Sunteți pe pagina 1din 25

OUA UMPLUTE CU PESTE INGREDIENTE: 4 oua ,o cutie cu ton ,o lingurita cu mu tar ,o lingura cu unt ,!

eama "e lamaie ,o cea#a mica ,$oia "e ar"ei ,ca tra%eti acri , are ,#i#er MOD DE PREPARARE Ouale e #un la &iert' Ouale &ierte tari e curata i e taie #e (umatate' Uleiul e curge "in con er%a, iar #e tele e ame teca $ine cu cea#a tocata marunt, mu tarul, $oiaua, untul, !eama "e lamaie i cu gal$enu urile "e la oua, #ana can" "e%ine totul o #a ta' Se area!a i e #i#erea!a "u#a gu t' Cu acea ta com#o!itie e um#lu (umatatile "e ou' S)AT Se er%e te cu ca tra%eti acri' Salata de cascaval cu piept de pui Pro$ata "e mine, #regatitul "urea!a *+ minute, #ortia e #tr ,-.+ #er oane' Ingre"iente: - /++ g ca ca%al - *0+ g #ie#t "e #ui &iert - 1 legaturi "e ri"ic2i - 1 ar"ei gal$eni au e%entual 1 gogo ari - . #ra! au cea#a %er"e - .++ ml otet - are - #i#er macinat - .10 ml "e ulei "e &loarea oarelui - 3+ g eminte "e &loarea oarelui .4' 5ucata "e ca ca%al e taie &elii iar a#oi in &elii u$tiri la &inal a &ie groa e cit 1 $ete "e c2i$rit #u e unul linga altul' La &el e #roce"ea!a i cu #ie#tul "e #ui' Se toarna intr-un $li"' 14' Ri"ic2ile e #ala i e taie in #atru' Ar"eiul au e%' Gogo arul e taie in &elii u$tiri' Pra!ul au cea#a e taie la &el &oarte &in' Se a"auga #e te ca ca%al i #ie#t "e #ui' *4' Ptr' So e com$ina otetul cu are i #i#er i a#oi uleiul' Se ame teca tot i ce toarna #e te celelalte ingre"iente' Semintele "e &loarea oarelui e #re area!a "ea u#ra i #ina la er%ire e #une in&rigi"er' Salate "e #u #e #aine Salata de telemea si masline Ingre"iente: - .++ g telemea - o $ran!a &agara - 1 catei "e u turoi - ma line - are, #i#er i e%entual ce%a %er"eata

Pregatire: Ma linele e taie in $ucatele mici, telemeaua la &el i im#reuna cu $ran!a &agara e ame teca, e a"auga i u turoiul, a#oi tot ame tecat cu are #i#er' A#oi e #re area!a ce%a &run!e "e #atrun(el taiat marunt "ea u#ra' Se er%e te cu #aine al$a au $ag2et' Po&ta $una6 Placinta "in carto&i i $ran!a Ingre"iente: 0++g carto&i &ierti i !"ro$iti, .0+g $ran!a &eta, 4 &ire "e cea#a %er"e, . ou $atut, . legatura "e marar, ulei, c2imen, 2rean, are i #i#er al$, &ecla ro ie Mo" "e #re#arare Se ame teca carto&ii &ierti, $ine !"ro$iti, cu $ran!a &eta' Se a"auga cea#a %er"e i mararul tocate marunt, oul, are, #i#er' Se &ormea!a #lacintele rotun"e, care e #ra(e c in ulei #ana "e%in aurii' Se er%e c cu alata "e &ecla ro ie 7ulei, cu$ulete "e &ecla, c2imen, 2rean ra 4' Salata cu "e toate Ingre"iente: carto&i &ierti in coa(a, ar"ei gra , cea#a, ca tra%ete cru", ma line, oua &ierte tari, con er%a "e ton, maione!a, #i#er, are, ro ii #entru garni it, #atrun(el #entru garni it Pre#arare reteta: Se &ier$ carto&ii in coa(a, e race c i e taie cu$uri au &elii nu #rea u$tiri' Cea#a e taie (ulien' Ca tra%etele e taie &elii' Ar"eiul e taie (ulien' Ouale e taie &elii #entru ornat' Ro iile "aca int mici e taie ron"ele, "aca int mari, e taieelii' Patrun(elul e toaca' Tonul tre$uie a &ie $ucatele' Ma linele e la a intregi' Se ame teca ar"eiul, carto&ul, ca tra%etele, tonul, cea#a, maione!a 7"u#a gu t4, area, #i#erul, ma linele, a#oi e ornea!a cu maione!a, ro ii, #atrun(el tocat i ma linne' Se #oate er%i ca alata au ca garnitura Salata "e &a ole cu #ie#t "e #ui a&umat Ingre"iente: 4++ g #ie#t "e #ui a&umat810+ g &a ole $oa$e &iarta810+ g &a ole #a tai &iarta8 .+ &ire "e cea#a %er"e84++ g ro ii cirea a8 4 linguri ulei8 1 linguri !eama "e lamaie81 linguri !eama "e gre#&rut8 .91 lingurita !a2ar8 &run!e %er!i "e telina8 0+ g alune8 are8 #i#er' Mo" "e #re#arare: Pie#tul "e #ui a&umat 7&ara #ielita4 e taie &elii mici i u$tiri8 ace tea e #un intr-un ca tron' Se a"auga $oa$ele i #a taile "e &a ole &ierte' Cea#a %er"e e curata, e #ala i e taie inele "e *-4 cm, care e #un in ca tron im#reuna cu ro iile cirea a, #alate i taiate in #atru' Uleiul, !eama "e lamaie i "e gre#&rut, !a2arul, area i #i#erul 7mai mult4 e $at intr-un ca tronel, cu un tel, #ana e o$tine un o %inegret omogen' Ace ta e toarna #e te com#onentele "in ca tron i totul e omogeni!ea!a' Salata e la a minimum .0 minute, ca a e #atrun"a gu turile, "u#a care e #oate

er%i, ornata cu &run!e %er!i "e telina i #re arata cu alune #i ate mare' Alaturi "e acea ta alata e er%e te #aine "e ecara i un %in ro u 7la tem#eratura camerei4' Coltuna i cu unca Ingre"iente: *++ g &aina, .3+ g unt, . lingurita coniac 7 au rom4, .++ g unca taiata &elii, .++ g mantana groa a, 1 lg' ca ca%al ra , 1 gal$enu uri, 1 &ire #ra!, nuc oara, are, #i#er Se ame teca &aina cu are' In mi(loc e #un .0+ g unt moale i e &ramanta, a#oi e leaga aluatul cu 1 lg' a#a rece i coniac' Se aco#era i e "a . ora la rece' Partea al$a a #ra!ului e &ier$e in a#a cu are cca , minute' Se curge $ine i e taie &elii &ine' Sunca e taie $a tona e u$tiri' Se to#e c 1+ g unt, e cale te #ra!ul 1 minute i e a"auga unca' Du#a alte 1 minute e toarna mantana, e #une are i #i#er i e la a a ca"a' Du#a ce e race te, e a"auga un gal$enu i nuc oara' Se intin"e o &oaie "e aluat i e "ecu#ea!a #atrate cu latura "e cca .1 cm' Se re#arti!ea!a um#lutura in mi(locul &iecarui #atrat, e #re ara ca ca%al ra , e ume!e c marginile i e #lia!a in triung2i' Se ung cu gal$enu &recat cu o lingura "e a#a rece i are i e coc la cu#tor *+ minute' Rula"a cu ciu#erci 9 unca Aluatul "e &oaie : .++ g &aina, .++ g unt 7margarina4, ; lingurita are, . %<r& cutit #i#er, 0++ ml la#te, 0 oua mari' Mo" "e #re#arare : e to#e te untul la &oc mic, ame tec<n"u- e cu &aina #<na e =n&ier$<nta #utin "ar &ara a e rumenea ca' Se tinge cu la#tele &ier$inte a"augat =n 1-* #arti' Se ame teca "e &iecare "ata #<na c<n" e "e &ac toate cocoloa ele &ormate' Numai "u#a aceea e a"auga re tul "e la#te #entru ca o ul a &ie #er&ect omogen' Se %a lua "e #e &oc i c<n" e te a#roa#e rece e a"auga gal$enu urile, area i #i#erul, ame tec<n"u- e $ine' Al$u urile $atute #uma tare e ame teca cu o ul u or, #rin ra turnare, "e (o =n u , cu telul =n &orma "e #ara' Com#o!itia e toarna =ntr-o ta%a "e araga!, un a $ine cu margarina oli"a i ta#etata cu &aina' Se intro"uce =n cu#torul $ine =ncal!it "inainte, la &oc tare tim# "e .+ minute' Du#a .+ minute &ocul e re"uce la (umatate, "ar nu e "e c2i"e cu#torul tim# "e 1+ minute' Du#a aceea e #oate =ntoarce ta%a #entru ca &oaia a e rumenea ca uni&orm' Du#a ce -a co "in cu#tor e ra toarna #e un er%et u cat' Se =ntin"e ime"iat #e ea um#lutura "orita' Se rulea!a u or cu a(utorul er%etului a%<n" gri(a a nu e #re e!e' Um#lutura cu ciu#erci 7PRE)ERATA NOASTRA4 Ingre"iente : ; >g ciu#erci, ,+ g cea#a, 0+ g unt, . %<r& cutit #i#er, . lingurita ra a "e are, .0+-1++ ml m<nt<na groa a, .++ g c<rnati, 0+-.++ g #arme!an 9 $r<n!a telemea ra a au ca ca%al ra , marar' Mo" "e #re#arare : cea#a taiata marunt e cale te 1 minute =n unt, a#oi e a"auga ciu#ercile taiate &elii u$tiri i c<rnatii taiati ron"ele' Se =na$u a, aco#erite, la &oc mic, #<na ca"e a#a #e care o la a ciu#ercile' Se con"imentea!a cu are, #i#er i curr?' Daca e te ne%oie, e mai a"auga #utina a#a, a%<n" gri(a ca la &<r it, c<n" unt &ierte ciu#ercile, o ul a &ie ca!ut' Se a"auga mararul i e #a trea!a la cal", #<na c<n" e te gata i &oaia' Ulterior, ciu#ercile unt ame tecate cu m<nt<na i e toarna com#o!itia #e &oaia "e rula"a cal"a' Se =ntin"e uni&orm, e #re ara #arme!an,

telemea au ca ca%al 7la alegere4 a#oi e rulea!a' Um#lutura cu unca Ingre"iente : *++ g unca la$a, 1++ ml m<nt<na, 0+ g #arme!an au ca ca%al ra ' Mo" "e #re#arare : unca "ata #rin ma ina "e tocat au taiata cu$ulete &oarte mici e ame teca cu m<nt<na i e =ntin"e #e &oaia "e rula"a cal"a' Se rulea!a, e a ea!a #e #latou i e #re ara cu #arme!an au ca ca%al ra ' Margarete cu $ran!a Ingre"iente 4 &elii &ran!ela "e 1 cm gro ime 7cca 1++ g 4, 1++ ml la#te, 4 oua, 0+ g, ca ca%al au #arme!an ra , 0+ g unt au unt"elemn, 0+ ml mintina' Mo" "e #re#arare )eliile "e &ran!ela, a e!ate intr-o cratita e tro#e c cu tot la#tele #utin cal"ut, intorcin"u- e #e am$ele #arti #ina cin" il a$ or$8 a#oi, e #un intr-un %a termore!i tent $ine un cu unt au unt"elemn'Se &ace cite-un cui$ in mi(locul &iecarei &elii 7a#a in" cu "o ul unei linguri4, in care e #arge cite un ou8 e #re ara cu #arme!an i e #un $ucatele "e unt #e &iecare &elie'@a ul e intro"uce in cu#torul &ier$inte, cu .+-.0 minute inainte "e er%ire, ca a e coagule!e ouale i a e rumenea ca #utin "ea u#ra' Cin" e cot "in cu#tor e im#arte mintina #e &iecare &elie' Se er%e c &ier$inti ca intrare' Placinta cu branza de vaci si cartofi Aluatul: *++g &aina *++g $ran!a #roa #ata "e %aci *++g margarina la #ac2et . lingurita otet Se ame teca $ine toate ingre"ientele, e &ramanta i e la a la &rigi"er 0-A ore' Um#lutura: A carto&i #otri%iti 0++ g $ran!a "e %aci are "u#a gu t . leg marar #i#er u turoi 7"u#a gu t4 B alte con"imente in &ct' "e #re&erinte Se &ier$ carto&ii, "u#a ce e race c e #a ea!a, e ame teca cu $ran!a, cu mararul tocat i celelalte con"imente #e care "oriti a le #uneti' Se intin" a#oi 4 &oi, e #une #e o latura um#lutura, e rulea!a &oile i e a ea!a intro ta%a un a cu ulei' Se "au la &oc #otri%it #entru *0-4+ min, in &unctie "e cu#tor' Po&ta $una' A#eriti% crocant cu ton Ingre"iente: 1 con er%e ton in a#a, *-4 ca tra%eti murati, *-4 linguri maione!a, #i#er, &elii #ra(ite "e #aine

Mo" "e #re#arare Se curge $ine tonul "e a#a, e taie ca tra%etii murati marunt 7 i e torc in #umn4' Se ame teca toate ingre"ientele intr-un ca tron i e er%e te #e #aine #ra(ita' Ciu#erci um#lute mocane ti Durata 1+ min Ingre"iente: . >g ciu#erci al$e "e #a une au c2am#ion, 10+ g $rin!a "e oi, . legatura "e marar, #i#er "u#a gu t Mo" "e #re#arare Ciu#ercile e #ala cu a#a rece i li e ru# co!ile, cu gri(a, a nu e #arga #alaria' Se u uca in #ro o# "e $um$ac, a#oi e #un #e gratarul incin , cu lamelele in u in care e #une $rin!a "ata #rin ra!atoarea mica i ame tecata cu mararul tocat marunt i #i#er "u#a gu t' Se &rig la (ar #otri%it #ina ince#e a e to#ea c $rin!a' Mo" "e er%ire Cu mamaliguta rece i un &ir "e cea#a %er"e i %in ro u au o $ere $lon"a "e la g2eata Salau cu Maione!a Ingre"iente: .-1 #e ti 7 alau4, 1 oua, ulei, morco%i, ra"acini "e #atrun(el, cea#a, carto&i, are i cate%a $oa$e "e #i#er' Pre#arare: Se #un la &iert morco%i, ra"acini "e #atrun(el, cea#a, carto&i, are i cate%a $oa$e "e #i#er' Du#a ce au &iert $ine legumele, e #une i #e tele, care e la a inca *-4 minute "u#a ce a#a "a in clocot, "u#a care e coate' Se la a a e racea ca #utin i e "e!o ea!a' Se a ea!a #e o &ar&urie mai mare au un #latou, intai (umatate "e #e te 7 au 1 (umatati, "aca a%eti 1 #e ti4, e aco#era cu #utina maione!a iar "ea u#ra e #une i re tul "e #e te' Maione!a tre$uie a &ie lig2t' Daca o &aceti aca a, a"augati uc "e lamaie' Se ornea!a cu morco%ii i ra"acinile "e #atrun(el taiate marunt' Daca %reti a &aceti alata "in #e te cu maione!a, taiati #e tele marunt, ame tecati cu morco%ii, carto&ii i ra"acinile "e #atrun(el, "e a emeni taiate, i cu maione!a' Am i eu o reteta "e !acu ca & ra#i"a i & $una: caliti o cea#a i un ar"ei gra , a"augati cate%a ciu#erci i la ati la calit cu ca#acul #u ' A#oi a"augati %inete coa#te7eu cum#ar congelate4, $ulion i con"imente' #o&ta mare6 alata cu ton i a%oca"o #a te . cutie ton maruntit

