Sunteți pe pagina 1din 5

MONOGRAFIE CONTABILA

Operatia 1. Se infiinteaza societatea comerciala Practic S.R.L.,microintreprindere avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare detinand 0! din partile sociale,format din" #umerar in contul $ancar,aport asociat % &0.000.000 lei 'alculator,aport asociat % 9. 00.000 lei (tila),aport asociat * &9. 00.000 lei &.& evidentierea capitalului social conform %ctului constitutive al societatii" + , - &0&& % * &.2 varsarea capitalului social su$scris" ! - + ,% &9. 00.000 2&+ &2& 9. 00.000 &0.000.000 39.000.000 &9. 00.000 &9. 00.000

Operatia 2. .n luna infiintarii se inre/istreaza c0eltuieli de constituire in valoare de .200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod e/al de catre asociatii firmei,in valoare de &,.000.000 lei. 2.& acordarea imprumutului de catre asociati 3&& - ! &,.000.000 + ,% 1.000.000 + ,* 1.000.000

2.2plata c0eltuielilor de constituire 201 - 3&& Operatia 3. Societatea ac0izitioneaza un mi)loc de transport in valoare de 3+.000.000 lei,23% &9! ! - +0& 2&33 ++2, Operatia 4. Se plateste in numerar c0iria catre proprietar pentru spatial inc0iriat,in valoare de 4. 00.000 lei. , 11 - 3&& Operatia 5. 4. 00.000 +0.+,0.000 3+.000.000 ,.+,0.000 .200.000

Pentru inceperea activitatii este necesara an/a)area a 2 salariati,sta$ilindu5se salariul de $aza in valoare de 2. 00.000 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul lunii se inre/istreaza in conta$ilitate c0eltuielile cu salariile personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel" .& inre/istrarea c0eltuiel6ilor cu salariile ,+& - +2& .000.000

.2 inre/istrarea retinerilor aferente salariilor +2& - ! +342 +3&2 +3&3 +++ &.0++.040 0.000 13. 00 3 0.000 ,0. 40

.3 inre/istrarea c0eltuielilor unitatii ,+ & ,+ & ,+ 2 , 11 ,3 +3&&.& cas +3&&.2 san +34& ++,.& ++,.2 &.&,,. 00 3 0.000 2 0.000 34. 00 &00.000

Operatia 6. Se ac0izitioneaza materii prime in valoare de &+9., 0.000 lei, 23% &9!. ! - +0& 30& ++2, Operatia 7. Se cumpara documente cu re/im special pentru consumul current in valoare de 4 0.000,23% &9!. ! - +0& ,0& ++2, Operatia 8. Se primesc comenzi pentru produse in valoare de && .000.000 lei.7upa 1 zile se livreaza produsele fa$ricate emitandu5se factura fiscala. 1.& inre/istrarea darii in consum a materialelor necesare ,0& - 30& 49.+00.000 192. 00 4 0.000 &+2. 00 &41.013. 00 &+9., 0.000 21.+33. 00

1.2 receptionarea produselor finite la pretul presta$ilit 3+ - 4&& && .000.000

1.3 inre/istrarea vanzarii catre clienti

+&& - ! &3,.1 0.000 40& && .000.000 ++2, 2+.1 0.000 1.+ inre/istrarea descarcarii de /estiune a produselor finite 4&& - 3+ Operatia 9. Se incaseaza in numerar 2&.1 0.000 si diferenta prin cont $anacar. ! - +&& 3&& &2& Operatia 10. Se platesc salariile si factura cu documentele cu re/im special din casa. ! - 3&& +2& +0& Operatia 11. Se platesc datoriile aferente salariilor si 0.000.000 lei,suma partiala din factura de materii prime prin contul $ancar pentru care $anca a retinut un comision de & 0.000 lei. ! - &2& +3&&.& +3&&.2 +34& +342 +3&2 +3&3 +++ ++,.& ++,.2 +0& , 11 Operatia 12. Se cumpara o$iecte de inventar in valoare de 2.130.000 lei,23% &9! si se dau in consum in momentul intrarii in unitate. ! - +0& 30& ++2, ,0& - 30& Operatia 13. 7atorita cresterii activitatii,se decide inc0eierea unui nou contract de munca,noul an/a)at avand salariul de $aza in valoare de 2. 00.000 lei. &3.& inre/istrarea c0eltuielilor cusalariile 2.130.000 3.3,4.400 2.130.000 34.400 3.091.040 &.&,,. 00 3 0.000 2 0.000 0.000 ,0. 40 34. 00 &00.000 0.000.000 & 0.000 +.1+1.+30 3.9 .930 199. 00 &3,.1 0.000 2&.1 0.000 && .000.000 && .000.000

13. 00 3 0.000

,+& - +2&

4. 00.000

&3.2 inre/istrarea retinerilor aferente salariilor +2& - ! +342 +3&2 +3&3 +++ &. ,,.&0 4 .000 14 .2 0 2 .000 90.1

&3.3 inre/istrarea c0eltuielilor unitatii ,+ & - +3&&.& ,+ & - +3&&.2 ,+ 2 - +34& , 11 - ++,& ,3 - ++,2 Operatia 14. Se incaseaza do$anda pentru disponi$ilul din cont in valoare de &,0.000 lei. &2& - 4,1 Operatia 15. Se depune suma de &0.000.000 lei in contul de la $anca. &2& - 3&& Operatia 16. Se ac0izitioneaza o casa de marcat in valoare de 1.+00.000 lei,23% &9! si se ac0ita furnizorului din disponi$ilul $ancar. ! - +0& 2&3& ++2, +0& - &2& Operatia 17. Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta *ucuresti 5 'lu) #apoca in valoare de &0.+42.000. +&& - ! 40+ ++24 Operatia 18. Se inre/istreaza amortizarea inte/rala a c0eltuielilor de constituire in valaore de .200.000 lei ,1& - 210& 201& - 201 Operatia 19. .200.000 .200.000 &0.+42.000 1.100.000 &.,42.000 9.99,.000 1.+00.000 &. 9,.000 9.99,.000 &0.000.000 &,0.000 &.4+9.4 0 2. 2 .000 34 .000 ,.2 0 & 0.000

Se re/ularizeaza conturile de 23%. ++24 - ++2, 23. 22.000 ++2+ - ++2, &3.,+4.400 Operatia 20. Se incid conturile de venituri si c0eltuieli in vederea determinarii rezultatului. 20.& inc0iderea conturilor de c0eltuieli &2& - ! ,0& ,3 ,+& ,+ & ,+ 2 , 11 ,1& 20.2 inc0iderea conturilor de venituri ! - &2& 40& 40+ 4,1 Operatia 21. 'alculul si inre/istrarea impozitului pe venit. 2&.& calculul impozitului pe venit 3eniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de &23.9,0.000 lei.Pentru calculul impozitului pe venit tre$uie sa se ai$a in vedere faptul ca s5a ac0izitionat o casa de marcat in valoare de 1.+00.000 lei si s5a inc0eiat un contract de munca cu un nou an/a)at, asi/urand astfel cresterea cu 0! a fortei de munca. 3enit impoza$il - &23.9,0.00051.+00.000 - && . ,0.000 lei 'ota de &, ! - && . ,0.000 8 &. ! - &.433.+00 lei Reducere 20! - &.433.+00 8 20! - 3+,.,10 lei .mpozit pe venit - &.433.+00 9 3+,.,10 - &.31,.420 lei 2&.2 inre/istrarea impozitului pe venit ,9& - ++& &2& - ,9& Operatia 22. Profitul net in suma de 9.+13.210 lei se repartizeaza astfel 5 rezerve le/ale " +4+.&,+ lei 5 dividende " ,09.&&, lei 5 surse proprii de finantare " 1.+00.000 lei &29 - ! &0, + 4 9.+13.210 1.14+.&,+ ,09.&&, &.31,.420 &.31,.420 &23.9,0.000 && .000.000 1.100.000 &,0.000 &&3.090.000 12.910.000 2 0.000 &2. 00.000 3.49&.2 0 ,2 .000 4.4+3.4 0 .200.000