P. 1
Participarea României la Primul Război Mondial.docx

Participarea României la Primul Război Mondial.docx

|Views: 9|Likes:
Published by Iulian Ivan
Romania în primul război mondial
Romania în primul război mondial

More info:

Published by: Iulian Ivan on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2015

pdf

text

original

Asasinarea arhiducelui moştenitor al coroanei austro-ungare Franz Ferdinand şi a soţiei sale la Sarajevo, în ziua de 15 iunie 1914, a declanşat

cea mai mare conflagraţie de până atunci, Primul Război Mondial. A fost pretextul binevenit pentru Viena, sprijinită de Berlin, de a declara război Serbiei la 15 iulie 1914, fapt ce a determinat intrarea automată în vigoare a sistemelor de alianţă politico-militară - Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria, Italia) şi Tripla Înţelegere (Franţa, Anglia, Rusia). Chiar dacă Puterile Centrale (Austro -Ungaria şi Germania) au impus războiul Europei în 1914, Antanta "a acceptat deliberat războiul cu o promptitudine de care însuşi adversarul a fost surprins". În săptămâna ce a urmat, rând pe rând, printr-o adevărată cascadă de declaraţii reciproce de război au intrat în conflict şi celelalte mari puteri ce aparţineau celor două blocuri militare (cu excepţia Italiei). La sfârşitul lunii august conflagraţia depăşise deja limitele continentului european. Marile puteri încercau astfel să reglementeze radical şi violent raportul de forţe în Balcani, în Europa şi pe Glob, să-şi instituie propria dominaţie, înlăturând concurenţii prin mijloace militare. Spre deosebire de scopurile expansioniste şi de dominaţie ale marilor puteri, ţările şi popoarele mici din centrul şi sud-estul Europei - care au susţinut în final Antanta - au folosit împrejurările create de Primul Război Mondial pentru a-şi reafirma voinţa de a-şi reconstitui statele naţionale sau a-şi desăvârşi unitatea. Conducerea politică românească a considerat, în mod realist, că împrejurările războiului mondial constituie un moment propice eliberării teritoriilor româneşti aflate sub stăpânire străină. Neutralitatea armată (12 iulie 1914 - 14 august 1916) În pofida presiunilor politico-diplomatice, a promisiunilor făcute de ambele tabere beligerante chiar de la declanşarea războiului, guvernul liberal condus de Ion I. C. Brătianu a adoptat o conduită politică prudentă şi rezervată. Soluţia de moment a fost aceea "a expectativei cu apărarea frontierelor", hotărâtă în Consiliul de Coroană din 21 iulie la care au luat parte reprezentanţii ai principalelor forţe politice, şi confirmată oficial în aceeaşi zi printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri. Declaraţia de "expectativă armată" (asumarea statului de neutralitate a avut loc în septembrie 1914) marca practic începutul oficial al desprinderii României din Tripla Alianţă (poziţie pe care o adoptase şi Italia) şi era în deplin acord cu vederile opiniei publice, îngăduind totodată posibilitatea de a formula justificările politice şi diplomatice necesare. Această potiţie îu va permite guvernului român să pregătească intrarea ţării în război alături de Antantă, preocupându-se îndeosebi ca satisfacerea revendicărilor sale să facă angajamentul ferm al Aliaţilor, iar situaţia de pe frontuir să-i permită armatei române să intervină cu succes într-un război de asemenea proporţii. Meritul de necontestat în purtarea acestei lupte diplomatice i-a revenit primului-ministru Ion I.C. Brătianu, care timp de doi ani (1914-1916), a desfăşurat o amplă activitate în acest sens.

1

precum şi de a-şi păstra individualitatea şi independeţă propriilor forţe armate. ministrul de Externe rus şi ministrul român la Petrograd. O urmare practică imediată a neutralităţii binevoitoare a României a fost îngăduirea tranzitului de armament. armament şi muniţii. la rândul ei. după numele celor doi negociatori.garanţii pentru recunoşterea frontierelor solicitate şi susţinere militară corespunzătoare.Brătianu a anunţat de la început . iar pentru a înainta în Transilvania. Acest act diplomatic prezintă o deosebită importanţă prin faptul că pentru prima oară o mare putere recunoştea dreptul României de a uni "părţile din Austro-Ungaria locuite de români".Rusia şi Austro-Ungaria-.că nu se va angaja în luptă înainte de a obţine: 1. fără a lăsa de o parte nici acordarea dreptului României de a participa la Conferinţa de pace. În toată perioada neutralităţii.recunoaşterea de către Aliaţi a tuturor acestor revendicări naţionale (fireşte nu se referea şi la Basarabia. aşadar . Aceste negocieri au fost inaugurare la iniţiativa Rusiei chiar la două ziel după Consiliul de Coroană din 114. statul român se angaja să păstreze o neutralitate binevoitoare faţă de Rusia care. anexată în 1775 de Imperiul habsburgic. Rezultatul acestor consultări şi tratative a fost semnarea la 18 septembrie a Convenţiei secrete româno-ruse. unde se întâlneau. care urmau a fi unite cu Vechiul Regat. guvernul român nu putea să-şi păstreze multă vreme neutralitatea. atunci când se "va considera oportun". Ele au fost lungi şi anevoioaes nu numai în privinţa stabilirii limitelor spaţiilor teritoriale din Imperiul austro-ungar locuite de români. căci aşa cum se înfăţişa războiul atunci nu se punea problema dezmembrării Rusiei) 3. În schimb. faţă de care gubernul român şi-a manifestat de la început opţiunea de cooperare. România evolua din punct de vedere politic într-un context complicat şi primejdios. garanţii militare pentru lămurirea situaţiei cu Bulgaria (nu era posibil un război pe două fronturi. România a continuat să rămână un important teren în care s-au confruntat ambele blocuri militare. se obliga să spijine cauza românească pe lângă celelalte puteri aliate. România trebuia să se asigure că Bulgaria nu va ataca pe la spate) 4. În acest context deosebit de complicat s-au purtat negocierile cu puterile Antantei. recunoaşterea formală şi sub garanţia tuturor Aliaţilor a revenidicărilor naţionale 2. hrană şi efecte din Rusia ân Serbia şi limitarea transporturilor de arme şi muniţii germane că Treurcia. Aşezată la o importantă confluenţă strategică. o primă concesie făcută Rusiei care niciodată nu stăpânise această provincie. preocupat ed problema naţională. dar şi în privinţa unei eventuale cooperări militare. interesele celor două mari rivale . precum şi a exportului de cereale şi benzină spre Germania şi 2 . intereferându -se şi ciocnindu-se. cunoscută şi sub denumirea de "acordul Sazonov-Diamandi". În mijlocul atâtor adversităţi.şi a fost intransigent în poziţia sa . În privinţa Bucovinei acordul prevedea ca delimitarea teritoriilor ce urmau să rteacă sub suveranitatea României sau Rusiei să fie făcută potrivit "principiului naţionalităţilor".

cu excepţia unui ieşind în jurul oraşului Debreţin. Erau serioase riscuri pe care guvernul român şi le-a asumat ân mod conştient. contându-se pe încă 420 870 de oameni disponibili care puteau fi chemaţi sub arme la nevoie. Astfel. în condiţiile în care încă din 1914 Puterile Centrale aveau dislocate trupe la graniţele României. ca atare. Varna şi în regiunea Banatului. la 14 august 1916 se găseau în zonele stabilite. ceea ce reprezeta 11 % din populaţia ţării la acea dată. Efectivele mobilitaze s-au ridiact la 833 601 oameni (din care 658 088 formau Armata de operaţii). Marea Britanie. efectivul total mobilizabil al României puteau ajunge la 1 254 471 de oameni. România aştepta iniţiativele militare ale Antantei. Înaltul Comandament român a întreprins din vreme acţiuni în vederea acoperirii frontierelor pentru o mobilizare şi o concentrarea a unei părţi din unităţi.Austro-Ungaria. cel târziu până la 15 august printr-o ofensivă împotriva Austro-Ungariei şi să sisteze relaţiile comerciale cu inamicii ALiaţilor. Comanda trupelor române şi a trupelor ruse ce urmau să lupte pe teritoriul Românie a revenit regelui Ferdinand I. În acelaşi timp au recurs şi la ameninţări militare de anvergură. Astfel. au fost construite grupări de acoperire concentrate înaintea mobilizării generale la frontierele de nord. marile puteri recunoscând României un tratament egal la viitoare Conferinţă de pace. 3 . pe frontul de nord şi nord-vest. Prinsă într-un cleşte la nord. fiind fixate şi limitele teritoriale (Tisa. La sfârşitul anului 1915 şi începutul anului 1916 România a făcut obiectul unor ameninţări militare deschise din partea Puterilor Centrale. cât şi a modalităţilor de acordare a sprijinului material destinat armatei române. având în vedere importanţa obiectivului final. Prut în Bucovina şi Dunărea în Banat). aceasta s-a finalizat prin semanrea la Bucureşti la 4 august 1916. Italia garantau integritatea teritorială a statului român şi recunoşteau legitimitatea dreptului României de a uni teritoriile din Austro-Ungaria. În paralel cu măsurile de înzestrare şi instruire. masând trupe germane şi bulgare ăn zona Rusciuk. La capătul unui stăruitor efort de pregătire a cadrului diplomatic de intrare a României în război. cele două părţi se angajau să nu încheie pace seprată. trupele române au declanşat ofenisva strategică de străpungere a Carpaţilor Orientali şi Meridionali. Bugas. atât în privinţa viitoarei cooperări interaliate. Mobilizarea şi realizarea dispozitivului de luptă s-a făcut sub protecţia acestor trupe de acoperire. vest şi sud în strânsoarea armatelor Puterilor Centrale şi ale aliaţilor ei. a Tratatului de alianţă şi a Convenţiei militare dintre România şi Antanta. locuite în majoritate de conaţionalii săi. Campania anului 1916 În conformitate cu prevederile "Ipotezei Z". Guvernul francez a fost cel care a răspuns cel mai satisfăcător solicitărilor guvernului de la Bucureşti. ele şiau înmulţit presiunile. În schimb guvernul român se obliga să declare război Dublei Monarhii.Franţa. încercând chiar o schimbare de guvern la Bucureşti. Rusia. nord-vest şi sud ale României. Victorioase pe toate fronturile. Prin cele două documente secrete cele patru puteri . executată simultan pe întregul front. în noaptea de 14 spre 15 august 1916.

preconiza ca în prima fază forţele din Transilvania. în momentul intrării României în război. acoperire şi concentrare. Într-o a doua fată. Armata 1 austro-ungară avea la dispoziţie 50 de batalioane. chiar pe câmpul de luptă. definitivat în august 1916. asigurând concomitent flancul drept al Armatei 7 austro-ungare. întărită cu unităţi germane şi otomane. un escadron şi 21 baterii (40 000 de oameni din rezerva generală). Dispozitivul strategic inamic pe frontul din Transilvania la 14 august 1916 era următorul: Armata 1 austro-ungară. susţinute cu efective germane. Concomitent. aveau să treeacă la ofensivă şi să forţeze Carpaţii. împreună cu care intra la acea dată în compunerea Grupului de armate al arhiducelui moştenitor Carol. îşi desfăşura forţele între Vatra Dornei şi Dunăre până la Vârciorova. să invadeze teritoriul ţării şi să determine România să capituleze. În total. 127 de batalioane. Dispozitivul inamic era mai puternic pe flancul stâng. se poate conchide că efectivele şi mijloacele de luptă pe care le concentraseră Puterile Centrale nu puteau opri trecerea Carpaţilor Orientali şi Meridional de către trupele române. 2 şi de Nord şi neconcentrare. Analizând situaţia din Transilvania în momentul începerii ofensivei armatei române. unde înaintarea românilor ar fi ameninţat spatele frontului austro-ungar din Bucovina. Forţele din compunerea Armatei 1 austro-ungare erau dispuse în cinci sectoare de apărare şi o rezervă operativă. comandată de generalul Arthur Arz von Straussenburg. în garnizoanele de reşedinţă. împotriva României. încă 108 batalioane. 1 escadron şi 88 baterii (147 000 de oameni) din armatele 1. Pe frontul din Transilvania. în această cifră incluzându-se şi efectivele a 94 posturi de jandarmi aflate în zona de frontieră româno-austro-ungară. şi pe direcţia de înaintare pe valea Oltului. Scopul acestor acţiuni ofensive combinate ale forţelor Puterilor centrale era să înfrângă armata română. Armata 3 bulgară. pe o lungime de peste 900 km. să întârzie înaintarea trupelor române pe un frot desfăşurat din Bucovina până la Dunăre şi să încerce să le oprească pe cursul mijlociu al Mureşului şi pe Târnava Mică. trupele Puterilor Centrale din nordul Bulgariei. misiunealor principală fiind de a interzice pătrunderea trupelor române dinspre sud şi est. 57 escadroane. lăsând în Dobrogea o grupare de siguranţă. Totalul efectivelor se ridică la aproximativ 35 000 de luptători.conform planului de campanie. datorită posibilităţii inamicului de a concentra în scurt timp forţe puternice şi numeroase. 4 . reuşita operaţiei româneşti era condiţionată de rapiditatea cu care trupele române aveau să acţioneze pentru a surprinde dincolo de linia Mureşului forţele austro-ungare dislocate de-a lungul frontierei muntoase. trebuia să ducă la surprinderea totală a comandamentelor Puterilor Centrale şi la realizarea superiorităţii în forţe şi mijloace pe direcţiile principale de efort. urmau să se reîntrunească şi să forţeze Dunărea în spatele armatelor române. coordonată cu concentrarea efectivelor celor trei armate. Planul de campanie al armatelor Puterilor Centrale. invadând teritoriul românesc de la sud de munţi. 7 escadroane şi 25 baterii. şi avea legătura la flancul stâng cu Armata 7 austro-ungară. de la 16 august Armata 1 austro-ungară va fi trecută sub comanda directă a Marelui Cartier General austro-ungar. În acelaşi timp. Executarea concomitentă a operaţiilor strategice de mobilizare. constituite în Armata 1 austro ungară. 127 baterii (215 000 de oameni) şi 18 batalioane. pe frontul din Transilvania. marile unităţi austro-ungare din Transilvania. trebuia să acţioneze ofensiv în Dobrogea.

