Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 4. Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor Problema 1.

Potrivit datelor contabilitii la entitatea Plai au fost nregistrate urmtoarele


operaii: Operaiile economice i financiare efectuate n perioada de gestiune Nr. cr. Coninutul operaiilor economice
Conturi corespondente

debit

credit

Suma, lei 24 000 3 400 4!" 000 # !0 32 4 3 !" $ 4%0 3#4 # "00 2 200 2$ !00 $ %40 3 %"! $ #

1. ncasri n urma predrii n chirie a brevetului de producere al ambalajelor 2. Reflectarea venitului din vn area automobilului 3. nregistrarea veniturilor obinute din vn area produselor finite 4. nregistrarea dividendelor primite de entitate pe parcursul anului 5. Reflectarea veniturilor primite de la compania de asigurri 6. nregistrarea sumelor obinute sub form de penalitate de la entitatea !ina pentru 7. nregistrarea diferenelor negative de curs valutar 8. nregistrarea veniturilor din recuperarea lipsurilor de materiale constatate n re ultatul inventarierii . Reflectarea premiilor pltite lucrtorilor entitii pentru re ultatele anului precedent 1!. nregistrarea dobn ilor pltite de "#R#!# $tlant pentru mprumuturile acordate altor entiti 11. nregistrarea valorii activelor intrare cu titlu gratuit 12. nregistrarea ncasrilor din predarea n arend curent a cldirii depo itului 13. nregistrarea veniturilor din vn area unor materiale de construcie rmase dup reparaia oficiului 14. Reflectarea diferenelor favorabile de curs valutar

Se cere" Contabilizai operaiile economico-financiare i determinai mrimea veniturilor al entitii Plai, i anume: #enitul din #$n%&ri ' ( alte #enituri operaionale ' ( #enituri din acti#itatea de in#estiii ' ( #enituri din acti#itatea )inanciar& ' (

Problema 2. Potrivit datelor contabilitii la entitatea "perana "#$# au fost


nregistrate urmtoarele informaii: Operaiile economice i financiare efectuate n perioada de gestiune &r. cr. 1. Coninutul operaiilor economice i componena cheltuielilor Reflectarea cheltuielilor privind salari area %i contribuiile & Conturi corespondente debit credit 'uma( lei

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . 1!. 11. 12. 13. 14.

la asigurri sociale %i asistena medical a personalului administrativ Reflectarea cheltuielilor privind desfacerea mrfurilor Reflectarea cheltuielilor privind serviciile bancare Reflectarea cheltuielilor privind impo itele 'cu e(cepia impo itului pe venit) Reflectarea costului mrfurilor vndute Reflectarea cheltuielilor privind nregistrarea mrcii comerciale Reflectarea cheltuielilor privind arenda operaional Reflectarea cheltuielilor privind serviciile po%tale Reflectarea cheltuielilor privind dobn ile pentru credite %i mprumuturi Reflectarea cheltuielilor privind amorti area mijloacelor fi(e cu destinaie general Reflectarea cheltuielilor privind salari area %i contribuiile la asigurri sociale %i asistena medical a vn torilor Reflectarea cheltuielilor n scopuri de binefacere %i sponsori are Reflectarea cheltuielilor privind datoriile dubioase Reflectarea cheltuielilor privind procurarea carnetelor de munc

#% 000 4 00 $ 000 " 0 " 0 0 00 2 000 $ 0 $ 00$ # 000 $ 000 3 00 $ 200 400

Se cere"
1) Clasificai c eltuielile activitii operaionale a entitii !"perana "#$# cu specificarea tipului de c eltuieli#

%) Contabilizai operaiile economico-financiare i determinai mrimea c eltuielilor entitii !"perana "#$##

Problema 3. Potrivit datelor contabilitii la entitatea "perana "#$# au fost


nregistrate urmtoarele informaii: Operaiile economice i financiare efectuate n luna mai & &r. cr. 1. 2. 3. 4. 5. Coninutul operaiunilor economice "*a calculat amorti area cldirii depo itului de produse finite "e casea costul pieselor de schimb utili ate la reparaia curent a utilajului de producie 'reparaia a fost efectuat de ctre secia de reparaie a entitii) "e decontea valoarea obiectelor de mic valoare %i scurt durat vndute unui angajat "e reflect costul 'valoarea de bilan) materialelor de construcie rmase %i ulterior comerciali ate "*a calculat: salariul lucrtorilor pentru nlturarea rebutului de producie contribuiile pentru asigurrile sociale Conturi corespondente debit credit 'uma( lei 3 0 $3 0 $2 0 2 0 00 ) ) +

6. 7. 8. . 1!. 11. 12. 13. 14. 15.

contribuiile pentru asistena medical obligatorie ,onform re ultatelor inventarierii s*au constatat lipsuri de produse finite la depo it "e predau n folosin obiecte de mic valoare %i scurt durat pentru necesitile gospodre%ti ale entitii "*a reflect suma amen ii naintat de furni orul de materii prime pentru nerespectarea condiiilor contractuale "e decontea valoarea materialelor utili ate la nlturarea rebutului produselor finite "e calculea impo itul funciar "e decontea valoarea materialelor utili ate pentru ambalarea produselor finite la depo it "e calculea amorti area imobili rilor necorporale utili ate n scopuri administrative "e reflect valoarea contabil 'de bilan) a automobilului 'la vn area acestuia) "e reflect valoarea materialelor nimicite n urma incendiului n ba a decontului de avans se decontea suma cheltuielilor de deplasare suportate de directorul entitii

2$4 %40 #00

3%0 2! $ !00

$4 200 !"0 $ 200

Se cere" 1* &ntocmii +urnalul de ,nre-istr&ri cronolo-ice pentru luna mai '# 2* (ndicai documentele )ustificative *n baza cror operaiile economic-financiare se reflect *n conturile contabile#

Problema 4# -nformaii colectate la entitatea "ocrate "#R#!#


n anul . entitatea "ocrate "#R#!# a primit un credit bancar n sum de /00 000 lei pe un termen de + ani1 restituirea complet se va face n anul .2+# 3obnda anual aferent creditului constituie ++4# ,onform condiiilor contractuale rambursarea creditului %i dobnda aferent datoriei nerambursate se determin %i se plte%te la finele fiecrui trimestru# Se cere" 1* Calculai i indicai modul de constatare a dob+nzii aferente creditului bancar primit# 2* &ntocmii formulele contabile privind calculul i ac itarea dob+nzii#

Problema 5# -nformaii colectate la entitatea 5loare "#R#!#


n luna februarie . entitatea 5loare "#R#!# 'pltitor de 67$) vinde produse finite# ,onform contractului cumprtorul a virat vn torului un avans n sum de &+0 000 lei# 7aloarea produselor finite la pre de vn are constituie 890 000 lei1 inclusiv 67$# ,ostul efectiv al produselor finite vndute constituie +:0 000 lei# Se cere" 1* ,fectuai calculele necesare# 2* &ntocmii formulele contabile privind primirea avansului, v*nzarea produselor i ac itarea creanelor# 8

Problema 6# ;ntitatea 5oi%or "#R#!# dispune de urmtoarea informaie e(tras din


evidena contabil n luna decembrie .: Operaiunile economice i financiare &r. cr. *ocumentul i coninutul operaiunilor economice
Conturi corespondente

debit credit

'uma( lei #0 000 $20 000 )

1. +rocesul,verbal de primire a mi-loacelor fi.e. "*a primit cldirea n calitate de donaie 2. /actura fiscal0. "*a reflectat datoria cumprtorilor pentru produsele livrate a) valoarea fr ta(a pe valoarea adugat b) ta(a pe valoarea adugat1 +04 3. &ota de contabilitate. "e nregistrea la cheltuieli sumele spre decontare 'cheltuieli de deplasare): a) n limita stabilit b) peste limit 4. &ota de contabilitate. "*a calculat dobnda aferent creditului pe termen scurt 5. 1orderoul de calcul al u2urii. "*a calculat amorti area mijloacelor fi(e cu destinaie general 6. &ota de contabilitate. "*a reflectat costul efectiv al produselor comerciali ate cumprtorilor 7. /actura fiscal0. "*a calculat plata pentru mijloacele fi(e transmise n arend operaional: a) valoarea fr ta(a pe valoarea adugat b) ta(a pe valoarea adugat1 +04 8. &ota de contabilitate. "e trec la re ultatul financiar total veniturile acumulate pe tipuri de activiti . &ota de contabilitate. "e trec la re ultatul financiar total cheltuielile acumulate pe tipuri de activiti 1!. &ota de contabilitate. "*au calculat datoriile amnate privind impo itul pe venit din suma diferenei temporare impo abile# 11. &ota de contabilitate. !a finele anului de gestiune se trec la re ultatul financiar total cheltuielile privind impo itul pe venit 12. &ota de contabilitate. "e reflect profitul net 'pierderea net) al 'a) perioadei de gestiune

4 2"0 $ 00 # 000 $ 000 !0 000 #0 000 ) ) ) ) ) )

Se cere" 1* &ntocmii formulele contabile privind reflectarea veniturilor i c eltuielilor# 2* -eflectai *n conturile contabile operaiile privind *nc iderea conturilor de venituri i c eltuieli *n luna decembrie# 3* .eterminai profitul net /pierderi nete) pentru perioada de 0estiune#

<