Evaluarea intereselor si aptitudinilor

Determinarea aptitudinilor, intereselor, valorilor, cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale ale consiliatului constituie un aspect foarte important în cadrul orientării şcolare şi profesionale, de aceasta depinzând, în parte, eficienţa procesului în sine şi justeţea deciziilor luate. Examinarea psihologică va furniza consilierului un profil individualizat care trebuie comparat cu profilul ocupaţiei/ocupaţiilor pentru care elevul îşi manifestă activ un interes predominant. În demersul de orientare, consilierul va lua în calcul şi resursele oferite de mediul familial/educaţional în care elevul/consiliatul evoluează, respectiv dinamica pieţei muncii, care se află într-o continuă schimbare. Un examen psihologic complex, în vederea orientării educaţionale, trebuie să surprindă personalitatea elevului în ansamblu şi, în mod special, interesele şi aptitudinile acestuia. Cel mai important aspect îl constituie corelarea intereselor exprimate de elev cu aptitudinile intelectuale generale şi specifice de care acesta dispune. Din acest punct de vedere, inventarele de interese propuse de psihologul american John L. Holland pot oferi consilierului posibilitatea de a diagnostica rapid şi cu un cumul informaţional preţios ,,personalitatea vocaţională” a unui individ, precum şi mediul profesional sau mediile care îi vor permite să-şi materializeze cel mai bine în performanţe notabile resursele de care dispune (Holland, 1997). În literatura de specialitate o serie de psihologi au identificat mai mulţi factori legaţi de personalitate, abilităţi, interese, valori care, dacă sunt luaţi în considerare într-un mod coerent, pot fi relevanţi pentru orientarea oamenilor spre cele mai potrivite domenii de activitate sau profesii. Teoria tipurilor de carieră a lui John Holland face parte dintre cele mai cunoscute şi acceptate abordări ştiinţifice ale orientării profesionale. Potrivit teoriei lui Holland, există şase tipare distincte de orientare, în funcţie de personalitatea sau caracteristicile dominante ale individului. Tipul realist Are ca principală caracteristică predispoziţia către domeniul tehnic, mecanic, fiind recunoscut prin abilităţi mai mult practice decât de natură cognitivă sau speculativă. Tipul realist este recunoscut prin dexteritatea de manipulare a obiectelor şi preferă un mediu de lucru ordonat şi care nu necesită punerea în valoare a spiritului creativ sau a spontaneităţii. În general, în acest tipar se potrivesc persoanele timide, conformiste, slab relaţionate social şi fără mari pretenţii de pregătire sau calificare profesională. Tipul realist preferă activităţile care implică folosirea uneltelor, maşinilor sau lucrul cu animalele. Manifestă aversiune faţă de activităţi educaţionale şi nu are înclinaţii spre domenii care favorizează relaţiile umane. Percepe lumea într-o manieră simplă, tradiţională şi aspiră la bani, putere şi bunuri. Domenii de muncă potrivite persoanelor care corespund tiparului realist sunt cele de natură tehnică, mecanică, meşteşugărească şi

Preferintele sale se indreapta spre acele activitati care nu solicita manipularea ordonata si sistematica a obiectelor . Achizitioneaza competente manuale in domeniul mecanic. Lipsa de imaginaţie şi inflexibilitatea fac imposibilă apropierea tipului convenţional de activităţi artistice. Preferă activităţi bazate pe informare şi pe colaborarea cu alte persoane. Tipul social. un bun negociator. reproducerea unor materiale etc. Ii displac activitatile sociale si educationale. persuasiv. Domeniile predilecte de activitate sunt contabilitatea. Banii. puţin ordonate sau sistematizate. este nesociabil. care se încadrează perfect într-un sistem de reguli sau norme prestabilite. conformitatea cu normele. Nu se remarcă prin imaginaţie. completarea rapoartelor. Nu agreează controlul şi nici nu simte nevoia de a primi acorduri sau de a se proteja prin aprobări formale. Având o profundă orientare către mediul exterior.cele care necesită doar pregătire medie Tipul Realist ( motor ) – ii plac activitati care impun forta fizica . Tipul convenţional preferă activităţile orientate spre folosirea sistematică a datelor. tehnic. ordonat şi convenţional. finanţele. Tipul social Este opusul celor două modele prezentate mai sus. supuse regulilor şi procedurilor clare. Pentru dezvoltarea preocupărilor sale profesionale. Preferă să lucreze într-un mediu profesional stabil şi lipsit de riscuri sau de provocări profesionale. practice şi totodată conformiste. statistica. comunicativ. isi realizeaza scopurile prin conformism . Prefera activitatile care solicita folosirea ordonata si sistematica a datelor. cum nu sunt nici imaginaţia sau creativitatea artistică. cum ar fi spre exemplu păstrarea evidenţelor. masinilor. tipul social este prietenos. Tipul convenţional Este reprezentat de persoanele ordonate. instrumentelor . întrun cuvânt. pune accent pe competenţele de natură socială. Competitivitatea nu este punctul forte al tipului convenţional. la fel cum nu suportă să fie dominat sau manipulat. flexibil. caută mai degrabă medii de lucru informale. Astfel de persoane sunt marcate de nevoia de a-şi organiza cât mai riguros activitatea şi de a supune rezultatele muncii lor sau a celorlalţi unei proceduri de evaluare clare şi eficiente. are o organizare motorize buna. amabil. agricol. prefera sa rezolve probleme concrete concrete si nu pe cele abstracte . dependenţa de un plan prestabilit constituie valorile cele mai apreciate de persoanele convenţionale. este agresiv . alege rolurile de subordonat . aşa cum arată şi denumirea. Este conformist. Preferă să lucreze în medii ordonate. este loial sefilor. Manifestă aversiune faţă de activităţile ambigue sau nesistematice. spontaneitate sau flexibilitate. Îi încurajează pe oameni să coopereze şi să abordeze problemele cu înţelegere şi fără . Tipul Conventional ( conformist) – prefera activitatile in care foloseste cifre . nu are deprinderi verbale si de relationare interpersonala.

şi impulsive. tipul întreprinzător se caracterizează printr-o mare sete de putere şi dorinţă de dominare. uneori dezordonate şi lipsite de abilităţi practice. dar şi foarte impulsivă. Este genul de persoană care îi încurajează pe ceilalţi să se implice în activităţi antreprenoriale. în acelaşi timp. sociabil.prejudecăţi. Tipul artistic preferă activităţile cu caracter liberal şi care pun accent pe utilizarea unor forme expresive de exprimare: design. Totodată. dezordonată. Indivizii care au această dominantă de personalitate sunt intuitivi. Pentru desfăşurarea activităţii. statut – şi încurajează comportamentul oamenilor în această direcţie. în scopul atingerii ţelurilor organizaţiei sau pentru asigurarea unui câştig material sporit. care îşi caută autonomia. publicitate. să fie impulsiv în demersurile pe care le întreprinde. la fineţea observaţiei sau la capacitatea de analiză complexă a fenomenelor. Domeniile cele mai potrivite pentru dezvoltarea unei cariere sunt în marketing. fantezie creatoare. dar şi dezordonaţi şi lipsiţi de abilităţi practice. în conducerea proiectelor sau chiar a organizaţiei. îi place să lucreze cu oamenii. ambiţioasă. Tipul investigativ Se poziţionează la cealaltă extremă faţă de trăsăturile dominante ale întreprinzătorului. vânzări. Sunt genul de spirite independente. educaţie şi formare profesională Tipul artistic Se caracterizează prin imaginaţie. Preferă activităţile care pun accent pe manipularea oamenilor. bun comunicator. O personalitate artistic este în general emotivă. Manifestă în schimb tendinţa de dominare şi manipulare a celorlalţi oameni. dar îşi concentrează toate forţele pentru a-i conduce şi controla în scopul atingerii obiectivelor propuse. punându-le într-o nouă relaţie pentru ca transfigurarea să capete semnificaţia dorită sau întrezărită de el şi pentru ca această semnificaţie să poată fi comunicată semenilor săi. Acordă recompense celor care dovedesc că apreciază valorile sociale. independenţi. Tipul întreprinzător Manifestă predispoziţie pentru acţiune şi implicare în activitate. actorie. Lumea este însă privită în termeni limitativi. nu suportă activităţile . Încrezător în propriile forţe. de introducere a noului sau de inovare a cadrului existent.bani. care este de cele mai multe ori ambiguă şi nesistematică. încrezătoare în propriile forţe şi dornică să deţină puterea. ceea ce face. Nevoia de independenţă şi capacitatea de asumare a riscului constituie trăsăturile dominante în acest caz. non-conformişti. tipul artistic preferă un mediu lipsit de formalism. Tipul investigativ preferă să se implice în activităţi care fac apel la cunoaştere şi înţelegere. pe măsura spiritului de independenţă care îl caracterizează. putere. nu de puţine ori. Acest tip tinde să confere elementelor materiale o nouă înfăţişare. Tipul întreprinzător răsplăteşte pe cei care apreciază valori de natură antrepernorială . Întreprinzătorul este unul dintre cei mai interiorizaţi indivizi (introvertit). Din această cauză. dar pot fi. intuiţie şi putere de transfigurare a realităţii. lipsită de spirit practic şi de convenţionalism. Este o personalitate optimistă în general. Persoanele care fac parte din această categorie se caracterizează prin originalitate şi independenţă.

înţelegător recepţioner. să cooperant. formezi. încrezător în propria persoană REALIST lucrezi cu obiecte. Spiritul investigativ încurajează abordarea problemelor într-o manieră complexă. extrovertit. repetitive. diriginte de şantier. culturale etc. să convingător. intuitiv. profesor. pentru a le înţelege şi controla. biologice. grijuliu. Activităţile potrivite acestui tip de personalitate sunt în domeniul cercetării şi consultanţei. fotograf. Dacă eşti: Îţi place să: lucrezi în situaţii nestructurate folosind imaginaţia şi creativitatea Eşti: Poţi avea succes ca: INVENTIV expresiv.stereotipe. lăcătuş etc. Această clasificare a tipurilor de personalitate stabilite de Holland şi domeniile de activitate potrivite lor trebuie privită nuanţat. Manifestă aversiune faţă de activităţile sociale. preot etc. Există persoane care se regăsesc în două sau chiar trei tipuri dintre cele identificate de psiholog. practic. independent. DIRECTIV influenţezi sau să cu spirit de conduci pe alţii aventură. realizezi lucrurile în conştiincios. analist. eficient. idealist. pregăteşti. terapeut. maşini operator film. cercetător. monotone sau pe cele care nu prezintă un grad de noutate sau de complexitate aparte. asistentă detaliu sau să grijuliu. contabil. răbdător. ambiţios. matematic. medicală. controlor instrumente şi realist. abstractă şi originală. producător de filme. energic. Este o personalitate cu reale competenţe în domeniul ştiinţific. funcţionar. îndemânatec de trafic aerian. să ai grijă prietenos. urmezi instrucţiuni ordonat. perseverent. librar. dar fără capacitatea de a conduce. bucătarşef etc. Tipul investigativ preferă activităţile orientate spre observarea şi analizarea sistematică şi creativă a fenomenelor fizice. METODIC SOCIAL . informezi. original. de alţii amabil. agent de asigurări perseverent. imaginativ manager de resurse umane. agent de voiaj. actor etc. practic etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful