Sunteți pe pagina 1din 1

Documentul depus este o declaratie fiscala cu numarul de inregistrare 882239344, tip: 100, perioada de raportare: luna 06, anul

2011, pentru cui-ul 26923107. Data depunerii: 18 iulie 2011.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere declaratii Date: 2011.07.18 18:06:27 GMT+02:00 Reason: Documente semnate de catre ANAF Location: