Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES- VERBAL,

ncheiat azi, ..................................................................


Azi,......................................., elevii clasei( lor) ....................... au desfurat activitatea
scolara/extracolar/extracurricular
cu tema...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
Locul de desfurare a fost ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
La activitate a/au participat.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Obiectivele activitii au fost:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Desfurare ( poate fi prezentat succint, sub forma unui plan de idei principale):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Drept pentru care am ntocmit prezentul proces-verbal.
nv/ Dirig/ Prof,

Colaboratori,