. a%oca"o . ar"ei gra . ro ie cea#a %er"e ma line maione!a au iaurt lamaie-!eama e &ier$ #a tele7cam (umatate "e #unga64 e ame teca cu tonul cur "e ulei,ar"eiul taiat &eliute,ro ia &eliute,a%oca"o taiat cu$ulete a#oi e #un ma linele i cea#a tocata marunt i la &inal e a"auga maione!a i are "u#a gu t9 au cine nu u#orta maione!a #oate #une iaurt,"ar e mai gu toa a cu maione!a6 e im#lu "e &acut i gu toa a,#o&ta $una6 CCEC - D)lorent!aD 0 oua,. cana !a2ar,. cana &aina,.E1 cana uleiB 0 linguri a#a &iarta'Se $at al$u ' #uma tare , e a"auga #e ran" !a2arul, e #une ulei in care a &o t #u 0 linguri a#a clocotita'A#oi gal$enu urile $atute cu #utina are i la &ar it &aina'O#tional ta&i"e ,ra2at au nuca'Se #oate o#ri cate%a linguri "e com#o!' care e ame teca cu 1 lingurite "e cacao 'Acea ta com#o!' e toarna "ea u#ra i e trece cu &urculita u or #t' a #atrun"e au e la a a a i in tim#ul coacerii e la a ea in interior'Se coace in ta%a un a i ta#etata cu &aina in cu#torul #reincal!it'Pt'a #ect e #u"rea!a cu !a2ar %anilat au e &ace o gla!ura "e ciocolata a t&el: o ciocolata im#la 7.++ gr'4 e #une #e &oc mic cu 1 linguri "e a#a i e ame teca #ana e to#e te a#oi e #une ime"iat #e c2ec cu o ling' i nete!in" cu un cutit' 5UN SI USOR DE )ACUT'IL RECOMAND DIN SU)LET'''Cu "rag,)lorent!a'

O RETETA SUPER 5UNA SI USOR DE PREPARAT: Se &ier$ 1 oua Un ar"ei ro u Un ar"ei %er"e Gogo ar murat au ca tra%ete murat Sunca Ca Toate ingre"ientele e taie cu$ulete, e #une un #ra& "e #i#er i un #ra& "e are' Se #re#ara maione!a i a#oi e ame teca cu mantana' O #arte maione!a, o #arte mantana' Ame tecul ace ta e #une #e te ingre"iente i e omogeni!ea!a' E &&&& $una6 Salata "e carto&i cu maione!a' . >g carto&i &ierti in coa(a , 1 ce#e ro ii, .++ g ma line negre, maione!a, 1++ g mantana, are, #i#er, . lingurita !a2ar, . lingura otet' Carto&ii e taie &elii, cea#a e taie ol!i ori, e #une are, #i#er, otetul e ame teca cu !a2ar i o lingura a#a i e toarna #e te cea#a i carto&i' Se &ace o maione!a 7cam cat con i"erati i in &unctie "e cum %a #lace4, e ame teca maione!a cu mantana i e toarna #e te carto&i' Se a"auga ma linele, e ame teca i e gata alata'

alata "e %ara: e taie cu$ulete mici 1-* ca tra%eti7cru!i4,1-* ro ii7"e #re&erat "in cele lunguiete-nu au a a multa a#a4,1 ce#e %er!i,. cutie $oa$e "e #orum$,1 ar"ei gra i7"aca e #oate "e culori "i&erite4,. #ie#t "e #ui &iert au *++g unca #re ata,in (ur "e 1++g ca ca%al ra 7 au #arme!an4,ma line7%er!i au negre4,#atrun(el7o#tional4' e #un toate intr-un ca tron "e tul "e mare i e a"auga "u#a gu t are,#i#er,otet au lamaie7 e #oate #une i . lingura "e maione!a4' e &ace &' re#e"e i nu e &olo e te araga!ul mai "eloc66 1 mere curatate "e coa(a, ra e i toar e 1 ca tra%ecori murati' la &el ra i i tor i *++gr unca #re ata' i"em o ul e te &acut "in iaurt &recat cu ulei ca i maione!a' e area!a i #i#area!a "u#a gu t' e #oate #une i o lingura "e maione!a lig2t' totul e ame teca' e e%e te #e &elii "e #aine au $i cuiti''' au i &ar nimic e &&& $una Salata "e ciu#erci cu #ie#t "e #ui Pie#t "e #ui, con er%a "e ciu#erci, mantana, maione!a, 1-* catei u turoi, are' Pie#tul "e #ui e taie cu$ulete, e area!a i e #ra(e te in unt, Can" e te gata e #une #e un er%et a e curga "e gra ime' Maione!a e ame teca cu mantana' Se #une intr-un ca tron #ie#tul "e #ui, ciu#ercile taiate, maione!a, catei "e u turoi #i ati i e%entual are "u#a gu t i e ame teca'

Salata de rosii cu mozzarella Se ame teca ro ii c2er? ru#te in (umatate, $u uioc %er"e, ma line &ara am$uri, mo!!arella $ucati mici i #aine #ra(ita tot $ucatele' Pe cat e "e im#la #e atat e "e $una' Po&ta mare6 Strudel Tirolez 7 arat4 Ingre"iente . &oieta(, .0+ gr' unca, .0+ gr' ca ca%al, . con er%a "e c2am#ignon &eli "e 1++ gr', . ou Mo" "e #re#arare Se taie unca i ca ca%alul &eliute' Se intin"e &oieta(ul in ta%a in care in #reala$il e #une 2artie "e co#t' Se &ormea!a un trat u#ra#u "e unca #e toata lungimea tru"elului e la a li$er ultimii 1-* cm "e la ca#ete, "ea u#ra e &romea!a al "oilea trat "e ca ca%al i al treilea trat "e ciu#erci' Se rulea!a cu atentie &oieta(ul, e a#a a $ine #e margini ca a nu ia a com#o!itia i e unge cu oul $atut #e "ea u#ra' Se $aga la cu#torul incin la .,+ gra"e C #t *0-4+ minute' E te "elicio , atit cal" cit i rece'

Ciuperci umplute

Se curata ciu#erci "e era cu #alarii & mari, e taie #icioarele ciu#ercutelor, e #un intr-un %a termore!i tent un cu unt la cu#tor8 #e te ciu#ercute e #une o &eluta "e >ai er i una "e ca ca%al au ca ca%al ra ' Se tin la cu#tor cate%a minute- in (ur "e .+-.0 "e#in"e "e tem#eratura'

@a tre$uie carto&i, >ai!er, oua, mantana are'Se iau carto&ii i e taie &elii rotun"e , e #un la &ier #utin cat a &ie #atrun i' intr-un ca tron e $at * oua cu 1++g mantana la care e a"auga are -mai multa a nu &ie greto -' carto&ii e a ea!a intr-un %a "e iena ca la mu aca i e #une un trat "e carto&i unul "e ca ca%al i >ai!er care a &o t #ra(it un #ic "e gu t iar carto&i'''#ana termini i la urma #ui mantana cu oualele "ea u#ra i e $aga la cu#tor #ana e rumene te' Sa imi !iceti "aca %-a #lacut in%entia mea''' Pu# Rulada aperitiv cu smantana si cascaval Se #une #e &oc o (umatate "e litru "e la#te im#reuna cu o (umatate "e #ac2et "e unt' Can" "a la#tele in clocot e a"auga A linguri "e &aina i e ame teca #ana la omogeni!are' Se "a (o "e #e &oc i e la a #utin la racit, "u#a care e a"auga o (umatate "e lingurita "e #ra& "e co#t, 0 gal$enu uri i al$u urile $atute #uma' Acea ta com#o!itie e toarna intr-o ta%a un a i ta#etata cu &aina i e coace in cu#tor' E gata atunci can" marginile unt rumene' Se coate, e la a #utin la racit i e unge cu mantana, "u#a care e #re ara ca ca%al ra i e rulea!a' Rula"a e unge #e "ea u#ra cu #utina mantana, e #re ara ca ca%al i e "a "in nou la cu#tor cam .0 minute #t a e to#i ca ca%alul "in interior' Se er%e te cal"a' Alte ciu#erci um#lute Ciu#ercile e curata, #alariile e tin "eo#arte #t um#lut' Se #un la #ra(it in tigaie, cu o lingura "e unt, cea#a au #ra! tocate marunt, can" unt ticloa e e a"auga un tro# "e are i "e #i#er "u#a gu t, a#oi #icioarele "e ciu#erci tocate marunt' Se tin #ina le #iere !eama, a#oi e a"auga un #a2ar mic "e $ere, marar, #atrun(el, $u uioc 7 au alte '''$uruieni, "u#a gu t4' Se la a iar #ana le #iere !eama, la &ar it e mai #un .-1 linguri "e mantana, e ame teca i e um#lu ciu#ercile, care a#oi e "au la cu#tor intr-o ta%a "e ?ena #ana unt gata' Eu le #un Ciu#erci um#lute cu #icioarele

C2i&telute "e #ui: #ui #ie#t, &aina, ulei, ingre"iente "e c2i&telute Am &iert un #ie#t "e #ui #e care il marunte ti a#oi, am #u 1 oua, am &iert carto& #e care l-am "at #e ra!atoarea cu oc2iuri mari, arome "e c2i&telute 7"aca nu a%eti, are, #i#er, u turoi4' Ame tecati''' Am &acut c2i&telute, le-am "at #rin &aina, i un #ic le-am #u la #ra(it' Atat a "ea culoare'''

CREMA DE BRANZA D !CE C "n#redinte$ . ar"ei gra %er"e . ar"ei gra gal$en . ar"ei gra ro u 1 ce#e %er!i .++ ml mantana ,+ gr $ran!a "ulce 4+ gr maione!a ; lingura mu tar are, #i#er macinat 1 oua &ierte tari .1 &elii "e #aine #ra(ita 1 linguri ri"ic2e tocata

ARDE"

Mod de preparare$ Se curata "e eminte ar"eii #alati i e taie cu$ulete' Ce#ele curatate e taie ron"ele i e ame teca im#reuna cu ar"eii intr-un %a ' In alt %a e ame teca mantana cu $ran!a "ulce, maione!a i mu tarul' Se con"imentea!a com#o!itia cu are i #i#er' Se toarna #e te legume i e ame teca' Ouale e "eco(e c i e taie &elii' Cu crema o$tinuta, e ung &eliile "e #aine #ra(ita "u#a care e ornea!a cu &elii "e ou i e #re ara ri"ic2ea tocata'

C%RNETE DE S NCA

MP! TE

"n#rediente$ 1++ gr $ran!a "e %aci .++ gr ur"a "ulce .++ ml mantana are, #i#er macinat * linguri cea#a %er"e tocata , &elii "e unca , &run!e mici "e alata A ri"ic2i taiate &elii Mod de preparare$ Se ame teca intr-un %a $ran!a "e %aci cu ur"a, manatana, are, #i#er, a#oi e a"auga i cea#a %er"e i e la a o ora la &rigi"er' Se intro"uce crema "e $ran!a in #rit' Se a ea!a &run!ele "e alata #alate, #e &eliile "e unca i e rulea!a in &orma "e cornete' Se #ritea!a inauntru crema "e $ran!a' Se ornea!a cu ri"ic2i i e er%e te cu &elii "e #aine #ra(ita'

SA!ATA E&%T"CA DE P " "n#rediente$ *++ gr #ui &ara #iele, &iarta au #ra(ita ,+ gr $ran!a &eta taiata cu$ulete .*+ gr iaurt

0+ gr #ra! . lingura maione!a lig2t 1 linguri cea#a tocata . lingura &i tic macinat . lingurita curr? uc "e lamaie are Mod de preparare$ Carnea taiata &elii e ame teca im#reuna cu $ran!a, #ra!ul taiat marunt, cea#a %er"e i &i ticul' Pentru "re ing, e ame teca maione!a cu iaurt, curr? i #utin uc "e lamaie' Se toarna "re ingul #e te ame tecul "e carne i e omogeni!ea!a' Se area!a "u#a gu t' Din acea ta com#o!itie e #ot &ace tartine, #e &elii "in #aine integrala'

%E 'S CR%( ANTS "n#rediente$ . $ag2eta &rantu!ea ca .1+ ml la#te A oua A+ gr ca ca%al ra are, #i#er macinat $oia "e ar"ei iute 1 lingurite unt 1++ gr $acon au alam cu unca . lingura cea#a %er"e tocata Mod de preparare$ Se taie &elii #ainea $ag2eta' Se $at ouale cu la#tele i e toarna (umatate "in ame tec #e te &eliile $ag2eta8 e a"auga are, #i#er i $oia' Ame tecul e la a a e im$i$e' Se incinge cu#torul la ./+ gra"e' Se unge ta%a cu unt i e a ea!a &eliile "e $ag2eta' Se ame teca com#o!itia "e la#te i oua rama a, cu "oua treimi "in ca ca%al i e toarna in ta%a , #e te &eliile "e #aine' Se "a la cu#tor i e coace cca 10 minute' A#oi e #re ara re tul "e ca ca%al i e mai la a un #ic la cu#tor' Intre tim# e &rig &eliile "e $acon intr-o tigaie "e te&lon' Se coate "in cu#tor $u"inca i e taie &elii, a#oi e "ecorea!a cu &elii "e $acon i cea#a tocata'

% A SATE!"T

MP! TE C

CASTRA)ET"

"n#rediente$ , oua &ierte tari 1 ro ii un ca tra%ete 1 linguri %er"eata taiata marunt 7#atrun(el, $u uioc, cea#a %er"e4 1 lingri ulei "e ma line ; otet $al amic

are, #i#er a ortat macinat Mod de preparare$ Ouale e "eco(e c i e taie in (umatate #e lat' Ro iile e taie ron"ele, iar ca tra%etele e taie in &elii u$tiri' Pe cate o co$itoare au o te#u a #entru &rigarui e in&ig #e ran", o (umatate "e ou, o &elie "e ca tra%ete, o &elie "e ro ie, "in nou ca tra%ete i (umatatea "e ou rama a' Se ame teca uleiul cu otet, are i #i#er' Dre ingul e toarna #e te &rigariu i e #re ara %er"eata tocata'

