Sunteți pe pagina 1din 2

C.E.A.C. CHESTIONAR CLASA DIRIGINTE NR. ELEVI #.cel $ui" u" $%ri"te are studii su$eri are &.

cel $ui" u" $%ri"te are studii medii 'liceu abs lvit cu sau f%r% bacalaureat( ). cel $ui" u" $%ri"te are studii *e"erale'+ clase abs lvite( ,. "iciu" $%ri"te "u are studii *e"erale'+ clase abs lvite( #. Elevi di" familii cu "ivel ec " mic sc%0ut/ $e"tru care s1a !"t cmit d sarul de burs% s cial% i"difere"t dac% be"eficia0% de acesta sau "u i s1a $utut ac rda di" restricii fi"a"ciare &.Elevi cu $r bleme de sebite de s%"%tate ). Elevi care tr%iesc !" familii m " $are"tale ,. Elevi care tr%iesc !" *ri2a alt r rude 3. Elevi i"stitui "ali0ai sau !" $lasame"t familial #. sub )6 mi"ute &. !"tre )6 5i 76 de mi"ute ). $este 76 mi"ute #. cu d miciliul !" aceea5i l calitate cu 5c ala &. cu d miciliul !" alt% l calitate care fac "aveta 0il"ic ). di" alte l calit%i care stau !" *a0d% ,. di" alte l calit%i care stau !" i"ter"at Cu mi2l ace de tra"s$ rt !" c mu"8 #. $erma"e"t/ cu rar adecvat $r *ramului 5c lii &. $erma"e"t/ cu rar "eadecvat $r *ramului 5c lii ). tem$ rar Cu mi2l ace de tra"s$ rt s$ecial desti"ate 'tra"s$ rt 5c lar( #.$erma"e"t &. tem$ rar 9%r% mi2l ace de tra"s$ rt !" c mu"8 #. drum accesibil &. drum cu $eric le'treceri $%dure/ cale

I. Estimati distribuia efectivel r de elevi !" fu"cie de nivelul educaional al familiei

II.Dac% !" u"itate e-ist% elevi a$ari"."d u" r grupuri vulnerabile/ $reci0ai "um%rul de elevi di" fiecare *ru$ vul"erabil

III.4reci0ai distribuia elevil r !" fu"cie de tim$ul mediu de de$lasare la 5c al% IV.4reci0ai distribuia elevil r di" u"itate aflai !" urm%t arele situaii8

V. 4re0e"a mi2l acel r de tra"s$ rt $e"tru de$lasarea d miciliu15c al% a cadrel r didactice 5i elevil r

VI.Estimai $ "derea abs lve"il r clasel r termi"ale care au be"eficiat de consiliere, orientare colar i profesional, asisten psihopedagogic $e $arcursul cel r $atru a"i de studiu !" vederea $r fesi "ali0%riisau c "ti"u%rii educaiei !" ciclul urm%t r

ferat%/0 "% cu risc de i"u"daii sau !"0%$e0ire( #. "iciu"ul &. sub &: ).&3136: ,. 361;3: 3.$este;3:

VII.Num%r de elevi care au bi"ut $remii sau me"iu"i

9a0a 2udeea"%/ sect r #. lim$iade &. c "cursuri $e disci$li"e ). c "cursuri $e meserii ,.e-$ 0iii 3. c "cursuri s$ rtive sau artistice <u"ici$iul =ucure5ti #. lim$iade &. c "cursuri $e disci$li"e ). c "cursuri $e meserii ,.e-$ 0iii 3. c "cursuri s$ rtive sau artistice