iar pe plan operativ acţiunile armatelor au fost coordonate de comandamentele acestora. Inamicul a ajuns la numai 60 km de Bucureşti.20 noiembrie 1916) Această atmosferă euforică dată de bucuria victoriei în Transilvania a fost rapid spulberată de înfrângerea trupelor române de la Turtucaia (24 august). Executată simultan. atingând aliniamentul Mureşul şi Oltul Superior. superioritate diminuată simţitor şi apoi inversată pe parcursul desfăşurărilor militare. Factorii de decizie politici şi militari au realizat că războiul va fi de lungă durată.13 septembrie 1916) Principala acţiune militară pe frontul românesc a fost ofensiva strategică din Transilvania ce s-a desfăşurat pe un front larg de 950 km. Ofensiva a început în noaptea de 15 august prin "deschiderea" a 17 trecători ale Carpaţilor de către trupele de acoperire. au determinat Marele Cartier General român să modifice planul general de campanie. au fost dislocate forţe de pe frontul de nord şi abia la 2 septembrie. accidentat şi împădurit. aşa cum se obişnuia în practica militară a epocii. Gheorgheni şi Miercurea Ciuc. fără a aduce alte forţe din adâncime . în condiţiile intervenţiei mai hotărâte a trupelor ruse şi sârbe. Conducerea ofensivei a aparţinut Marelui Cartier General ce dirija operaţiile întregii forţe militare române. trecerea în defensivă şi organizarea unei contraofensive pe frontul de sud. precum şi alte localităţi din interiorul Carpaţilor: Sfântu Gheorghe. Trupele române au eliberat malul Cernei. ca urmare a atacului dat de trupele bulgare şi germane de sub comanda feldmareşalului August von Mackensen în partea sudică a Dobrogei. cu angajarea a trei armate (1. care s-a văzut nevoit să cedeze curând coarnele munţilor şi să se retragă progresiv spre poziţiile pregătite în înteriorul arcului carpatic. oraşul Orşova. Această acţiune a fost considerată o adevărată catastrofă militară. În acest scop s-a organizat Grupul de armate "Sud". 2 şi de Nord). unităţile însărcinate cu această operaţie au trecut la ofensivă pe front larg. respectiv atingerea aliniamentului Mureşului mijlociu. Trupele române au rupt apărarea organizată de inamic. s-a putut stăvili pe moment înaintarea forţelor adeverse pe aliniamentul Rasova-Cobadin-Tuzla. Ofensiva s-a desfăşurat pe un fond de entuziasm popular ce cuprinsese atât armata şi opinia publică din Regat. zona din apropierea Sibiului şi a Sighişoarei. Făgăraşul şi Braşovul. ofensiva a cuprins întreg frontul de la Vatra Dornei până la Orşova.Analiza raportului de forţe pe acest teatru de acţiuni militare evidenţiază o superioritate iniţială în efective de partea română (362 000 de oameni faţă de aproximativ 35 000 de partea inamică). cât şi pe românii ardeleni. cunoscută sub numele de "manevra de la Fămânda". direct din dispozitivul de acoperire. şocul produs de căderea Turtucaiei. aflat la discreţia bombardamentelor aviaţiei acestuia. deşi ofensiva din Transilvania se derula cu succes şi nu fuseseră atinse obiectivele primei etape. iar redresarea era urgentă. pentru oprirea ofensivei inamice în Dobrogea. combinate cu nesusţinerea acţiunii române de către Aliaţi. pus sub comanda 5 . a) Operaţia de eliberare a Transilvaniei (14 august . bazinul Petroşani. fiecare executând o operaţie ofensivă de-sine-stătătoare. b) Apărarea frontierei de sud (18 august . unde au fost cucerite şi poziţiile de la Silistra şi Bazargic. În aceste condiţii s-a decis oprirea operaţiilor pe frontul din Carpaţi. Ezitările şi greşelile Comandamentului român. datorată în principal incompetenţei şi chiar a laşităţii unor comandanţi de pe acest front. în teren muntos şi depresionar.

(incluzând celebrul Corp alpin adus de pe frontul de vest). şi profitând de răgazul oferit de stoparea acţiunilor militare pe acest front. cunoscută sub numele de bătălia pentru Bucureşti 6 .în Transilvania şi în Dobrogea-. cedân şi apărarea pe Valea Oltului. cele din împrejurimile Sibiului. cele din zona dintre Olt şi Mureş. la 13 septembrie. Prin această operaţie. O vreme inamicul a fost oprit printr-o rezistenţă înverşunată. din trecătorile Carpaţilor (cu deosebire din pasul Predeal. De asemenea. trupele române au fost angajate în bătălii crâncene cum au fost de pildă cele din valea Merişor .2 noiembrie 1916) Concentrând forţe militare puternice. trecând apoi în Muntenia. Condiţiile atmosferice neprielnice au determinat ruperea podului de vase şi au favorizat creşterea apelor Dunării şi venirea monitoarelor austro-ungare. Valea Prahovei. acţiune declanţată la 18 septembrie a eşuat. cooperarea cu marile unităţi ruse s-a dovedit defectuoasă. în faţa principalelor forţe ale Armatei 9 germane. au încercat să depăşească bariera Carpaţilor prin mai multe puncte Olt. o viguroasă contraofensivă. bulgare şi turce din armata Mackensen a forţat Dunărea la Zimnicea (9-10 noiembrie).generalului Alexandru Averescu şi format din Armata 3 română (întărită cu froţe de pe frontul din Transilvania) şi Armata de Dobrogea (constituită din trupe române şi ruse comandate de generalul Zaioncikovski). reuşind să surprindă comandamentul germano-bulgar al feldmareşalului von Mackensen.Petroşani. Dunăre şi Marea Neagră (2 noiembrie 1916 . precum şi de deplasarea unui număr însemnat de unităţi române pe frontul din Dobrogea. a înfrunta grupări adverse superioare mai ales ca înzestrare şi pregătire de luptă. la 2 noiembrie a căzut oraşul Târgu Jiu. un grupe de forţe germane. aduse rapid de pe alte teatre de operaţii europene. care au început să bombardeze podul. preluând iniţiativa strategică. dar la începutul lunii noiembrie apărarea trupelor române pe Jiu a fost ruptă. operaţia a fost oprită la 22 septembrie prin readucerea trupelor pe malul stâng al Dunării şi trimiterea unei mari părţi pe frontul de nord. Deşi a avut la bază o ingenioasă idee strategică a generalului Averesecu. trupele Puterilor Centrale au invadat Oltenia. Nevoite să se retragă. comandamentul germanoaustru-ungar din Transilvania a început. Kuhne şi Kosch. unde situaţia devenise critică. Concomitent. din sectorul Cerna. conduse de generalul Eric von Falkenhayn. iar la 11 noiembrie Craiova. Trei grupări inamice. d) Apărarea teritoriului dintre Carpaţi. Forţele germano-austro-ungare. conduse de generalii Kraft. înaintau pe direcţii diferite spre Capitală.28 decembrie 1917) În condiţii strategice total nefavorabile s-a încercat redresarea situaţiei printr-o contralovitură hotărâtoare pe Neajlov şi Argeş. În aceste condiţii. culoarul Bran-Câmpulung. Jiu. c) Apărarea trecătorilor din Carpaţi (13 septembrie . Armata română s-a văzut silită a purta un război pe două frontuir a căror dezvoltare depăşea 1 500 km . s-a urmărit forţarea Dunării pe la Flămânda şi încercuirea trupelor inamic printr-un atac conjugat de forţele trecute pe teritoriul bulgar şi de cele româno-ruse din Dobrogea. din culoarul Rucăr-Bra ori din pasul Oituz) sau cele din Valea Jiului. de la Braşov.

operaţia s-a încheiat totuşi cu înfrângerea trupelor române. deşi au căzut în mâna inamiculuilii 100 000 km2 (2/3 din teritoriu. iar armata s-a retras spre refacere în singurul teritoriu rămas liber .Argeş). la 23 noiembrie. Pregătirea acesteo operaţii a fost încredinţată generalului Constantin Presan. lupsa sprijinului forţelor alaiate în priximitatea spaţiului de bătălie. care în câteva momente importante nu a a dat ajutorul scontat. Mai întâi. a lipsit sprijinul trupelor ruse chiar din spaţiul de operaţii. medici militari au lucrat în spitale la eradicarea epidemiilor şi la îngrijirea răniţilor. lupta pe două fronturi.Siretul Inferior . armament i tehnică de luptă. care şi-au direcţionat acţiunile agresive concentric pe toată lungimea frontierelor României (circa 1600 km). La sfârşitul anului 1916. Cauzele înfrângerilor succesive suferite auf ost diverse: defectuoasa înzestrare cu echipament. intrarea în acţiune într-un moment nefavorabil din punct vedere militar.Argeş a fost cea mai amplă de până atunci. cu scopul nimicirii pe rând a celor trei grupări adverse. Bulgariei şi Turciei. Începută promiţător.(12 noiembrie . împărtăşind din experienţa lor de campanie. guvernul. au existat greşeli în execuţie. au intrat trupele Puterilor Centrale.Ialomiţa.Dunărea maritimă. 7 . armata română nu a putut să oprească forţele inamice net superioare. prin combinarea defensivei cu riposta ofensivă (operaţia de apărare a Carpaţilor. dar n-a fost nimicită. După un debut victorios. Autorităţile (familia regală. şcolile militare şi centrele de instrucţie. în pofida angajamentelor luate (ofensiva rusă în Galiţia şi cea alaită pe frontul de la Salonic. Germaniei. numit comandant al Grupului de armate constituit în acest scop. frontul s-a stabilizat pe lainiamentul general Carpaţii Orientali .Moldova. În plus. Ideea a fost ingenioasă: o manevră pe direcţii interioare. România n-a fost scoasă din război. după luptele din sectorul Cricov . inclusiv Capitala). iar acţiunea de cercetare a inamicului a fost deficitară. greşelile comandentului român.20 noiembrie). armata română a fost înfrântă. Cauzele eşecului au fost complexe. bătălia Neajlov. operaţia de la Neajlov . deplasarea forţelor ruse pe frontul de sud-est al României): atitudinea armatei ruse. slaba pregătire militară. unităţile. Armata română s-a retras pe aliniamente interemediare spre sudul Moldovei. uniii ofiţeri francezi vor participa la lupte şi se vor jertfi pe câmpul de onoare alături de camarazii românii pe care i-au instruit. parlamentul) au părăsit capitala în care. aparţinând Austro-Ungariei. Indiferent de erorile comise. Comandamentul român nu a reuşit să asigure în spaţiul operaţiei un raport de forţe ce ar fi putut conduce la victorie. în general nepregătirea armatei şi a ţării pentru război. mulţi dintre ei fiind doborâţi de boli. Reorganizarea armatei (ianuarie-iulie 1917) Ofiţerii francezi au fost repartizaţi ca îndrumători şi instructori pe lângă toate comandamentele. Această bătălie a fost considerată mai ult ca o necesitate politică şi morală şi mai puţin ca una strategică. De asemenea. a probat nivelul artei militare româneşti şi încă o dată vitejia ostaşului român. Retrăgându-se metodic atât pe frontul transilvan. n-a fost păstrat secretul bătăliei (planul de operaţii a fost capturat de inamic la Găeşti). cât şi pe cel sudic. de la Râmnicu Sărat şi de la Caşin.

În urma efortului întreprins pentru refacere. De asemenea. Cu toate acestea. datorită armamentului şi mijloacelor de luptă achiziţionate din exterior. Plaiul Măgurii şi Măgurea Caşinului. Paralel cu restructurarea forţelor s-a acordat o atenţie deosebită pregătirii de luptă. în condiţiilşe în care armata română şi-a mărit puterea de foc şi astfel capacitatea de acţiune. S-au dat lupte violente în jurul localităţăii Mărăşti. a) Bătălia de la Mărăşti (9 iulie-19 iulie 1917) În conformitate cu planu stabilit. Intrarea în luptă a armatei române reorganizate a avut loc în prima parte a lunii iulie. Mărăşeşti şi Oituz. sub comanda generalului Alexandru Averescu. au atacat şi cele ruse din Armata 4 (Corpul 8 armată). din cauza defecţiunilor de pe frontul rusesc 8 . Atacul a avut loc după o puternică pregătire de artilerie. să cucerească înălţimea Momâia (cota 630) şi să captureze prizonieri şi material de război. Cu toate acestea. slăbind astfel forţa altor grupări. Prin spărtura realizată. precum cele de la Poiana Încărcătoarea. de pe Dealul Mare şi Muntele Războiului. Câmpurile. la 11 iulie. care au reuşit. unde atacul frontal s-a combinat cu manevra dublu învăluitoare. realizându-se o serioasă breşă în sistemul defensiv al inamicului. instalate. Soveja şi Dragoslavele. au fost create breşe în poziţiile inamice. ori cele care au condus la eliberarea localităţilor Mărăşti. în special din Franţa. forţele inamice au început să se retragă pe toate direcţiile spre vest. Au fost nimicite o parte din trupele Armatei 1 austro-ungare. efectivele totale româneşti se ridicau la 700 000 de oameni. cu preţul unor grele şi însemnate sacrificii şi dând dovadă de ult curaj în încleştări dramatice. au fost capturaţi prizioneri şi material de război. în lucrări genistice puternice. în care tranşeele inamice au fost răvăşite sau distruse. Vizantea. în organica ei existând 208 batalioane de infanterie (plus 60 de marş). în puternicele încleştări de forţe de la Mărăşti. Biruinţa trupelor române a fost scump plătită: circa 1 500 de morţi. Ca urmare a acestei încleştări de forţe au fost eliberate 30 de localităţi. acţiunea trupelor române a avut succes. atacând cu trei divizii poziţiile ocupate de marile unităţi ale Grupului Gerock din Armata 1 austro-ungraă. ofensiva de la Mărăşti a trebuit să fie oprită. lăsând în urmă morţi. din care peste 512 000 de oameni în Armata de operaţii. a declanşat ofensiva din zona muntoasă a Vrancei. ceea ce a determinat comandamentele inamice să aducă în acest sector noi divizii de infanterie şi de cavalerie. în iulie 1917. prizonieri şi o însemnată cantiate de material de război. deşi nu fuseseră atinse obiectivele stabilite în planul de operaţii. iar pierderile grele suferite au silit inamicul să părăsească zona. contraatacurile date de inamic în anumite sectoare din fâşia de ofensivă a Armatei 2 române au fost respinse cu aceeaşi impetuozitate. împreună cu Divizia 15 infanterie română. concomitent cu acţiunea ofensivă a unităţilor române. pentru refacerea apărării. Realizând surprinderea. Armata 2 română. Nereuşind să refacă linia frontului. au opus o rezistenţă înverşunată. Trupele germane. încadrată de armatele 9 şi 4 ruse. şi 3 000 de răniţi şi dispăruţi. pe parcursul a două zile (9 şi 10 iulie). derulate în cooperare cu armata rusă. 110 escadroane de cavalerie şi 2433 de baterii. trupele conduse de generalul Averescu au pătruns adând în dispozitivul inamic (30 km lărgime şi 20 km adâncime). precum şi din întreprinderile româneşti.

b) Bătălia de la Mărăşeşti (24 iulie-21 august 1917) Insuccesul de la Mărăşti a determinat inamicul să treacă la aplicarea noului său plan ofensiv. Printre cele mai dramatice momente se înscriu. susţinute de focul a peste 800 de tunuri de diverse calibre şi peste 1 100 de mitraliere). ori de la marginea oraşului Mărăşeşti. trupele române în cooperare cu trupele ruse rămase în Moldova s-au văzut în situaţia de a susţine două mari operaţii defensive în zonele Mărăşeşti şi Oituz. mutându-i centrul acţiunii între Siret şi Cotul Carpaţilor de Curbură.Adjud. venite în sectorul ameninţat în marş forţat. comandată de maiorul Grigore Ignat.(înfrângerile suferite de forţele ruse în Galiţia şi Bucovina. în spatele Armatei 6 ruse. Victoria de la Mărăşti a schimbat şi direcţia iniţială a ofensivei proiectate de inamic între Siret şi Prut. Acestea urmau să facă joncţiunea la Adjud. unde a căzut eroic întreaga companie de mitraliere a batalionului I din Regimentul 15 infanterie. luptele de pe dealurile Panciului. A rămas celebră ieşirea la atac în cămăşi a militarilor din Regimentul 32 Mircea (25 iulie). de la Doaga. prinzând într-un cleşte armatele 2 română şi 4 rusă. şi a altora germano-austro-ungare pe Valea Trotuşului. trupele inamice au reuşit să scoată din poziţiile de părare trupele Armatei 4 ruse. de pildă. accentuarea descompunerii armatei ruse. sub comanda feldmareşalui August von Mackensen . au angajat lupte de o rară înverşunare în spaţiul dintre valea Siretului şi pe înălţimile din dreapta râului. care s-au repliat spre nord.au trecut la ofensivă pe direcţia Focşani . au reuşit să stopeze înaintarea duşmanului. Ofensiva de la Mărăşti s-a încheiat doar cu un important succes tactic. Concomitent. Această decizie va schimba caracterul operaţiilor pe frontul român.Mărăşeşti. cu un inamic puternic. De la proiectatele acţiuni ofensive. La 24 iulie trupele Armatei 9 germane (cu forţele a 12 divizii de infanterie. în cooperare cu forţele ruse. prin înaintarea unor puternice forţe germane pe valea Siretului. Străjescu şi Dumbrava.supranumit "spărgătorul de fronturi . Ultimele acţiuni ofensive ale armatei germane şi austro-ungare de la Varniţa şi Muncelu (15 august-21 august) au fost de asemenea oprite de 9 . de la podul Cosmeşti. se preconicza o amplă ofensivă spre est. Iniţial. Comandamentul Grupului de armate Mackensen va urmări executarea unei largi manevre învăluitoare. care intenţiona să constituie un grup de forţe din cele retrase de pe frontu din sudul Moldovei. Timp de o lună trupele Armatei i române aflate sub comanda generalului Constantin Cristescu (până la 30 iulie) şi apoi a generalului Eremia Grigorescu. dornică de a exploata degringolada ce se instalase în armata rusă şi a-şi atinge mai lesne scopul strategic urmărit. La fel de încrâncenate au fost şi luptele de pe platoul Muncelului (2-5 august) şi mai ales de la Răzoare (6 august). spre a soluţiona situaţia gravă apărută acolo. în urma revolulţiei din februarie 1917) ce periclitau întregul dispozitiv româno -rus din Moldova. frontul armatei române stabilindu-se pe valea Putnei. pe care urmau să le folosească în Galiţa. pentru sfârşitul lunii iulie în zona Nămoloasă a fost anulată de către Comandamentul româno-rus. Intervenţia promptă şi hotărâtă în zonă a unităţilor Armatei 1 române. pentru a pătrunde peste Prut şi Nistru spre sudul Ucrainei. unde au fost aduse în grabă forţe ale Armatei 9 germane de la Nămoloasă spre Focşani. sub comanda generalului von Eben. Desfăşurarea operaţiilor au condus în final la oprirea definitivă a ofensivei germane. ofensiva proiectată a Armatei 1 române. ce urmau să ducă la retragerea forţelor inamice spre vest şi la eliberarea teritoriului. Concomitent.

În sectorul Muncelu a căzut eroic sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu. pentru a realiza joncţiunea cu Armata 9 germană. Armata română a dat o ripostă hotărâtă forţelor germane-austroungare.nimicirea forţelor române şi ruse. cu misiunea de a pătrunde pe valea Trotuşului spre Oneşti şi apoi spre Adjud. În locul unui succes strategic de proporţii. românii atrăgând admiraţia lumii întregi. Grupul de armate condus de generalul Gerock a încercat să străpungă apărarea şi pe valea Oituzului. Victoria de la Mărăşeşti a fost câştigată cu mari pierderi de vieţi omeneşti: 610 ofiţeri şi 26 800 de ostaşi morţi. Grigorescu această bătălie a fost "mormântul iluziilor germane". 4850 răniţi şi circa 5700 dispăruţi). bogată în petrol şi cărbune.trupele române cu mari sacrificii. determinând eşuarea planurilor de împărţire şi de desfiinţare a statului român şi asigurându-i continuitatea. a zădărnicit planul inamicului de a străpunge munţii şi a pătrunde în zona petroliferă şi carboniferă de pe valea Trotuşului. ce ataca pe direcţia Mărăşeşti. zădărnicind realizarea obiectivului Puterilor Centrale . Cele mai dramatice momente s-au consumat în timpul atacurilor de pe dealurile de la Cireşoaia (30 iulie). recunoscute şi salutate de înalte personalităţi aliate. la care se adaugă cele ale Armatei 4 ruse şi ale Armatei 9 germane (60-65000 de oameni. ostaşii români au dobândit succese de prestigiu. răniţi şi dispăruţi din rândul trupelor române. Ea a marcat eşecul planului german. Pierderile trupelor române în această bătălie au fost de peste 12 000 de militari (1800 morţi. alături de cea de la Mărăşeşti. au respins încercarea adversarului de a pătrunde în spatele frontului de la Mărăşeşti şi de a pune stăpânire pe zona Moineşti. încheiate cu izbânda trupelor române. ofensiva fiind oprită la Porţile Moldovei. "eroina de la Jiu". dintre care 47 000 ofiţeri şi soldaţi morţi şi răniţi). scoaterea României din război prin forţa armelor şi continuarea ofensivei în interiorul Rusiei. Printr-o rezistenţă dârză şi prin viguroase contraatacuri. inamicul a izbutit să pătrundă în sectorul central al frontului 6 km. victoriile româneşti au avut repercursiuni benefice. Dispunând de forţe şi mijloace de luptă mult superioare celor române. a fost cea mai importantă acţiune militară dusă de armata română în această campanie. împiedicând ocuparea de către inamic a spaţiului românesc de la est de Carpaţii Orientali. cu preţul unor jertfe grele. militarii români din Armata 2. După instaurarea regimului comunist-bolşevic (25 octombrie-7 noiembrie 1917). ca urmare a defecţiunii ruse. inamicul a obţinut doar un modest câştig la nivel tactic (cucerirea unui teren cu o adâncime de 8 km şi o lărgime de 30-35 km). Operaţia de apărarea de la Mărăşeşti. De asemenea. pentru situaţia operativă de ansamblu a coaliţiei Antantei. c) Bătălia de la Oituz (26 iulie-9 august 1917) Concomitent cu puternica ofensivă din zona Mărăşeşti. După expresia generalului E. şi Coşna (7 şi 9 august) ori în înfruntările crâncene din pădurile dese. Victoria de la Oituz. de sub comanda generalului Alexandru Averescu. Lenin a anunţat 10 . în timp ce-şi îndemna camarazii să continuie lupta. La Porţile Moldovei. prin anvergura şi intensitatea i. Din păcate aceste victorii nu au putut fi fructificate.

comandatul Armatei de Orient.intenţia noii puteri de a încheia pacea cu Puterile Centrale. ministrul român de la Paris. iar armata germană. comandată de generalul Berthelor. colonelul Radu R. Reintrarea României în război (28 octombrie 1918) În pofida condiţiilor grele impuse de Puterile Centrale în domeniul militar. trupe franceze din Armata de Dunăre. la 3 septembrie 1918. ca urmare a victoriilor Aliaţilor pe frontul de vest şi în Balcni. Muntenia şi Dobrogea. prin care Germania obţinea monopolul asupra principatelor bogăţii ale ţării. ca ofiţer de legătură. Turnu Măgurele şi Giurgiu şi. Berthelot. cu care colaborase pe frontul român şi de care era legat printr-o strânsă prietenie. plan pe care. ori s-au întreprins o serie de acţiuni prin care s-a luat legătura cu Aliaţii. Noul guvern. De asemenea. nu a mai avut cum să fie aplicat. sub conducerea mareşalului von Mackensen. pentru a discuta planul reluării operaţiilor de către aramta română. în caz contrar fiind obligat să folosească forţa. România a intrat din nou în război împotriva Puterilor Centrale. La 27 octombrie 1918. constituită cu intenţia să fcă joncţiunea cu armata română la momentul oportun. au forţat Dunărea la Zimnicea. cu toată supravegherea directă executată de inamic. contând pe participarea imediată a armatei române. comandantul Armatei aliate de Dunăre. De pildă. care urma a fi anexată de Bulgaria. acesta l-a discutat concret la Salonic cu generalul Franchet d"Esperay. În aceste condiţii. să accepte modificări de frontieră pe Carpaţi. Tot în vedera pregătirii reintrării în acţiune a armatei române de partea Antantei.M. a început retragerea spre Transilvania. în favoarea Austro-Ungariei. a adresat trupelor de ocupaţie un ultimatum. şi cu generalul H. Coandă. prin care li se cerea să părăsească teritoriul ţării în 24 de ore. 11 . Victor Antonescu. a luat legătura cu guvernul francez. primind ordin să treacă simultan în Transilvania. Prin adoptarea unor măsuri de conversare a unro importante efective în stare de operativitate. menţinând doar câteva divizii şi să încheie convenţii economice înrobitoare. să demobilizeze armata. condu de generalul C. În noaptea de 28 octombrie spre 29 octombrie. ulterior. factorii responsabili ai armatei române au tergiversat acţiunea de demobilizare prin care se forţa diminuarea drastică a efectivelor. fiind chiar integrat în armata franceză sub ordinele generalului Berthelor. s-au îndreptat spre Bucureşti. s-au realizat noi instrucţiuni de mobilizare şi planuri de operaţii. Regele Ferdinand a refuzat constant să sancţioneze acest tratat. pentru eliminarea prezenţei militare inamice. ceea ce s-a confirmat prin semnarea armistiţiului (20 noiembrie 1917) şi apoi a păcii de la Brest-Litovsk (18 februarie 1918). s-a reuşit sub diferite forme să se menţină în activitate circa 160000 de militari. Austro-Ungaria. în vederea reintrării armatei în război. efectivele urmând să se completeze cu oameni până la contigentul 1894 inclusiv. Regele Ferdinand a ordonat a doua mobilizare a armatei. Armata română reîncepea operaţiile militare contra Puterilor Centrale. în aceeaşi idee. O pace-dictat prin care România a fost silită să cedeze Dobrogea. România a rămas izolată pe frontul oriental şi a fost nevoită să încheie Tratatul de pace de la Bucureşti cu Germania. Rosetti a fost trimis mai întâi în misiune diplomatică la Londra şi Paris şi apoi pe lângă Comandamentul francez. Bulgaria şi Turcia (24 aprilie 1918).

fiind obligată.Semnarea armistiţiului dela Compiegne. Germania recunoaşte. 12 . în urma căruia ostilităţile au încetat pe toate fronturile. să retragă armata din România. între altele. între Puterile Antantei şi Germania la 29 octombrie 1918. caducitatea Tratatului de pace de la Bucureşti. în acelasi timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->