorian, 2004] Cutai toate celelalte variante de traducere a acestui capitol din Tao Te Ching [n lb. romn , englez, german] i vei descoperi doar traducerea: Cel ce tie nu vorbete; cel ce vorbete nu tie, Ca i cum toi maetri spirituali pe care i-a avut omenirea nu ar fi spus nimic de fric s nu fie considerai ignorani, Toi au vorbit despre deteptare, trezire, contien, Toi afirmau c n cursul somnului revenim acas, dar nu suntem contieni de acest lucru, c degeaba ne retragem zilnic n adpostul invulnerabil n cursul somnului profund dac nu ne pstrm contiena, trezirea, prezena, Este cunoscut faptul c c devi ceea ce urm reti , dac te identifici involuntar cu obiectul asupra cruia te concentrezi, n sophrologie, o tiint a strilor modificate de contiin ntemeiat de A, Caycedo, se recomand practica concentrrii [fr incordare i fr lupt sau conflict] n flux continuu, pe o stare subiectiv ce poate fi evocat: 3. verbal[se folosete auto ori hetero sugestia, ntemeiat pe contientizarea unor experiene senzoriale]; 2. vizual[se folosete vizualizarea]; 3. din memorie[aducerea la suprafa a amintirii unor experiene trite]; 4. imaginativ ori 5. senzorial[se apeleaz la influena culorilor (cromoterapie) i a sunetelor; se utilizeaz ecrane care folosesc colori relaxante sau cu alte funcii; se apeleaz la fundaluri sonore care s liniteasc i s absoarb atenia], Sophrologia nu este dect o alt etichet pentru tiina i tehnologia induciei transei, inspirat, dup cum afirm chiar autorul [A, Caycedo] din practicile mistice din yoga, din buddhismul zen i tibetan, Cercettorul bulgar A, Lozanov, descoperitorul sugestopediei [metod de nvare rapid utilizat i pentru limbi strine] a folosit relaxarea yoga[savasana] i ndreptarea ateniei pe ascultarea unei teme muzicale repetitive, difuzat alternativ pentru emisfera cerebral stng i

dreapt, pentru a favoriza instalarea sincronizrii undelor cerebrale, care conduce la instalarea coerenei inter-cerebrale, Aceast coeren inter-cerebral, caracteristic strilor de trans mistic, n care se manifest capaciti paranormale[cum ar fi levitatia] faciliteaz intrarea asculttorului ntr-o stare de receptivitate, caracteristic primei copilrii, o stare n care mesajul purttor de informaie ajunge direct n zona de stocare, Aceasta metod de nvare rapid a unei limbi strine sau a altui volum de informaii a fost utilizat de ctre KGB pentru a produce pe band rulant traductori, care cunoteau, ca nite nativi, 22 de limbi strine(ulterior aceti traductori erau angajai de ctre ONU); RAND CORPORATION a pltit 200 de milioane de dolari, pentru a dispune de aceast metod de programare, 4. 2. Ruptura subiectiv-obiectiv Ruptura subiectiv-obiectiv sau dintre interior i exterior este efectul faptului c oamenii au czut ntr-o stare intermediar [starea obinuit de contien] sau ntr-o realitate secund, n care s-a pierdut contactul nemijlocit cu realitatea, Oamenii obinuii nu vd realitatea, ci oglindirea ei pe ecranul mental, Limbajul primordial a fost nlocuit[de fapt acoperit] de limbajul verbal, care ne-a fost implantat n cursul condiionrii sociale efectuat n cursul primei copilrii, Un indicator al evoluiei unei civilizaii sau a unui individ, este scurtarea intervalului temporal, n care are loc trecerea de la un proiect[idee] la realizarea practic a acestuia, Chiar la aceeai persoan, repetarea exerciiului de relaxare (antrenamentul) duce la micorarea intervalului de timp n care are loc transformarea subiectivului n obiectiv. n strile de contiin centrate n BDU [Banca de Date a Universului], n care se afl sfinii i maetrii spirituali, atunci cnd omul este templul n care locuiete Divinitatea [sau flautul n care cnt Divinitatea] distana dintre subiectiv i obiectiv se suspend, iar trecerea de la proiect la realizare devine instantanee. n strile de contiin ancorate la suprafaa lumii fenomenale suntem zeiczui n prizonieratul identificrilor cu efemerul, suntem zei adormii de ngropati n materia corpului pe care o animm fr s tim.

5 5.. S Siim mb bo ollu ull O OM M ii s stt r riille ed de ec co on n ttiiiin n


Exist o coresponden ntre simbolul OM, cel mai larg i cel mai elevat simbol al cunoaterii spirituale hinduse i strile de contiin, aa cum vedem n imaginea de mai jos;

1.starea de veghe(profan); 2.starea de somn cu vise ( starea paradoxala de somn) 3. starea de somn profund ; 4. starea Turya(skrt.lit.: a patra); starea paradoxala de veghe; adevrata trezire ; [n lb. skrt. boddhi ; lit.: trezire];

Acest simbol utilizat ca silab mantric este important i ca reprezentare grafic[simbol vizual; yantra; mandala]. Simbolul OM [ ] este compus din trei curbe, un semicerc i dintr-un punct, care formeaz un tot nchis, Simbolul ales n islamism pentru a desemna Absolutul (semiluna nsoit de o stea)este o modalitate de a reda semicercul i punctul Cele trei curbe sunt sunt legate ntre ele i se genereaz reciproc. Doar punctul i semicercul sunt independente, Punctul este cel care domina tot. Aceasta reprezentare grafic desemneaz toate cele patru stri de contiin: 3. starea de veghe, 2. starea de somn cu vise 3. starea de somn profund, i 4. starea Turya(skrt. lit. :a patra)care desemneaz contiina suprem a Sinelui, ce supravegheaz i penetreaz tot. Semicercul plasat sub punct nu este inchis; semicercul este cunoscut i n sufism sub denumirea de marea sal luminoas a inteligenei, fiindc primete lumina infinitului reprezentat de stea sau de punct, Se face o distincie ntre marea sal luminoas a inteligenei i mica sala a inteligenei, care desemneaz gndirea finit[folosit n relaia orizontal cu lumea], Dac nu intrm n marea sal luminoas a inteligenei nu ne vom afla n starea n care s nelegem

profunzimea i elevarea punctului, Gndirea finit lucreaz cu definiii, Chiar termenul a defini provine de la latinescul definire, care nseamn a limita. Cea mai mare curba(1), cea de jos desemneaz lumea material a contiinei aflate n starea de veghe i nivelul cel mai concret de activitate exterioar., Bucla (2) desemeaz nivelul oniric, starea de visare aflat la mijloc ntre somnul profund(3) i starea de veghe(1). Curba de sus( 3) desemneaz incontientul i starea de somn profund, care se aflndu-se cel mai aproape de contiina absolut (simbolizat de punct) joac rolul de stare intermediar[n lb. tibetan: bardo], ce mijlocete accesul la adevrata trezire [n lb. skrt. lit. : boddhi], la realitate dac este prezent contiena. Punctul reprezint contiina absolut[adevratul izvor al universului manifestat, situat n alt dimensiune- dimensiunea vertical] care ilumineaz i domin celelalte trei registre; este starea Tur ya(skrt. lit. :a patra). Fr Tur ya nu ar exista nici gndire, nici simbol, nici univers manifestat. Punctul lumineaz i finaneaz celelalte trei stri, Doar el nsui este iluminat de propria sa lumin [este soare; izvor] n timp ce lumina celorlalte stri este una reflectat, mprumutat [oglinzile par surse; planetele par stele, dar de fapt ele nu fac dect s reflecte lumina primit de la stele]. Lumina contiinei absolute nu poate fi perceput direct dect dup ce oamenii au depit cele trei stri [curbe] i au ajuns la punct i au fuzionat cu acesta[punctul de asamblare], Punctul a fost interpretat n diferite moduri; 1. drept contiin absolut; 2. n calitate de con tiin observatoare, situat dincolo de corp i de gndire, sau 3. ca o eliberare din lumea fenomenal.

6 6.. S Siim mb bo ollu ull Y YIIN N-Y YA AN NG G ii s stt r riille ed de ec co on n ttiiiin n

Cele patru stri de contiin sunt reprezentate n tradiia taoist i n buddhismul zen astfel: 1. Suprafaa alb(Yang)desemneaz starea de veghe i este plasat n stnga la brbat i n ascensiune[ este o stare extravertit sau centrifug]; 2. Suprafaa neagr (Yin) desemneaz starea de somn profund i este plasat n dreapta la brbat i n coborre[ este o stare intravertit sau centripet]; 3. Punctul alb(Yang), din mijlocul zonei negre(Yin) desemneaz starea de somn paradoxal sau somnul cu vise, care se caracterizeaz prin activitate sau trezire n mijlocul inactivitii sau a somnului[ n nregistrrile EEG apar unde cerebrale caracteristice strii de veghe ; Z0];

4. Punctul negru(Yin) din mijlocul zonei albe(Yang) desemneaz starea paradoxal de veghe, din timpul transei mistice sau din starea Turya(a patra).

Omul se deplaseaza in doua planuri, in planul orizontal al ciclonului, dupa ciclurile universului fenomenal(alternanta contrariilor complementare noapte- zi; somn(2)-veghe(1); Yin-Yang) si in plan vertical(ortogonal) in zona centrala a ciclonului sau a singularitatilor(in starile paradoxale de veghe (4) si de somn (3) sunt accesate noi taramuri, dimensiuni). Toate fiintele umane sunt interdimensionale(se pot teleporta; pot iesi in afara universului manifestat)

Aceast stare se caracterizat prin repaus sau inactivitate n mijlocul activitii sau a strii de veghe[ n nregistrrile EEG apar unde cerebrale caracteristice somnului , dei practicantul se afl n stare de veghe], Doar n aceast stare de de repaus, situat n mijlocul strii de veghe, se manifest trezirea [boddhi]. Dimensiunile n care se manifest cele patru stri de contiin sunt diferite i simultane: starea de veghe i starea de somn profund se manifest n dimensiunea orizontal [n planul hrtiei] n timp ce starea de somn paradoxal sau somnul cu vise i starea de veghe paradoxal. din timpul transei mistice, se manifest n dimensiunea vertical[n profunzime; perpendicular pe planul hrtiei sub forma unui inel care iese prin punctul alb(Yang) din mijlocul zonei negre(Yin) i intr prin punctul negru(Yin) din mijlocul zonei albe(Yang)].

Thales din Milet spunea despre starea de veghe profan c este una n care dei omul pare trezit, el este de fapt adormit; doar cnd nchide ochi, cnd se interiorizeaz, izolndu-se de lumea din afar, el se trezete cu adevrat, dei pentru cei din afar omul pare adormit.

7 7.. C Co or rp pu ur riille e,, n nv ve ellii u ur riille e,, iie er ra ar rh hiiz za ar re ea a llo or r ii r re en nc ca ar rn na ar re ea a

Viaa. Instruciuni de utilizare: Componente ale fiintei umane-Psihologiei moderna (si stiinta), ia in considerare numai o parte a corpului uman (componenta solid), precum i o parte din sufletul su (Eul) i din aceasta cauza nu se poate ajunge la o nelegere a modului n care acestea acioneaz unul asupra celuilalt. Lifes Instructions :The components of the human being - Modern psychology (and science) considers only one part of the human beings body (the solid) and one part of its soul (the Ego), and thus cannot come to an understanding of how they work upon each other / La vie. Mode d'emploi: Les composantes de l'tre humain- La psychologie moderne (et la science) estime seulement quune partie de l'tre humain le corps (le solide) et une seule partie de son me (l'ego), et donc ne peuvent pas venir une comprhension de la faon dont ils agissent lune sur lautres.

Inainte de a intra n detalii s nelegem mai precis inta sau elul acestei cltorii interioare prilejuite de exerciiul de relaxare i mijloacele pe care le avem la dispoziie, pentru a ajunge la destinaie. Atat in filosofia Samkhya, cat si in Vedanta se considera ca eliberarea poate fi realizata prin vidya(cunoasterea Sinelui) si ca aceasta cunoastere nu poate fi realizata din afara, ci doar din interior, prin procesul de stingere a agitatiei(similara racirii sau scaderii temperaturii), care declanseaza supraconductia sau alinierea corpurilor (yoga). Daca ne propunem s trecem la volanul propriului vehicul, trebuie sa-i cunoastem modul de utilizare si alcatuirea. Metoda de relaxare prin pilotare auditiv este o cale de reg sire i de eliberare de identificri, o cale de eliberare din agitaia exterioar, o cale de centrare n ochiul imobil al ciclonului, care ne conduce la rentoarcerea acas i la a doua natere despre care vorbea Socrate n metoda sa de moire, cunoscut sub numele de maeutic Aa cum nvm s conducem un automobil i conducerea propriului vehicul se nva, Cele mai importante comenzi la orice vehicul sunt cele de oprire i de pornire, este preferabil s nu porneti un vehicul, dac nu ti cum s-l opreti, orice om utilizeaz un vehicul pornit pe pilot automat, corpul este un vehicul pe care omul nu tie cum s-l opreasc i s-l porneasc, Aceast ignoran i neputin se datoreaz faptului ca omul nu este instruit s realizeze autocunoaterea i autocontrolul. Nimeni nu este interesat ca omul s afle cine este, nimeni nu este interesat ca omul s fie liber, eliberat de condiionri. In metoda de relaxare pilotata este vorba despre o asistare contient a proceselor de dezactivare, de stingere, de oprire, de interiorizare, care se petrec natural i cu ocazia intrrii n somn profund. Orice fiinta umana utilizeaz un vehicul, pornit de la natere pe pilot automat, pe care omul nu tie cum s-l opreasc i cum s-l porneasc. Acest vehicul care are trei pri, care corespund celor trei nveliuri sau celor trei corpuri[n skrt.: sharra; lit.: corp; nveli] : 1. un vehicul material, carcasa, corpul sau haina, pe care o lepdm la moarte sau n cursul detarii accidentale sau contiente de corp; 2. un vehicul energetic, reprezentat de ctre sistemul de receptie, de prelucrare i de emisie sau transmisie al forei sau a energiei vitale, care poate fi comparat cu motorul unui vehicul de transport(in antichitate aceasta componenta era identificata cu simturile si cu sentimentele, care reprezinta motorul ori finantatorul oricarei actiuni: calul care trage carul - indriya -organele senzoriale); acest corp energetic interconecteaza corpul fizic si cel informational (simturi; respiratie; activare musculara) 3. un vehicul informaional, reprezentat de ctre sistemul de receptie, de prelucrare i de emisie al informaiilor(mintea grosiera si cea subtila); acest vehicul a fost comparata cu oferul unui taxi

sau cu pilotul automat al unui avion; in antichitate era comparat cu vizitiul , un simbol pt. buddhi (intelectul; mintea superioara), cu fraiele, un simbol pt manas(mintea inferioara), si cu o musca, (ratiunea), care sopteste la urechile cailor in ce directie s-o ia. In acest vehicul cu trei straturi sau componente se afla calatorul (atman, lumina constientei), cel care foloseste vehiculul (Atman- Sinele individual identic cu Brahman-Sinele universal) E. Swedenborg a ajuns la o structura similara : Cauza informanta a corpului (Sufletul /Ame) cauza instrumentala sau forta morphogenetica (Aura/Limbe) cauza materiala (Corpul ) In Vedanta este folosita schema celor cinci koshas ("invelisuri; sheath" ) si conceptul "celor trei corpuri" din Mandukya Upanishad . Cele trei corpuri sunt : 1. corpul vegherii(corpul fizic; corpul solid), 2. corpul visarii(corpul astral sau pranic, corespunzator suflului: Prana, Qi) si 3. corpul care doarme( corpul etheric; corpul fluidului akasha). In aceste trei corpuri calatoreste Sinele(Atman) in corpul constiintei cosmice (Turiya). Shankaracharya in comentariul sau la comentariul facut de maestrul sau Gaudapada, asupra acestei Upanishade se afirma ca: Atman (Sinele real; taramul sufletului; samanta eterna; vointa; soul realm; eternal seed; Will) este intim legat de Turiya, care desemneaza "a patra stare de constienta care integreaza si transcede cele trei corpuri". Intregul proces de intrupare a spiritului(Purusha ; Atman; Sinele) de creatie si de manifestare conditionata prin intermediul celor 24 de categorii de prakriti (vedeti plansa cu cele 25 principiitatvas pe: http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/) are loc la trei niveluri: 1. karana(cauzal), 2. sukshma (astral ori subtil) si 3. sthula (grosier ori fizic). Cu alte cuvinte spiritul este acoperit sau imbracat in trei tipuri de corpuri, care sunt clasificate dupa densitate: karana sharira(corp cauzal sau karmic; are existenta nesfarsita de-a lungul incarnarilor), sukshma ori linga sharira (corp subtil pranic dublu etheric ori astral; dureaza mult dupa moartea corpului fizic ) si sthula sharira (corp grosier ori fizic; perisabil). Primul este cel mai subtil, urmatorul este subtil iar utimul este grosier. Primele doua nu sunt vizibile, in timp ce ultimul este o realitate perceptibila senzorial. Cele trei corpuri limiteaza manifestarea spiritului la cele trei stari de constiinta: in corpul fizic (sthula sharira) constienta este limitata la jagrati (starea de veghe profana), in corpul subtil ori astral (linga sharira) constiinta este limitata la svapna(starea de somn cu vise). In corpul cauzal sau karmic (karana sharira), constiinta este limitata la sushupti(starea de somn profund). Doar cand spiritul este intrupat in forma brahmananda (cosmica; universala) se manifesta constiinta extraordinara nelimitata ori universala de sine cosmic sau universal. In forma pindananda(localizata; intrupata) se manifesta sub forma de constiinta individuala(sine individual). In filosofia Vedanta exista cele cinci straturi sau invelisuri (koshas), care imbraca sufletul. Primul anandamaya kosha(invelisul fericirii) corespunde karana sharira(corp cauzal sau karmic); urmatoarele trei Dar noi nu suntem vehiculul, ci cltorul, adic suntem ceva diferit de corp, de carcas , noi nu suntem sistemul de activare sau de animare al materiei corpului, noi nu suntem oferul, sau, pilotul automat, adica noi nu suntem mitea ..suntem diferii de minte, de gndire sau de rolurile pe care le jucm pe parcursul vieii, i cu care ne-am identificat ..sau am fost identificai de semeni. Se repeta la nesfarsit mitul evolutiei omului din antichitate pana in prezent Realitatea este ca evolutia exterioara(colonizarea lumii externe; cunoasterea tehnologica) nu a fost insotita de una interioara(colonizarea taramului interior; cunoasterea de sine) si asta face civilizatia actuala vulnerabila la auto-anihilare. O forta uriasa in afara se afla in mana unor fiinte insuficient trezite la constienta si iubire. Involutia de la antichitate la epoca actuala este evidentiata de identificarea fiintei umane eterne cu mintea (gndirea), lucru care nu se intampla anterior. Formulare a erorii identificarii sinelui cu mintea este redata de Ren Descartes (Meditations metaphysiques, 1641) in afirmaia: Gndesc deci exist(cogito ergo sum) si a condus la intarirea prizonieratului si analfabetismului fiintelor umane de pe Terra.

Nu suntem paharul ci apa eterna a vietii din el . Nu suntem mintea ci prezenta , vazatorul, constienta care foloseste mintea Dac ieim contient din starea de identificare cu vehiculul nseamn c reproducem contient regresia n starea iniial de nou nscut, nseamn s mergem c tre momentul n care ne natem a doua oar dac ne eliberm contient din starea de identificare cu vehiculul reproducem contient ceea ce se petrece la intrarea n somn, nseamn s ne stingi fr a muri, s murim ca o smn, pentru a ne nate din nou ca arbore. Dac reproducem contient ceea ce se petrece cnd intrm n somn nseamn s ne rectigm viaa redevenim ceea ce am fost dintotdeauna s redevenim un izvor inepuizabil, Dac reproducem contient ceea ce se petrece cnd intrm n somn, ne reamintim cine suntem, ne reamintim cine am fost nainte de a cdea prizonieri n lumea din afar. Chiar dac am uitat cine suntem chiar dac un om a uitat c este un mprat iar nu un ceretor, omul a fost, este i va rmne contiina de sine a universului, un templu locuit de materia, energia i contiina de sine a universului. chiar dac pn acum un om nu a deschis nc ochii s vad acest lucru, acum vede c fiecare faptur este o manifestare a contiinei de sine a universului, acum vede c este un templu locuit de Divinitate, chiar dac un om nu s-a trezit nc la contiina de sine, din cauza faptului c ai

fost condiionat s se identifice eronat cu periferia, acum vede c este una cu realitatea etern imuabil i omniprezent din Centru. doar dac stingem lumina trectoare, fenomenal, din afar, vom ncepe s vedem lumina etern necreat, izvort din Centrul absolut, omniprezent de dincolo de timp i spaiu, dac stingem lumina trectoare, vom ncepe s vedem lumina care umple, anim i susine ntreg universul manifestat. Universul manifestat seamn cu un aisberg care plutete la suprafaa acestui ocean eternpartea de la suprafa este nesemnificativ n raport cu partea din adnc, Dar n esen aisbergul nu este deosebit de oceanul n care plutete, doar dac stingem identificarea cu falsul eu, care ne-a fost inoculat ca un implant de ctre societate, vom descoperi c adevrata noastr identitate este oceanul de lumin al contiintei universale Contiina Divin. Din acel moment omul devine flautul n care cnt Divinitatea, Omul, ca i atomul ori stelele este alctuit din nveliuri concentrice, care se aseamn cu foile de ceap In cursul unui ciclu diurn omul parcurge fiecare din aceste nveliuri sau corpuri, aa cum ar parcurge nite ncperi. De fapt omul se afl centrat ntr-o anumit ncpere n funcie de starea de contiin n care se afl la un moment dat. In Vedanta se consider se consider c omul are trei corpuri , invelisuri [n skrt.: sharra; lit. :corp; nveli] : 1. corpul material[Sthla-Sharra; corpul grosier, identic cu Annamaya-Kosha]; 2. corpul cauzal[Karana-Sharra; lit. : corp cauzal; identic cu Anandamaya-Kosha ] i 3. corpul subtil[Skshma- Sharra sau Linga- Sharra] constituit din: Prnamaya- Kosha, Manomaya Kosha i Vijanamaya- Kosha (un corp energetic care le cupleaz pe primele dou ) In hinduism(Taittir ya-Upanishad) g sim descrierea a cinci koshas[lit. :corp, nveli, acoperire] care nvelesc Sinele[tman; atma; sufltul; posesorul vehiculelor], fr s-l ating vreodat: 3. Corpul exterior sau nveliul material [Annamaya-Kosha; lit. : corpul din hran sau grosier; carul]; 2. Corpul energetic[Prnamaya- Kosha] este nveliul vital sau subtil; el este cel care animeaz i cupleaz corpul cu mintea; att timp ct acest nveli vital se afl n organism, acesta rmne n via. Manifestarea sa grosier este respiraia iar manifestarea sa subtil este circulaia energiei prin sistemul de meridiane[nadis; chakra] folosit n acupunctur. 3. Corpul mental[Manomaya Kosha ; fraiele( manas; mintea inferioara)] este cel care primete toate impresiile nregistrate de simurile grosiere i subtile; 4. Corpul inteligenei[Vijanamaya- Kosha : higher mind ; vizitiul ;car driver; buddhi; intelligence] comport facultile de discriminare(constienta) i de voin; 5. Corpul cauzal sau al fericirii necondiionate[Anandamaya-Kosha] se afl la cea mai mare apropiere de tman[situat n centru dar diferit de toate nveliurile]. In buddhism apar cele cinci componente (skandhas) ale fiintei umane: 1.corp fizic sau in forma (rupa) [alcatuit din patru elemente(pamant , apa, foc, aer)], 2.corpul senzorial (vedana) [care iau nastere din contactul senzorial sub forma vazului, auzului, gustului, simtului tactil + gandirea]; 2. corpul perceptiei(samjna) [care creaza categorii de bun, rau, neutru fata de intrarile senzoriale]; 4.dispozitii mentala(samskaras)[care conecteaza vointa karmei- producatoate cu actiunea mentala] si 5. constienta(vijnana)] Dublarea lui manas(inferior si superior) si adaugarea Sinelui conduce la clasificarile occulte in 7 corpuri(vedeti nota : Constitution Occulte de l'homme)

Aceste nveliuri, corpuri sau camere au fost cunoscute nc din antichitate de toate popoarele, Egiptenii descriu 8 corpuri componente[care apar i n diagrama chinez a Celor opt trigrame (n pinyin : ba1 gua4; n transcripie WadeGiles: Pa Kua ); Cele Opt Trigrame din Cartea Mutaiilor Yi Jing yi4 jing I Ching I KING; - din care cel mai cunoscut este dublul sau umbra Ka,

7.1.C Clla as siiffiic ca arre ea am me etto od de ello orr tte erra ap pe eu uttiic ce ec cu un no os sc cu utte e
Metodele terapeutice acioneaz asupra unuia dintre nveliuri sau corpuri, De pild alopatia acioneaz asupra corpului material [annamaya kosha ], care este ns subordonat corpului energetic [pranamaya kosha], asupra cruia lucreaz acupunctura, qigong, pranayama i alte terapii energetice. La rndul su corpul energetic [pranamaya kosha], este ca un soldat, subordonat generaluluicorpul mental[ manomaya kosha], asupra cruia acioneaz cromoterapia, meloterapia, homeopatia, vibraiile subtile ale plantelor, animalelor i mineralelor [cristaloterapia]. Instana superioar este corpul contienei sau al inteligenei[vijnanamaya kosha] asupra cruia acioneaz concentrarea (dharana), credina, monoideismul, auto i hetero hipnoza pentru a obtine vindecarea ori accesul la puterile supranaturale. Prin meditaie(dhyana; zen) se intr n corpul cauzal [anandamaya kosha] iar prin transa mistica(samadhi; fuziune; identificare; iubire) se descoper adevrata noastr identitate. Fiecare dintre aceste corpuri posed pori de cunoastere si de actiune. Toate traditiile spirituale de pe Terra au cunoscut aceste porti extrasenzoriale( Iisus: "aveti ochi si urechi, dar nu vedeti si nu auziti"), care dac sunt utilizate ne deschid accesul la lumile subtile [capacitile extrasenzoriale; telepatie; clarauz, clarvedere s.a. ]. Prezentarea acestora face obiectul celor ce urmeaza : Capacitile divine ale omului i Banca de Date a Universului Metode Terapeutice Externe -Materiale Alopatia; medicamente din plante sau de sintez; chirurgia; radiaii nucleare -Energetice terapii energetice: mecanice(masaj, kinetoterapia); electrice(electronarcoza; galvanice); magnetice; luminoase; electro-magnetice[Priore] -Informaionale homeopatia; reflexoterapia; presopunc- tura; shiatsu acupunctura; electroacupunctura; terapia prin art muzica(meloterapia); terapia prin culori; terapia prin hetero-sugestie [placebo, hipnoza; sugestopedia); brainwave (magnetic, electric); Interne -Materiale

autovaccinarea(nosozi) -Energetice tai qi quan; asana; qigong; pranayama; -Informaionale autosugestia; autohipnoza; credina; monoideism; transa mistic; concentrarea(dharana); meditaia(dhyana); samadhi(transa mistica);

8 8.. C Ca ap pa ac ciitt iille eu um ma an ne ee ex xttiin ns se e ii B Ba an nc ca ad de eD Da atte ea aU Un niiv ve er rs su ullu uii


Eugen Herrigel (18841955), n cartea sa "Zenul n arta trasului cu arcul " ["Zen in the Art of Archery"/"Le Zen dans l'art chevaleresque du tir l'arc"] relateaz c maestrul zen, care l-a instruit pe parcursul a doi ani, i-a fcut urmtoarea demonstraie. Intr-o sal aflat n ntuneric, maestrul zen, legat la ochi, a tras cu arcul trei s gei, care nu numai c au lovit inta, aflat la o distan de 20 de metri, dar s-au i despicat una pe cealalt. In cartea lui James Clavel(Shogun) asistam la demonstrarea aceleiasi maiestrii atunci cand trei sageti au fost trase prin paravanul/peretele de hartie opac si infipte in stalpul portii, care nu se putea vedea cu ochii fizici. Pentru cineva care a intrat in regimul de functionare holografica inceteaza dualitatea subiectobiect, extern-intern. Maestrul lui Eugen Herrigel chiar asta a spus: "inta se afl n interior iar nu n afar". Dup ce nchidem porile senzoriale ale corpului fizic ne rmn ochii i urechile corpurilor subtile [i alte simuri inimaginabile]. In cursul perioadei n care s-au aflat n stare de moarte clinic [NDE-Near Death

Capacitile divine ale omului i Banca de Date a Universului

Experience; Experienta din vecinatatea mortii] unii subieci au fcut relatri [confirmate de investigatiile ulterioare] c dup ce au prsit corpul [OBE-Out of Body Experience] au vzut, att ceea ce se petrecea n camera, unde se fceau tentativele de reanimare, ct i unele evenimente care se desfurau n alte locuri, unde au cltorit ntr-un centru de contiin mobil [CCM]. Intrebarea fireasca pe care trebuie sa ne-o punem este cu ce ochi au vazut evenimentele relatate, din moment ce corpul fizic, si ochii acestuia, ramasera undeva mai jos de ei ? tiina modern a etichetat drept "Centru de Contiin Mobil[CCM] " ceea ce occultismul occidental numea "corpul astral", fr s se ntrebe de ce subiecii care au prsit corpul i au fcut accidental cltoria astral au perceput ceea ce s-a petrecut [ dei nu aveau cum s-si foloseasc ochii i simurile corpului fizic, care fusese abandonat pe masa de reanimare?]. O astfel de cltorie astral nu ar fi posibil dac omul ar avea numai corpul material i numai simurile grosiere ale acestuia, Din aceasta pricin Iisus a afirmat: Avei ochi i nu vedei ?Avei urechi i nu auzii? i nu v aducei aminte deloc?[Marcu 8.18]. Tradiia taoist recunoa te att opt componente ale vehiculului (vedeti: Pa Kua ba1 gua4) ct i cele cinci nveliuri hinduse, descrise sub forma Legii celor cinci micri (elemente)[n lb. chinez: wu3 xing2] :

Amnezia sau uitarea nceteaz doar atunci cnd intrm n camerele profunde[n nveliurile subtile] prin trans mistic, prin regresie hipnotic ori prin meditaie. Iluminarea, descoperirea adevratei noastre identiti, trezirea[(n lb. skrt.: boddhi] , eliberarea din ntunericul peterii ignoranei, a doua natere la care facea aluzie att Socrate ct i Iisus, reprezint o moarte a falsei noastre identiti i o reamintire a ceea ce suntem dintotdeauna :o contiin etern, omniprezent. In forma sa czut contiina este programat [virusat] s se identifice cu manifestri iluzorii i efemere[corp; minte; idei; nume; titluri; avere; familie; naiune; steag; limb] i n conseci se consider finit, limitat i trectoare, Marii mae tri spirituali pe care i-a avut omenirea [Lao Tzu; Patanjali; Buddha; Iisus; Socrate] ne arat c ne putem elibera sau trezi din somnul n care am czut chiar rmnnd ntrupai, dac folosim aceea i scar pe care am cobort[hipnoza; transa centrifug] dar pentru a urca i a ne ntoarce acas, n starea n care se stinge identificarea cu ceea ce este efemer sau cu ceea ce am fost condiionai s credem c posedm- proieciile pe ecranul mental: corpul, senzaiile, gndurile, pozitiile sociale, [economice, profesionale, politice]. In final, odat trezit, Omul descoper c n realitate nu este dect o extensie a contiinei universale, un terminal prin care aceasta vede, aude, simte i experimenteaz,

Pentru cei nepregtii cunoaterea nu este un dar ci un blestem, Nu este ntmpltor faptul c majoritatea oamenilor vin cu memoria tears, O supercivilizaie va respecta nonintervenia sau noninterferena fiindc orice ajutor oferit unei civilizatii nepregtite s-l gestioneze va contribui la distrugerea acesteia[cei nepregtii vor transforma u or mijloacele oferite pentru vindecarea unor boli incurabile, n arme de distrugere n mas]. Cunoaterea vieilor precedente aduce dup sine i reamintirea unor traume dificil de suportat i de gestionat de ctre cei nepregtii; Explicaii pentru reincarnare 3. 1. Transferul informaional[contiina colectiv-copil Orice nou individ care se nate este o ntrupare a unui tipar arhetipal care se afl n rezonan cu modelul existent n matricea informaional holografic. Orice individ informeaz matricea informaional dar primete date la nivel contient, doar n msura n care intr n starea corespunztoare. Dac o entitate nu are nivelul necesar primele informaii accesate sunt cele caracteristice tiparului utilizat pentru actuala ntrupare [atunci informaiile transferate par trite de entitatea prezent, cnd de fapt fac parte din experiena comun a speciei]. 3. 2. Transferul informaional[prini-copil copilul cite te ce se afl n cmpul p rin ilor i ulterior este identificat cu persoana sau i se atribuie identitatea respectiv[eschimoii spun:''nu- i bate copiii, fiindc pn la vrsta de 5 ani, bunicii triesc n copii ti''] Aceast lectur[telepatic] a cmpului informaional explic i decodificarea i nvarea limbajului verbal de ctre nou nscut. Comunicarea nonverbal(implicit, telepatic, tonico-emoional)precede comunicarea verbal(explicit)i permite traducerea i nelegerea fiecrui cuvnt[orice cuvnt este de fapt o etichet verbal, un simbol sonor ata at unei semnificaii, imagini, senzaii, unei stri, adic unei informaii din mintea prinilor]; ARGUMENTE FOLOSITE PENTRU A JUSTIFICA RECURGEREA LA MODELUL RENCARNR Manifestarea unor semne somatice interne[malformaii cardiace, osoase e, t, c, ] i externe[pete; alunie], care nu au explicaie genetic, nc de la natere indic : A. posibilitatea existenei unui proces de transfer informaional i de identificare cu fosta identitate[entitate] care se petrece natural nc din timpul vieii intrautetrine; B. posibilitatea declanrii deliberate a unui proces de transfer informaional apelndu-se la tehnologia secret imprintrii, Familiile domnitoare ce trebuiau s dovedeasc supuilor faptul c au primit un mandat ceresc c s-au nscut cu stea n frunte utilizau tehnologia secret imprintrii. In Armenia antica marcarea nsemnelor casei regale ( o pat n form de stea pe umrul noului nscut) se realiza dac se aplica o stea din metal rece, direct pe pielea umrului mamei nsrcinate. In China antic viitoarele mame erau antrenate n proiectarea calitilor i n dirijarea destinului viitorilor copii prin vizualizare i visare contient n stare de trans; C. posibilitatea intrrii accidentale n rezonan cu modelul existent n matricea informaional holografic poate deregla corpul sntos n care s-a manifestat; totul ia aparena incarnrii unei entitii anterioare, care se identific cu nveliul, corpul sau carcasa pe care a prsit-o ntr-o via anterioar; toate tulburrile din plan informaional se manifest n corpurile subordonate [energetic; material] D. posibilitatea folosirii corpului fizic sau a nveli ului material ca ecran de proiecie[n locurile de rnire, care au cauzat moartea sau prsirea corpului ocupat anterior de entitatea prezent, se manifest n corpul actual modificri somatice nsoite sau nu de tulburri funcionale]; fenomenul poate fi reprodus i n timpul transei hipnotice, cnd se declaneaz apariia de proiecii cutanate (stigmate; arsuri), dac se sugereaz celui aflat n trans c este identic cu Iisus, ori c pe pielea sa a fost pus o moned, scoas din foc [care a ramas tot timpul rece]; n timpul transei mistice se obin efecte similare de influenare a ecranului somatic de ctre minte;

Orict de nesemnificativ ni s-ar prea, fiecare pictur de ap modific oceanul.. fiecare fapta indreptata catre implinirea menirii noastre, este inca un pas catre trezirea universului, care prin noi a devenit constient de sine insusi 8. Comunicarea mono i bidirecional dintre contiina uman i Contiina Cosmic; Capacitile umane extinse[puterile supranaturale] i Banca de Date a Universului Am n minte imaginea unei picturi care cade n ap. Fiecare om este asemenea acestei picturi care cade n oceanul universal. Privii ce se petrece, dup impactul cu suprafaa. Undele care apar, din punctul de impact se extind radial, ca nite sfere concentrice n ntreg oceanul, noi vedem doar cercurile, adic o seciune n plan, bidimensional a acestui proces de transfer de energie i de informaie. Fiecare idee a influenat universul n care trim. Descoperirea ce s-a n scut ntr-o singur minte este azi prezent peste tot. Cineva a descoperit iluminatul electric. Cineva a descoperit transmisia fr fir a sunetelor i a imaginilor, iar azi aceste descoperiri aparin tuturor celor care beneficiaz de iluminat electric, de telefon, de televizor. Pasteur spunea ca "descoperirile nu apar dect in minile pregtite", adic in mintile care sunt trezite prin cutarea intr-o anumit directie. Chiar procesul de descoperire se aseamn cu cel de trezire, de Iluminare, Inventatorul sau descoperitorul folosete fr s tie tot un proces de trans i la ieirea din trans Se parcurge aceeai scar(hipnoza), dar n sens contrar, att la ieirea din trans(la trezire; la spargerea tiparelor; descoperire) ct i la intrarea n trans(nghearea n tipare, dogme, teorii, modele, paradigme), Orice proces de crea ie sau de descoperire utilizeaz cele trei faze ale intrrii n trans: 3. proces de nsmnare sau de intrare n absorbtie concentrativ prin focalizarea contient a ateniei[atunci cnd ne inform m; cutarea contient a unei soluii; ]; aceast focalizare a ateniei contiente necesar intrrii n trans este finanat sau susinut energetic(sentimental, afectiv, instinctual; motivaional; iubire, fric, "nevoia de supravieuire ne nva"; interes). Caii de traciune pentru toate marile descoperiri au fost sentimentele, Frica de cinii turbai l-a motivat pe Pasteur s caute i s descopere remediul(vaccinul) pentru turbare. Focalizarea asupra unui stimul se poate produce voluntar(cutarea contient a unor substane antibiotice) sau involuntar(incontient; automat:biciclistul nceptor care nu mai vede cum s ocoleasca obstacolul i cade n groap; expectaiile care provoac moartea; frica care ucide; clatorul din tren; mama doarme "cu grija" se fixeaz pe respiraia pruncului; ndrgostiii nu mai vd dect chipul i vocea fiinei iubite). Dac atenia neocortexului(atenia specific emisferei cerebrale stngi- analitice, i atenia specific emisferei cerebrale drepte- analogic; ra ional-lingvistic i imaginativ-vizual ) nu se aliniaz cu cea a a sistemului limbic(creierul emoional aprut la mamifere) nu se poate realiz conjunctia, alinierea sau centrarea pe care noi o numim absobtie concentrativ, iar altii :intrare in transa, detaare de tot ce se afla in lumea din afara, insamantare 2. incubaia[munca de procesare a informaiilor continu, dar se desfoar n sol, la nivel subcontient, ca germinarea unei semine; focalizare involuntar la nivel subcontient]; 3. iluminarea sau descoperirea soluiei[cnd problema care ne preocup la nivel subcontient reapare la lumin; are loc ieirea la suprafa, trezirea din trans]; Starea de distracie, de neatenie, care-i caracterizeaz pe majoritatea descoperitorilor se datoreaz faptului, c o mare parte din atenia lor rmne focalizat involuntar pe problema a

crei soluie o caut, dac nu s-ar petrece acest lucru atunci descoperitorul n-ar sri ca Arhimede din baie, fara sa-i pese ca alearga pe strada in pielea goala, strignd Evrika, Procesele de trezire unidirecionale deschid calea descoperirilor n final, odat trezit, Omul descoper c n realitate nu este dect o extensie a contiinei universale, un terminal prin care aceasta vede, aude, simte i experimenteaz, Suntem ochii i urechile minii cosmice iar gndurile i descoperirile noastre sunt stocate n memoria akashic[BDU-Banca de Date a Universului], Edgar Cayce a fost ntrebat, de ctre medicii care-l asistau n timpul transei, de unde tia de existena unui nou medicament secret aflat n curs de cercetare ntr-un laborator din SUA, Edgar Cayce a rspuns c din biblioteca akashic, care este o memorie contiinei planetare, Tot aflat n trans, Edgar Cayce a trimis un pacient n Frana, n casa unde a tr it DArsonval[descoperitorul terapiei galvanice] unde se afla un recipient cu apa realizat de savant, Acest remediu era plasat ntr-o ni zidit ntr-un perete, ascuns de un tablou, Cel mai mare medium al Americii, Edgar Cayce, a spus c n este o memoris contiinei planetare sunt stocate toate descoperirile trecute i contemporane, Cu alte cuvinte ascunderea [arderea crilor sau distrugerea marilor biblioteci] sau impunerea secretului pentru monopolizarea cunoaterii i a puterii de ctre un anumit grup de oameni, nu reprezint un obstacol pentru cei ce pregtii s tie, Oricine este pregtit poate afla cile de vindecare utilizate de ctre civilizaiile care ne-au precedat ori informa ii din bncile de date ale acestor civiliza ii, Omul profan este conectat cu banca de date a Contiinei Cosmice intr-un singur sens[poart de intrare-terminal de recepie a informaiilor], Doar omul sacru, sfnt sau divin este conectat n dublu sens la Con tiina Cosmic[CC] , Doar dac stingem identificarea cu centrul de la periferie[doar dac stingem identificarea cu falsul centru sau eu, care ne-a fost inoculat ca un implant de ctre societate, vom descoperi c adevratul nostru centru este i centrul universului, c adevrata noastr identitate este oceanul de lumin al contiintei universale, Contiina Divin, Adevrata frumusee i vindecare se manifest atunci cnd omul ajunge n centrul fiinei sale, la Altar, Din momentul n care omul realizeaz alinierea, conjucia, unificarea, reasamblarea sau continuitatea dintre centru i periferie, dintre adnc i suprafa, dintre sine i ceilali, Divinul nu mai rmne o scnteie, ascuns n profunzimea fiecrei fiine, Din momentul n care omul realizeaz alinierea. Divinul nu mai rmne o scnteie acoperit de impuriti, ci radiaz n toat splendoarea sa viaa, armonia, darurile, harurile, frumuseea, sntatea, puterile divine. Atunci omuldevine flautul n care cnt Divinitatea, atunci se stabilete comunicarea n dublu sens, un astfel de om radiaz n jurul su armonia, vindecarea, iar oamenii l vor considera: o manifestare a divinului pe pmnt, un binefctor, un sfnt o fiin nzestrat cu puteri divine, Toi oameni sunt ochii i urechile contiinei cosmice doar omul sacru, sfnt sau divin este i gura prin care se exprim Divinitatea, doar omul, sfnt este canalul sau templul n care locuiete Divinitatea,

O analiz a ideogramei sheng , folosit pentru a desemna omul sfnt, ne arat c i civilizaia chinez era familiarizat cu acest transfer n dublu sens al informaiilor intre om, cer si pamant in momentul realizarii alinierii

Ideogramele chineze [sheng4 ren2] desemneaz omul[ren2] sfnt, sacru sau divin[ sheng4]. Mai jos se poate examina semnificaia caracterului [sheng] din lucrarea lui Dan Mirahorian citat anterior[Calea spre Cer i Putere, 2004]

[] shng sheng4 sheng scheng : R: sfant; ntelept de prim rang; imperial; religie; autoritati laice si religioase; caracterulshng este alcatuit din: wng rege, imparat; simbolul omului care a realizat alinierea celor trei taramuri din geografia sacra( sn): pamant, om si cer; in cursul transei mistice sn mi : Samadhi; deasupra lui wng se afla doua simboluri: r: ureche(pt. a indica pe cel care are auzul divin; care aude muzica sferelor si caruia i se reveleaza cuvantul sacru(in lb. sanskrita: shruti) si: 2.ku: gura(pt. a indica ca acea fiinta devine flautul in care canta divinitatea; acest caracter infirma traducerea actuala a capitolului 56: "cel ce stie nu vorbeste"; shng ren sheng-jen : omul sfant; inteleptul; cel care a realizat starea in care se manifesta cunoasterea directa si actiunea nemijlocita; E: the saint human being; the holy human being; the wise; E: saint, holy, sacred; sage emperor; a sage of the first rank; imperial; m shng prophet ; shng ren sheng-jen: the saint human being; the holy human being; the wise; F:sacr; sage; saint; saintet; plus haut degr; sainte, d'excellence, sublime, parfait, infaillible, divin, impriale, le confucianisme; shn shng dignit ; G:hchster Grad der Vortrefflichkeit, heilig, hehr, vollkommen, unfehlbar, gttlich, kaiserlich, konfuzianisch;
homo, man, person; others (as opposed to oneself),people, personality, character, everybody, each; G: Mensch, Menschheit, Person, Leute, jemand, jemand anders;
; entre ; passe ; trou;

rn ren2 jen : R: om; persoan; uman,ceilaltii (n opozitie cu sine nsusi); E: human being, ku kou3 R: gura; deschidere; intrare; poarta; E: mouth; open end;entrance, gate; F: bouche; ouverture

mnui, a manipula; particul final cu sens de limitare (numai); E:ear, on both sides, flanking, side; G:Ohr, seitlich, Henkel, Griff,ein Schluwort;

r er3 r R: ureche, mner, toart; man, manivel;toart;mijloc, pretext; pretext; . a lua n mn, a

dac un om este plin, ocupat, el rmne un recipient iar nu izvorun astfel de om nu poate primi nimic, i nu poate deveni flautul n care cnt Divinitatea, dac un un receptor de radio sau de televiziune este plin, ocupat, de un anumit post, atunci receptorul nu primete nimic din ceea ce i se transmite pe o alt frecven, nu poi pune un ceai nou ntr-o ceac deja ocupat sau plin cu ceaiul vechi , ascultarea textului de relaxare trebuie s fie realizat ntr-o stare de gol(ire),

C Ca ap pa ac ciitt iille eu um ma an ne ee ex xttiin ns se ea au u ffo os stt c clla as siiffiic ca atte e n nd do ou u c ca atte eg go or riiii::
1. capaciti extrasenzoriale[puteri cognitive], numite i ESP de la Extra Sensory Perceptions i 2. puteri extraefectoare, numite i EEP de la Extra Effectory Powers , Puterile extrasenzoriale [ESP] se refer la capaciti cum sunt:telepatia; capacitatea de a cunoate trecutul(vieile precedente) ori viitorul (precogniia), vederea la distan sau RV [de la: Remote Viewing] clarviziunea, clarauzul, omnicunoaterea, e, t, c, Puterile extraefectoare[EEP] se refer la capaciti de influenare a proceselor din lumea manifestat cum sunt: 1. capacitatea de a se vindeca miraculos [ori capacitatea de a realiza vindecarea unor boli incurabile, de care sufer alte persoane]; 2. capacitatea de a realiza cltoria ori proiecia astral sau OBE[ de la: Out of Body Experience-care se petrece i accidental n momentele din apropierea morii (sau NDE, de la Near Death Experience)]; 3. telechinezia sau capacitatea de a declana micarea obiectelor materiale ori a propriului corp, fr s fie folosite mijloacele materiale obinuite de apucare ori de locomoie, este numit i PK, de la Psiho Kinezie; 4. levitaia, 5. invizibilitatea; 6. capacitatea de a proiecta cmpul defensivcorpul de fier, corpul de diamant; ori 7. teleportarea-translocaia unor obiecte sau a propriului corp [ presupune dematerializarea urmat de materializare-apport] , Toate aceste puteri, daruri sau haruri pot s se manifeste deliberat sau accidental, dar numai prin intrarea in anumite stri de con tiin, Civilizaiile care ne-au precedat au descoperit i au pus n aplicare o tiin a centrrii, o tiin intrrii contiente n aceste stri, lucru care a permis att 1. accesul biologic[Yoga Sutra-Instruciuni pentru realizarea Centrrii; vedeti:biomind superpowers] , ct i 2. reproducerea tehnologic acestor puteri [orthotehnologii] pentru a cltorii n univers, Clasificarea mijloacelor de acces la capacit i supranaturale este similar clasific rii mijloacelor terapeutice prezentate mai nainte, Subliniem c toate aceste puteri[biologice sau tehnologice], daruri sau haruri sunt efecte ale centrrii[alinierii; unificrii; coerenei; sincronizrii rezonante] ale ajungerii la Altar, Iisus spunea s cutm mai nti Altarul( Impria lui Dumnezeu; Centrul; Cauza) i apoi vom primi darurile i harurile pe deasupra[efectele]. Cu alte cuvinte trebuie s cutm mai nti cauza [prezentul; interiorul; Centrul, Altarul, Impria lui Dumnezeu] iar nu ceea ce apare de la sine [efectul; viitorul; exteriorul; fructul; manifestarea centrrii: darul, harul]; Aceste puteri biologice, care astzi ni se par supranaturale ori dificil de acceptat nu au o soart diferit de puterile sau de capacitile mijloacelor tehnologice care se afl azi la ndemna civilizaiei prezente de pe Terra, Azi folosim mijloace individuale de comunicare audio i video care ne permit s lum legtura cu semenii notri sau cu roboi aflai pe alte continente sau pe alte corpuri cereti[Lun; Marte], care doar n urm cu patru secole, n Evul Mediu ar fi fost luate drept magie, Aceste capaciti supranaturale de comunicare pot fi reproduse i biologic[telepatie] dac exist interes n dezvoltarea lor, Chiar tehnologia actual, n tendina sa de miniaturizare a apelat la explorarea i utilizarea nanotehnologiilor, Efectul utilizrii nanotehnologiilor va conduce n finalul evoluiei tehnologice[a crei caracteristic este miniaurizarea] ca un dispozitiv s se apropie ntr-att de organizarea molecular a materiei vii nct s nu mai poat fi deosebit de aceasta,

Azi este aruncat o aur de neverosimil asupra tuturor mrturiilor care contrazic concepia actual despre lume, Acest lucru se petrece ntotdeauna atunci cnd teoriile tiinifice i pierd identitatea de modele ale realitii, pentru a fi transformate n realiti, n credine, dogme i prejudecti. Credinele nu mai au nimic n comun cu statutul provizoriu al oric rei teorii ori model tiintific, Astzi nu mai sunt respinse din start mrturiile, care n trecut erau considerate incredibile, fcute de ctre cei care se ocup de inovare, de aceia care se afl n avangarda cunoaterii, n zona de interaciune cu necunoscutul, Ce poate fi mai incredibil dect s analizezi mrturiile celor care au declarat c au vzut OZN-uri intrnd n peretele din piatr al unui munte[urmat de perceperea de ctre martori demni de ncredere a unui sunet metalic, care se auzea dac lipeai urechea de stnc ?] Din cauza repetrii unor astfel de evenimente i a existenei unor demonstraii nregistrate ale unor fiine umane care au trecut prin obstacole materiale[iar nu prin pori holografice, care imit peretele muntelui] lucrurile au nceput s fie reevaluate. Azi se elaboreaz noi modele pentru a explica excepiile de la regul, procesele anormale, care au loc n realitatea n care trim. Chiar aceste fisuri ale teoriilor actuale, care exclud asemenea procese, pot reprezenta poarta pentru a descoperi ct de incredibil i de surprinztoare este realitatea. Capacitile umane extinse [de percepie i de aciune], evideniaz n ultim instan o unificare ntre infinitezimal i cosmic sau o manifestare la nivel macroscopic a lumii cuantice microscopice unde funcioneaz delocalizarea holografic a informa iei, a energiei i chiar a materiei[form de manifestare a energiei]. Capacitile biologice extinse se manifest i la alte specii care au decodificat i au utilizat informaiile din Banca de Date a Universului pentru supravieuire. Un entomolog rus [V.S.Grebennikov (1927-2001)] a descoperit c unele insecte tiu s influeneze i s controleze n interesul speciei gravitaia, spaiul i timpul i consider ca ar fi nefiresc dac n cursul unei evolu ii, care dep ete cu miliarde de ani evoluia oricrei alte specii, insectele nu ar fi decodificat o mare parte din codul de legi al universului n scopul supravieuirii i dinuirii lor, [cutai pe internet impactul mondial al descoperirilor acestui cercettor] . Toate aceste puteri supranaturale au fost dintotdeauna, cum sunt i acum, n arsenalul zeilor i al maetrilor spirituali, Dup cum relateaz martorii cei mai demni de ncredere, n cursul contactelor cu reprezentanii altor civilizaii galactice, navele i cei care cltoresc cu ele demonstreaz capaciti de control ale timpului, ale spaiului i ale nsuirilor materiei [acelai material devine transparent sau opac, uor sau greu, elastic sau rigid, vizibil sau invizibil; un automobil fcut invizibil, cu un fel de lantern n Sud Africa, de ctre un umanoid cobort dintr-un OZN, era invizibil dar suficient de prezent pentru a cauza rnirea persoanelor care se ciocneau cu el] , Invizibilitatea; levita ia; dematerializarea; apariia transparenei la obiecte opace sunt procese dificil de realizat cu tehnologia actual de pe Terra, Pereii casei, caroseria groas a tancurilor, ori corpul uman deveneau transparente ca sticla, dac erau iluminate cu o anumit radiaie luminoas, Tehnologia paralizrii fiinelor vii i a vehiculelor rutiere a fost deja reprodus de civilizaia terestr [vedeti :Defense Research Projects de Dan Mirahorian] . Civilizaia anterioar de pe Terra a cunoscut aceste tehnologii sau puteri, consemnate n legende, poveti dar i n texte de o precizie incredibil. Un exemplu il reprezinta Manualul despre modul de construcie al navelor (Vimana-sutra) care cuprinde texte despre nave care se pot deplasa prin aer, ap , pmnt i foc, ntre continente, planete, galaxii i ntre trmuri; aceste nave puteau fi f cute invulnerabile, invizibile, uoare ca un fulg ori grele ca un munte. Dup cataclism[potop; schimbarea axelor] asupra celor ce au rmas i au supravieuit pe Terra s-a instalat amnezia. Dar cei plecai nu sufer de aceast amnezie i i aduc aminte de unde vin. A. Einstein afirmat la ONU c: OZN-urile exist i ele apar in unor umani plecai de pe Pmnt n urm cu 12000 de ani. Povetile reprezint forma cea mai deformat sub care au putut fi transmise fostele tradiii orale[legende], fr a fi interzise de cenzura instituit de o nou ideologie ori de o religie intolerant, care dup ce i-a nceput cucerirea contiinelor prin demonizarea vechilor credine nu a acceptat nici m car fosta identitate a popoarelor ale cror contiinte au fost colonizate. Este cunoscut lucrarea unui autor francez, care dup ce a analizat colecia celor 1001 de nopi a ajuns la concluzia c pe Terra au existat civilizaii mult mai evoluate dect cea prezent. Civilizaiile de pe Terra se afl ntr-o curs contra cronometru cu nite procese catastrofice care

survin periodic ca exploziile unei supernove. Soarele este considerat azi o supernov, care i modific brusc emisia de energie i n funcie de poziia ocupat n orbita galactic. Vulcanismul terestru i micarea plcilor tectonice cunoate aceeai amplificare ciclic. Viaa de pe o planet ajunge la forme contiente atunci cnd este nevoie s elaboreze rapid mijloace de supravieuire, de scapare dintr-o zona de dezastru planetar. Indhira Gandhi a fcut o declaraie uluitoare la ONU, dup descoperirea n nordul Indiei ntr-o peter din Himalaya a unor texte i a unor reprezentri murale ale orbitelor planetelor din jurul Soarelui; desenele de pe pereii peterii uneau orbitele Terrei i ale planetei Venus, Textele descifrate se refereau la o plecare n mas de pe Pmnt, la un exod al locuitorilor de pe Pmnt, care s-au refugiat pe Venus n urm cu 6000 de ani. Dac azi ne-am afla n fa a repet rii evenimentului galactic care terge ciclic civilizaiile terestre i singura salvare ar fi mutarea n spaiul cosmic sau pe o alt planet, am avea mijloacele necesare? Salvarea populaiei planetei noastre pare astzi imposibil de realizat n condiiile nivelului atins de tehnologia actual, care pentru ridicare fiecrui kilogram de materie pe orbita terestr consum resurse i combustibili pentru propulsia rachetelor n valoare de miliarde de dolari. Orict de mndri am fi de succesele tehnologiei actuale se poate uor observa c nu suntem dect n epoca transportului prin trre [mpingem napoi mediul din jur prin enile, roi, snii(roi cu raza de curbura infinit), elicii i jeturi reactive]. Pentru civilizatiile extraterestre suntem la fel de primitivi i n domeniul armelor fiindc nu am depit nc epoca arcului cu sgei, ci doar am nlocuit arcul mecanic cu altul chimic ori nuclear, Explozia prafului de puc ori a altui combustibil-arcul chimic ori atomic - propulseaz sgeata, care azi a fost nlocuit cu alta [glonul, pistonul unui motor cu ardere intern, racheta, fragmentele unei bombe sau mediul ambiant, in cazul undei de oc]. Dac pentru un locuitor al acestei planete, situat n Evul Mediu, adic doar cu puine secole n urm, ceea ce tim acum era asemenea magiei, ceea ce vom ti n viitorul apropiat ar fi cosiderat chiar de contemporanii no tri ca din apanajul zeilor, Ceea ce vom ti n viitor ni se pare la fel de imposibil astzi. Puterile care se manifest n timpul anumitor stri de contiin sunt numite miracole ori supranaturale, tocmai pentru a le deosebi de cele care noi astzi le considerm naturale i obinuite. Imposibilul exist doar n mintea neputicioilor i a celor programa i s nu vad ct de incredibil este realitatea. Dificil nu este s faci un lucru, ci s intri n starea necesar pentru a-l face , spunea Brncui, dup ce a studiat Vibhuti Pada, [partea a treia din Yoga Sutra]. Vibhuti Pada sau Partea [pada ] referitoare la Perfeciuni [vibhuti; siddhis] reprezint partea a III-a din Yoga Sutra[Instruciuni privind Centrarea (alinierea; conjuncia; unificarea)], care se refer la puterile supranaturale. Aceste puteri supranaturale se manifest doar dup ce practicantul intr n starea de centrare folosind un anumit suport sau smn[ca la creterea cristalelor]. Centrarea se realizeaz dac se practic procesul n trei faze numit samyama [autocontrolul] care cuprinde: 1. concentrarea(dharana); 2. medita ia(dhyana) i 3. contemplaia(samadhi)]. Acest proces n trei faze este cunoscut oricrui descoperitor sau inventator ,dar sub alte etichete verbale: 1. pregtirea; nsmnarea; alegerea i concentrarea asupra problemei de rezolvat[cercetatorul i focalizeaz atenia contient asupra problemei de rezolvat prin ipoteze, experimente i documentare; procesul de concentrare este unul de nelegere, de traducere intern i de pregtire, care s faciliteze nsmnarea n subcontient a ntrebrii la care se caut un rspuns; de aceea Pasteur zicea c descoperirile nu apar dect n minile pregtite]; 2. incubaia sau munca subcontient[echivalent procesului subteran, invizibil de germinare a smnei sau de transformare a finii, n amestec cu apa, n aluat, const n realizarea de noi legturi sau conexiuni ntre concepte aparent separate ca i n polimerizare]; 3. descoperirea soluiei, revelaia sau iluminarea[echivalent ncolirii smnei sau apariiei unui nou nivel de existen-copacul; copacul s-a nscut prin sacrificiul smnei, care a trebuit s moar ].

Tocmai acest proces creativ n trei faze, care vizeaz autodescoperirea, este folosit n cursul programului de pilotare auditiv n vederea intrrii n starea de relaxare pentru vindecare, reprogramare i intrare n Banca de Date a Universului[BDU]. In hetero-hipnoz operatorul ori a terapeutul nlocuiete contiena[mintea] egoului limitat doar n msura n care pacientul a renunat la aceasta[orice hipnoz este o auto-hipnoz; orice sugestie este o autosugestie; nici o sugestie nu se poate interioriza dac rmne n funciune cenzura sau barajul dintre contient i subcontient; fr stingerea spiritului critic nu se intr n starea de inhibiie cu un singur focar apris- n aceast stare este rupt conexiunea cu exteriorul cu excepia celei stabilite exclusiv prin intermediul terapeutului]. In auto-hipnoza occidental raza de aciune este limitat de nivelul de contien atins de practicant. Accesul la un nivel de contien mai nalt presupune eliberarea din lanul de identificri. Socrate practica moirea(maeutica) pentru a facilita accesul discipolilor si la a doua natere; pentru aceasta el i fcea pe discipoli s contientizeze cine sunt?, Folosind metoda negaiei nu sunt nici asta, nici asta(neti, netica i n tradiia hindus ori n cea chinez) se ncepe con tietizarea falselor identificri, falselor personaliti sau roluri( termenul grecesc persona nseamn:masc); falsul ego care ne-a fost implantat dup actuala natere ne ine prizonieri n camera periferic pe care o ocup m n starea de veghe[cei care se identific cu eul din starea de veghe abuzeaz de stimulente pentru a prelungi activitatea, cei care se identific cu starea de veghe, sufer de insomnie, se epuizeaz, se tem de somn ca de o form a mor ii, au o atitudine greit fa de ei nii i fa de semeni [condamn inactivitatea, somnul, reveria, starea contemplativ natural a copilului ca lene, trndvie, ca rupere de realitate(din aceast cauz colile produc pe band rulant doar copii capabili s se concentreze, dar care au uitat s viseze, s mediteze, s contemple]. Att timp ct oamenii nu sunt con tieni de lucrurile cu care se identific nu poate fi vorba despre o adevarat eliberare sau de relaxare. Oamenii se identific cu numele primit, cu sexul, cu vrsta corpului fizic, cu educaia primit, cu meseria practicat, cu funcia(locul; scaunul; treapta) ocupat n organismul social[eronat identificat cu o ierarhie social], cu ceea ce posed(averea; cunotinele, titlurile), cu grupul din care provine(specia; neamul; tribul; familia; partidul; ), cu limba pe care o vorbesc(utilizeaz), cu simbolurile ataate noiunii de neam i ar [steagul; stema], cu ideile sau opiniile pe care le apar(uit c toate ipotezele, teoriile sau dogmele inoculate sunt modele ale realitii, iar nu nsi realitatea). Accesul la un nivel de contien mai nalt presupune eliberarea din lanul de identificri i este posibil doar folosind metodele de relaxare ntemeiate pe men inerea i dezvoltarea contienei impariale. Dezvoltarea contienei impariale o ntlnim i n Taoism[metodele taoiste vizeaz accesul la stri Yin(repaus; dezactivare; inhibiie) att prin prin creterea Yang(activitate; activare; excitaie)ct i prin practica Wu-Wei (contienei impariale)], n Yoga [poziiile cheie care induc dezactivarea la om i la animale (asana); tehnica extinderii contienei pe durata somnului(nidra yoga); practica strii incolore(vairagya) i a non-aciunii(naishkarmya)], metodele de trezire din buddhismul tibetan i Zen[vedeti:Shiva Samhita (p, 8-9) i lucrarea: Calea spre CentruParalele ntre tradi iile de Centrare din Orient i Occident ; In aceast lucrare de Dan Mirahorian sunt prezentate Cele 112 Metode de Centrare (din Vijnana Bhairava; carte din mileniul 3-4 .e.n.), care apar i n Yoga Sutra(Instructiuni pentru Centrare), n taoism, n buddhismul Zen, n mesajul lui Iisus, n tehnicile din occultism, n alchimie, n psihoterapiile contemporane(care apeleaz la metodele de inducie din hipnoza clasic, ericksonian sau sophrologic)].

9 9.. T Te ex xttu ull p prro og grra am mu ullu uii d de e iin nd du uc ciie ea as stt rriiii d de e rre ella ax xa arre ep prriin np piillo otta arre ea au ud diittiiv v

O sedin de relaxare seamana cu o respiratie in care inspiram(1) mentinem repiratia(2) si expiram(3). Inainte de a incepe cele trei faze exista A . o Faza preliminar de pregtire, iar la sfarsit o faz final B. de Evaluarea sedinei de relaxare Cele 3 faze propriuzise sunt reprezentate mai jos : 1Inducia strii de relaxare 2 Adncirea i meninerea strii de relaxare 3Ieirea din starea de relaxare

unde Z 0. 1. 2. 3. 4 desemneaza starile de constiinta corespunzatoare diferitelor ritmuri ale respiratiei si ale undelor cerebrale

Fazele unui proces de relaxare pilotata A. Faza preliminar sau faza iniial(zero), este o etap de pregtire a edinei de relaxare; A .1. Discuie prealabil privind destinaia cltoriei interioare A .2. Modul de ascultare al instruciunilor A .3. Legea transformarii a subiectivului in obiectiv care guverneaz accesul n alte stri de contiin [vedeti: 4.1] A .4. Ruptura subiectiv-obiectiv A .5. Pregtirea locului de relaxare A .6. Eliminarea perturbaiilor externe i interne A.6.1. Eliminarea perturbatiilor externe A.6.2. Eliminarea perturbatiilor interne

9.1. Inducia strii de relaxare, de calm sau repaus profund n plan fizic, psihic i afectiv; [nainte de nceperea practic rii execiiului de relaxare v recomandm cititirea textului complet de mai jos; nregistrarea audio cuprinde o parte din textul complet] prox 9.1.1. Introducere;contact cu asculttorul;indicaii finale 9.1.2. Aezarea corpului ntr-o poziie imobil i confortabil 9.2. Adncirea i meninerea strii de relaxare n care simim c ne rentoarcem ACAS la izvorul de energie, informaie, cunoatere, vitalitate i sntate, care pulseaz n toate fiinele, n aceast faz se poate declana apariia puterilor supranaturale, vindecarea bolilor incurabile, slbirea n cazul persoanelor hiper ponderale(vedeti: 9.2.1 ) 9.2.1. Reprogramarea imaginii despre sine

9.3. Ieirea din starea de relaxare este o faz n care ne trezim, n care revenim la activitate sau la suprafa, plini de vitalitate, de bun dispoziie i sntate, B. Evaluarea sedinei de relaxare (faza final)

A. Faza preliminar
Faza preliminar sau faza iniial(zero), este o etap de preg tire a edinei de relaxare. Multe eforturi inutile sunt evitate, dac elul este bine neles de practicant. Organismul viu dispune de un sistem natural de punere n priz (conectare) i de deconectare, de pornire i de oprire. elul nostru este s ajungem la autocunoatere i autocontrol, lucru care n prim instan nseamn s stpnim acest proces de dezactivare(oprire) i reactivare(pornire). Este un antrenament n cursul cruia nvm s conducem vehicolul pe care l folosim n cltoria prin lumea n care ne-am n scut. Toi suntem nvai s conducem maini, automobile, s administrm pe ali oameni dar neglijm pilotarea propriului vehicol, neglijm propriul management, Se observ acest lucru din rspndirea bolilor psihosomatice, a insomniei, stressului. Este suficient s sezizm dimensiunea consumului de excitante [s-a extins n mas abuzul de cafea i ceai, pentru a ne trezi] i a crescut dependena de medicamente tranchilizante, sedative i anxiolitice[pentru a ne liniti sau pentru a dormi]. E momentul s ne dm seama c ceva nu este n regul. Medici de renume au scris despre cauzele psihice ale scderii imunitii, ale cancerului sau ale diabetului i au subliniat c stressul este un efect al deteriorrii eficienei sistemului natural de refacere. In aceast situaie se afl toi oamenii suprasolicitai, care nu sunt instruii s amplifice contient acest proces de refacere. Mulimea metodelor de relaxare lansate n Occident n ultimele trei decenii arat c oamenii caut o soluie alternativ la dependena de substanele i medicamentele psihotrope. Destinaia la care ne-am propus s ajungem este intrarea ntr-o stare de relaxare, care este intrarea n oaza de pace, linite i calm, din noi nine. Aceast cltorie interioar presupune ridicarea ancorelor, care ne in legai n lumea din afar. Cltoria interioar, la care ne referim ne conduce la izvorul de omnicunoatere i omnipoten, ctre izvorul de fericire necondiionat, care se afl dintotdeauna n noi nine. Acest proces, de ridicare a ancorelor, n vederea rentoarcerii acas, este i un proces natural care precede adormirea. Cnd intr n somn toi oameni devin indifereni, rupi sau detaati de lumea exterioar. Intrm n starea de pace, linite i calm, din noi nine, n acelai mod firesc, care se petrece cu ocazia intrrii n somn, a adormirii. Intrm n somn prin izolare sau prin ruperea legturilor cu lumea din afar, prin dezactivarea corpului, prin oprirea sau stingerea agitaiei psiho-somatice, prin mpcare cu lumea i prin mp care cu noi n ine. Dac acionm n mod contrar(ncordare; ataare; griji; temeri; lupt) sau dac lsm deschis poarta ctre lumea din afar, acest cltorie interioar care ne conduce n starea de relaxare va fi ntrerupt de perturbaii(sonerii; vizite; conflicte; amintiri; nevoi fiziologice; stare de inconfort). Dac n loc s abandonm orice precupare exterioar, luptm pentru a adormi, prelungim excitaia i deci insomnia. De fapt, n decursul vieii procesul de refacere prin somnul natural se degradeaz progresiv, ca urmare a traumelor, a virusrii i a programrii conceptuale eronate. Programarea conceptual, care ne-a fost inoculat, n cursul procesului de condiionare social, identific gre it viaa numai cu activitatea diurn i culpabilizeaz repausul ca lene, trndvie, iar somnul este vzut ca o form a mor ii. Aceast programare eronat , n care via a este identificat numai cu activitatea diurn are drept consecin ata area de starea de veghe, abuzul de stimulente[ceai, cafea] , deficitul cronic de somn, extinderea insomniei i a depresiei, dependena de medicamentele tranchilizante i hipnotice [al cror efect teratogen a fost evideniat n cazul thalidomidei]. Dac lsm s se degradeze procesul de refacere prin somnul natural, se intr ntr-un cerc vicios, care conduce la alterarea capacitilor psihice i fizice. Traseele undelor cerebrale, evideniate de ctre EEG[Electro-Encefalografie] arat c somnul indus de ctre medicamente este diferit de cel natural. Dac procesul de refacere prin somnul natural se degradeaz, atunci se pierde graia, farmecul, armonia, frumuseea, greutatea optim, calmul, tolerana, receptivitatea la nou, r spunsul adecvat la solicitrile mediului, sntatea i tinereea i se instaleaz epuizarea, nervozitatea, boala i mbtrnirea prematur.

Metoda de relaxare propus reprezint o cale contient de dezactivare psiho-somatic, o cale contient de asistare i de intensificare a proceselor naturale de refacere, care au fost perturbate. In orice cltorie avem nevoie s tim ncotro mergem, Din acest motiv ntr-o discuie prealabil este prezentat harta n care figureaz destinaia i drumul, care trebuie urmat pentru a ajunge la int. Pentru a realiza o colaborare funcional, ntre cel ce piloteaz i cel pilotat, fiecare edin va fi precedat de prezentarea traseului ce va fi urmat i a intelor, ce urmeaz a fi atinse. Unii oameni doresc vindecarea unor maladii, alii reducerea greutii corporale ori dezvoltarea capacitilor psiho-somatice [reprogramarea n timpul strii de relaxare a fost utilizat pentru creterea perfomanelor sportive, artistice, estetice i intelectuale-creterea memoriei, concentrrii, capacitilor oratorice- am utilizat metoda pentru nvarea rapid a limbilor strine ]. Trupele Y [Psi], din diferite ri, folosesc reprogramarea pentru creterea capacitilor extrasenzoriale [ESP] ori extra-efectoare[EEP], dup cum relateaz cei ce au participat la programele RV[Remote Viewing; vedeti pe internet: Remote Viewing; biomind superpowers (siteul lui Ingo Swann)] de vedere la distan[care au inspirat pe regizorii filmelor SF:Matrixi Babilon V]; ali oameni doresc descoperirea unui eveniment din trecut[regresie] care le-a schimbat sau marcat viaa sau tergerea unui eveniment traumatizant [viol; natere dificil; accident; agresiune; pierderea unei fiine dragi]; ali oameni doresc s-i reaminteasc pentru ce se afl n prezent, aici i acum, pe Pmnt [s afle care le este menirea, de la care simt c s-au nstrinat, dintr-un un anumit moment al vieii ] ori s descopere un eveniment din viitor[progresie; vedeti: Hellen Wambach, Chet Snow; Patrick Druout]. nducia strii de relaxare a fost utilizat pentru anestezie [naterea fr dureri] sau pentru a realiza o amplificare a aciunilor de influenare la distan[PK]. Dup o informare cu privire la intele ce urmeaz a fi atinse i dup obinerea acordului practicantului [pacient, sportiv, militar, etc] se poate ncepe edina sau cltoria, n care urmeaz s ne ntlnim cu noi nine. inta cltoriei noastre poate fi atins doar dac prsim lumea de la suprafa, n vederea ancorrii n Centrul fiinei noastre, care n cazul realitii holografice n care trim este i Centrul universului, Cltoria este o plonjare n interior, iar acest lucru este realizat prin punere n repaus, prin dezactivare sau relaxare la nivel somatic[material], respirator [energetic] i mental[informaional]. Relaxarea nseamn de fapt o eliberare de la periferia realitii, n care suntem prizonieri i cu care ne-am identificat, Dac r mnem prizonieri la periferia realitii, n corpul fizic grosier, nu putem utiliza ochi i urechile, pe care le au corpurile noastre subtile; Att timp ct ne identific m cu semnalele pe care corpul le trimite rmnem ancorai la mal, legai de suprafaa agitat de valuri. Dac atenia ne este captat (focalizat; rpit) de ncordarea corpului, de durere, suferin, boal, de conflicte cu semenii, de griji determinate de identificrile greite, atunci rmnem ancorai la suprafa, prizonieri ai agitaiei realitii tranzitorii, n care am czut, din cauza uitrii adevratei noastre identiti, din cauza pierderii vederii sau a ignoranei. Exemplul sgeii ilustreaz rostul retragerii n repausul cel mai profund: o sgeat trebuie mai nti s fie retras, pe coarda arcului n starea cea mai profund de imobilitate, de repaus sau de dezactivare, pentru a ajunge ct mai departe i ct mai precis [cu ct se afl mai n urm, cu att se va afla mai n fa, cel dinti]. Cltoria, prilejuit de edina de relaxare, este o retragere n repaus i imobilitate, o interiorizare, similar retragerii sgeii pe coarda arcului n starea de maxim energie potenial,

A .1. Discuie prealabil privind destinaia cltoriei interioare

A. 2. Modul de ascultare al instruciunilor

Cuvintele pe care le folosim i le vei auzi sunt etichete date proceselor de dezactivare din realitate, iar nu nsi realitatea. Orice om care se observ, descoper c dup ce merge foarte mult simte picioarele grele ca de plumb .

Oboseala dup efort ar trebui contientizat; oboseala care precede somnul, ar trebui observat de cel care se antreneaz pentru a pilota dezactivarea contient a corpurilor sau a nveliurilor vehicolului pe care l utilizm. Folosim cuvintele drept vectori sau sugestii. Cuvintele sunt simboluri sonore[cuvnt =cu+vnt] pentru a indica senzaiile, tririle i imaginile subiective pe care trebuie s le evocm, vizualizm sau s ni le reamintim. Imaginai-v cuvintele pe care le vei auzi ca pe nite etichete lipite pe nite borcane. Pe noi nu ne intereseaz de loc etichetele de pe borcane, ci ceea ce ele desemneaz; nu ne intereseaz de loc etichetele, ci ceea ce se afl efectiv, real, n aceste borcane [imagini; senzaii; triri; amintiri]. O veche zical taoist, reluat i n buddhismul zen, spune cun cuvnt nu este dect degetul care indic Luna, iar nu nsi Luna. n cursul antrenamentului nu trebuie niciodat s ne form:senzaiile i strile de relaxare nu trebuie s fie ob inute i nici meninute prin constrngere, for are sau lupt. Trebuie s ne lsm n voie, s ne d m drumul , s trecem natural, de la o senzaie la alta, de la un domeniu la altul, ca i cum am efectua o plimbare linitit, ca i cum am vedea un film. Chiar mai mult, trebuie s l sm s vin natural experienele interioare, s le ateptm s apar de la sine, s le ateptm s se ntmple. E nevoie s ncercm s ne reprezentm formulele sugestive(braul meu drept este din ce n ce mai greu) sub form de senza ii, fie vizuale, fie auditive, de pild, ca un anun luminos pe un ecran luminat n ntuneric, ca o melodie, un indemn (slogan), care este strigat, sau ca un tablou, Nu e vorba s gndim o idee, ci s-o vedem, s ne lsm absorbii de imaginile evocate(vizualizare) i de produsele imaginative corespunztoare diverselor formule sugestive, ca atunci cnd contemplm mui de uimire frumuseea unui peisaj sau ca atunci cnd suntem absorbii ntr-o reverie. Nu este cazul s ne crispm asupra unei formule i s ne strduim s facem totul bine de la inceput fiindca nu va rezulta dect o ncordare parazit(susceptibil s provoace dureri de cap), care deterioreaz ntreg procesul de relaxare, Este preferabil s ateptm confortabil instalarea senzaiilor, pe care ni le imaginm, chiar dac ne ndeprtm de formulele standard, dac mbogim astfel viziunile i senzaiile interioare care alimenteaz absorbia contemplativ[care reprezint debutul vederii interioare i auzului interior]. Dac totul se petrece firesc, natural i fr efort, are loc un proces de nsmnare, de contaminare sau de extindere de la sine a starii, care conduce la o generalizare organic a strii de relaxare. Iisus se referea la aceast nchegare sau generalizare, atunci cnd vorbea despre transformarea n aluat a amestecului de fin i ap . Alte indicaii preliminare, demne de de luat n seam, apar n mesajul lui Iisus atunci cnd se refer la modul de a practica rugciunea cretin. Iisus spunea c ntr-o rugciune cuvintele multe sau repetate sunt fr rost, dac ele nu sunt nsoite de participare afectiva, cognitiva si somatica(alinierea atentiilor), de trirea a ceea ce spunem, daca nu evocam senzatiile pe care cuvintele le desemneaz. Cuvintele folosite in rugaciune sugereaz izolarea, interiorizarea sau detaarea de lumea fenomenal, aezarea[n trup i minte] Luca:12.31-40], devoiunea, predarea, abandonarea propriului ego n faa Divinitii i focalizarea ateniei asupra a ceea ce facem " acum i aici ". Cnd v rugai, s nu fii ca farnicii care se roag n picioare n sinagogi i la colurile ulielor, pentru ca s fie vzui de oameni, Adevrat v spun c i-au luat rsplata, Ci tu, cnd te rogi, intr n odia ta, ncuie ua i roag-te n ascuns Tatlui tu, care este n ascuns; i Tatl tu care vede n ascuns, i va rsplti. Cnd v rugai, s nu bolborosii aceleai vorbe, ca pgnii, crora li se pare c dac spun o mulime de vorbe vor fi ascultai, S nu v asemnai cu ei; cci Tatl vostru tie de ce avei trebuin, mai nainte ca s-I cerei voi[Matei: 6.5-7]. Rugciunea Tatl Nostru apeleaz la cuvinte care evoc: predarea n faa Divinitii, abandonarea propriului interes, izolarea de lumea din afar, iertarea semenilor, mpcarea, recunotina, contiena i vegherea. Starea n care se afl cel ce se roag este similar strii de veghe paradoxale, pe care o ntlnim n transa mistic, n izolarea occult i n transa hipnotic.

In aceasta stare se afl i o mam, care dei aparent doarme i nu este deranjat de nici un zgomot exterior [izolare], este trezit totui de oprirea respiraiei nou nscutului. In aceeai stare de veghe paradoxal se afl i cltorul, care adoarme n tren; cltorul nu este deranjat de zgomote dar se trezete la fiecare oprire, pentru a vedea dac trenul su a ajuns la destinaie, Starea de veghe paradoxal se nate, ca i transa hipnotic ori transa mistic[enstaza; n lb. skrt.: samadhi ] prin focalizarea ntregii atenii [n lb. skrt.:dharana] pe un stimul unic[respiraia nou nscutului] . Iisus ne relateaz chiar despre aceast stare cnd ndeamn la veghere: " i s fii ca nite oameni, cari ateapt pe stpnul lor s se ntoarc de la nunt, ca s-i deschid ndat, cnd va veni i va bate la u, i voi s fii gata, cci Fiul omului va veni n ceasul n nu v gndii(in care se suspenda mintea)", [Luca:12. 31-40], Dac ai o alt grij[ateptare; expectaie] n afar de ceea ce faci "acum si aici", acolo i va fi i atenia: "Cci unde v este comoara [ataarea; identificarea; grija] voastr, acolo este i inima[atenia] voastr" In antrenamentul de relaxare elaborat de ctre J. H. Schultz, numit "autogene training" se folosesc sugestii verbale, care sugereaz instalarea senzaiei de greutate ntr-un segment al corpului pentru a declana relaxarea sau scderea ncordrii sau tonusului muscular, Pentru a declana vasodilatarea sau relaxarea vaselor sanguine se utilizeaz sugerarea apariiei senzaiei de cldur n zona asupra creia ne ndreptm atenia. Dac r mnem la cuvinte sau la etichetele verbale[eticheta de pe borcan] suntem prizonieri in emisfera stanga(analitica). Doar daca ne indreptam atentia asupra semnificatiei lor[continutul borcanului] mobilizam capacitatea de vizualizare, imaginaia, atenia ori amintirea tririlor sau a experienelor senzoriale pe care le avem stocate in memorie, incepem sa functionam si cu emisfera care proceseaza analogic informatia(emisfera cerebrala dreapta). Lectura unei carti palpitante urmeaza acelasi traseu pt. un cititor occidental(cu dominanta a emisferei stangi), Initial citim cuvintele(emisfera cerebrala stanga), apoi pe masura ce suntem absorbiti in lectura, incepe filmul, traducerea automata in imagini a textului citit(emisfera cerebrala dreapta), Fara participarea ambelor emisfere, degeaba ascultam cuvntul greutate, cldur sau repetam inutil formule verbale de genul "bra ul meu drept este din ce n ce mai greu, ca de plumb, ca o crp, nmuiat"; "braul meu drept este din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit de cldur ". Antrenamentul de dezactivare, de punere in repaus, de relaxare vasculara va da rezultate mult mai rapid daca reuim s ne amintim ce simeam cnd introduceam mna dreapta ntr-un lighean cu ap cald, sau daca reusim sa ne mobilizam imaginatia ca sa ncepem s simim o stare de cldur, de moleal i de greutate n zona desemnat. Cercetrile au evideniat c orice gnd, care anticipeaz o micare a unui segment al corpului, este precedat de un semnal electric trimis n zona care va fi activata, micat [detecie EMG-Electromiografic]. Nici o activitate cerebral nu rmne fr rspuns somatic. Un experiment simplu const n aezarea pe spate a unui adult pe o scndur orizontal, sprijinit la mijloc pe un suport, Dup ce se realizeaz echilibrarea la orizontal se cere persoanei asezate sa fac un calcul matematic simplu [(7+8)4/5=]. Imediat se constat c sngele, care se mobilizeaz n zona capului, determin schimbarea centrului de greutate si dezechilibrarea scndurii, Dac se cere persoanei aezate s urmreasc un ecran pe care vede scene dintr-un film erotic, se constat imediat dezechilibrarea scndurii n sens contrar. Acolo unde se duce atentia noastra se indreapta atat energia cat si sangele. Corpul[tonusul muscular; circulaia sanguin; ritmul respirator] reprezint o oglindire sau un ecran de afisare, pe care sunt proiectate modificrile psihoafective, Fiecare ritm respirator este un feedback, o afisare a ritmurilor cerebrale in care am intrat. Primul limbaj de comunicare dintre mam i copil este un limbaj tonico-emoional, nonverbal, Limbajul tonico-emoional al corpului poate fi redescoperit de ctre orice om care se observ pe sine nsu i. Dar acest proces de auto-observare cere deconectare, detaare i atenie, prezenta, constienta, Pentru a realiza deconectarea, detaarea, dezactivarea sau punerea n repaus este inutil s ascultm cuvintele fara sa fim atenti la ceea ce se afla n spatele lor, la ceea ce ele desemneaza. Ne ndreptm atenia ctre realitile subiective, pe care le evoc aceste etichete verbale [senzaii; vizualizri; tr iri] atunci cand pronuntam cu voce tare sau in gand cuvinte precum: simt o senzatie de greutate in picioare, ca atunci cand le-am tinut sub apa intr-o cada, simt

moleeal, predare, abandonare; dau drumul, las libera respiratia, ma eliberez, ma iert si iert, ma mpac cu mine insumi, ma abandonez unei stari de multumire, de recunostiinta, intru intr-o oaza de linite, simt linistirea, calmul i impacarea; constat ca nu ma mai intereseaza nimic din afara, sunt prezenta pura, care urmareste gandurile care vin si pleaca, ca niste nori pe cer ]. Dac nu v putei aminti nici una dintre aceste senzaii [greutate, moleeal] se practic exerciii de contientizare a diferenei dintre ncordare i relaxare [metoda de relaxare a lui Jacobson, aplic parial calea contientizrii sau vegherii, expus cu mii de ani n urm de ctre Buddha i de Iisus]

Ruptura dintre lumea interioara (subiectiva) si cea exterioara(obiectiva) este un mit care a fost inoculat celor care trebuie sa ramana castrati, neputinciosi, amnezici si orbi, pt a fi in continuare o masa de sclavi in mana manipulatorilor. O astfel de solutie face civilizatia terestra o victima sigura a auto-anihilarii, vulnerabila la cataclisme planetare si interplanetare, o sursa de materie prima pt civilizatiile extraterestre gunoieri(vedeti " Comentariu la Misterul Ummo " pe : http://www, scribd, com/GALACTICEX) Gandhi spunea ca putem face doar ceea ce credem ca suntem in stare, iar asta presupune sa nu ne minam singuri increderea in fortele proprii, inainte de a face un anumit lucru. O durere insuportabila(subiectiva), pt. care medicii nu au gasit nici o cauza somatica, ramane tot o durere, pt. care ei au apelat la tot arsenalul de analgezice si au ajuns la morfina. Milton H. Erickson (1901-1980) a intalnit un astfel de caz, in care a cerut pacientei, care suferea de dureri atroce, sa foloseasca aceasta focalizare naturala a atentiei pt. a induce absorbtia concentrativa (in locul luptei cu durerea s-a folosit vantul contrar pt a ajunge la destinatie). Si astfel aceea persoana a intrat in starea in care a fost posibila vindecarea sau eliminarea sursei durerii.

A .3. Legea transformrii subiectivului n obiectiv care guverneaz accesul n alte stri de contiin [vedeti: 4.1]

subiectivul poate induce obiectivarea subiectiv : mi ndrept atenia asupra unei senzaii [de cldur; de greutate ] obiectiv : aparatele de msur indic apariia concret a vasodilatrii, a nclzirii, a relaxrii musculare Ruptura dintre lumea interioara (subiectiva) si cea exterioara (obiectiva) a fost inoculata prin virusare, dezinformare, pt. a se realiza captivitatea intr-o realitate secunda(a umbrelor proiectate pe peretele pesterii lui Socrate despre care vorbeste Platon in Republica VII),

S Sa an ne er re ea am miin nttiim ma alle eg go or riia ap pe es stte er riiii llu uii P Plla atto on n

Peretele pesterii lui Socrate este chiar mica incapere a constiintei, ecranul mental. Oamenii nu vad obiectele reale, ci umbrele acestora proiectate pe ecranul mental (impulsurile senzoriale, mentale, imaginative, memorate ). Maestri Zen si cei taoisti spun ca "Luna reflectata intr-o balta(oglinda mentala) nu este insasi Luna". Tot asa realitatea secunda(reprezentata de proiectiile umbrelor obiectelor) creata de impulsurile senzoriale si de procesare mentala, nu este insasi realitatea. Chiar in conditiile actuale de separare sau de compartimentare intern-extern, inoculata prin identificarea realitatii cu cea proiectata pe ecranul mental de catre cele cinci tipuri de impulsuri(vedeti aforismele YS 1. 512 pe : http://www, scribd, com/Patanjali_Sutra ), oamenii au gasit cai de a influenta realitatea obiectiva si de a se vindeca folosindu-si propria minte(anestezia in transa). Caderea completa a separarii este posibila doar prin eliminarea identificarii realitatii cu modelul ei realizat pe ecranul mental(eliminarea finantarii cunoasterii mijlocite) pt. a realiza accesul la cunoastere nemijlocita a realitatii, care are loc in timpul functionarii holografice, cand se suspenda dualitatea subiect-obiect/subiectiv-obiectiv.

