Sunteți pe pagina 1din 9

V [km/h]

f [-]

0
0.012

20
0.012

40
60
80
0.01232 0.01296 0.01392
Rezistena la rulare

100
0.0152

120
0.0168

R [daN]

15.23
15.16

15.23
15.16

15.64
16.45
15.56
16.37
Rezistena la pant

17.67
17.58

19.30
19.20

21.33
21.22

Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

R [daN]

0.00
112.98

0.00
112.98

0.00
0.00
112.98 112.98
Rezistena aerului

0.00
112.98

0.00
112.98

0.00
112.98

Deplasare fr vnt

R [daN]

0.00

1.89

7.56
17.01
Suma rezistenelor

30.24

47.25

68.04

Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

fr vnt

15.23
128.13

17.12
130.02

47.91
160.80

66.54
179.42

89.36
202.23

V [km/h]
f [-]

0
20
40
60
80
100
0.012
0.012 0.01232 0.01296 0.01392 0.0152
Puterea necesar invingerea rezistentei la rulare

120
0.0168

Deplasare
Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

Deplasare
Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

P [kW]

23.20
136.10

33.46
146.36

0.00
0.85
1.74
2.74
3.93
5.36
0.00
0.84
1.73
2.73
3.91
5.33
Puterea necesara pentru invingerea rezistentei la panta

7.11
7.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.28
12.55
18.83
25.11
31.38
Puterea necesara pentru invingerea rezistentei aerului

0.00
37.66

Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

P [kW]

Deplasare fr vnt

P [kW]

0.00

0.10

0.84
2.83
Suma puterilor

6.72

13.12

22.68

fara vant

0.00
0.00

0.95
7.22

2.58
15.12

10.65
35.73

18.48
49.84

29.79
67.41

Deplasare n palier
Deplasare n pant 9%

5.58
24.39

R [daN]

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Rezistenta la
rulare (p=9%)
Rezistenta la
panta (p=9%)
Rezistenta
aerului (fara
vant)
Suma
rezistentelor
(p=9%)

V [km/h]
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

R [daN]
100
90
80

Rezistenta la
rulare (n palier)

90
80
Rezistenta la
panta (n palier)

70
60
50

Rezistenta
aerului (fr
vnt)

40
30
20

Suma
Rezistentelor (n
palier)

10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V [km/h]

100 110 120 130

30 P [kW]

Puterea pentru
invingerea
rezistentei la
rulare (palier)

27
24

Puterea pentru
invingerea
rezistentei la
panta (palier)

21
18
15
12
9
6
3

V [km/h]

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

Puterea pentru
invingerea
rezistentei
aerului (fara
vant)
Suma puterilor
pentru
invingerea
rezistentelor
(palier)

P [kW]
Puterea pentru
invingerea
rezistentei la
rulare (p=9%)

80
70
60

Puterea pentru
invingerea
rezistentei la
panta (p=9%)

50
40

Puterea pentru
invingerea
rezistentei
aerului (fara
vant)
Suma puterilor
pentru invingerea
rezistentelor
V [km/h] (p=9%)

30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

V [km/h]
f [-]

0
0.012

20
0.012

40
0.01232

60
0.01296

80
0.01392

100
0.0152

120
0.0168

y = 4E-07x2 - 8E-06x + 0.012

f [-]
0.02
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
-3.47E-17

functia
polinomiala
de gradul IV

functia
polinomiala
de gradul II

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130

V [km/h]

S-ar putea să vă placă și