Sunteți pe pagina 1din 2

Cetestam Cum testam Obiective

Vorbireaspontana 1.Angajare in conversatie nume, 1.Incredere in sine.


varsta, adresa, cum sunteti? 2.ev.rapida a capac. de exprimare, fluenta
2. 3.detectarea problemelor de asociatie
Producerelimbajexpresivspontan: 4.evaluareacapac, de autonomie.
profesie, istoriabolii 5.conduita (dorinta de corectaresi de articularecorecta a
3. Descrierea de imagini cuvantului)
6. auto-coretare

Comprehensiuneoral 1.Discriminare verbala:


a/ verbala alegereaunorimagini cu multiple
sensuri (cuvintesaufraze)
2. Desenareparti ale corpului
3. Executare de ordine: manipulare
de obiecte,
intelegereasiexecutarea de ordine
simple
sicomplexececontinelemente
lexical in relatiesintactica
4. Logicasirationament: ex: o
piatrace cade in apa se scufunda?
Limbajexpresiv 1.Praxii bucofaciale: deschidegura, 1. evaluareaarticularii
sulfa, scoatelimba, fluiera, 2. evaluareaerorilorfonetice, semantic
umflaobrajii 3. uneoridemutizare
2.evaluarea articularesifonetica
a) automatisme (cifre, zile, luni)
b) intelegereaproverbelor
c) repetitii: - teste de capacitate
audio fonetice
- cuvinte simple sicomplexe;
logatomi; frazescurte, lungi
sicomplexedpdvsintactic
- agilitateverbala: repetitiirapide:
tic-tac, mamametc
Limbajexpresiv d) Numire: - Imagini, obiecteactiuni 1.evaluarealipseicuvantului, gravitateasa.
- Schema corporala 2. undepredomina? (semantic saugramatical)
- In context: cu ce ne 3. analizacantitativa a diferiteloreroriobservate (fonetica,
spalampedinti? semanticaetc)
Limbajexpresiv e) descriere de imagini
Limbajexpresiv f) teste de evaluare a Evaluareafluenteiverbale
fluenteiverbale: -
ceretipacientuluisaproduca cat prinevaluareadeficitelorfonologicecentraleadicainabilitatea
maimultecuvinteintr-un timp 2 de a procesainformatiifonologice prezente in deficite de
minute. Suntdoua modalitati output a vorbirii ( ex. dizartria)
fluentacategorialasausemantica:
cuvinteapartinandunui camp
semantic (animale/fructe)
sifluentaformalasaumorfologica
(cuvinte care incep cu literele. P-
R), sausaidentificedaca 2
cuvinteincep cuaceeasilitera,
dacarimeaza, etc.
Intelegereatextelor -
Corespondentaintrecuvantulsaufra
zascrisasiimagineasa.
-recunoastereacuvintelorsilabisite
-completareafrazelor
-proba de intelegere semantic-
sintaxica a unui text

Citire (cu voce tare) -teste de capacitate vizuo- 1 evaluareacailor de adresaresimodulacestora


fonatoare 2.evaluarea capacitatiiexprimariiorale
-depinde de experientascolara
-citire de cuvinte, logatomi,
-citirea de fraze. Si
evaluareafunctiilor: lungime,
continutul cuvintesigramatica
Scriere -scrierespontanasi automata: nume
, prenume, adresa, serie de cifre ,
litere
-copiere de litere, cuvinte, fraze.
- dictare litere, cifre, cuvinte,
fraze ( fruct, farmacism, frecventat,
etc)
-citirecuvinte
-discursnarativ (capacitatea de
elaboraresinivelul lexical sisintactic)