LEGEA TRANSFORMRII SUBIECTIVULUI N OBIECTIV


Greu nu este s faci un lucru (ce pare imposibil), ci cu adevrat dificil este s intri n starea necesar pentru a face acel lucru, (Brancusi) Cercet rile experimentale [ H. Schultz; Milan Ryzl; Russell Targ; Harold E. Puthoff] au evideniat c orice stare subiectiv se transform ntr-o stare obiectiv, care poate fi evideniat cu aparate de m sur [EMG; EEG; EKG], H. Schultz, autorul metodei de relaxare "autogen training", a descoperit c subiectivul se transform n obiectiv, dac se respect anumite condiii, H. Schultz a dovedit experimental c senzaiile subiective descrise de persoanele aflate n trans hipnotic pot fi folosite ca sugestii, pentru a induce intrarea ntr-o stare similar a persoanelor aflate n repaus. Senzaiile subiective descrise de 90% dintre persoanele aflate n trans hipnotic [greutate n membre; nmuierea corpului; cldur n tot corpul nsoit de senzaia de moleal; respiraie profund i rar ] au fost folosite ca sugestii verbale["simt c piciorul meu drept este din ce n ce mai greu"] pentru a induce intrarea n starea de relaxare, manifestarea obiectiv a scderii tonusului muscular[EMG] sau creterea temperaturii unei anumite zone a corpului, Aceast stare de relaxare indus sugestiv s-a dovedit util n combaterea stressului, n vindecare ori n programarea cre terii performan elor fizice, artistice[teatru, balet] i a capacitilor psihice[creativitate, memorie]. Performanele sportivilor, astronauilor, trupelor de elit au fost amplificate prin reprogramare conceptual[vizualizare; modificarea expectaiilor] n stare de relaxare. O metoda de suspendare a separarii dintre lumea subiectiva si cea obiectiva, folosita de nazisti in experimentele din lagarele de concentrare, este azi utilizata pt a declansa aparitiei capacitatilor extraordinare sau divine(vederea la distanta; remote viewing; invatarea rapida) la membrii trupelor speciale, Aceasta metoda consta in confirmarea expectatiilor prin mijloace tehnologice pt a creste increderea in sine a practicantilor Marele regizor rus K. S. Stanislavski, n cartea sa Munca actorului cu sine nsui recomanda actorilor pentru creterea memoriei i pentru scderea inhibiiilor [tracului; timiditii] s se antreneze n relaxare ["s avei drept maestru pisica"; "omul ncordat nu-i amintete rolul"], Este cunoscut faptul c c omul devine ceea ce urm rete , fiindc ne identificm involuntar cu obiectul asupra cruia ne concentrm. " Identificarea cu agresorul" si escaladarea atrocitatilor in razboaie are la baz acest proces; dac nu practicm abandonarea luptei prin nonaciune[WuWei; naishkarmya] , ne identificm cu cei mpotriva crora luptm. n sophrologie, o tiint a strilor modificate de contiin ntemeiat de A. Caycedo, se recomand practica concentr rii [fr incordare i fr lupt sau conflict] n flux continuu, pe o stare subiectiv ce poate fi evocat: 1. verbal[se folosete auto ori hetero sugestia, ntemeiat pe contientizarea sau imaginarea unor experiene senzoriale]; 2. vizual[se folosete vizualizarea]; 3. din memorie[aducerea la suprafa a amintirii unor experiene trite]; 4. imaginativ ori 5. senzorial[se apeleaz la influena culorilor (cromoterapie) i a sunetelor; se utilizeaz ecrane care folosesc culori relaxante sau cu alte funcii(de ntrire a feedback-ului); se apeleaz la fundaluri sonore care s liniteasc i s absoarb atenia]. Ruptura subiectiv-obiectiv sau dintre interior i exterior este efectul faptului c oamenii au czut ntr-o stare intermediar [starea obinuit de contien] sau ntr-o realitate secund, n care s-a pierdut contactul nemijlocit cu realitatea, Oamenii obinuii nu vd realitatea, ci oglindirea ei pe ecranul mental, Limbajul primordial a fost nlocuit[de fapt acoperit] de limbajul verbal, care ne-a fost implantat n cursul condiionrii sociale, exrcitata n cursul primei copil rii, Un indicator al evolu iei unei civiliza ii sau a unui individ, este scurtarea intervalului temporal, n care are loc trecerea de la un proiect[idee] la realizarea practic a acestuia,

A. 4. Ruptura subiectiv-obiectiv

Chiar la aceeai persoan, repetarea exerciiului de relaxare (antrenamentul) duce la micorarea intervalului de timp n care are loc transformarea subiectivului n obiectiv, Se alege o suprafa plan, pe care s ne ntindem confortabil pe spate, ntr-un loc n care s ne simim bine i n siguran, Se pregtete locul pe care ne vom aeza[suprafaa s fie o saltea mai tare] i se caut ca acest loc s fie favorabil relaxri, Se alege un loc lipsit de perturbaii senzoriale, un loc n care s nu fim deranjai n cursul procesului de ntlnire cu noi nine[camer izolat fonic; loc protejat de zgomote i de vibraii mecanice; spaiu cu iluminat slab indirect; un loc linitit, cu o temperatur care s nu deranjeze-s nu ne fieprea cald sau frig fiindc frigul declaneaz ncordare; tremuratul produce caldur], A . 6. Eliminarea perturba iilor externe i interne Se caut eliminarea tuturor surselor de perturbaii[externe i interne ] care ar putea deranja ori intrerupe sedina n care practicm intrarea n starea de calm i de linitire: A . 6.1. Eliminarea perturbatiilor externe:se nlocuiesc hainele strmte cu altele comode; se desfac curelele, care impiedic libera circula ie sngelui i a energiei sau care limiteaz respiraia complet abdominal; se scot agrafele din pr; prul se despletete; se merge la toalet, nainte de nceperea sedinei; se inchid soneriile, telefoanele i sunt anunate persoanele prezente n cas s nu ne deranjeze ori s nu ne intrerup pe parcursul sedinei de 30 de minute, n care ne propunem s ne ntlnim cu noi nine; A . 6. 2. Eliminarea perturbatiilor interne: se prezint destinaia[inta] i se explic programul propus sau traseul pe care urmeaz s cltorim n cursul edinei n care ne propunem s prsim suprafaa agitat a oceanului lumii. In sedina de relaxare, care vizeaz centrarea n BDU se urmrete izolarea[detaarea; ruperea de suprafa ; desprinderea de mal]. Acest lucru se realizeaz prin pacificare la fiecare nivel al fiinei. Aceasta cltorie de interiorizare nu o poate face altcineva n locul nostru, ci doar noi nine. Nu putem a tepta s primim n dar starea de centrare. Puterea de a ne influena se afla n noi nine, Am fost conditionai s ne transformam n pacieni, n legume care a teapt ca o putere din afar s ne fac drept cadou vindecarea ori eliberarea,. Trebuie doar sa fim sinceri i s facem ceea ce am decis. Nimeni nu poate s fac o cltorie n locul nostru i nimeni nu poate s ajung n centrul fiinei noastre n locul nostru. Un alt obstacol este condiionarea care ne-a fost inoculat c pentru a dobndi ceva trebuie s luptm pentru aceasta. Nimeni n-a reuit s combat insomnia[ sau dependena de diverse droguri] prin lupt, ci doar s-o prelungeasc. Dac ne intereseaz starea de inhibiie[dezactivarea; stingerea] nu ac ionm n direcia intensificrii strii de excitaie[ncordare; aprindere]. Trebuie nlocuit lupta printr-o stare de con tien imparial, printr-o stare de martor, care programeaz, induce i ateapt, privind din afara sa, fr s se implice, cum se petrece intrarea n starea de dezactivare. La nivel somatic se caut realizarea dezactivrii sau a relaxrii musculaturii, a vaselor sanguine i a respiraiei. La nivelul integrrii psihosociale se caut reducerea perturba iilor venite din lumea social: se are n vedere eliminarea conflictelor, dorinelor, atarilor, ateptrilor i a identificrilor greite. Pentru a ne detaa de lume vom respecta Marele Legamnt[n lb. skrt.: maha vratta ] urmnd cele zece porunci: 5 porunci de pacificare cu lumea[n skrt.: Yama ] i cele 5 porunci de pacificare cu noi nine[n lb. skrt.: Niyama ]; mpcare; iertare; mulumirea; interiorizarea; auto-observarea; practica nonidentificrii; In urma condiionrii primite din prima copilrie am fost obinuii s ne identificm cu numele, cu trupul, cu mama, cu familia, n urma practicii exerciiului de relaxare vom descoperi experimental cine suntem, vom deveni con tieni c nu suntem identici cu trupul[trupul nu este dect haina pe care o purtm temporar]; vom deveni contieni c nu suntem identici cu numele pe care l-am primit; c nu suntem identici cu un gen, cu un corp, cu un neam, cu o limb vorbit; c nu suntem identici cu meseria pe care o practicm, i nici cu ceea ce posedm, cu averea, cu statutul economic sau profesional.

A . 5. Pregtirea locului de relaxare

9 9..1 1.. IIn nd du uc ciia as stt r riiii d de er re ella ax xa ar re e

[nainte de nceperea practic rii execiiului de relaxare v recomandm cititirea textului complet de mai jos; nregistrarea audio cuprinde o parte din textul complet] prox 9.1.1. Introducere; contact cu asculttorul; indicaii finale 9.1.2. Aezarea corpului ntr-o poziie imobil i confortabil

9 9..1 1..1 1.. IIn nttr ro od du uc ce er re e;; c co on ntta ac ctt c cu ua as sc cu ulltt tto or ru ull;; iin nd diic ca aiiii
Acum vei asculta nregistrarea metodei de relaxare prin pilotare auditiv, o metod secret ascuns de mii de ani Aezai-v ntr-o poziie confortabil Mesajul pe care-l ascultai v poate ajuta s nvai s v relaxai, s v linitii, Veti nva cum s v dezactivai contient, cum s v intrai ntr-o stare de repaus i calm, cum s intrai ntr-o stare de mpcare, de predare, de iertare i de iubire specific rugciunii, Mesajul pe care-l ascultai v poate ajuta s v regsii adevrata dumneavoastr identitate, s regsii comoara pe care nu o poate fura nimeni, lasa-ti mintea sa curga liber fara ca niciodata sa se opreasca la orice ar fi [Sutra Diamantului] , pe msur ce ascultai se declaneaz vindecarea amneziei, se declan eaz eliberarea amintirilor care sunt ngropate foarte profund, n dumneavoastr. Mesajul pe care-l ascultai v va ajuta s v rentoarce i ACAS, s v centrai, s regsii Impria lui Dumnezeu dinluntrul fiecruia din noi. Mesajul pe care-l ascultai v va ajuta s v da i seama cine suntei, s v gsii adevratul Eu, ceea ce auziti va declana eliberarea amintirilor care se afl foarte adnc ngropate n dumneavoastr, aceste amintiri se refer la starea de graie n care erai una Contiina Universal n care erai una cu omnicunoaterea i omnipotena, aceste amintiri v vor reda puterea de a v forma i de a v controla propria via, aceste amintiri v vor scapa de manipulare, de sub influena prinilor, frailor, profesorilor, autoritilor laice ori religioase, fr prini, fr frai, fr profesori care s v influeneze. Inima spiritul i capacittile dumneavoastr de cunoatere i de aciune, se vor extinde dincolo de puterea de nelegere a semenilor. Fundalul ritmic pe care-l ascultai v elibereaz, v cur de impuriti, v va umple cu o stare de bucurie cum nu a i mai tr it vreodat, simi cum ceva se elibereaz n tine, ceva minunat, ceva ce nu ai mai simit vreodat, materia corpului tau se metamorfozeaza intr-un corp de lumin invulnerabil, corp de lumin este invulnerabil, la germenii patogeni i la paraziii de pe Terra, toate celulele fac un salt la alt cod genetic , e ti o fiin nou, o fiin superioar pentru aceast planet, acum e ti gata de schimbare, eti gata s te cunoti pe tine s te ntlneti cu maretia, cu destinul, cu adevrata ta identitate.

Dac urmai instruciunile pe care le auzii vei nva s v detaai contient de perturbaiile exterioare, ve i nva s v izolai, vei nva s lsai n urm preocuprile i evenimentele de peste zi i vei plonja ntr-o stare plcut de calm i de relaxare, care va va permite s v vindecai, s v regenera i, s v amplificai performan ele, i capacitile, Frumuseea, sntatea, tinere ea pot fi pstrate i redobndite de toi cei ce vor practica de dou ori pe zi exerciiul de punere contient n repaus a corpului i a minii prin pilotare auditiv, Succesul, reuita, n nvarea deprinderii de a ne liniti contient corpul i mintea se dobndete prin antrenament corect i perseverent, prin repetarea exerciiului de relaxare, prin repetarea exerciiului de demobilizare sau de dezactivare contient. Exerciiul de relaxare, prin pilotare auditiv a crui nregistrare o ascultai acum i aici, folosete drept fundal sonor sunete, menite s provoace singure vindecarea, revitalizarea, i sincronizarea emisferelor cerebrale, fundalul sonor poate declana singur, independent de formulele sugestive, tranzi ia progresiv ctre ritmuri cerebrale lente caracteristice transei mistice a marilor maetri spirituali, fundalul sonor poate determina singur apariia unor ritmuri cerebrale specifice unei funcionri benefice a creierului. Pentru a beneficia de acest efecte asculttorul poate s foloseasc o pereche de cti stereo sau dou difuzoare, amplasate de o parte i de alta a capului, care s redea sau s genereze componenta proiectat a semnalului, ctre fiecare ureche.

acum vom prezenta caracteristicile modului de ascultare, dac nu vei nelege sau nu vei auzi vreo instruciune din mesajul nregistrat vei continua s ascultai fr s ntrerupe i exerciiul. pstrai-v starea de pasivitate, de calm, important este s ascultai ntreaga nregistrare, fr ncordri sau ntreruperi, fr spirit critic. Dac ntlnii erori sau greeli de pronunare trece i peste ele, fr s v lsai afectai sau perturbai, important este s v pstrai atitudinea de ng duin, de toleran i s ascultai mai departe, rmnei detaai, fr s v lsai atenia absorbit de aceste erori sau greeli, Pe parcursul ascultrii programului de relaxare inei n rezerv spiritul critic, Putei s folosii spiritul critic doar n cursul fazei preliminare de examinare a textului scris i n cursul fazei finale de evaluare a rezultatelor obinute, n faza de inducie a strii de relaxare suspendai spiritul critic, Fr suspendarea cenzurii sau a spiritului critic n cursul fazei de de inducie a strii de relaxare practicanii exerciiului de relaxare nu vor avea ce s evalueze, sau progresul va fi foarte lent, Dezvoltarea performan elor imaginative, deblocarea intuiiei sau amplificarea aptitudinilor creative se realizeaz ntr-un mod asemntor, de ctre participanii la o edin de brainstorming printr-un proces care cuprinde tot dou faze: 1. faza de suspendare a spiritului critic; participanii emit, imagineaz i consemneaz, fr nici un fel de constrngeri, toate ideile, soluiile, ipotezele de lucru, orict ar fi ele de bizare, de imposibile, de nonconformiste, sau de contrare bunului sim, locului comun, teoriilor actuale; fr aceast faz de suspendare a cenzurii sau a spiritului critic participanii nu ar avea ce idei noi s evalueze. In aceasta faz se lucreaz dup principiul mitralierei:cu ct crete numrul proiectilelor lansate(idei, ipoteze) cu att crete ansa de a fi atins inta vizat. 2. faza de examinare; participanii evalueaz cu spirit critic toate ideile aprute; Cuta i eliminarea grabei i a spiritului critic[unii practican i se poticnesc n erorile ntlnite; alii caut greelile altora din nevoia de a-i dovedi superioritatea i astfel pierd contactul cu mesajul de pilotare; cei ce se aga de orice ocazie pentru a critica irosesc ansa de a plonja n starea de relaxare. Nu ne aflm n competiie cu nimeni; Lao Zi(cap 33) spunea: cu adevrat puternic este cel care se nvinge pe sine iar nu acela care i nvinge pe alii; iluminat este cel care se cunoate pe sine nsui, iar nu acela care-i cunoate pe alii; Dialogul interior, vorbria sunt obiceiuri, procese automate care pot fi reduse prin repetarea exerciiului de centrare n contien. Lao Zi(cap. 56) spunea: Cel ce este contient nu vorbete; cel ce vorbete nu este contient (Cel care tie s fie atent nu vorbete; cel ce vorbete nu tie s fie atent) [zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi3. ] Metoda antic de pilotare prin ascultare permite fiecrui practicant s practice plonjarea n starea de predare, de acceptare, de iubire i de iertare din timpul rugciunii, Dac rug ciunea este doar vorbit ea r mne exterioar, ea reprezint o ancorare n lumea din afar, ce mpiedic contientizarea, ruperea de suprafa i interiorizarea, Iisus spunea :Cutai mai nti mp ria lui Dumnezeu i neprihnirea Lui, i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra; Nu v ngrijorai de ziua de mine; cci ziua de mine se va ngrijora de ea nsi, Ajunge zilei necazul ei[Matei 6. 33-34; Luca 12.31] , La ntrebarea : " Unde s cutm Impria lui Dumnezeu? ", Iisus a rspuns astfel: " Impria lui Dumnezeu nu vine n aa fel ca s izbeasc privirile, Nu se poate zice : " Uite-o aici, sau Uite-o acolo! ", Cci iat c Impria lui Dumnezeu este nluntrul vostru [Luca 17. 21], Iisus spunea s cutm mai nti Altarul( Imp ria lui Dumnezeu; Centrul; cauza )i apoi vom primi darurile i harurile pe deasupra(efectele; desavarsirile; capacitatile divine), Doar practicantul centrat pe o stare de contien imparial nentrerupt, are ansa s se rup de suprafa, s se interiorizeze, s se dezactiveze fr ca simultan s-i piard contiena,

Doar practicantul centrat pe starea de atenie care se vede din afar, ca un martor obiectiv, folosete ocazia de a plonja n centru rmnnd treaz, doar cel ce se menine treaz atent la doar la ascultarea vocii care-l piloteaz, are ansa s se dezactiveze, fr ca simultan s-i piard contiena, Rmnei ateni la vocea pe care o ascultai ca o mam care se culc avnd atenia fixat pe respiraia pruncului su, Iisus recomanda vegherea n cursul interiorizrii i a suspendrii gndirii: Vegheai dar, pentru c nu tii n ce zi[moment ] va veni Domnul vostru, De aceea i voi fii gata; cci Fiul omului va veni n ceasul n care nu v gndii[Matei 24. 42-44], Nu v fie team s adormii n timpul ascultrii, Dac r mnei ateni la vocea pe care o ascultai ca o mam care se culc avnd atenia fixat pe respiraia pruncului su, nseamn c v aflai n trans hipnotic, iar nu n somn Oamenilor li s-a inoculat o imagine eronat despre somn, despre trans i despre hipnoz, Aceast imagine eronat a fost creat de cei ce nu vor s piard monopolul manipulrii sociale, Toate mijloacele de influenare pot fi folosite n folosul sau n defavoarea noastr, Orice lucru[televiziunea; avionul; cuitul; organizarea statal] nu este n sine ceva bun sau ru, Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv n funcie de nivelul de contiin atins de utilizatorul acestuia; un bisturiu aflat n mna unui chirurg poate salva viaa; acelai bisturiu, n mna unui criminal, este folosit pentru a lua viaa semenilor. Hipnoza nu trebuie etichetat drept rea sau bun. Osho spunea c : hipnoza este scara pe care am cobort, n lumea de la periferie, n care am czut prizonieri, aceeai scar poate fi utilizat i pentru a urca, pentru a ne elibera din robie, din ignoran, de identificri, pentru a ne trezi la realitate. Sfntul Grigorie Trezitorul este considerat a fi cel care prezideaz hipnoza, In lumina cercetrilor neurofiziologice actuale aceast identificare superficial dintre hipnoz i somn s-a dovedit fals, S-a descoperit c ritmurile electro-encefalografice[EEG] infirm etichetarea drept somn a unei stri, care este n fapt una de trezire sau de veghe paradoxal, cunoscut nc din antichitate sub numele de turiya[n lb. skrt.; lit. :a patra stare] (revedei textul referitor la strile de contiin cap. 4), Asemnarea cu somnul al unor manifestri ale transei auto ori hetero-hipnotice a condus la etichetarea acesteia dup Hypnos[n lb. greac:lit. :zeul somnului; somn], O astfel de etichetare nu ine cont de existena transei la persoane care par a se afla n stare de veghe, Un orator, un cunoscut om politic american, i-a rugat prietenul s-i fac semn, atunci cnd timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta ntr-o ciupitur sau ntr-o neptur cu acul de la cravat n pulpa piciorului; absorbia concentrativ a oratorului a fost ns aa de profund nct acesta nu a simit nimic la ciupitur i nu s-a oprit dect dup mult timp, dup ce acul de la cravat a fost complet nfipt n pulpa piciorului, Aceeai anestezie s-a observat n cursul rzboilui Ruso-Japonez i la piloii rui cu rni foarte grave; piloii erau a a de preocupai s salveze puinele aparate de zbor aflate n dotare, nct n ciuda unor rni care n mod normal ar fi cauzat moartea i ddeau duhul, doar dup ce-i ndeplineau misiunea:aducerea avionului la sol, Excesul de zel poate fi un obstacol fiindc n loc de relaxare se ajunge la ncordare. Atitudinea corect este cea de centrarea n contien imparial. Este necesar participarea contient a fiecrui practicant, Chiar dac anterior am fost nvtai s ateptm pasiv instalarea efectelor unui medicament sau a unui alt mijloc terapeutic, trebuie ca de acum s nelegem necesitatea participrii noastre contiente la procesul de dezactivare i de reactivare, Trezirea, deteptarea noastr din somnul ignoranei se realizeaz doar n prezena luminii contienei, Degeaba cltorim dac nu vedem nimic din ceea ce ntlnim, Degeaba cltorim dac dormim, dac nu suntem prezeni, trezii. Fii contieni de faptul c n aceast cltorie nu suntei pacieni, nu suntei aezai pe o platform care v va duce singur la destinaie. Nimeni nu poate c ltori n locul nostru, fiecare om trebuie s ajung la destinaie, fiecare om trebuie s experimenteze descoperirea adevratei sale identiti, fiecare om trebuie s se elibereze din adormire, fiecare om trebuie s se trezeasc, noi putem deveni responsabili de soarta pe care o avem sau putem rmne iresposabili, acuzndu-i pe alii de eecul nostru, dac pierdei firul, ascultai n continuare din locul n care v aflai, revenii fr s v pese la ascultare, revenii la ascultarea programului din locul n care v aflai, fr s v lsai afectai.

Dac v este somn, lsai-v s adormii, nseamn c aveai nevoie de odihn, de somn, Dac vei repeta zilnic ascultarea, alegnd pentru antrenament momentele n care suntei odihnii, vei realiza capacitatea de a rmne observatori contieni pe tot parcursul exerciiului de relaxare din prezenta nregistrare, Doar dac vei repeta zilnic ascultarea, dac vei practica zilnic dezactivarea sau oprirea contient a fluxului spre exterior, vei realiza refluxul, interiorizarea contient, care v va permite s v cunoatei adevrata dumneavoastr identitate, vei obine roadele punerii contiente n repaus a corpului i a minii, vei realiza vindecarea, eliberarea din starea de nstrinare, regsirea de sine, rectigarea elanului, entuziasmului, optimismului i a bucuriei de a trii, Ascultai vocea, nimic altceva nu v mai intereseaz, lsai deoparte orice grab, nu suntei grbii, Pe trmul interior nu v aflai n competiie cu nimeni, v intereseaz doar s fii ateni la ceea ce facei aici i acum, s v observai propriile senzaii, pe trmul interior nu putei s v minii, cine crede c poate realiza ceva nelndu-se sau furndu-se pe sine nsui nu ajunge departe, , dac un om este serios i sincer cu sine nsui atunci el nu-i fur singur ansa de a realiza autocunoaterea i autocontrolul, dac un om este serios i sincer cu sine nsui atunci el nu-i risipete ansa de a se vindeca de orbire, de ignoran, i de amnezie, Boala care se afl la rdcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii, trirea n ntuneric, ignorana, orbirea, uitarea propriei noastre identiti, iar aceast maladie nu se vindec prin minciun, ci prin trezirea la realitatea veritabil pe care nu o vedem, toi oamenii sunt nzestrai n adnc cu ochi, cu vedere subtil , situat dincolo de ochii corpului fizic, care nu v d, ci doar privesc, Transformai cuvintele auzite ntr-un ir de sugestii pe care le mbrcai n senzaii amintiri, stri, atitudini, experiene senzoriale, imagini i sunete, nu ascultai cuvinte goale, de semnificaie, dai via cuvintelor ndreptndu-v atenia ctre ceea ce ele desemneaz, pe noi nu ne intereseaz etichetele de pe borcane, ci coninutul acestor borcane, senzaiile pe care cuvintele le desemneaz, Pe msur ce vei intra ntr-o atitudine receptiv, necenzurat i de tot mai mare plasticitate mental vei constata c vocea pe care o auzii v mobilizeaz imagina ia, amintirile, tr irile, iv transmite mesaje care se transform natural ntr-un film nentrerupt, format din senzaii, percepii, amintiri, imagini, vizualizri, stri de spirit, Vocea pe care o auzii apeleaz la propria dumneavoastr experien senzorial, vocea pe care o auzii v evoc amintiri i v trezete imaginaia, ceea ce v uureaz plonjarea ntr-o stare de fericire, de senintate, de calm i mpcare, vocea pe care o ascultai v faciliteaz plonjarea ntr-o stare de n elegere, de acceptare, de mpcare, de iubire pentru tot ce exist. Inainte de a intra ntr-o stare mai profund de calm i de linitire, s nelegem mai precis inta sau elul acestei cl torii interioare prilejuite de exerciiul de relaxare i mijloacele pe care le avem la dispoziie pentru a ajunge la destinaie, ne propunem s trecem la volanul propriului vehicul, este vorba despre o asistare contient a proceselor de dezactivare, de stingere, de oprire, de interiorizare cu ocazia intrrii n somn profund, aa cum nvm s conducem un automobil i conducerea propriului vehicul se nva, cele mai importante comenzi la orice vehicul sunt cele de oprire i de pornire dac nu tim cum s-l oprim, este preferabil s nu pornim un vehicul, orice om utilizeaz un vehicul, pornit de la natere pe pilot automat, corpul este un vehicul pe care omul nu tie cum s-l opreasc i cum s-l porneasc, aceast ignoran i neputin se datoreaz faptului ca omul nu este instruit s realizeze autocunoaterea i autocontrolul, el este condiionat s devin recipient, s devin pacient, s

se umple ca un bidon cu tot felul de medicamente minune, s atepte pasiv ca vindecarea sa vin din afar de la medicamente, de la dispozitive minune, de la ali oameni, de la chirurgi, Omul a fost condiionat s triasc pentru a avea, s triasc pentru a se umple cu plceri efemere, cu informaii, omul a fost programat s triasc pentru a se mplini prin ceea ce posed, sau acumuleaz omul a fost condiionat s se identifice cu ceea ce are, iar nu cu ceea ce este nimeni nu este interesat ca omul s afle cine este, se exercit toate presiunile ca omul s fie preocupat de procurarea banilor, i s uite de adevrata sa menire: deteptarea nimeni nu o s fie vreodat interesat ca dumneavoastr s v trezii, s fii liberi, eliberai de condiionri, s spargei tiparele reprezentate de prejudeci, credine i dogme, nimeni nu o s fie vreodat interesat ca dumneavoastr s fii independeni, sntoi, invulnerabili, la manipulare, i nimeni nu v poate face cadou trezirea, deteptarea, eliberarea, deschiderea propriilor dumneavoastr ochi, Orice om utilizeaz un vehicul care are trei pri, care corespund celor trei nveliuri sau celor 3 corpuri: 1. o parte material, carcasa, corpul sau haina pe care o lepdm la moarte sau n cursul detarii accidentale sau contiente de corp; 2. o parte energetic, reprezentat de ctre sistemul de receptie, de prelucrare i de emisie sau transmisie al forei sau a energiei vitale i 3. o parte informaional, reprezentat de ctre, sistemul de receptie, de prelucrare i de emisie al informaiilor, care poate fi comparat cu oferul unui taxi sau cu pilotul automat al unui avion, dar noi nu suntem vehiculul, ci cltorul, adic suntem ceva diferit de corp, de carcas, noi nu suntem sistemul de activare sau de animare al materiei corpului, noi nu suntem oferul, sau, pilotul automat, suntem diferii chiar de gndire, de minte, sau de rolurile pe care le jucm pe parcursul vieii, i cu care ne-am identificat sau am fost identificai de semeni, Metoda de relaxare prin pilotare auditiv este o cale de reg sire i de eliberare de identificri, o cale de eliberare din agitaia exterioar, o cale de centrare n CENTRU n ochiul imobil al ciclonului, care ne conduce la rentoarcerea acas i la a doua natere despre care vorbea Socrate n metoda sa de moire, cunoscut sub numele de maeutic Metoda de relaxare prin pilotare auditiv v va ajuta s experimentai ntoarcerea acas, v va ajuta s v retragei din agitaia din afar , pentru a v redescoperi, pentru a v aduce aminte cine suntei, pentru a v vindeca de amnezia de care sufer membrii prezentei civilizaii de pe Terra Civilizaiile extraterestre consider c n prezent Terra este ocupat de o specie amnezic, o specie ale crei entiti i exercit ocazional capacitatea de fi contient de sine.. Dac o specie este alctuit n propor ie de peste 90% din entiti care se comport ca nite recipiente, dei n realitate sunt izvoare, ea se autoanihileaz . Terra este ocupat de o specie alctuit din entiti amputate sau castrate prin programare sau condiionare, pentru a se comporta ca nite recipiente, pentru a neglija contiena, pentru a se ndrepta exclusiv spre lumea din afar , pentru a pierde contactul contient cu lumea dinluntru, Iisus constata aceasta polarizare spre exterior: Vai de voi, crturari i farisei farnici! Pentru c voi curtai partea din afar a paharului i a blidului, dar nluntru sunt pline de rpire i necumptare[Matei 23. 25; Marcu 7. 4; Luca 13. 39] Terra este ocupat de o specie alctuit din entiti programate s triasc pentru a avea i pentru a se identifica cu cea ce le umple sau cu ceea ce posed (titluri, averi, cunotine, poziii n ierarhia social, profesional) O specie alctuit din entiti recipient, are o speran redus de via, att la nivel individual ct i colectiv, individual

entitile care alctuiesc o astfel de civilizaie se degradeaz genetic accelerat din cauza pierderii legturii cu baza informaional a universului, ceea ce conduce la vulnerabilitate la dependene, la maladii, la instabilitate interioar i la o durat scurt de via, colectiv, speciile alc tuite din entiti dezr dcinate, alienate, rupte de baza informaional a universului , amputatesau fracturate, conduc la organisme sociale neviabile, la civiliza ii, la popoare care se autoanihileaz, prin conflicte, comportament antisocial, Autoanihilarea individual, ca i cea colectiv, ncepe la nivel cauzal din clipa n care o entitate renun la contien i nceteaz s mai triasc pentru a fi n favoarea lui a avea, De ce oamenii i ucid semenii, dac nu fiindc nu vd c se ucid pe ei, ? De ce oamenii fac ru semenilor, dac nu fiindc nu vd c-i fac ru lor nile, De ce oamenii distrug mediul ambiant, dac nu fiindc nu vd c se distrug pe ei nii, Boala care se afl la rdcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii, trirea n ntuneric, ignorana, orbirea, uitarea propriei noastre identiti, iar aceast maladie nu se vindec prin minciun, ci prin trezirea la realitatea veritabil pe care nu o vedem, toi oamenii sunt nzestrai n adnc cu ochi, cu vedere subtil , situat dincolo de ochii corpului fizic, care nu v d, ci doar privesc, Apaii afirmau c: dac nu trim n armonie cu noi nine totul se d peste cap, cum s trim n armonie cu natura i cu ceilali oameni, dac ne pierdem armonia, unitatea sau legtura cu Dumnezeu, cu izvorul universului, care se afl n adncul fiecruia dintre noi, Iisus le spunea contemporanilor c : Impria lui Dumnezeu nu este afar , aici sau acolo, ci nluntrul vostru, Cu alt ocazie Iisus recomanda interiorizarea: Intoarcei-v, cci mpria lui Dumnezeu este aproape Apreciem imens apa, aerul atunci cnd ne lipsesc, Azi, nconjurai de artificial, apreciem naturalul care ne lipsete, Tendina mondial de rentoarcere la natur este un rspuns la aceast lips, Rentoarcere la natur , este un simptom al ruperii noastre de firesc, de natural Tentativele de rentoarcere la natur s-au soldat cu un eec dac n prealabil nu se realizeaz rentoarcerea la natura profund din noi nine, Ruperea interioar de sinele universului este cauza pierderii armoniei, este cauza ruperii exterioare, de semeni, de mediu, Rentoarcere la natura din afar este un efect al rentoarcerii la natura profund din noi nine, Ceea ce uit oamenii este c Natura nu se afl doar n afar, ci i n profunzimea oricrei fiine vii, Ritmurile fundamentale ale universului cnt n fiecare dintre oameni realiznd miracolul vieii, Adevrata rentoarcere la natur de care ne-am rupt se poate realiza acum i aici, contactnd izvorul vieii din noi nine dar oamenii au fost rup i de interior, au fost nlnuii n lumea din afar, au fost dezbinai i adormii cu ideologii sau cu opium pentru mase; cile de salvare au fost confiscate, monopolizate, deformate, transformate n ideologii, n mijloace de condiionare, n ideologii, n religii colonialiste; oamenii au fost culpabiliza i, dezrdcinai, nstrinai, alienai, compartimentai, fracturai, pentru a uita s contacteze realitatea, pentru a fi mai uor de dezbinat, doar pe un amnezic sau pe un orb l poi pcli s lupte mpotriva fratelui lui, doar de la un om, care i-a uitat propria identitate, te poi atepta s-i ucid aproapele, s-i nele semenii, dac ave i senzaia c cineva v insult, v nedreptete, v dorete rul nu v identificai cu victima, nu cdei n capcana dumniei, nu v lsai ocupai de ur, fiindc prin polarizare devenii o parte a cuplului agresor-victim i intrai ntr-un cerc vicios, cel ce este prizonier al unui astfel de relaii orizontale, pierde ansa realizrii unor relaii verticale care prilejuiesc contactul contient cu baza informaional a universului, nu v lsai implicat, ptat, amestecat, tras n jos, ori de cte ori simii c ncepe s v ocupe mnia, furia, ura, dorina de rzbunare, umplei-v de mil pentru cel care v-a fcut ru, i repetai n minte cuvintele lui Iisus:

Iart-i Doamne c nu tiu ce fac, rugai-v la Dumnezeu, pentru ndreptarea lor, pentru salvarea lor, In relaiile de zi cu zi nu v identificai cu inta laudelor sau insultelor, putei suporta oricte insulte dac simii c ele nu v sunt adresate, dac nu v identificai cu inta acestora, insultele sau laudele sunt butoanele de comand ale oamenilor netrezii, umplei-v de mil fa de cei ce tr iesc n suferin i ignoran, ei v adreseaz insulte fr s tie c inta acestor insulte sunt chiar ei nii, dac oamenii ar vedea cine sunt, ei nu ar deveni o mas de manevr, ei nu ar fi buni executani ai unor ordine abominabile care au condus la crime, la asasinate n mas, la genocid, dac oamenii ar vedea c toi semenii lor sunt degete ale aceleiai mini, ei nu ar deveni soldai, ucigai, hoi, doar copii mici mai v d acest lucru, ei plng atunci cnd altul sufer , la ei empatia, mila este fireasc, iar nu impus prin norme morale artificiale iubirea impus, prin reguli de conduit moral nu are niciodat valoarea iubirii care se nate din vederea realitii sau din reamintirea adevratei noastre identiti, iubirea veritabil este rodul trezirii

Doar dac un om rmne un martor contient n clipa n care reuete s-i dezactiveze corpul, el se elibereaz din starea de identificare cu vehiculul i, reproduce contient rentoarcerea, regresia n starea iniial de nou nscut, un astfel de om merge ctre momentul n care se nate a doua oar, , dac un om dezactiveaz sau oprete propriul vehicul i constat c totui contiena sa se pstreaz, atunci acel om se elibereaz contient din starea de identificare cu vehiculul, i se centreaz n adevrata sa natur, existena etern a contienei, persoana care-i dezactiveaz propriul vehicul reproduce contient ceea ce se petrece la intrarea n somn, despre un astfel de om Lao Zi spunea c reusete s se sting fr a muri, un astfel de om moare ca smn, pentru a se mplini, pentru a se nate din nou ca arbore, un astfel de om moare ca vierme pentru a se metamorfoza n fluture, Iisus se refer la acelai lucru cnd afirm: Cine i va pstra viaa, o va pierde; i cine i va pierde viaa pentru mine, o va ctiga, [Matei 10. 39] Cel ce se stinge la periferie se trezete n centru, Dac reproducem contient stingerea, dezactivarea, care se petrece atunci cnd intrm n somn, ne rectigm viaa prednd-o izvorului universal de via, ne rectigm viaa prednd-o lui Dumnezeu , redevenim ceea ce am fost dintotdeauna o ramur a izvorului inepuizabil, Dac reproducem contient stingerea ce se petrece cnd intrm n somn, ne reamintim cine suntem, ne reamintim cine am fost nainte de a a fi steri, nainte de a cdea prizonieri ai identificrilor cu lumea din afar, nainte de a lua drept adevrata noastr fa, persoana sau mtile [n lb. greac:"persona"] pe care ni le-a lipit condiionarea social, Chiar dac un om a uitat cine este chiar dac a uitat c este un mprat, iar, nu un ceretor, omul a fost, este i va rmne o manifestare a contiinei de sine a universului, un flux, un vrtej, un templu, locuit de materia, energia i contiina de sine a universului, chiar dac pn n clipa descoperirii experimentale de sine, un om nu a deschis nc ochii ca s vad cine este, din momentul trezirii la adevrata realitate, el va ncepe s vad c fiecare faptur este o manifestare a contiinei de sine a universului, atunci cnd va vedea c fiecare om este un templu locuit n profunzimea sa de Divinitate, va nelege necesitatea respectrii celor dou poruncii despre care Iisus spunea c n ele sunt cuprinse toate celelalte zece: S iubeti pe Domnul, Dumnezeul tu cu toat inima ta, cu tot sufletul tu i cu tot cugetul tu, S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui, n aceste dou porunci se cuprinde toat Legea i Prorocii[Matei 22. 37- 40], Cu alt ocazie Iisus recomanda: Tot ce voii s v fac vou oamenii, face i-le i voi la fel; cci n aceasta este cuprins Legea i Prorocii[Matei7. 12; Luca 6. 31]

chiar dac un om nu s-a trezit nc la contiina de sine, din cauza faptului c a fost condiionat s se identifice eronat cu periferia, acum, dup dispariia orbirii sau a ignoranei el va ncepe s vad c fiecare fiin este n cele din urm una cu oceanul primordial sau cu realitatea etern imuabil i omniprezent din Centru, aa cum valurile sunt n cele din urm manifestri pe suprafaa oceanului, doar dac stingem lumina trectoare, fenomenal, din afar, doar dac stingem agitaia, cutarea exterioar i vom intra n ochiul imuabil al ciclonului sau vrtejului, vom ncepe s vedem lumina etern necreat, izvort din Centrul absolut, omniprezent de dincolo de timp i spaiu, dac stingem lumina trectoare, de la periferie, vom ncepe s vedem lumina care umple, anim i susine ntreg universul manifestat, universul manifestat seamn cu un aisberg sau cu un ghetar, care plutete la suprafaa acestui ocean etern partea de la suprafa este nesemnificativ n raport cu partea aflat n adnc, sub suprafa, n interior, dar n esen aisbergul nu este deosebit de oceanul n care plutete, n esen valurile i oceanul pe care se manifest sunt alctuite din aceeai ap universal doar dac stingem identificarea cu centrul de la periferie[doar dac stingem identificarea cu falsul centru sau eu, care ne-a fost inoculat ca un implant de ctre societate, vom descoperi c adevratul nostru centru este i centrul universului, c adevrata noastr identitate este oceanul de lumin al contiintei universale, Contiina Divin adevrata frumusee i vindecare se manifest atunci cnd omul ajunge n centrul fiinei sale, la Altar, din acel moment omul realizeaz alinierea, conjucia, unificarea, reasamblarea sau continuitatea dintre centru i periferie, dintre adnc i suprafa, dintre sine i ceilali, Divinul nu mai rmne o scnteie, ascuns n profunzimea fiecrei fiine, o scnteie acoperit de impuriti, ci radiaz n toat splendoarea sa viaa, armonia, darurile, harurile, frumuseea, sntatea, puterile divine, atunci omul devine flautul n care cnt Divinitatea, un astfel de om radiaz n jurul su armonia, vindecarea, iar oamenii l vor considera: o manifestare a divinului pe pamnt, un binefctor, un sfnt o fiin nzestrat cu puteri divine, toi oameni sunt ochii i urechile ce informeaz contiina cosmic doar omul sacru, sfnt sau divin este i urechea care aude mesajele revelate de contiina cosmic [in lb. skrt. :shruti] i gura prin care se exprim Divinitatea, doar omul, sfnt este canalul sau templul n care locuiete Divinitatea, [vedeti:pag, 25; cap.

Dac un om este plin, ocupat, el nu poate primi nimic, el nu poate deveni flautul n care cnt Divinitatea, Dac un un receptor de radio sau de televiziune este plin, ocupat, de un anumit post, atunci receptorul nu prinde sau nu recepioneaz nimic din ceea ce i se transmite pe o alt frecven, nu poi pune un ceai nou ntr-o ceac ocupat sau plin cu ceaiul vechi. Ascultarea textului de relaxare trebuie s fie realizat ntr-o stare de gol(ire), ntr-o stare de contien care suspend gndirea, ntr-un spaiu vid, ca acela care urmeaz dup punerea unei ntrebri i nainte de apariia rspunsului, o stare similar uimirii pe care ne-o ofer descoperirea unui peisaj sublim, care ne las suspendai, interzii,mui de uimire, cu respiraia tiat, paralizai, nlemnii . Daca vreti sa obtineti ceva in cursul exercitiului(cautati rezultate, efecte) inseamna ca traiti in viitor si ratati poarta care nu este deschisa decat acum si aici . Dup fiecare sugestie rmnei ntr-o stare de suspendare, de gol, ca atunci cnd asteptai rspunsul la o ntrebare, ca o privire n gol, ca o privire la infinit, declanat de mareia unui peisaj, o stare de ateptare, fr idei preconcepute, cu ochi proaspei, ca la prima ntlnire.Fiecare audiie a nregistrrii s fie prilejul unei noi ntlniri, unei practici noi, ca i cum ar fi ascultat pentru prima dat [i pentru ultima dat n via, ca o ans unic de supravieuire

In lb. japonez: shikantaza [lit. :"a sta aezat, legat, ancorat (za) fr a ntlni(ta) nimic(shikan)"] desemneaza forma de a ezare(zazen) , care const n a te detaa de orice suport exterior n timpul meditatiei, spre deosebire de nceptori, care se pot ajuta de practica ascultrii textelor de pilotare, de numrarea inspiraiilor(sosoku-kan) sau de contemplarea unei ntrebari paradoxale fr rspuns raional(kan; de ex, :"cum introduci un fir de a prin mai multe guri de ac simultan"); dup Dogen Zenji shikantaza -o stare caracterizat de o atenie susinut, vie i eliberat de orice gnduri, care nu se fixeaz pe nici un obiect i nu se ataeaz de nici un coninut-reprezint forma cea mai pur i cea mai elevat a Zazen-ului; Hakuun Ryko Yasutami, maestru modern de Zen scrie n "Sfaturi de nceput la practica Zen": Shikantaza este o stare de trezire i de concentrare, comparabil cu aceea a unui om confruntat cu moartea. Imaginai-v c suntei angajat ntr-un duel cu sabia, ca acelea practicate n vechea Japonie. Sunteti obligat sa va urmariti adversarul cu o aten ie nencetat. Daca atentia vi se stinge, chiar i pentru o clip, vei fi imediat lovit mortal; Multimea se aduna pentru a urmari lupta. Nefiind orb, vedei spectatorii cu coada ochiului; nefiind surd i auzii, dar pe durata luptei spiritul dumneavoastr nu se las distras de aceste impresii senzoriale Aceast atitudine n timpul luptei o pot avea numai cei care nu sunt ocupai de frica de moarte, cei ce privesc viaa ca pe o ocazie de eliberare, ca i strmoii notri din Dacia; n orice btlie cei ocupai de frica de moarte sunt deja nvini; nu ntmpltor cel ce realizeaz deteptarea este n multe tradiii lupttorul(Arjuna; Buddha), vntorul, cluza-stalker, deschiztorul de drumuri)] Ascultai ntr-o atitudine de veghere, lipsit ncordare, lipsit de grab, fr dorina de a realiza repede rezultatele cutate, nu ne mai intereseaz nimic din exterior, ne intereseaz doar ceea ce facem acum. Dac suntem absorbii doar de ceea ce facem acum i aici , nu ne mai intereseaz efectele, rezultatele, succesul sau eecul, aceste lucruri exterioare vin de la sine. Revoluia interioar este adevrata revoluie de care are nevoie specia uman. Vindecarea societii, ncepe cu noi nine, cu fiecare celul, a organismului social. Toate revoluiile din afar, la nivelul organismului social , toate revoluiile care de-a lungul istoriei au provocat attea suferine i pierderi de viei omeneti, nu au salvat civilizaia terestr de la autoanihilare, ci doar au mrit eficiena procesului de autodistrugere. Toate revoluiile din afar, au accelerat doar viteza cu care ne deplasm spre dezastru. Doar revoluia interioar poate salva omul i civilizaia de pe Terra Transformarea sugestiilor n auto-sugestii Imaginai-v c cel care v vorbete de acum nainte suntei chiar dumneavoastr, S-a descoperit c o un transplant este respins, n timp ce o auto-gref nu este respins, Panourile publicitare utilizeaz acest adevr experimental, atunci cnd textul pe care-l citim sun: cumpr produsul X, m simt bine dac utilizez produsul Y Oricine tie c o auto-gref este uor acceptat, n schimb n cazul transplantrii unui organ de la un donator strin, se manifest respingerea i este necesar reducerea rspunsului imunitar prin administrarea unor medicamente imunosupresoare. Tot aa se petrec lucrurile i cu o sugestie strin, orice sugestie strin se interiorizeaz doar dup ce a depit filtrul instanelor critice. Instanele critice pot accepta ori respinge o sugestie; instanele critice joac rolul de baraj de protecie, de sistem imunitar informaional, care ne protejeaz de virusare, Pentru ca sugestiile s se interiorizeze, fr a fi deformate, le vom transforma n auto-sugestii Pentru ca sugestiile de vindecare, trezire.. s devin eficiente n inducerea reaciilor psihosomatice este important ca sa nu implicm instanele critice, cenzura, programele implantate, concepiile inoculate, condiionrile, limitrile, credinele, prejudecile, sentimentele de inferioritate. Pentru ca sugestiile s se interiorizeze, pentru a deveni efective este important ca acestea s fie tratate cu acceptarea sau ngduina unui observator imparial. In faza de ascultare abandonai analiza lingvistic, critica, si renunai la etichetari, la descoperirea erorilor. Abandonai lupt, ostilitatea, nu v mai intereseaz s v dovedii superioritatea, ci sa intrati in colaborare, sa va uniti fortele reducei agitaia sau lupta..

Nu activai mintea raional, nu trezii instanele intelectuale, critice, unde se afl sdit lipsa de ncredere n propriile noastre posibiliti. Puterea de a mica munii din loc se afl n fiecare din noi, Dac s-a neles necesitatea trecerii de la sugestie la autosugestie solicit asculttorilor acestui program s aib de acum nainte atitudinea c se aud pe ei nii. Dac, am citit textul complet i am acceptat fiecare sugestie, ncep de acum s am senzaia c m aud pe mine. Incep de acum s am senzaia c vorbesc din afara mea. Toi cei ce ascult pot s intre imaginativ n aceeai atitudine. Imaginai-v c vocea pe care o auzii este a sufletului dumneavoastr pereche. Imi imaginez c tot ceea ce aud spun chiar eu, parc a vorbi eu nsumi, cu o voce modificat electronic. Parc a vorbi eu nsumi cu alt voce, ca i cum eu nsumi m-a afla ntr-un alt corp. Tot ce aud, este tot ceea ce a fi spus eu nsumi, dac a dori s m linitesc, s m dezactivez, dac a dori s m vindec, s m regsesc, s m ntorc, la ceea ce sunt, Imi nsuesc tot ceea ce aud ca i cum ar fi spuse de mine nsumi. Ascult sunetele din natur, m las legnat de valuri. Imi imaginez c sunt aezat pe o plaj linitit, n siguran, confortabil, ntr-un loc tiut doar de minentr-un loc unde m-am simit foarte bine, unde nimic nu o s poat s m deranjeze pe durata exerciiului, Acum am senzaia c mi vorbesc mie nsumi, tot ce aud trezete n mine, ca un ecou, natural, senzaia c ceva m cheam s m ntorc acas din rtcirea n afar de pn acum tot ce aud m face s las deoparte orice preocupri strine, intrrii n ascultare ntr-o stare de calm i de armonie las deoparte orice preocupri strine i nu m mai intereseaz nimic altceva n afara ascultrii sunetelor pe care le aud Respir liber, atept s m linitesc. Imi imaginez c sunt o ap din ce n ce mai limpede, Tulburarea din ap se aeaz, impuritile din ap dispar, se sedimenteaz, atunci cnd dispare agitaia redevin ca i apa din ce n ce mai limpede. din ce n ce mai senin, tot mai clartot ce aud se repet n gnd, ca un ecou firesc, ca i cum ar fi o melodie drag pe care o fredonez fr voia mea, fr efort, asist la un proces firesc de oglindire interioar a tot ceea ce aud sub form de senzaii, de triri, de imagini, de gnduri Imi imaginez c mi-am nregistrat propriile gnduri, tocmai pentru a nu face eforturi de memorie, ca s-mi amintesc ceea ce trebuie s fac n fiecare faz a exerciiului de relaxare, pentru a-mi fi uura procesul de abandonare, de predare, de impacarea cu el insusi. Aa pot s m las n voia ascultrii Incep prin a examina dac am luat toate msurile ca s nu fiu deranjat pe parcursul antrenamentului stau cteva clipe i examinez cu atenie dac sunt respectate toate condiiile expuse n faza preliminar. Dac am luat toate msurile ca s nu fi perturbat, pe durata exerciiului de relaxare, m observ, dac am luat toate msurile ca s nu fi perturbat de sonerii, de telefoane, de mbrcminte strmt, de nevoi fiziologice, pot s ncep antrenamentul pentru a nva conducerea propriului vehicul.

9 9..1 1..2 2A A e ez za arre ea ac co orrp pu ullu uii n nttrr--o op po oz ziiiie e iim mo ob biill ii c co on nffo orrtta ab biill
dac mi-am rezervat timpul necesar ascultrii pot ncepe exerciiul de relaxare, Dac sunt gata ncep pregtirea pentru a intra ntr-o poziie de repaus pentru a intra ntr-o poziie imobil, natural i confortabil m ridic n picioare, din orice poziie m-a afla Acum ncep s m scutur bine, aa, mi scutur bine minile, picioarele, acum ncep s-mi ntind bine tot corpul, aa, ridic braele deasupra capului, ntind braele ct mai mult, m ntind tot mai bine, ntind picioarele, aa, ntind minile i picioarele ct mai mult casc, aa, ntind bine tot corpul, casc, aaaaa, i m ntind bine procedez la fel ca atunci cnd vreau s m culc, s adorm, acum ncep s m aez, sunt atent s urmez instruciunile, de aezare, acum ncep s m aez lent pe spate,

calm, atent, mi aez spatele foarte lent, sunt atent la contactul fiecrei vertebre cu suprafaa pe care m aez, m aez pe spate foarte lent, m aez pe spate pe suprafaa plan pe care am ales-o pentru exerciiul de relaxare, sunt atent la contactul fiecrei vertebre cu suprafaa de relaxare, , aa, acum sunt aezat pe spate din ce n ce mai confortabil, intru ntr-o poziie imobil i confortabil, m aez, tot mai confortabil, m observ aduc propriului meu vehicul n stare de repaus las corpul meu aezat ntr-o poziie natural, confortabil, i, imobil nchid ochii, relaxez pleopele, simt cum pleopele mele devin din ce n ce mai grele, pleopele mele devin tot mai grele, nu le mai pot ridica, las corpul n repaus, abandonat, inert, nu m deranjeaz nimic din afar, sunt atent doar la indicaiile pe care mi le transmite vocea care m nsoete, m aez, intru ntr-o poziie ct mai natural, ct mai comod, i ct mai confortabil, Orice proces de adormire ncepe cu aezarea ntr-o poziie fix i comod a corpului, care este meninut pe toat durata somnului, acum ncep s aez membrele ntr-o poziie ct mai stabil i ct mai comod, nchid ochii, rmn cu ochii nchii pn la sfritul exerciiului acum mi ndrept atenia asupra braului drept ridic braul drept la 10-20 cm deasupra suprafeei de sprijin, l in ridicat cteva clipe, pe msur ce in braul drept ridicat ncep s simt cum braul meu drept devine din ce n ce mai greu, sunt atent la senzatia de greutate din braul meu drept, simt cum braul meu drept devine tot mai greu, parc s-ar ngreuna, parc s-ar umple cu plumb, am senzaia c nu mai pot s-l in ridicat, i dau drumul s cad, liber, las braul drept s rmn aezat imobil, aa cum a czut, acum braul meu drept se afl aezat n poziia cea mai stabil, l las, abandonat, imobil, las braul drept s rmn asezat n aceast poziie, acum mi ndrept atenia asupra braului drept stng, ridic braul stng la 10-20 cm deasupra suprafeei de sprijin, in ridicat braul stng cteva clipe, ncep s simt cum braul stng devine din ce n ce mai greu, sunt atent la senzaia de greutate din braul meu stng, simt cum braul meu stng devine greu ca de plumb, am senzaia ca nu mai pot s-l in ridicat, i dau drumul s cad, las braul stng, imobil, s rmn aezat aa cum a czut, acum braul meu stng se afl aezat n poziia cea mai stabil, l las s stea n aceast poziie, acum ambele brae sunt bine aezate n poziia natural, observ ambele brae aezate n poziia cea mai confortabil, las braele imobile, le abandonez n aceast poziie pe toat durata cltoriei interioare, pe tot parcursul sedinei de relaxare am senzaia ca braele mele nu mai pot fi micate din loc, ca i cum ar fi paralizate, abandonate, grele, acum ncep s-mi aez picioarele ntr-o poziie ct mai stabil i ct mai comod, pentru a aeza picioarele, procedez n acelai fel, le ridic pe rnd, contientizez senzaia de greutate, le dau drumul s cad, le las nemicate n poziia natural n care au czut acum mi ndrept atenia asupra piciorului drept ridic piciorul drept, la 10-20 cm deasupra suprafeei pe care sunt aezat , in ridicat piciorul drept ncep s-l simt tot mai greu simt cum piciorul drept devine din ce n ce mai greu, tot mai greu, sunt atent la senzaia de greutate din piciorul drept, ncep s am senzaia c este att de greu, nct am senzaia c nu mai pot s-l in ridicat, las piciorul drept s cad, dau drumul piciorului drept las, piciorul drept, aezat aa cum a czut, renun la orice dorin s mai mic piciorul drept, pn la sfritul exerciiului de relaxare, abandonez orice intenie s mic piciorul drept, simt piciorul drept din ce n ce mai greu, complet abandonat, complet, imobil, nemicat, simt piciorul drept, abandonat, moale i greu, ca o crp mbibat cu ap, acum mi ndrept atenia asupra piciorului stng, Ridic piciorul stng la 10-20 cm deasupra suprafeei de sprijin , pe msur ce l in ridicat ncep s-l simt tot mai greu contientizez senzaia de greutate, din piciorul stng

ncep s am senzaia c este tot mai greu, am senzaia c nu mai pot s-l in ridicat, , i dau drumul s cad, l las aezat aa cum a czut, renun la orice dorin s mic piciorul stng, pn la sfritul exerciiului de relaxare, abandonez orice intenie s mic piciorul stng, simt cum piciorul stng devine, din ce n ce mai greu, complet abandonat, complet, imobil, nemicat, simt piciorul stng, moale i greu, ca o crp mbibat cu ap, Acum ambele picioare sunt aezate ntr-o poziie natural, ambele picioare sunt aezate n poziia cea mai confortabil, las ambele picioare s zac, s rmn complet imobile pe tot parcursul sedinei de relaxare, dup ce am ncheiat aezarea membrelor, m ocup de zona capului, ridic puin capul, l in ridicat, i simt greutatea, i dau drumul s cad, l las s rmn aezat, aa cum a czut, acum sunt aezat confortabil pe spate corpul meu este, abandonat, inert, dezactivat, ncep s simt cum m scufund n suprafaa pe care stau, ca i cum a fi aezat pe nisipul cald al unei plaje la malul mrii, rmn cu ochii nchii i sunt atent doar la ceea ce aud, Acum am senzaia c mi vorbesc mie nsumi, tot ce aud trezete n mine natural, ca un ecou, senzaia c ceva m cheam s m ntorc acas din rtcirea n afar de pn acum, tot ce aud m face s las deoparte orice preocupri strine i intru n ascultare ntr-o stare de calm i de armonie, las deoparte orice preocupri strine i nu m mai intereseaz nimic altceva n afara ascultrii sunetelor pe care le aud, respir liber, atept s m linitesc, mi imaginez c sunt o ap din ce n ce mai limpede, am senzaia c impuritile din ap se aeaz, se sedimenteaz, pe msur ce m linitesc i intru n starea de calm tulburarea din ap dispare, am senzaia c m limpezesc, am senzaia c atenia mea devine tot mai cuprinztoare, tot mai clar, pe msur ce impuritile din ap dispar, pe msur ce agitaia se stinge redevin ca i apa din ce n ce mai limpede, din ce n ce mai senin, tot mai clar, ascult i tot ceea ce aud se repet n gnd, ca un ecou firesc, ca i cum ar fi o melodie drag pe care o fredonez fr efort, fr voia mea, asist la un proces firesc de oglindire interioar a tot ceea ce aud sub form de senzaii, de triri, de imagini, tot ceea ce aud mi trezete amintiri vii ale unor experiene senzoriale concrete, pentru a nu face eforturi de memorie, ca s-mi amintesc ceea ce trebuie s fac n fiecare faz a exerciiului de relaxare, mi imaginez c mi-am nregistrat propriile gnduri, Metoda de pilotare prin ascultare ne permite s ne meninem centrai n contien, nu trebuie s ne amintim formulele sugestive din fiecare faz a exerciiului de relaxare, nu trebuie s continum vorbirea, dialogul interior Metoda de pilotare prin ascultare ine cont de faptul c cel contient nu vorbete iar cel ce vorbete nu este contient[Lao Zi cap. 56. ed, cit, de Dan Mirahorian] Pilotare prin ascultare mi uureaz procesul de abandonare, de predare, aa pot s m las n voia ascultrii. Dac am luat toate msurile ca s nu fiu deranjat pe parcursul antrenamentului stau cteva clipe i examinez cu atenie dac sunt respectate toate condiiile expuse n faza preliminar, dac am luat toate msurile ca s nu fi perturbat, pe durata exerciiului de relaxare, m observ, dac am luat toate msurile ca s nu fi perturbat de sonerii, de telefoane, de mbrcminte strmt, de nevoi fiziologice, pot s ncep antrenamentul pentru a nva conducerea propriului vehicul.

