Sunteți pe pagina 1din 29

Cuprins

Scopul studiului...........................................................................................................................2 Cuvinte cheie...............................................................................................................................3 Cap. 1. Riscul n activitatea bancar............................................................................................5 1.1 Riscul n general................................................................................................................5 1.2 Riscul bancar......................................................................................................................5 1.3 Riscul de lichiditate............................................................................................................6 Cap. 2. Analiza riscului de lichiditate ......................................................................................... 2.1 !ndicatori de "surare a riscului de lichiditate..................................................................# 2.2 $rote%area "potriva riscului de lichiditate......................................................................12 Cap. 3. &etode 'i tehnici de gestiune a Riscului de lichiditate.................................................1( 3.1 )ehnici 'i instru"ente *olosite pentru "anage"entul riscului de lichiditate..................1( 3.2 +estiunea riscului de lichiditate.......................................................................................16 3.3 Regle"entri privind lichiditatea bancar.......................................................................1 3.( ,actori de risc...................................................................................................................1# Cap. (. $ropuneri 'i "odalit-i de per*ec-ionare a gestiunii.....................................................2. Riscului de lichiditate................................................................................................................2. Cap. 5. Studii de caz..................................................................................................................22 5.1. /CR ................................................................................................................................22 5.2. 0nicredit 1iriac...............................................................................................................23 5.3. /anca )ransilvania..........................................................................................................2( 5.(. /R2................................................................................................................................2( 5.5. C3C /an4.......................................................................................................................25 5.6. $iraeus /an4...................................................................................................................26 Concluzii....................................................................................................................................2 /ibliogra*ie5...............................................................................................................................2#

Scopul studiului

Acest studiu are ca obiectiv descrierea "odului de gestionare a riscului de lichiditate cu care se con*runta bancile co"erciale. $ri"ul capitol se re*era la riscul in general al activitatii bancare6 detaliat apoi prin riscul de lichiditate. Capitolul al doilea analizeaza acest risc si prezinta indicatorii utilizati pentru "asurarea riscului de lichiditate. Capitolul al treilea se re*era la "etodele si tehnicile prin care se gestioneaza riscul de lichiditate. !n cadrul acestui capitol a" vorbit si despre regle"entarile privind lichiditatea bancara. 2e ase"enea *actorii de risc sunt unul din punctele despre care a" ales sa vorbesc in cadrul "anage"entului riscului de lichiditate. !n capitolul patru a" venit cu propuneri si "odalitati de per*ectionare a gestiunii riscului de lichiditate in vedere unei "ai bune *unctionarii a bancilor co"erciale. 7a *inalul acestui re*erat a" ales cateva banc5 /CR6 $ireus /an46 /anca )ransilvania6 0nicredit )iriac /an46 /R26 C3C /an4 pentru a analiza riscul de lichiditate ce apare la *iecare dintre ele.

Definirea obiectivelor
Cunoasterea riscului de lichiditate 2e*inirea riscului de lichiditate +estiunea acestui risc ,or"ele riscului de lichiditate Care sunt indicatorii de lichiditate $ropuneri pentru i"buntatirea "anage"entului riscului de lichiditate cu care se con*runta bancile co"erciale

Cuvinte cheie
8 risc de lichiditate6 gestiunea riscului de lichiditate6 *or"e de risc6 indicatorii riscului de lichiditate

Introducere

$erioada actual este denu"it 9era "anage"entului de risc: n do"eniul bancar6 iar "anage"entul riscului este o sarcin e;tre" de co"ple; i i"portant a "anage"entului bancar. Riscul bancar poate s apar pe parcursul derulrii operaiunilor bancare6 *eno"en ce poate provoca e*ecte negative asupra activitii bancare6 duc<nd la deteriorarea calitii a*acerilor6 la di"inuarea pro*itului i chiar nregistrarea de pierderi6 ceea ce a*ecteaz *uncionarea nor"al a bncii. Riscul bancare este provocat6 de regul6 de clienii bncii care contracteaz "pru"uturi pe care nu le ra"burseaz la ter"en i nici nu sunt acoperite de garan ii asiguratorii corespunztoare6 ceea ce provoac pierderi bncii. /ncile sunt obligate s asigure un echilibru ntre criteriile legate de pro*itabilitate6 lichiditate i risc. 7ichiditatea reprezint6 pentru banc6 posibilitatea de a onora n orice "o"ent solicitrile deponenilor viz<nd pli dispuse n *avoarea terilor sau retrageri ale depozitelor. =ecesitatea de a avea lichiditate6 i de a asigura n acelai ti"p6 c<tiguri sigure6 oblig bncile s "enin o parte a *ondurilor sub *or"a unor plasa"ente care ndeplinesc condiiile re*eritoare la lichiditate i securitate6 chiar dac rata dob<nzii a*erent acestora este "ai "ic. $entru evitarea riscului lichiditii trebuie s se realizeze o corelare corespunztoare a activelor cu pasivele privind durata de "obilizare i utilizare a resurselor. Spre deosebire de celelalte riscuri bancare >riscul ratei dob<nzii6 riscul valutar6 riscul de ar?6 riscul de lichiditate este un aspect nor"al al "anage"entului unei bnci6 doar in cazuri e;tre"e el trans*or"<ndu8se n proble"e de solvabilitate pentru banc.

Cap. 1. Riscul n activitatea bancar

1.1 Riscul n general


@n literatura de specialitate riscul este un subiect predilect6 ceea ce de"onstreaz i"portan-a dar 'i co"ple;itatea lui n econo"ie. @n practic6 institu-iile se con*runt cu o "are varietate de riscuri6 at<t interne6 c<t 'i e;terne6 care datorit acestor aspecte6 niciodat nu pot *i avute n vedere 1..A. 9Riscul este un eveni"ent nesigur sau un set de circu"stan-e care6 odat ce se "ani*est6 produc un e*ect >negativ? asupra obiectivelor propuse: Riscul apare atunci c<nd5 B un eveni"ent se produce sigur6 dar rezultatul acestuia e nesigur B e*ectul unui eveni"ent este cunoscut6 dar apari-ia eveni"entului este nesigur B at<t eveni"entul c<t 'i e*ectul acestuia sunt incerte

1.2 Riscul bancar


C de*ini-ie a riscului bancar este dat de !on =i-u n lucrarea sa5 9Riscul bancar este un *eno"en care apare pe parcursul derulrii opera-iunilor bancare 'i care provoac e*ecte negative asupra activit-ilor respective6 prin deteriorarea calit-ii a*acerilor6 di"inuarea pro*itului sau chiar nregistrarea de pierderi6 a*ectarea *unc-ionalit-ii bncii. Riscul bancar poate *i provocat n interiorul bncii de ctre clien-i sau din cauza "ediului concuren-ial e;tern.: ,rancezii &ichael Rouch 'i +erard =aullen 6 n cartea 7e control de gestion bancaire et *inanciere6 de*inesc riscul bancar ca 9un anga%a"ent purt<nd o incertitudine dat6 cu o probabilitate de c<'tig sau pre%udicii6 *ie acestea din ur" degradare sau pierdere.: Clasificarea riscurilor bancare C clasi*icare a riscurilor bancare este dat de !on =i-u n *unc-ie de caracteristicile bancare5 Riscuri *inanciare Riscuri de prestare Riscuri a"bientale 1. Riscurile financiare sunt riscuri ce pot conduce la *ali"entul bancar5 a. Riscul de creditare este denu"it 'i risc de insolvabilitate a debitorilor sau risc de nera"bursare.

b. Riscul de lichiditate e;pri" probabilitatea *inan-rii e*ective a opera-iunilor bancare >ra"bursarea anticipat a creditelor sau lipsa resurselor atrase prin depozite? c. Riscul de pia d. Riscul de faliment este nu"it 'i risc de ndatorare sau risc de capital. 3l e;pri" probabilitatea ca *ondurile proprii ale bncii s *ie su*iciente pentru acoperirea pierderilor rezultate din activitatea curent. @n cadrul riscurilor *inanciare pot *i incluse 'i riscurile speci*ice ansa"blului bncilor6 denu"it risc sistematic. Acesta este gestionat de ctre autoritatea bancar central prin regle"entri privind R&C6 indicele de adecvare a capitalului etc. 2. Riscurile de prestare sunt riscuri asociate opera-iunilor 'i serviciilor bancare5 a. Riscul opera-ional nu"it 'i risc de sarcin b.Riscul tehnologic este asociat calit-ii 'i structurii o*ertei de produse bancare c. Riscuri generate de introducerea de noi produse bancare d. Riscul strategic6 deter"inat de probabilitatea de a nu alege strategia opti" perioadei 'i condi-iilor date 3. Riscurile ambientale sunt riscurile cu un puternic i"pact asupra per*or"an-ei bancare6 dar asupra crora societatea bancar are un control li"itat. Aceast grup de riscuri cuprinde5 a. Riscul de *raud >de ordin intern 'i e;tern? b. Riscul econo"ic e;pri"a probabilitatea di"inurii per*or"an-elor bncii6 ca ur"are a unei evolu-ii adverse a condi-iilor de "ediu econo"ic c. Riscul concuren-ial datorat n special "odi*icrii condi-iilor de pe pia-. d. Riscul legal se re*er la *aptul c activitatea oricrei societ-i bancare trebuie s se des*'oare n condi-ii de deplin legalitate e. Riscul de -ar poate *i perceput de o banc ca *iind un risc a"biental atunci c<nd raitingul de -ar este sczut

1.3 Riscul de lichiditate


/ncile trebuie s studieze per"anent gradul de lichiditate6 s8'i asigure per"anent starea lor de lichiditate. 7ichiditatea bancar reprezint capacitatea unei bnci de a *ace *a-6 n orice "o"ent6 at<t obliga-iilor asu"ate n nu"ele clien-ilor6 c<t 'i n nu"e propriu. ,actorul esen-ial de gestiune al lichidit-ii 'i i"plicit al riscului de lichiditate pe ter"en lung sau scurt l reprezint accesul oricrei bnci la di*erite pie-e de capital care per"it a%ustri rapide si la un cost "ini" al scaden-arului activelor 'i pasivelor. @n acest sens6 bncile trebuie s dispun de rezerve su*iciente6 rezerve care n esen- nu sunt altceva dec<t active ce pot *i utilizate ca "i%loc de plat sau care pot *i trans*or"ate operativ n ast*el de "i%loace. Acest lucru depinde de o serie de ele"ente6 cu" ar *i5 notorietatea bncii6 nota-iile agen-iilor de rating6 talia6 rentabilitatea 'i calitatea ac-ionariatului. @n sens larg6 conceptul de lichiditate se re*er la capacitatea activelor de a *i trans*or"ate rapid 'i cu o cheltuial "ini"6 n "oned lichid sub *or" de nu"erar sau de disponibil n cont curent. @n sens "ai restr<ns6 specializat6 lichiditatea bancar reprezint o proble" de gestiune a pasivelor 'i activelor bancare care au grade di*erite de lichiditate. 7ichiditatea bancar e;pri" capacitatea unei bnci de a8'i *inan-a opera-iunile curente.

3cono"istul 3dDard A.&c=ellE de*inea lichiditatea ca Fde-inerea banilor n "o"entul n care banca are nevoie de ace'tia:. Riscul de lichiditate e;pri" probabilitatea de ncetare a pl-ilor6 care6 pentru o investi-ie bancar6 este n general legat de o i"posibilitate de a se re*inan-a sau de condi-ii de re*inan-are ce antreneaz auto"at pierderi. Acest tip de risc este legat de structura bilan-ului 'i este *oarte sensibil la posibilele Fdezechilibre:6 cu" este cazul creditelor pe ter"en "ediu 'i lung *inan-ate prin depozite la vedere. Riscul de lichiditate const n probabilitatea ca banca s nu8'i poat onora pl-ile *a- de clien-i6 ca ur"are a devierii propor-iei dintre creditele acordate pe te"en lung 'i creditele pe ter"en scurt 'i a necorelrii acestor active cu pasivele bncii6 adic cu resursele. $rintre cauzele care conduc la apari-ia riscului de lichiditate bancar pot *i "en-ionate ur"toarele5 B situa-ia econo"iei realeG B in*luen-a "ass8"ediaG B indisciplina *inanciar a clien-ilorG B dependen-a de pia-a *inanciarG B necorelarea ntre scaden-ele depozitelor 'i a creditelor. 9Se concretizeaz n probabilitatea ncetrii pl-ilor datorit i"posibilit-ii bncilor de a se re*inan-a6 de a8'i procura n condi-ii nor"ale *onduri de pe pia-a "onetar. Cauza principal a apari-iei acestui risc o reprezint asi"etria bilan-ului6 structura dezechilibrat a acestuia6 alt*el spus *inan-area de credite din resurse e;tre" de volatile. $rincipalul e*ect antrenat de acest risc l reprezint cre'terea costului "pru"uturilor pe care banca n cauz trebuie s le contracteze pentru a8'i onora obliga-iile a%unse la scaden-.: 9Riscul de lichiditate const n probabilitatea ca banca s nu8'i poat onora pl-ile6 la un "o"ent dat6 *a- de clien-i6 datorit devierii propor-iei dintre plasa"entele pe ter"en lung 'i a celor pe ter"en scurt 'i a necorelrii cu structura pasivelor bncii.: Riscul de lichiditate are "ai "ulte accep-iuni 5 1. reprezint riscul unei bnci ca veniturile 'i capitalul su s *ie a*ectate6 datorit incapacit-ii de a8'i onora la ter"en obliga-iile *r a se con*runta cu pierderi acceptabileG 2. riscul de lichiditate include 5 a. incapacitatea bncii de a8'i *inan-a porto*oliul de active pe "aturit-ile 'i la ratele de dob<nd corespunztoareG b. incapacitatea bncii de a lichida pozi-ia la "o"entul oportun 'i la un prerezonabilG 3. riscul de lichiditate decurge din necorelarea "aturit-ilor dintre *lu;urile de ncasri 'i cele de pl-iG (. riscul de lichiditate decurge din necorelarea scaden-elor cash8*loD8urilor unui grup de active6 pasive 'i instru"ente e;trabilan-iereG 5. riscul de lichiditate const n pierderile poten-iale de pro*it 'iHsau capital ca ur"are a e'urii n respectarea obliga-iilor asu"ate 'i deriv din insu*icien-a rezervelor co"parativ cu nevoile de *onduri.

Cap. 2. Analiza riscului de lichiditate


Riscul de lichiditate este considerat un risc "a%or6 dar el *ace obiectul unor accep-iuni precu"5 lichiditate e;tre"6 Fpern de securitateJ ce procur activele lichide6 sau capacitatea de "obilizare a capitalului la un cost Fnor"alJ. Situa-ia lichiditii extreme antreneaz e'ecul unei institu-ii bancare. @n acest sens6 riscul de lichiditate poate *i *atal. C ase"enea situa-ie e;tre" 'i are originea n alte cauze >de e;e"plu5 pierderi i"portante ce rezult din slbirea contrapartidelor sau din evolu-iile adverse ale pie-elor? 'i pot provoca nelini'tea institu-iei respective. 3le pot *i su*iciente pentru a antrena retrageri "asive de *onduri sau nchiderea liniilor de credit obi'nuite ale altor institu-ii6 ceea ce genereaz o criz brutal a lichidit-ii. 2up o alt accep-iune curent privind riscul de lichiditate6 acesta este "ai cur<nd cel al dispunerii de lichidit-i bancare insu*iciente6 adic activele lichide disponibile nu par su*iciente pentru a *ace *a- nevoilor nea'teptate. @n aceast optic6 lichiditatea este "ai cur<nd o pern de securitate" pentru a *ace *a- di*icult-ilor. @n *ine6 riscul de lichiditate e;pri" eventualitatea di*icult-ilor6 te"porare sau i"portante6 de a accede la surse de *onduri pentru a *ace *a- nevoilor. 7ichiditatea arat n acest caz capacitatea instituiei de a mri capitalurile la un cost re onabil n permanen. Aceast capacitate depinde6 n realitate6 de doi *actori distinc-i5 lichiditatea pie-ei 'i lichiditatea institu-iei. Riscul de lichiditate este cel "ai i"portant risc al pie-ei de capital 'i el const n aceea c o banc nu poate dispune de lichidit-i corespunztoare pentru a acoperi obliga-iile *inanciare la un "o"ent dat. Riscul lichidit-ii este cel "ai ridicat c<nd o banc nu poate s anticipeze cererea de noi "pru"uturi sau retragerile de depozite 'i c<nd nu are acces la noi surse de nu"erar. @n cazul c<nd plasa"entele pe ter"en lung sunt "ai "ari dec<t resursele pe ter"en lung ale bncii6 din aceast cauz bncile se con*runt cu dou situa-ii destul de neplcute5 S nu8'i poat onora anga%a"entele pe ter"en scurtG S nu aib resurse cu scaden- "ai "ic6 n ti"p ce plasa"entele au scaden- "are. $ri"a situa-ie denu"it 'i risc de lichiditate imediat este deter"inat de retragerile "asive 'i nea'teptate ale creditorilor ei. C banc care este con*runtat cu riscul lichidit-ii6 poate *i *or-at *ie s "pru"ute *onduri de urgen- la costuri e;cesive pentru a8'i acoperi nevoile i"ediate de cash6 *ie s atrag deponen-i6 pltind n schi"b dob<nzi "ai "ari dec<t cele practicate pe pia-. Riscul de lichiditate i"ediat este un risc speci*ic bncilor6 arta de a conduce o banc const toc"ai n a 'ti s gestionezi lichidit-ile pentru a *ace *a- retragerilor6 *r a a*ecta ns posibilit-ile de a onora 'i solicitrile de credite. Autorit-ile "onetare vegheaz asupra acestui risc i"pun<nd bncilor s pstreze su*iciente active lichide prin respectarea unui raport de lichiditate. !nterpretarea lichidit-ii bancare pe baza situa-iei *lu;ului de nu"erar>a'a cu" se practic n cazul *ir"elor?6 este proble"atic6 aceasta re*lect<nd invariabil *aptul c banca reu'e'te s 'i procure su*icient nu"erar din noile depozite sau din *ondurile de pe pia-a

"onetar pentru *inan-area cre'terii creditelor pe care le acord. @n schi"b6 aceast situa-ie nu re*lect posibilitatea ca banca s *ie obligat a plti dob<nzi "ai "ari pentru resursele atrase. A doua situa-ie6 denu"it risc de transformare6 poate *i prevenit prin analiza5 resurselor 'i plasa"entelor n *unc-ie de e;igibilitatea lor real 'i nu %uridic >de pild6 depozitele la vedere sunt6 de regul6 "ai stabile dec<t depozitele la ter"en6 sau conturile debitoare ale clien-ilor pe ter"en scurt sunt deseori "ai i"obilizate dec<t creditele cu scaden- "ai ndeprtat?G 'i inova-iilor *inanciare din ulti"ii ani ale bncii6 ast*el5 "rind riscul de nelichiditate prin dezvoltarea anga%a"entelor de credit6 "ic'or<ndu8l prin dezvoltarea pie-elor secundare de crean-e negociabile. )rans*or"area resurselor cu scaden- "ic6 n plasa"ente cu scaden- "are pentru a putea *ace *a- crizei de lichiditate ntr8un ti"p scurt 'i cu costuri sczute este speci*ic "anage"entului bancar . &anage"entul bancar trebuie s rezolve trei aspecte ale riscului de lichiditate6 'i anu"e5 s se prote%eze "potriva riscului de lichiditate6 s "soare riscul de lichiditate 'i s gestioneze riscul de lichiditate.

2.1 !ndicatori de msurare a riscului de lichiditate


2atorit li"itelor in*or"a-ionale ale situa-iei *lu;ului de nu"erar6 anali'tii bancari utilizeaz o serie de indicatori pentru "surarea lichidit-ii. /ncile co"erciale pstreaz n "od nor"al ntre 2. 'i 3.A din depozite sub *or" de *onduri lichide. $rincipalii indicatori analiza-i 'i calcula-i pentru analiza lichidit-ii reprezint rate de re*erin- ale lichidit-ii5 B lichiditatea global K re*lect posibilitatea ele"entelor patri"oniale de activ de a se trans*or"a pe ter"en scurt n lichidit-i6 pentru a satis*ace obliga-iile de pl-i e;igibileG B lichiditatea imediat(de trezorerie) K re*lect posibilitatea ele"entelor patri"oniale de trezorerie >nu"erar6 cont current al /=R? de a *ace *a- datoriilor pe ter"en scurtG lichiditatea n funcie de total depozite K care re*lect posibilitatea ele"entelor patri"oniale de activ de a *ace *a- datoriilor reprezent<nd totalul depozitelorG B lichiditatea n funcie de total depozite i mprumuturi K care re*lect posibilitatea ele"entelor patri"oniale de activ de a *ace *a- datoriilor reprezent<nd totalul depozitelor 'i "pru"uturilorG B raportul total de credite H total depozite K re*lect propor-ia din resursele atrase de la deponen-i care este "pru"utat altor clien-i. @n condi-iile n care acest raport este subunitar6 se spune c banca are o lichiditate stocat6 deci se bazeaz pe propriile resurse n acordarea creditelor6 iar c<nd raportul devine supraunitar se spune c banca se bazeaz pe un regi" de "anage"ent al pasivelor6 adic 'i asigur o bun parte din resurse pentru acordarea creditelor prin opera-iuni de "pru"ut. )rezoreria deter"in 'i e;punerea bncii n *unc-ie de depozitele la vedere 'i total depozite>raportul dintre acestea? K care e;pri" tendin-a de evolu-ie a depozitelor la ter"en co"parativ cu cea a disponibilit-ilor la vedere cu in*luen- asupra stabilit-ii resurselor 'i nivelului costurilor. Al-i indicatori care sunt calcula-i pentru esti"area riscului de lichiditate5

A. Grupa pasivelor nete C pri"a grup de indicatori de lichiditate are ( co"ponente distincte ce pot *i calculate pe baza acelora'i date6 respectiv detalierea pe benzi de scaden-e a pasivelor 'i a activelor bancare5 pasive nete si"ple6 pasive nete cu"ulate6 indicele lichidit-ii 'i trans*or"area "edie a scaden-elor. 1. Pasivele nete simple6 respectiv di*eren-a ntre activele 'i pasivele cu aceea'i scaden- 'i e;pri" "sura n care activele scadente acoper pasivele scadente. )abelul de "ai %os prezint un e;e"plu de calcul5 )abel 15 Calculul pasivelor nete si"ple =r. $erioada>$? Active $asive $asive nete si"ple 1. $L1 lun 125 225 1.. 2. 1 lunL$L3 luni 15. 2.. 5. 3. 3 luniL$L6 luni 2I5 125 815. )otal 55. 55. 8 $roble"e de gestiune apar "ai ales acolo unde pasivele nete si"ple sunt positive6 cci pentru acoperirea lor banca trebuie s gseasc resurse supli"entare. @n plus6 repartizarea pe coloan a se"nului pasivelor ne poate da in*or"a-ii supli"entare re*eritoare la trans*or"area scaden-elor practicate de banc. 2e regul6 trans*o"area scaden-elor este cea clasic5 resursele "obilizate preponderant pe ter"en scurt pentru *inan-area unor plasa"ente preponderant pe ter"en lung. 2. Pasivele nete cumulate se calculeaz ca di*eren- ntre pasivele 'i activele cu"ulate corespunztoare *iecrei benzi de scaden-. )abel 25 Calculul pasivelor nete cu"ulate =r. $erioad>$? Active Active $asive $asive $asive nete cu"ulate cu"ulate cu"ulate 1. $L 1 lun 125 125 225 225 1.. 2. 1 lunL$L3 luni 15. 2I5 2.. (25 15. 3. 3 luniL$L 6 luni 2I5 55. 125 55. 8 )otal 55. 8 55. 8 8 $asivele nete cu"ulate sunt *olosite pentru a se"nala perioada de "a;i" nevoie de lichiditate. Ast*el6 din e;e"plu de "ai sus rezult c banca va nreistra un de*icit de lichiditate pentru perioadele cuprinse ntre . 'i 3 luni6 iar "a;i"ul va *i atins peste 3 luni av<nd nivelul de 15.. 3. Indicele de lichiditate (I ) K reprezint raportul dintre su"a pasivelor 'i su"a activelor6 a"bele ponderate cu nu"rul "ediu de zile sau cu nu"rul curent al grupei de scaden-e respective. 2ac indicele de lichiditate este5 M 1 K banca nu trebuie s *ac trans*or"are de scaden-G L 1 K banca *ace trans*or"area din pasive pe ter"en scurt n active pe ter"en lung6 n condi-iile curbei cresctoare a dob<nziiG N 1 K banca trans*or" pasivele pe ter"en lung n active pe ter"en scurt6 rezult<nd riscul de lichiditate. @n tabelul de "ai %os este prezentat un "odel de calcul al !7 utiliz<nd ponderea cu nu"rul curent al perioadei scadente respective5 )abelul 3 K Calculul indicelui de lichiditate

1.

=r. 1. 2. 3.

$erioada>$?

Active

$L1 lun 125 225 1 lunL$L3 luni 15. 2.. 3 luniL$L6 luni 2I5 125 )otal 55. 55. @n *unc-ie de aceste date vo" avea5 1... = .. !7M 125. Oaloarea opti" a unui indicator este 1 sau 1..A. @n cazul nostru vo" aprecia c banca are o lichiditate adecvat cu posibilitate de "bunt-ire. !" #ransformarea medie a scadenelor Acest indicator e;pri">n nu"r de zile6 de luni sau de ani? di*eren-a ntre scaden-a "edie ponderat a activelor bancare 'i cea a pasivelor bancare. $ctive ponderate Pasive ponderate #% = #otal active #otal pasive )abelul (. $ondere $erioad>$? Active Active $asive $asive ponderate ponderate ..5 $L1 lun 125 62.5 225 112.5 1.5 1 lunL$L3 luni 15. 225 2.. 3.. 3.. 3 luniL$L6 luni 2I5 25 125 3I5 )otal 55. 1112.5 55. I I.5 Oaloarea acestui indicator va *i5 1112.5 I I.5 #% = = 2..22 1.(31 = ..5#>luni ? 55. 55. Se apreciaz c n acest e;e"plu s8a *olosit ca siste" de ponderare durata "edie a *iecrei perioade>benzi?6 e;pri"at n luni>adic ..561.56 3?6 rezultatul e;pri"<ndu8se de ase"enea n luni. ,a- de ceilal-i 3 indicatori prezenta-i anterior6 trans*or"area "edie a scaden-elor sugereaz "ai bine riscul de lichiditate6 deoarece per"ite e;pri"area n unit-i de ti"p a trans*or"rii practice. B. Grupa lichiditii imediate 1? Poziia lichiditii K indicator derivat din practica gestiunii de trezorerie6 a crui valoare se deter"in ca di*eren- ntre activele lichide 'i pasivele i"ediate. Active lichideM Contul curent la /anca Central P $lasa"ente scadente de ncasat $asive i"ediateM 2epozite volatile P @"pru"uturi scadente de ra"bursat 0n e;e"plu si"pli*icat este prezentat n ur"torul tabel5

Active ponderate 125 3.. 25 125.

$asive

$asive ponderate 225 (.. 3I5 1...

11

Spt "<na . 186 I813 1(82. 2182I 2 83.

Active lichide Contul curent la /anca Central 1 15. 2.. 1I5 25. 22.

$lasa". Scadente de ncasat 2 12.. 1I5. 1 .. 1 2. 1I5.

)otal 3M1P2 135. 1#5. 1#I5 2.I. 1#I.

2epozit e volatile ( 1I5. 1 .. 15.. 1(5. 13..

$asive i"ediate @"pru"uturi )otal scadente de ra"bursat 5 6M(P5 36. 211. 35. 215. 3.. 1 .. 23. 16 . 22. 152.

7ichidit-i IM386 8I6. 82.. 1I5 3#. (5.

2aca pozi-ia de lichiditate este negativ6 activele lichide sunt insu*iciente pentru onorarea integral a obliga-iilor6 banca recurge la "pru"uturi de pe pia-a interbancar6 de la banca central sau lichidarea unor active de porto*oliu nainte de ter"en. 2ac pozi-ia lichidit-ii este pozitiv6 e;cedentul de lichiditate peste li"ita ad"isibil se plaseaz pe ter"en scurt n depozite pe pia-a interbancar. =ivelul opti" este de 15A6 dar variaz n *unc-ie de gradul de dezvolatare a pie-elor *inanciare secundare 'i de volatilitatea depozitelor la vedere. @n Ro"<nia valoarea lui ar trebui s *ie "ai "are date *iind condi-iile *inanciare. 2? &radul de indatorare pe termen scurt Acest indicator6 din pris"a lichidit-ii6 se calculeaz pentru perioade *oarte scurte de ti"p 'i pe benzi de scaden-. Raportul de re*er la pozi-ia considerat a anga%rii *a- de pia- 'i vizeaz raportul dintre solicitrile noi *a- de pia-6 prile% de noi anga%ri *a- de pia- 'i "pru"uturile scadente6 prile% de dezanga%are. %olicitari noi pe piata creditului Rata M imprumuturi scadente fata de piata creditului &ri"ea acestui indicator trebuie s se situeze aproape de valoarea 16 aceasta nse"n<nd un echilibru ntre noile solicitri de credite 'i "pru"uturile scadente. @n cazul n care raportul are valori supraunitare6 banca se a*l n postura de a *i nevoit s atrag resurse. @n cazul invers6 valoarea subunitar a raportului6 banca se a*l n ipostaza de surplus de resurse pe care trebuie s le *ructi*ice n condi-ii de "a;i" pro*itabilitate 'i "ini" de risc.

2.2 "rote#area mpotri$a riscului de lichiditate


/ncile au posibilitatea ca prin *olosirea unor tehnici speci*ice s reduc riscul de lichiditate. Aceste tehnici vizeaz resursele 'i plasa"entele bncii. )ehnicile sunt ur"toarele5 Atragerea depozitelor de la populaie Acordarea de credite de ctre bnci presupune alocarea unor su"e pe care acestea le au sub *or" de depozite atrase. Riscul de lichiditate apare atunci c<nd bene*iciarii de credite nu ra"burseaz creditele la ter"enele prevzute n contract >la ora actual criza econo"ic cauzeaz disponibilizri "asive n industrie. Ast*el apare condi-ia nera"bursrilor de ctre bene*iciarii de credite?. 12

/ncile care pot s atrag depozite de la popula-ie ntr8un volu" *oarte "are sunt "ai pu-in ngri%orate de nera"bursrile n ter"en de la bene*iciarii de credite. $entru bncile "ai "ici proble"a este "ai di*icil6 acestea trebuind s8'i acopere uneori n ntregi"e nera"bursrile prin apelarea la credite de re*inan-are de la /anca =a-ional sau la "pru"uturi pe pia-a interbancar. Atragerea resurselor >depozitelor? este pentru banc o surs sigur pentru "en-inerea unei "ase de lichidit-i. Cutarea unor depozite stabile /ncile sunt interesate n pro"ovarea unor produse prin care s8'i constituie depozite stabile >depozite la ter"en6 certi*icate de depozite etc.?. 2in punctul de vedere al rentabilit-ii6 acest lucru di"inueaz6 riscul de lichiditate deoarece retragerea depozitelor nu se poate *ace inopinat >deponen-ii vor pri"i dob<nzi "ai "ici?. Stabilitatea depozitelor per"ite bncilor s *ac investi-ii pe ter"en lung6 care aduc "ai "ult pro*it bncii. Creterea fondurilor proprii &a%orarea capitalului social 'i i"plicit a *ondurilor proprii deter"in bncile s8'i "reasc lichidit-ile 'i puterea lor *inanciar6 av<nd posibilitatea de a *ace investi-ii pe ter"en lung din *ondurile proprii >de obicei "a%orarea de capital se anun- de ctre banc *iind pentru clien-i o garan-ie a stabilit-ii bncii?. Refinanarea Const n cedarea6 ga%area sau concesionarea unor titluri de crean-e pe care banca le are n porto*oliul ei6 n schi"bul lichidit-ilor de care are nevoie. $entru a dispune de aceste titluri6 bncile *ie *ac investi-ii n titluri de valoare6 *ie accept ca garan-ii titluri de valoare6 n procesul de acordare a creditelor. )ehnicile privind plasa"entele bncii vizeaz n "od e;clusiv gestiunea tezaurului bncii. +estionarea tezaurului unei bnci nsea"n a asigura n "od continuu un echilibru ntre lichidit-i 'i plasa"ente. Acest lucru presupune5 a") Prevederea evoluiei zilnice a intrrilor i ieirilor de fonduri i deci a soldului net al bncii la sf'ritul zilei( )oate opera-iunile *cute de banc se "aterializeaz sub *or"a unor solduri creditoare sau debitoare *a- de /anca =a-ional. Ad"inistratorul trezoreriei trebuie s prevad din ti"p acest sold pe care l va respecta *c<nd diverse opera-iuni bancare. Acest sold va trebui s *ie creditor pentru a asigura rezervele obligatorii la /anca =a-ional. b") $coperirea deficitelor i plasarea e)cedentelor( 2e*icitul ntre soldul rezultat la s*<r'itul zilei 'i cel prevzut se acoper cu un "pru"ut *ie de pe pia-a interbancar6 *ie de la /anca =a-ional. 3;cedentele rezultate vor *i plasate pe pia-a interbancar6 sau vor *i utilizate pentru rezolvarea unor obliga-ii ale bncii n avans6 n cazul n care se preconizeaz o cre'tere a ratei dob<nzii. $rin aceste opera-iuni trezoreria asigur at<t rezervele "ini"e obligatorii6 c<t 'i respectarea raportului de lichiditate i"pus de autorit-i.

13

Cap. . !etode i tehnici de gestiune a Riscului de lichiditate


3.1 %ehnici &i instrumente folosite pentru managementul riscului de lichiditate
&anage"entul lichidit-ii reprezint una dintre cele "ai i"portante sarcini pentru conducerea unei bnci. C banc este considerat lichid dac are asigurat accesul la *onduri care pot *i utilizate i"ediat6 la un cost rezonabil6 n "o"entul n care acestea sunt necesare. $entru toate bncile "en-inerea unui grad adecvat de lichiditate este i"portant 'i pentru "ini"izarea riscului de lichiditate6 datorat riscului de contagiune prin decontrile interbancare. @n opinia lui Corneliu /en-e6 pentru gestionarea corect a lichidit-ii banca *olose'te ur"toarele "etode5 Achiziionarea de titluri "obligaiuni#$ e"ise cu o op-iune de cu"prare nainte de scaden- la un pre fi)6 cunoscut dinainte. Aici se eli"in riscul de pia- la lichidarea titlului 'i se "re'te lichidarea obliga-iunilor. %iaa de capital$ pentru acoperirea unor nevoi de lichiditate >"ai ales pe ter"en lung?6 prin e"isiuni proprii de obliga-iuni6 sau pia-a "onetar n sens larg6 pentru e"isiunea de titluri pe ter"en scurt. Rezerva minim obligatorie$ este constituit la /=R6 at<t pentru "i%loacele n lei6 c<t 'i pentru cele n valut. $roble"ele de care se love'te conducerea unei bnci n asigurarea lichidit-ii provin din *aptul c rareori cererea de lichiditate este egal cu o*erta de lichiditate la un anu"it "o"ent n ti"p. /anca se a*l n per"anen- n e;ces sau de*icit de lichiditate 'i trebuie s e;iste un echilibru ntre lichiditate 'i pro*itabilitate. Cu c<t "ai "ari vor *i *ondurile "en-inute disponibile pentru a satis*ace necesarul de lichiditate6 cu at<t "ai "ic va *i pro*itabilitatea bncii. @n opinia lui !on =i-u rezolvarea proble"elor de lichiditate depinde 'i de costurile i"plicate e*ectiv sau poten-iale. Aici se includ costul cu dob<nda la *ondurile "pru"utate6 costurile de tranzac-ie dar 'i costul de oportunitate sub *or"a c<'tigurilor viitoare la care se renun- atunci c<nd se v<nd active productive pentru a ob-ine lichiditate. 2in alt punct de vedere analizat de ctre !on =i-u6 "anage"entul lichidit-ii depinde de riscul varia-iei dob<nzilor 'i de riscul ca *ondurile lichide s nu *ie disponibile n volu"ul necesar bncii. 2ac ratele dob<nzii cresc6 valoarea activelor *inanciare pe care banca inten-ioneaz s le v<nd pentru a ob-ine lichidit-i va scdea6 iar unele trebuie v<ndute n pierdere. @n aceast situa-ie6 nu nu"ai c banca va ob-ine "ai pu-ine *onduri lichide 6 dar va pierde 'i din reducerea c<'tigurilor sale. 2ac "pru"uttorii de lichidit-i consider c banca 'i asu" riscuri "ai "ulte ca nainte6 banca va *i *or-at s plteasc dob<nzi "ai "ari pentru "pru"uturile de *onduri lichide6 iar unii creditori vor re*uza "pru"utarea *ondurilor lichide. &anage"entul riscului de lichiditate se des*'oar dup ur"toarele principii5 o !n*or"area operativ a conducerii bncii asupra situa-iei lichidit-ii6 prin "ai "ulte raportri ca de e;e"plu5 8 Situa-ia zilnic a contului curent n lei la /=R 'i a nu"erarului e;istent n casieriile bncii 8 Situa-ia zilnic a depozitelor interbancare atrase 'i plasate n lei 1(

o o o o o o o o

8 Situa-ia zilnic a evolu-iei resurselor atrase de la clien-ii nebancari 8 Situa-ia spt"<nal a porto*oliului de certi*icate de trezorerie 8 Situa-ia zilnic a depozitelor n su"e i"portante atrase de la persoane %uridice 8 Situa-ia zilnic a v<nzrilorHcu"prrilor de valut e*ectuat de clien-i 8 Situa-ia dob<nzilor n lei 'i valut practicate de celelalte bnci co"erciale +estionarea lichidit-ii printr8un siste" co"puterizat de scaden-are n care sunt cuprinse ncasrile 'i pl-ile esti"ate pe baza prognozelor e*ectuate. 0r"rirea per"anent a structurii ncasrilor 'i pl-ilor Realizarea unor si"ulri pe calculator ale evolu-iei contului curent al bncii deschis la /=R Atragerea resurselor &en-inerea unui stoc de active lichide6 at<t n lei c<t 'i n valut 0r"rirea per"anent a dob<nzilor o*erite de celelalte bnci 'i a%ustarea c<nd este necesar a dob<nzilor institu-iei Corectarea intrrilorHie'irilor "ari n lei sau valut Realizarea unei politici adecvate de "ar4eting pentru "en-inerea 'i ob-inerea de noi depozite interbancare necesare des*'urrii activit-ii at<t pe pia-a "onetar local6 c<t 'i pe cea interna-ional6 pentru a *ace *a- unor situa-ii speciale.

$entru a controla riscul de lichiditate6 conducerea /ncii Co"erciale Ro"<ne6 de e;e"plu a i"pus anu"ite li"ite6 prin inter"ediul unor regle"entri interne corelate evident cu regle"entrile privind lichiditatea6 i"puse de banca central a bncilor co"erciale. $entru lei5 o 7i"ita "ini" a su"ei investite n titluri de stat este de 2.Adin totalul activelor n lei o 7i"ita "ini" a su"ei plasate pe pia-a interbancar6 n contul de R&C la /=R 'i n cash este de 2.A din totalul activelor n lei o 7i"ita "a;i" a creditelor ctre persoanele %uridice 'i *izice este de 55A din totalul activelor n lei. o $erioada "a;i" pentru plasa"ente interbancare este de 6 luni pentru "a;i"u" 2.A din toalul depozitelor n lei o 2i*eren-a dintre plasa"ente 'i resurse trebuie s *ie pozitiv n perioada 18I zile p<n la scaden- $entru valut5 o 7i"ita "ini" a su"ei plasate pe pia-a interbancar6 n contul de R&C la /=R 'i n cash este de 3.A din totalul activelor n valut o 7i"ita "a;i" a creditelor ctre persoanele %uridice 'i *izice este de 5.A din totalul activelor n valut. o /anca trebuie s "en-in per"anent o su" de 1. "ilioane 0S2 n depozite overnight 'i 1. "ilioane 30R n depozite to"8ne;t o $erioada "a;i" pentru plasa"ente interbancare este de 3 luni6 pentru "a;i"u" 1.A din totalul depozitelor n valut

15

3.2 'estiunea riscului de lichiditate


@n "od practic6 gestiunea riscului de lichiditate al unei bnci const n5 Q cedarea6 ipotecarea sau ga%area titlurilor de crean- din porto*oliul bncii *r a su*eri pierderi e;cesive. Q gsirea unor resurse noi cu costuri "ult in*erioare randa"entului "ediu al investi-iilor bncii. +estiunea riscului de lichiditate distinge5 Q gestiunea pe termen scurt( per"ite "surarea cu precizie a riscului de lichiditate a bncii. Q gestiune trezoreriei( per"ite deter"inarea unei structuri opti"e a activului bncii >banca s nu nregistreze pierderi?. Q gestiune pe termen lung( per"ite bncii s elaboreze politica ei de creditare. +estiunea riscului de lichiditate pe ter"en lung sau scurt are un scop bine deter"inat6 acela de a gsi ci de acces pentru banc pe di*erite pie-e6 care s8i per"it o a%ustare rapid a gra*icului de scaden-e active8pasive cu "ini"u" de cheltuieli. Gestiunea trezoreriei const n gestiunea activelor 'i pasivelor de-inute at<t n "oned6 c<t 'i n valut6 respect<nd nor"ele "onetare 'i valutare i"puse de autorit-i. )rezoreria este considerat un centru de pro*it care trebuie s contribuie la *el ca celelalte activit-i ale bncii la ob-inerea pro*itului bancar. &a;i"izarea pro*itului depinde at<t de evolu-ia dob<nzilor pe perioada considerat6 c<t 'i de structura activului bncii. 2ac se anticipeaz o cre'tere a dob<nzilor pe perioada considerat6 banca va trebui s8'i creasc volu"ul de credite n detri"entul lichidit-ilor6 deci are loc asu"area riscului de lichiditate. $ro*itul supli"entar pe care banca l va pri"i prin "a%orarea volu"ului de credite va *i5 (") * r x (c @n care5 8 2$R M pro*itul supli"entar a*erent "a%orrii volu"ului de credite 8 r M rata dob<nzii pe perioada anticipat 8 2c M volu"ul supli"entar de credite pe care banca vrea s le anga%eze n perioada ur"toare. Gestiunea pe termen lung per"ite bncii s8'i *i;eze pla*oane pe di*erite categorii de active 'i pasive6 n *unc-ie de caracterul acestora5 lichide 'i nelichide6 stabile 'i volatile6 n *unc-ie de politica de creditare pe care aceasta vrea s o pro"oveze n viitor.

16

&raficul situaiei e)istente a unei bnci( AC)!O3 1. =u"erar 2. Rezerve e;cesive 3. Credite pe pia-a interbancar pe ter"en scurt (. )itluri de valoare 1. Rezerve obligatorii 2. Credite 3. Cldiri 'i echipa"ente (. !nvesti-ii *inanciare pe ter"en lung

$AS!O3 1. Costuri de disponibilit-i 2. 2epozite la vedere 3. @"pru"uturi pe ter"en scurt de pe pia-a interbancar 1. 2epozite la ter"en 2. Capital propriu

lichide

volatile

2isponibil de lichidit-i nelichide

stabile

Cre'terea "pru"uturilor prevzute

Cre'terea depozitelor prevzute 2epozite neprevzute

@"pru"uturi neprevzute

=ecesar de lichiditate

2ac di*eren-a ntre activele lichide 'i pasivele volatile este pozitiv6 atunci banca se a*l n situa-ia unei lichidit-i e;cesive. 2ac di*eren-a ar *i negativ6 banca ar avea proble"e privind lichiditatea ei. @n acest caz6 criza lichidit-ii poate *i corectat *ie apel<nd la "pru"uturi pe pia-a interbancar6 *ie *c<nd opera-iuni cu titlurile de valoare pe care le are n porto*oliul ei. 2in gra*ic rezult c banca a *inan-at "pru"uturile neprevzute pe sea"a e;cesului de lichidit-i pe care ea le8a avut6 dar 'i a depozitelor pe care nu le8a prevzut.. 2ac banca nu ar *i avut acest e;ces de lichidit-i6 ea ar *i trebuit s8'i acopere "pru"uturile neprevzute prin "obilizarea unor credite de pe pia-a interbancar. Se constat6 n acest caz6 c trezoreria a ur"rit asigurarea lichidit-ii bncii pe sea"a activelor ei lichide6 reduc<nd dependen-a bncii de resursele de pe pia-a interbancar 'i de re*inan-area de la /anca =a-ional.

1I

3.3 Reglementri pri$ind lichiditatea bancar


1. &ndicele de lichiditate K se poate deter"ina pe di*erite scaden-e >1 luna 6 1 an6 etc.? ca raport ntre activele 'i pasivele pe ter"en scurt. Cerin-ele prevd un "ini" de 1.. A. 2. Coeficientul fondurilor proprii i resurselor permanente K stabile'te un "ini" de 6. A pentru raportul dintre *ondurile proprii ale bncii plus resursele pe ter"en lung 'i utilizarea acestora n special prin credite 'i plasa"ente n titluri. )er"enul lung nsea"n peste 5 ani. 3. Rezervele minime obligatorii K Societ-ile bancare sunt obligate s constituie depozite n conturi la banca central6 n *unc-ie de nivelul depozitelor de-inute. Cuantu"ul rezervei "ini"e se stabile'te prin aplicarea ratei rezervei "ini"e6 stabilit de banca central6 la baza de calcul constituit din depozitele atrase. /aza de calcul poate cuprinde depozitele n "oned national 'i "oned strain la vedere 'i la ter"en6 dar 'i alte instru"ente de econo"isire sub *or" de titluri. Constituirea R&C genereaz pentru orice banc co"ercial dou e*ecte5 pe de o parte i li"iteaz posibilitatea de acordare a creditelor6 cu scderea corespunztoare a veniturilor rezultate din dob<nziG pe de alt parte i asigur lichiditatea "ini" necesar pentru *luen-a pl-ilor. 3ste necesar o plani*icare atent a rezervei "ini"e obligatorii. 2ac o banc co"ercial constituie rezerve "ai "ari dec<t cele obligatorii6 renun- practic la c<'tiguri >surplusul ne*iind purttor de dob<nd?6 iar dac ea nu 'i ndepline'te obliga-ia n ntregi"e de a constitui rezerve6 /=R recurge la dob<nzi penalizatoare *oarte "ari. (. 'ichiditatea valutar K cuprinde o serie de cerin-e privind resursele 'i utilizrile n valut ale bncilor. Aici se ncadreaz 'i rezervele "ini"e obligatorii pentru depozitele n valut. 7ichiditatea valutar poate *i pus n evident printr8un indicator nu"it gradul de lichiditate valutar. Acesta se deter"in ca raport ntre totalul activelor nete n valut ponderate 'i totalul acestora *ar ponderare. 5. Asigurarea depozitelor K aceast "sur este "ai co"ple; 'i vizeaz "ai "ulte aspecte privind gestiunea riscurilor bancare. 3a poate *i considerat ca o nor" de gestiune a riscului lichidit-ii n "sura n care o*er clien-ilor bncii o posibilitate de a dispune de su"ele din conturi n situa-ii e;tre"e. )otodat participarea bncii la un ast*el de siste" de asigurare duce la "bunt-irea i"aginii sale. @n practica bancar e;ist dou siste"e de asigurare5 a? siste"ul "utual8 care presupune rspunderea solidar pentru toate bncile "e"bre privind acoperirea depozitelor n caz de *ali"ent. b? Siste"ul asigurrilor organizate K care i"plic e;isten-a unui asigurator care ad"inistreaz *ondul de asigurare6 constituit prin aportul bncii asigurate. @n acest scop6 toate bncile sunt obligate s participe la constituirea unui *ond de asigurare a depozitelor care s despgubeasc total sau par-ial deponen-ii n caz de *ali"ent bancar. @n Ro"<nia *unc-ioneaz ,ondul de garantare a depozitelor care se constituie ca persoan %uridic de drept public. Scopul *ondului este de a garanta ra"bursarea depozitelor constituite la societ-ile bancare de ctre deponen-i persoane *izice. $rin depozit se n-elege orice sold creditor ce rezult din su"e depuse ntr8un cont bancar de orice tip6 deschis n nu"ele uneia sau "ai "ultor persoane6 supuse ra"bursrii de ctre deponen-i de ctre societ-ile bancare n con*or"itate cu legea 'i ter"enii contractuali. +arantarea se aplic 'i su"elor reprezentate de certi*icatele de depozit no"inative e"ise de societatea 1

bancar6 dar nu 'i la su"ele reprezentate de alte titluri de credit. ,ondul garanteaz toate depozitele 'i plasa"entele n certi*icate de depozit6 n lei 'i valut6 ale reziden-ilor 'i nereziden-ilor.

3.+ ,actori de risc


Riscul de lichiditate este deter"inat6 n special de trei *actori5 situa-ia bilan-ului bancar6 ncrederea n banc6 situa-ia general a pie-ei. 1. Situa-ia bilan-ului bancar K n cadrul *unc-iei de inter"ediar *inanciar6 bncile atrag resurse6 prin depozite n special 'i le plaseaz n pri"ul r<nd prin credite acordate. 7ipsa de lichiditate apare din necorelarea pe scaden-e a opera-iunilor active 'i pasive. 3;ist dou "otive "ai i"portante ce pot deter"ina aceast situa-ie. @n pri"ul r<nd6 resursele atrase de banc sub *or" de depozite au scaden-e "ai "ici dec<t plasa"entele bncii sub *or" de credite. 0n al doilea "otiv ce deter"in o ast*el de situa-ie l reprezint tendin-a bncii de a8'i cre'te pro*itul prin plasa"ente pe ter"en lung6 "ai bine re"unerate. 2e *apt6 banca ur"re'te s8'i plaseze c<t "ai rentabil resursele atrase. 2. @ncrederea n banc K ncrederea de care bene*iciaz banca n *a-a ter-ilor6 i per"ite acesteia s bene*icieze de oportunit-ile pie-ei n cele "ai bune condi-ii6 s8'i creasc rentabilitatea s8'i "bunt-easc lichiditatea 'i n aceste condi-ii s8'i consolideze n continuare i"aginea. @n sens invers6 o i"agine proast antreneaz o degradare a situa-iei *inanciare a bncii cu consecin-e negative asupra i"aginii. 3. Situa-ia general a pie-ei K nu ntodeauna criza de lichiditate este deter"inat de di*icult-ile interne ale bnci. 0neori pia-a este cea care trans*er o lips de lichiditate general la nivelul bncii. C ast*el de situa-ie pe piat poate sa apar n ur"a raportului dezechilibrat dintre cererea 'i o*erata de "oned sau n ur"a unei interven-ii energice pe pia-a autorit-ii "onetare.

1#

Cap. (. %ropuneri i modaliti de perfecionare a gestiunii Riscului de lichiditate


0na dintre conditiile principale necesare pentru "anage"entul e*icient al riscurilor bancare consta in stabilirea de structuri organizatorice adecvate6 bazate pe o conceptie clara din punct de vedere al raspunderii6 responsabilitati1or6 "onitorizarii si controlului in do"eniu. Ca in orice a*acere6 intr8o banca6 "anage"entul riscului este in pri"ul rand responsabilitatea consiliului de ad"inistratie si6 i"plicit6 a co"itetului de directie6 care reprezinta "anage"entul e;ecutiv. Cbiectivul *unda"ental al consiliului de ad"inistratie vizeaza tratarea riscurilor intr8o "aniera care sa intareasca veniturile actionarilor6 conco"itent cu "ini"izarea potentialelor daune6 avand in vedere in acelasi ti"p prote%area intereselor c1ientilor si personalului propriu. !n egala "asura6 consiliul trebuie sa se preocupe de asigurarea unui plan operational de supravietuire si re*acere in cazul producerii unor pagube6 indi*erent de precautiile luate. Responsabilitatea pentru "anage"entul zilnic al riscurilor ra"ane in sarcina echipei e;ecutive. &anage"entul riscurilor intr8o banca este6 in pri"ul rand6 responsabilitatea conducerii sale superioare si a conducerii e;ecutive6 care trebuie sa indeplineasca directivele conducerii de la var*. Conducerea superioara a bancii are ca pri" deziderat "a;i"izarea Jvalorii actionarilorJ6 dar6 in acelasi ti"p6 trebuie sa aiba in vedere cerintele c1ientilor6 salariatilor si societatii in coordonarea "anage"entului riscurilorR. $entru a realiza acest deziderat6 conducerea bancii trebuie sa8si stabileasca obiective clare in do"eniul gestionarii riscurilor. $entru a ur"ri riscul de lichiditate6 riscul ratei dob<nzii 'i riscul de pre- n cadrul bncii *unc-ioneaz K un comitet de gestionare a activelor i pasivelor" &en-inerea unei structuri 9granulare: a porto*oliului de plasa"ente presupune realizarea unui echilibru opti" al activelor dup gradul lor de risc. $e de alt parte6 bncile trebuie s ur"reasc diversi*icarea resurselor atrase6 n general6 'i a siste"ului de depozite. $rincipalele obiective ale unui siste" bun de "anage"ent al riscurilor vizeaza5 8 stabilirea unei de*initii co"un acceptate a JrisculuiJ si a tipurilor de risc6 care sa deter"ine elaborarea unei JhartiJ a riscurilor banciiG 8 evaluarea cuprinzatoare si continua a surselor e;istente si potentiale de riscuri interne si e;terneG 8 stabilirea unor responsabilitati clare in do"eniul "anage"entului riscurilor si a siste"ului de raportare6 pentru a evita con*uziile6 suprapunerea e*orturilor sau pierderea din vedere a unor aspecte i"portanteG 8 asigurarea unei transparente6 a unui siste" cuprinzator de in*or"are a conducerii si a unui siste" de "onitorizare si raportare6 care sa prezinte6 sa analizeze si sa co"unice e;punerile e*ective6 castigurile si pierderile care trebuie cunoscute si stocate pentru re*eriri viitoareG 8 elaborarea unui siste" de "asurare a per*or"antei *inanciare6 care sa ia in considerare pierderea prevazuta6 pierderea neprevazuta6 alocarea de capital pe *iecare risc6 acolo unde este posibil6 si veniturile a%ustate pentru *iecare riscG 8 de*inirea si utilizarea principiilor de diversi*icare a riscurilor si de "anage"ent al porto*oliuluiG

2.

8 elaborarea unui siste" de c1asi*icare a creditelor pe baza ratei anticipate de neper*or"antaG 8 stabilirea preturilor produselor si serviciilor6 luand in considerare toate ele"entele de "ai susG 8 identi*icarea inclinatieiHtolerantei in asu"area riscurilor si stabilirea li"itelor de e;punere in concordantaG 8 elaborarea unui cadru conceptual consistent6 in cadrul caruia sa se stabileasca obiectivele si sa se evalueze per*or"antele unitatilor de activitate6 produselor relatiilor cu c1ientii si salariatiiG 8 analizarea per"anenta a realizarilor si esecurilor siste"ului de "anage"ent al riscurilor si a%ustarea in con*or"itate a instru"entelor de controlG 8 stabilirea unui control independent de "anage"ent al riscurilor6 separat de initierea si derularea activitatiiG 8 asigurarea unui nivel pro*esional. si specializat al cunostintelor salariatilor in do"eniul neutralizarii si controlului di*eritelor tipuri de riscuri bancareG 8 "en-inerea unui grad adecvat de lichiditate de cStre toate bSncileG 8 "en-inerea la acela'i nivel a nevoilor de *inan-are viitoare 'i a noilor produc-iiG 8 stabilirea unor ra-ii sau pla*oane de *inan-are periodiceG 8 pla*onarea re*inan-rilor necesare pe unul sau "ai "ulte orizonturi *i;ateG 8 *inan-area anga%a"entelor pe toat durata lor de via-6 cu resurse pe ter"ene co"parabile6 pentru "ini"alizarea nevoilor de lichiditate prezente 'i viitoare.

21

Cap. ). *tudii de caz


-.1. .CR
Structura activelor 'i pasivelor a *ost analizat pe baza perioadei r"ase de scurs p<n la data contractual a scaden-ei. /anca ur"re'te "en-inerea unui echilibru ntre "aturit-ile plasa"entelor 'i scaden-ele surselor atrase. !n )abel este prezentata structura activelor si pasivelor in *unctie de perioada ra"asa de la s*arsitul anului *inanciar pana la data "aturitatii contractuale6 atat pentru anul *inanciar 2.1. cat si pentru 2..#. /anca isi evalueza lichiditatea prin5 8 analizarea structurii activelor6 in ceea ce priveste lichiditatea si vandabilitatea lorG 8 analizarea datoriilor >in ceea ce priveste volatilitatea lor? si a ele"entelor e;trabilantiere >i"plicand intrariHiesiri potentiale de *onduri?G 8 analizarea lichiditatii valutelor principale6 atat la nivel individual cat si agregat. $entru evaluarea si controlul riscului de lichiditate al porto*oliului /CR6 banca utilizeaza A7& >Ad"inistrarea activelor si pasivelor? concentrata pe deter"inarea unei structuri adecvate a bilantului6 prin corelarea resurselor si plasa"entelor in ceea ce priveste structura si scadenta lor. !n )abel se poate vedea evolutia raportului dintre activele lichide si datoriile clientelei >clienti bancari si nebancari? in *unctie de "o"entul in care sunt asteptate sa *ie recuperate sau decontate6 atat pe +rup cat si pe banca pentru anii *inanciari 2..# si 2.1..

22

-.2. /nicredit 0iriac


@n calitatea sa de persoan %uridic ce o*er servicii *inanciare6 /anca este e;pus riscului de lichiditate sau riscului de a nu i putea onora la scaden- obliga-iile de plat. Riscul de lichiditate include ur"toarele categorii5 T riscul lichidit-ii de necorelare K depinde de structura pe "aturit-i a ele"entelor bilan-iereG T riscul lichidit-ii contingente K deter"inat de co"porta"entul i"previzibil al clien-ilorG T riscul lichidit-ii de pia- K rezult din dis*unc-ionalitatea pie-ei "onetare deter"in<nd incapacitatea de a vinde active lichide la pre-ul pie-ei. $rin natura sa6 riscul de lichiditate este un risc siste"ic cu poten-ial de conta"inare la nivelul ntregului siste" bancar. $rin ur"are6 n vederea li"itrii poten-ialelor daune cauzate de proble"ele de lichiditate6 /anca evalueaz n per"anen- condi-iile "acroecono"ice6 cu accent asupra siste"ului bancar. Abordarea bncii privind lichiditatea este de a se asigura6 pe c<t posibil6 c va avea "ereu su*iciente lichidit-i pentru a rspunde obliga-iilor sale6 la scaden-6 at<t n condi-ii nor"ale c<t i n condi-ii de criz6 *r producerea de pierderi sau a*ectarea reputa-iei bncii. $entru "anage"entul riscului de lichiditate6 responsabil n banc este 2eparta"entul de Ad"inistrare active i pasive6 care raporteaz ctre C,C i Co"itetul de Ad"inistrare activelor i pasivelor >A7CC?. &anage"entul riscului de lichiditate este o proble" de opti"izare cu dou variabile n rela-ie direct >risc i venit?6 ast*el instru"entele lichide genereaz un venit sczut. 2in

23

aceast cauz abordarea bncii este "pr-it ntre "anage"entul lichidit-ii pe ter"en scurt i lichidit-ii pe ter"en "ediu i lung >lichiditate structural?. =ivelul lichidit-ii i"ediate este "onitorizat zilnic i n "od regulat se e*ectueaz teste prin si"ularea de scenarii care redau at<t condi-iile nor"ale c<t i condi-ii ne*avorabile ale pie-ei. )oate politicile i procedurile privind lichiditatea sunt revizuite i aprobate de A7CC. Raportul pozi-iilor zilnice6 incluz<nd orice e;cep-ie i ac-iune de re"ediere luat6 este prezentat periodic ctre A7CC6 care se ntrunete cel pu-in o dat pe lun.

-.3. .anca %ransil$ania


$ro*ilul de risc de lichiditate 8 este adoptat :"oderat: datorit structurii activelor 6 respectiv pasivelor bncii6 anu"e "i;ului de instru"ente de *ructi*icare a e;cedentelor te"porare de lichidit-i6 dar i a ponderii resurselor stabile6 atrase de la clien-i n totalul resurselor atrase. /anca gestioneaz lichiditatea la nivel centralizat. @n stabilirea tipurilor de instru"ente *olosite de trezorerie pentru *ructi*icarea e;cedentelor te"porare6 principiile principale sunt pro*itabilitatea i lichiditatea acestora. @n vederea a"eliorrii riscului de lichiditate6 /anca ur"rete per"anent atragerea de lichidit-i prin opera-iunile de trezorerie6 *inan-ri e;terne6 pie-e de capital6 etc. !ndicatorii de lichiditate ai /ncii )ransilvania sunt "en-inu-i la valori care s se ncadreze >con*or" siste"ului CA&$7? n cel "ai ne*avorabil caz n grupa 2. 2ease"enea6 se ur"rete 5 8 Corelarea rit"urilor de cretere resurse H plasa"ente G 8 $lasarea n active cu grade "ai reduse de risc >e;. creditele rapide *r garan-ii s8au redus n *avoarea creditelor cu garan-ii "ateriale?G 8 Creterea controlat a porto*oliului de credite G 8 Alocarea adecvat a capitaluluiG

-.+. .R(
&anage"entul lichidit-ii bncii are 2 co"ponente "a%ore5 8 &onitorizarea pozi-iei de lichiditate6 respectiv esti"area necesarului de *inan-are al bncii pe ter"en scurt6 "ediu i lung6 pe baza previziunilor i identi*icarea solu-iilor de *inan-are corespunztoareG 8 $lanurile de criz inclusiv o evaluare continu a poten-ialelor tendin-e6 eveni"ente i incertitudini care ar putea i"pacta lichiditatea bncii. @n ceea ce privete asigurarea lichidit-ii n "oned strin6 "anage"entul lichidit-ii bncii este bine integrat cu cel al Societe +enerale. C+A$ valideaz principiile de baz pentru organizarea i "anage"entul riscului de lichiditate6 valideaz progra"ele de *inan-are ale /ncii6 e;a"ineaz rapoartele de "onitorizare a pozi-iei de lichiditate6 respectiv esti"rile

2(

privind pozi-ia de lichiditate viitoare6 e;a"ineaz scenariile de criz i propune ac-iunile adecvate Co"itetului de 2irec-ie. /anca a "en-inut o structur echilibrat a resurselor 'i plasa"entelor6 chiar 'i n condi-iile n care pia-a ro"<neasc nu o*er nc posibilit-i de *inan-are pe ter"en "ediu 'i lung. $rintr8o politic *le;ibil de dob<nzi6 /anca 'i8a consolidat rela-iile cu deponen-ii o*erind dob<nzi atractive la produsele de econo"isire din ce n ce "ai diversi*icate.

-.-. C1C .an2


Strategia privind ad"inistrarea riscului de lichiditate $rin strategia riscului de lichiditate s8a ur"rit realizarea obiectivelor stabilite prin pro*ilul de risc6 respectiv5 T ncadrarea n li"itele se"ni*icative a ponderii activelor curente n pasivele curente pe ter"en scurt i a indicelui +A$ pe benzi de scaden-G T realizarea unui indicator al lichidit-ii la valori de peste nivelul de risc considerat se"ni*icativ. 2e ase"enea6 n con*or"itate cu prevederile =or"ei /.=.R. nr.1H2..1 >art. 2I6 pct. 1 si 2? privind lichiditatea bncilor6 cu "odi*icrile i co"pletrile ulterioare6 s8a elaborat FStrategia C3C /A=U8S.A. privind "anage"entul lichidit-ii i solu-ii pentru depirea cazurilor de criz 8 e;erci-iul *inanciar 2.. 96 trans"is /ncii =a-ionale a Ro"<niei. Av<nd n vedere c situa-iile de criz sunt deter"inate at<t de *actori e;ogeni c<t i de *actori endogeni /ncii6 acestea vor *i prent<"pinate prin "suri de "onitorizare per"anent a situa-iei lichidit-ii6 conco"itent cu "suri de prevenire a unei eventuale crize de lichiditate. $rincipalele obiective ale strategiei /ncii n ad"inistrarea riscului de lichiditate au *ost5 a? prevenirea i prent<"pinarea situa-iilor de crizG &etodele de prevenire i prent<"pinare a situa-iilor de criz s8au re*erit la ad"inistrarea riscului de lichiditate6 prin5 de*inirea pro*ilului de risc al lichidit-ii pe un orizont de ti"p li"itat i ncadrarea e;punerii /ncii n nivelul riscului de lichiditate prevzut de regle"entrile /ncii =a-ionale a Ro"<niei. b? elaborareaHadoptarea planurilor alternative i identi*icarea de solu-ii de ac-iune pentru depireaHre"edierea unor eventuale perioade de criz de lichiditate ale /nciiG $rin adoptarea planurilor alternative pentru ad"inistrarea riscului de lichiditate n situa-ii de criz6 /anca i8a asu"at "en-inerea lichidit-ii pe ter"en scurt i "ediu la un nivel opti"6 corelate cu strategia sa de risc6 ast*el nc<t s poat asigura creterea prudent a activelor i onorarea obliga-iilor sale6 *r a induce costuri inacceptabile. $rincipalul obiectiv al /ncii ntr8o situa-ie de criz de lichiditate l constituie onorarea anga%a"entelor sale n condi-ii opti"e de costuriHbene*icii i cu asigurarea constituirii rezervei "ini"e obligatorii. c? identi*icarea de solu-ii post8crizG 2up depirea crizei de lichiditate6 se vor avea n vedere liniile directoare privind re"edierea situa-iei i "surile post8criz6 n principal5 T deter"inarea cauzelor care au condus la criza de lichiditateG T analiza situa-iei /ncii n ti"pul crizei de lichiditate i ob-inerea de concluzii care s

25

conduc la "bunt-irea i per*ec-ionarea siste"elor in*or"a-ionaleHin*or"atice6 de control6 gestiune a riscurilor etc. Ad"inistrarea *unc-ionrii /ncii n perioada crizei de lichiditate6 depirea i "ini"izarea ur"rilor negative ale acesteia sunt asigurate de ctre Co"itetul de gestionare a crizei de lichiditate. $ro*ilul riscului de lichiditate @n ceeea ce privete riscul de lichiditate6 /anca a ur"rit ncadrarea ntr8un pro*il de risc sczut6 av<ndu8se n vedere para"etrii considera-i opti"i pentru /anc. Riscul de lichiditate a *ost gestionat con*or"5 8 $rocedurii interne privind ur"rirea i li"itarea riscului de lichiditate >n con*or"itate cu prevederile =or"elor /=R nr.1H2..16 cu co"pletrile i "odi*icrile ulterioare?G 8 Strategiei C3C /A=U8S.A. privind "anage"entul lichidit-ii i solu-ii pentru depirea cazurilor de criz 8 e;erci-iul *inanciar 2.. >care a avut drept scop asigurarea capabilit-ii /ncii de a8i ndeplini obliga-iile i n condi-ii adverse?G 8 Regle"entrii interne privind ad"inistrarea riscurilor se"ni*icative n cadrul /ncii >elaborat n con*or"itate cu prevederile =or"elor /=R nr.1IH2..3?. Regle"entrile de "ai sus au *ost elaborate n scopul "surrii riscului de lichiditate acceptat. $rin pro*ilul de risc6 /anca a "onitorizat 5 a. pozi-ia lichidit-ii /ncii5 8 !ndicatorul de lichiditate 8 deter"inat pe principiile =or"ei /=R nr.1H2..1. Acest indicator s8a deter"inat lunar at<t static >a*erent lunii ncheiate? c<t i n sens dina"ic >pe baza evolu-iei istorice a unui an? ur"rindu8se valoarea acestuia *a- de pragul "ini" acceptat de /anc. 8 $ro*ilul lichidit-ii prin inter"ediul analizei +.A.$. $ro*ilul lichidit-ii s8a realizat prin5 T distribu-ia pe benzi de scaden- a surselor i plasa"entelorG T deter"inarea valorilor absolute a +A$8ului pe benzi de scaden-G T calculul a trei dintre indicatorii de lichiditate "onitoriza-i lunar6 respectiv5 +A$ cu"ulat6 lichiditate curent pe ter"en scurt i indice +A$.

-.3. "iraeus .an2


Riscul de lichiditate asu"at de banca este de nivel "ediu>&?. $otrivit planului de a*aceri pentru perioada 2.1182.1(6 principalele obiective strategice cu i"pact asupra riscului de lichiditate sunt5 V gestionarea atenta a lichiditatii si pastrarea unui nivel opti" al activelor cu grad ridicat de lichiditateG V diversi*icarea "i;ului de *inantare si reducerea gradului de concentrare a surselor atraseG in acest sens6 $/R se va orienta catre depozitele de di"ensiuni reduse si standard6 cu volatilitate scazutaG V cresterea activitatii interbancare6 respectiv a volu"ului liniilor deschise cu alte institutii de credit6 in special prin plasa"ente catre acest seg"entG

26

V sustinerea activitatii de creditare prin auto*inantare6 pe baza resurselor atrase sub *or"a de depozite. $iraeus /an4 Ro"ania este constienta de *aptul ca pentru a putea sa8si des*asoare activitatea in conditii opti"e6 una dintre cerinte este sa asigure o lichiditate corespunzatoare. !n con*or"itate cu prevederile Regula"entului /=R nr. 1 H2..#6 cu "odi*icarile si co"pletarile ulterioare6 banca de*ineste garantiile *inanciare utilizate pentru scopul de obtinere de lichiditati de la /anca =ationala a Ro"aniei ast*el5 8 +arantiile *inanciare vor *i acele active eligibile pentru tranzactionare acceptate de /anca =ationala a Ro"aniei pentru e*ectuarea de operatiuni de piata "onetara. Aceste active eligibile sunt de*inite de /anca =ationala a Ro"aniei ca *iind titlurile de stat sau alte categorii stabilite in baza unei hotarari a Consiliului de Ad"inistratie al sau. Activele eligibile pentru tranzactionare si garantare trebuie sa indeplineasca ur"atoarele conditii in "od cu"ulativ5 a? sa *ie in proprietatea /anciiG b? sa nu *ie ga%ate sau sechestrateG c? sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii ce se doreste a *i e*ectuataG d? sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii e*ectuateG e? sa nu *ie e"ise de /anca. )otodata6 $/R a stabilit6 in cadrul unei proceduri *or"alizate6 o "etodologie detaliata pentru evaluarea capacitatii de contrabalansare si a perioadei de supravietuire in situatii de criza de lichiditate. /anca a de*init tipurile de active reprezentand capacitatea de contrabalansare pe ter"en *oarte scurt6 respective rezerva de lichiditate >liWuiditE bu**er?5 8 nu"erarul e;cedentar soldului "ini" de "entinut pentru acoperirea nevoilor unitatilor teritorialeG 8 titluri de stat libere de ga%G 8 rezerva "ini"a obligatorie6 in RC=6 in e;ces peste li"ita retinuta de 2. "ilioane de RC=6 pe ter"en de o sapta"ana6 in conditiile in care nu este vorba despre *inalul perioadei de "entinere a rezervei "ini"e obligatorii6 si ra"ane ti"p su*icient pentru re*acerea soldului de "entinut pana la *inalul perioadei de rezerva. =ivelul de declansare o*icial pentru re*acerea soldului rezervei obligatorii este "o"entul in care soldul ra"as de "entinut pana la s*arsitul perioadei devine "ai "are cu (.A *ata de soldul initial de "entinut pentru respectiva luna6 si pentru un nu"ar de "a;i"u" 1( zile calendaristice. 8 e;cesul de rezerva "ini"a obligatorie in RC= sau 30R.

2I

Concluzii
@nrut-irea lichidit-ii pe plan global s8a "ani*estat pronun-at 'i n Ro"<nia6 iar datoria e;tern pe ter"en scurt reprezint o real proble"6 dar aceasta este atenuat de anga%a"entele asu"ate de bncile8"a" ale principalelor nou institu-ii de credit cu capital strin de a8'i "en-ine e;punerea *a- de Ro"<niaX1Y. $e l<ng aceste anga%a"ente6 pentru a di"inua riscurile de lichiditate generate de 'ocurile e;terne sau din cauze interne6 s8au luat 'i alte "suri precu" acordurile de *inan-are e;tern cu ,&! 'i 03 precu" 'i cu alte institu-ii *inanciare e;terne. @n ulti"ii 5 ani6 lichiditatea siste"ului bancar a nregistrat un trend descendent av<nd n vedere c principala surs de *inan-are a activelor institu-iilor de credit6 adic depozitele atrase de la co"panii 'i popula-ie au avut o pondere n pasiv tot "ai "ic. $<n n 2..# acest indicator avea valori de peste 2 la sut >"ai e;act 263# la sut n iunie 2..#?6 iar apoi a avut o scdere de p<n la un punct procentual. @n *ebruarie 2.1. acest indicator avea valoarea de 163I la sut 6 re*lect<nd proble"ele de lichiditate din econo"ie6 dar se a*l nc peste nivelul "ini" i"pus de 1 la sut. $entru a asigura lichiditate n siste"6 /=R a luat anu"ite "suri pruden-iale6 di"inu<nd rata "ini" obligatorie6 bncile au putut s atrag lichiditate prin apelarea la *acilit-ile de creditare 'i toate bncile au *ost obligate s prezinte un plan alternativ de *inan-are n care s detalieze strategiile de ad"inistrare a riscului de lichiditate n condi-ii de criz. )oate aceste "suri au *ost luate deoarece riscul de lichiditate este *oarte ridicat n aceast perioad6 principalele cauze *iind5 bncile "a" sunt ele nsele a*ectate de o lipsa de lichiditate datorit evolu-iei proprii sau a *ilialelor din alte -ri pro*ilul de risc al Ro"<niei este nrut-it iar bncile "a"e ar putea s 'i retrag sus-inerea. $ri"a de risc pentru -rile din 3uropa Central 'i de 3st a crescut 'i prezint o provocare pentru siste"ul bancar ro"<nesc deoarece aceste resurse sunt "ai greu de nlocuit.
X1Y 2eclara-ia bncilor participante la reuniunea de la Oiena6 26 "artie 2..#6 recon*ir"at la nt<lnirea de la /ru;elles din 1# "ai 2..#

Bibliografie$
1.

&agdalena Rdulescu* +anagementul performanelor i riscurilor

bancare n conte)tul crizelor bancare i configurrii sistemelor bancare actuale6 3d Sitech6 Craiova6 2..#
2.

2nil =. /erea A.6 +anagement bancar,-undamente i orientri6 !on =i-u* +anagementul riscului bancar6 3ditura 3;pert6 /ucure'ti6 &aricica Stoica6 +anagement bancar6 3ditura 3cono"ic6 Corneliu /en-e6 &estiunea i contabilitatea instituiilor de credit* Oasile 2edu6 &estiune i audit bancar6 3d. =a-ional6 /ucure'ti6 http5HHDDD.de;;.ro 8 2ic-ionar *inanciar online DDD.4ri"4et.ro K 2ic-ionar bancar ..."biblioteca"ase"ro DDD.acurs.blogspot.co"H2.. H.1Hclasi*icarea8riscurilor8bancare8 http5HHDDD.econo"ica."dHdictionar8econo"icHriscuri8bancare.ht"l DDD.bnr.ro

3d. 3cono"ic6 /ucure'ti6 2...


3.

2...
(.

/ucure'ti6 1###
5.

3ditura 0niversitatea din Cradea6 Cradea6 2..


6.

2..1
I. . #. 1..

inV26.ht"l
11. 12.

2#