Sunteți pe pagina 1din 6

Informatii generale - 1 CARPATCEMENT HOLDING SA Fabrica de ciment SOIMUS-HUNEDOARA Obiectiv: instalatie de producere a clincherului de ciment in cuptoare rotative, cap.

ve, cap. >500 t/zi Amplasament fabrica: com. Soimus, jud. Hunedoara Activitate: producere ciment (cod CAEN 2651) Program de activitate: 24 ore/zi, 365 zile/an Capacitate de productie: 1.200.000 tone ciment/an si 100.000 tone filer de calcar/an Materii prime si auxiliare: calcar, argila, cenusa de pirita, cenusa de termocentrala, zgura de furnal, puzzolana naturala, gips, deseuri de nisip din alte industrii Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate, securitate Procese ale fluxului tehnologic: Sortare si reconcasare calcar Transport calcar la silozuri Obtinere faina (amestec materii prime fin macinate) pentru clincher Transport faina la siloz Ardere si clincher Transport clincher la silozuri Macinare ciment si transport ciment la silozuri Expeditie ciment

Informatii generale - 2
Activitati asociate: Mentenanta echipamente Depozitare piese schimb Depozitare combustibili principali si secundari Procedeu folosit obtinere clincher: uscat cu schimbator de caldura in 4 trepte (Humboldt) Conditii de ardere in cuptorul de clincher: Temperatura material 1400-1500 C Temperatura gaze cca. 2000 C Temperatura material- 1400-1500 Timp stationare a gazelor de ardere la peste 1200 C 6 8 secunde Timp stationare material in cuptor: circa 30 min Proces tehnologic automatizat si complet monitorizat Deseuri posibil a fi co-incinerate: Deseuri solide: hartie, plastic, textile, lemn, cauciuc; Deseuri lichide: ulei uzat, produse petroliere, solventi, lacuri, vopsele, cerneluri; Deseuri mixte: soluri contaminate, eco-fuel (rumegus impregnat su deseuri petroliere sau ulei uzat), SAF (partea combustibila a deseurilor menajere sortate)
2

Informatii privind arderea cauciucurilor=BATuri

BAT-urile selectate au avut la baza : BREF in Industria Cimentului si Varului Ghidul Tehnic privind Cele mai Bune Tehnici Disponibile in Industria Cimentului si Varului pregatit cu asistenta PM Au fost abordate :-16 domenii totalizand 47 subpuncte ASPECTE PRINCIPALE BILANT DE MEDIU Bilant de mediu nivel I si II Studii completare bilant la capitol Emisii in aer: In urma retehnologizarilor si instalarii de depoluare, valorile de pulberi sedimentabile in anul 2004 s-au incadrat in CMA Studiu Evaluarea poluarii aerului in zona Fabricii de ciment
Completare bilant de mediu: Realizarea unui studiu de evaluare a impactului activitatii fabricii asupra ariilor protejate : Dealul Cetatii, Dealul Coltu-Zanoaga, Calcarele din Dealul Magura, Boholt .

ASPECTE PRINCIPALE RAPORT DE AMPLASAMENT Poluare istorica: Poluare cu pacura a raului Caian in 07.10.1997 Instalatii subterane: 2 rezervoare subterane motorina de 50 tone 3 rezervoare subterane motorina de 30 tone Urmarire calitate apa freatica prin puturi forate la 50 m de rezervoare Studii efectuate: Evaluarea nivelului de zgomot generat in zonele rezidentiale din imediata vecinatate, tinand cont de zgomotul traficului auto si sursele industriale din zona, altele decat cele ale fabricii efectuat de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca Risc de impact in cazul eventualelor accidente de mediu: Proceduri specifice de identificare a aspectelor si evaluare a impacturilor in cadrul SMI Plan de management: scenarii: Deversare pacura Depasire accidentala a limitelor de emisii Incendii, explozii Poluari accidentale cu substante chimice
4

Impact si emisii Miros: Sursa de miros descarcarea pacurii Durata activitatii de descarcare pacura este redusa cca 3 zile /luna Contributia la incalzirea globala: Proces tehnologic cu emisie de CO2 Exista o strategie de reducere a emisiei de CO2 Producere de tipuri de ciment cu adaosuri Utilizarea combustibililor alternativi (biomasa) Impactul deseurilor: Deseuri generate din procesul de productie saci rupti Deseuri rezultate din activitatea de mentenanta (ulei uzat, fier, aliaje cupru, aluminiu, materiale refractare uzate, deseuri cauciuc, baterii cu plumb) Sistem de gestionare a deseurilor - valorificare interna sau externa Manevrarea materialelor: Manevrarea se face in conformitate cu procedurile sistemului de management integrat calitate mediu sanatate si securitate in munca Depozitare se face in silozuri, rezervoare, spatii ingradite

Program de conformare
dezafectarea bazinelor subterane de motorina si reamenajare-2007 izolare fonica a halei de reconcasare- 2005 decolmatarea conductelor de canalizare si a caminelor de vizitare; termen permanent; elaborarea unui bilant pentru eficientizarea consumului de apa; termen anul 2006; realizarea unui audit de minimizarea deseurilor; termen de realizare anul 2006; reducerea utilizarii carbidului si utilizarea tuburilor de acetilena; termen anul 2005; inlocuirea placilor de azbociment cu placi din tabla ondulata; termen anul 2007 Monitorizarea emisiilor in apa de se realizeaza cu frecventa lunara pentru parametrii: CBO5, CCO-Cr, suspensii, cloruri, pH, reziduu fix, substante extractibile cu eter de petrol, amoniu. Analize saptamanale se realizeaza la: suspensii, pH, substante extractibile cu eter de petrol la intrarea n receptor. Analiza semestriala se efectueaza la metale Ni,Hg. Monitorizarea se executa de catre S.C. CEPROCIM S.A. Bucuresti. Sistemul de gospodarirea apelor preleveaza probe o data la 2 luni pentru verificarea conformitatii cu limitele impuse n autorizatia de gospodarirea apelor. Monitorizarea emisiilor in aer se realizeaza continuu in cadrului sistemului de automonitorizare al fabricii. Astfel se monitorizeaza continuu emisiile de la A.P.M. Hunedoara monitorizeaza, n 5 puncte n afara amplasamanetului, pulberile sedimentabile. De asemenea, in afara amplasamentului , A.P.M. Hunedoara monitorizeaza si pulberile in suspensie. 6

Conditii de monitorizare si raportare: