Sunteți pe pagina 1din 10

FUNCTII CLASA a 8-a

Prof. V. Corcalciuc Scoala nr.146 IG Duca Bucure !i

" o#era!ie i$#or!an!a a $ul!i$ilor e !e #rodu ul car!e%ian &xB '( (x )y ) *x +& i y +B , Deci #rodu ul car!e%ian e !e $ul!i$ea #erec-ilor ordona!e de ele$en!e din $ul!i$ile da!e. .xe$#lu/ &'(0 ;1, B'(4;2, &xB '( (0)4)) (0)2)) (1)4)) (1)2) , Produ ul car!e%ian nu e !e co$u!a!i3/ &xB 4 Bx& Du#a cu$ e !ie re#re%en!area 5eo$e!rica a axei reale e !e o drea#!a . 6e#re%en!erea 5eo$e!rica a $ul!i$ii 6x6 '((x)y) *x+ 6 i y+ 6 , nece i!a un #lan.
y M(c;d) d P(a;b) b c a x

&xa "7 e nu$e !e axa abciselor) iar axa "8 e nu$e !e axa ordonatelor. Punc!ul " e nu$e !e ori5i9 nea axelor de coordina!e. In!erioarele un5-iurilor dre#!e for$a!e e nu$e c cadrane.

Si !e$ul de axe e nu$e !e sistem ortogonal de axe. Punc!ele c)d)a)b) nu$e c coordona!ele #unc!elor M i P. Punc!ele a i c e nu$e c abci ele #unc!elor M i P) iar #unc!ele d i b e nu$e c ordona!ele #unc!elor M i P. Exercitiu. Sa e re#re%in!e in!r9un i !e$ de axe or!o5onale #unc!ele / & (1)94) ; B (90) 91); C( :) 4); D( 91) :). Sa e #ecifice in ce cadran un! #unc!ele &)B)C.D. Punc!ele de #e abci a au ordona!a :) iar #unc!ele de #e ordona!a au abci a :.

Daca e re#re%in!a #unc!ele &(9;)6)) B(91) 0)) C(6)94) e 3a ob er3a ca ele un! coliniare. In 5eneral daca a3e$ doua nu$ere reale a i b )#unc!ele de abci a x i ordona!a y i rela!ia y'ax<b) ace !e #unc!e un! coliniare. NOTIUNEA DE FUNCTIE Sa dau !abelele x 0 1 4 2 6 y 4 6 = 1: 10 >e5a!ura din!re x i y e !e/ y'0x x 1 4 2 0 ? y ; 16 02 4 4; 6ela!ia din!re x i y in ace ! ca% e !e/ y'x 0 Daca de ena$ ni !e dia5ra$e #en!ru cele doua !abele )a3e$

0 1 4 2 6

4 6 = 1: 10

1 4 2 0 ?

4 ; 16 02 4;

0 1 6 ? =

2 6 ?

1 0 1 4 2 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 In #ri$ele !rei dia5ra$e fiecarui ele$en! din #ri$a $ul!i$e ii core #unde un ele$en! din a doua $ul!i$e i nu$ai unul in5ur. In dia5ra$a 4 nu e !e a a) deci #u!e$ #une ca nu un! in!r9o de#enden!a func!ionala. Pu!e$ #une ca rela!iile din #ri$ele !rei dia5ra$e un! func!ii) deoarece un! in!r9o

de#enden!a func!ionala.@l!i$a dia5ra$a nu re#re%in!a o func!ie.( la o in5ura 3aloare din !an5a core #und $ai $ul!e 3alori in drea#!a) Definitie. Daca e dau doua $ul!i$i & i B i o le5e de core #onden!a (de a ociere) no!a!a cu f) care face ca fiecarui ele$en! x din & a9i core #unda un ele$en! y unic din B) #une$ ca a$ defini! o func!ie #e & cu 3alori in B i no!a$/ f / &A B Mul!i$ea & e nu$e !e do$eniul de defini!ie al func!iei )iar $ul!i$ea B e nu$e !e $ul!i$ea in care func!ia ia 3alori au codo$eniu. .le$en!ele $ul!i$ii & e nu$e c variabile independente ale func!iei )iar core #onden!ele lor din $ul!i$ea B e nu$e c 3alori au imagini. Pu!e$ crie ca y'f(x) Mul!i$ea 3alorilor(i$a5inilor) e no!ea%a f(&) au I$f i e !e f(&)'(y+B *y'f(x)) x+& , .xe$#le de func!ii/ 1. M '(:)1)6);) B.1n, f/ CAM cu f(n)'1n 0. "#era!ia de ridicare la #a!ra! a nu$erelor reale f/ 6A6 cu f(x)'x 0
1

MODURI DE A DEFINI O FUNCTIE >e5ile de core #onden!a au fo ! #re%en!a!e #rin !abele) dia5ra$e) for$ule. GRAFICUL UNEI FUNCTII Die o func!ie f / & AB. Prin 5raficul func!iei 3o$ in!ele5e ub$ul!i$ea #rodu ului &xB da!a a !fel G '((x)y)E x+& i y'f(x), Deci (a)b)+G Ff(a)'b i G &xB Graficul unei func!ii are !o! a!a!ea ele$en!e ca!e are i do$eniul &. .xerci!iu .Sa e afle daca #erec-ile (0;1)) (1;2)) (91;1:) a#ar!in 5raficelor func!iilor f)5 /6A6) f(x)'0x 0 92x<1 i 5(x)'4x9? .xe$#lu; f(0)'0G492G0<1'1 deci (0;1)+G e!c.

REPREZENTAREA GEOMETRICA A GRAFICULUI UNEI FUNCTII NUMERICE Cu$i$ func!ie nu$erica o func!ie f/&AB unde & 6 i B 6. Pen!ru o func!ie nu$erica a3e$ G 6x6) deci #u!e$ re#re%en!a 5eo$e!ric G in!r9un #lan in care 9a !abili! un i !e$ or!o5onal de axe de coordona!e.

Exercitiu. Se da f /(:;1;4;;,A6 f(x)'

G '((:;:)) (1;1))(4;0)) (;;1),

y 1 0 1 : B & x 1 4 ; C

Se dau func!iile/ 1. f /(90;91;:;1;0,A(90;91;:;1;0, f(x)'x 0 90 0. 5 /(90;91;:;1;1,A(90;91;:;1;0,

0x + 1 dacax ( 0;1, 1 5(x)' x + 1dacax ( 1;:;1,


&lca!ui!i !abelul de 3alori i re#re%en!a!i 5rafic.Vo$ ob!ine ni !e #unc!e i fi5ura a !fel ob!inu!a e no!ea%a cu G .

"rice #unc! P(a)b)+G Ff(a)'b Exercitiu Sa e !ra e%e 5raficele func!iilor f) 5/(90;91;:;1,A6

x 0 dacax (:;1, f(x)' x 1dacax ( 0; 1;0,


x dacax ( 0;0, 5(x)' 0 0 x dacax ( 1;:;1,
FUNCTII DE TIPUL f:AR , f(x)=ax ! , a,! "R , A R 1. f:RR, #t.a=$ f(x)=! &cea !a e !e func!ia con !an!a) !oa!e 3alorile ei fiind e5ale cu b. 6e#re%en!area 5rafica e !e o drea#!a #aralela cu axa ox Exe%&iti' . Sa e re#re%in!e f) 5 /6A6 cu f(x)'1 i 5(x)'90. Daca b': ob!ine$ f(x)':) 5raficul func!iei e !e c-iar axa abci elor.
y f(x)'1 0 x 91 : 5(x)'90 1 90 0 x y f(x)'0x 4 1 0 1 : 91 90

(. f:RR f(x)=ax !=$, a"R &l doilea 5rafic e !e #en!ru func!ia f/6A6 f(x)'0x . Se ob er3a ca drea#!a ce re#re%in!a 5raficul func!iei !rece #rin ori5inea axelor. ).f:RR f(x)=ax ! a,! " R Graficul func!iei 3a fi !o! o drea#!a ) iar #en!ru al

!ra a e !e ne3oie a9i de!er$ina$ doua #unc!e. Exe%&iti'. Sa e re#re%in!e 5rafic f/6A6 f(x)'0x<1 &ce !e func!ii e nu$e c func!ii de 5radul 1. *.f:IR f(x)=ax ! a,! "R, iar do$eniul de defini!ie al func!iei e !e un in!er3al. Graficul func!iei 3a fi un e5$en! au o e$idrea#!a. Exe%&itii . Sa e re#re%in!e 5rafic func!ia 1. f/H:; 1I A6 f(x)'0x<1 0. f/(9 )1IA6 f(x)'0x<1 1. f/H1) < )A6 f(x)'0x<1 Dete%+ina%ea 'nei f'n&tii f:RR f(x)=ax ! a, !"R ,.-a .e /ete%+ine f'n&tia f &a%e t%e&e #%in #'n&te0e A()123) , 4(2(1 3) f(1)'92 i f(90)'2 f(1)'aG1<b f(90)'aG(90)<b 6e%ul!a ca 1a<b'92 90a<b'2 6e%ul!a a'90 i b'1 ) deci func!ia e !e f(x)'90x<1

(.-a .e /ete%+ine f'n&tia f .tiin/ &a f(x)=*x ! .i &a t%e&e #%in #'n&t'0 A((123) f(0)'91 A4G0<b'91Ab'911Af(x)'4x911

).-a .e /ete%+ine f'n&tia f .tiin/ &a 5%afi&'0 e.te .e5+ent'0 6O47 O fiin/ 8%i2 5inea axe08% /e &88%/inate, ia% 4( 1 1 6 ) Deoarece func!ia !rece #rin ori5inea axelor f(x)'axAf( 1 )' 6 Aa 1 ' 6 a'
6 1 = 0

Af(x)'

*. -a .e /ete%+ine &88%/8nate0e #'n&t'0'i /e inte%.e&tie a0e f'n&tii08% f .i 5 .tiin/ &a f,5:RR f(x)=(x ) .i 5(x)=x * Con idera$ #unc!ul de in!er ec!ie P($;n) Af($)'n i 5($)'nA 0$<1'n i $<4'nA0$<1'$<4A$'1 i n'2AP(1;2)

3. -a .e af0e a%ia t%i'n59i'0'i +a%5init /e 5%afi&e0e f'n&tii08% f,5,9 :RR 'n/e f(x)=*x2:1 5(x)=2*x ,:1 9(x)=, x': f(:)'9?A&(:;9?) ? ? f(x)': x' 4 AB( 4 ;:) x': 5(:)'1?AC(:;1?) 1? 1? 5(x)': x' 4 AD( 4 ;:) Punc!ul M($;n) e !e in!er ec!ia 5raficului func!iei f(x) cu 5raficul func!iei -(x) 4$9?'1A$'0AM(0;1) Punc!ul C( ;3) e !e in!er ec!ia 5raficului func!iei 5(x) cu 5raficul func!iei -(x). 94 <1?'1A '4AC(4;1) Punc!ul P(!;#) e !e in!er ec!ia 5raficului func!iei f(x) cu 5raficul func!iei 5(x).
-(x)

f(x)

M J C B D 5(x) &

&3e$ 4!9?'94!<1?A!'1

4!9?'#A#'2 AP(1;2) Jriun5-iul PMC for$a! #rin in!er ec!ia 5raficelor celor !rei func!ii are "N !T 0 4 MC'490'0; inal!i$ea PJ'291'4 AS = 0 = 0 = 4 u.a(uni!a!i de arie)
"N!

;. -a .e /ete%+ine + a.tfe0 &a #'n&te0e A(2(12,)1 4((+1+2,<()1 C(*1:) .a fie &80inia%e . Pen!ru ca #unc!ele &;B;C a fie coliniare ele !rebuie a e afle #e 5raficul unei func!ii liniare de for$a f(x)'ax<b f(90)'91; f(4)'?A90a<b'91 4 2 4 2 4a<b'? Aa' 1 i b' 1 Af(x)' 1 x + 1 B(0$;$91E0) !rebuie a a#ar!ina i el 5raficului func!iei f(x)) deci 4 2 m 1 f(0$)' 1 0m + 1 = 0 A$'91

:. -a .e /ete%+ine f'n&tii0e 0inia%e f .i 5 daca

( x + 1) g (0 x) = 0 x 0 ( x + 1) + 1g (0 x) = =x + ;
i 3'0x<1

Co!a$ f(x<1) cu !

Deci f(x<1)'x<1 Af(x)'x i 5(0x)'0x<1A5(x)'x<1

t v = 0 x i 5(0x)cu 3 A A!'x<1 0t + 1v = =x + ;

S-ar putea să vă placă și