Sunteți pe pagina 1din 128

Editura Fidelia

Page 1 of 1

Editura Fidelia Page 1 of 1 vă oferă: Cursurile de Numerologie Teoria - Metode practice -
Editura Fidelia Page 1 of 1 vă oferă: Cursurile de Numerologie Teoria - Metode practice -

vă oferă:

Cursurile de Numerologie

Teoria - Metode practice

- Program de calcul

Recomandarea noastra este sa parcurgeti materialul in ordinea fireasca:

prima data teoria, citita ca si orice carte, incepand cu primul capitol si continuind pana la final, dupa aceea puteti studia metodele in orice ordine doriti si sa utilizati programul de calcul de cate ori simtiti nevoia.

Bine ati venit la cursul de numerologie!

Pachetul de baza al cursului contine trei module:

1)

carte de referinta pentru numerologia romaneasca.

Teoria - cartea electronica "Numerele vii" scrisa de Firicel Ciarnau, o

2)

teoretic aici puteti face cunostinta cu aproape toate metodele de baza din

numerologie cunoscute in lume.

Metode practice de numerologie - pe lânga cele oferite în pachetul

3) Un mic program

baza. Chiar daca este de preferat cel putin la început sa faceti calcule manuale, pentru a intra în rezonanta cu numerologia, totusi în vremuri moderne apelam si la asa ceva.

ce va ajuta la calcularea mai rapida a numerelor de

Modul suplimentar:

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului

Un modul suplimentar este alcatuit din exemple de numerograme in format PDF. Am ales mai multe tipuri, tocmai pentru a nu crea sabloane. Modulul este accesabil din meniul extern.

Conceptia si tehnoredactarea:

Firicel Ciarnău

Editura Fidelia J20 / 940 / 1995 CUI: 7950261 http://www.fidelia.ro

Editura Fidelia

Numerele vii

Page 1 of 3

Numerele vii Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia Toate

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Firicel Ciarnău

Numerele vii

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

Editura Fidelia

ISBN 973-97597-2-6

2004

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului

Coperta şi tehnoredactarea:

Firicel Ciarnău

Editura Fidelia str. Avram Iancu bl. 8, sc. G, ap. 70 335900 Simeria jud. Hunedoara tel. 0254-260739 http://www.fidelia.ro

"Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără număr nu cunoaştem nimic" - Philolaus "Adevărul matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte aceste adevăruri prin contemplare" - Platon

Un scurt "cuvânt înainte" la ediţia a doua

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

Succesul pe care l-a avut prima ediţie a acestei lucrări (epuizată în mii de exemplare doar în câteva luni) dar mai ales impactul pe care l-a avut din punct de vedere spiritual, în a ajuta oamenii să se cunoască pe sine, m-a determinat să fiu de acord cu apariţia celei de a doua ediţii. Este o ediţie

revăzută şi adăugită, dar foarte puţin. Am fost tentat să aduc multe

îmbunătăţiri, conforme cu experienţa dobândită în ultimii ani, dar mi-am dat

Numerele vii

Page 2 of 3

 

astrologică

3.

Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe seama că s-ar schimba inclusiv "vibraţia" acestei

seama că s-ar schimba inclusiv "vibraţia" acestei lucrări. Ori, vibraţia ei este

una extraordinară şi atunci adăugirile am preferat să fie minime. Adăugirile,

mai ales tehnice, am preferat să le fac în cursul practic de numerologie (vezi anexele) iar această lucrare să o las, pe cât posibil, la vibraţia iniţială. Aşa cum spunea un prieten, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, prof. univ. dr. Dan Seracu: "a fost, este, şi va rămâne, o lucrare de referinţă pentru numerologia românească şi mondială". Iar marea mea bucurie este

ca această lucrare să ajute la evoluţia spirituală a semenilor mei.

Cu mult drag, prof. Firicel Ciarnău

Prefaţă

(la prima ediţie)

Omul este de esenţă divină. El are datoria de a se cunoaşte pe sine însuşi, în acest fel cunoscând originea sa spirituală şi implicit originea spirituală a

tuturor lucrurilor. În eforturile sale în acest sens, pe drumul desăvârşirii sale,

el trebuie să ajungă la un înalt grad de cunoaştere; şi această cunoaştere

trebuie să o obţină prin orice mijloace.

Ştiinţa numerelor, numerologia, a fost cunoscută din vechime, dar nefiind uşor abordabilă, a fost ocolită de cei mai mulţi cercetători în ştiinţele spirituale, sau ţinută ca secretă faţă de cei mulţi, care ar fi denaturat-o, folosind-o în sens negativ. Dar, în acelaşi timp, au apărut tot felul de speculaţii pe marginea ei, mai mult sau mai puţin veritabile, care riscau să-i deturneze sensurile spirituale. Prezenta lucrare se doreşte a fi o abordare unitară a numerologiei, ca parte

integrantă a metafizicii, a ştiinţei spirituale şi, totodată, o încercare de revigorare a sa. Chiar pentru a nu-i fi deturnate sensurile, aici numerologia este prezentă în strânsă legătură cu metafizica, ştiinţele oculte, astrologia,

antroposofia, ştiinţele moderne şi viaţa practică de zi cu zi. În acest fel,

ştiinţa numerelor se dovedeşte a fi un liant între toate acestea, dar şi o cale

de autocunoaştere.

Este scrisă pe scurt, concentrată, fiecare paragraf al ei putând constitui subiectul unei lucrări de sine stătătoare. Pentru mine, este o mică sinteză a studiului astrologiei, numerologiei, metafizicii, elementelor de Yoga şi a religiilor, toate acestea adaptate la epoca pe care o traversăm. Aceste studii particulare au fost completate şi ordonate apoi într-un cadru organizat, prin participarea mea la cursurile

Asociaţiei de metafizică Elta Universitate. Când am început să scriu o serie

de articole apărute în spaţiul oferit de revista de metafizică Elta, nu ştiam că

voi ajunge să scriu o asemenea lucrare. Dar, astfel, am intrat în rezonanţă

cu

aceste informaţii şi, cum nimic nu este întâmplător, a sosit momentul să-

mi

fac una din micile mele datorii pentru care am venit de această dată în

Planul Fizic; acum urmează altele şi altele Viaţa este un drum, fără început şi fără sfârşit; cel mai important este

drumul, iar dacă se întâmplă să cazi, trebuie să te ridici şi să mergi înainte. Asemenea păsării Phoenix, omul trebuie să renască din propria cenuşă.

A venit momentul ca omul să se trezească la realitatea spirituală, să spună

lucrurilor pe nume, tot ce a fost ascuns să se dezvăluie. A sosit momentul ca omul să se ridice, să se cunoască pe sine, să se elibereze de tot ce-l face din creator o creatură, să devină OM. Mult curaj, pentru că moarte nu există! Dorinţa mea este ca această lucrare să-şi aducă contribuţia la o mai bună

Numerele vii

Page 3 of 3

cunoaştere de sine a semenilor mei. Tuturor, le doresc Pace şi Iubire.

de sine a semenilor mei. Tuturor, le doresc Pace şi Iubire. Autorul Teoria - Metode practice

Autorul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 1.1

Page 1 of 3

Teoria - 1.1 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 1.1 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

I

- 1

Capitolul I Numerele – baza a tot ce există

§1. Introducere

Matematicienii ar da din umeri, poate, citind această lucrare, întrebându-se la ce le-ar putea folosi să afle despre numere atâtea lucruri metafizice, ei fiind foarte mulţumiţi cu faptul că pe acest fundament, care sunt numerele, s-a construit o întreagă ştiinţă cu care ei operează netulburaţi. La un asemenea gest sau întrebare, ne-am putea şi noi întreba cum de a fost posibilă construirea unei asemenea lucrări monumentale, gigantice chiar, fără a-i cunoaşte temelia? Nu ne vom pierde în considerente filozofice sau în demonstraţii logice, care nu se ştie cât de logice sunt şi cărei logici aparţin. Ar fi inutil să ne învârtim “în jurul degetului” şi să plictisim pe cititor cu speculaţii care mai de care mai trăznite.

Trebuie să recunosc că citirea acestei lucrări necesită unele cunoştinţe de metafizică. Pe când filozofia este o speculaţie, metafizica este o realitate. Materialiştii nu ar deosebi poate metafizica de filozofie. Filozofie poate să facă oricine, fără să depună vreun efort, pe când metafizica reprezintă realitatea vieţii, nu numai a celei văzute - a Planului Fizic -, ci Realitatea în ansamblul ei. Nefiind o ştiinţă materialistă, ci una globală, realităţile subtile nu pot fi demonstrate în laborator, într-un mod materialist. Demonstraţia o face fiecare prin sine şi pentru sine.

Trebuie, pentru început, să facem distincţie între cantitativ şi calitativ, între

număr concret şi număr abstract.

Număr concret avem atunci când se arată natura unităţilor ce-l compun. Astfel avem: 1 metru, 5 degete, 2 mere, 12 cuvinte etc. Cu acestea lucrau oamenii cu mult timp în urmă. Ei se fereau, poate dintr-un impuls interior, să folosească numerele fără să le specifice unitatea de măsură sau obiectele ce le reprezintă. De asemenea, chiar dacă foloseau numerele fără unitate,

nu le foloseau decât la numărare, dar apoi, la rezultatul numărării adăugau

imediat unitatea.

Numărul abstract este numărul care se exprimă pe el însuşi ( 1, 5, 2, 12, etc). El reprezintă fie numărul cardinal al unei mulţimi, fie raport, fie numărul de ordine al unui element dintr-un şir liniar, deci număr ordinal. Dar, el însuşi, nu este nici cardinal, şi nici ordinal.

Teoria - 1.1

Page 2 of 3

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

3. Operaţii numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Numărul concret trebuie privit ca şi cantitate, iar

Numărul concret trebuie privit ca şi cantitate, iar numărul abstract, ca şi calitate. Ori, conceptul de cantitate, la fel ca cele de spaţiu şi timp, nu există decât în Planul Fizic, care este planul de manifestare cu vibraţiile cele mai joase, “codiţa” celorlalte planuri superioare. De numărul concret, deci cel privit cantitativ, se ocupă oamenii de ştiinţă materialişti, dar şi oamenii simpli, care nu sunt preocupaţi de a înţelege lumea interioară sau aspectele subtile ale manifestărilor din jurul lor. Aici ne vom ocupa doar de numărul abstract, cel privit calitativ, ca principiu

metafizic. Calitatea este specifică planurilor subtile. Matematicienii, fizicienii

şi alţii, care lucrează cu numere fără să specifice unitatea, pun în mişcare

puterea subtilă a numerelor, iar consecinţele pot fi benefice sau malefice, aşa cum vom vedea în alt capitol. De aceea oamenii de demult, pe care i- am dat exemplu, nu se foloseau de numerele abstracte pentru că nu le ştiau mânui (sau poate ştiau?). Erau, probabil, feriţi de “ceva” sau cineva. În acest fel au apărut numerele în istoria omenirii, la început ca număr concret, dar ca număr abstract nu au început şi nici sfârşit. Numărul, ca simbol, are o întreagă istorie dar, în esenţă, este semnul logic care exprimă relaţia noetică dintre conştiinţă şi realitate.

Spuneam înainte despre inexistenţa reală, subtilă, a noţiunilor de cantitate, spaţiu şi timp. Acestea nu există decât ca manifestare în Planul Fizic. Oamenii de ştiinţă, studiind efectele, nu fac decât să inventarieze aceste fenomene, descriindu-le cu lux de amănunte. Dacă acestor efecte le găsesc cauzele, ele se găsesc tot în Planul Fizic, nebănuind că aceste cauze nu sunt, la rândul lor, decât tot efecte ale unor cauze mai subtile. Spre

exemplu, medicii nu fac altceva decât să repare efectele, fără să elimine cauzele subtile ele bolilor. Adevăratele cauze se găsesc în planurile subtile ale existenţei, în lumea interioară. Deci, gândurile noastre sunt cauza reală. Aş îndrăzni să merg mai departe în a spune că în numere stau atât cauza cauzelor, cât şi manifestările acestor cauze. Şi nu trebuie să ne gândim la ceea ce ştim noi despre numere prin educaţia ce am primit-o, ci să ne gândim la numere ca principii metafizice, ca stare vibraţională. De la planurile superioare, unde numerele au o stare vibraţională înaltă, ele se

reflectă în fiecare plan mai inferior, evident, cu vibraţiile respective specifice, până ajung la planul de manifestare, cel fizic, unde ni se prezintă aşa cum

le ştim, numerele concrete fiind manifestarea vibraţională cea mai joasă.

Tot numai în Planul Fizic mai există noţiunea de infinit. Infinitul este “ceva”, chiar dacă nu reuşim nici să ni-l închipuim, deci un ceva care, prin el însuşi, limitează, chiar dacă noi ni-l imaginăm nelimitat. Universul este nelimitat, de asemenea şi planurile subtile, deci nu există acel “ceva”, infinitul, care nu ar constitui decât o limită. Putem să ne gândim la şirul numerelor pătrate perfecte: 0, 1, 4, 9, 16,… Ele sunt numai o parte a numerelor naturale, dar o parte infinită a unei mulţimi infinite, cea a numerelor naturale. Atunci putem spune că mulţimea infinită este mulţimea în care o parte a ei este egală cu întregul (mulţimi cu aceeaşi putere, alef 0). Atributele “egal”, “mai mare”, “mai mic”, nu sunt aplicabile mulţimilor infinite, ci numai celor finite.

Probabil matematicienii (şi eu sunt matemetician) vor fi indignaţi şi vor veni cu argumente logice şi filozofice. Cum spunea Platon că: “Adevărul matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte aceste adevăruri prin contemplare”, la fel şi adevărurile metafizice de care ne vom ocupa în această lucrare nu pot fi cunoscute şi demonstrate decât prin sine şi pentru sine. Cauza cauzelor se află în lumea noastră interioară.

A le expune şi demonstra în exterior înseamnă a le coborî vibraţiile şi,

Teoria - 1.1

Page 3 of 3

astfel, a le pierde esenţa. Chiar şi cu riscul pierderii esenţei şi a unei părţi mari din sensul lor adevărat, noi vom încerca să parcurgem câteva aspecte ale prezenţei subtile a numerelor, fără a avea pretenţia că am epuizat subiectul. Mintea umană nu ar reuşi să cuprindă toate sensurile. Pentru a putea să cuprinzi mai mult, deja ar fi necesară o altfel de gândire. De asemenea, ar fi necesară înlocuirea gândirii analitice cu gândirea sintetică.

În acest prim capitol urmează doar să trecem în revistă câteva aspecte ale numerologiei în antichitate, pentru a putea înţelege mai bine prezenţa şi acţiunea subtilă a numerelor în tot ce există, deci numerele ca bază a Universului, privite ca principii metafizice.

ca bază a Universului, privite ca principii metafizice. Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 1.2

Page 1 of 3

Teoria - 1.2 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 1.2 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

I - 2

§2. Antichitatea. Pitagora

Începuturile studiului calitativ al numerelor se află în timpurile îndepărtate. Unii atribuie acest studiu lui Pitagora (580-500 î.Ch.), alţii egiptenilor, iar alţii sumerienilor. Adevărul este că ştiinţa numerelor, ca Ştiinţă Divină, a existat şi mai demult, adusă de acei “zei civilizatori” ai vechilor civilizaţii, Maeştri Spirituali veniţi de pe alte planete pentru a ajuta omenirea să-şi găsească drumul firesc.

În Egipt, cei care doreau iniţierea trebuiau să treacă diferite probe pentru a putea fi consideraţi apţi de a deţine înaltele învăţături. Astfel, dacă treceau primele încercări, ajungeau într-un coridor cu picturi sacre, în total 22, unde sub fiecare pictură era câte o literă şi un număr. Ele reprezentau cele 22 de taine şi erau alfabetul ştiinţei oculte, principiile absolute, cheile Universului. Fiecare literă şi număr reprezentau o lege ternară cu acţiune la diferite nivele de vibraţie, în cazul acesta, cu acţiune în lumea divină, lumea intelectuală şi lumea fizică. La fel cum vibrează o coardă şi, prin rezonanţă, vibrează alte corzi secundare, la fel şi spiritul care contemplă esenţa unui număr în semnificaţia sa şi vocea care pronunţă litera respectivă, evocă o putere care se răsfrânge în cele trei lumi amintite. Dacă toate probele erau trecute, atunci candidatul era pus să depună un jurământ care-l obliga să nu dezvăluie aceste secrete şi apoi trecea la studiul efectiv. I se dădeau câteva lecţii teoretice, apoi era pus să contemple pe rând semnificaţia numerelor până când ajungea la esenţa lor. Astfel, de exemplu litera “A”, având asociat numărul “1”, reflecta în cele trei lumi: în lumea divină - Fiinţa absolută, din care emană toate celelalte fiinţe, în lumea intelectuală - unitatea şi sinteza numerelor, iar în lumea fizică - omul, ca o culme a tuturor fiinţelor pământeşti.

În antichitate, Teozofia era o întreagă enciclopedie, împărţită de obicei în patru categorii:

- Theogonia - matematicile sacre, ştiinţa numerelor în raport cu Universul sau ştiinţa principiilor absolute;

- Cosmogonia - involuţia spiritului în materie, perioadele lumii, realizarea principiilor eterne în spaţiu şi timp;

- Psihologia - organizarea omului şi evoluţia sufletului prin lanţul existenţelor;

- Fizica - ştiinţa regnurilor pământeşti, cu proprietăţile lor.

Discipolii lui Pitagora, care ajungeau să studieze învăţăturile sale superioare, studiau mai întâi numerele, ca realităţi ultime. Şi când sosea ziua mult aşteptată, pe care trebuiau să o merite, intrau în sanctuarul lui Pitagora, unde cele nouă muze simbolizau cele nouă numere elementare de bază.

Erau grupate într-un anumit mod simbolic. Peste toate trona Vesta,

păzitoarea principiului divin prezent în orice lucru, conştiinţă a focului sacru,

simbol al Ştiinţei Divine sau Theogoniei. Celelalte nouă erau grupate câte trei. Primele trei reprezentau Cosmogonia sau fizica cerească: Urania (muza

Teoria - 1.2

Page 2 of 3

3.

Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe astronomiei) reprezenta astronomia şi astrologia, Polymnia

astronomiei) reprezenta astronomia şi astrologia, Polymnia (muza poeziei lirice şi pantomimei) reprezenta ştiinţa sufletelor în viaţa de dincolo şi Melpomene (muza tragediei) care reprezenta ştiinţa vieţii şi a morţii, a transformării şi reîncarnării. Următoarele trei reprezentau Psihologia sau ştiinţa omului: Caliope (muza poeziei epice, filozofiei şi retoricii) – medicina, Clio (muza istoriei) reprezenta magia şi Euterpe (muza flautului şi corurilor

din tragedii) – morala. Fizica pământească, cu elementele primordiale şi regnurile mineral, vegetal şi animal: Terpsihore (poezia uşoară şi dansul),

Erato (muza poeziei erotice, a liricii corale şi a elegiei) şi Thalia (muza comediei). Acestea nouă împreună cu Vesta formau decada sacră.

Am enumerat aceste muze pentru a vedea în paragraful următor, când vom vorbi despre Kabbala, paralela care se poate face între aceste muze şi arborele sefirotic. În acest fel ne vom da seama de modul de acţiune al

numerelor în construcţia tuturor lucrurilor.

Pitagora considera că lucrurile sunt numere, deci legile numerelor urmează să fie legile lucrurilor. Acest punct de vedere a încercat să-l aplice şi la organizarea socială şi politică din oraşul Crotona (Italia), unde era şcoala. Din păcate, nu au ajuns până la noi cărţile scrise de Pitagora. Toată învăţătura a fost transmisă de câţiva discipoli iluştri ai săi, cum ar fi Philolaus din Tarent, care după aceea a înfiinţat o şcoală în Egipt, unde a avut ca elevi doi foşti

elevi ai lui Socrate, după moartea acestuia: Simmias şi Cebes. Philolaus a continuat învăţăturile lui Pitagora, el fiind primul care a confirmat în scrieri teoria heliocentrică. Printre altele, el spunea: “Numărul ca şi armonia, nu admite falsitatea; aceasta le este lor cu totul străină… adevărul este înnăscut şi specific naturii numărului”. Sau: “ Esenţa lucrurilor îi scapă omului. El nu cunoaşte decât manifestările acestei lumi în care finitul se combină cu infinitul. Şi în ce măsură poate el să le cunoască? Numai când între el şi lucruri există armonie, un raport, un principiu comun.” Atribuiau numărului

rolul principiului unic din care decurg toate fenomenele, detaşau noţiunea abstractă de număr, de realitatea materială pe care o considerau ca produs al realităţii subtile exprimate prin numere. Pe lângă acest rol fundamental, i se atribuiau numărului şi posibilităţi magice. Vedeau acţiunea numerelor ca fiind ternară, deci cu acţiune în cele trei lumi, şi în fiecare pe nivele diferite de acţiune.

Numărul “0”, în matematica obişnuită, reprezintă “nimic”, sau cel puţin simbolul locului gol lăsat de o cifră. Pe pereţii templelor din antichitate el este reprezentat ca un şarpe care se muşcă de coadă, care se mişcă prin sine, printr-un autoimpuls, deci ceva viu. El nu reprezintă nimic, ci “ceva”. Se cunosc în algebră operaţiile fără sens 0Ą sau 0xĄ, în schimb în matematicile transcendente “0” multiplicat la infinit dă cifra “1”. În ordinul ideilor absolute “0” înseamnă Veşnicul, Inexprimabilul, ca şi ‘EnSof în Kabbala. Din acest autoimpuls se naşte “1” care reprezintă Totul, Unicul, iar din mişcarea acestuia se nasc şi celelalte numere. “1” reprezintă Divinitatea.

Platon considera că “Unitatea este aceea potrivit căreia fiecare lucru se numeşte unu” şi râdea de calculatorii care socoteau pe “1” ca număr, spunând despre ei că schimbă monada (originea numerelor) în bani mărunţi. În acest fel ne putem întreba: dacă eu sunt unul şi tu eşti unul, atunci ce rost mai au celelalte numere? Fiinţa Supremă, ca fiind unică şi indivizibilă, prezentă în tot, identică cu ea însăşi şi totuşi întreagă, se găseşte în fiecare lucru, deci şi în noi, în fiecare, unică, perfect întreagă şi indivizibilă. Deci, dacă Totul se găseşte în noi, atunci ce căutăm în exteriorul nostru? Dacă Totul se găseşte în lumea noastră interioară, atunci acolo trebuie să căutăm, fiind la îndemână. Toată ştiinţa, toate întrebările ce ni le punem au răspunsul în lumea noastră

Teoria - 1.2

Page 3 of 3

interioară. Exteriorul nu este decât lumea efectelor, manifestarea gândurilor noastre. Noi suntem ceea ce gândim, deci cauza cauzelor se află în noi. Noi suntem cauza efectelor de ale căror consecinţe ne bucurăm sau suferim. De aceea adagiul socratic: “Cunoaşte-te pe tine însuţi” este un îndemn plin de înţelepciune. Omul, cunoscându-se pe sine, cunoaşte Universul, cunoaşte totul, are totul, omul devine OM şi asta în alte cuvinte se numeşte “reîntoarcerea la Tatăl”, “cunoaşterea Adevărului”. Aşa cum spunea Isus acum două mii de ani, “Cunoaşteţi Adevărul şi el vă va elibera!”.

Deja numărul “2”, ca fiind Divinitatea manifestată în acţiune, este dublu:

esenţa indivizibilă şi substanţa divizibilă, altfel spus masculinul activ animator şi femininul pasiv este materia plastică însufleţită. Imaginea desăvârşită a Omului nu este bărbatul singur şi femeia singură, ci Omul ca bărbat-femeie, privit ca întreg. O veche legendă grecească spune că omul a fost la început ca o sferă. A fost rupt în două şi aruncat pe Pământ. De atunci, fiecare îşi caută jumătatea.

Numărul “3” domneşte pretutindeni în Univers, peste tot întâlnim triada. Triada formează piatra fundamentală a ştiinţei esoterice. Despre triadă vom avea un capitol aparte. Trinitatea universală se concentrează în Dumnezeu sau în Monadă, trinitatea umană se concentrează în conştiinţa Eului şi în voinţă. Deci, dacă la primele trei numere adăugăm şi voinţa, avem numărul “4”. Nu trebuie să ne gândim mai departe decât la simbolul crucii: Tatăl, Fiul, Spiritul Sfânt, Amin (Aum). Iată Omul!

Aceste prime patru numere sunt importante, pentru că adunându-le sau înmulţindu-le, le găsim pe celelalte. Iată de exemplu, numărul “7”, pe care-l obţinem adunând “3” şi “4”, reprezintă astfel uniunea omului cu Divinitatea. Este cifra adepţilor, a marilor iniţiaţi, astfel avem şapte legi ale Kybalionului, evoluţia în şapte trepte, etc. Sau numărul “10” considerat numărul perfect, care este suma primelor patru numere de bază (1+2+3+4), decada sacră, reprezintă toate principiile Divinităţii evoluate şi apoi reunite într-o unitate (dacă adunăm cifrele componente, 1+0=1). În acest fel ajungem la întregul univers, numerele stând la baza a tot ce există.

Pitagora mai reprezenta numerele şi la un alt nivel, evident mai simplist. Astfel, “1” reprezenta Creaţia şi, pe de altă parte, “înţelegerea”, deoarece este imobilă, “2” este “ părerea” pentru că este şovăitoare, şi în acelaşi timp dualul, desăvârşirea unităţii, “3” era trinitatea, totalitatea sau armonia, primul număr cu un început, un mijloc şi un sfârşit. Numerele “4” şi “9” reprezentau justiţia pentru că rezultau din înmulţirea primului număr par cu el însusi, respectiv a primului număr impar cu el însusi ( “1” nu era considerat număr) şi implica reciprocitatea remuneraţiei. Numărul “5” era “căsătoria”, din unirea primului număr par cu primul număr impar, sau Triada cu perechea bărbat- femeie. “7” era considerat prilejul favorabil, iar “8” forţele materiale.

El împărţea numerele în trei categorii: pare, impare şi par-impare. Acestea din urmă erau obţinute din înmulţirea unui număr par cu unul impar (6=2×3). Discipolii săi au îndrăznit şi să adauge mai mult: par-par (8=2×4), impar- impar (15=3×5). Dar nu ar avea rost să mergem mai departe. Numerele erau reprezentate spaţial prin puncte care, juxtapuse, formează figuri plane: triunghiuri, pătrate, etc.

formează figuri plane: triunghiuri, pătrate, etc. Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 1.3

Page 1 of 6

Teoria - 1.3 Page 1 of 6 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura

- Firicel Ciarnău - Numerele vii

- 1.3 Page 1 of 6 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

3. Operaţii numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

I - 3

§3. Kabbala

Kabbala nu poate fi considerată o singură carte. Ea este o doctrină mistică în măsura în care vizează o înţelegere a divinului şi a creaţiei dincolo de limitele experienţei obişnuite, şi o tradiţie esoterică transmisă unui număr restrâns de iniţiaţi, esoterism în sensul că tratează adevărurile esenţiale cele mai ascunse privitoare la om, lume şi Dumnezeu. Ea va deveni la un moment dat chiar o teosofie, adică o descriere a vieţii ascunse a lui Dumnezeu în raport cu viaţa omului şi a întregii creaţii. Are o parte teoretică, fixată prin texte scrise ce cuprinde două învăţături, cea a Creaţiei şi a misterioaselor sale legi şi, cea mai metafizică, a esenţei divine şi a modurilor sale de manifestare, şi o parte practică ce poate fi cu greu găsită în câteva manuscrise risipite prin colecţii, cum ar fi Claviculele lui Solomon. Nu ne propunem în această lucrare să analizăm Kabbala nici din punct de vedere istoric şi nici literar. Ceea ce facem acum nu este decât să ne formăm o imagine despre ceea ce înseamnă Kabbala şi doar atât cât este necesar studiului nostru. Astfel, Kabbala cuprinde mai multe cărţi, din care: învăţăturile despre Geneză (Ma’aseh Bereshit), învăţăturile despre car (Ma’aseh Merkabah) din viziunile lui Ezechiel (Re’uyot Yehezquel), despre palate (Heykhalot), despre figura demiurgului (Yotser Bereshit) şi Cartea Facerii (Sefer Yetsira). Cele mai multe comentarii vor fi din Viziunile lui Ezechiel şi Cartea Facerii. Pentru un comentariu mai uşor, vă prezint transpunerea grafică a Arborelui Sefirotic, cunoscut şi sub numele de Pomul Cunoaşterii.

A înţelege Kabbala doar prin simplul studiu este imposibil, pentru că are mai multe înţelesuri, acţionează în şapte dimensiuni. Astfel, primul nivel ar fi înţelegerea sensului brut al cuvintelor, care se află la îndemâna oricui. Dar Biblia şi implicit Kabbala, sunt scrise mai mult metaforic, sensurile profunde descoperindu-se în spatele metaforelor respective. Cine reuşeşte să pătrundă aceste înţelesuri, descoperă cu uimire că aceste texte vechi sunt ceva cu totul extraordinar şi că ascund în ele neînchipuit de multă înţelepciune. Abia atunci încep să se întrevadă celelalte dimensiuni, superioare, în care acţionează acestea.

Spre exemplu, astrologia este o ştiinţă ce ţine de dimensiunea a patra şi de aceea nu este înţeleasă de către materialişti, iar cei care se ocupă doar de tehnologia

astrologiei (calcule seci sau învăţarea aproape pe de rost a unor interpretări făcute de alţii), pierd chiar esenţa ei şi atunci se cheamă că fac orice dar nu astrologie. Alchimia, numerologia şi manipularea energiilor subtile ţin de a cincea şi a şasea dimensiune, iar dimensiunea a şaptea, la care ajung iniţiaţii, este materializarea fără

suport fizic şi stăpânirea tuturor fenomenelor naturale sau sociale, deci stăpânirea

planului fizic. De aceea înţelegerea acestora este deosebit de complexă. Pentru a o

putea înţelege cât de cât, pentru a ne forma o imagine, este nevoie de mult mai mult decât studiul sec materialist, pe scurt, este nevoie pur şi simplu de un alt mod de a gândi.

Referire la cele zece sefirot (numere, cifre) se găseşte în prima parte a Sefer Yetsira, iar partea a doua tratează despre cele 22 de consoane, deci în total “cele 32 de căi

miraculoase prin care Dumnezeu a înfăptuit Creaţia”. Aceste căi apar simbolizate

grafic în Arborele Sefirotic. Vom observa că s-a folosit termenul de sefirot în loc de cel uzual “misparim”, chiar pentru a indica faptul că nu este vorba de cifre obişnuite ci

de numere ca principii metafizice ale Creaţiei.

Cele 22 de consoane care formează alfabetul ebraic joacă rolul elementelor primordiale. Aici cifrele, literele şi cuvintele evocă armoniile ascunse ale structurii lumii. De fapt puntul de plecare al întregii Kabbale este alfabetul ebraic (prezentat în

Teoria - 1.3

Page 2 of 6

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Anexe). Fiecare dintre literele alfabetului reprezintă trei

Anexe). Fiecare dintre literele alfabetului reprezintă trei lucruri: un semn grafic, un număr de ordine (şi valoare numerologică) şi o idee. Deci a combina literele ebraice

pentru a obţine cuvinte înseamnă a combina numere şi idei. În acest fel fiecare cuvânt din scrierile vechi ebraice este plin de semnificaţii. Un exemplu elocvent este Biblia, mai ales capitolul Geneza, în care fiecare cuvânt ne apare plin de semnificaţii

şi parcă având o putere ce cu greu o înţelegem. Fericit cel ce înţelege adevărurile ascunse în spatele cuvintelor! Chiar şi “a citi printre rânduri” este puţin. Recomand cititorilor să lectureze cărţile lui Éliphas Lévi şi “Misterul biblic al Genezei” a lui Rudolf Steiner.

Literele sunt grupate după cum urmează:

- primul grup format din trei litere: aleph, mem, shin, conferind imaginea unei balanţe (două talere şi o limbă), se numesc temelia sau Mame (un poet modern l-a determinat pe Faust să coboare la Mame pentru a-i reda viaţa Elenei);

- al doilea grup format din şapte consoane cu pronunţie dublă, reprezintă cele

şase direcţii ale spaţiului împreună cu Templul din centrul lumii sau cele şapte planete de bază; - al treilea grup, format din cele 12 consoane simple, reprezintă semnele zodiacale.

Spre exemplu, horoscopul Lunar este compus din 28 de domicilii (case), fiecare în corespondenţă cu cele 28 de zile ale ciclului lunar şi cu cercul zodiacal împărţit în 28 de sectoare, fiecare având circa 12 grade. Tradiţiile astrologice se referă la faptul că

fiecare domiciliu lunar este stăpânit de câte una din cele 22 de litere ale alfabetului sacru (alfabetul ebraic) la care se adaugă cele cinci Litere Finale şi Semnul Terminal.

Întreaga realitate este construită la cele trei niveluri ale cosmosului prin combinarea binară a celor 22 de litere cu ajutorul cărora se face geneza lumii (combinaţii de 22 luate câte 2 ne dau cele 231 de porţi de manifestare).

Fiecare literă ne apare în acest fel ca o forţă legată strâns cu puterile creatoare ale Universului. Acţionând în trei lumi: mentală, astrală şi fizică, fiecare literă realizează corespondenţe între toate forţele vieţii. A combina literele înseamnă a acţiona asupra Universului însuşi şi de aceea în ceremoniile magice se folosesc de multe ori cuvinte ebraice.

Vom distinge trei domenii în sânul divinităţii, trei trepte de manifestare:

- ‘EnSof – Nesfârşitul, este de domeniul inefabilului, deasupra a tot ce apare în arborele sefirotic, desemnează o zonă a divinului situată dincolo de orice contemplaţie, chiar dincolo de gândirea divină, transcendenţă absolută;

- Gândirea – reprezentată prin primele trei sefirot, care în acest fel articulează sfera intelectualităţii;

- Cuvântul – ultimele şapte sefirot care formează lumea construcţiei.

În cadrul lor, ultimele şase sefirot reprezintă cele şase direcţii ale spaţiului, însemnate prin şase permutări ale numelui divin YHW.

Cele zece sefirot (numere, cifre) constituie cele zece puteri ale emanaţiei sau ale manifestării divine, ele formează esenţa divină şi totodată instrumentele activităţii divine. Sefiroturile se schimbă în eoni (modalităţi particulare ale divinului, simbolizate în cele şase zile de creaţie), lumini, puteri, ipostaze sau forme sfinte, îndeplinind fiecare o funcţie în creaţie. Ansamblul lor, al puterilor divine, alcătuieşte Arborele sefirotic, la fel cum totalitatea formelor sfinte se reuneşte în imaginea omului perfect.

Teoria - 1.3

Page 3 of 6

Teoria - 1.3 Page 3 of 6 Să vedem ce reprezintă sefiroturile:  1. Kether –

Să vedem ce reprezintă sefiroturile:

1. Kether – este gândirea al cărui principiu este nelimitarea, este voinţa divină

Teoria - 1.3

Page 4 of 6

primordială, pneuma Dumnezeului viu, spiritul din care, prin condensare, se formează Hokmah. Domneşte peste îngerii numiţi de evrei Haioth-Hakkadosch, care înseamnă animale de sfinţenie şi corespund primului cor de îngeri numiţi Serafimi.

2. Hokmah – este “apa care alimentează arborele”, este gândirea divină în sânul căreia rezidă tot ce va urma să fie. Ordinea ascunsă în Hokmah se manifestă în Binah. Desemnează al doilea cor angelic numiţi Ophanim care înseamnă forme sau roţi. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine în haos.

3. Binah – lumina primordială, ce va să vină, este rădăcina celorlalte şapte forţe ce acţionează. La nivelul său, esenţele devin distincte. Desemnează îngerii Aralim, adică mari şi tari, Tronurile.

Pornind de la lumea mentală, deci de la primele trei sefirot, de la formele deja imprimate în Binah, sunt emanate cele şapte sefirot inferioare care reprezintă lumea construcţiei. Altfel spus, primele trei sefirot alcătuiesc un fel de “plan divin” concret, începând de la ideea de Creaţie şi terminând cu cel mai mic amănunt, plan ce este dat apoi spre aplicare celorlalte sefirot, cele din lumea construcţiei, care urmează să manifeste acest plan.

4. Hesed (Gedulla) – este măreţia, compasiunea în care se relevă bunătatea lui Dumnezeu, reprezintă focul primordial din care provine tronul Slavei şi întreaga ierarhie a îngerilor. Desemnează îngerii Hasmalim, sau Domniile.

5. Geburah – este polul opus lui Hesed, reprezintă forţa, este instrumentul justiţiei divine. Se spune că din acestea două se naşte binele şi răul. Desemnează Forţele.

6. Tipheret – prezidează ordinea etică şi este o sinteză între Hesed şi Geburah. Desemnează îngerii Malachim, corul angelic al Virtuţilor. Prin ei s-a creat regnul mineral.

Următoarele trei sunt ca nişte vlăstare ale celor trei amintite acum.

7. Netsah – îndurarea şi victoria. Desemnează al şaptelea ordin de îngeri, Principatele sau Arheii. Prin ei s-a creat regnul vegetal.

8. Hod – slava, mărirea şi gloria. Desemnează al optulea ordin de îngeri Bene Elohim, corul Arhanghelilor, şi prin ei s-a creat regnul animal.

9. Yesod – temelia, fundamentul. Al nouălea cor de îngeri prin care Dumnezeu trimite Îngerii păzitori.

Acestea au fost cele nouă numere de bază.

10. Malkut – primeşte influxul celorlalte nouă, reprezintă o totalitate în care se exprimă unitatea divină sub formă dinamică, este planul de manifestare. Aici influenţa este exercitată prin eroi. Malkut este făcut “după chipul şi asemănarea” lui Kether ( cifra 10 reprezintă manifestarea lui 1, considerând operaţia numerologică 1+0=1).

Şi la hinduşi există aşa ceva. Sefiroturi Sefiroturi Nr. kabbalistice hinduse Kether 1 Brahma Hokmah
Şi la hinduşi există aşa ceva.
Sefiroturi
Sefiroturi
Nr.
kabbalistice
hinduse
Kether
1
Brahma
Hokmah
2
Vishnu
Binah
3
Shiva
Hesed
4
Maia
Geburah
5
Oum
Tipheret
6 Haranguerbehah
Hod
7
Porsch

Teoria - 1.3

Page 5 of 6

Netsah 8 Pradiapat Yesod 9 Prakrat Malkut 10 Pran
Netsah
8
Pradiapat
Yesod
9
Prakrat
Malkut
10 Pran

În toate civilizaţiile trecute şi prezente se regăseşte credinţa în Fiinţe de Lumină, care locuiesc în lumi invizibile, intermediari între Divinitate şi oameni, iar funcţia lor depinde de locul pe care îl ocupă în ierarhia celestă.

Se cunosc 9 Coruri Angelice, fiecare dominat de un Prinţ. Aceste coruri cuprind fiecare câte 8 mesageri (genii), în total deci 72 de Mesageri de Lumină, care sunt consideraţi şi purtători ai influenţelor planetare. Fiecare cor are o funcţie determinată în raport cu una dintre planete.

Arborele Sefirotic mai prezintă şi o succesiune a regnurilor superioare omului, deci a Ierarhiilor Spirituale. Astfel, ne facem o imagine şi despre ce sunt de fapt Astrologia şi Numerologia.

Planetele şi semnele zodiacale sunt entităţi superioare omului, care ajută şi supraveghează bunul mers al vieţii acestuia în Planul Fizic. Spaţial, ele se situează pe nişte sfere în jurul planetei noastre, de mărimi corespunzătoare orbitelor planetelor, iar planetele fizice nu reprezintă decât partea lor manifestată fizic. În ordine inversă, ar fi următoarele:

9 – Îngerii - sunt regnul imediat superior nouă ierarhic, sunt delimitaţi de sfera corespunzătoare Lunii. Ei nu se pot încarna ca oameni, dar influenţează oamenii prin corpul eteric al acestora, corpul eteric reprezentând pentru îngeri corpul cel mai grosier, aşa cum pentru noi corpul cel mai grosier este corpul fizic.

8 – Arhanghelii - se exprimă în sfera planetară atribuită lui Mercur. Ei sunt spiritele focului, nu influenţează direct pe oameni, ci numai prin intermediul îngerilor, dar sunt inspiratori ai marilor comunităţi.

7 - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalităţii şi, totodată, spiritele timpului, ei guvernând epocile de evoluţie ale omenirii. Sfera lor planetară este cea atribuită lui Venus.

Aceste trei regnuri sunt a treia ierarhie în ordine directă şi este considerată ca făcând parte din lumea eterică.

6 – Puterile - Spirite ale formei, sunt pătrunse de o energie care tinde să apară ca formă în lumea manifestată. În textul ebraic al Bibliei, Dumnezeu reprezintă în acest caz Puterile, folosindu-se pluralul Elohim. Iehova este unul din cei şapte elohimi care au domiciliul în sfera planetară atribuită Soarelui, şi care se ocupa în acea perioadă de destinele omenirii.

5 – Virtuţile - spiritele mişcării, ale activităţii, îşi au sfera pe Marte. Reprezintă activitatea pură.

4 – Dominările - spiritele înţelepciunii, au sfera planetară atribuită lui Jupiter.

Aceste trei regnuri reprezintă a doua ierarhie în sens direct, şi este consuderată ca făcând parte din lumea dorinţei, lumea astrală.

3 – Tronurile - spiritele voinţei, au sfera planetară atribuită lui Saturn.

2 – Heruvimii - Spiritele armoniei. Ei nu mai ţin practic de vreo sferă planetară. Contrapartea lor fizică sunt semnele zadiacale. Ei pun de acord între ele mişcările planetelor. Am putea spune că sunt patru heruvimi principali, având corespondenţe în semnele zodiacale fixe (Taur, Scorpion (Vultur), Leu, Vărsător), celelalte fiind “aripi” ale acestora, aşa cum le-a văzut Ezechiel în viziunile sale. Ezechiel, în viziunile sale - aşa cum consideră unii autori - poate că a văzut şi nave extraterestre. Eu consider că a pătruns în esenţa tuturor

Teoria - 1.3

Page 6 of 6

lucrurilor, contemplând Ierarhiile Spirituale, descrise prin Arborele Sefirotic. Dar cuvintele prin care a reuşit să descrie ceea ce a văzut, nu au putut să redea măreţia imaginii şi a trăirii pe care a avut-o în acele clipe. Cred că a fost şi o variantă şi cealaltă, dar trebuie a discerne cu multă atenţie.

1 – Serafimii - Spiritele dragostei universale, ei fac legătura de la un sistem cosmic la altul, ceea ce ne duce cu gândul la galaxii. Ei sunt cel mai aproape de Trinitate.

Toate acestea ar putea să ne ducă la concluzia că aceste realităţi sunt numai exterioare nouă, ceea ce este greşit, deoarece exteriorul este reflectarea lumii noastre interioare şi invers. Toate acestea se găsesc de fapt în lumea noastră interioară, iar imaginea manifestată sunt planetele fizice şi constelaţiile zodiacale. Atrologia este o ştiinţă ce ţine de lumea interioară. La fel şi numerologia. Ne putem da seama că de fapt numerologia stă la baza astrologiei şi este mult mai subtilă decât aceasta. De aceea sunt puţini cei care se apleacă asupra numerologiei pentru a-i studia profunzimile.

Vom vedea în următorul capitol corespondenţa dintre numere ca principii metafizice şi corpurile din care este alcătuită fiinţa umană, dar o corespondenţă la un alt nivel.

fiinţa umană, dar o corespondenţă la un alt nivel. Teoria - Metode practice - Program de

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 2.1

Page 1 of 3

Teoria - 2.1 Page 1 of 3 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura

- Firicel Ciarnău - Numerele vii

- 2.1 Page 1 of 3 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

3. Operaţii numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

II - 1

Capitolul II Geneza

§1. Corpurile

Kabbala este scrisă metaforic. A o înţelege necesită o altfel de gândire decât gândirea analogică, iar a înţelege acţiunea numerelor ca principii metafizice necesită un efort al imaginaţiei. Dar dacă acest efort este îndreptat înspre lumea exterioară, riscăm să o înţelegem doar într-un mod superficial.

Omul este un microcosmos, sintetizează în el Universul şi de aceea cunoaşterea de sine este o condiţie atât necesară cât şi suficientă pentru cunoaşterea a tot ce există. Şi unde putem găsi mai lesne adevărul dacă nu în noi înşine, în lumea noastră interioară, adevărata lume reală? Pentru că lumea exterioară nu este altceva decât o manifestare, o proiecţie ca într-o oglindă a lumii noastre interioare. O imagine în oglindă nu este decât o iluzie, o proiecţie a realităţii, iar omul riscă să trăiască numai cu această iluzie, fără să pună pe primul plan obiectul real al cărui proiecţie apare reflectată. Iată de ce trebuie să înţelegem foaret bine prima din Legile Kybalionului, şi anume Legea Mentalismului, care spune că “Totul este spirit; universul este mental”.

Pentru a veni în ajutor, pentru o mai bună înţelegere a acţiunii şi existenţei reale a numerelor ca principii metafizice, vom face o paralelă între arborele sefirotic şi corpurile ce alcătuiesc natura umană.

sefirotic şi corpurile ce alcătuiesc natura umană. Tabelul alăturat, înţeles bine, este cât se poate de

Tabelul alăturat, înţeles bine, este cât se poate de elocvent, aşa încât nu vom face decât câteva comentarii ajutătoare.

În afara acestui tabel, şi totuşi peste tot, în afara oricărui atribut se află Fiinţa Supremă, Absolutul, ( ‘EnSof în Kabbala, Brahman la hinduşi), Inexprimabilul, dincolo de orice gândire

manifestată, dincolo de existenţă sau nonexistenţă, pentru că sunt şi acestea tot atribute. Tăcerea singură poate exprima inexprimabilul.

Teoria - 2.1

Page 2 of 3

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Omul este o trinitate: spirit-suflet-trup. La rândul său,

Omul este o trinitate: spirit-suflet-trup. La rândul său, spiritul este o trinitate: Tatăl, Fiul,

Sfântul Duh, cei trei Logos, trei în unul şi unul în trei, o tri-unitate. Este Scânteia Divină, fără început şi fără sfârşit, reprezentată prin numerele 1, 2 şi 3 şi triunghiul cu vârful în sus (Yang) din Steaua lui David. Este singurul martor neschimbat al evoluţiei noastre, Eul omului, adevăratul şi singurul subiect în sine. Toate celelalte corpuri se schimbă de la o

încarnare la alta, doar această Scânteie Divină rămâne aceeaşi până la un anumit nivel.

A doua din Legile Kybalionului, Legea Corespondenţei, afirmă că: “Ceea ce este Sus este

ca şi ceea ce este Jos, şi ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus” (precum în Cer aşa

şi pe Pământ). Aşa încât ca o reflexie în oglindă avem natura inferioară a omului,

reprezentată prin celelalte numere de bază şi triunghiul cu vârful în jos (Yin) din Steaua lui David.

Vom observa în tabel că aceeaşi imagine în oglindă este prezentă şi la planete: natura inferioară este reperzentată de planetele Marte, Venus şi Mercur, iar natura superioară este reprezentată de octavele lor superioare, respectiv Pluto, Neptun şi Uranus. Aceasta ne dă încă o imagine despre simetria existentă, despre corespondenţa dintre diferitele corpuri ce alcătuiesc fiinţa umană.

Cele două triunghiuri, Yang şi, respectiv, Yin, vin să confirme chiar dacă nu este necesar, a

şaptea dintre Legile Kybalionului şi anume Legea Genului: “Este un gen în toate lucrurile; totul are principiile sale; masculin şi feminin, genul se manifestă pe toate planurile”. Orice lucru, orice entitate conţine cele două genuri Yin şi Yang, fără de care nici o creaţie fizică,

mentală sau spirituală nu este posibilă.

Observăm că cele două triunghiuri au în poziţie centrală Soarele şi Luna, ca simbol al

masculinului, respectiv simbol al femininului (“Soarele şi Luna / mi-au ţinut cununa”- Mioriţa). Aceste două genuri se găsesc împreună în om, indiferent dacă este bărbat sau femeie, care oricum nu sunt decât nişte atribute, sexele fiind rezultatul manifestării mai pregnante a unei anumite energii din cele două. În momentul în care omul se trezeşte spiritual sau, altfel spus, “se întoarce la Tatăl”, el se eliberează din ciclul încarnărilor, atunci cele două triunghiuri se suprapun şi se formează Steaua lui David, întreagă… În acel moment “cei doi devin unul”, dispar atributele de bărbat şi femeie, iar entitatea devine OM.

Aceeaşi idee există şi în tradiţia Yoga. Chakrele Muladhara şi Sahasrara, deci prima şi

respectiv ultima, sunt reprezentate ca două conuri, unul cu vârful în sus şi celălalt cu vârful

în jos. Prin trezirea energiei Kundalini ce-şi află sediul în Muladhara, aceasta urcă de-a

lungul nadisurilor, activând toate celelalte chakre întâlnite în drumul său, până ajunge în

Sahasrara, în acest fel obţinându-se Eliberarea. Acum, cele două conuri se pot reprezenta ca întrepătrunse, iar proiecţia plană a acestora este Steaua lui David.

Să nu credem că această stea are doar şase elemente, şi anume colţurile. Simbolizat prin unirea Soarelui şi Lunii, mai avem centrul, deci al şaptelea element, care este CHRIST al nostru, din fiecare. A doua venire sau a doua naştere este când acest Christ se trezeşte, când vine în inima noastră. Atunci toată istoria omenirii, începând cu apariţia vieţii pe planetă, nu ne apare decât ca o perioadă de gestaţie, a doua naştere fiind cea reală. Trebuie să ne identificăm cu Christ-ul din noi, dar dacă îl scoatem din inima noastră şi-l exteriorizăm, nu putem avea pretenţii…

Din tabel observăm că la corpurile inferioare avem câte trei numere. Evident, o corespondenţă numerologică la un alt nivel decât cel prezentat în capitolul anterior. Să încercăm să dăm o explicaţie.

În realitate nu sunt numai şase corpuri, ci sunt nouă, fiecare dintre corpurile inferioare având câte un dublu eteric. Delimitarea lor numerologică nu este foarte clară, totul se întrepătrunde, fiecare din cele trei numere grupate, acţionând ca o unitate în trinitate.

Astfel, “4” face legătura cu Spiritul şi reprezintă voinţa prin care acţionează. “5” ar reprezenta partea mai subtilă a intelectului, deci dublul său eteric şi împreună cu “4” am putea spune că face parte din subconştient, spiritul fiind supraconştientul. Numărul “6” ar corespunde mentalului inferior propriu-zis şi de aici începe conştientul. “7“ este legătura cu corpul imediat superior şi ar fi şi o parte din dorinţele superioare, printre care şi iubirea universală. Numărul “8” ar reprezenta dublul eteric al corpului astral, dar joacă şi rolul de Document Akashic, înregistratorul tuturor faptelor şi gândurilor noastre. Vom vedea mai încolo că acestui număr îi corespunde planeta Saturn, “procurorul”, cel care strânge faptele.

Teoria - 2.1

Page 3 of 3

“9” ar fi corpul astral propriu-zis. În cazul corpului fizic, “1” ar fi dublul său eteric, iar “0” corpul fizic, partea pur materială, împreună formând “10”.

Dar ce este cu acest “0”? Pe de o parte, el reprezintă Planul Fizic, pe de altă parte are legătură cu Absolutul. Dar în ocultism mai are şi alte semnificaţii. După Rudolf Steiner, “0” mai înseamnă terminarea unui ciclu cosmic. Spre exemplu, terminarea ciclului lui Saturn (din antroposofie, marile perioade de evoluţie ale umanităţii), ar putea fi desemnată ca “0”, ciclul Soarelui ca “00”, iar ciclul Lunii ca “000”. Dacă scriem 1000, înseamnă că s-au terminat trei cicluri şi începe al patrulea, cu subperioada “1”. Fiecare mare perioadă are subperioade, reprezentate prin celelalte numere, fiecare mare perioadă care a fost terminată fiind simbolizată de numărul respectiv de zerouri înscrise la sfârşitul numărului. “4” este numărul iluziei, Maya, existentă în acest ciclu, viziunea lumii exterioare, deci inversarea oricărei viziuni. De câte ori apare în Biblie acest număr urmat de zero, înseamnă că acest număr a fost învins în Maya, spre exemplu să posteşti 40 de zile, trcând astfel printr-un ciclu ocult. Şi exemplele ar putea continua.

