Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.1 1.Rolul si Atributiile Presedintelui 2.Definirea, caracterizarea si fundamental autonomiei locale 3.Regimul actelor consiliului local 4.

Functia publica 5.Relatiile prefectului cu ministerele si autoritatile locale 6.Principiile fiscalitatii locale

Nr.2 1.Functiile si atributiile Guvernului 2.Principiul consultarii cetatenilor in problem locale de interes deosebit 3.Primarul 4.Functionarii publici 5.Institutia prefectului si Colegiul prefectural 6.Tarifarea serviciilor publice

Nr.3 1.Transferurile financiare 2.Ministerele (Rol, clasificare, organizare, conducerea ministerelor, aparatul propriu al ministerelor) 3.Rolul si atributiile prefectului 4.Principiile descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice (explicarea notiunilor) 5.Secretarul unitatii administrative teritoriale 6.Modele ale functiei publice in tarile UE