Acum dezactivez musculatura feei, acum mi ndrept aten ia asupra feei stau cu ochii nchii, relaxez pleopele, pleopele devin grele, pleopele devin din ce n ce mai grele,

simt cum pleopele devin grele, tot mai grele, nu le mai pot ridica, pleoapele sunt din ce n ce mai grele, ca i cum ar fi de plumb, pleoapele sunt nchise, ca i cum ar fi lipite, las pleoapele nchise pe toat durata exerciiului, relaxez musculatura mimicii, obraji atrn grei, abandonez orice ncordare, mi imaginez c sunt absolut singur, i nimeni nu m privete, abandonez orice tentativ de comunicare prin tonusul mimicii , sau prin vorbire, simt cum obrajii mei sunt czui, i atrn grei, din ce n ce mai grei, pe oasele feei, abandonez orice tonus al feei, nu m privete nimeni, renun la orice comunicare prin mimic, faa mea este complet lipsit de expresie, devine inert, lipsit de orice urm de ncordare, simt obraji grei, simt obraji cum atrn, grei, moi inexpresivi, descletez maxilarele, maxilarele devin moi, relaxate, las gura ntredeschis, buzele moi se ntredeschid ca la un copil mic, buzele se ntredeschid, abandonez orice dorin de a mai vorbi, limba se relaxeaz, renun la orice dorin de a vorbi, amn orice discuie sau comunicare verbal pentru mai trziu, dup terminarea edinei de relaxare, acum m intereseaz doar plonjarea n tcere, abandonarea tuturor legturilor cu lumea din afar i cufundarea n ascultare, Acum ncep inducia relaxrii musculare i vasculare a braului drept, mi ndrept atenia asupra podului palmei drepte, n podul palmei drepte, apare o cldur plcut, percep apariia unui izvor de cldur plcut, mi imaginez c n palma dreapt ia natere un izvor de ap cald, simt cum n podul palmei drepte apare o senzaie de cldur ca aceea pe care o am cnd introduc mna dreapt ntr-un lighean cu ap cald, vd cldura cum izvorete n palma dreapt, mi ndrept atenia spre podul palmei minii drepte i vd cum acolo apare o senzaie de cldur care inund degetele, simt cum degetele devin din ce n ce mai calde, mna dreapt este din ce n ce mai cald, tot mai cald, din ce n ce mai moleit de cldur, simt mna dreapt moale i grea ca de plumb, nmuiat de cldur, din ce n ce mai grea, complet abandonat, imobil, inert, cldura ncepe s curg, se extinde, i cuprinde ncheietura minii drepte, cldura urc, n antebra , se extinde spre cot, senzaia de cldur se rspndete i urc spre umr, cldura moleitoare cuprinde ntreg braul drept, simt braul drept din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit, nmuiat de cldur, braul drept este cald, greu, din ce n ce mai greu, imobil, complet abandonat, din ce n ce mai imobil, complet abandonat nemicrii, inert, Acum ncep inducia relaxrii musculare i vasculare n braul stng, mi indrept atenia asupra podului palmei stngi, i atept s percep cum acolo i face apariia un izvor de cldur plcut, imi imaginez c n palma stng ia natere o senzatie de cldur ca aceea pe care o simt cnd introduc mna ntr-un lighean cu apa cald, vd cldura ca pe un uvoi de ap cald ce izvorete n palma stng mi ndrept atenia spre podul palmei minii stngi i vd cum acolo apare o senzaie de cldur care inund degetele, mi imaginez c mna stng este o crp care se mbib n ap cald, simt o cldur plcut ce cuprinde palma stng palma stng este din ce n ce mai cald, tot mai cald, din ce n ce mai moleit de cldur, simt mna stng din ce n ce mai grea, ca de plumb, nmuiat de cldur, din ce n ce mai grea, complet abandonat, imobil, cldura cuprinde ncheietura minii stngi, cldura se extinde spre cot, senzaia de cldur urc spre umr, cldura moleitoare curge i invadeaz ntreg bra ul stng, simi braul stng din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit, nmuiat de cldur, din ce n ce mai greu, braul stng este cald, greu, din ce n ce mai imobil, complet abandonat, nemicrii, Acum ncep inducia relaxrii musculare i vasculare a picioarelor,

simt picioarele din ce n ce mai obosite, din ce n ce mai grele, simt picioarele obosite i grele, ca atunci cnd am mers pe jos foarte mult, simt c dup atta mers pe jos de abia pot s-mi mai trsc picioarele picioarele devin tot mai grele, ca de plumb, grele de oboseal, picioarele sunt aa de grele i de obosite, c nu pot s le mai urnesc din loc, picioarele sunt foarte obosite, o oboseal tot mai mare le cuprinde, se amplific senzaia de greutate, picioarele sunt n aa msur de grele nct nu le mai pot mica din loc, senzaia de greutate se extinde, corpul devine din ce n ce mai greu, corpul devine din ce n ce mai pasiv, din ce n ce mai inert, am senzaia c trupul este inundat de greutate, de inerie, de pasivitate, de indiferen, iar corpul devine imobil, moale i cald ca o crp grea de apa care a mbibat-o, corpul devine tot mai greu s-a dezactivat i a devenit insensibil la toate eforturile de a-l mi ca, ca i cum a fi paralizat, anesteziat, inert, sunt din ce n ce mai pasiv, ca i cum am dezactivat corpul acum mi ndrept atenia asupra tlpi piciorului drept. mi imaginez c acolo se deschide un izvor de cldur moleitoare, n talpa piciorului drept ia natere o cldur plcut care inund toat talpa piciorului drept, atept s percep cum acolo apare un izvor de cldur plcut, acum, mi imaginez c introduc piciorul drept ntr-un lighean cu ap cald, talpa piciorului drept se nclzete, simt o cldur plcut ca aceea pe care o am cnd piciorul drept se afl ntr-un lighean cu ap cald, vd cum cldura invadeaz talpa piciorului drept, mi ndrept atenia spre talpa piciorului drept i vizualizez un suvoi de cldur ce inund degetele, simi degetele din ce n ce mai calde, talpa piciorului drept este din ce n ce mai cald, tot mai cald, din ce n ce mai mole it de cldur, am senzaia c talpa piciorului drept este moale i grea ca de plumb, nmuiat de cldur, din ce n ce mai grea, complet abandonat, imobil, inert cldura ncepe s curg i cuprinde glezna piciorului drept, cldura urc , se extinde spre genunchi, senzaia de cldur se rspndete i urc spre old, cldura moleitoare cuprinde ntreg piciorul drept, simt piciorul drept din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit, nmuiat de cldur, din ce n ce mai greu, piciorul drept este cald, greu, imobil, inert, piciorul drept este greu, nmuiat i zace inert ca o crp imbibat cu ap cald, complet abandonat, din ce n ce mai imobil, complet abandonat complet nemicat, Acum ncep inducia relaxrii musculare i vasculare a piciorului stng mi indrept atenia asupra tlpi piciorului stng. mi imaginez c acolo de deschide un izvor de cldur moleitoare, plcut care inund toat talpa piciorului stng atept s percep cum acolo apare un izvor de cldur plcut, mi imaginez c introduci piciorul stng ntr-un lighean cu ap cald, n talpa piciorului stng ia natere o senzaie de cldur, ca aceea pe care o simt cnd introduc piciorul stng ntr-un lighean cu ap cald, vd cldura cum izvorete n talpa piciorului stng, mi ndrept atenia spre talpa piciorului stng i vd cum acolo apare o senzaie de cldur care inund degetele, simt degetele din ce n ce mai calde, talpa piciorului stng este din ce n ce mai cald, tot mai cald, din ce n ce mai moleit de cldur, simt talpa piciorului stng moale i grea ca de plumb, nmuiat de cldur, din ce n ce mai grea, complet abandonat, imobil, cldura ncepe s curg i cuprinde glezna piciorului stng, cldura se extinde spre genunchi, senzaia de cldur se rspndete i urc spre old, cldura moleitoare cuprinde ntreg piciorul stng simt piciorul stng din ce n ce mai cald, din ce n ce mai moleit, nmuiat de cldur, din ce n ce mai greu, piciorul stng este din ce n ce mai cald, din ce n ce mai greu, mai imobil, complet abandonat, din ce n ce mai imobil, complet abandonat, complet nemicat, ntreg corpul este cald, moleit greu, complet abandonat imobilitii, complet predat, dezactivat, imobil ca i cum ar fi legat sau ngropat pn la gt, cldura ncepe s curg i cuprinde ntregul corp, cldura se extinde spre abdomen, senzaia de cldur se rspndete i urc spre piept, cldura moleitoare cuprinde ntregul corp simt spatele din ce n ce mai cald, coloana vertebral se nmoaie, am senzaia c ntregul corp este din ce n ce mai moleit, nmuiat de cldur, din ce n ce mai greu,

ntregul corp este din ce n ce mai cald, din ce n ce mai greu, din ce n ce mai mai imobil, complet abandonat, simt cum m scufund ntr-o imobilitate tot mai adnc, din care nu mai vreau s ies, am senzaia c nu mai pot s ies din starea de, imobilitate, pn la sfritul exerciiului, ca i cum a fi paralizat, legat, ngropat, sunt din ce n ce mai imobil, complet abandonat, complet nemicat, dar contient, ma simt treaz, diferit de corpul dezactivat, martor la starea corpului dezactivat, abandonat, mi ndrept atenia spre abdomen, sunt atent la apariia unei senzaii de cldur care cuprinde zona abdominal mi imaginez c pe abdomen se afl un mic sac cu nisip cald, simt cldura, abdomenul este inundat de o cldur moleitoare, plcut, care m linitete profund, mi imaginez c sunt aezat la soare, pe o plaj, de unde aud valurile mrii, abdomenul se nclzete de la razele auri ale soarelui, respir linitit, respir liber, inspir, expir, inspir, expir, inspir, expir, i sunt atent la zona ombilical cnd inspir absorb lumina prin zona ombilical, cnd expir absorb lumina prin poarta vieii un punct situat pe coloana vertebral vis--vis de zona ombilical, expir dnd drumul la ultimile griji, expir ca ntr-un oftat, eliberndu-m, de ultimile tensiuni, la inspira ie simt cum absorb energia cosmic, ca o rdcin, la expira ie, simt cum emit lumin aurie n zona ombilical, la inspira ie simt cum absorb energia cosmic, ca o rdcin, la expira ie simt cum n zona ombilical se deschide un izvor de lumin aurie, cald, plcut, la inspira ie simt cum absorb energia cosmic, ca o rdcin, la expiraie emit o lumin aurie cald plcut, absorb la inspiraie ca o rdcin energia cosmic, vizualizez energia cosmic, ca o cea aurie de lumin cald plcut. vd lumina ca un nor format dintr-o pulbere scnteietoare din aur, inspir absorbind lumina aurie, expir ceaa aurie luminoas, inspir absorbind lumina cald plcut, expir i dau drumul la lumina ca o cea aurie, acum ncep s elimin firele care m leag, cnd expir simt cum dau afar firele pe care ceilali leau plantat n mine, dau afar firele care m in legat de suprafa, cnd expir m eliberez de firele care m in legat de ceilali oameni, care au plantat n mine dorine, vinovii, programe, ateptri, identificri, cnd inspir simt, cum trag napoi firele lansate de mine, cnd inspir trag napoi firele prin care iam fixat pe ceilal ii, expir, i expuzez firele pe care ceilali le-au ancorat n mine, inspir, trag napoi firele trimise fr s vreau de mine spre ceilali oameni, expir, dau afar firele de legtur , la fiecare inspiraie, vizualizez c firele trimise de mine spre ceilali oameni se ntorc, iert pe toi oamenii, iart-i Doamne c nu tiu ce fac, las oamenii s fac ce vor, dau drumul oamenilor, n raza mea de influen rmn doar cu mine nsumi, dau drumul oamenilor, pentru care m cred responsabil, dispare orice identificare cu oamenii din afar, uit de ei, le dau drumul, m eliberez tot mai mult de influena semenilor, pe msur ce practic acest exerciiu, m eliberez de identificri cu ceilali, ncep s m ntorc progresiv la starea de nou nscut, la starea n care eram liber de identificri, zilnic voi practica recapitularea i eliminarea firelor care m in legat, ncep s urmresc respiraia fr s intervin, respir calm, respir liber, urm resc respira ia, fr s o perturb, sunt detaat, observ respiraia, mi imaginez c sunt un paznic care urmrete de pe un mal curgerea unui ru, fr s intervin, sunt un martor imparial, care asist la curgerea unui ru, urmresc valurile respiraiei mi imaginez respiraia ca pe un val care vine la inspir i care pleac, la expir, urmresc detaat ridicarea, i, coborrea abdomenului, care nsoete respiraia, urmresc ridicarea abdomenului, vd expiraia urmat de coborrea abdomenului, inspir, expir, ridicare, coborre. observ, ridicarea, coborrea, ridicarea, coborrea, las respiraia din ce n ce mai liber, dau drumul la respiraie, respiraia ncepe s se aeze, ncep s respir din ce n ce mai adnc, ca i cum m-a preface c dorm, respiraia devine din ce

n ce mai profund respiraia devine din ce n ce mai natural, respiraia este din ce n ce mai liber, abdomenul devine din ce n ce mai cald i din ce n ce mai relaxat, cu fiecare expiraie m eliberez de ultimile ncordri, cu fiecare expiraie m eliberez de ultimile griji i m abandonez respir liber, profund, respir natural ca un nou nscut, sunt aezat confortabil i imobil, las corpul liber, abandonez orice alt preocupare, simt corpul greu, abandonat, corpul este greu ca atunci cnd am ieit dintr-o cad plin cu ap , corpul este greu ca atunci cnd ieeam dintr-un bazin de not, intru ntr-o stare din ce n ce mai profund de pace, intru progresiv ntr-o stare din ce n ce mai profund de calm, cu fiecare expiraie m eliberez de ultimile ncordri, de ultimile griji, cu fiecare expiraie m scufund ntr-o stare de mpcare, de mplinire din ce n ce mai profund, acum sunt aezat comod, memorez starea n care m aflu, data viitoare cnd voi auzi cuvntul CALM, voi intra mult mai uor n aceast stare de dezactivare i de linitire cnd aud cuvntul CALM, deja ncep s m scufund ntr-o stare de dezactivare i de linitire mult mai profund, intru ntr-o stare de pace, de mpcare, de armonie nainte ca orice deprindere s devin un automatism ea trebuie practicat n mod repetat, imi propun sa repet practicarea acestui exerciiu de relaxare pentru vindecare de dou ori pe zi, dup amiaz, i nainte de a intra n somnul de noapte, nainte ca orice deprindere s devin un automatism ea trebuie nvat contient precum mersul, ofatul, Ascult sunetele din fundal i intru ntr-o stare de calm tot mai profund, m las legnat de ritmul valurilor, m las purtat de valuri, nchid ochii, ascult valurile i uit de tot, uit de orice altceva, mi imaginez c sunt ntins confortabil pe spate, sunt ntins pe nisipul fin i cald al unei plaje nsorite, m vd aezat confortabil pe o plaj de vis, simt c m scufund n nisipul fin i cald, am senzaia c sunt ngropat n nisip i nu m mai pot mica de loc, nisipul cald n care m-am scufundat nu-mi mai permite nici o micare, am senzaia c zac confortabil scufundat n nisip, am abandonat, orice tentativ de micare, i ascult valurile ndeprtate care m linitesc, m scufund ntr-o pace tot mai profund, aud doar vocea care m piloteaz, n afara vocii pe care o ascult, nu m mai intereseaz nimic altceva, m detaez progresiv de lumea din afar, m abandonez, m simt n deplin siguran, m intereseaz tot mai mult s m regsesc, s evadez din lumea din afar, Am hotart s m ntorc acas, n singurul loc sigur, unde m simt cu adevrat bine, n siguran, unde sunt invulnerabil, n cursul acestei cltori, voi ajunge ntr-un loc care mi va permite s m regenerez, s-mi refac forele, s ntineresc, s regsesc sinceritatea bucuriei din copilrie, s regsesc pacea, mpcarea cu lumea i cu mine nsumi, voi regsi bucuria de a tri i m voi vindeca, n cursul acestei cltori, m voi regsi pe mine nsumi, Vocea pe care o aud m conduce spre ntlnirea cu mine nsumi, Ascult vocea i ncerc s vizualizez sugestiile sau instruciunile pe care le aud,

9.2. Adncirea i meninerea strii de relaxare


Acum m las n voie, mi dau drumul, m eliberez, slbesc friele, m abandonez, ncep s m simt eliberat, m simt tot mai liber, n siguran, la adpost, Am senzaia c m-am ntors ACAS, Mesajul pe care-l ascultai v va ajuta s v rentoarce i ACAS, s v centrai, s regsii mpria lui Dumnezeu dinluntrul fiecruia din noi. Mesajul pe care-l ascultai v poate ajuta s v regsii adevrata dumneavoastr identitate, s regsii comoara pe care nu o poate fura nimeni, pe m sur ce ascultai se declaneaz vindecarea amneziei, se declaneaz eliberarea amintirilor care sunt ngropate foarte profund, n dumneavoastr,

Mesajul pe care-l ascultai v va ajuta s v da i seama cine suntei, s v gsii adevratul Eu, ceea ce auziti va declana eliberarea amintirilor care se afl foarte adnc ngropate n dumneavoastr, aceste amintiri se refer la starea de graie n care erai una Contiina Universal n care erai una cu omnicunoaterea i omnipotena, aceste amintiri v vor reda puterea de a v forma i de a v controla propria via, aceste amintiri v vor scapa de manipulare, de sub influena prinilor, frailor, profesorilor, autoritilor laice ori religioase, fr prini, fr frai, fr profesori care s v influeneze, Inima spiritul i capacittile dumneavoastr de cunoatere i de aciune, se vor extinde dincolo de puterea de nelegere a semenilor, Fundalul ritmic pe care-l ascultai v elibereaz, v cur de impuriti, v va umple cu o stare de bucurie cum nu a i mai tr it vreodat, simi cum ceva se elibereaz n tine, ceva minunat, ceva ce nu ai mai simit vreodat, materia corpului tau se metamorfozeaza intr-un corp de lumin invulnerabil, corp de lumin este invulnerabil, la germenii patogeni i la paraziii de pe Terra, toate celulele fac un salt la alt cod genetic , e ti o fiin nou, o fiin superioar pentru aceast planet, acum e ti gata de schimbare, eti gata s te cunoti pe tine s te ntlneti cu maretia, cu destinul, cu adevrata ta identitate, Intru ntr-o stare de bine, de calm imperturbabil, n care nimic nu m mai deranjeaz, toate zgomotele din afar se ndeprteaz, nimic nu m mai deranjeaz, intru ntr-o stare, tot mai plcut, tot mai confortabil, nu m mai intereseaz nimic altceva dect procesul de linitire i de intrare n starea de linitire profund, de calm, nchid toate porile ctre lumea din afar, plec n larg, ncep s ridic ancorele care m in legat la suprafa, traficul mental se reduce, se stinge, ridic ancorele care m in legat n afar n lumea de la suprafa, intru n adnc, respir tot mai adnc, respir tot mai liber, sunt martor al linitirii, centrat n constien, fixat pe vocea care m piloteaz progresiv m desprind de lumea de la suprafa, ncep plonjarea n profuzimea fiinei pentru a intra n izvorul vieii las n urm suprafaa, renun la identificarea vieii cu luminile de la periferie m deschid ca s primesc mna ntins s m treac dincolo, devin un vas gol, pe care pot s-l umplu cu altceva, renun la ceea ce m umple acum, dac vreau s aud i s vd ce emite postul central, m rup de posturile periferice de emisie care-l acoper, totul se aseamn cu o stingere progresiv a becurilor aprinse la periferiepe msur ce sting agitatia, pe msur ce sting becurile aprinse la periferie, m ocup calmul, pacea , i mpcarea , pe msur ce ncepe oprirea agitaiei, simt o pace ireal care m inund, simt, stingerea agitaiei, potolirea pe msur ce m retrag , pentru a experimenta ntlnirea cu mine nsumi, ncetez s m mai identific cu periferia am senzaia ca lumea din afar se distaneaz, lumea de la periferie ncepe s se ndeparteze, ncepe s fie tot mai departe, lumina de la periferie nu mi mai capteaz ntreaga atenie, ncetez s m identific cu periferia i-mi ndrept atenia spre centru acum este posibil s vd centrul, s vd veritabilul izvor al luminii reflexia n ap a Lunii nu este nsi Luna reflexia ntr-o oglind a Soarelui nu este Soarele nsui refleciile izvorului nu sunt nsui izvorul, oglinzile sau planetele nu sunt ns stele , oglinzile reflect doar lumina pe care o primesc de la stele, de la sursele de lumin, planetele reflect doar lumina pe care o primesc de la Soare, , dac rmn ancorat la suprafa voi vedea doar planetele i oglinzile care retransmit, care reflect lumina, plec n larg ridic toate ancorele care m in legat de suprafa, plonjez ntr-un ocean de lumin, vd adevratul izvor al luminii, doar cnd m aflu la mare adncime pot vedea stelele n plin zi, pentru a putea s intru tot mai adnc n starea de calm, de pace, mpcare i linitire n care dispare identificarea cu instrumentele periferice pe care le utilizez voi ncepe s experimentez starea de dezactivare a corpului i a minii las toate celelalte preocupri, m intereseaz s, m desprind de suprafa din ce n ce mai mult , m izolez de lumea din afar, m izolez din ce n ce mai mult de corp, dezactivez corpul i mintea, m desprind de periferie, m scufund n adnc unde, m ntlnesc cu mine insumi, m ntlnesc cu cel care sunt dintotdeauna, m ntlnesc cu cel care sunt de dinainte de a intra n aceast hain, carcas sau interfa pe care oamenii o numesc corp

greu nu e s-mi amintesc cine sunt, ci s intru suficient de adnc, greu nu e s m ntlnesc cu mine nsumi, ci s intru n starea necesar, sunt izolat tot mai mult de lumea din afar , m eliberez progresiv de identificrile care mi-au fost implantate n cursul condiionrii sociale, pr sesc lumea iluziilor, n care am czut i n care am fost ancorat, nlnuit, luat prizonier, de acum nainte ncep procesul de nvare a unei noi deprinderi, de acum nainte pot s intru contient n adnc n starea necesar de izolare de lumea de la suprafa ncep s- mi amintesc cine sunt, vd nemijlocit realitatea, aa cum este ea, pe msur ce voi repeta ascultarea exerciiului de centrare, voi contientiza tot mai bine ntoarcerea la izvorul de via, de lumin, de cunoatere, care pulseaz n profunzimea oricrei fiinei pe msur ce voi repeta ascultarea exerciiului de centrare se declaneaz, procesele de vindecare i de regenerare, Cu fiecare practicare a relaxarii prin pilotareauditiva procesele de vindecare i de regenerare se deblocheaz i voi descoperi c toate maladiile se vindec de la sine, c toate dezordinile din organism dispar, deasupra cretetului capului meu apare o lumina alb, vd cum lumina alb se coboar ca o man cereasc asupra cretetului capului, lumina coboar n corp, m umple, m regenereaz, m vindec, odat cu venirea luminii care mi umple fiecare celul, sntatea revine, odat cu venirea luminii care mi umple fiecare celul sntatea, frumuseea, armonia i tinereea revin iar organismul ncepe s se regenereze, ncepe s se vindece, practicarea dezactiv rii pilotate ntinere te, vindec, readuce entuziasmul, vitalitatea, i bucuria de a trii , din acest moment se declaneaz procesele de regenerare, de noire, de vindecare, de revenire la greutatea normal a corpului, din acest moment se declaneaz revenirea la greutatea normal a corpului, voi constata c m satur mult mai repede, cu tot mai puin mncare, voi constata c mnnc mult mai lent c mestec ndelung fiecare nghiitur, voi constata c aleg drept hran numai produse naturale, din acest moment se declaneaz procesele de regenerare, de noire ca i cum curgerea timpului ar fi inversat, m simt scufundat intr-un ocean de lumina alb, plonjez n izvorul vie ii, aflat n profunzimea fiinei, constat c timpul curge n sens invers, ncepe noirea, ncepe ntinerirea, ca i cum ghemul din care s-a desfurat firul vieii s-ar roti invers, Se amplific procesul de regenerare i de ntinerire care se petrece natural i n cursul somnului i n cursul recapitulrii, sau dup prsirea acestui corp, Se amplific procesul de noire, de inversare al curgerii timpului, ntinerirea i refacerea din cursul somnului vor fi mult amplificate dac intram n somn dup oprirea i dezactivarea contient a corpului, prilejuit de practicarea exerciiului de relaxare, dac se instaleaz dezactivarea contient a corpului ncepe s se manifeste invulnerabilitatea la perturbaiile din afar i se sterge programarea inoculat n cursul condiionrii sociale Procesul de inversare al curgerii timpului i de ntinerire amplific eliminarea virusrii inoculat n cursul condiionrii sociale, De acum nainte cnd aud sau mi spun cuvntul calm declanez contient procesul natural de separare de lumea din afar, De acum nainte constientizez ce se petrece atunci cnd, adorm, sau cnd sunt foarte obosit, sau cnd sunt din ce n ce mai epuizat, de acum nainte voi contientiza senzaiile care nsoesc instalarea adormirii, oboseala natural, cnd sunt obosit sau cnd sunt adormit descopr un ntreg pachet de programe utile n detaarea de lumea din afar, m redescopr, nv s m observ i, declanez amplificarea proceselor naturale de refacere, de revitalizare i de vindecare, nv s citesc direct n cartea naturii, descifrez oboseala ca pe un pachet de programe elaborat n cursul a sute de milioane de ani de ncercri ale fiinelor vii, acest tezaur informaional ateapt naterea unei fiine contiente, ateapt s fie descifrat, oamenii eticheteaz drept oboseal un set de programe care ne face s sim im indiferen fa de tot ce se petrece n jur, simim greutate n membre, ncalzire, somnolen acest set de programe m face s devin nonreactiv, s simt picioarele grele, ca de plumb, s devin inert, imobil, pasiv, s fiu dezinteresat de tot, s amn toate activitile, s mi devin strin totul,

totul ncepe s se ndeprteze totul de mine, dintr-o dat ncep s pierd orice interes pentru lumea din afar, s fiu complet dezinteresat, s plonjez n adnc, s m ntorc acas pentru a m regenera omenirea sufer de boala de a eticheta tot ce ntlnete, de cele mai multe ori senzaia de confort pe care ne-o procur aceast etichetare este complet fals fiindc n final se dovedete c ceea ce tim este infim, de cele mai multe ori nu tim nimic despre ceea ce etichetm ntreaga cunoatere a universului se afl n noi nine, viul a decodificat i a conservat legile universului, n codul genetic apariia contiinei de sine, este un semn c aceast decodificare este complet, un semn c aceast decodificare este necesar supravieuirii viului n care a nflorit contiina de sine a universului, viul a declanat nflorirea contienei atunci cnd a sesizat c vremea cosmic local, se schimb nflorirea contienei se manifest atunci cnd se apropie, o modificare cosmic catastrofal care va afecta clima de pe Terra, sau din ntregul sistem solar, viul care contacteaz realitatea holografic, tie c vremea cosmic nu a fost i nu va fi mereu favorabil vieii, tie c supravieuirea vieii pe Terra poate s fie imposibil fr apariia contiinei de sine, nflorirea contienei accelereaz accesul la mijloacele de supravieuire necesare Specia uman a realizat tehnologic cucerirea zborului n doar de cteva mii de ani, aceeai cucerire a zborului a cerut milioane de ani diferitelor specii de pe Terra, Ca s ias n afara atmosferei planetei, pe care s-a n scut, n spaiul cosmic, omul a avut nevoie doar de cteva decenii, Dar soluia tehnologic nu este singura cale de supravieuire a viului, rmne i calea trezirii capacitilor divine, a harurilor i a darurilor, Aceast cale permite accesul la omnicunoatere i la crearea accelerat de mijloace tehnologice de control a transferului interdimensional, tezaurul informaional aflat n noi nine ateapt s fie descifrat dac cineva d un nume unor stele sau unor galaxii de abia descoperite, asta nu nseamn c i tie ceva mai mult despre ele, omenirea sufer de boala de a eticheta tot ce ntlnete, de cele mai multe ori senzaia de confort pe care ne-o procur aceast etichetare este complet fals fiindc n final se dovedete c ceea ce tim este infim, de cele mai multe ori nu tim nimic despre ceea ce etichetm etichetarea nu este dect o metod de securizare, de familiarizare, de ascundere a ignoranei noastre, tot aa nici despre oboseal nu tim nimic, dac oamenii ar ti ce este oboseala, n-ar mai lupta cu ea, ci ar descifra-o, i-ar face din ea un aliat, acum sunt atent doar la vocea care m piloteaz n aceast cltorie n care merg s m ntlnesc cu mine nsumi ncepnd de azi observ procesele naturale care preced adormirea, le rein pentru a putea reproduce contient stingerea despre care vorbea Lao Zi i Iisus nv s asist contient la amplificarea proceselor naturale de refacere, de revitalizare i de vindecare, se declaneaz, refacerea, revitalizarea i vindecarea, de acum nainte, declanez deliberat stingerea fr a muri, de acum nainte, asist contient la declanarea procesului de eliminare a toxinelor din organism din acest moment se declaneaz eliminarea greutii n exces pn se ajunge la greutatea ideal pe care mi-o doresc, de acum nainte, dup ce practic centrarea voi rmne permanent n centru, de acum nainte stau permanent n camera din centru aceast trire n centru mi va permite s m aflu n starea necesar pentru a declana deliberat capacitile extinse de percepie i de aciune, ori de cte ori va fi necesar voi declana, capacitatea de a vindeca prin cuvnt i bioenergie, ori de cte ori va fi necesar voi avea capacitatea de a m izola ntr-o cabin telefonic virtual de orice perturbaie din mediu,

din acest moment am capacitatea de a m detaa de corp, pot s cltoresc astral, am capacitatea de a m manifesta n Centrul de Contiin Mobil oriunde n univers, din acest moment sunt imbracat n aura divin, apare capacitatea de a manifesta scutul defensiv i de a realiza invulnerabilitatea la ap , foc, i la impact mecanic, vizualizez un voal energetic care m ecraneaz, vizualizez un scut invizibil care m protejeaz , acest voal energetic se intensific dac doresc s realizez invizibilitatea, translocaia, aflndu-m aici contactez realitatea holografic oricnd doresc contactul cu realitatea holografic mi permite s vd i s aud orice eveniment indiferent de distana la care acest eveniment are loc contactul cu realitatea holografic prezent acum i aici mi permite s cunosc trecutul, prezentul i viitorul

9. 2. 1. Reprogramarea imaginii despre sine [cresterea performantelor, slabit, regenerare]


ACUM ncep coborrea n marea sal a inteligenei n marea sal luminoas a contiinei, n camera de comand oricare dintre noi, absolut orice om dispune de aceste capacitati, si are posibilitatea de a se conecta la Marea Banca de Date a Universului sau la Divinitate, prin asta putand obtine informatii legate de viitor, daca un om reuseste sa-si identifice aceasta capacitate si sa o antreneze, poate ajunge la o deosebita acuratetea informatiilor, pana la nivel de data, ora, locatie daca lucrezi asupra ta si te antrenezi viziunile devin din ce in ce mai clare, ca o conectare a unui calculator la o retea internet, reusind din Romania sa obtin informatii de pe un server aflat pe orice continent doresc, Se poate lucra in dublu sens ca pe Internet, sa trimit mesaje, sa schimb anumite lucruri ..viitorul ne este scris doar in masura in care in fiecare clipa facem o alegerecare ne angajaza spre o anumita directie.., directie in care anumite lucruri se vor intampla de aceea omul trebuie sa devina foarte constient de propria sa fiinta si.. sa devina foarte constient de de alegerile pe care le face sistematic. aceste viziuni nu sunt altceva decat o capacitate de citire, de captare, a unor informatii, atunci cand ma uit la televizor vizualizez o informatie, sub cod imagine, sau cod sunet, tot asa se intampla si cu viziunile, primesc, am acces la primirea unei informatii, care deja urmeaza a se pune in functiune, material, pamantesc.. ea deja s-a intamplat in plan spiritual, in plan energetic, mai urmeaza doar materializarea ei.. manifestarea in planul dens.. pe pamant, de aceea omul are capacitatea de a o primi si de a o influenta, ea exista latent din pacate o viata poate fi salvata doar prin ea insasi stiu ca poate parea dur ceea ce spun acuma dar un om nu se poate salva decat prin sine insusi chiar Nostradamus spunea ca nu toate viziunile se implinesc.. chiar daca sunt corecte fiindca soarta se modifica daca un om sau un grup de oameni au schimbat macazuldaca au mers pe alta cale. Profetul sau vizionarul ale carui profetii s-au implinit nu greseste daca una nu se adevereste. De pilda trece anul 2004. anul 2005anul urmator si japonezi nu patesc nimic, din ce s-a spus intr-o profetie din 1900... daca ceva s-a petrecut in sufletele lor si i-a luat dinspre malefic spre benefic, atunci dezastrul nu se mai produce, pentru ca ei au schimbat macazul, au luat-o pe alta cale, pe alt drum, pe o alta linie a timpuluisuntem co-creatori ai universului in care traim Pe msur ce aud numrtoarea descrescatoare, de la 9 la 0 am senzaia c ncep cobor cu un lift n adncul fiinei mele, am senzaia c ncep s prsesc suprafaa, corpul, mintea, ncep s prsesc mica ncpere a inteligenei, pe care o folosesc n relaia orizontal cu lumea fizic i cu semenii. atunci cnd procesul de numrare va ajunge la 0 m voi afla n marea sal luminoas a contiinei, n camera de comand 9 m observ, simt corpul complet imobil, dezactivat, abandonat, rigid, ca un butean simt corpul ca o carcas dezactivat care zace nemicat pe suprafaa pe care m-am a ezat am senzaia c sunt diferit de aceast hain i c ncep coborrea cu un lift n adncul fiinei mele, cobor liber, am senzaia de aluncarede cdere m ndeprtez de lumea din afar, mi pstrez atenia ndreptat spre ceea ce aud,

aud doar vocea care m piloteaz , i pierd orice alt legtur cu lumea din afar, respir din ce n ce mai liber, tot mai profundi transform fiecare cuvnt pe care l aud n senzaii i n imagini simt cum capacitatea mea de vizualizare se deblocheaz i transform tot ce aud direct n imagini ca ntr-un film. Imaginile pe care le vd sunt din ce n ce mai clare.. cobor ntr-o stare de calm, de pace, cobor ntr-o stare tot mai profund de mpcare cu lumea i cu mine nsumi.. 8 cobor, n adncul fiinei mele, plonjez ntr-o stare de pace, i de mpcare tot mai profund, observ c cobor, n adncul unei stri de pace, de mpcare, o stare de mpcare tot mai profund, din ce n ce mai profund, ncep s m las scufundat n mp care, n mulumire, n fericire m predau, dau drumul, m las s cobor, n adncul calmului, cobor, n adncul linitii i din mpcrii, abandonez corpul n aceast stare, m predau, m abandonez, m las n voia Ta Doamne, m las pilotat, abandonez orice intenie i asist la coborrea n adnc, las s se fac voia Ta Doamne fiindc Tu ti mai nainte ca eu s-i cer unde trebuie s ajung, m las inundat, ocupat de voia Ta Doamne, fac-se voia Ta Doamne, vie lumina Ta Doamne, simt cum pntecul meu este inundat cu lumina Ta Doamne vizualizez cum m inund lumina Divin cuprinznd i regenernd fiecare celul din corp, m las mbiat ntr-o mare de Lumin Divin, o mare de energie luminoas aurie m cuprinde, m umple i m purific, m regenereaz vindecndu-mi toate rnile corpului i ale sufletului inspir n aceast atmosfer de Lumin Divin, abdomenul se umple prin zona ombilical cu lumin. cu apa vieiiiar la fiecare expiraie simt cum un vrtej de lumin intr prin poarta vieii de pe coloana vertebral vizualizez rdcina aflat n zona ombilical cobor, m ntorc n perioada embrionar m ntorc n perioada embrionar cnd foloseam aceast r dcin ca o plant.m ntorc n perioada embrionar, cnd eram n burta mamei, cnd foloseam aceast rdcin ca o plant. pentru a m alimenta cu hran i cu energie aceast rdcin continu s-i pstreze funcionalitatea i acum n plan energetic, simt cum m hrnesc din nou prin aceast rdcin, simt cum aceast rdcin redevine centrul n jurul c ruia m re-asamblez, aceast rdcin redevine centrul pe care l folosesc acum n burta mamei universale, m simt ancorat n solul reprezentat de matricea divin ca ntr-un uter, la ieire voi avea senzaia c m-am nscut din nou, c lumea s-a schimbat profund 7 continui s cobor, m rentorc n adncul fiinei mele pstrndu-mi asamblarea n jurul centrului ombilical, n jurul centrului de greutate, m vizualizez ca o roat ale crei spie converg n butucul din zona ombilical, vd zona ombilical ca axul..butucul gol n centru al unei roi, m rentorc la starea de nou n scut, acum m aflu n burta mamei universale, simt c sunt o plant cu structura radial ca o roat cu raze in locul spitelor.. simt cum extrag energia vital din centrul gol al butucului roii simt cum absorb de-a lungul spielor energia vital, care m vindec i m regenereaz m vizualizez i simt ca sunt strbtut de energia i de informaia contiinei cosmice, ncep s m abandonez, simt cum m predau, am lsat n urm camera eului individual, las n urm camera contiinei din starea de veghe de acum nainte contiina din starea de veghe nu mai este centrul cu care m identific, cobor, ies din mica nc pere a inteligenei pe care o folosesc n relaia orizontal cu lumea, pe care o folosesc n relaia cu semenii, las n urm mintea cobor lsndu- m pilotat de Lumina Divin, m las ocupat de Lumina Divin, rmn un martor care nu intervine n manifestarea Contiinei Cosmice devin flautul n care se manifest i se exprim Contiina Cosmic, devin flautul n care cnt Divinitatea, aud ceea ce mi se comunic, simt cum se desfoar comunicaia n ambele sensuri, orice om reprezint ochii i urechile Contiinei Colective, pn acum am fost doar un terminal al Contiinei Colective, care funciona ntr-un singur sens, de la ochii i urechile omului, ctre Contiina Colectiv planetar i ctre Con tiina Cosmic, doar dup ce m-am dizolvat n veritabilul Centru situat n Contiina Cosmic i am fuzionat cu acest Centru Omniprezent, informaia i energia circul n ambele sensuri, simt c m-am identificat cu adevratul Centru .situat n Contiina Cosmic,

doar dup ce un om devine una cu Divinitatea sau cu Izvorul Universului omul realizeaz accesul la Banca de Date a Universului, omul realizeaz accesul la memoria Con tiinei Cosmice, la Mintea Cosmic, la Inteligena Divin, acum neleg afirmaia: Eu i Tatl Meu una suntem, Iisus se referea la realizarea acestei identificri dintre om i Divinitate, Dup terminarea acestei edine voi rmne n aceast stare de identificare cu Divinitatea. Pentru ntrirea sau consolidarea acestei identificri voi repeta exerciiul de centrare prin ascultare Dup terminarea acestei edine voi intra n calm foarte uor vizualiznd un vas n care apa tulbure devine tot mai clar, cobor pe msur ce r mn ancorat in neclintire , calm, nemicat, imobil pe msur ce cobor , simt cum devin un vas gol n care apa se limpezeste i servete drept vehicul sau vas comunicant pentru Contiina Cosmic 6 cobor, n adnc, m las ocupat de lumina divin ca un canal, sunt un vas comunicant care se las ocupat de lumina divin care izvorete n fiecare fiin, se formeaz o punte de legtur invizibil ntre trmuri, sunt atent la fiecare expiraie, simt cum m eliberez ca ntr-un oftat de propriile mele dorine, intenii i ateptri, m eliberez ca ntr-un oftat de toate grijile, de toate preocuprile, ma predau..simt cum fosta mea identitate se dizolv, dispare, se stinge, 5 cobor, n profunzime, sunt invadat de o stare de mpcare ireal, sunt ntr-o stare de tcere dens, cobor ntr-o stare de mpcare, cer iertare tuturor oamenilor, iert i sunt iertat, m mpac cu mine nsumi, m iert pe mine nsumi pentru toate greelile. m las inundat de o senzaie de predarede mulumire, de mpcare cu mine nsumi, m simt eliberat, sunt din ce n ce mai abandonat, simt eliberarea, sunt eliberat, 4 cobor i las toate celulele corpului meu s fie umplute cu fericire, las toate celulele corpului meu s fie inundate de mulumire.. de mpcare, pe msur ce cobor n adnc simt cum lumina divin, vindectoare, care m hrnete, m regenereaz i m ntinerete, m atrage spre izvorul ei.. m las atras, vindecat, regenerat, ntinerit.. pe msur ce cobor n adnc intru pe poarta pcii i armoniei cu lumea i cu mine nsumi, sunt din ce n ce mai mulumit m accept aa cum sunt, vizualizez cum fiecare celul a corpului meu se umple de mulumire, de lumin, i de fericire, mi imaginez c fiecare celul a corpului meu se umple de mulumire, de lumin, i de fericire necondiionat, 1cobor, m adncesc, n jurul meu apare o sfer de lumin alb care m mbrac i m apr, de orice influen nociv 2 cobor din ce n ce mai adnc, tot mai adnc.. cnd voi ajunge cu numratoarea la 0 m voi afla la parter n marea sal luminoas a inteligenei 1 cobor, tot mai adnc, 0am ajuns ntr-o camer luminoas pe care misticii o numesc marea sal luminoas a inteligenei am ajuns n camera de comand, m familiarizez cu acest spaiu pe care misticii l numesc marea sal luminoas a inteligenei sunt n camera de comand, n faa mea apar sau se materializeaz toate lucrurile pe care le doresc, n faa mea apare orice proiectez mental, cnd intru n aceast camer doresc s vd n faa mea trei ecrane mari, un ecran n stnga, un ecran n fa , i un ecran n dreapta, stabilesc ca ecranul din stnga s mi arate trecutul, stabilesc ca ecranul din fa s mi arate prezentul, iar ecranul din dreapta s mi arate viitorul, la fiecare sosire n camera de comand voi descoperi aceste trei ecrane ecranul din dreapta mi arat viitorul, pe ecranul din dreapta v d avertizrile, i aud o voce care mi comunic detalii despre evenimentele care se vor petrece, vd i aud evenimentele care se vor petrece, vd i aud evenimentele care vin,

pe acest ecran, sunt deja afiate toate avertizrile, memorez evenimentele, n partea de jos a ecranului mare apar ferestre specializate pentru diferite genuri de alerte sub forma unor mici ecrane care pulseaz: orice ecran mic este afiat pe ecranul mare la dorin 1. evenimente individuale, 2. evenimente naionale; cutremure, evenimente sociale, alte dezastre; 3. evenimente planetare, schimbarea axelor, amplificarea vulcanismului, 4. evenimente cosmice locale comete, explozii solare catastrofale 5. evenimente galactice; Rein ceea ce vd acum, i la ieire mi notez n agend dac am realizat nivelul necesar de identificare cu Mintea Cosmic, primesc permisiunea de a vedea pe acest ecran tot ceea ce doresc, pe acest ecran se afieaz rspunsul la orice ntrebare.. se afieaz informaia cerut, ntreb cea ce doresc s aflu, mi-am stabilit de la intrare n starea de relaxare cea ce doresc s aflu .. m las cluzit spre ceea ce vrea Dumnezeu s aflu ncep acum s privesc ecranul din fa, care mi arat prezentul, aici aflu rspunsul la ceea ce doresc s descopr, aud o voce care mi comunic detalii despre ceea ce doresc s aflu, [n partea de jos a ecranului mare apar ferestre specializate pentru diferite genuri de informaii care pot fi accesate: 1. o fereastr mic din partea de jos mi arat o hart a rii 2. o fereastr mic din partea de jos mi arat o hart a planetei; 3. o alt fereastr mic din partea de jos vd o seciune a planetei, 4. o alt fereastr mic din partea de jos vd o hart a galaxiei; acum ncep s privesc ecranul din stnga, care mi arat trecutul pe acest ecran vd evenimentul dorit, 1. vd evenimentul dorit din trecutul planetei, pot vedea ce s-a petrecut pe Terra 2. vd evenimentul dorit din trecutul sistemului solar, pot vedea ce s-a petrecut n sistemul solar 3. vd evenimentul dorit din trecutul galaxiei, pot vedea ce s-a petrecut n univers, 4. accesez pe acest ecran banca de date a civilizaiilor care se s-au aflat pe Terra, 5. accesez pe acest ecran banca de date a entitilor i a civilizaiilor care se afl acum n galaxia noastr i n galaxiile vecine.. pot vedea ceea ce doresc s aflu din trecut, vd modul n care atlanii i construiau navele, vd modul de funcionare al navelor hinduse, vimana, pot vedea modul cum puteau s fie fcute invizibile, pot vedea modul cum puteau s fie fcute grele ca un munte, i uoare ca un fulg, aud explicaii detaliate vd ce s-a ntmplat pe Terra, pot vedea planeta din spaiu cosmicla trezire mi voi aminti tot ce am vzutpe ecranul din stnga pot vedea ce s-a ntmplat pe Terra, se afieaz catastrofele precedente, data lor, dac aleg un subiect, imaginea apare pe ecranul mare o voce mi comunic telepatic informaiile despre acel subiect, acum pot vedea civilizaiile care ne-au precedat, n fiecare edin aleg o civilizaie pe care vreau s-o explorez, toate informaiile despre acea civilizaie mi sunt transferate telepatic din banca de date, ncep acum s privesc ecranul din fa, care mi arat prezentul, nainte de a prsi camera de comand m opresc n faa ecranului central care imi arata prezentul m vd pe mine a a cum doresc s ar t, mi reproiectez imaginea despre mine, i voi constata c tot ceea ce fac acum va avea o mare influen, acum vd pe ecran imaginea corpului meu vd imaginea corpului meu ntorcndu-se la tineree, frumusee i sntate aceast nou imagine intr n Banca de Date a Universului, noua imagine proiectat i nsmnat la nivelul cauzal comand toate nveliurile informaionale energetice i materiale, i se manifest sub forma apariiei unui proces de noire, de ntinerire, de vindecare, de eliberare de dependene,

mi ntipresc noua imagine de fiin uman care pstreaz permanent ancorarea n Centru, de om care este permanent identificat cu Dumnezeu sau cu Izvorul universului, dup aceast ntiprire m preg tesc de ieire, de revenire la suprafa, m pregtesc s urc n mica ncpere a inteligenei. ACUM ncep urcarea, m ndrept spre ieire.. m aez n liftul care m va duce la suprafa, sunt n lift, ncep s urc, am senzaia c urc spre suprafa, cnd ajung cu numrtoarea la 9 m voi afla n starea anterioar 1. urc, am ajuns la etajul 1dup ieire mi voi aminti tot ce am vzut n timpul cltoriei interioare, n viitor voi intra cnd voi dori n camera de comand, utiliznd liftul de coborre, dup intrarea n starea de calm.. 2. urc, atunci cnd voi dori s intru singur n aceast stare, m voi aeza mi voi spune cuvntul calm.. voi vizualiza suprafaa unei ape agitate de valuri care devine tot mai calm, mi imaginez suprafaa unei ape agitate de valuri care devine tot mai calm, ca o oglind, ca o ap peste care s-a turnat uleicu fiecare ascultare a nregistrrii voi deveni din ce n ce mai atent la ceea ce voi vedea n camera de comand cu fiecare repetare a practicii relaxrii pilotate de aceast nregistrare voi intra mult mai uor n aceast stare de centrare 3. urc, la urm toarea edin, atunci cnd voi auzi cuvntul CALM, voi intra imediat, ntr-o stare de calm imperturbabil 4. urc, cnd voi auzi cuvntul CALM, voi intra mult mai uor, ntr-o stare de calm imperturbabil, ntr-o stare mult mai profund, de calm cnd voi auzi cuvntul CALM voi intra imediat ntr-o stare mult mai profund de calm imperturbabil, ntr-o stare n care nu voi mai auzi dect vocea care m piloteaz n cursul viitoarei ascultri, cuvntul CALM va determina intrarea imediat ntr-o stare mult mai profund de calm imperturbabil, 5. urc, n intervalul dintre edine voi deveni tot mai contient de tot ceea ce simt, noaptea voi dormi tot mai profund iar somnul meu va fi tot mai odihnitor, n intervalul dintre edine corpul meu va ntineri se va vindeca, va deveni tot mai sntos i tot mai frumos fiecare edin m apropie de trezire, de descoperirea adevratei mele identiti, dup fiecare edin sunt mai aproape de deteptare la adevrata realitate, dup fiecare edin sunt mai aproape de deteptarea puterilor divine.. voi avea acces la capacitile directe de cunoatere i de aciune, se vor amplifica performanele intelectuale, imaginative i de creaievoi ajunge la performane nebnuite, voi descoperi soluii remarcabile la toate problemele care in omenirea n loc i voi vedea c ele sunt acceptate i puse n aplicare cu bucurie, de cei din jur, voi gndi pozitivvad partea buna din fiecare lucru.. 6. urc, m percep ca un izvor, ca un soare, sunt creator, sesizez partea favorabil din orice situaie sau ntmplare, atept viitorul ca pe o ploaie de ntmplri benefice, voi radia n jur simpatie, mpcare, farmec, optimism, bun dispoziie, for de a mobiliza, entuziasm, voi ncepe s descopr c atept viitorul cu sufletul plin de optimism, de acum nainte voi ncepe s percep viitorul, ca pe un val de bucurii, de succese i de realizri remarcabile care cad spre mine, de acum nainte voi ncepe s atept viitorul, ca pe o ploaie bucurii, de succese, de ocazii de a nva i de realizri ce cad spre mine 7. urc.. mi voi aminti i voi avea acces la toate progresele spirituale realizate n cursul vieilor precedente 8. de acum nainte mi modific imaginea pe care o am despre mine am n fa o oglind imaginar n care vd o imagine a mea conforma cu aceea proiectata in camera de comanda simt c am fost iertat de toate nvinuirile reale i imaginare redevin plin de succes, apreciat de toat lumea, ngduitor, tolerant, nelegtor, am n fa o oglind imaginar n care m vd plin de caliti, iubit, plin de puteri i daruri divine, m vd in apropierea imediat a mplinirii, trezirii, deteptrii, cumptat la vorb, cu un corp armonios, sntos, frumos, m vd un om care respect i este respectat, m vd un om care evit risipirea energiei ancestrale, m vd o fiin uman care nva s fie tot mai eficient n conservarea energiei , am n fa o oglind imaginar n care m vd un om atent la suferina celorlali,

m vd un om suplu, elastic, eliberat de dependene, cruia i place aerul curat, apa, i sucurile din fructe, m vd o fiin creia i place mncarea curat, natural, neprocesat, lipsit de aditivi m vd o fiinta umana iubitoare de plimbri n aer liber, de ap curat, de descoperiri, m vd o fiinta umana iubitoare s-i triasc propria via, iar nu un om care s-i piard ansa pe care o ofer timpul de via urmrind posturile de televiziune, o fiinta umana care-i triete propria viacare nu se uit pe gaura chei n viaa altora, nclcnd teritoriul altor fiine umane.. 9. am ajuns n starea anterioar, la suprafa.. dac am practicat acest exerciiu de relaxare nainte de culcare rmn n aceast stare i dorm profund pn dimineaa cnd m voi trezi foarte bine odihnit, dorm tot mai profund, odihna prin somn se amplific, dac mi-am propus s dorm rmn n aceast stare i intru n somn profund dorm att de profund nct nu m mai deranjeaz nimic.. rmn un observator imparial al viselor, stiu ca sunt vise i nu m identific cu ele dac primesc informaii le rein i mi le reamintesc la trezire procesele de refacere din timpul somnului se amplific,

9.3. Ieirea din starea de relaxare

1. rmn cu ochi nchii, observ din afar corpul meu, pe msur ce se petrece ieirea la suprafa asist la reactivarea corpului, la revitalizarea nveliurilor corpului, la trezire, m voi simi bine, plin de poft de via, plin de bun dispoziie, ca dup un somn odihnitor, 2. fr s deschid ochii, inspir profund , i, vizualizez vitalitatea, vizualizez fora de via intrnd prin tlpi, urcnd prin picioare i inundnd corpul.. inspir i, vizualizez o lumina alb care urc prin tlpi simt cum lumina alb , m umple cu vitalitate i cu poft de via.. m trezete la via reintru n lume, cobor n corp, reiau n posesie corpul 3. simt la fiecare inspiraie cum fora de via urc prin tlpi, sub forma unei energii luminoase de un alb pur, simt cum fora de via m vindec i m cura de toate impuritile , expir ca ntr-un oftat i observ coborrea prin cretetul capului a unei lumini albe purificatoare care mi umple tot corpul, simt tot corpul inundat de for de via i cu energie vital, simt la fiecare expiraie cum fora de via coboar prin cretetul capului pn la tlpile picioarelor 4. fr s deschid ochii simt cum m reactivez, simt cum m trezesc, i fr s deschid ochii simt corpul trezindu-se din amor eal, simt corpul mobilizndu-se, activndu-se, simt fora de via pulsnd n degetele minilor.. n degetele picioarelor.. n tot corpul.. simt energia reactivnd corpul care se trezete la via.. la trezire m voi simi bine dispus, plin de poft de via.. odihnit, reinoit.. ca dup un somn odihnitor

5. m-am trezit, fr s deschid ochii ncepet s ma ntindi bine, sa casc.. respir profund.. ma ntind bine..suntei complet trezii, ai ajuns la suprafa, suntei trezii, noii plini de bun dispoziie, plini de vitalitate, vindecai, refcui, v ai trezit, acum deschidei ochii, v observa i, v ntindei bine, v ridicai ncet, facei cteva micri de mobilizare, de dezmorire, de dinamizare, de nclzire, v mobiliza i braele i picioarele, v scuturai braele, picioarele, v ducei la baie ca s v splai pe fa, CLTORIA NOASTR MPREUN A LUAT SFRIT Rezervai-v zilnic cteva momente pentru lectura textului privind evaluarea exerciiului de relaxare, V mulumesc, Pe curnd, Doamne ajut,

B B.. E Ev va allu ua ar re ea a e ed diin ne eii d de er re ella ax xa ar re e

Identificai obstacolele ntlnite [spiritul critic, graba, dialogul interior, lipsa perseverenei], Pe parcursul ascultrii programului de relaxare inei n rezerv spiritul critic, Doar n cursul fazei de evaluare examinai cu spirit critic rezultatele obinute, Pentru a debloca sau amplifica aptitudinile creative la o edin de brainstorming participanii procedeaz ntr-un mod asemntor care cuprinde dou faze: 3. faza de suspendare a spiritului critic; participanii emit, imagineaz fr constrngeri i consemneaz toate ideile, soluiile, ipotezele de lucru, orict de bizare, de nonconformiste, sau de contrare ar fi ele bunului sim, locului comun, teoriilor actuale; fr aceast faz de amnare sau de suspendare a spiritului critic participanii nu ar avea ce idei noi s evalueze, n aceasta faza se lucreaz dup principiul mitralierei:cu ct crete numarul de proiectile lansate(idei, ipoteze)cu att crete ansa de a atinge inta vizat 2. faza de examinare; participanii evalueaz cu spirit critic toate ideile aprute] Cuta i eliminarea grabei i a spiritului critic[unii practican i se poticnesc n erorile ntlnite; alii caut greelile altora din nevoia de a-i dovedi superioritatea i astfel pierd contactul cu mesajul de pilotare; cei ce se aga de orice ocazie pentru a critica irosesc ansa de a plonja n starea de relaxare, Nu ne aflm n competiie cu nimeni; Lao Zi spunea:cu adevrat puternic este cel care se nvinge pe sine iar nu acela care i nvinge pe al ii; iluminat este cel care se cunoate pe sine nsui iar nu acela care-i cunoate pe alii; cap 33], Dialogul interior, vorbria sunt obiceiuri, procese automate care pot fi reduse prin repetarea exerciiului de centrare n contien, Lao Zi(cap. 56)spune:Cel ce este con tient(cel care tie s fie atent) nu vorbete; cel ce vorbete nu este contient(nu tie s fie atent) [zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi3. ] Stanislavsky n cartea sa Arta actorului cu sine nsuicerea actorilor s descopere singuri, experimental, adevrul de mai sus, Orice cititor poate repeta acest mic experiment care const n executarea unei aciuni n care atenia este total absorbit [ridicarea colului unui pian], Va constata c nu poate vorbi, c nu-i poate reaminti o poezie pe care anterior o recita cu usurin, Stanislavsky demonstra prin acest experiment att necesitatea relaxrii pentru reamintirea unui rol ct i faptul c un om cu atenia total absorbit i pierde capacitatea de a vorbi, Moise nu putea s vorbeasc i s r mn atent, centrat, ancorat, n contact cu Dumnezeu, Din aceast cauz exprimarea verbal era lasat n seama fratelui su, Astfel de cupluri au reaprut pe parcursul timpului[Buddha era permanent nsoit de vrul su Ananda]; Mahomed, Iisus nu vorbeau cnd fceau minunile, ci dup ce coborau n mica sal a inteligenei Excesul de zel poate fi un obstacol fiindc n loc de relaxare se ajunge la ncordare, Atitudinea corect este cea de centrarea n contien imparial, Se insist pe participarea contient a fiecrui practicant, Chiar dac anterior am fost nvtai s ateptm pasiv instalarea efectelor unui medicament sau a unui alt mijloc terapeutic, trebuie ca de acum s nelegem necesitatea participrii noastre contiente la procesul de dezactivare i de reactivare, Trezirea, deteptarea noastr din somnul ignoranei se realizeaz doar n prezena luminii contienei, Degeaba cltorim dac nu vedem nimic din ceea ce ntlnim, Degeaba cltorim dac dormim, dac nu suntem prezeni, trezii, Fii contieni de faptul c n aceast cltorie nu suntei pacieni, nu suntei aezai pe o platform care v va duce singur la destinaie Nimeni nu poate c ltori n locul nostru, fiecare om trebuie s ajung la destinaie, fiecare om trebuie s experimenteze descoperirea adevratei sale identiti, fiecare om trebuie s se elibereze din adormire, fiecare om trebuie s se trezeasc, noi putem deveni responsabili de soarta pe care o avem sau putem rmne iresposabili, acuzndu-i pe alii de eecul nostru, Buddha i calea deschis de el este considerat drept cea mai productiv dintre cile de iluminare[salvare; mntuire] fiindc a condus peste o mie de oameni, la boddhi [n lb. skrt.; lit. : trezire]; fiecare om trezit sau deteptat era considerat de multe popoare drept binele suprem,

un om trezit era venerat ca o nflorire a speciei noastre, ca o trezire a divinitii din om, ca suprem tmduitor [al bolilor individuale i sociale] i drept mesager al voinei divine[messia], Unii practicani au o imagine eronat despre trans i despre hipnoz, Aceast imagine eronat a fost creat de cei ce nu vor s piard monopolul manipulrii sociale, Toate mijloacele de influenare pot fi folosite n folosul sau n defavoarea noastr, Orice lucru[televiziunea; avionul; cu itul; organizarea statal] nu este n sine ceva bun sau ru, Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv n funcie de nivelul de contiin atins de utilizatorul acestuia; un bisturiu aflat n mna unui chirurg poate salva viaa; acelai bisturiu, n mna unui criminal, este folosit pentru a lua viaa semenilor, Hipnoza nu trebuie etichetat drept rea sau bun, Osho spunea c :hipnoza este scara pe care am cobort n lumea n care am czut prizonieri, aceeai scar poate fi utilizat i pentru a urca, pentru a ne elibera din robie, din ignoran, de identificri, pentru a ne trezi la realitate, Cel care prezideaz hipnoza este considerat a fi Sfntul Grigorie Trezitorul , Asemnarea cu somnul al unor manifestri ale transei hipnotice a condus la etichetarea acesteia dup Hypnos[n lb. greac:lit. :somn; zeul somnului], O astfel de etichetare nu ine cont de existena transei la persoane care par a se afla n stare de veghe, Un orator, un cunoscut om politic american, i-a rugat prietenul s-i fac semn, atunci cnd timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta ntr-o ciupitur sau ntr-o neptur cu acul n picior; absorbia concentrativ a oratorului a fost aa de profund nct acesta nu a simit nimic i nu s-a oprit dect dup mult timp, dup ce acul a fost complet nfipt in picior, Aceeai anestezie s-a observat n cursul razboilui Ruso-Japonez i la piloii rui cu rni foarte grave; piloii erau a a de preocupai s salveze puinele aparate de zbor aflate n dotare, nct n ciuda unor rni care n mod normal ar fi cauzat moartea i ddeau duhul, doar dup ce-i ndeplineau misiunea: aducerea avionului la sol, n lumina cercetrilor neurofiziologice actuale aceast identificare superficial dintre hipnoz i somn s-a dovedit fals, S-a descoperit c ritmurile electro-encefalografice infirm etichetarea drept somn a unei stri, care este n fapt una de trezire sau de veghe paradoxal, cunoscut nc din antichitate sub numele de turiya[n lb. skrt.; lit. :a patra stare] (revede i textul referitor la strile de contiin cap. 4), Dup terminarea exercitiului amintii- v s v privii n oglind, daca ai reuit s v relaxai vei vedea faa relaxat, fr riduri, ca dup un somn profund, Realizai c n fine ai fcut ceea ce trebuia s facei de mult, ai reuit s facei primii pai ctre destinaia fiecrei fiine umane, Menirea fiecrei fiine umane, este aceea de a realiza autocunoaterea i autocontrolul, menirea fiecrei fiine umane este aceea de a- i reaminti cine este, de a reveni contient la adevrata sa identitate, la adevrata sa fa, Atunci orice fiin uman se trezete din ignoran i tie de unde vine, unde se afl, cine este, i ncotro s mearg, Am nceput s nvm s conducem contient propriul vehicul, am nceput s nvm s pornim i s oprim propriul vehicul. Dac vom nva s punem n repaus i s reactivm vehiculul pe care l conducem, vom putea s pornim la drum i ne vom bucura de descoperirile fcute n cursul cltoriilor, care acum ne sunt accesibile Pentru a obine succesul n ceea ce ntreprindei, repetai zilnic acest exerciiu, succesele v vor reda ncrederea n propriile dumneavoastr capaciti, Examinai intele atinse din traseul ales, Analizai obstacolele ntlnite [pierderea irului; lipsa de atenie; excesul de ncordare; abandonarea poziiei imobile], Se recomand exerciiile necesare pentru antrenament individual[dac adormi i practicai ascultarea stnd pe scaun; dac suntei o persoan sedentar dansai singuri pe o muzic antrenant , timp de o jum tate de or, naintea practicrii exerciiului de relaxare; practicai notul sau alte exerciii fizice care implic tot corpul; dac v este greu s rmnei imobili cretei progresiv durata de meninere a unei poziii fixe, pentru orice probleme contactai-m la telefonul: 0723490341]

