Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Sseimplementezedousubprograme(nC/C++iJava)care,pentru xR i n N* ,
date,scalculezeisreturnezesumele:
a) s =

x x3 x5 x7
x2n+1
+
+ + (- 1)n

1! 3! 5! 7!
(2n+ 1)!

2n
x2 x4 x6
n x
b) c =1+
+ + (- 1)
.
2! 4! 6!
(2n)!
Observaie. Sumele s i c reprezint valori aproximative pentru sinxi, respectiv, cosx (x
fiindconsideratnradiani).

2.Sseimplementezeunsubprogram(nC/C++iJava)care,pentruunpolinom PR[ X]
i pentru o valoare aR , calculeaz i returneaz P(a) (valoarea unui polinom ntrun
punct).
3.Sedaun(n1 )numerereale a1,a2,...,an.Sseimplementezeunsubprogram(nC/C++
i Java)caresdeterminecoeficieniipolinomului:
a) P = ( X - a1) ( X - a2)L( X - an)
b) P=(a1 X - 1) (a2X - 1)L(anX - 1).
4.Sedaun(n1 ) numerereale a1,a2,...,an.SsedeterminecoeficieniipolinoamelorPi
Q,astfelnct
Q(X) n
1
a)
=

P(X) i=1X - ai
Q(X) n
1
b)
=
.
P(X) i=1aiX - 1
5.Seciteteunnumrnatural n,1<n<1000000.Sseimplementezeunprogram (nC/C++i
Java)caredetermindacexistosubmulimeS a mulimii{1,2,...,n},astfelnctsuma
elementelor dinS s fie egal cu suma elementelor din{1, 2, ..., n}\ S i, n caz afirmativ,
afieaz o astfel de submulime. S se argumenteze corectitudinea i complexitatea
algoritmuluiutilizatissecomentezedetaliiledeimplementare.
Exemplu:Pentrun=7rspunsulesteDA,osubmulimecuproprietateacerutfiindS={1,2,4,
7}(deoarece1+2+4+7=3+5+6).