Omul trebuie să-şi spiritualizeze corpurile inferioare, deci, numerologic, să lucreze cu numerele: 4, 7 şi 1; deci prin voinţă, iubire universală şi având grijă de dublul eteric al corpului fizic, altfel spus prin credinţă neclintită în puterea Divinităţii dinlăuntrul său (1-2-3 prin 4), iubirea a tot ce există (prin 7) şi spiritualizând corpul fizic (prin 1- dublul eteric), lăsând la o parte gândirea pur raţională (6 şi o parte din 5), depăşindu-şi păcatele acumulate (8), stăpânindu-şi dorinţele (9) şi neconsiderând că el nu ar fi decât un corp material (0). Individualizarea şi conştientizarea esenţei sale divine este absolut necesară.

esenţei sale divine este absolut necesară. Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 2.2

Page 1 of 2

Teoria - 2.2 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 2.2 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

II - 2

§2. Geneza continuă

Spuneam că Spiritul, Eul este etern, Scânteia Divină este unică ca realitate. Şi mai făceam afirmaţia că Geneza este continuă. Să vedem de ce. Mai întâi, să luăm câteva exemple banale.

Un disc colorat diferit în sectoare diferite, având cele şapte culori fundamentale, dacă este rotit cu o viteză suficient de mare, culorile nu se mai disting separat, ci toate împreună dau impresia de lumină albă. La fel, o peliculă cinematografică formată din imagini statice, mişcată cu o anumită viteză, dă impresia unei imagini continue mobile.

Să luăm un alt exemplu. Un obiect luminos punctiform rotit cu o viteză suficient de mare în jurul altui punct, nu va mai da impresia de punct ci de un cerc luminos. În acest caz putem spune că acest cerc este o iluzie, singura realitate fiind acel punct luminos. Dacă cercul l-am roti în jurul unui diametru al său, am obţine o sferă luminoasă care, evident, este tot o iluzie, singura realitate fiind punctul luminos originar. Dacă viteza cu care mişcăm acest punct în diferite poziţii este suficient de mare, obţinem diferite forme de manifestare, diferite obiecte aparente. Evident, se poate merge şi mai departe, imaginându-ne astfel formarea unui întreg univers. Acum poate înţelegem cu ajutorul acestor exemple prima Lege, cea a Mentalismului:

“Totul este spirit; Universul este mental”. Această afirmaţie este un adevăr. Planul Fizic şi nu numai el, este o iluzie. Cei care nu înţeleg acest lucru, care nu reuşesc să pătrundă cu mintea şi să conştientizeze acest adevăr, sunt cei care, aşa cum am mai spus, trăiesc într-o iluzie deplină, fără să aibă simţul adevăratei realităţi a propriei lor fiinţe. Să nu credem că nu se întâmplă la fel cu propriul nostru corp fizic. Face şi el parte din Planul Fizic, deci este tot o iluzie.

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

Omul este ca o celulă dintr-un organism mai mare, pe care am putea să-l numim Fiinţă Supremă. În acelaşi timp, face parte dintr-o conştiinţă colectivă, în care este doar un focar. Omul există de fapt în două moduri aproape simultane: ca şi celulă individuală într-o conştiinţă colectivă şi ca individualitate în manifestare. Trecerea de la o stare la alta se face cu o frecvenţă inimaginabilă, cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Pentru a fi mai concreţi, Spiritul, Scânteia noastră Divină generează vibraţii în

permanenţă, generând astfel corpuri inferioare. Datorită vitezei, frecvenţei, sau cum vrem să o numim, extraordinar de mare, noi nu percepem caracterul vibraţional al corpului nostru fizic, chiar dacă acest corp fizic reprezintă manifestarea vibraţiilor celor mai joase, concretizate în eterul cel mai condensat care este materie solidă. Astfel trebuie înţeleasă Legea Vibraţiei, a treia dintre Legile Kybalionului: “Nimic nu stă, totul vibrează”. De aceea, putem spune că tot ce este în jurul nostru este viu, chiar şi o piatră.

Geneza este continuă, numerele ca principii metafizice sunt într-o acţiune

permanentă, deci arborele sefirotic este într-o dinamică permanentă. Dacă nu ar fi aşa, după cum sm mai spus-o, totul ar dispărea.

Teoria - 2.2

Page 2 of 2

3. Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Universul fiind mental, el se manifestă prin vibraţie.
2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Universul fiind mental, el se manifestă prin vibraţie.

Universul fiind mental, el se manifestă prin vibraţie. Diferitele planuri de existenţă sunt vibraţii la grade diferite, iar Planul Fizic este manifestarea vibraţiilor celor mai joase, dar chiar şi aşa ele sunt cu o viteză atât de mare încât practic pare că este în repaus.

Dacă ne-am prinde mintea să mergem mai departe, atunci am spune că şi

Scânteia Divină, la rândul ei Dar să ne oprim aici, altfel riscăm să ne blocăm. Iată, în acest fel trebuie privit arborele sefirotic şi tabelul din paragraful precedent, în acest fel numerele ca principii metafizice stau la baza a tot ce există, în acest fel acţionează ele. Şi cum totul este viu, iar aceste numere sunt chiar la baza viului, atunci cum să nu putem face afirmaţia că numerele sunt vii? Cred că nici nu aş fi putut să dau un alt titlu acestei cărţi.

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 2.3

Page 1 of 3

Teoria - 2.3 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 2.3 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

II - 3

§3. Omul

Noi cunoaştem cele patru regnuri manifestate în Planul Fizic: mineral, vegetal, animal şi uman. Să ne orientăm după tabelul din primul paragraf al acestui capitol. Regnul mineral nu are decât corp fizic bine determinat, regnul vegetal mai are pe lângă corp fizic şi un dublu eteric bine determinat, iar regnul animal mai are pe lângă acestea un corp al dorinţelor (astral, dar impropriu numit astfel) bine determinat. Toate aceste trei regnuri nu au o individualitate, ele sunt coordonate de către un spirit-grup, care coordonează toată viaţa lor. Este ca şi cum între planurile subtile şi Planul Fizic ar fi pusă o perdea prin găurile căreia cineva şi-ar trece degetele. În Planul Fizic se văd “degetele”, deci animalele, plantele şi mineralele au corp fizic individual, dar în spatele acestei perdele se găseşte, nevăzut din Planul Fizic, spiritul grup care le coordonează.

Omul mai are încă un corp numit mental inferior sau intelect, cu care observăm că se face legătura între natura superioară şi natura inferioară. În acest fel nemaiavând nevoie de un spirit-grup, este singura fiinţă din Planul Fizic care are sentimentul individualităţii. În timpuri mai vechi, omul, înainte de individualizarea sa clară, încă depindea de un spirit-grup.

Din inerţie, astăzi omul mai păstrează rămăşiţe ale ideii de spirit-grup, manifestate prin naţionalism, familism exagerat, sectarism, etc. Ori omul este o fiinţă divină, toţi suntem egali, nu există ierarhii. Chiar şi ierarhiile sociale sunt tot o iluzie, ba chiar mai rău, o iluzie a iluziei.

Unde vreau să ajung? Să spun câteva cuvinte despre această fiinţă minunată, omul. Dar îmi dau seama că oricâte cuvinte aş folosi, nu aş reuşi să spun câte s-ar putea spune. De fapt, prin coborârea ideii la nivelul cuvintelor, se poate

pierde chiar esenţa, dar tot este ceva decât nimic. Omul ar trebui să revină la

limbajul universal, telepatia, care este o comunicare prin imagini, mult mai completă decât cuvintele, la limbajul pe care îl folosea cu mult timp în urmă,

înainte de perioada simbolizată prin Turnul Babel.

Şi acum să corelăm o idee din al doilea paragraf al primului capitol - că dacă la primele numere se adaugă şi voinţa (4), avem omul - cu al treilea paragraf, în

care la primele trei numere se adaugă şi “4”, care reprezintă focul primordial (vezi tabelul din acest capitol). Primele trei numere reprezintă spiritul care are imprimate în “3” formele mentale. Prin “4”, el creează corpurile inferioare până ajunge la corpul fizic. Coborând din ce în ce mai mult vibraţiile, creează câte un corp din ce în ce mai inferior. Odată cu crearea acestor corpuri inferioare, el creează şi planuri subtile corespunzătoare acestor corpuri, pentru a le oferi planuri de manifestare. În acest fel, omul este un creator, Planul Fizic tot el l-a creat, pentru a oferi un plan de manifestare pentru corpul fizic. Deci, Planul

Fizic este creaţia omului pentru a avea unde să experimenteze, să înveţe, şi

Teoria - 2.3

Page 2 of 3

2. Caracterizare

astrologică

3. Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe nu greşesc dacă spun că şi-a creat propriul loc

nu greşesc dacă spun că şi-a creat propriul loc de joacă şi propria sa şcoală. În planurile superioare el nu avea posibilitatea să cerceteze consecinţele

produse de propriile gânduri, deoarece acolo gândurile se manifestau imediat

şi nu exista în acest fel posibilitatea să experimenteze pentru a-şi îndrepta

propriile greşeli, deci să înveţe. Planul Fizic oferă această posibilitate, tocmai

prin existenţa timpului, care nu există în această formă decât aici, deci este tot

o iluzie. A greşi este omeneşte, omul învăţând chiar datorită acestor greşeli,

dar repetarea greşelii este deja ceea ce se numeşte păcat, ca “notă” a

neînvăţării bine a lecţiei respective. Aceste păcate aduc cu sine “repetenţia”, adică repetarea scenei respective cu primirea pedepsei cuvenite până când lecţia este învăţată. Nimeni nu ne pedepseşte din exterior, noi ne autopedepsim în momentul în care ne vedem “filmul” în totală conştienţă în planurile superioare. Dacă acest lucru se petrece după moartea corpului fizic, pentru următoarea încarnare ne vom alege astrologic un mediu şi o viaţă care să ne pună din nou în situaţia respectivă, pentru ca un cerc odată deschis să-l putem închide în mod concret, punându-ne în alte şi alte situaţii pentru experienţă. Totul se plăteşte până la ultimul bănuţ. Bogat sau cerşetor, frumos sau urât, sănătos sau invalid, fericit sau nefericit, totul are o cauză. Legea Cauzei şi a Efectului este cât se poate de dreaptă, nimeni nu scapă de sub influenţa ei, noi suntem cauza cauzelor, noi suntem începutul şi sfârşitul.

Deci, omul este un creator. De ce nu suntem conştienţi de aceasta? Pentru că din ignoranţă am transferat punctul de referinţă din lumea noastră interioară în lumea exterioară. Am mâncat din fructul oprit. Nu ar fi fost nevoie să coborâm

chiar atât de mult în materie până la uitarea de sine. Din păcate, omul a coborât prea mult, riscă să se confunde pur şi simplu cu materia prin acest

materialism nesăbuit, a ajuns la punctul inferior. Dar nu va mai dura mult acest

lucru. Nu peste mult timp intrăm în Epoca Vărsătorului, lucrurile se vor schimba într-un mod pe care nici nu reuşim să ni-l imaginăm.

Dacă omul ar muta înapoi în lumea interioară punctul său de referinţă, atunci el şi-ar da seama că este o divinitate, un creator. Altfel spus, ar gusta şi din

pomul vieţii şi şi-ar da seama că este asemeni zeilor, un nemuritor.

Aceasta nu este blasfemie, ci este purul adevăr. Blasfemie este a scoate Principiul, a scoate pe Dumnezeu din noi undeva în afara noastră şi a-l personifica, ca fiind un moş cu barbă stând pe nori. Acestea sunt poveşti pe care nu le mai cred nici copiii, dar au “grijă” oamenii maturi şi serioşi ca aceşti copii neprihăniţi să-şi mute punctul de referinţă din lumea interioară în lumea exterioară, deşi ei vin de curând din planurile subtile şi încă nu au uitat ce este acolo. Dar în seriozitata noastră nu le ascultăm “poveştile”. De ce a spus Isus că Împărăţia Cerurilor va fi a celor ca ei? Trebuie să fim asemeni copiilor, cu gânduri curate, veseli, buni, cu zâmbetul pe buze. Ultraserioşii sunt pur şi simplu demni de milă. Planul Fizic este şcoala noastră şi în acelaşi timp terenul nostru de joacă. Viaţa în Planul Fizic este foarte comică, mai ales când vezi atâţia oameni care îşi fac griji. Dar oare pentru ce?

Omul trebuie să-şi ridice vibraţiile, pentru a nu cădea şi mai mult în materie. Trebuie să spiritualizeze Planul Fizic, prin el să-i ridice vibraţiile, să-l transforme într-un rai. Deci omul este un creator, el este totul, dar trebuie să fie conştient de acest lucru. Isus s-a dat de exemplu pe sine când a spus: “ Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine, Eu şi cu Tatăl una suntem”. Acest lucru este valabil pentru toţi oamenii, nu numai pentru el. El însă era conştient, altfel nu ar fi putut face nici o minune. Atrag şi voi atrage atenţia în această lucrare:

Biblia se citeşte la persoana întâi!

Teoria - 2.3

Page 3 of 3

Odată mutat punctul nostru de referinţă în lumea noastră interioară şi s-a trezit Christ-ul din noi, fiecare poate spune atunci că este un OM, conştientizează esenţa sa divină şi nu mai poate spune decât: “EU SUNT!”. Restul este poezie.

mai poate spune decât: “EU SUNT!”. Restul este poezie. Teoria - Metode practice - Program de

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 3.1

Page 1 of 2

Teoria - 3.1 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 3.1 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

III - 1

Capitolul III Caracterizarea astrologică a numerelor

§1. Nivele de acţiune

După aceste două capitole în care am încercat să ne explicăm natura umană şi modul de acţiune al numerelor, ne vom ocupa acum de numerologie într-un mod mai palpabil, mai concret, trecând în revistă câteva aspecte interesante, care ne-ar putea fi utile în procesul cunoaşterii de sine.

Ne-am obişnuit deja cu Legile Kybalionului. Legea Corespondenţei, care spune că “Ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus, şi ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos”, ne îndreptăţeşte să credem că un acelaşi lucru în planuri diferite are valenţe diferite. Acest “ca” din lege este cât se poate de clar. Întotdeauna există un raport constant între legile şi fenomenele diferitelor planuri ale fiinţei, ale Universului şi ale vieţii.

Un exemplu concludent este asemănarea dintre un sistem planetar şi electronii din jurul nucleului unui atom, între molecule şi roiurile stelare. Chiar şi astronomii şi chimiştii recunosc faptul că există un raport armonios între Univers, materie şi numerele elementare. Iniţiatul tibetan Lobsang Rampa încerca să-şi închipuie că el este o mică fiinţă ce trăieşte pe un electron (planeta) al unui atom ce intră în componenţa corpului fizic al unei fiinţe uriaşe, dar, la rândul său, este şi el o fiinţă uriaşă pentru fiinţele ce trăiesc pe electronii atomilor ce-i compun corpul fizic, ş.a.m.d.

Diferitele nivele ale vieţii respectă şi ele această lege, la valenţe diferite.

La fel se întâmplă şi cu numerele, ele sunt aceleaşi indiferent de planul în care acţionează, dar, pe când într-un plan inferior acţionează într-un anumit mod şi caracterizează un lucru la nivelul corespunzător, deja în planurile superioare acelaşi lucru are alte valenţe şi este normal ca şi caracterizarea lui şi acţiunea aceloraşi numere să capete alte dimensiuni şi înţelesuri mult mai

subtile şi, evident, superioare.

Astfel, dacă în primele capitole am vorbit despre numere la un anumit nivel, deja pentru a caracteriza o entitate încarnată în planul Fizic, sau o situaţie, un obiect, sau pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, trebuie să ne coborâm la nivelul corespunzător acestui plan de manifestare. Particularizând acţiunea şi esenţa numerelor elementare, ele devin operante în Planul Fizic, devin mai dinamice în ceea ce priveşte acest plan, şi mai

“palpabile”.

Teoria - 3.1

Page 2 of 2

 

astrologică

Fiecare părticică dintr-un obiect sau corp fizic, fiecare însuşire a unei fiinţe

3.

Operaţii

este caracterizată de cel puţin un număr, astfel încât o astfel de caracterizare

numerologice

numerologică a unui obiect sau a unei entităţi prin toate numerele care “participă” la alcătuirea ei, ar fi deosebit de complexă.

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Şi totuşi, prin reducerea numerelor mari formate din mai
2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Şi totuşi, prin reducerea numerelor mari formate din mai

Şi totuşi, prin reducerea numerelor mari formate din mai multe cifre, prin adunarea cifrelor componente până la reducerea la una din cele nouă cifre de

bază, prin combinarea lor pentru a ajunge la o singură cifră, se poate caracteriza numerologic un obiect, o entitate sau o situaţie. Desigur, ar fi o caracterizare mai mult decât parţială şi simplistă, dar bună şi aceea decât nimic. Gândirea analitică nu poate cuprinde complexitatea şi măreţia nici măcar a Planului Fizic în care ne aflăm, să nu mai vorbim de planurile superioare. Pentru aşa ceva ar fi nevoie de o altfel de gândire, de o gândire sintetizatoare, pe care omul o deţine totuşi. Să nu uităm că suntem totul, numai să vrem şi să credem.

Trebuie să cunoaştem ceea ce este în jurul nostru şi mai ales să ne

cunoaştem pe noi înşine. Nici un efort îndreptat spre cunoaştere nu este prea

mare, iar eforturile, într-o zi, vor fi răsplătite.

În numerologie trebuie să ne legăm de orice amănunt ce ne-ar putea da o informaţie. De exemplu, la un copac numărul crengilor principale, înălţimea măsurată în metri, sau numărul anilor pe care-i are. La o maşină – numărul

matricol. La un om cifrele care alcătuiesc data naşterii adunate şi reduse la o cifră de bază, sau semnificaţia numelui prin reducerea la o singură cifră a

sumei valorilor kabbalistice a fiecărei litere. Şi exemplele ar putea continua.

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 3.2

Page 1 of 5

Teoria - 3.2 Page 1 of 5 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura

- Firicel Ciarnău - Numerele vii

- 3.2 Page 1 of 5 - Firicel Ciarnău - Numerele vii Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

III - 2

§2. Caracterizare astrologică

Informaţia din acest paragraf ne este necesară studiului nostru asupra numerelor din această lucrare. Este un lucru obişnuit în numerologie ca lucrurile din Planul Fizic să se considere caracterizate de unul din cele nouă numere de bază, deşi nu este corect. Cele nouă numere de bază reprezintă principiile din om, ele sunt rezervate, ca să spunem aşa, planurilor subtile şi nicidecum manifestărilor în Planul Fizic. Manifestările din Planul Fizic sunt caracterizate de numere formate din două cifre, începând cu “10” care reprezintă planul de manifestare, omul perfect. Acest “0” ne indică faptul că de aici încolo este vorba de Planul Fizic. Omul este caracterizat de un număr cuprins aproximativ între 10 şi 30. Acest număr variază însă la o aceeaşi entitate, în funcţie de perioada din viaţă pe care o are de parcurs, de gradul vibraţiilor ce-i sunt specifice în acel interval de timp. Dacă spre exemplu el are de îndeplinit o misiune importantă, pentru acea perioadă el va fi caracterizat de un număr potrivit pentru îndeplinirea acelei misiuni. Acest număr nu prea se poate afla prin calcule, ci prin meditaţie, jurnal, etc. Sunt preferabile numerele impare pentru că reprezintă stabilitate, nu sunt supuse dualităţii (nu sunt divizibile cu 2), iar numerele prime sunt şi mai potrivite. Dacă între aceste numere avem vreunul preferat, atunci foarte posibil ca numărul ce ne caracterizează să fie dacă nu chiar acela, cel puţin prin apropiere.

Este drept că ne vine mai uşor să reducem totul la una din cifrele de bază. Şi pentru că există o tradiţie şi în numerologie şi pentru că raportarea la unul din cele nouă numere de bază ne este mai la îndemână, ne vom ocupa de acestea, fiind foarte aproape de adevăr.

Pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, va trebui să ţinem cont de cel puţin patru elemente. La fel ca în astrologie, unde folosim trei zodiacuri de bază (chinezesc, european, druidic), din care scoatem patru elemente (an, semn, copac, ascendent), pentru caracterizarea unui număr ca şi entitate, pentru că şi numerele sunt vii, folosim tot patru elemente: planetă, semn zodiacal, element şi încă o

caracteristică dată de un cuvânt. Prin combinarea lor putem să ne dăm seama de

calităţile unei entităţi caracterizate de un anumit număr specific.

Acest număr specific poate fi aflat prin una din metodele descrise la paragraful anterior. Să luăm vibraţia dată de numărul ce rezultă din data naşterii. Exemplu: 16.02.1962. Avem: 1+6+0+2+1+9+6+2=27, 2+7=9. Deci, avem de-a face cu o entitate ce a primit la naştere vibraţia numărului “9”. Mai amănunţit vom vorbi

despre acestea în ultimul capitol, unde vom încerca să dăm şi un model de horoscop

numerologic.

Orice entitate poate să răspundă la vibraţiile pozitive superioare le unui număr sau la vibraţiile negative inferioare, influenţat şi de alţi factori, care pot şi ei să fie caracterizaţi numerologic, evident ţinând cont de aspectele planetelor din astrologie. Eu consider că astrologia şi numerologia nu ar trebui să fie separate, una completând-o excelent pe cealaltă.

Teoria - 3.2

Page 2 of 5

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

3. Operaţii numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Caracteristici date de: Nr. Semn zodiacal Planetă
Caracteristici date de: Nr. Semn zodiacal Planetă Element Cuvânt bază sec. Conducere 1 (Soare) (Leu)
Caracteristici date de:
Nr.
Semn zodiacal
Planetă
Element
Cuvânt
bază
sec.
Conducere
1 (Soare)
(Leu)
(Capricorn) foc
Asociere
2 (Luna)
(Rac)
(Balanţa) apă
Sociabilitate
3 (Jupiter)
(Săgetător)
(Gemeni) aer
pământ
Realizare
4 (Marte)
(Fecioara)
(Taur)
Mobilitate
5 (Mercur)
(Berbec)
(Gemeni) foc
apă
Armonie
6 (Venus)
(Balanţa)
(Taur)
(Fecioara) aer / toate Interiorizare
7 (Neptun)
(Peşti)
Materialism
8 (Saturn)
(Capricorn)
(Scorpion) pământ
Altruism
9 (Uranus)
(Vărsător)
(Berbec) foc

Pentru cei care cunosc astrologie, tabelul alăturat ar fi suficient. Totuşi, să punctăm câteva idei despre fiecare număr, încercând să facem o paralelă cu personalitatea pe

care o dă unui om vibraţia numărului respectiv.

- Numărul “1”- Principiul şi sinteza numerelor, reprezintă Creaţia, Divinitatea, care

conţine totul şi din care decurge totul, începuturile şi originea, impulsul primar. Astrologic este caracterizat prin Soare, zodiile Leu şi Capricorn, elementul “foc” şi “conducere”. Este conducătorul, individualistul, inovator prin excelenţă. Dinamic, dar în acelaşi timp şi polemic, îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile, să ajungă la discuţii contradictorii, preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt. Nu cunoaşte

complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puţin superior altuia. Este tipul mental, independent, dinamic şi entuziast. Se împotriveşte oricărui tip de autoritate din exterior, dar este autoritar cu alţii. În cazul în care răspunde la vibraţiile

medii ale numărului poate fi un blajin, dar dacă este stârnit, dă dovada a fi o bombă cu efect întârziat. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului, poate fi un duşman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate să nu aibă suficientă

încredere în forţele proprii.

- Numărul “2”- Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că

încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă desăvârşirea unităţii văzută ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm. Este numărul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice, apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile. Vibraţiile interioare ale numărului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât, influenţabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile proprii, credulitate.

- Numărul “3”- Caracterizat ca număr perfect, având un început, un mijloc şi un

sfârşit, este simbolul Trinităţii. Persoanele caracterizate prin acest număr sunt pline

Teoria - 3.2

Page 3 of 5

de jovialitate, sunt ingenioase, dârze, veşnic optimiste şi încrezătoare, pline de farmec, tandre, sociabile, fară complexe de inferioritate, au o vitalitate contagioasă şi uneori sunt vorbăreţe până la exasperare. Posedă o imensă sete de cunoaştere, sunt harnice şi întreprinzătoare, dar tot ele sunt cele care promit mai mult decât pot face. Ca eventuale aspecte negative, pot fi enumerate superficialitatea, prefăcătoria şi ostentaţia.

- Numărul “4”- Acest număr este deja o putere a lui “2”, deci diviziunea întregului

este şi mai pregnantă. Zodia Fecioarei îi caracterizează aproape perfect pe cei influenţaţi de acest număr. Sunt profunzi, serioşi, responsabili, cu spirit practic, harnici, raţionali, perseverenţi. Critici şi firi închise, dau dovadă de tenacitate, sunt buni observatori, nu le scapă nimic. Ei sunt cei care despică firul în patru, dar nu înseamnă că au întotdeauna dreptate, deşi le place să creadă acest lucru. Doresc să se realizeze în general pe plan material şi social, nu au timp să se gândească la himere. Posedă o gândire logică, pătrunzătoare şi fină, de multe ori dând dovadă de duritate şi inflexibilitate. În idei sunt conservatori. Este drept că se enervează rar, dar atunci când nu se mai controlează pot să facă lucruri necugetate.

- Numărul “5”- După pitagoricieni acest număr simbolizează perfecţiunea umană şi

căsătoria. Persoanele caracterizate de acest număr au o inteligenţă dinamică, reflectată prin setea de cunoaştere caracteristică. Sunt vioaie, neliniştite, le plac schimbările, călătoriile, tranzacţiile de orice fel. Aici se regăsesc cei deschişi, spontani, aventurieri, progresişti, dar pot fi şi irascibili.

- Numărul “6”- Primul număr cu caracter par-impar, este simbol al echilibrului,

armoniei, omeniei. Cei caracterizaţi prin acest număr dau dovadă de nobleţe şi sensibilitate, sunt generoşi, romantici, senini, dăruiesc dragoste. Au o mare emotivitate, un temperament plăcut, sunt idealişti, caritabili. Foarte conservatori şi tradiţionalişti în idei şi opinii, oscilanţi. Latura negativă a acestei vibraţii aduce lipsa idealurilor, trândăvie şi complacerea într-o stare de repaus dăunător, se cufundă în propriul ocean de vise şi mai ales în probleme uneori ireale, create de ei înşişi.

- Numărul “7”- Număr spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, este

marele număr biblic. Nu ar avea rost să menţionăm multitudinea semnificaţiilor sale şi să enumerăm toate pasajele în care apare în vechile scrieri, aşa ceva o fac doar cei care nu au ce scrie. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur element, aerul, dar în realitate adună în el influenţa tuturor celor patru elemente şi în acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizată prin acest număr are un spirit de observaţie accentuat, dă dovadă de curiozitate, cumpătare, independenţă. Cei cu “7” în semn sunt introvertiţi, sensibili, visători, emotivi, puterile lor psihice sunt accentuate. Altminteri sunt rezervaţi, enigmatici, tind excesiv spre perfecţiune, au un spirit ales, nu acceptă jumătăţi de măsură.

- Numărul “8”- Simbolizează forţele materiale, este numărul reacţiei şi al justiţiei

echilibrante. Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibraţia cea mai puternică încât cu greu te poţi sustrage ei. Orice apariţie a acestui număr într-o analiză numerologică, bulversează aproape toate pronosticurile. O persoană caracterizată de acest număr este capabilă, ambiţioasă, practică şi eficientă, realistă şi concretă. Nutreşte dorinţa de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce şi

a organiza. Pot să dea dovadă de încăpăţânare, mândrie exagerată, impulsivitate şi autoritate dusă până la dictatorialism.

- Numărul “9” – Despre acesta am putea spune că este un număr “7” extrovertit,

Teoria - 3.2

Page 4 of 5

deci este tot un număr spiritual, dar cu o energie debordantă. Reprezentanţii săi sunt altruişti, nobili, activi, entuziaşti. Persoane deosebit de senzitive, clarvăzătoare, intuitive, au o vitalitate accentuată, o inteligenţă clară. Sunt tipul de oameni ce aduc noul, sunt progresişti, extravaganţi, nonconformişti, revoluţionari, caracterizaţi prin mare sete de cunoaştere. Poate mulţi dintre “zăpăciţii” care au făcut invenţii revoluţionare sau curajoşii care au schimbat istoria, au avut afinitate cu acest număr. Altruismul lor poate să meargă până la uitarea de sine. Acestea sunt caracteristice entităţilor care vor pune bazele epocii în care intrăm curând.

Acestea au fost numerele de bază. Ar mai exista numerele maestre: 11, 22, 33, 44, care au ca bază 2, 4, 6, 8. Se caracterizează prin aceleaşi lucruri ca şi numerele de bază, dar cu o forţă mai mare şi mult înnobilate, fiind octavele lor superioare.

Folosind tabelul dat anterior, observăm că numerele impare sunt caracterizate de elementele foc sau aer, iar cele pare de elementele apă sau pământ. În acest fel suntem îndreptăţiţi să considerăm că şi numerele se împart în numere Yang şi numere Yin. Cele impare sunt Yang, iar cele pare sunt Yin. Şi totuşi, din descrierile respective observăm că numerele “4” şi “8” fac excepţie, având mai degrabă un caracter Yang. De ce sunt considerate iniţial Yin? Ele sunt puteri ale lui “2”, care este un număr Yin. Ridicarea la putere este o exagerare şi cum extremele se ating, au primit un caracter Yang.

şi cum extremele se ating, au primit un caracter Yang. Şi numărul “9” este tot o

Şi numărul “9” este tot o putere, de data aceasta a unui număr Yang, “3”. El este un maxim Yang, aflat la limita dintre cele două extreme. Astfel, o entitate caracterizată de acest număr are o personalitate a extremelor, trecând de la manifestări energetice la stări de contemplare, visare, meditaţie. La fel şi “4” se găseşte tot la limita dintre Yin şi Yang, deci la fel poate să treacă de la o extremă la alta, pe când “8” este deja 2 3 şi trecerea peste limita maximă este evidentă. Numerele “6” şi “7” sunt cele mai echilibrate. Primul, având de fapt un caracter par-impar, putând fi obţinut prin produsul unui număr par şi al unui număr impar 6=2×3, amândouă numere prime. Numărul “7”, fiind caracterizat de toate elementele , el nu este foarte Yang, fiind totuşi un echilibrat.

Observăm că numerele prime îşi păstrează cel mai bine caracterul pe care îl au, iar celelalte fiind combinaţii ale celor prime sau ridicări la putere, dau dovadă de o anumită instabilitate, mai ales când sunt şi numere pare.

Vom trece în revistă şi câteva numere compuse din două cifre, cu un mic comentariu:

“10”- este numărul considerat ca fiind perfect, reprezentând şi cele zece sefirot din Kabbala, după chipul şi asemănarea lui “1”. “11”- numărul forţei, al luptei şi al martiriului; “12”- numărul ciclic, al simbolului universal şi al pietrei filosofale. Dacă am avea

Teoria - 3.2

Page 5 of 5

douăsprezece sfere, ele ar putea forma o sferă care să ascundă şi să o protejeze pe cea de-a treisprezecea, asemeni apostolilor lui Isus. “13”- numărul naşterii şi al morţii, proprietăţii şi moştenirii, societăţii şi familiei, al războiului şi tratatelor. Este nefast sau nu, după cum este privit. Să nu uităm că suntem ceea ce gândim. “14”- numărul contopirii, al unităţii universale şi asocierii; “15”- simbol al antagonismului şi al ascensiunii spirituale; “16”- numărul templului, folosit de pitagoreici pentru calităţile sale de pătrat perfect; “17”- numărul stelei, al inteligenţei şi iubirii; “18”- numărul dogmei religioase; “19”- numărul luminii. Existenţa lui Dumnezeu probată chiar de ideea de Dumnezeu; “20”- reînnoire prin sacrificiu; “21”- produsul dintre 3 şi 7, număr al prezicerilor; “22”- numărul literelor ebraice, avem zece planete în astrologie şi douăsprezece semne zodiacale. Exemplele ar putea continua.

douăsprezece semne zodiacale. Exemplele ar putea continua. Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 3.3

Page 1 of 2

Teoria - 3.3 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 3.3 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

III - 3

§3. Operaţii numerologice

Orice operaţie din matematică este potrivită şi se poate utiliza şi în numerologie. Dar cele mai utilizate sunt în ordine crescătoare: ridicarea la putere, înmulţirea, adunarea şi simpla asociere.

Cea mai potrivită este cea care lasă nealterat caracterul numărului respectiv, fiind considerată cea mai corectă şi cea mai puternică operaţie în numerologie: simpla asociere.

Simpla asociere este o operaţie specifică doar numerologiei, nespecifică matematicii. Ea constă în interpretarea numerologică a fiecărei cifre ce intră în componenţa unui număr compus, interpretare unitară, cifrele având şi dependenţă şi independenţă unele faţă de celelalte, având în vedere că împreună alcătuiesc un acelaşi număr compus.

Să luăm spre exemplu numărul “17”. Dacă am face adunarea cifrelor componente, 1+7=8, acest număr nu ar mai reflecta adevărata sa valoare. Ce am putea spune despre o entitate care este legată într-un fel sau altul de numărul “17”? Obţinând 8, prin adunarea de mai sus, am fi tentaţi să credem că este vorba despre un materialist, aşa cum aste descris la paragraful anterior. Este posibil, în cazul în care este vorba de o entitate nu prea înaintată pe scara evoluţiei spirituale, dar dacă această entitate este înaintată evolutiv, dacă vine la încarnare de pe un strat superior în astral şi răspunde la vibraţiile înalte şi mai subtile ale acestui număr, atunci adunarea cifrelor componente constituie o alterare a caracterului acestora. Chiar şi astrologic, două entităţi încarnate aproape în acelaşi moment şi loc, ceva îi va deosebi nu numai astrologic (chiar şi fracţiuni de secundă), dar şi bagajul karmic, şirurile de încarnări din spatele său, gradul evolutiv, reflectate mai târziu în

modul în care-şi va îndeplini misiunea. Deci nu există două entităţi identice,

nici măcar gemenii. De aceea astrograma trebuie completată cu numerograma.

Pentru a reveni la numărul nostru, simpla asociere a numerelor 1 şi 7 este mult mai corectă, mai curată, mai aproape de adevăr. Numărul “1” reprezintă inteligenţa, conducerea, Principiul, iar “7” este un număr spiritual caracterizat

de Neptun care reprezintă Iubirea Divină. Asociindu-le, putem pe drept să spunem că “17” este numărul inteligenţei şi al iubirii, iar această entitate, dacă urmează o cale spirituală, este un virtual conducător spiritual, un guru, un maestru sau un învăţător. Eventual ca aspect fizic, ar putea fi influenţat de “8”, având astfel o înfăţişare saturniană. De altfel, acest lucru, adunarea cifrelor componente, este suficientă pentru cei care consideră că ei sunt doar acest corp fizic împreună cu personalitatea şi o serie de griji şi probleme sociale. Aceşti materialişti nu numai că nu cunosc adevărul, dar putem spune că au

despre ei o foarte proastă părere. Cei care îşi neagă esenţa divină sau

existenţa corpurilor subtile, îşi anulează posibilitatea de a le putea folosi aşa cum trebuie. Expresia “nu pot” trebuie scoasă din vorbirea curentă. Să nu

Teoria - 3.3

Page 2 of 2

 

astrologică

3.

Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe uităm că suntem ceea ce gândim. Adunarea cifrelor
2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe uităm că suntem ceea ce gândim. Adunarea cifrelor

uităm că suntem ceea ce gândim.

Adunarea cifrelor componente ale unui număr până la reducerea la una din cifrele de bază - operaţie pe care o vom nota pentru mai multă uşurinţă cu (n), unde n este un număr natural - este operaţia cea mai folosită în numerologie, dar nu este atât de subtilă ca simpla asociere. Noi o vom folosi totuşi în continuare.

Cifrele care nu fac parte din acelaşi număr, sau numerele individuale între ele folosesc operaţii matematice uzuale. Adunarea şi scăderea, înmulţirea şi împărţirea (raportul), ridicarea la putere şi, mai rar, radicalul. Deja alte operaţii din matematica superioară îşi pierd mult din subtilitate şi aparţin efectiv matematicilor superioare cunoscute.

În următorul capitol vom avea un exemplu de interpretare ceva mai esoterică

a adunării şi a scăderii.

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 4.1

Page 1 of 4

Teoria - 4.1 Page 1 of 4 vii - Firicel Ciarnău - Numerele IV - 1

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 4.1 Page 1 of 4 vii - Firicel Ciarnău - Numerele IV - 1 Capitolul

IV - 1

Capitolul IV Prezenţa subtilă a numerelor

§1. Chakrele şi evoluţia omului

Afirmaţia că numerele stau la baza Universului este perfect adevărată. Philolaos, discipolul lui Pitagora, spunea: “Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără de număr nu cunoaştem nimic”. Chiar şi în mod superficial putem găsi corespondenţe numerologice în tot ceea ce ne înconjoară. Totul este să fim atenţi, să nu trecem nepăsători pe lângă atâtea informaţii pe care natura ni le oferă cu atâta generozitate. Chiar şi poziţia unei frunze căzută pe trotuar în faţa noastră, lovirea unui deget, creşterea preţurilor la alimentele de care omul nu are nevoie în mod real etc. Nimic nu este întâmplător, hazardul este numele dat de noi unor legi pe care nu le cunoaştem. Eul nostru ne dă informaţii pe toate căile posibile, dacă noi nu reuşim să-i auzim glasul, vocea noastră interioară. Trebuie să cunoaştem tot ce este în jurul nostru şi mai ales să ne cunoaştem pe noi înşine; reflectarea Universului se află în noi, în lumea noastră interioară.

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

Chakra Culoare Planeta Nr. Muladhara Roşu Marte 4 Chakre Swadhistana Portocaliu Soare 1 inferioare Manipura
Chakra
Culoare
Planeta
Nr.
Muladhara Roşu
Marte
4
Chakre
Swadhistana Portocaliu Soare
1
inferioare
Manipura Verde
Luna
2
Venus
6
Anahata
Galben
Neptun
7
Chakre
Vishudda
Albastru Jupiter
3
superioare
Ajna
Indigo
Saturn
8
Mercur
5
Sahasrara Violet
Uranus
9

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Însăşi alcătuirea omului şi drumul parcurs în evoluţia sa are baze numerologice bine definite.

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

Folosindu-ne de tabelul din al doilea paragraf al capitolului precedent, în care fiecărui număr i se ataşează o planetă, făcând o corespondenţă între culoarea fiecărei planete şi culorile chakrelor, putem ataşa fiecărei chakre câte un număr, aşa cum reiese din tabelul următor:

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

Să observăm că la planetele Venus şi Mercur am pus şi octavele lor

superioare, respectiv Neptun şi Uranus. Se poate pune la Muladhara şi octava

superioară a planetei Marte, Pluto, dar neavând un număr, nu l-am mai pus în acest tabel.

Teoria - 4.1

Page 2 of 4

 

astrologică

Culorile chakrelor şi numărul de petale ale fiecărui lotus sunt cele conform

3.

Operaţii

cunoştinţelor hinduse, chiar dacă ar mai exista păreri contrarii în ceea ce

numerologice

priveşte schimbarea culorilor între chakrele Manipura şi Anahata sau numărul exact de petale ale Sahasrarei.

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Aceste atribuiri corespunzătoare culorilor nu sunt

Aceste atribuiri corespunzătoare culorilor nu sunt întâmplătoare şi să vedem de ce. Vom observa că există două tipuri de legături numerice

corespunzătoare chakrelor inferioare, respectiv superioare.

În ceea ce priveşte chakrele inferioare, legătura numerică este de tipul

următor: fiecărei chakre inferioare i se atribuie numărul redus la o cifră a sumei

dintre numărul de petale proprii şi a chakrelor inferioare ei. Astfel avem:

- Muladhara cu patru petale 0+4=4; (4)=4

- Swadhistana cu şase petale 4+6=10; (10)=1

- Manipura cu zece petale 4+6+10=20; (20)=2

Observăm că de fiecare dată am obţinut numărul atribuit la început fiecărei chakre conform culorilor planetare. În ceea ce priveşte chakrele superioare avem alt tip de legături numerice. Să ne amintim că Malkut este “Regatul”, planul de manifestare ce are corespondent numărul “10”. Dacă din acest număr scădem numărul redus la o cifră a petalelor fiecărei chakre superioare, vom obţine numărul atribuit la început corespunzător culorilor planetare. Astfel

avem:

- Anahata cu 12 petale; 10-(12)=10-3=7

- Vishudda cu 16 petale; 10-(16)=10-7=3

- Ajna cu 2 petale, fiecare cu câte 48 raze; 10-(2)=10-2=8

- Sahasrara - “Lotusul cu o mie de petale”; 10-(1000)=10-1=9

Ce semnificaţii ar putea avea cele două tipuri de legături numerice?

Dacă facem o legătură între chakre şi perioadele mari de evoluţie ale omenirii, vom distinge două părţi, una trecută şi una viitoare sau în curs de desfăşurare.

Prima parte este perioada trecută, corespunzătoare chakrelor inferioare:

Muladhara - perioada Vechiului Saturn (denumirile nu au importanţă şi nici legătură cu planetele fizice) în care omul a dobândit germenele corpului fizic, Swadhistana - perioada Vechiului Soare în care a dobândit corpul vital şi Manipura - perioada Vechii Lune în care a dobândit corpul dorinţelor. Dar omul are acum tot ce a dobândit în aceste perioade, lucru confirmat şi de tipul cumulativ de legătură numerică (adunarea) între chakrele inferioare.

A doua parte este perioada viitoare corespunzătoare chakrelor superioare, a

corpurilor care sunt în curs de formare sau existente doar ca germene:

Intelectul, Spiritul Uman, Spiritul Vital şi Spiritul Divin. Denumirile diferă de la cultură la cultură sau în diferitele scrieri de specialitate, dar aceste denumiri importă mai puţin, numind de fapt aceleaşi lucruri. Faptul că aceste perioade (Geea, Jupiter, Venus, Vulcan) sunt în curs de desfăşurare (nefinalizate) sau

în viitor, o confirmă şi regula de calcul stabilită: din manifestare (“10”) se scade

ceea ce este abia primit şi nefinalizat, nedinamizat, sau sub formă de

germene.

Am putea face o paranteză spunând că, acum două mii de ani, Isus a adus principiul christic, care acum se manifestă şi se va manifesta mai ales în această perioadă prin care trece omenirea, deci individualizarea, prin care se face legătura între corpurile inferioare şi cele superioare, aşa cum am scris în

Teoria - 4.1

Page 3 of 4

capitolul anterior.

Şi dacă tot a venit vorba de chakre, şi planeta noastră, Geea, este o fiinţă vie, asemenea nouă, şi are şi ea chakre. Muladhara ar putea fi undeva în zona ecuatorială a Africii. Swadhistana Geei s-a activat acum aproximativ patru mii de ani în zona oraşului Teba (Egipt), când ar fi trebuit să se materializeze acolo Isus, dar planul a eşuat şi s-a amânat cu două mii de ani când Isus a ales o cale mai pământeană de a veni în Planul Fizic, naşterea. Manipura Geei s-a activat atunci, în timpul lui Isus, în Galileea, în zona Lacului Tiberiada. Observând ciclicitatea de două mii de ani, care corespunde cu micile apocalipse, şi ştiind că în curând se încheie un mare ciclu de 26000 de ani, când are loc Marea Apocalipsă (trecerea în noua eră, cea a Vărsătorului), ne aşteptăm ca Anahata Geei să se activeze, după venirea primului din următorul ciclu de şapte învăţători cosmici.

Să revenim la numerele noastre. Un indiciu deosebit ne va da chakra Sahasrara. În ce sens?

Ştim din Antroposofia lui Rudolf Steiner că în perioadele viitoare de evoluţie ale omenirii, prin intermediul Eului (Intelectul), cele trei corpuri inferioare vor fi spiritualizate şi tranformate în corpuri superioare, având ca axă de simetrie acest Intelect. Ori, corespunzător Intelectului avem chakra Anahata, care este şi ea un punct de simetrie ale celorlalte şase chakre. Vom observa din calculul următor că suma cifrelor corespunzătoare chakrelor simetrice ne dă unul din numerele ataşate chakrei Sahasrara. Astfel: 4+5=9, 1+8=9, 2+3=5.

Chiar şi inversând culorile planetare corespunzătoare chakrelor III şi IV vom obţine acelaşi lucru: 6+3=9.

De altfel, observăm că în calculele aritmetice numărul “9” are o calitate deosebită.

Calculele precedente ne îndreptăţesc să spunem că “9” este numărul specific al fazei noastre de evoluţie, deci un simbol al omenirii în faza actuală. Să vedem câteva interpretări. În ebraică, ”Adam” se scrie ADM. Adunând valoarea kabbalistică a literelor obţinem: 1+4+4=9. Deci, Adam este simbolul întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi.

Apoi, dacă cercetăm numărul fiarei, 666 din Apocalipsa lui Ioan, care este un adevărat tratat de metafizică şi nicidecum un roman de groază, observăm că:

6+6+6=18, (18)=9, deci umanitatea, omul însuşi, este cauza care se opune progresului propriu.

În aceeaşi scriere apare o undă de speranţă ştiind că numărul celor salvaţi este de 144000. Dar (144000)=9, deci va fi salvată omenirea în ansamblul ei. Numărul celor incapabili să progreseze este neglijabil faţă de total.

Biblia este scrisă într-un sens metaforic. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce se ascunde în spatele metaforei, să dezlegăm înţelesurile din ea, riscăm să o vedem ca pe o scriere interesantă, fascinantă dar totuşi ireală, din care să nu putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale, să nu-i percepem adevăratul sens, care este cel metafizic.

Întrebând odată pe cineva ce înţelege din expresia “un produs nenul”, nu a putut decât să-mi repete cuvânt cu cuvânt această expresie fără să-şi dea seama că din ea se deduce că fiecare factor al produsului trebuie să fie nenul. Am făcut imediat legătura cu învăţăturile biblice, care sunt luate efectiv la

Teoria - 4.1

Page 4 of 4

propriu, fără a li se înţelege într-adevăr sensul. Despre numere spunea şi Sf. Augustin: “Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor”.

Acest curs al evoluţiei este valabil pentru omenire în ansamblul ei, dar omul ca şi individualitate poate să aleagă între a progresa mai repede pe scara evolutivă ajungând mai repede la eliberarea de ciclul încarnărilor, sau să o tărăgăneze mult şi bine dintr-o viaţă în alta în acest Plan Fizic, pe care dacă nu şi-l transformă într-un rai prin spiritualizare şi adaptarea corectă la vieţuirea în el, poate să-l considere un adevărat iad. Aceasta în mod normal, pentru că timp există destul în Planul Fizic, iar în realitatea metafizică nu există deloc. Dar sunt momente când soarta te împinge de la spate, cum sunt perioadele de apocalips (în sensul de schimbare de civilizaţie) în care noi ne dăm examenul fără să ne dăm seama. Nu mai avem timp de nimicuri, inclusiv de viaţă pur materialistă. Examenul nostru constă în adaptarea la epoca ce urmează, care va fi spirituală. Trecerea acestui examen depinde de fiecare din noi.

Trecerea acestui examen depinde de fiecare din noi. Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 4.2

Page 1 of 3

Teoria - 4.2 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 4.2 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

IV - 2

§2. Spre o matematică a binelui

Apare o întrebare. Ne putem juca mult şi bine cu numerele dar la ce ar putea folosi? Nu are rost să amintesc despre importanţa matematicii în cercetare, despre faptul că foarte multe lucruri s-au descoperit prima dată pe hârtie şi apoi s-a obţinut confirmarea în realitate.

La fel şi numerologia poate fi folosită în descoperire, nu numai în constatare. Ea poate fi folosită în descoperirea adevărurilor subtile şi nu numai. În toate cărţile de numerologie se tratează aproape numai calitatea constatatoare a numerologiei şi nu este prezentată şi ca instrument de cercetare. Mai rău este când numerologia este văzută numai ca instrument de câştig, cum ar fi spre exemplu depistarea eventualelor numere câştigătoare la Loto. Chiar dacă este drept, aceasta nu constituie decât o prostituare a omului vizavi de numerologie.

Ca instrument de cercetare, numerologia devine dinamică. Dar atenţie, prost înţeleasă, ea poate să genereze efecte distructive, nu prin ea însăşi ci prin consecinţe. Spuneam în paragraful precedent că trebuie să fim atenţi la tot ce este în noi şi în jurul nostru, la tot ce ne-ar putea oferi o informaţie utilă şi faptul că se pot găsi corespondenţe numerologice peste tot. Să luăm ca exemplu de cercetare chiar ce am scris în paragraful precedent.

Să spunem că nu aş fi ştiut de perioadele mari de evoluţie ale omenirii, dar în joacă aş fi făcut legătura între chakre şi numere prin intermediul culorilor planetare şi văzând toate aceste corespondenţe aritmetice între chakre, m-aş fi întrebat ce semnificaţie au şi de unde provin. în acest fel, nu aş fi rămas doar la aspectul de constatare, ci aş fi mers mai departe cu acest sfânt “de ce?”. Mergând mai departe, aş fi bănuit că există o explicaţie a faptului că la

chakrele inferioare operaţia de bază este adunarea, ceva ce s-a acumulat, deci ceva trecut care poate s-a manifestat deja, iar la chakrele superioare operaţia de scădere, diferenţa între manifestare şi germene, deci ceva ce încă nu s-a manifestat sau finalizat, care este în curs de desfăşurare sau în viitor. Fiind vorba despre centri energetici ai corpului eteric uman, mi-ar fi apărut până la urmă ideea existenţei unor perioade de evoluţie trecute, respectiv viitoare. Pentru moment ar fi fost suficient să apară ideea. Evident, odată ideea formată,

cercetarea mai departe sau verificarea exactităţii celor aflate sau a detaliilor s-

ar face tot prin numerologie dacă mai existau informaţii-sursă, sau prin alte

metode, prin jurnal, prin meditaţie sau prin altceva. Important este faptul că am aflat că trebuie căutat ceva.

Bineînţeles, se pune întrebarea dacă nu pot să apară erori. Odată ideea lansată, ea există ca formă şi riscăm să verificăm chiar existenţa formei şi, în acest fel, să ne învârtim într-un cerc vicios. Şi mai ales să susţinem cu

încăpăţânare că avem dreptate. Acesta ar fi unul din efectele distructive

amintite anterior. Dar deja asta depinde de gradul de cunoaştere al celui ce practică o astfel de metodă. În mod sigur, există şi alte metode mai simple, dar

Teoria - 4.2

Page 2 of 3

3.

Operaţii

este şi aceasta o metodă, perfectibilă totuşi.

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Acesta a fost un mic exemplu de folosire a

Acesta a fost un mic exemplu de folosire a numerologiei ca instrument de cercetare. Acum să ne ocupăm puţin de matematicieni, care sunt oameni admirabili, dar care, din necunoaşterea adevărurilor subtile şi în particular a numerologiei, mânuiesc forţe pe care nu ştiu să le stăpânească.

Omul, ca şi copil al Unicului Tată, vine în Planul Fizic să înveţe, să experimenteze, să-şi ofere probe, să se desăvârşească. Şi astfel, în miile de încarnări, acumulează cunoştinţe, evoluează. De multe ori experimentează şi, mai ales, creează din joacă, fără să-şi dea seama de acest lucru. În acest fel îi este permis să şi greşească, din aceste greşeli învăţând ce este bine şi ce este rău. Dacă nu învaţă din greşeli, se spune că păcătuieşte.

Cine se gândeşte că în momentul în care face chiar şi un simplu calcul aritmetic, el pune în mişcare forţe subtile şi, în acest mod, creează de fapt, cel

puţin mental, o lume sau un obiect, o situaţie care aşteaptă ocazia de a se

manifesta în Planul Fizic şi, în acest fel, să rezulte în lanţ multe alte consecinţe?

Nu cred că matematicienii, în momentul în care descoperă o nouă teorie matematică, se gândesc că, de fapt, au creat în acest fel o lume, poate într-un

univers paralel. Adevărul este că totul exista înainte, nu este “nimic nou sub Soare”, dar prin această “nouă” teorie el nu a făcut decât să descopere

această lume sau să ia contact cu situaţia respectivă ori cu imaginea mentală a

obiectului şi, în acest fel, să creeze condiţiile manifestării sale în Planul Fizic.

Un arhitect, să spunem, dacă vrea să construiască o casă, mai întâi o imaginează, construieşte mental casa respectivă, apoi, prin calculele pe care le face, “mânuieşte”, ca să spunem aşa, energiile subtile date de numerele pe

carele foloseşte, astfel pregătind manifestarea casei în Planul Fizic.

Nu cred că Einstein în momentul în care a ajuns la celebra formulă E=mc 2 ,s-a gândit la faptul că el a şi produs germenele nefizic al bombei atomice sau al unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice. Cred totuşi că această formulă “i-a scăpat”, el având multe cercetări pe care nu le-a dezvăluit, considerând că omenirea nu este pregătită. Se ştie că el cerceta teoria forţelor unificate. A găsit ce căuta, dar în momentul în care şi-a dat seama că este vorba de forţa mentală, a trecut totul sub tăcere.

Să analizăm puţin formula de mai sus, înlocuind literele ei cu valorile kabbalistice. Astfel, E=5, m=4, c=2, iar dacă valoarea lui “c” o ridicăm la pătrat aşa cum este ea în formulă, formula va arăta în felul următor:

E = mc 2 <==> “5 = 4 x 4”

Să analizăm acest lucru, folosind tabelul din capitolul anterior. Numărului “5” îi corespunde Mercur şi “mobilitatea”, care ne duce cu gândul la mişcarea şi energia particulelor atomice, iar numărului “4” îi corespunde Marte, planeta războiului. Marte nu are nimic distructiv în sine, dar cum aici cifra “4” se repetă, ea devine dominantă, exagerată şi, în acest fel distructivă. Interpretată în acest fel, formula ne spune că mobilitatea şi energia particulelor atomice este folosită

în sens distructiv.

Şi atunci ne mirăm că această formulă a stat la baza construirii bombei atomice sau la baza unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice, centralele nucleare care vehiculează energii greu de stăpânit? Nu trebuie decât

Teoria - 4.2

Page 3 of 3

să ne gândim pe de o parte la Hiroshima şi pe de altă parte la Cernobâl. Nu ştiu dacă Einstein a cunoscut sau nu numerologie, dar dacă a cunoscut, atunci această formulă “i-a scăpat”, altfel şi-ar fi dat seama că omenirea nu este încă pregătită să utilizeze aceste energii. El s-a născut cu mult înaintea epocii sale, dar cum nimic nu este întâmplător, poate că omenirea a avut nevoie de această experienţă pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a se opri din a mai face tâmpenii. Greşelile au rostul lor, fără ele nu învăţăm, dar s-ar părea că omul încă nu a reuşit să înveţe din propriile-i greşeli şi greşind mai departe poate să se autodistrugă prin consecinţele ce decurg din repetarea greşelilor.

Această formulă ne mai spune ceva deosebit de important. “Totul este energie”. Este o confirmare a Legilor Kybalionului. Nu voi da alte exemple, cred că sunt suficiente acestea.

Matematicienii mânuiesc energii deosebite, care pot să creeze sau să distrugă. Cu puterea subtilă a numerelor nu te poţi juca dacă nu le cunoşti şi nu înveţi să le stăpâneşti, mai ales când ai un mental dezechilibrat şi gândeşti aproape tot timpul negativ. Nefăcând parte din planul de manifestare, nu le observăm efectele imediat, ele îşi fac efectul în momentul în care sunt create condiţiile necesare.

Avem de-a face aici cu triada matematician-fizician-inginer. Primul lucrează cu numerele la nivel mult mai subtil, abstract, în care generează cauze subtile. Fizicianul particularizează aceste abstracţiuni la un plan mai inferior, asigurând condiţiile de manifestare ala acestor idei, iar inginerul este cel care lucrează la manifestarea lor. Fieca re dintre ei ar trebui să fie conştient de ceea ce face, să fie conştient de aspectele subtile ale muncii lor. În acest fel s-ar evita multe neajunsuri. Dacă fiecare om în munca sa ar fi conştient că este o verigă importantă, ar putea decide ca tot ce este negativ să nu treacă mai departe şi atunci nu s-ar mai crea fizic nimic negativ.

Este momentul ca metafizica să pătrundă în toate domeniile, să facă parte efectiv din viaţa noastră conştientă. S-ar părea că omenirea a ajuns la punctul maxim în care a putut progresa tehnologic doar prin materie. De aici încolo doar implicarea metafizicii ar mai putea crea un progres. Şi aceasta nu în mod facultativ, ci în mod necesar.

Şi aceasta nu în mod facultativ, ci în mod necesar. Teoria - Metode practice - Program

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 4.3

Page 1 of 4

Teoria - 4.3 Page 1 of 4 vii - Firicel Ciarnău - Numerele IV - 3

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 4.3 Page 1 of 4 vii - Firicel Ciarnău - Numerele IV - 3 §3.

IV - 3

§3. Muzica

Totul are o bază matematică. S-a făcut încă din vechime o paralelă între notele muzicale şi numere.

Astfel, dacă luăm o coardă de o lungime oarecare, se obţine cu ea un sunet, iar cu jumătatea lungimii acestei coarde vom obţine un sunet cu o octavă mai sus. Cu jumătatea jumătăţii obţinem un sunet cu o octavă şi mai sus, şi aşa mai departe.

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Dacă notăm cu “1”
Copyrigth © Editura Fidelia
Toate drepturile rezervate
Volumul tipărit:
ISBN 973-97597-2-6
Dacă notăm cu “1” lungimea corzii şi sunetul obţinut, astfel va fi “do de jos”,
atunci la 1 / 2 din lungimea corzii vom avea sunetul “do de sus”. Celelalte
sunete muzicale ale gamei vor avea valori cuprinse între aceste două. În acest
mod obţinem următorul şir:
do
re
mi
fa
sol
la
si
do
1
2 3 /3 2
2 6 /3 4
3/2 2
2/3
2 4 /3 3
2 7 /3 5
1/2
1 2 3 /3 2 2 6 /3 4 3/2 2 2/3 2 4 /3 3

Vom observa prin calcul că toate celelalte sunete ale gamei se pot exprima matematic în funcţie de nota “sol”, care nu este altceva decât media armonică dintre do_de_jos şi do_de_sus:

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

2 / 3 = (2 x 1 x 1 / 2) / (1 + 1 / 2) = m, deci m = [2 x (do_de_jos) x (do_de_sus)] / [(do_de_jos) + (do_de_sus)]

Exprimate cu ajutorul mediei armonice, şirul notelor muzicale de mai sus se prezintă astfel: do
Exprimate cu ajutorul mediei armonice, şirul notelor muzicale de mai sus se
prezintă astfel:
do
re
mi
fa
sol
la
si
do
1
2m 2
4m 4
1 / 2m
m
2m 3
4m 5
1/2

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

Observăm că în acest şir de opt note muzicale, dacă înmulţim primele patru cu m, obţinem următoarele patru.

Nota “fa” este media aritmetică dintre do de jos şi do de sus, numărul 3 / 4 asociat ei reprezintă cvarta. Dacă la această coardă am face să vibreze două treimi, am obţine cvinta, deci un sunet la o cvintă superioară faţă de sunetul produs de o coardă întreagă. O cvintă superioară acesteia se obţine la lungimea de două treimi din cele două treimi de dinainte. La pian, octava are 12 clape ( 7 albe, 5 negre), având un total de 88 de clape, dintre care 84 de clape reprezintă octave întregi (12x7=84). În acest fel, avem 12 cvinte şi 7 octave, plus încă ceva. Observăm că aceleaşi numere spirituale au peste tot o

mare importanţă.

Teoria - 4.3

Page 2 of 4

3.

Operaţii

Pitagora folosea media armonică în studiul armoniei muzicale, de unde şi

numerologice

numele ei. A ajuns astfel la proporţia perfectă sau muzicală, formată din şirul:

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe A , (A + B) / 2 , (2

A , (A + B) / 2 , (2 x A x B) / (A + B) , B

care, transpusă în note muzicale ar avea forma

(do_de_jos) / fa = sol / (do_de_sus)

dar vom observa că mai există şi o altă proporţie:

re / mi = la / si

Dacă am merge mai departe, am observa că există multe legături numerice

între notele muzicale. Din combinarea lor am obţine acordurile muzicale. În acest fel, ne dăm seama că armonia muzicii constă în cele din urmă în chiar combinarea armonioasă a numerelor. O notă muzicală plasată într-o melodie acolo unde nu-i este locul, sau o notă care lipseşte, strică armonia numerică a pasajului respectiv şi în acest fel ceva “ne zgârie la urechi”. De fapt, muzica este considerată - din această privinţă - un mod de a simţi numerele în armonia lor. Ce alt exemplu mai concludent al prezenţei subtile a numerelor

am putea să dăm?

Nu

evidenţă prezenţa subtilă a numerelor. Am mai putea adăuga că există o strânsă legătură între studiul numerologic al muzicii şi proporţiile segmentelor mai importante din diferitele figuri geometrice, cum ar fi pentagonul regulat sau poliedrele regulate, precum şi cu numerele transcendente p şi e, sau cu tăietura de aur a unui segment, etc. Noetica armoniei integrează astfel interdisciplinar aritmetica, geometria, cosmografia, antropologia, fizica atomică,

etc. Am vrut să enumăr mai departe şi alte domenii, dar mi-am dat seama că ar trebui să le enumăr pe toate cele cunoscute şi încă nu ar fi de-ajuns. Mi-am

dat seama că muzica este peste tot, ea este instrumentul prin care numerele

stau la baza a tot ce există, în particular la crearea Planului Fizic. Deci, muzica este peste tot şi modelul unificator este acustico-matematic. Muzica este,

astfel, omul însuşi ca individualitate. Pitagoricienii afirmă că muzica este

armonizarea contrariilor, ea nu este numai ordonarea ritmurilor ci a întregului sistem şi în muzică se află compatibilitate numerelor. Privită ca artă, muzica este într-adevăr un produs cultural, dar ea se găseşte peste tot, în orice plan

de existenţă. Mulţi compozitori au declarat că au fost inspiraţi de muzica

sferelor, muzică pe care ei au recepţionat-o mental ca venind din alte dimensiuni, alte planuri de existenţă, simţind frumuseţea inexplicabilă a acestei

muzici.

un studiu muzical ne-am propus în această lucrare, ci doar să scoatem în

Muzica este cea care face legătura cu planurile mai subtile de existenţă. De altfel, chiar şi în terapeutică, meloterapia este cea mai subtilă. Dacă medicamentele alopate acţionează asupra corpului fizic şi prin intermediul lui asupra corpului eteric, dacă aromoterapia şi cromoterapia ajung până la nivelul corpului emoţional, psihoterapia şi homeoterapia până la nivelul corpului mental, deja meloterapia are efect până la corpul spiritual. Acţionând la nivel superior, se pot obţine efecte la nivele inferioare mult mai puternice şi mai stabile. Exemple cunoaştem chiar şi din lumea plantelor. Dacă o plantă este în creştere în prezenţa unei muzici mai armonioase, cum ar fi muzica lui Bach, ea se dezvoltă mult mai repede şi mai armonios. În spitale ar trebui să existe multă veselie, multă muzică bună şi atunci nu ar mai fi nevoie de tratamente chimice distructive, iar operaţiile chirurgicale nu ar mai trebui decât în caz de necesitate, dar şi atunci refacerile post operatorii ar fi mult mai rapide. Dacă

Teoria - 4.3

Page 3 of 4

medicina tradiţională nu ar considera omul doar ca “ceea ce se vede”, adică un morman de materie în care nu au loc decât reacţii chimice şi procese fizice, dacă şi-ar da seama că orice tratament trebuie să pornească de la eliminarea cauzelor (care oricum nu sunt unde cred medicii) şi nu de la “cârpirea” efectelor, atunci randamentul ar fi mult mai mare.

Muzica are efecte constructive, dar şi distructive, în funcţie de armonia sunetelor folosite. Ea face legătura omului cu astralul, atât cel inferior căt şi cel superior în funcţie de genul muzical şi de armonia muzicală.

Astfel, în funcţie de genul muzical preferat de o entitate, ne putem da seama aproximativ de gradul evoluţiei sale spirituale.Dacă o entitate preferă o muzică de un anumit gen, ea este spiritual şi sufletesc în rezonanţă cu acea muzică. Îi face bine, se simte în largul său. Dacă ascultă o muzică sub nivelul său, îi face

rău, parcă “îl zgârie la urechi”, deci poate avea un efect distructiv. Dacă ascultă

o muzică cu puţin deasupra nivelul său, atunci are un efect benefic, îl înalţă

sufleteşte. Dacă muzica are un nivel prea înalt, prea subtil faţă de nivelul său, nu o mai înţelege. De altfel, muzica imprimă prin rezonanţă şi starea sufletească, face ca şi omul să aibă vibraţiile respective. O muzică grosolană poate fi distructivă pentru un om cu vibraţii înalte, cu suflet sensibil, dar o muzică înaltă nu poate fi distructivă nici pentru un om cu vibraţii joase. El poate să rămână cel puţin indiferent.

Desigur, nu numai nivelul de evoluţie spirituală poate să determine preferinţa pentru un anumit gen muzical, trebuie luate în considerare şi particularităţile astrologice, cât şi necesitatea unei anumite vibraţii în momentul respectiv. În funcţie de starea sufletească, o muzică mai poate avea un efect bun sau nu. Nu vom vedea niciodată un om beat ascultând muzică electronică, de audiţie sau simfonică. Nu vom vedea un om certat cu nevasta ascultând muzică fină, deşi ar fi indicat pentru a ieşi din starea respectivă. Trebuie să ştim să ne alegem muzica pe care o ascultăm, în funcţie de starea sufletească pe care o dorim.

Nu doresc să jignesc pe nimeni în încercarea de a face o clasificare a genurilor muzicale, vizavi de gradul de evoluţie al fiecăruia, ţin să precizez că respect preferinţele muzicale ale fiecăruia, dar nu mă pot abţine de a nu face două comparaţii. Este mai bine să se ştie.

Muzica electronică din ultimii ani este deosebit de subtilă, se află la înalte

grade de vibraţie, face legătura între Planul Fizic şi planul astral superior. Aş da aici exemplu muzica lui Jean-Michel Jarre, o muzică Yang bine concepută

şi dinamizată, şi o muzică Yin, cea cântată de Enya. Undeva la mijloc, mai

armonioasă, între Yin şi Yang, este cea a lui Vangelis.

La polul opus, făcând legătura cu astralul inferior, se află muzica heavy-metal, care nu poate să acţioneze decât, eventual, la nivelul chakrei Muladhara. Aproape tot aici, ca să fim sinceri, se situează şi muzica populară bănăţeană, dar nu cea de calitate, ce apare totuşi la televiziune, ci cea mai răspândită şi iubită de mulţi. Există şi în muzica populară românească melodii corespunzătoare unui nivel mai ridicat, dar din păcate prea puţine. Un exemplu ar fi “Ciocârlia”. Muzica rock-metalic, hard-rock-ul, se situează la nivelul cel mai inferior, mai ales când şi asişti la spectacolele respective. Cei care sunt adânc impresionaţi, până la lacrimi, manifestându-se într-un mod isteric, chiar dacă ei, vibraţional, se situează la nivelul respectiv, dau dovadă totuşi de un psihic insuficient de echilibrat. Ei nu rezistă nici măcar la intensitatea vibraţiilor specifice lor. O muzică mai liniştită i-ar echilibra, ar fi mult mai benefică pentru ei.

Teoria - 4.3

Page 4 of 4

Cer scuze celor pentru care am devenit prea critic, dar toată această critică aş vrea să fie luată ca un sfat, ca o recomandare. Ea este bazată pe studiile privind efectele muzicii asupra corpurilor subtile, prin legea rezonanţei, manifestate în consecinţele pe care le generează. Omul nu face parte din regnul animal, el este o fiinţă divină, ce tinde să trăiască în rezonanţă cu muzica sferelor şi să fie în armonie cu legile universale.

Când ascultăm o muzică mai armonioasă, mai fină, mai subtilă, trebuie să o simţim cum ne pătrunde peste tot, cum rezonăm cu ea. Fiecare celulă din corpul nostru fizic trebuie să intre în rezonanţă cu ea, inclusiv corpurile mai subtile. Muzica nu-şi schimbă vibraţiile şi armonia după noi, ci noi trebuie să intrăm în rezonanţă cu ea. Noi suntem cei care decidem dacă o ascultăm sau nu. Ea este tot o creaţie a lumii noastre interioare, este comandată de fapt tot de noi. Muzica face ca noi să ne ricicăm sau să ne coborâm vibraţiile, în funcţie de armonia ei, intrând în rezonanţă cu ea.

Iată prezenţa cea mai subtilă a numerelor pe care o putem noi percepe. Toată armonia muzicală are ca şi cauză armonia numerelor, care, cu ajutorul muzicii ca suport, îşi fac simţite efectele. Deci a aculta o muzică armonioasă înseamnă a utiliza mental în mod armonios puterea subtilă a numerelor. Aceasta este metoda cea mai la îndemână de utilizare a puterii numerelor: muzica.

mai la îndemână de utilizare a puterii numerelor: muzica. Teoria - Metode practice - Program de

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 5.1

Page 1 of 3

Teoria - 5.1 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 5.1 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

V - 1

Capitolul V Triada

§1. Neverificarea logicii binare

Până nu demult oamenii de ştiinţă lucrau bazându-se pe logica binară a lui Aristotel, dar apărând descoperiri noi, ştiinţe noi, acastă logică s-a dovedit a fi insuficientă. Ei au simţit tot mai mult nevoia de a lucra cu mai multe valori, care să fie deasupra logicii spontane, a simţului comun şi mai ales să nu prezinte contradicţii.

Logica aristotelică are la bază trei principii:

-principiul identităţii: “A=A”;

-principiul necontradicţiei: “nu este posibil să avem în acelaşi timp A şi non A”;

-principiul terţului exclus: “avem sau A sau non A, a treia posibilitate nu există”.

Dar au apărut situaţii în care aceste principii nu se mai verificau; chiar şi în matematică, spre exemplu în antinomiile teoriei mulţimilor, unde este încălcat principiul necontradicţiei. După logica binară o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. Între matematicieni există mari discuţii pe această temă; un exemplu de propoziţie care este adevărată şi falsă în acelaşi timp este: “Acest enunţ este fals”. Dacă enunţul ar fi adevărat, atunci conform conţinutului acestui enunţ, el ar rezulta că este fals. Dacă enunţul ar fi fals, atunci conform conţinutului ar trebui să fie adevărată negaţia sa, deci enunţul ar trebui să fie

adevărat. Deci ne aflăm în faţa unei propoziţii adevărate şi false în acelaşi

timp. Toate aceste enunţuri care încalcă principiul necontradicţiei se numesc paradoxuri.

O serie de peobleme au apărut în matematică, în special în studiul infinitului. Vom observa că avem o singură aritmetică şi mai multe geometrii, precum şi mai multe logici. Ele nu se datorează libertăţii axiomatice, ci numai se

manifestă prin această libertate. Spre exemplu, modificarea unei singure axiome din cele cinci care stau la baza geometriei euclidiene a dus la construirea geometriei neeuclidiene folosită în teoria relativităţii. Cauza acestor pluralităţi a geometriei se află în faptul că infinitul are o altă geometrie decât universul direct perceptibil.

Au apărut deci situaţii noi în care logica binară aristotelică era pusă sub semnul înrebării. Astfel, în mecanica cuantică, statutul particulei elementare

devenea incompatibil cu principiul identităţii. De asemenea, logica viului şi

logica multor aspecte sistemice ale universului se sustrag de la logica binară

Teoria - 5.1

Page 2 of 3

 

astrologică

aristotelică. Dacă logica binară nu este cu totul valabilă în Planul Fizic, atunci

3.

Operaţii

cum ar putea fi valabilă în alte planuri de existenţă?

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Pentru a putea lucra mai uşor în matematică sau

Pentru a putea lucra mai uşor în matematică sau în ştiinţele materialiste, am putea modifica sau înlocui sistemele axiomatice existente cu altele arbitrare sau să născocim cu totul altele, dar nu ar fi decât o lucrare de cosmetică şi nu una de esenţă, nici ele nu vor putea fi convingătoare. Aşa, spre exemplu, a

apărut intuiţionismul filosofic, care nu admitea folosirea terţului exclus atunci când era vorba de mulţimi infinite. Prin aceasta era pusă sub semnul întrebării

metoda reducerii la absurd, atât de mult folosită în matematică.

Avem în regula semnelor de la operaţia de înmulţire, o explicaţie veche arabă, care poate fi pusă sub semnul întrebării, bazându-se pe logica aristotelică. Dacă notăm “+ = prietenul” şi “ - = duşmanul”, atunci regula semnelor ar putea fi scrisă astfel:

- prietenul prietenului meu este prietenul meu (+ × + = +);

- prietenul duşmanului meu este duşmanul meu (+ × - = -);

- duşmanul prietenului meu este duşmanul meu (- × + = -);

- duşmanul duşmanului meu este prietenul meu (- × - = +).

Ori aici trebuie elucidate situaţiile de duşman şi prieten. Nimic nu se încadrează numai în două condiţii: bine sau rău. Ceea ce este bun pentru

mine, pentru altul poate fi rău, sau invers, ceea ce este rău pentru mine, pentru altul poate fi bun. Ceea ce este important este sistemul de referinţă.

fi bun. Ceea ce este important este sistemul de referinţă. Să luăm două entităţi A şi

Să luăm două entităţi A şi B. Pentru A tot ce este în dreapta este pozitiv, iar pentru B tot ce este în stânga este negativ. Ori o situaţie X, pentru una este pozitivă, când pentru cealaltă este negativă. Deci aceeaşi situaţie este pozitivă sau negativă în funcţie de sistemul de referinţă. La fel ca şi noţiunea de cald şi frig, nu se poate spune unde începe caldul şi unde începe frigul. De aceea nu este bine să judecăm pe altul, pentru că îl judecăm după sistemul nostru de referinţă, ignorându-l pe al său. Ori, în acest fel, rezultatul nu poate fi corect. Fiecare are soarta lui. Dacă face ceva, noi nu avem dreptul să-l judecăm pentru că fiecare îşi urmează soarta.

Poate nici el nu-şi cunoaşte soarta şi nu ştie de ce face un anumit lucru. Avem noi căderea să-l judecăm, crezând că-i cunoaştem soarta mai bine decât el? Fiecare să se judece pe sine, fiecare să fie pentru el cel mai aspru şi drept judecător. Orice entitate prin individualitatea sa este un univers în sine, fiecare are logica sa, sistemil său de valori. Omul este dator ca sistemul său de valori, sau altfel spus ordinea în lista sa de valori, să o armonizeze, să o apropie de sistemul de valori care este în armonie cu Legile Universale. Până la a reuşi acest lucru, trebuie să i se respecte individualitatea. A uniformiza, a băga pe toţi în acelaşi şablon este o adevărată crimă spirituală. De aceea fiecare om trebuie să fie propriul său stăpân, să se autodetermine, să-şi aleagă singur calea prin care să pună de acord sistemul său de valori cu sistemul real de valori universale. Fiecăruia trebuie să i se respecte individualitatea.

Este nevoie de o altă logică decât cea binară, această logică să nu mai folosească principii de excludere, sau în general principii asemănătoare cu ale logicii aristotelice, ci o logică care să privească orice în mod unitar.

Teoria - 5.2

Page 1 of 2

Teoria - 5.2 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 5.2 Page 1 of 2 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare

V - 2

§2. Logica triadei

Mulţi s-ar fi aşteptat ca folosind în logica triadei trei elemente, să fie cele două de la logica duală la care să se mai adauge încă un element. Nu este aşa. Orice lucru abordat prin logica triadei va trebui să ţină seama de cele trei elemente în simultaneitatea lor.

De fapt, orice lucru trebuie judecat în mai multe moduri, ţinând cont de şirul 1- 3-7-12. Numărul 12 reprezintă astrologia, deci judecat după cele 12 semne zodiacale, numărul 7 metafizica, deci judecat din punctul de vedere al celor şapte legi ale Kybalionului, apoi judecat totul prin prisma a trei elemente şi apoi văzut ca o unitate, ca un întreg în ansamblul său.

Să ne imaginăm omul ca o trinitate - trup, suflet şi spirit - trei cercuri concentrice. Cel exterior este corpul fizic, al doilea este sufletul care cuprinde şi raţiunea, sentimentele, emoţiile, iar cercul din centru, spiritul, Scânteia Divină.

Omul obişnuieşte să gândească: să-şi asculte sentimentele şi dorinţele, să ia în considerare doar lumea exterioară, deci să pună pe primul plan senzorialitatea. În acest fel apropie al doilea cerc, de cel exterior, prin gândirea raţională, prin emoţii, dorinţe, pasiuni, şi este înclinat să creadă că acela este el, deşi o urmă de intuiţie îi anunţă existenţa celui de-al treilea cerc. Să consideri că tu nu eşti decât corpul fizic împreună cu o suită de probleme sociale şi sufleteşti, este un act de autolimitare, pe atât de dăunător pe cât de neadevărat. Dacă omul ar şti că Totul, Adevărul se găseşte în cercul din centru, atunci ar apropia al doilea cerc de acesta, ar pune pe primul plan lumea sa interioară (să fim siguri că nu ne referim la ficat, stomac, inimă etc.), s-ar reîntoarce la Tatăl şi îşi va fi dat seama că are totul, că lumea exterioară nu este decât manifestarea lumii sale interioare, deci cauza

cauzelor a tot ce se întâmplă în exteriorul său este tot el. Singur vinovat de

tot, ce dă aceea primeşte.

Fiecare cerc privind în exterior se vede pe el însuşi şi pe cel exterior lui. Astfel, trupul, prin simţuri, vede că Dumnezeu este multiplu şi infinit, judecând după manifestările sale, deşi Principiul este unic. Sufletul îl vede dual, trup- suflet, de unde şi logica duală pe care o foloseşte astăzi omenirea. Iar spiritul

îl vede ternar spirit-suflet-trup. Iată necesitatea folosirii logicii triadei, tocmai

pentru a ne apropia în gândire şi pentru a putea fi una cu El. Altfel spus, este

vorba de triada senzorial-raţional-mental.

Am amintit înainte de şirul 1-3-7-12. Unitatea poate fi privită ca o triadă: Tatăl, Fiul, Spiritul Sfânt şi fiecare la rândul său este reprezentat prin şapte legi. Asfel, Tatăl este reprezentat prin cele şapte legi ale Kybalionului: Legea Mentalismului, Legea Corespondenţei, Legea Vibraţiei, Legea Polarităţii,

Legea Ritmului, Legea Cauzei şi Efectului şi Legea Genului. Fiul are

corespondenţă în cele şapte corpuri care alcătuiesc fiinţa umană, dar şi legi specifice cum ar fi de exemplu legea rezonanţei şi legea necesităţii. Spiritului

Teoria - 5.2

Page 2 of 2

 

astrologică

Sfânt îi corespund cele şapte planete din astrologie: Soarele, Luna, Mercur,

3.

Operaţii

Venus, Marte, Jupiter şi Saturn. Celelalte nu sunt decât octave superioare a

numerologice

trei din cele de bază.

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Acesta ar fi planul cauzal. Prin Legea Corespondenţei, care
2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Acesta ar fi planul cauzal. Prin Legea Corespondenţei, care

Acesta ar fi planul cauzal. Prin Legea Corespondenţei, care în rugăciunea Tatăl Nostru are un enunţ aproximativ “precum în cer aşa şi pe pământ”, reflectarea planului cauzal este planul de manifestare, unde triada are şi ea

corespondenţe: informaţia, alimentaţia (corpul fizic) şi sexul (energia), triada care marchează întreaga noastră viaţă.

Constantin Brâncuşi ne-a lăsat în România un exemplu de triadă: Coloana Infinită (informaţia), Masa Tăcerii (alimentaţia) şi Poarta Sărutului (sexul). Această triadă luată ca unitate ar putea fi considerată ca simbol al omului în planul de manifestare.

Orice lucru trebuie privit ca o triadă, dar amintesc din nou, cele trei elemente ale triadei trebuie realizate şi privite în simultaneitatea lor. În acest sens triada de bază rămâne senzorial-raţional-mental. Fiecare lucru va avea o triadă a sa specifică care să răspundă cerinţelor ei particulare. Ca un exemplu pentru viaţa de toate zilele a fost triada mai sus amintită: informaţie-alimentaţie-sex, care trebuie realizată simultan şi fiecare în parte în mod corect, ţinând seama de armonia cu Legile Universale, pentru a putea fi sănătoşi şi fericiţi, triadă pe care o vom discuta ceva mai în detaliu în paragraful următor.

Pentru a da un alt exemplu de triadă, dacă tot am vorbit în paragraful anterior despre enunţuri, acestea trebuiesc privite prin triada: afirmaţie-argument- consecinţă. Nu este îndeajuns să privim un enunţ doar prin prisma logicii duale (adevărat sau fals), gândindu-ne că una din legile Kybalionului spune printre altele că “orice adevăr este un semiadevăr”.

Nu avem pretenţia de a fi dezvăluit toate aspectele logicii triadei, dar aceste

comentarii pot fi luate ca un început.

Teoria - Metode practice - Program de calcul

Teoria - 5.3

Page 1 of 3

Teoria - 5.3 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura

vii

- Firicel Ciarnău - Numerele

- 5.3 Page 1 of 3 vii - Firicel Ciarnău - Numerele Copyrigth © Editura Fidelia

Copyrigth © Editura Fidelia Toate drepturile rezervate Volumul tipărit:

ISBN 973-97597-2-6

drepturile rezervate Volumul tipărit: ISBN 973-97597-2-6 Cuprins Cap. I - Numerele - baza a tot ce

Cuprins

Cap. I - Numerele - baza a tot ce există

1. Introducere

2. Antichitatea.

Pitagora

3. Kabbala

V - 3

§3. Sănătatea

Vorbind despre triadă, mai ales despre triada informaţie - alimentaţie - sex, şi dând exemplu cele trei cercuri concentrice, nu puteam să nu abordăm acest subiect. De fapt cititorul a observat că la fiecare informaţie şi interpretare despre numere, am făcut şi un mic comentariu, în acest fel lucrarea constituindu-se într-un curs de metafizică văzută prin prisma numerologiei.

Vindecarea are trei părţi, deci tot o triadă: tratarea efectelor - eliminarea cauzelor - refacerea energetică.

De prima se ocupă în general medicina tradiţională materialistă, dar nu tratează decât efectele, cârpind într-un loc şi stricându-se în altul dacă nu tratează cauzele. Ori, cele pe care le consideră cauze (viruşi, microbi , etc.) nu sunt decât tot efecte ale unor cauze mai subtile, dar ei nemergând mai departe decât studiul la microscop, dau vina pe cine găsesc acolo, aceste mici fiinţe care nu sunt acolo degeaba, ele fiind atrase de gândurile noastre negative sau ca urmare a unor implicaţii karmice tot a gândurilor sau faptelor noastre, deşi aceste fiinţe nu ne vor nouă răul în mod neapărat. De ce l-ar vrea fără un motiv care vine tot de la noi? Pe o creangă sănătoasă a unui copac nu vom observa ciuperci sau viruşi, dar pe una uscată sau bolnavă, da. Sau altfel spus, dacă vecinul îţi pune gunoiul în faţa uşii, nu da vina pe el ci întreabă-te de ce ai meritat aşa ceva.

De refacerea energetică se ocupă bioterapeutica şi alte metode cunoscute provenite din Orient. Aceste metode nu tratează de fapt boala ci ajută organismul prin stimulare energetică să se autovindece, chiar dacă ei consideră că tratează boala. Cel care tratează boala este bolnavul însuşi. Tratarea cauzelor nu o putem face decât noi înşine, deci fiecare este pentru el cel mai perfect medic. Noi suntem cauza cauzelor, atât a îmbolnăvirii cât şi a

vindecării. În momentul în care dispare cauza, se reface tot lanţul, deci dispare

efectul, iar refacerea energetică vine de la sine.

Cap. II - Geneza

1. Corpurile

2. Geneza continuă

3. Omul

Cap. III - Caracterizarea astrologică a numerelor

1. Nivele de acţiune

2. Caracterizare astrologică

Teoria - 5.3

Page 2 of 3

3.

Operaţii

numerologice

Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor

1. Chakrele şi

evoluţia omului

2. Spre o

matematică a

binelui

3. Muzica

Cap. V - Triada

1. Neverificabilitatea

logicii binare

2. Logica triadei

3. Sănătatea

Cap. VI - Numere speciale. Diverse

1. Numere speciale.

Spaţiu

2. Timpul

3. Cristalele

Cap. VII - Horoscop numerologic

1. Spicuiri din

horoscopul

egiptean

2. Horoscopul

numerologic

modern

3. Încheiere

Anexe

2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Să reluăm exemplul din paragraful anterior cu cele trei
2. Horoscopul numerologic modern 3. Încheiere Anexe Să reluăm exemplul din paragraful anterior cu cele trei

Să reluăm exemplul din paragraful anterior cu cele trei cercuri concentrice. Scânteia Divină, Supraeul, trimite în exterior numai şi numai impulsuri şi idei pozitive, aşa cum în creştinism se spune că Dumnezeu este bun, iubitor şi drept. Al doilea cerc, deci gândirea noastră, preia aceste impulsuri şi le transmite celui de-al treilea cerc, corpul fizic. Dar aici poate să intervină o

schimbare de polaritate. Dacă gândurile noastre nu ar fi decât pozitive, atunci impulsurile trimise spre corpul fizic ar fi şi ele pozitive, nu s-ar schimba nimic în polaritatea lor. Dar gândurile noastre negative schimbă polaritatea impulsurilor pozitive transformându-le în negative, care-şi fac simţită prezenţa prin îmbolnăvirea corpului fizic, nu imediat, ci abia în momentul în care sunt create condiţiile manifestării bolii, condiţii pe care le confundăm cu cauzele. Noi, prin îmbolnăvire, ar trebui să ne dăm seama că ceva nu este în regulă, că am greşit cu ceva, boala nefiind decât un semnal al prezenţei greşelilor noastre, sau “nota proastă” ce am luat-o în urma unei probe. Astrologia medicală ne-ar fi fost foarte utilă în acest sens, mai ales pentru a afla cauzele spirituale ale bolilor. În momentul în care ne dăm seama de cauze, vindecarea poate fi mentală şi rapidă, neavând nevoie de stimulente exterioare pe care le-am amintit mai sus, fără să fie nevoie de intervenţia medicului, bineînţeles în cazurile care nu sunt grave şi nu este prea târziu. Orice boală trebuie să ne dea de gândit asupra cauzelor. Nu mă refer la cauze precum: “am răcit pentru că a fost frig afară”, sau “mă doare stomacul din cauza condimentelor”, sau altele de acest gen. Acestea pe care noi le numim cauze nu sunt decât condiţiile oferite pentru apariţia bolii, prilejuri prin care ceva din noi ne dă de înţeles că am greşit cu ceva. Hotărându-ne să nu mai repetăm greşeala, conştientizând aceasta, boala nu mai apare. Ce trebuie să facem? Să eliminăm total gândurile şi sugestiile negative, chiar dacă ni se pare la început greu, să ne armonizăm mentalul. Cum spunea şi Isus: ”Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl desăvârşit este”. Chiar dacă apare totuşi boala (deşi Omul este o fiinţă divină, nu ar trebui niciodată să se îmbolnăvească), putem să o controlăm, să o eliminăm tot cu ajutorul mentalului, înţelegând cauza bolii, conştientizând, hotărându-ne de a nu o mai repeta. Apoi trebuie să avem credinţa că suntem sănătoşi, suntem perfecţi, şi asta nu la timpul viitor, ci în prezent. Şi să facem cu toată convingerea şi credinţa numai afirmaţii pozitive:”sunt sănătos, eu sunt

Teoria - 5.3