Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte endocrinologie SERIA C

1. Mecanismul de actiune a hormonilor androgei ( pg. 16) 2. Mecanismele de reglare ale sistemului endocrine (pg.1 ) !. Clasi"icarea bioritmurilor (pg 2#) $. %unctiile hipotalamusului (pg. !6) &. Sdr. Sectiunii ti'ei hipo"i(are ( pg. $!) 6. )iabetul insipid etiologie (pg. $$) *. )iabetul insipid diag po(iti+ ( pg. $&) . )iabetul insipid tratament (pg. $#) #. ,alactoreea etiopatogenie ( pg. &1) 1-.)iag. po(iti+ si tratament al hiperprolactinei ( pg &2) 11.Sdr. Adipo(o.genital diag po(iti+ (pg &2.&!) 12.Sdr. Adipo(o.genital diag. di"erential (pg. &$) 1!.Sdr. Adipo(o.genital tratament (pg. &$) 1$./estele de a0e ( pg. 6& si 6*) 1&.E"ectul hormonilor gonadotropi (pg. 6*) 16.Etiopatogenia tumorilor hipo"i(are (6#) 1*./ablou clinic al tumorilor hipo"i(are (pg. 6#) 1 .)iag. po(iti+ de acromegalie (pg *#) 1#.)iag. di"erential de acromegalie ( pg 2) 2-./ratamentul acromegaliei ( pg. 2) 21.)iag. po(iti+ al 1oli Cushing ( pg &) 22.Sdr. 2elson (pg. 6) 2!.Clasi"icarea etiopatogenica a nanismului ( *) 2$.)iag. di"erential a nanismului ( #) 2&.)iag. po(iti+ si tratament nanism ( #) 26.Etiopatogenia insu"iecentei hipo"i(are a adultului ( #) 2*./ratamentul insu"icentei hipo"i(are a adultului ( #&3#6) 2 . Clasi"icarea distro"iei endemice ( trebuie speci"icate cele 2 Milcu si 4MS ) 5 pg 11*.11 2#.%orme clinice de tiroide ( hipertiroidism) pg 12!-.)iag. po(iti+ a b. 1asedo6 ( pg 12!) !1./ratamentul 1. 1asedo6 (pg7 12$) !2.Cri(a tireoto0ica (126) !!.Clasi"icarea hipotiroidism copil3 adult (12*)

!$.)iag. de hipotiroidism copil3 adul (12 ) !&.Coma mi0edematoasa ( pg 1!*) !6./iroiditele etiopatogenie 3 tratament ( pg 1!#) !*.)iag. po( de tiroidite (sinte(a) ! .Cancerul tiroidian ( 1$$) !#.2eoplasm endocrine tip II ( 1$&) $-.)iag. po(iti+ a 8iperparatiroidism (1&-) $1.)iag. po(iti+ a hipotiroidism (1&6) $2./ratament hipotiroidism (16-) $!.Etapele biosinte(ei hormonilor steroi(i (1# ) $$.Insu"icenta corticosuprarenalei (2-1) $&.1oala Addison (2-&) $6./ratamentul insu". Corticosuprarenalei 5 acut si cronic (2- .2-#) $*.)iag. po(. A bolii Cushing (21-) $ ./ratamentul hipercorticismului (21$) $#.8iperaldosternismul primar (21&) &-.Sdr. Adrenogenital (21 ) &1.Etapele biosinte(ei catecolaminelor (226) &2.)iag. po(iti+ a "eocromocitomului (22*) &!.Sdr. /urner (2! ) &$.Etiopatogenia amenoreei hipotalamica (2$2) &&.Clasi"icarea 8iperestrogenismul (2$6) &6.)iag. po(. a hiperestrogenism (2$ ) &*.9irilismul o+arian (2&2) & .In"ertilitatea "eminine de cau(a endocrina ( 2&#) etiologie &#.Criptorhidia (2*&) 6-.,inecomastia clasi"icare (2*6) 61.In"ertilitatea masculine de cau(a endocrina . clasi"icare(2*#.2 -) 62.Mecanismele patogenice ale obe(itatii ( 2 * ) 6!.Complicatiile obe(itatii (2 #) 6$.Atitudini terapeutice (2#-) 6&.Sdr. Endocrine paraneopla(ic (2#!) Criteriile le gasiti in 'osul pagini 66.2eopla(iile endocrine multiple de tip 2 ( Men II ) ( !-2)