Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de socologie Anul III

CUPRINS Definirea antropologiei Istoria antropologiei Evolutionismul si C.Darwin Evolutinismul si H.Spencer Evolutionismul si E.B.Tylor Evolutionismul i !.H."organ Bi$liografie 1 1 3 3 6 # %

Definirea antropologiei
&ntropologia se ocup' cu stu(iul toate epocile tiin)ific al omului. Este o (isciplin' *olistic' (in (ou' puncte (e ve(ere+ se ocup' (e stu(iul tuturor oamenilor, (in i tratea-' toate (imensiunile umanit')ii. .e scurt, antropologia poate fi (efinit/ ca stu(iu al omului sau stiin)a umanit/)ii. E0ista 3 mari perspective asupra antropologiei+ 1. .erspectiva $iologic/1 2. Cea (e3a 23a in)elege antropologia ca o parte a (isciplinelor umaniste4antropologia filo-ofic/, (efinit/ ca stu(iu filo-ofic al omului1 3. 5ltima perspectiv/ prive te antropologia ca o (at na tere antropologiei culturale. 6n centrul antropologiei se afl' i(eea (e cultur' i i(eea c' aceasta repre-int' specia uman', c/ omul are capacitatea (e a concepe lumea sim$olic, (e a pre(a i 7nv/)a aceste sim$oluri i (e a transforma lumea pe $a-a lor. tiin)/ social/, alaturi (e sociologie, politologie, economie general/ i psi*ologie social/. &ceasta a

Istoria antropologiei
&ntropologia a (e$utat ca tiin)ifice 7n tiin)' a istoriei. Inspirat' (e triumful meto(ei i principii care pot fi tiin)ele naturale, antropologii secolului al 8I83lea consi(erau c'

fenomenele socio3culturale erau guvernate (e legi forme-e teorii

(escoperite. &ceast' convingere, e0istent' 7nc' 7nainte ca tiin)ele sociale s'3 i i meto(e, era (u$lat' (e vi-iunea iluminist' a umanit')ii, concomitent 7ncre-'toare 7n emanciparea socio3cultural' a oamenilor i critic' fa)' (e 7n(ep'rtarea acestora (e natura lor inocent'. &ceast' (u$l' sensi$ilitate, fa)' (e tra(i)ie antropologiei. 9/(/cinile antropologiei culturale pot fi (escoperite 7n :recia &ntic/1 Hero(ot , p/rintele istoriei concomitent cu al antropologiei culturale. & 7ncercat a3l influen)a pe &le0an(ru "ace(on s/ constituie un ;stat al lumii<. Dup/ c/(erea 9omei 7n sec = interesul pentru cultur/ a sc/-ut, astfel au intervenit aproape i fa)' (e mo(erni-are va caracteri-a 7ntot(euna (iscursul

1>>> (e ani (e interes pentru religie interesul pentru $iologie i altele.

i (ivinitate1 a$ia 7n sec 8= a ap/rut

Secolul al 8I83lea este caracteri-at (e (e-voltarea teoriilor evolu)ioniste, (eterministe, i mitologiste 7n e0plicare omului i culturii sale. Ca meto(ologie, stu(iul antropologic este v'-ut ca o anali-' a informa)iilor coro$orate (in scrieri istorice, ?urnale (e c'l'torii i specula)ii literar3filo-ofice. I(eea central' a antropologiei evolu)ioniste, care (omin' aceast' perioa(', este aceea c' este posi$il stu(iul formelor incipiente ale umanit')ii prin stu(ierea tri$urilor @primitive@, (eoarece acestea se afl' pe o treapt' inferioar' (e evolu)ie, informAn(u3ne astfel e0act asupra mo(ului 7n care ar'tam. 6n perioa(a (e la sfAr itul secolului al 8I83lea i 7nceputul secolului al 883lea se impune treptat meto(a etnografic' a cercet'rii vie)ii oamenilor prin locuirea pentru o perioa(' 7mpreun' cu ace tia i urm'rirea lor 7n(eaproape. Tot acum se formulea-' teoriile mo(erne 7n tiin)ele sociale (atorate lui Emile DurB*eim i "a0 Ce$er. Secolul 88 prile?uie te (iversificarea teoriilor antropologice pro(ucerea (e anali-e asupra unor teme antropologice. .rincipalele teorii antropologice ale epocii sunt cele (atorate lui H.Spencer, L.H.Morgan, E.B.Tylor, M.We er. De3a lungul istoriei, filosofi i oameni (e tiin)/ au 7ncercat s/ e0plice originile i varietatea speciilor (e pe ./mAnt. In timpul afirm/rii tiin)ei mo(erne 7n vestul Europei 7n secolele al 8=II3lea i al 8=III3lea, cre(in)a tuturor era c/ Dumne-eu crease toate organismele, mai mult sau mai put)n, a a cum e0ist/ ele ast/-i. Dar 7n acea perioa(/ a interesului crescAn( pentru stu(ierea fosilelor i a istoriei naturale, 7nceputurile mo(ernei teorii a evolu)ionismului 7ncep s/ se conture-e. Evolu)ionismul este concep)ia conform c'reia via)a i omul 7nsu i se afl' 7ntr3un proces continuu (e evolu)ie, guvernat (e legi ale naturii pe care acesta le poate cunoa te i cu a?utorul c'rora poate 7n)elege fenomenele (in ?ur. .otrivit acestei concep)ii, religiile au ap'rut ca urmare a neputin)ei oamenilor (e a3 i e0plica anumite fenomene cu a?utorul legilor naturii. 9olul -eilor ar fi tocmai acela (e a e0plica tot ceea ce (ep' e te puterea (e 7n)elegere a oamenilor. S3a trecut i

(e la acceptarea e0isten)ei unei lumi spirituale, al'turi (e cea material', la anumite personific'ri ale acesteia 7n fiin)e superioare numite D-ei<. "ai presus (e religie s3ar afla filo-ofia, iar cunoa terea prin cunoa terea complet'. tiin)' este consi(erat' a fi

E!ol"tionos#"l si C.Dar$in
6n secolul al 8I83lea, evolu)ionismul D tiin)ific< repre-entat (e $iologul C*arles Darwin i (iscipolii acestuia, consi(era c' 7ntreaga via)' (e pe p'mAnt poate fi e0plicat' prin conceptul (e evolu)ie. .rima celul' vie a ap'rut 7n mo( 7ntAmpl'tor 7n oceanul planetar, apoi s3a (e-voltat f'r' interven)ia lui Dumne-eu, (An( na tere tuturor speciilor care e0ist' ast'-i pe p'mAnt. In opinia lui Darwin, via)a nu este (ecAt o acer$/ competi)ie pentru supravie)uire pe $a-a unor resurse limitate, o lupt/ pentru *rana i teritoriu. In ca(rul unei comunit/)i e0ist/ 7ntot(eauna in(ivi-i in-estra)i cu anumite 7nsu iri care 7i transform/ 7n favori)i 7n lupta pentru supravie)uire i repro(ucere, 7nsu iri care vor fi transmise urma ilor. In acela i timp, cei mai pu)in noroco i vor sc/(ea 7n num/r, 7n acest fel supravie)uin( acei in(ivi-i care au mai multe anse (e a(aptare la me(iu. &ceast' concep)ie a fost preluat' i folosit' (e c'tre a(ep)ii ateismului 7n 7ncercarea lor (e a com$ate 7nv')'tura cre tin' privin( crearea lumii (e c'tre Dumne-eu, a a cum este (escoperit' 7n SfAnta Scriptur'. &st'-i se 7ncearc' o reconciliere 7ntre crea)ionism i evolu)ionism, 7n sensul unui crea)ionism evolutiv sau al unui evolu)ionism creator, ca lucrare (inamic' a lui Dumne-eu interioar' lumii, nu e0terioar' ei. Se trece, astfel, (e la confruntare la (ialog 7ntre tiin)' i religie. Ca urmare a acestor me(ita)ii i inova)ii (in $iologie va apare un curent filo-ofic evolu)ionist, repre-entat 7n special (e Her$ert Spencer.

E!ol"tionos#"l si H.Spencer
&cesta trece meto(ic tema evolu)ionismului prin 7ntreg spectrul filo-ofic, plecAn( (e la @primele principii@ (in lucrarea cu acela i titlu, continuAn( cu @.rincipiile $iologiei@, @.rincipiile sociologiei@ i 7nc*ein( cu @.rincipiile moralei, tiin)ei i esteticii@. E'r' 7n(oial', una (intre nout')ile semnificative propuse (e Spencer 5

este (efini)ia societ')ii 3 @grup de oameni n care indivizi diferii din punct de vedere al descendenei coopereaz@. Esen)ial pentru Spencer este faptul c' societatea presupune 7n acela i timp o entitate, 7n sensul c' are o @via)' proprie@ asemenea unui organism viu i presupune o cre tere continu'. Spencer caracteri-ea-' societatea primitiv' ca fiin( asem'n'toare organismelor simple, 7n care masa ce le alc'tuie te este ne(iferen)iat'. Dac' prin aceste sus)ineri, ce situea-' societ')ile primitive un(eva ?os pe scara evolu)iei societ')ii umane, Spencer (esc*i(e un ori-ont pentru evolu)ionismul antropologic, 7n)elegAn( societatea prin analogia organismului. Diver i factori influen)ea-', (up' Spencer, evolu)ia unei societ')i, cum ar fi factorii e0terni+ climatul, flora, fauna i factori interni+ tr's'turile fi-ice i suflete ti ca i sentimentele (ominante. 6ns' factorul principal ce (etermin' agregarea social' este consi(erat (e Spencer ca fiin( @nevoia (e cooperare@. 6n func)ie (e aceasta, unele societ')i sunt consi(erate @primitive@, aflate la $a-a unei sc'ri ierar*ice a (e-volt'rii. 6n ca-ul acestora, frica ar fi sentimentul (ominant, i ea (etermin' cooperarea. Erica fa)' (e cei vii (etermin' apari)ia @guvern'mAntului ceremonial i politic@, 7n timp ce frica (e cei mor)i (etermin' @guvern'mAntul religios@. Spencer a fost un gAn(itor care a influen)at masiv gAn(irea secolului 8I8. Ftim, cu certitu(ine, c' a (eterminat i(eile (espre societate care vor alc'tui la sfAr itul secolului 8I8 corpusul sociologiei france-e. Spencer a pus 7n mi care o para(igm', cea evolu)ionist', care a influen)at 7ntreaga mi care (e i(ei i3a aflat suportul i(eatic i antropologia european'. 6n aceast' para(igm' E.B.Tylor i G.Era-er. Sc*ema evolu)iei este uniliniar'1 (estinul umanit')ii este unul singur, acela (e a traversa (iferite sta(ii (e civili-a)ie pentru a atinge sta(iul civili-a)iei occi(entale. .rimitivii se afl' la limitele lumii civili-ate i @7n afara@ istoriei. Sunt popula)ii (espre care se spune c' nu au istorie, 7n sensul c' nu au atins sta(iu 7n care istoria prime te un sens, m'rturia fiin( lipsa unui patrimoniu istoric Hscrieri, ora e, cl/(iri pu$lice etc.I. .entru evolutioni ti, scopul stu(ierii lor este acela (e a

social', care 7n "area Britanie se va institu)ionali-a ca (isciplin' aca(emic' prin

cunoa te culturile

i mo(ul 7n care societ/)ile lor func)ionea-/1 ace tia fiin(

clasifica)i ca fiin( ;relicve vii< care a?ut/ la o mai $un/ 7ntelegere a propiului trecut, , a originilor socio3culturale.

E!ol"tionis#"l %i E.B.Tylor
In urma e0pe(i)iilor sale in "e0ic i S5&, E.B.Tylor, a?unge la conclu-ia c/ (ac/ @primitivii@ se afl' un(eva foarte ?os pe scara evolu)iei acest lucru nu 7nseamn' c' ei nu pose(' o religie. Tylor (emontea-' i(eea c' numai religiile clasice sunt religii 7n a(ev'ratul sens al cuvAntului. Jrice cre(in)' 7n fiin)e spirituale, cre(e Tylor, are acest statut1 e0ist' o identitate a spiritului uman, prin care se 7n)elege c' toi oamenii, primitivi sau civilizai, "gndesc i se comport dup aceleai legi". Tot Tylor este cel care pune $a-ele ani#is#"l"i& teorie pe care se fun(amentea-' 7ntregul s'u sistem. &nimismul este 7n primul rAn( o @(octrin' a sufletului@, e0tins' apoi la cre(in)a 7n @fiin)ele spirituale 7n general@. &ceast' cre(in)' are (ou' surse+ e0isten)a mor)ii i enigma vi-iunilor care apar 7n vise. &ceast' cre(in)' cunoa te (iferite gra(e (e evolu)ie+ sufletele mor)ilor (evin la 7nceput entit')i autonome iar apoi trec 7ntr3o evolu)ie uniliniar' la sta(iul (e @spirite@, pentru ca ulterior s' se metamorfo-e-e 7n -eit')i i 7n cele (in urm' 7n -eul creator. Din animismul primitiv, cre(e Tylor, s3au (esprins istoric (ou' (octrine+ cea a transmigr'rii sufletului, ce supravie)uie te 7n religiile civili-a)iilor (in &sia, i cea a e0isten)ei in(epen(ente a sufletului (up' moartea corpului, (octrin' ce supravie)uie te religia popoarelor civili-ate (e a-i, cre tinism. Ca o consecin)' a (octrinei animiste 2 atitu(ini (ominante s3ar fi conturat+ .rima se $a-ea-' pe presupunerea c' fiin)ele spirituale pot afecta i controla lumea natural' i (eci i (estinul oamenilor. Din aceast' cre(in)' a (epen(en)ei oamenilor (e fiin)ele spirituale s3au n'scut religiile, care au unificat practicile (e cA tigare a $un'voin)ei -eilor1 Cea (e3a (oua atitu(ine @specific' celor mai (e ?os sta(ii ale civili-a)iei i raselor cele mai inferioare@ e repre-entat' (e cre(in)a c' oamenii pot controla atAt for)ele (e natur' spiritual' cAt i pe cele (e natur' material', iar aceast' cre(in)' este cunoscut' su$ numele (e @magie@. "agia este,

(up' Tylor, principalul mi?loc (e st'pAnire a naturii 7n ca-ul primitivilor, iar rolul ei sca(e 7n raport (irect cu gra(ul (e evolu)ie al unei societ')i.

E!ol"tionis#"l %i L.H.Morgan
.rincipalul consi(erent al lui "organ este acela c/ familia a evoluat (e3a lungul istoriei parcurgAn( (iferite sta(ii ascen(ente+ (e la rela)iile primitive $a-ate pe @promiscuitate@, prin polian(rie i apoi prin poliginie c'tre familia monogam' patriar*al'. In urma stu(iilor efectuate 7n ca-ul in(ienilor iroc*e-i, "organ va (escrie (iferite sisteme particulare (e 7nru(ire, pe seama c/rora va (istinge 7ntre (ou' forme (ominante+ sistemul (escriptiv H$a-at pe @c's'toria (e grup@I, specific @*oar(elor@, i sistemul clasificator, acesta (in urm' fiin( temelia organi-'rii 7n clanuri. El va pune astfel $a-ele unui nou (omeniu, care va (eveni unul (intre cAmpurile clasice ale interoga)iei antropologice+ cel al sistemelor parentale. Scrierile sale (up' care societ')ile primitive sunt organi-ate pe $a-a 7nru(irii, 7n timp ce (oar cele civili-ate presupun fun(amente politice va face o lung' carier' 7n antropologia politic'. Evolu)ionismul este curentul 7n care anali-a tiin)ific/ (espre om, 7n calitate (e fiin)' social' i cultural', (evine o @para(igm'@, permi)An( legitimarea (isciplinei ca fiin( una (e sine st't'toare i relativ in(epen(ent' (e alte tiin)e sociale. Tot evolu)ionismului i se (atorea-' structurarea cAmpului (e interes a (isciplinei, a marilor ramuri, teme i concepte+ religia, magia, ta$uul, sistemele (e ru(enie, func)ia i raportul func)ional, etc. Dezvoltarea, n cea mai simpl i mai general form a sa, nseamn integrarea materiei i , implicit, risipirea micrii. Disoluia este, dinpotriv, acceptarea micrii i , implicit, dezintegrarea materiei. !."pencer#

BIBLI'(R)*IE www.wiBipe(ia.ro www.e3referate.ro i((.euro.u$$clu?.ro www.fituica.com