C%RAB"%ARE C

MA"%NEZA

"n#rediente$ A oua &ierte tari 0 linguri unt moale 1 linguri maione!a are, #i#er al$ macinat 4 ri"ic2i 4 ro ii c2err? o &oaie alata %er"e . lingurita icre negre Mod de preparare$ Ouale e taie in "oua #e lung' Se cot gal$enu urile, iar (umatatile "e al$u e "ecu#ea!a #utin in #artea "e (o , a t&el incat a tea "re#t #e &ar&urie' Intr-un %a e $ate #uma untul cu are' Se a"auga #i#er, a#oi tre#tat, maione!a i gal$enu urile &aramate' Se ame teca $ine i e la a a e intarea ca *+ minute' Crema e #ritea!a in al$u uri' Se ornea!a cu &elii "e ri"ic2e, &elii "e ro ii i o $ucatica "e alata %er"e i e a"auga #utin ca%iar' CCEC APERITI@ Se ame teca 0++ gr $ran!a au ca ca%al cu 0++ gr alam taiat cu$ulete, o cutie mica #ate i ar"ei ca#ia ro ii taiati nu & marunt' Se a"auga A-3 oua, 0 linguri &aina, i marar i #atrun(el tocate marunt' Se a"auga un #liculet #ra& "e co#t e toarna in ta%a "e c2ec un a cu ulei i e "a la cu#tor' Can" e a#roa#e gata e ra"e "a u#ra 0+ gr cA ca%al i e mai la a 0 minute' Se la a a e racea ca a#oi e taie &eli S#eranta moare intot"eauna ultima6 "e #re (ac>e" #otatoe , mancare #e care am er%it-o in Anglia - #e te tot ga e ti acolo' Se #un carto&ii in cu#tor la co#t, intre tim# e &ace acea um#lutura 7noua ne #lace cu ton, "ar e mai #oate &ace i cu $ran!a au &a ole, &iecare "u#a #re&erinta4: ton "in con er%a 7o cutie9#er oana4, #orum &iert 7o cutie me"ie #t toata um#lutura4, maione!a 7"u#a #re&erinta4' Du#a ce carto&ii unt co#ti e cot "in cu#tor i e "e #ica &iecare in (umatate 7&ara a e ru#a "e tot (umatatile, cre" ca intelegeti4' A#oi #e te carto&ii &ier$inti #unem um#lutura''' E te o minune666 Po&ta $una6 Ati incercat oua um#lute cu ton cur "in con er%aF Ouale &ierte i taiate in (umatati

Gal$enu urile e ame teca cu ton cur , are, #i#er i #a ta "e ro ii7#utina4' Se um#lu al$u urile i e "ecorea!a "u#a gu t' Se #re!inta #e un #at "e alata %er"e taiata in &a iute u$tiri'''

Ecler cu crema de avocado


Vineri, 04 04 2008, 23:59 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | | Ingrediente (pentru 24 de bucati : ! "ingurita #a$ar, %0g unt &au margarina, !00 g 'aina 'ina, !(3 )ua, &are* +entru crema: ! "amaie mai mica, 2,4 cepe -er#i, ! r)&ie mi.")cie, .umatate de ardei iute, ! a-)cad) c)pt, 2 "inguri mai)ne#a &"aba, un &'ert de ardei gra& r)&u* M)d de preparare: +entru ec"er &e 'ierb !00 m" apa cu un -ar' de cutit &are, #a$aru" &i untu" (margarina * /e pune 'aina in p")aie &i &e 'ierbe "a ')c m)derat ame&tecand pana cand c)mp)#itia &e "eaga (2 minute &i &e de&prinde de pe marginea -a&u"ui* /e ia de pe ')c, &e adauga ! )u, &e ame&teca, ap)i &e "a&a &a &e racea&ca* /e tapetea#a cu $artie ) ta-a, iar cupt)ru" &e inca"#e&te "a 2000 1* 2)& in cupt)r &e a&ea#a ) ta-a mai mica in care &,au turnat 2 degete de apa (pentru cre&terea ec"ere")r e&te ne-)ie de aburi * 3"uatu" &e pune intr,) ta-a &i &e adauga ce"e 3 )ua pe rand inc)rp)randu,"e bine* 1)mp)#itia &e pune intr,un c)rnet cu -ar'u" cre&tat &i in ta-a captu&ita &e 'ac grama.)are cu diametru" de 2,3 cm "a di&tanta de 3,4 cm une"e de a"te"e* /e dau "a cupt)r pentru !8, 20 de minute* In timpu" c)acerii u&a cupt)ru"ui nu &e de&c$ide* 1and &unt gata &e &c)t din cupt)r imediat, a&a 'ierbinti "i &e taie capace"u" pentru ca aburu" din interi)r &a &e e-ap)re cat mai repede* 3p)i &e "a&a &a &e racea&ca c)mp"et* Intre timp &e &pa"a "amaia, &e rade c)a.a &i &e &t)arce #eama* 1eapa -erde &pa"ata &e t)aca marunt impreuna cu putina 'run#a* 4)&ia &e curata de pie"ita &i &eminte, iar pu"pa &e taie marunt* /e marunte&te &i ardeiu" iute curatat de &eminte &i de ner-uri* /e taie in d)ua a-)cad), &e indepartea#a &ambure"e, &e &c)be&te mie#u", &e 'ace pa&ta &i imediat &e &tr)pe&te cu #eama de "amaie* /e ame&teca cu ceapa, r)&ii, ardeiu" iute, c)a.a ra&a de "amaie &i mai)ne#a* /e p)tri-e&te de &are &i piper dupa care &e pune in c)rnet &i &e ump"u ec"ere"e* 3rdeiu" gra& r)&u &e taie cubu"ete mici &i &e pre&ara pe&te crema* /e rec)manda a &e c)n&uma in 2,3 )re, 'iindca ump"utura inm)aie ec"eru"* 5c"er"e p)t 'i ump"ute &i cu crema de &)m)n*

Ingrediente (pentru 4 per&)ane : 200 g bran#a de -aca, 50 g unt, 80 g &)m)n in u"ei, 6 "ingurita crema de ardei iute, &are, piper a"b, !,2 "inguri #eama de "amaie, 50 g ca&tra-eti, ! "egatura ceapa de tun& &au 2,3 'run#e de marar* M)d de preparare: 7ran#a &e trece prin &ita &i &e 'reaca &puma cu untu"* /)m)nu" &e &curge de u"ei &e &'arama &i &e adauga "a bran#a impreuna cu pa&ta de ardei, &are, piper, #eama de "amaie &i &e ame&teca bine* 1)mp)#itia &e pune intr,un c)rnet cu -ar'u" cre&tat, &e a&ea#a "a 'rigider pentru !5 minute ap)i &e ump"u ec"ere"e* 1a&tra-ete"e &e taie beti&)are &i &e in'ig in crema* /e dec)rea#a cu 'run#a de ceapa &au cu 'run#u"ite de marar*

Clatite cu susan si telemea de oaie


8uni, 2! 04 2008, !!:25 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | | Ingrediente (pentru 4 per&)ane : 40 g &u&an, !00 g 'aina, 2 )ua, !50 m" "apte, 500 g r)&ii, ! ceapa mare, 200 g te"emea de )aie, ! "egatura 'run#a de patrun.e", 2 "inguri u"ei de ma&"ine, ! "ingura )tet de -in a"b* +entru c)pt: 4 "inguri margarina* +entru &)&u" de iaurt: 6 ca&tra-eti pentru &a"ata, 2 catei u&tur)i, ! "ingura 'run#a de menta t)cata, 50 bran#a &"aba, ! cutie iaurt natura", &are, piper macinat* M)d de preparare: /u&anu" &e pra.e&te intr, ) tigaie 'ara gra&ime, &e ra&t)arna pe ) 'ar'urie &i &e race&te* 9aina &e )m)geni#ea#a cu )ua"e, "apte"e, un -ar' de cutit &are &i 20 g &u&an* /e ac)pera &i &e "a&a &a &tea 30 de minute* /e &pa"a r)&ii"e &i &e taie bucate"e* /e curata ceapa, &e taie in patru, ap)i &e 'e"ia#a* Te"emeaua de )aie &e taie cubu"ete* 9run#a de patrun.e" &pa"ata &e t)aca 'in* 4)&ii"e, ceapa, te"emeaua, patrun.e"u" &e ame&teca cu u"eiu", )tetu", &area &i &e c)ndimentea#a cu piper macinat* Tigaia &e unge cu margarina iar din a"uat &e c)c 8 c"atite* 3p)i &e ump"u cu &a"ata cu r)&ii, &e pre&ara cu re&tu" de &u&an &i &e &er-e&c cu t#at#i:i (&)& de iaurt * /)&u" de iaurt: ca&tra-etii &e &pa"a, &e rad, &e &area#a putin, &e "a&a &a &tea, ap)i &e &t)arce de apa* /e curata u&tur)iu" &i &e #dr)be&te* 7ran#a &e 'reaca cu iaurtu", &e adauga ca&tra-etii, menta &i u&tur)iu", ap)i &e ame&teca bine* /e c)ndimentea#a cu &are &i piper

macinat* /)&u" &e &er-e&te &eparat intr,un ca&tr)ne", dar &e p)ate pune ) "ingura &i pe&te c"atite*

Cartofi umpluti cu cascaval


Miercuri, 23 04 2008, !3:4! Laura Iancului Trimite prin Y!M | | | Ingrediente (pentru 4 per&)ane : 8 cart)'i mi.")cii (circa !,2 :g , !00 g ca&ca-a" trapi&t, !00 g ca&ca-a" a'umat, 2 catei de u&tur)i, 6 " "apte, ! ga"benu&, ! -ar' de cutit nuc&)ara macinata, 2 "inguri 'aina, unt cat ) nuca, 2 "inguri pe&met, 2 "inguri u"ei, ! "ingura 'run#a de patrun.e" t)cata, &are, piper macinat* M)d de preparare: /e &pa"a cart)'ii &i &e 'ierb in c)a.a in apa cu &are* 1e"e d)ua tipuri de ca&ca-a" &e rad* ;&tur)iu" &e curata, &e #dr)be&te* +entru ump"utura "apte"e &e ame&teca cu ga"benu&u", u&tur)iu", &are, piper &i nuc&)ara dupa gu&t* 1a&ca-a"u" ra& &e pre&ara cu 'aina &i &e ame&teca cu "apte"e c)ndimentat* 1art)'ii 'ierti &e &trec)ara, &e curata de c)a.a, "i &e &c)be&te mie#u" in a&a 'e" ca &a ramana un perete de circa ! cm gr)&ime* 1upt)ru" &e inca"#e&te "a 2000 1* < ta-a nu prea adanca &e tapetea#a cu unt &i pe&met* 1art)'ii &e ump"u cu c)mp)#itia de ca&ca-a", &e a&ea#a in ta-a tapetata, intre &e pun bucate"e"e de cart)'i din &c)bitura, &e &area#a putin, &e &tr)pe&c cu u"ei &i &e rumene&c in cupt)r circa 20,25 de minute* /e &er-e&c pre&arate cu patrun.e", cu .umare"e de &"anina &au de &unca dupa pre'erinta*

Salata de cartofi cu branza


Marti, !3 05 2008, !5:43 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru 4 per&)ane : %00 g cart)'i, 2 "egaturi ceapa -erde, ! "egatura ridic$i, ! ardei gra& r)&u, 8,!0 'run#e de bu&ui)c, 250 g bran#a &"aba de -aca, 250 m" iaurt natura", 2 "inguri #eama de "amaie, 2 "inguri u"ei de ma&"ine, 'run#u"ite de &a"ata pentru dec)r, &are, piper*

M)d de preparare: /e &pa"a cart)'ii &i &e 'ierb in c)a.a in apa cu &are* /e &trec)ara, &e curata de c)a.a, &e "a&a &a &e racea&ca putin* /e curata "egume"e, ceapa &e taie r)nde"e impreuna cu !0,!5 cm din 'run#a -erde* 9run#e"e 'ragede de ridic$i &e rup bucati (&e pa&trea#a cate-a , ridic$i"e &e 'e"ia#a* 3rdeiu" gra& &e taie cubu"ete, bu&ui)cu" &e t)aca marunt* 7ran#a &e 'reaca crema cu iaurtu", bu&ui)cu", &are &i piper* =in ceapa &e pun "a ) parte 2 "inguri, re&tu" &e pune intr,un ca&tr)n adanc, &e adauga .umatate "ingurita de &are, #eama de "amaie, u"eiu" &i 4,5 "inguri de apa rece* 3p)i &e pun cart)'ii taiati r)nde"e &i &e ame&teca* 1art)'ii impreuna cu ceapa &e aran.ea#a pe marginea unui p"at)u, "a mi.")c &e pun 'run#e"e &i 'e"ii"e de ridic$i, pe&te &e pune in p)rtii de cate ) "ingura crema de bran#a &i in 'ina" &e pre&ara cu ardei gra& &i ceapa -erde pa&trata* +"at)u" &e dec)rea#a cu 'run#u"ite de &a"ata &i de ridic$i* /a"ata &e -a ame&teca d)ar in m)mentu" &er-irii*

Salata ruseasca
/ambata, 05 0> 2008, 00:08 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru % per&)ane : pentru &a"ata: %00 g cart)'i, !50 g 'a&)"e -erde, !50 g ma#are, !50 g ca&tra-eti acri, ! mar crud, 2 )ua, ! ceapa -erde, 3 r)&ii, 2 &a"ate -er#i* +entru mai)ne#a: 2 ga"benu&uri, ! "ingurita mu&tar, 250 g u"ei, 6 "amaie, piper, &are* M)d de preparare: /e &pa"a cart)'ii &i &e 'ierb in c)a.a in apa cu &are, ap)i &e &curg* /e curata m)rc)-ii, 'a&)"ea, ma#area &i &e 'ierb in apa cu putina &are* 1art)'ii &e curata de c)a.a &i &e taie cubu"ete* /e taie cubu"ete re&pecti- bucati mici &i ce"e"a"te "egume 'ierte &i racite* 1a&tra-etii &i maru" &e taie de a&emenea cubu"ete* 1eapa &e t)aca marunt* 8egume"e pregatite &e ame&teca* /e prepara ) mai)ne#a din 2 ga"benu&uri, mu&tar, #eama de "amaie, u"ei, &are &i piper* 1and e&te gata &e t)arna pe&te &a"ata &i &e ame&teca cu gri.a pentru ca "egume"e &a nu &e &'arame* ;n p"at)u &e tapetea#a cu 'run#e de &a"ata, pe&te &e pune &a"ata cu mai)ne#a &i &e dec)rea#a cu 'e"ii de )ua 'ierte, &i r)nde"e de r)&ii*

Clatite cu ciuperci si patrunjel


=uminica, 3! 08 2008, 00:00 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru 4 per&)ane : +entru c"atite: 200 g 'aina, 2 )ua, 300 m" "apte, &are, unt* +entru ump"utura: 500 g ciuperci pr)a&pete, ! ceapa mica, 'run#a de patrun.e" t)cata marunt, u"ei, &are &i piper*

M)d de preparare: Mai intai &e prepara c"atite"e in m)d traditi)na"* /e inc)rp)rea#a )ua"e in 'aina &i &e adauga putina &are* 3p)i treptat &e t)arna "apte"e, &e ame&teca pana di&par c)c)")a&e"e &i &e )btine un a"uat &ubtire* 1"atite"e &e pra.e&c pe ambe"e parti intr,un -a& te'")nat un& cu unt* In c)ntinuare &e curata ciuperci"e, &e &pa"a &i &e taie marunt* 1eapa &e taie &)"#i&)ri &i &e din&tuie in u"ei, ap)i &e adauga ciuperci"e, &i &e p)tri-e&te de &are &i piper* /e gate&te pe ')c mic pana cand ciuperci"e &e patrund bine* In 'ina" &e pre&ara cu 'run#a de patrun.e" &i &e &tinge ')cu"* In centru" 'iecarei c"atite &e pun 2 "ingurite din ame&tecu" cu ciuperci, &e ru"ea#a &i &e a&ea#a une"e "anga a"te"e intr,un ca&tr)n de "ut un& cu u"ei* =ea&upra &e pre&ara cu 'run#a de patrun.e"* 1"atite"e &e intr)duc in cupt)r "a 200? 1 timp de 5,!0 minute pana &e in'ierbanta t)tu", ap)i &e &c)at din cupt)r &i &e &er-e&c cu &mantana*

Cartofi frantuzesti la cuptor


Vineri, !9 09 2008, 00:00 Trimite prin Y!M | Ingrediente

>00 g cart)'i 200 g carnati a'umati, bine c)ndimentati !50 g &mantana !50 g ca&ca-a" &au emment$a" 3 )ua

M)d de preparare 1art)'ii &e &pa"a, &e curata de c)a.a &i &e taie in r)nde"e de ! cm gr)&ime* /e 'ierb in apa cu &are* /e da prin ra#at)area mare ca&ca-a"u"* /e ame&teca ca&ca-a"u" cu &mantana, piperu", nuc&)ara dupa gu&t* 1arnatu" &i )ua"e &e taie r)nde"e &ubtiri* /e impart cart)'ii &i &)&u" in d)ua &au in trei in 'unctie de dimen&iunea ta-ii ( 2,3 " * In ta-a &e pun un rand de cart)'i, carnati, )ua, &)&* 3cea&ta )peratiune &e reia de 2,3 )ri pana cand &e termina ingrediente"e* /e preinca"#e&te cupt)ru" "a !90?1@ &e gratinea#a timp de 30 de minute*

Lipie taraneasca cu vinete, rosii si cascaval


=uminica, 02 !! 2008, 00:00 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru % per&)ane : +entru a"uat: 400 g 'aina, !0 g dr).die, ! -ar' de cutit bicarb)nat, ! "ingura u"ei de ma&"ine, &are* +entru ump"utura: ! :g de r)&ii c)apte bine, % -inete, 200 g ca&ca-a" (bucata intreaga ( !00 g ca&ca-a" ra&, cate-a 'ire de bu&ui)c, u"ei, &are &i piper*

M)d de preparare: /e curata de c)a.a -inete"e, &e &pa"a, &e taie cubu"ete mici, ap)i &e pre&ara cu &are &i &e "a&a de)parte timp de ! )ra pana cand &e e"imina #eama amara* In ace&t timp &e pregate&te a"uatu"* +e ) ma&a de "ucru &e cerne 'aina, &e ')rmea#a un cuib in care &e pune dr).dia di#)"-ata in putina apa ca"duta, &i &are* /e 'ramanta bine pana &e )btine un a"uat )m)gen &i mai tare* 3p)i &e m)de"ea#a &ub ')rma de minge, &e pre&ara cu 'aina, &e in-e"e&te intr,un &er-et de bucatarie &i &e "a&a &a &tea timp de ! )ra* =upa trecerea timpu"ui &e mai 'ramanta ) data a"uatu" adaugand de data a&ta bicarb)natu" &i u"eiu"* =upa ce &,au inc)rp)rat bine &i ace&te ingrediente, a"uatu" &e imparte in d)ua &i &e intinde cu &ucit)ru"* 1ubu"ete"e de -inete &e &curg &i &e pun "a pra.it in u"ei pana de-in aurii* 3p)i &e &c)t din u"ei &i &e "a&a pe &er-ete"e ca &a &e ab&)arba &urp"u&u" de u"ei* 4)&ii"e &e curata de c)a.a, &e indepartea#a &eminte"e, iar pu"pa &e taie marunt* 7ucata de ca&ca-a" &e taie cubu"ete* /e unge bine cu u"ei ) ta-a de cupt)r, &e pune prima ')aie de a"uat, &e ac)pera cu un &trat de -inete, ap)i cu unu" de r)&ii &i cu ca&ca-a"u" taiat cubu"ete &i ce" ra&* /e pre&ara cu &are, piper &i cu bu&ui)cu" t)cat marunt* T)tu" &e ac)pera cu cea"a"ta ')aie de a"uat, &e &igi"ea#a bine margini"e &i &e intr)duce in cupt)r "a !800 1 timp de 40 minute* 1and &e )b&er-a ca &upra'ata "ipiei e&te aurie, &e &c)ate din cupt)r, &e taie bucati, dupa pre'erinta, &i &e p)ate &er-i imediat*

Oua umplute cu sunca si smantana


/ambata, 08 !! 2008, 00:00 Laura Iancului

Trimite prin Y!M |

Ingrediente: % )ua, 50 g unt, !00 g &mantana, 'run#a de patrun.e", !00 g &unca &"aba, ca&tra-eti acri, &are, piper, mu&tar*

M)d de preparare: Intr,un -a& cu apa rece &i putina &are &e a&ea#a )ua"e &i &e pun "a 'iert* <ua"e cu c)a.a &ubtire p)t p"e&ni daca &e pun direct in apa 'ierbinte, prin urmare nu &e mai p)t ')")&i pentru ump"ut* /e 'ierb pe ')c mic > minute dupa ce a dat in c")c)t* 3p)i &e &c)t &i &e pun .umatate de minut in apa rece* /e &c)t imediat &i &e curata de c)a.a* 3p)i &e taie in d)ua pe "ungime cu un cutit rig"at ca &a &e )btina marginea a"bu&u"ui dintat* /e taie d)ar a"bu&u" pentru ca ga"benu&u" &a ramana intreg* =in ga"benu&uri"e &c)a&e &i ce"e"a"te ingrediente &e 'ace ump"utura* ;n ga"benu& &e pa&trea#a pentru dec)r* 4e&tu" &e pune intr,un ca&tr)n, &e #dr)be&c cu ) 'urcu"ita, &e adauga untu" m)a"e &i &e 'reaca bine pana de-ine ca ) crema* /e pune &mantana, putina &are 'ina, .umatate "ingurita 'run#a de patrun.e" t)cata 'in, ) "ingurita mu&tar, &unca taiata cubu"ete mici &i putin ca&tra-ete acru t)cat marunt* 1u acea&ta c)mp)#itie &e ump"u .umatati"e de )ua* =upa ce &,au ump"ut t)ate, &e a&ea#a pe un p"at)u captu&it cu 'run#e de &a"ata, &e dec)rea#a cu ga"benu&u" ra& &i 'run#a de patrun.e"* 8a ump"utura &e p)t adauga &i a"te ingrediente, cum ar 'i ciuperci, 'icat de pa&are, pa&ta de pe&te, &arde"e, carne de pa&are &*a*

