Sunteți pe pagina 1din 2

Drepturile cetatenilor europeni

Tratatul de la Maastricht instituie 5 categorii de drepturi supranationale, complementare cetateniei nationale : - dreptul la libera circulatie, care implica dreptul la sejur, dreptul de stabilire, dreptul la munca si dreptul la studiu n celelalte state membre ale Uniunii; - dreptul de vot si dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul uropean si la alegerile locale n statul de re!identa, n aceleasi conditii cu cetatenii statului respectiv" - dreptul de a bene#icia, pe teritoriul unui stat tert $stat care nu este membru al Uniunii uropene% de protectie consulara din partea autoritatilor diplomatice ale unui alt stat membru, n ca!ul n care tara din care provine cetateanul nu are repre!entanta diplomatica ori consulara n statul tert respectiv" - dreptul de petitie n #ata Parlamentului uropean"

- dreptul de a apela la &mbudsman-ul european $'vocatul Poporului% pentru e(aminarea ca!urilor de administrare de#ectuoasa din partea institutiilor si organismelor comunitare" Tratatul de la 'msterdam condamna orice #orma de discriminare si recunoaste dreptul la in#ormatie si protectia consumatorilor" 'cest act legislativ comunitar consacra si norme cu privire la principiul nediscriminarii pe ba!a de cetatenie)nationalitate" *arta drepturilor #undamentale, parte integrant+ a Tratatului instituind o *onstitu,ie pentru uropa, stabile-te ntr-o manier+ mai comple(+ urm+toarele drepturi ale cet+,enilor Uniunii uropene: - dreptul de a vota -i de a #i ales la alegerile Parlamentului uropean, n statul membru n care are re-edin,a, n acelea-i condi,ii ca -i cet+,enii acelui stat; - dreptul de a vota -i de a #i ales la alegerile municipale n statul membru unde -i are re-edin,a, n acelea-i condi,ii ca cet+,enii acelui stat; - dreptul cet+,eanului la o buna administra,ie, adic+ dreptul ca problemele s+-i #ie tratate impar,ial, echitabil -i ntr-un termen re!onabil de c+tre institu,iile -i organele Uniunii;

- dreptul de acces al oric+rei persoane #i!ice sau juridice la documentele Parlamentului uropean, *onsiliului -i *omisiei; - dreptul cet+,enilor -i al oric+rei persoane #i!ice sau juridice care are re-edin,a sau sediul ntr-un stat membru de a sesi!a mediatorul Uniunii pentru rea administra,ie n ac,iunile institu,iilor sau organelor Uniunii, cu e(cep,ia e(ercit+rii #unc,iilor judec+tore-ti de c+tre *urtea de .usti,ie -i Tribunalul de prim+ instan,+; - dreptul la peti,ie n #a,a Parlamentului uropean;

- dreptul la circula,ie -i la liber+ -edere pe teritoriul statelor membre; - dreptul cet+,enilor de a bene#icia de protec,ie diplomatic+ -i consular+ din partea oric+rui stat membru, n acelea-i condi,ii ca -i proprii cet+,eni, atunci c/nd se a#l+ pe teritoriul unui stat ter, unde statul membru al c+ror cet+,eni sunt nu este repre!entat"