Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA:a II-a OBIECTUL:Limba romana l SUBIECTUL: Ciubotelele ogarului , de Calin Gruia TIPUL LECTIEI: Con olidare

OBIECTI!E CA"#U:
1. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris 4. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

OBIECTI!E "E #E$E#I%TA:


&' Sa e i(e(e legatura logi)a dintre e)*entele unui me a+ oral ,ra-orturi, )au(e-e.e)t et)'/ 0' Sa inteleaga emni.i)atia globala a me a+ului a )ultat, tabilind legaturi intre in.ormatiile re)e-tate i )ele )uno )ute anterior' 1' Sa e i(e(e tru)turile gramati)ale mor.ologi)e i inta)ti)e )ore)te au in)ore)te dintr-un me a+ a )ultat' 2' Sa re)e-te(e )ore)t me a+ul in .un)tie de )onditiile )omuni)arii' 3' Sa mani.e te atentie i toleranta .ata de -artenerul de dialog' 4' Sa- i organi(e(e ideile intr-un -lan im-lu i a )on truia )a -e ba(a a)e tuia un -lan oral' 5' Sa reali(e(e re(umatul oral al te6tului' 7' Sa utili(e(e )ore)t .ormele .le6ionare ale -artilor de *orbire' 8' Sa utili(e(e )u*intele in .un)tie de tema abordata intr-o ituatie de )omuni)are' &9'Sa ro tea )a me a+e utili(and intonatia ade)*ata' &&'Sa- i ada-te(e *orbirea la di.erite ituatii de )omuni)are monologata' &0'Sa mani.e te )oo-erare in di.erite ituatii de )omuni)are'

OBIECTI!E OPE#A:IO%ALE:
Pe -ar)ur ul ;i la .<r;itul a)ti*it=>ii, )o-iii *or .i )a-abili:

a/ )ogniti*e: -S= re)unoa )a emnele di tin)ti*e ale anotim-ului toamna? -S= utili(e(e )u*inte date in )onte6te noi? -S= .ormule(e ra -un uri la intrebarile date? -S= )itea )a e6-re i*, )ore)t, )ur i*, )on tient te6tul literar? -S= -re(inte in*atatura de -rin a din te6t? -S= )itea )a -e roluri? -Sa numea )a -er ona+ele te6tului' b/ a.e)ti*e: -Sa -arti)i-e )u -la)ere i intere la le)tie? -Sa iubea )a anotim-ultoamna? -Sa iubea )a natura' @ETO"E AI P#OCE"EE: )on*er a>ia, e6-li)a>ia, -roblemati(area, le)tura e6-li)ati*a i e6-re i*a' $O#@E "E O#GA%IBA#E: $rontal, -e gru-e i indi*idual @ATE#IAL "I"ACTIC $OLOSIT: .i e de lu)ru, -lan e, e)u oane' $O#@E "E E!ALUA#E: Continua @ATE#IAL BIBLIOG#A$IC: -Tudora, Pitila ? Cleo-atra, @iCaile )u, Limba i literatura romana, manual -entru )la a a II-a, Editura Arami 0992' -DDDPrograme )olare -entru )la a a II-a, Bu)ure ti 0992' -DDDCurri)ulum national, Bu)ure ti &887' -DDD@etodi)a -redarii limbii i literaturii romane, in*atamantul -rimar, Editura GCeorgCe Ale6andru, Craio*a 0994' -Carmen, Iorda)Ce )u? Sa de(legam tainele te6telor literare, )la a a II-a, Editura Carmini ' e6er)i>iul,

NR. ETAPELE CRT. LECTIEI &' @oment organi(atori ) 0' Ca-tarea atentiei

ACTIVITATEA PROPUNATORULUI A igur )onditii o-time -entru buna de .a urare a a)ti*itatii: -aeri irea alii de )la a? --regatirea materialului dida)ti)' Le -un o gCi)itoare de -re ie-ure: Lungi ure)Ci, -i)ioare lungi "oar )u -u )a il a+ungi "oarme-n lan i in tu.i Tot )u o)Cii mari de )Ci i Cine-iE

ACTIVITATEA SCOLARILOR Co-iii intra in ala de )la a' Ele*ii a )ulta'

Ie-urele' 1' !eri.i)area temei In tim- )e *eri.i) da)a toti ele*ii au )ri tema, a)e tia re(ol*a urmatoarea ar)ina indi*iduala: -Al)atuiti enunturi .olo ind )u*intele: )iubotele, ogar, iarmaro)' !eri.i) enunturile -e )are ele*ii le-au al)atuit' !eri.i) ele)ti* tema -entru a)a a' #ea)tuali(area Ii -un -e ele*i a )itea )a in lant )uno tintelor te6tul, a-oi -e roluri' Im-artim te6tul -e .ragmente i a-oi e )ite te ele)ti*' Se-aram *orbirea dire)ta de )ea indire)ta' Purtam di )utii de -re regulile de ortogra.ie i de -un)tuatie' An)ora dida)ti)a "ati e6em-le de .eluri de in)altaminte' "iri+area in*atarii !om e.e)tua im-reuna )ate*a e6er)itii : &/ Com-letati: DEra o toamna a -ra .iind)a: --loile ''''''''''''''''' -*antul '''''''''''''''' -era ''''''''''''''''''''' DIe-urele mergea la '''''''''' )u gandul a- i )um-ere '''''''''' ' DEl mergea '''''''''' i ''''''''' '

Ele*ii re(ol*a ar)ina' Co-iii ra -und la intrebari' Co-iii )ite )'

2'

Ele*ii e6-li)a' S)olarii dau e6em-le de .eluri de in)altaminte

3' 4'

Ele*ii )riu enuntul de -re toamna'

Ele*ii re(ol*a'

DPe drum e intalne te )u '''''''')are nu imtea .rigul -entru )a a*ea ''''''''' i ''''''''' ' DPornira im-reuna i Cotarara a e o-rea )a la ''''''''' .iind)a e ''''''''''' ' 0/ S-uneti-*a -arereaF La Can Ogarul a man)at i a baut -e aturate deoare)e: - a*ea bani? - tia )a ie-urele a*ea bani i *a -lati? - -era a-l )on*inga -e Ur a-l mai a te-te )u banii' Ie-urele nu -a atin de nimi) -entru )a: - a*ea bani numai -entru in)altari? - nu-i era .oame? - e gandea )a trebuie a -latea )a i man)area Ogarului' Ie-urele nu a re.u(at a -latea )a .iind)a: - e temea de Ur ? - e temea de Ogar? - a*ea o .ire )in tita' Ie-urele a luat )iubotelele Ogarului deoare)e: - nu mai a*ea bani de )iubotele? - era de )ult? - ii -lati e ma a Ogarului )u banii -entru )iubotele? - era *i)lean' 1/ S)rieti )u*inte )u en o-u : a in)e-ea )um-araa im-ra tia-erio a e intune)a- a e o-ri2/ Alegeti ra -un ul -otri*it: In*atatura -o*e tirii ne arata )a : D"u-a .a-ta i ra -lata? Dnu trebuie a in elam -e nimeni? Dtrebuie a -ro.itam de ori)e ituatie .a*orabila? 3/ #etineti -ro*erbele -otri*ite: DOri)e na i i are na ul'

Ele*ii re(ol*a -e )arte )u )reionul'

S)olarii re(ol*a in )ri '

Ele*ii re(ol*a -e )arte'

Co-iii )riu

5'

E*aluare

7' 8'

Tema -entru a)a a A-re)ieri

D"u-a .a-ta i ra -lata' DCine a-a groa-a altuia, )ade ingur in ea' DTot -atitu-i -ri)e-ut' DA(i a .urat un ou, @aine *a .ura un bou' 4/ $ormulati )at mai multe intrebari -ornind de la enunturile: Ie-urele -orni e -re iarmaro)' A*ea doi galbeni' !oia a- i )um-ere in)altari 5/ Com-letati: ie-ure G ie-urii ogar G ur G ban G )o-a) G brad G 7/ Ho) de rol: Cititi .inalul -o*e tirii i imaginati*a i *oi un alt .ar it' $i a de lu)ru: &/ Al)atuiti enunturi )u urmatoarele )u*inte: uba, Can, (gribulit' 0/ Com-letati : In)e-u era -loile de '''''''' ' Ie-urele -orni e -re '''''''' ' El *oia a i i )um-ere '''''''' ' Pe drum e intalni )u '''''''' ' E6er)itiul 1 de la -agina 13 din )ulegere' Se .a) a-re)ieri a u-ra modului in )are -a de .a urat le)tia'

-ro*erbele -otri*ite'

Ele*ii re(ol*a oral'

@un)a inde-endenta'

Ele*ii re(ol*a .i a de lu)ru'

Co-iii notea(a' Ele*ii a )ulta'

%umele i -renumeleIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII $i;= de lu)ru:

"ataIIIIIIII

&/ Al)atui>i enun>uri )u urmatoarele )u*inte: ;uba, Can, (gribulit' 0/ Com-leta>i : Jn)e-u er= -loile de ''''''''''''''' ' Ie-urele -orni e -re ''''''''''''''''''' ' El *oia = K;i )um-ere '''''''''''''''' ' Pe drum e Knt<lni )u '''''''''''''''' '

%umele i -renumeleIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII $i;= de lu)ru:

"ataIIIIIIII

&/ Al)=tui>i enun>uri )u urm=toarele )u*inte: ;ub=, Can, (gribulit' 0/ Com-leta>i : Jn)e-u er= -loile de ''''''''''''''' ' Ie-urele -orni e -re ''''''''''''''''''' ' El *oia = K;i )um-ere '''''''''''''''' ' Pe drum e Knt<lni )u '''''''''''''''' '

%umele i -renumeleIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII $i;= de lu)ru:

"ataIIIIIIII

&/ Al)=tui>i enun>uri )u urm=toarele )u*inte: ;ub=, Can, (gribulit' 0/ Com-leta>i : Jn)e-u er= -loile de ''''''''''''''' ' Ie-urele -orni e -re ''''''''''''''''''' ' El *oia = K;i )um-ere '''''''''''''''' ' Pe drum e Knt<lni )u '''''''''''''''' '