Salata asortata cu piept de pui


8uni, !0 !! 2008, 00:00

Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente: 400 g 'i"e de piept de pui 'iert &au pra.it, 3 )ua 'ierte, ! ca&tra-ete murat, 3 r)&ii, 2 ardei gra&, ! capatana de &a"ata ( cate-a 'run#e, 400 m" c$e'ir, ! "ingurita mu&tar, #eama de "amaie, 2,3 cepe -er#i, &au ceapa de tun&, ca&ca-a" ra&, #a$ar, &are*

M)d de preparare: /e curata &i &e &pa"a "egume"e, &e &terg* 4)&ii"e &e taie 'e"ii, iar ardeii cubu"eAe, "a 'e" &i ca&tra-ete"e* /a"ata &e de&'ace in 'run#e, &e &pa"a, &e #-anta &i &e rupe bucati* <ua"e curatate &e taie cuburi* 1arnea &e taie bucati p)tri-ite ap)i &e ame&teca cu )ua"e 'ierte, ca&tra-ete"e, ardeii, r)&ii"e &i &a"ata* 1$e'iru" &e 'reaca bine cu mu&taru", cate-a picaturi #eama de "amaie, ceapa -erde t)cata, un -ar' de cutit &are &i #a$ar dupa gu&t* 1ine d)re&te Bn ")c de ceapa -erde p)ate ar)mati#a cu ) "egatura de marar -erde t)cat 'in* /a"ata &e a&ea#a intr,) &a"atiera captu&ita cu cate-a 'run#e de &a"ata, &e &tr)pe&te cu &)&u" de c$e'ir &i &e da "a 'rigider &a &e racea&ca bine &i ca ar)me"e &a &e intrepatrunda* Inainte de &er-ire &e pre&ara cu ca&ca-a" ra&*

Rulada cu branza sau ciuperci


=uminica, !4 !2 2008, 00:00 Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente pentru b"at , 500 m" "apte@ un pac$et de margarina@ % "inguri de 'aina@ % )ua*

9ierbem "apte"e impreuna cu pac$etu" de margarina, dupa ce "e 'ierbem "e "a&am "a racit &i dupa ce &,au racit bine bine, adaugam ce"e % "inguri de 'aina &i )m)geni#am* /e ame&teca cu ce"e % ga"benu&uri 'recate bine &i ce"e % a"bu&e batute &puma* /e ame&teca t)ate &i &e t)arna in ta-a un&a &i tapetata cu 'aina* =upa ce &e c)ace, re&pecti- nu ramane nimic pe &c)bit)are, &e ra&t)arna pe un &er-et umed &i &e ru"ea#a* /e "a&a &a &e racea&ca, ap)i &e de&'ace &er-etu", &e unge cu ump"utura &i &e ru"ea#a "a ")c de&tu" de &tran&* /e tine mu"t "a 'rigider, mai a"e& in ca#u" ru"adei cu bran#a* Ingrediente pentru ump"utura: 'ie 'recam !C2 pac$et bran#a de burdu' cu !C2 pac$et unt@ 'ie ca"im ciuperci taiate marunt marunt cu putina ceapa &i patrun.e", p"u& 2,3 &tr)pi de mai)ne#a ca &a "e tina@ &au un tub de pateu, 'recat cu !C2 pac$et de unt*

Rulouri umplute cu cartofi


8uni, !5 !2 2008, 00:00 Trimite prin Y!M | | |

/e 'ierb 5,% cart)'i de dimen&iune medie, in c)a.a, in apa cu &are* 1and 'urcu"ita intra bine in cart)'i in&eamna ca &unt 'ierti*

/e dau "a ) parte, &e &pa"a bine cu apa rece, &e curata de c)a.a &i &e taie marunt marunt* T)t marunt, t)cam &i ) "egatura de ceapa -erde cu t)t cu c)#i, &au un 'ir intreg de pra#* Mai maruntim &i ni&te bac)n, un ardei r)&u mare, 2,3 ca&tra-eti murati &i 2,3 "inguri de mai)ne#a cat &a &e "ege c)mp)#itia* 1u t)ate ace&tea ump"em 'e"ii"e de &unca patrata ()ri de care ar 'i ea &i "e inc$idem cu ) &c)bit)are*

Galuste de cartofi umplute cu branza


8uni, 29 !2 2008, 00:00 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru % per&)ane : ! :g cart)'i, ! )u, 2 a"bu&uri, !50 g bran#a D)rg)n#)"a &au 4)Eue')rt, u"ei, pe&met, &are, piper*

M)d de preparare: 1art)'ii &e &pa"a bine &i &e pun "a 'iert in c)a.a* =upa ce &,au 'iert bine, &e race&c putin, &e curata de c)a.a &i &e &'arama marunt cu a.ut)ru" unei 'urcu"ite pe ) ma&a de "ucru* 1and &,au racit &e pre&ara cu &are, piper &i &e adauga )u"* /e 'ramanta bine pana cand &e )btine ) c)mp)#itie )m)gena* 7ran#a &e taie bucati mici &i &e "a&a de)parte* =in a"uatu" de cart)'i &e ')rmea#a ga"u&te de marimea unei nuci, in centru" ")r &e intr)duce cate ) bucata de bran#a, dupa care &e rem)de"ea#a "a ")c a&t'e" incat bran#a &a 'ie per'ect ac)perita de a"uat* Da"u&te"e &e trec prin a"bu&uri"e batute &puma &i prin pe&met, ap)i &e "a&a "a ")c rac)r)& pentru ce" putin ) .umatate de )ra* =upa trecerea timpu"ui &e pun "a pra.it in u"ei incin& pana cand de-in aurii* /e &curg de u"ei &i &e &er-e&c imediat*

Lamai umplute cu pasta de ton


=uminica, !! 0! 2009, 00:00 Laura Iancului Trimite prin Y!M | | |

Ingrediente (pentru 4 per&)ane : 8 "amai, ! c)n&er-a mai mare de t)n in u"ei de ma&"ine, 200 g mai)ne#a, 3 r)&ii, ! capatana mica de &a"ata -erde, &are, piper*

M)d de preparare: 8amai"e &e &pa"a bine, dupa care pe 'iecare &e taie cate un capace"* 1u a.ut)ru" unui cutit a&cutit &e indepartea#a pu"pa, care &e aduna intr,un ca&tr)n* /e taie putin din c)a.a &i in partea )pu&a pentru ca "amai"e &a &tea bine pe p"at)u* 4)&ii"e &e intr)duc putin in apa 'ierbinte &i &e dec).e&c* 3p)i impreuna cu pu"pa de "a "amai &e taie marunt* 3ce&te ingrediente &e pun intr,un ca&tr)n &i &e ame&teca cu t)nu" rupt bucate"e &i cu mai)ne#a* /e p)tri-e&te de &are &i piper &i &e ame&teca pana cand &e )btine ) pa&ta )m)gena* 9run#e"e de &a"ata &e &pa"a &i &e a&ea#a pe p"at)u, cate una &ub 'iecare "amaie in parte* 1u pa&ta de t)n &e ump"u "amai"e, &e repun capace"e"e &i &e intr)duc 20 minute in 'rigider* +a&ta de t)n din "amai &e p)ate &er-i cu paine pr)a&pata &au pra.ita*