Consemnai ntr-un jurnal intim obstacolele ntlnite, rezultatele obinute i intele ce urmeaz s fie vizate n sedinele ulterioare, Se evalueaz nivelul colaborrii funcionale care s-a stabilit ntre pri [ntr-o colaborare funcional prile interacioneaz, comunic i acioneaz n vederea atingerii unui obiectiv comun; partea reprezentat de mine ca autor, prin vocea nregistrat a indicat prin titlu scopul acestei lucrri: program de inducie prin pilotare a strii de relaxare, pentru vindecare, reprogramare i centrare n Banca de Date a Universului ( BDU)] REVENIRE LA INCEPUT 1. CONSTITUTION OCCULTE DE L'HOMME Correspondances entre divers Systmes et Ecoles - Tradition Hbraque : Yeshida Chayah Neshamah Ruach - Nephesh - Nephesh Cnaginii - Gaph - E. Swedenborg : Ame ( cause formelle ou informante du corps ) - Limbe ( cause instrumentale ou force morphognique ) Corps (cause matrielle) - Rudolph Steiner (Anthroposophie) : Homme-Esprit - Esprit de Vie - Moi spirituel Ame de conscience - Ame d'entendement (ou de raison) Ame de sentiment (me sensibilit) Corps de sensation ( ou corps astral ) - Corps de Vie (ou corps thrique ) -Corps physique - Occultisme Hindou : Atman Buddhi Manas ( Suprieur infrieur ) Kama Rupa(corps physique)Linga Sharia Prana ou Jivs(le corps vital ou double thrique) - Rupa(corps physique) - Thorie grco-romains : Spiritus (Nous) - Mens (Dianoia) - Manes (Phasma) - Imago (Eidolon) - Umbra (Skia) - Anima (Psych) - Corpus (Sma) - Philosophie et religion : Esprit divin - Ame spirituelle - Ame humaine - Ame animale Ame astrale - Force vitale - Corps matriel - Mystique occidentale : Esprit - Ame anglique - Ame intelligente - Ame animale (Ame sensible de Lacurie) - Corps astral. Corps sidrique (Paracelse) Prisprit (Evestrum) - Mumie, Arche - Corps matriel - Spiritisme : Esprit Prisprit Double - Corps matriel - Dr Baraduc : Esprit divin - Esprit anglique - Ame spiritique des morts Ame humaine Psychophysique volontaire, libre des vivants. - Ame physique animale, instinctive formatrice. - Vitalit, sensibilit animique rflective et plastique, nutrition du corps. - Corps matriel - Stanislas de Guaita: Esprit pur Ame humaine, volitive et plastique se subdivisant en : ( Ame intelligente et spirituelle. - Ame passionnelle, logique et comprhensive - Ame instinctive et impulsive.) - Corps astral Corps physique ( phosphorescent (vitalit) matriel (Sarcosme) ) - Thosophie : Esprit pur Soi suprieur - Ame spirituelle - Corps causal - Corps mental - Corps astral - Double thrique - Corps physique Atma(Archtype; Monde des Archtypes; Monde divin); Buddhi(intelect) manas sup; Manas Inf.,Astral, Ethrique,Physique(Monde matriel) - Max Heindel (Mystique rosicruieenne) : LEgo, Esprit divin - Esprit vital - Esprit humain. Le trait dUnion, Intellect - Corps du dsir. La Personnalit, Corps vital - Corps physique - A. Kingsford : Esprit (divin) Ame, (Anima divina (Neshama) Rceptacle de l'Esprit Divin. -Anima bruta (Ruach) L'intellect terrestre - L'ombre astrale. (Nephesch) ) - Corps (matriel) 2. La pratique est de se dtendre compltement dans un tat de conscience absolue. "Compltement relax" signifie absolument dtendre l'ensemble du corps, y compris les muscles du visage, du cou, des yeux, des membres, le torse, les doigts et les orteils. Dissoudre muscle clips et dissoudre toutes les tensions dans le corps. Pour apaiser le souffle, ce qui en fait peu peu un quartier calme et invisible. Avec la respiration, vous avez besoin pour vous dtendre l'nergie de dformation, l'actuelle l'intrieur du corps. Dissoudre verrouillage lectrique, le pouvoir de faire une douce et calme. Aussi pour tre compltement calme et dtendue esprit. Vous avez besoin de librer toutes les penses, les motions et les souvenirs, les laisser partir. Dans notre esprit, il ya beaucoup de foyers subtils de l'anxit et de tension interne, qui d'habitude nous ne remarquent pas. Il est ncessaire de dtecter et de dissoudre compltement. Nous entrons dans un tat de dtente totale limite, que nous avons.

Si nous avons fait tout cela, et si bien fait, comment peut-il vous faudra passer au prochain niveau de la dtente - c'est de se dtendre tous les autres. Ce comprim est de savoir comment un poing - tout le contraire. Lorsque nous avons atteint le plafond, comme pour la dtente et au repos, il s'avre que dans la profondeur des poches d'une mince tension, et maintenant vous voulez les supprimer. Et couche par couche, jusqu' ce que rien ne sera plus relax. Pratique peut tre fait en position allonge ou debout, mais de meilleure qualit, en position assise. Si nous lezhim, vous devrez supprimer l'oreiller, le lit doit tre suffisamment rigide et fonde sur la ncessit de diriger vers le nord ou l'est. Si nous sommes assis, la personne doit galement tre attire sur le nord ou l'est. Le dos doit tre droit. La position optimale est la posture du lotus, si l'on peut s'asseoir dans un long moment, sans stress. Plus simple - les autres postes de sdentaires Yoga: siddhasana, vadzhrasana, ou la manire tibtaine de la sance avec les jambes croises sur la rigidit de coussin de mditation. S'il n'y a pas de coussin, et s'asseoir dans la posture du lotus est difficile, vous pouvez vous asseoir sur la couverture et maigre pli le bas de votre dos sur le rouleau, podlozhenny derrire. Sitting doit tre facile la posture n'a pas distraire, mais de nous aider. La dtente devrait commencer avec quelques respirations lentes et profondes et expirez, la respiration doit tre plus long que l'inhalation. Avec les yeux ouverts, un coup d'oeil est au niveau de la ligne d'horizon. Si le disque va commencer dans un rve, vous avez besoin pour faire de la respiration profonde, de dplacer, de prendre une douche chaude ou froide, puis de s'asseoir de nouveau. Le processus de dtente - un peu complexe et exigeante pratique session. Mais ce n'est que la moiti de la bataille, et la moiti facile. Parlons maintenant de la "conscience absolue". Cette immersion dans la conscience de sa propre clart et sans dissous dans le reste. Tout d'abord, il est important de bien comprendre ce que cela signifie. Pour ce faire, vous avez besoin d'ouvrir nos esprits une partie qui n'est pas obstru des penses, des sentiments, des souvenirs et des motions. En fait, il est - juste un endroit calme et la perception d'eux-mmes, mais sans accent, ce qui provoque du stress et de l'absorption d'ides. Nous sommes juste au courant de sa propre conscience. C'est certainement un minutieux, clair, propre et ouvert. Nous lanons un appel l'essence mme de notre conscience, son centre. Le centre est comme une fentre transparente la lumire ciel ouvert. Ceci est un moment cl. Si nous ne pouvons pas dtecter centre de conscience et entrer dans sa profondeur, au sens de l'uskolznet de nous. Dans le centre de prise de conscience n'est pas regarder l'absence de cette capture. Il s'agit plutt d'un sentiment que nous pntrons au coeur, au coeur mme de notre capacit comprendre et y rester sans le stress et l'effort. Le rcit biblique: ?Je suis passe cette condition. Et dans cette sensibilisation, nous plonge tous les dehors, toutes les distractions. Distraire les penses et les motions commencent "puits" ou de se dissoudre dans le domaine de la conscience pure. Le tout tat de conscience tout en approfondissant et de devenir plus durable. Avec soin, nous constatons que l'tat de conscience claire luchitsya. Il met un subtiles, invisibles la vision ordinaire, mais clairement sentir les rayons. Le rayonnement se propage dans toutes les directions. Vous avez besoin de se plonger dans la luminosit, et de lui permettre d'tendre l'teinte, dim priphrie de la conscience. Il vous suffit de remplir la priphrie de la conscience de la lumire manant du centre de prise de conscience. Dans cette radieuse base dissoudre toutes les autres composantes de notre perception sans solde. Cela signifie littralement devenue rayonnante sensibilisation. Le processus est le suivant: 1. Dtecter centre de prise de conscience. 2. Pntrez dans lui. 3. Partagez la qualit de la luminosit. 4. Plongez dans la luminosit, l'tendre dans le domaine de la conscience. 5. Dissoudre tous les dsordres lis la priphrie de la conscience. 6. Entirement fusionner avec le rayonnement essence de la conscience, de le devenir.

Cette mai tre un sentiment de dissolution, ou l'expansion de notre "moi". Dissolution du ?je? mne au repos, de l'exprience "J'ai tout" - un moyen de trouver des Siddhas. Ces deux points sont aller dans la bonne direction. Il mai galement tre une condition de la stabilit, la transparence, la clart, la transparence, la simplicit, la joie intrieure. Tous sont de bons signes. Ils suggrent que la sensibilisation du soleil commence s'lever. Terminer la pratique et la ncessit d'intervenir l'intrieur de rcupration et d'essayer de ne pas renverser une condition de l'action. Tout cela est appel "dtendre compltement dans un tat de conscience absolue." Au lieu de cela, le mot "conscience", vous pouvez utiliser le concept de " prsence ". Le mot " prsence " est un ton plus impersonnel, tandis que la sensibilisation, mais implique un effort personnel. Subtle efforts ncessaires au cours de la phase initiale, va dans le processus d'autodtermination spontane, et l'ouverture de cette prsence. Ce n'est pas la prsence de quelqu'un ou de quelque chose, c'est la prsence de notre attention, et avec elle, - la grande incomprhensible Genesis, en mettant l'accent atomiquement indivisible. Dans les premires tapes de travail avec les connaissances ncessaires pour commencer aprs la dtente du corps, mais au fil du temps, les deux processus peuvent tre combins. Meilleur temps - le lever du soleil ou le coucher du soleil, midi et minuit. Il est important de traiter en mme temps. Si nous faisons la pratique, une ou deux fois par jour - la ncessit de se conformer un calendrier clair. Ensuite, les forces de l'invisible connatre le calendrier et venir notre aide, au bon moment. http://lhypnose.blogspot.com/2009_07_01_archive.html Nota Articolul Inlocuirea medicatiei psihotrope in insomnie este in lb. franceza A nu se utiliza droguri (somnifere chimice), pentru a dormi, dac suntei predispus la insomnie. Acestea induc o dependen periculoasa si nu sunt fr pericol pentru sntate. Preferati metodele comportamentale Exemple : 1 : ritualuri (gesturi simbolice, repetate: exemple: lectura, spalatul pe dinti inainte de culcare, etc.) 2 : relaxare(relaxare voluntara i contienta a musculaturii si a mintii, concentrndu-ne pe o imagine placuta, sau pe senzaii ale propriului corp. 3 : evitati sa va culcati brusc, lasati-va timp i procedati n etape (de exemplu, divertisment apoi relaxare sau meditatie, etc.) 4 : Nu adunati si nu insistati pe gnduri obsesionale, negative i sterile (care induc frica, angoasa,anxietatea),gndindu-va de pilda la ceea ce credei c ati greit,la eecuri trecute sau la riscuri viitoare i care se afla in afara sferei dvs de influenta (atitudine in nelepciunea colii filosofice a stoicismului fondat de Zenon din Citium n jurul anului 300 a.Chr., avnd originea n filosofia cinic fondat de Antisthene, un discipol al lui Socrate). 5 : Evitai buturile stimulante: ceai, cafea, coca, vitamina C, etc. (se interzic cu cel puin 5 ore nainte de culcare). 6 : Evitai discuiile aprinse cu apropiatii(prietenii i familia) nainte de a merge la culcare ( nu este momentul ideal). 7 : Evitai s mncai chiar nainte de culcare. Este nevoie de cel puin 4 ore de repaus alimentar nainte de culcare, pentru a permite stomacului i intestinelor sa-si faca o parte din sarcini, fiindca n cursul anumitor faze ale somnului, sistemul digestiv se ncetineste i chiar se opreste, ceea ce conduce la fermentaie i la jen (putrezirea alimentelor, tulburarea fazelor digestive normale, rezultnd digestie proasta, asimilare slaba , aerofagie si infecii). Unele tradiii, cum ar fi cea din Anglia, au stabilit mese copioase, dimineaa, dar nu la trezire(brutalitatea sau bruscarea trezirii este la fel de nociva, ca si cea de la culcare), intr-o pauza de la mijlocul diminetii. Aceast metod are sens, deoarece ajut la relansarea "mainii" energetice a corpului cu glucide lente si rapide. Aceasta este faimosul "breakfast/ mic dejun" (fasole alb cu roii, pine prjit i gem, suc de fructe, oua prajite, sunca si ceai sau cafea, produse de patiserie, etc.). In mod contrar francezilor (care iau un mic dejun la trezire foarte uor(cornuri sau toast)), multi englezi mananca seara devreme i relativ putina energie inutila (care sa se tranforme in grsime) i care sa nu poata fi digerata, atunci cnd dorm. Acesta este "five o'clock tea" (ceaiul de la ora cinci), dup tradiia din fostele lor colonii din Asia.

In aceast privin, este util s reinei c excesul de alimentare nainte de somn conduce la cresterea n greutate cauze ( producerea de grasime subcutanata, pentru a stoca glucidele neutilizate) i la crize hepatice(vezica biliara; din cauza suprasolicitarii ficatului, care stocheaz glucidele). Aceasta este metoda utilizat de ctre luptatorii sumo pentru a se ingrasa(mananca un castron de orez inainte de culcare) Pentru a nelege fenomenul de dependenta, trebuie s ne aplecam nc o dat asupra funcionarii electrochimice (sau neurochimice) a organismului nostru. Ce este un drog? Un drog (sau o substanta "stupefianta ori narcotica") este un produs chimic din afara (artificial sau natural) care se substituie unui hormon la nivelul receptorilor de informaie hormonala din creier. Un drog poate fi pur i simplu, format din hormoni de sinteza (insulin, adrenalin, morfin, testosteron, progesteron, etc.)sau din molecule care au o structura similara(nicotina, cofeina, theina, cocaina, alcool, etc.)si induc aceleai efectele (receptorul este "nelat", el crezand c a recunoscut un hormon). Ce este un hormon ? Este o molecula chimic, care este produs i trimis n snge de ctre o gland specific (de exemplu hipofiza), care este distrus in cursul procesului de transmitere a informaiei, catre creier sau catre un alt organ. Producia acestui hormon poate fi comandat de creier sau de un sistem autonom vegetativ (independent de voina) sau pt a transmite o informaie ctre creier. Prin urmare, ele joac acelai rol ca i impulsurile electrice transmise prin nervi. Ne putem intreba atunci la ce servesc? Ele sunt folositoare, deoarece acestea permit realizarea procesului de transmisie a informatiei in mod diferit, iar acest lucru n principal pe plan temporal. Nervul ofer un gen de transmisie a informatiilor de tip electric, care este aproape instantanee. Aceasta este ideala pentru a controla micrile musculare sau pt a furniza informaii precise si imediate (vazul, auzul,simtul tactil, pt a indica locul unei leziuni, etc.). Calea hormonala de transmisie a informatiilor, este difuz, lent i progresiv. Exist "descarcare" in sange a unui mare numr de molecule, n acelai timp, care nu ajung n acelai timp, la nivelul receptorilor, din cauza haosului indus de fluxul sanguin (acvatic)si de complexitatea reelei circulatorii( sunt ntotdeauna multiple modalitati sau cai pt a ajunge la o anumita destinatie , la fel ca in reeaua de drumuri dintr-un oras imens). Avantajul acestei incetineli este mai intai una legata de blndetea utilizarii . Fara hormoni (ne putem imagina o creatura care nlocuieste toate funciile hormonale cu funcii nervoase), noi am fi supusi in permanenta la ocuri nervoase, iar organele ar fi obligate s-si inceapa brusc activitatea si sa se opreasca brusc, ceea ce nu a existat niciodat n natur, deoarece transmisia chimica a informatiilor intre organe a precedat transmisia electrica, la nivelul evoluiei speciilor (ca atare, putem considera c plantele au un mod de gndire, pentru c ele reactioneaza la mediul lor printrun sistem chimic, care este inrudit cu cel hormonal). Un al doilea interes este legat de inerie. In lipsa unor stimuli, nervi nu transmit nici o informaie (exist boli cauzate de leziuni ale nervilor),. O alt caracteristic a sistemului hormonal este c acesta este adesea reglementat de ceea ce se numete ceasul intern. Acest lucru se manifesta prin descarcrile hormonale la ore fixe, lucru foarte util pentru a optimiza unele funcii care pornesc lent , cum ar fi somnul sau digestia In cele din urm trebuie sa mentionam un hormon special, hormonul de cretere, care mbuntete regenerarea esuturilor, ncetinete mbtrnirea i amelioreaza creterea copiilor, care este secretat natural n abunden doar n timpul somnului (noi nc nu nelegem modul n care se ajunge la acest rezultat, dar un fapt constatat) Revenind acum la fenomenul de obinuin. Obinuin nseamn c ajungem, sa nu mai simtim un stimul, din cauza repetarii acestuia. Aceast capacitate (benefica, n multe cazuri: ca o durerea generat de o leziune cronic i incurabil) este deja prezenta la nivelul creierului, printr-un fenomen de reflexe sau de vointa nervoasa, care declanseaza inhibitia. Acesta nseamn c instinctiv, prin vointa de a scpa de o senzaie care jeneaza sau prin reflex natural , semnale electrice vor fi trimise la sursa stimulilor pt. a bloca informaiile transmise de ctre stimul. Dar, n general, inhibitia este realizata prin hormoni. De unde i denumirea de sistem electrochimic, pentru c avem de a face cu o actiune comun i complementara a creierului, a celulelor nervoase (cu transmisie electrica) i a hormonilor (transmisie chimica).

Poate exista de asemenea si o excitatie, adic o cretere a senzaiei sau emoiei (a mesajului decodat de creier), generata la nivelul receptorilor senzoriali fie printr-o aciune hormonala (adrenalin) fie nervoasa (pri ceea ce numim focalizarea ateniei sau prin concentrare). Ingestia de droguri chimice(somnifere, cafea) tinde s perturbe acest echilibru delicat, care este rapid i natural restabilit prin producerea i difuzarea de antagoniti hormonali (de exemplu dupa ingestia de cafein apare o supraproducie de morfin, i acest lucru se poate intampla zilnic exact in momentul ingestiei atunci cand aceasta este zilnica si regulata). Din aceasta cauza cineva care s-a obinuit va avea tendina de a crete treptat doza de droguri ingerate, pentru a regasi starea iniial, senzaia de la prima folosire. Aceasta escaladare poate fi fatala. In general, ceea ce credem ca este trstura caracteristic a drogurilor tari, se petrece si la alimente aparent dintre cele mai inofensive ce provoca acelai rezultat(boli cardiovasculare de la colesterol, diabet de la zahr, ciroz sau com etilica de la alcool, cancer de la tutun etc.). Acesta este, de asemenea, motivul pentru care, odata cu oprirea brutala a ingestiei regulate de droguri, se instaleaza o stare general de ru, care corespunde la descarcarii hormonilor de reechilibrare (in general adrenalina, senzaie general de stress, pentru drogurile sau medicamentele relaxante( nu este decat o diferen a punctului de vnzare sau de etichetare), sau din contra morfin, ori substante excitante sau stimulatoare (care provoac somnolen excesiv la oprirea brusca a consumului). Pentru a evita socul hormonal si traumatic (care poate provoca traume, fobii, anxietate, remisia ori esecul) specific perioadei de sevraj/intarcarea trebuie realizata o oprire progresiva a utilizarii drogurilor de tot felul(medicamente,alimente, stupefiante). De aceea trebuie s respecte o perioad de retragere treptat, dac cineva vrea s scape de o dependenta, i anume, reducerea progresiva a dozei, pn la oprirea final, pentru a evita inconveniente i stressul emoional, descrise mai sus. In companiile lacome de performante, controlul emotiilor este perceput adesea ca un avantaj,de unde consumul ridicat de droguri de toate tipurile, chiar la locul de munc (de pilda ce intreprindere nu are azi masina sa de cafea ?). Ceea ce am scris mai inainte se concentreaz asupra pericolului acestor practici, agravat prin banalizare si obisnuinta (exprimat prin expresii de genul: "toat lumea o face" sau "de ce eu nu am voie?"). Insist asupra faptului c orice fiinta umana sau un artist, care pretinde ca inventeaza i creaza, trebuie s se doteze cu o capacitate de a rezista la toate conveniile i conformismele, s-si dezvolte spiritul critic i capacitatea de a pune sub semnul intrebarii chiar propriile sale obisnuinte ori obiceiuri. Artistul adevrat este, spre contrar unor anumite idei preconcepute mult mai inzestrat cu o capacitate de a se elibera de inlantuirea dunatoare a dependentelor i obisnuintelor. Dar este adevrat , de asemenea,c artistul folosind nai emotiile, n realizarea operei sale, poate fi tentat, mai mult dect oricare altul, de a le modela voluntar prin apelul la utilizarea de droguri (muli scriitori celebri au folosit i au abuzat de aceast metod). Pentru a reveni la somn, mi se pare important s descriem diferitele faze care-l alcatuiesc In primul rnd trebuie s subliniem faptul c somnul nu inseamna a nu face nimic, ci din contra. Chiar dac vointa i contienta i pierd aici drepturile lor , toate celelalte funcii ale organismului se pot exprima i uneori in mod extrem. Acesta este cazul pentru faza numit azi de "somn paradoxal" (atunci cnd vism). In acest timp, n general, de scurt durat (5 - 10 minute), care se repet de 4 - 5 ori pe noapte (un ciclu de somn dureaza aproximativ doua ore), activitatea creierului este deosebit de important, mai mare dect n starea de veghe contient ( acest lucru explic de ce putem avea impresia c evenimentele dintr-un vis de cateva minute se intind pe o durata de cteva ore, senzaia de timp fiind aici alterata sau mai curand modificat). In cursul somnului profund fara vise, putem sa ne referim la capacitile de regenerare i de constructie a corpului, in special la nivelul oaselor i a muchilor, asupra carora se concentreaza organele vegetative i celulele , datorit hormonului de cretere (secretat n principal n timpul somnului, asa cum am aratat anterior). Majoritatea sportivilor de inalt nivelelita dorm mult pt a "recupera" (uneori 12 ore pe zi, sau mai mult, n special cei ce practica bodybuilding (culturismul), halterofilii i sumo, care folosesc efortul la intensitatea maxima si trebuie, sa acumuleze si sa cheltuiasca enorme rezerve alimentare si tisulare. Din contra, n timpul somnului paradoxal, un hormon blocheaza orice transmisie nervoasa de la creier catre sistemul muscular(paralizie), acesta din urm atingnd un nivel de relaxare extrem (inactivitate; repaus).

O dereglare a producerii acestui hormon, denumita popular "somnambulism" se caracterizeaza prin executarea de aciuni sau de gesturi gandite n vis gndire, fr a se primi stimuli din mediul real (ceea ce poate conduce la situaii comice dar i periculoase ( caderi, arsuri, etc.). Daca pt stiinta din Occident exista nc mari neclaritati in ceea ce priveste valoarea i utilitatea pt om a aceastei faze uimitoare a somnului lucrurile stau difeit in toate traditiile spirituale de pe Terra. Celelalte faze nu sunt decat tranziii progresive ale starii de veghe catre acest apogeu, care este somnul paradoxal, in care creierul scade treptat activitatea sa i a restului organismului pana la un prag de unde trece brusc la o activitate extrem a creierului i o extrema inactivitate a restului corpului. Toate aceste cunotine ne sunt date cu exactitate de ctre electroencefalograma. Inainte, se credea ca vism pe toat perioada somnului . Aceast senzatie falsa este accentuat de faptul c, atunci cnd creierul este incontient, el nu reine informaii n memorie, i are o senzatie de inexistenta temporala(se pierde senzaia timpului care trece). De asemenea, este amuzant sa observam (c nu vedem bine ca utilitatea ar putea fi eliberarea emotionala sau catarsisul), ca visurile par ntotdeauna foarte realiste cnd le vedem. Acest lucru se explic prin faptul c insusi creierul creaz aceste iluzii, nu exist aici nici o cenzurare sau filtrare, spre deosebire de iluziile artificiale (dintr-un cinematograf, unde putem vedea ntotdeauna marginile ecranului, vecinul, ne simtim aezati, vedem montajul si taieturile imagini, parazitii pe imagine, etc.). Un alt lucru interesant de remarcat este prezena de ciclurilor de somn, si in perioada de veghe, pe timpul zilei. Adica fara sa cadem n stare de incontien, trecem la fiecare dou ore, prin faze de somnolen relativ ( scdere a energiei) i de excitatie marita, fr efort voluntar/Une autre chose intressante remarquer, est la prsence des cycles de sommeil, en priode de veille galement. C'est--dire que, sans sombrer dans l'inconscience, on passe toutes les deux heures environ, par des phases de somnolence relative (baisse d'nergie) et d'excitation plus grande, sans effort de volont. Aceste cicluri pot fi utilizate pentru a maximiza aceast capacitate, pt. a ritma pauzele si momentele de concentrare maxima din activitatea noastra, i n al doilea rnd pt. a alege cnd s dormim, chiar i in afara perioadelor obinuite. Observati, de asemenea, c afluxul important de snge la nivelul stomacului, la nceputul digestiei (dup masa) are efect soporific (pentru c nu este mai puin de oxigen pt. creier) Trebuie s evitam, sa lucram ,sa jucam ori s ne concentram n aceast perioad, dar, si sa ne culcam, pentru c somnul duce la adormirea organelor digestive (discutata anterior). Acesta este momentul perfect pentru activiti recreative i non-fizice, care cer putina reflectie (cinema, jocuri de societate, etc.), fiindca n cazul n care sngele ar trebui s mearga catre muchii (respiratie si glucoza), asta ar fi n detrimentul digestiei din stomac i a creierului (ceea ce poate cauza chiar lesinul ori pierderea contienei, dac ne fortam intr-adevr prea mult). Un cuvnt despre calitatea patului i poziia in care dormim. Un pat bun ar trebui s fie destul de tare. Sistem cu ipci din lemn motenit de la japonezi (futon), precum i saltelele din buret cu bule microscopice (dar dens) sunt recunoscute de ctre toi medicii ca fiind cel mai bun n prezent. In primul rnd, ele nu se deformeze n cursul utilizarii uz ( elasticitate i duritate extrem), spre deosebire de alte sisteme(tasarea arcurilor). Apoi, alte pat moliciunea altor paturi induce o curbur nefireasc a coloanei vertebrale, mai ales dac dormim pe o partea ( "buclat up").In cele din urm, un pat tare permite o trezire mai uoara (un efect revigorant pt simuri i muchi). Cea mai buna pozitie de somn este poziia pe spate(decubitus dorsal; savasana), pentru a apara coloana vertebral de presiunea exercitata de greutate asupra cartilajiilor vertebrale (care se pot deteriora iremediabil prin scufundare i sunt deci, foarte valoroase). Aceast presiune este agravat de faptul c muchii intervertebrali nu mai sunt acolo pentru a sustine vertebrele(ei sunt "adormiti"). Mai mult dect att, daca intelegem faptul ca jumtate din viaa ne-o petrecem n pat, ne putem da repede seama c acest lucru este departe de a fi banal ; este suficient s dormim o noapte ntr-o poziie proast ca s simtim imediat efectele(" torticolis", dureri). Aceast poziie necesit o precauie: o perna suficient de ridicata pentru a evita ca limbii sa blocheze gtul sau mai ru ( multi alcoolici, cum ar fi regretatul John Bonham, au murit n somn pe spate si necandu-se cu ceea ce au vomitat(o moarte, mai degrab sordid i inutila, dac este cazul).Din aceasta cauza, orice salvator tie sa aseze un om incontient n poziia pe o parte. Dezavantajul poziiei de pe o parte este producerea unei tasari asimetrice a vertebrelor. Aceasta asimetrie este natural compensat i minimalizata prin schimbarea frecvent a poziiei (pe stnga sau dreapta) n timpul somnului,in cursul faselor de somnolen, prin etape (faze ideale pentru o trezire blanda,in trecere) Cea mai rea pozitie este poziia pe burta, care obliga fie la o rsucire a ntregii coloane pt a putea aseza capul, fie doar a vertebrelor cervicale(torsiunea locala e mai mare).

In cele din urm, pentru a ncheia , reinei c a dormi mai mult, inseamna a tri mai mult timp. Creterea longevitatii este datorata hormonului de cretere, dar si, de insusi conceptul de repaus, odihn, " jachre/ necultivare", "Sabbath", pentru a lasa timp esuturilor de a se reconstrui./ Aceast reconstrucie (sau recuperare) este deosebit de necesara pentru a compensa o activitate fizic intens sau leziuni, cum este cazul celor care canta la tobe si percutie, mult timp Exist tulburri patologice ale somnului datorate excesului morfin, care n cele din urm fac timpul de veghe practic inexistent. Aceast boal de origine genetic dificil de tratat, relev impactul determinarii genetice a tendinei fiecaruia de a dormi, care este pur hormonal, i nu depinde de nevoile reale ale unui individ (nu avem in mod bligatoriu mai multa nevoie de a dormi fiindca am cheltuit mai mult, iar stressul indus de un efort fizic, poate chiar sa prelungeasca starea de veghe ) Din nou, acest lucru arat c trebuie s fim atenti la senzatiile noastre, de multe ori neltoare, tocmai pentru c acestea sunt la oameni foarte controlabile de catre vointa (daca doriti sa va convingeti vedeti practica fakirilor, care pot sa-si induca rezistenta i insensibilitatea la dureri fizice).