Sunteți pe pagina 1din 5

Matricea de specificatii pe baza creia a fost elaborat testul de evaluare initiala pentru clasaa V-a este urmtoarea:

MATRICEA DE SPECIFICATII TEST DE EVALUARE INITIALA CLASAa V-a


Competente de evaluat Continuturi Scrierea n forme echivalente a unor Numerelor naturale Scriereanformeechivalenteaunor fractiiordinare. Aflreauneifractiidintr-un intreg igurigeometrice. !nitati de masura "#ercitiidecalculcunumerenaturale$ urmrindrespectareaordiniiefecturiioper atiilor %i folosirea corect a parantezelor &peratiicu numerenaturale &peratiideadunare$ scdere$ nmultire$ mprtirecarederivdin:'cuat(tmaimult)$ )cu at(tmaipu*in)$)deat(teaorimaimult)$ )deat(teaorimaiputin) +ranspunereauneisituatiiproblem$nlim ba,matematic Stabilireadatelor$anecunoscutelor%ia operatiilorprincare se a,unge la rezolvareauneiprobleme Schemesimple pentruafigurapescurt datele%ipa%iiderezolvareauneipro bleme. Total
I"-&'"p( I".&'"p( I"d&'"p( II)' p( II+&' p( II$& ')p( II+&'!p( II+&'!p(

C
I"a&'$p( II%&'%p(

C!

C"

C#

C$

C%

Total $p

II)'"p(

*p
+p

I!&'$p(

II)'"p(

II#&' $p( I &'!,p( I"-&'!p( I".&'!p( I"d&'!p(

$p !,p $p

!p p $p *,p

II+&'!p(

II+&'"p(

!,p

$p

)p

"$p

!p

C/MPETENTELE DEEVALUAT AS/CIATETESTULUIDE EVALUARE INITIALA PENTRU CLASAa V-a C & -dentificarea$nconte#tevariate$ aunorcorespondentesimpledupregulidate C!& .ecunoa%tereaunorfigurigeometrice C"& !tilizareanumerelorfractionarepentru ae#primasubdiviziunialentregului C#& Aplicarearegulilordecalcul%ifolosireaparantezelornefectuareaoperatiilorcu numerenaturale C$&Analizarea$pebazaunuiplansimpludeidei$ademersuluiparcursnrezolvareauneiecuatiisauauneiprobleme C%& -nterpretareasemnificatieioperatiiloraritmeticenrezolvareaunorsituatiiproblem

TEST DE EVALUARE INITIALA Di0.iplinaMatemati.a Anul 1.olar!, "-!, #


Pentrure2olvarea.ore.t3atuturor. e r i n t e l o r dinParteaI1idinParteaaII-a0ea.ord3*,de pun.te& Din o4i.iu 0ea.ord3 , pun.te Toate0u-ie.tele0unto-li5atorii& Timpuldelu.rue4e.tive0tede#$ minute& PARTEAI La e6er.itiile & 1i!& 0.rietinumaire2ultatele& La e6er.itiul"& 0.rieti'A(da.3propo2itiae0teadev3rat31i'F(da.3propo2itiae0te4al03& !,p & "fectua*i:a(/012345/6 -(20078/56 .(9/2:896 d(19970:7.

'#$ depun.te(

$p !& ;(tedreptunghiurisuntdesenatenfiguraalturat< "&=recizati$ pentrufiecarepropozitie$dacesteadevratsaufals. $p a(;elmaimaimicnumarimparcarearetreicifreeste >>> $p -(Numrul 2200estemaimicdec(t 2022. $p .(Numrul1/7estecu 78/maimaredec(tnumrul21>. $p d(Numrulcareimpartitla 7 dc(tul24%irestul/esteegalcu>0/. PARTEAa II-a La urm3toarelepro-leme0e.erre2olv3ri.omplete& $p #& "fectuati :: ?@/473952:2A:>003>59:5B: 51-/57000:>000C )p $&Determinatinumrula%tiindcesteegalcu un sfert din7906 '#$ depun.te(

%p %&;omparatifractiile: si

)p )&;alculati din >m

,p +&Eunica a cumparat / bucati de panzacu lungimeatotala de 72 de metri.. A douabucataestedublulprimeibucati$ iar a treiabucataeste cat prima si a doua la un loc. ;atimetriaveafiecarebucata<

TEST DE EVALUAREINITIALA Di0.iplinaMatemati.3 Cla0a a V-a 7AREM DE EVALUARE 8I DE N/TARE M/DEL PARTEAI
Sepun.tea23doarre2ultatul9a0t4el:pentru4ie.arer30pun00ea.ord34iepun.ta;ulma6imprev32ut<ndreptul4ie .3rei.erinte 4ie ,pun.te& Nu0e a.ord3pun.ta;eintermediare&

'#$depun.te(

Nr& item Re2ultate Pun.ta;

&a( /884 $p

&-( >/84 $p

&.( 48418 $p

&d( >51>0 $p

!& 5 $p

"&a(

"&-(

"&.( A

"&d( A $p '#$depun.te(

$p

$p

$p

PARTEAaII-a

Pentruori.e0olutie.ore.t39 .=iarda.3e0tedi4erit3de .eadin -arem9 0e a.ord3pun.ta;ulma6im .ore0pun23tor& Nu0e a.ord34ra.tiuni depun.t9 dar0e pot a.ordapun.ta;eintermediarepentrure2olv3ripartiale9<nlimitelepun.ta;uluiindi.at<n-arem&

#&

?@/473952:2A:>003>59:5B: 51C ?@/473778A:>00322B:51C @900:>00322A:51C @9322A:51C /0:51C25>0

"p "p "p "p "p "p #p %p "p "p p p p p !p p p p p p

$& %& )& > 2

790:7= =>20 9 >8

+&

>mC>00cm @ saualtatransformarecorectaA >00cm:2:> C40cm a3b3cC72m bC2a cCa32a a32a3a32aC72m 8aC72m aC72:8 aC1 bC>7 cC2>

Sea.ord3 ,pun.tedino4i.iu& Nota4inal30e .al.ulea23prin<mpartireapun.ta;uluio-tinutla ,&