Sunteți pe pagina 1din 2

1 Sa se afiseze numarul de elemente negative si suma elementelor positive dintr-un sir cu n numere intregi. 2.

Se citesc numere de la tastatura pana la introducerea primului numar negative. Cate dintre numerele citite indeplinesc proprietatea de palindrome (sunt egale cu numarul oglindit) 3. Se citesc n numere de la tastatura. Sa se verifice daca sirul este descrescator. 4. Sa se afiseze diferenta dintre valoare maxima si valoarea minima dintr-un sir de n numere citit de la tastatura. 5. Se citesc de la tastatura n numere si inca 3 numere x,y,k. Cate dintre cele n numere apartin intervalului [x,y] si sunt divizibile cu k? 6. Sa se afiseze suma elementelor pare aflate pe pozitii impare dintr-un vector cu n elemente. 7. Sa se gaseasca suma numerelor prime dintr-un vector cu n numere.

8. Pentru fiecare element al unui vector cu n elemente numere natural sa se afiseze oglinditul. 9. Sa se afiseze valoarea minima dintr-un sir de n numere.

10. Se citesc de la tastatura n numere reale. Sa se afiseze media aritmetica a numerelor strict positive. 11. Se citesc de la tastatura n numere. Sa se afiseze pozitiile din sir unde se gasesc elemente care indeplinsc proprietatea ca suma cifrelor lor este un numar par. 12. Se citesc pe rand mai multe numere pana la introducerea primului numar negative (nu face parte din sir). Cate numere patrate perfecte s-au citit? Pe ce pozitii se gasesc in sirul de numere? 13. Sa se afiseze pozitia in care apare intr-un vector cu n elemente primul numar strict pozitiv. 14. Se citesc de la tastatura n numere naturale. Afisati pozitiile elementelor care indeplinesc proprietatea ca prima lor cifra este egala cu ultima. 15. Se citeste de la tastatura un sir cu n numere. Sa se afiseze toate perechile de elemente consecutive din vector care indeplinesc proprietatea ca suma cifrelor primului este egal cu al doilea element.

16. Sa se afiseze cate perechi de cate 2 elemente consecutive indeplinesc proprietatea ca sunt ambele pare? 17. Se citesc n numere. Gasiti tripletele de elemente alaturate care indeplinesc proprietatea ca sunt numere consecutive. 18. Se citesc cele n elemente ale unui sir cu elemente numere intregi si 2 numere x si y. De cate ori se gasesc in sir x si y aflate pe pozitii consecutive? 19. Se citesc n numere naturale de la tastatura. Afisati cate numere perfecte s-au citit. Un numar este perfect daca suma divizorilor lui este egala cu dublul numarului. 20. 21. elemente? Sa se afiseze media aritmetica a elementelor prime dintr-un vector. Cate elemente negative se gasesc pe pozitii impare intr-un vector cu n

22. Se citesc n numere. Sirul format are forma de munte? (crescator pana la un anumit element apoi este descrescator) 23. Se da un sir cu n numere natural.Sa se afiseze numarul format cu prima cifra a fiecarui element. 24. Se citesc de la tastatura n numere. Sa se afiseze cel mai mic multiplu comun (primul numar care se imparte exact la fiecare dintre cele n numere). 25. Sa se gaseasca primii n termini ai sirului lui Fibonacci.

F(0)=0;F(1)=1; F(n)=F(n-1)+F(n-2) pentru n>=2. 26. Fie A o matrice cu m linii si n coloane si v un vector cu n elemente. Sa se determine produsul A*v 26. Fie A o matrice cu m linii si n coloane si v un vector cu m elemente. Sa se determine produsul v*A