Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.05.2013 GRUPA: mijlocie DURATA: 25-30 minute EDUCATOARE: iolet! PROPU"ATOR: #ili$!n %!lome! CATEGORIA DE ACTI ITATE: E&uc!'e! lim(!jului TE)A: Poe*i! +Ce mi'o, !u me,e'iile-.&e Gi!nni Ro&!'i TIPU/ ACTI ITATII: )emo'i*!'e )ODU/ DE REA/I0ARE: In&i1i&u!l2 3n 4'u$u'i mici i 5'ont!l O6IECTI E CADRU : - De*1olt!'e! c!$!cit7ii &e 'ece$t!'e ! me,!jului o'!l. - De*1olt!'e! e8$'im7'ii o'!le2 3ntele4e'e! i utili*!'e! co'ect7 ! ,emni5ic!iilo' ,t'uctu'ilo' 1e'(!le o'!le.

O6IECTI E DE RE#ERI"TA :

- %7 $!'tici$e l! !cti1it7ile &e 4'u$2 inclu,i1 l! !cti1it7ile &e joc2 !t9t 3n c!lit!te &e 1o'(ito'2 c9t i 3n c!lit!te &e !u&ito'. - %7 !u&ie*e cu !tenie un te8t2 ,7 'ein7 i&eile !ce,tui! i ,7 &emon,t'e*e c7 l-! 3ntele,. - %7 'ece$te*e un te8t c!'e i ,e citete 3ntele49n& 3n mo& intuiti1 c!'!cte'i,ticile e8$'e,i1e i e,tetice !le !ce,tui!. O6IECTI E OPERATIO"A/E : - %! !u&ie*e cu !tenie o $oe*ie2 ,7 'ein7 i&ee! !ce,tei! i ,7 &emon,t'e*e c7 ! 3ntele,-o. - %7 !,culte i ,7 'e!ctione*e !&ec1!t l! $oe*i! t'!n,mi,7 $'in citi'e. - %7 &emon,t'e*e 3ntele4e'e! $oe*iei !$el9n& l! memo'!'e! i 'e&!'e! !ce,tei!. %TRATEGII DIDACTICE: -)ETODE DE PREDARE-I" ATARE : E8$lic!i!, con1e',!i!, e8e'ciiul, &emon,t'!i!, o(,e'1!i! -)I:/OACE DE I" ATARE: Te8tul $oe*iei, 4;icito'i, $l!ne )ATERIA/ 6I6/IOGRA#IC : -Poe*i!.Ce mi'o, !u me,e'iile-.&e Gi!nni Ro&!'i -+P'o4'!m! !cti1it7ilo' in,t'ucti1e-e&uc!ti1e 3n 4'!&ini! &e co$ii.

DE%#A%URAREA ACTI ITATII


)O)E"TE/E ACTI ITATII 1. Momentul organizatoric CO"TI"UTU/ ACTI ITATII -aezarea mobilierului n forma de semicerc - aezarea materialelor pe masa educatoarei - aranjarea copiilor pe scaune - le !oi spune copiilor c"te!a ghicitori# $ in%te asculta si-ti prescrie& um sa iei o doctorie'()Medicul* Text cu poezia Ghicitori on!ersatia .xplicatia /bser!atia Ghicitori )ETODE DE PREDAREI" ATARE )I:/OACE DE I" ATA)A"T

2. aptarea atentiei

+ ine ii castig, banul&M"nuind atent !olanul'()-oferul*

0. 1nuntarea temei si a obiecti!elor

1st,zi !om n!,a poezia $ e miros au meseriile'(de Gianni 2odari. 3a sf"ritul acti!it,ii noastre !oi !a trebui s, recitai corect i expresi! ntreaga poezie. ei mai buni recitatori !or fi recompensai cu stelute . 6oi recita poezia )cu claritate i expresi!itate*. 6oi recita poezia pe fragmente, explic"nd coninutul acesteia . Memorarea poeziei se !a face pe strofe i integral, indi!idual, mici si cu intreaga grupa de copii. -e memoreaz, prima strofa, apoi se memoreaz, celelalte, de fiecare dat, reluandu-se i strofa anterioar,. opiii !or recita poezia pe fragmente sau integral. -e apeleaz, at"t la recitarea indi!idual,, c"t i la recitarea colecti!,)pe grupe mici sau cu ntreaga grupa* -e !a recita poezia de c,tre un copil i se !a fixa titlul precum i mesajul transmis de aceasta.

on!ersatia .xplicatia

Text cu poezia

4. 5irijarea in!atarii

5emonstratia .xplicatia .xercitiul

7. /btinerea performantelor

.xercitiul

8. 1sigurarea conexiunii in!erse )feed-bac9*.

on!ersatia .xercitiul

:. .!aluarea performantelor

6oi face aprecieri indi!iduale i colecti!e asupra modului n care au participat copiii la acti!itate. opiii !or fi recompensai pentru participarea cu interes la acti!itate i cei mai buni recitatori !or fi premiai.

on!ersatia

;remii

CE )IRO% AU )E%ERII/EGi!nni Ro&!'i O'ic!'e me,e'ie A'e-un mi'o, co$ii< A coc7 i $l7cinte )i'o!,e-n ('ut7'ii. %o5e'ul !'e-n ;!in7 )i'o,ul &e (en*in7 Un muncito'2 mi'o,ul De-uleiu'i &e m!in7. )i'o!,e co5et!'ul A nuci i ,co'io!'7 I!' un ;!l!t &e me&ic A &octo'ie-!m!'7. ! mi'o,i ! $ete Pe,c!'ul cel 19njo,. %i num!i lene1i! "u !'e un mi'o,.