Sunteți pe pagina 1din 24

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul

ul de profit i pierdere

CURSUL 5 BILANUL MODEL DE PREZENTARE A SITUAIEI PATRIMONIULUI STRUCTURA VENITURILOR, CHELTUIELILOR I REZULTATELOR I PREZENTAREA LOR N CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
cunoaterea modului de prezentare n bilan a situaiei activelor i pasivelor patrimoniale, influenate de elemenelor lor rectificative; nsuirea structurii veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor agenilor economici i a modului n care situaia acestora este prezentat n contul de profit i pierdere Bilan, egalitate bilanier, operaiuni patrimoniale, venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, cifr de afaceri, cheltuieli de explotare, cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, rezultat din exploatare, rezultat financiar, rezultat curent, rezultat extraordinar, profit brut, profit net 5.1. Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului 5.1.1. Aspecte generale privind ilanul i structura acestuia 5.1.!. "peraiuni patrimoniale de az# care produc modific#ri n structura ilanului 5.!. Structura veniturilor i cheltuielilor 5.$. %adrul conceptual al veniturilor i cheltuielilor 5.&. %ontul de profit i pierdere model de prezentare a veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor

Obiectivele cursului

Noiuni de baz

Structura cursului

5.1. Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului


111

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

5.1.1. Aspecte generale privind bilanul i structura acestuia


Activele i pasivele patrimoniale sunt prezentate la finele exerciiului financiar prin intermediul unei situaii a patrimoniului intitulat bilan!. !oiunea de bilan provine de la latinescul ilan'", sau mai t#rziu illancium", care nsemna c#ntar cu dou talere, aflate n permanent poziie de echilibru$ %e talerul din st"nga al c#ntarului se regsesc activele patrimoniale, iar pe talerul din dreapta se regsesc pasivele patrimoniale$ Bilanul ca model de prezentare a situaiei activelor i pasivelor patrimoniale mai este denumit i cont de bilan patrimonial$

Acti v

P!"i v

&nformaia contabil prezentat prin bilan este structurat pe ' nivele, i anume( nivelul & ) grupa simbolizat cu ma*uscule latine + A, B, ,, -. #n bilan$ nivelul && ) subgrupa simbolizat cu cifre romane +&, &&, &&&, in%ormaia &/. contabil este nivelul &&& ) poziia sau postul bilanier simbolizat cu structurat cifre arabe +1, 0 etc$.$ 'oziia de bilan sau postul bilanier este nivelul ast%el& informaional cel mai analitic al bilanului care reunete unul sau mai multe elemente patrimoniale de aceeai natur, combinate cu elementele rectificative ale acestora acolo unde este cazul$ Bilanul poate fi prezentat n %orm orizontal sau vertical$ (orme de prezentare (orma orizontal a bilanului presupune aezarea alturat a ale bilanului activelor i pasivelor suger#nd egalitatea permanent dintre acestea$ 110

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

(orma vertical a bilanului presupune aezarea pe o singur coloan a activelor i pasivelor patrimoniale, fr a ignora egalitatea bilanier dintre activele i pasivele patrimoniale$
ACTIVE A. ACTIVE IMOBILIZATE &$ &12B&3&456& !7,26%26A37 1$ ,heltuieli de constituire 0$ ,heltuieli de dezvoltare '$ ,oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale i alte drepturi i active similare 8$ 9ondul comercial :$ Alte imobilizri necorporale ;$ Avansuri i imobilizri necorporale n curs &&$ &12B&3&456& ,26%26A37 1$ <erenuri i construcii 0$ &nstalaii tehnice i maini '$ Alte instalaii, utila*e i mobilier 8$ Avansuri i imobilizri corporale n curs &&&$ &12B&3&456& 9&!A!,&A67 1$ Aciuni deinute la entitile afiliate 0$ =mprumuturi acordate unitilor afiliate '$ &nterese de participare 8$ =mprumuturi acordate unitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare :$ &nvestiii deinute ca imobilizri ;$ Alte mprumuturi B. ACTIVE CIRCULANTE &$ ><2,?6& 1$ 1aterii prime i materiale consumabile 0$ %roducia n curs de exerciiu '$ %roduse finite i mrfuri 8$ Avansuri pentru cumprri de stocuri &&$ ,67A!@7 1$ ,reane comerciale 0$ >ume de ncasat de la entitile afiliate '$ >ume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8$ Alte creane :$ ,apital subscris i nevrsat &&&$ &!/7><&@&& 9&!A!,&A67 %7 <7617! >,?6< 1$ Aciuni deinute la entitile afiliate 0$ Alte investiii pe termen scurt &/$ ,A>A A& ,2!<?6& 3A B5!,& C. CHELTUIELI N AVANS PASIVE A. CAPITAL I REZERVE &$ ,A%&<A3 1$ ,apital subscris vrsat 0$ ,apital subscris nevrsat '$ %atrimoniul regiei &&$ %6&17 -7 ,A%&<A3 &&&$ 67476/7 -&! 677/A3?A67 &/ 67476/7 1$ 6ezerve legale 0$ 6ezerve statutare sau contractuale '$ 6ezerve reprezent#nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 8$ Alte rezerve Aciuni proprii /$ %629&<?3 >A? %&76-767A 67%26<A<5 1$ %rofit nerepartizat 0$ %ierdere neacoperit /&$ %629&<?3 >A? %&76-767A 7B76,&@&?3?& 9&!A!,&A6 1$ %rofit 0$ %ierdere 6epartizarea profitului B. PROVIZIOANE 1$ %rovizioane pentru pensii i obligaii similare 0$ %rovizioane pentru impozite '$ Alte provizioane C. DATORII &$ -A<26&& %7 <7617! 3?!C 1$ =mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 0$ >ume datorate instituiilor de credit '$ Avansuri ncasate n contul comenzilor 8$ -atorii comerciale ) furnizori :$ 7fecte de comer de pltit ;$ >ume datorate entitilor afiliate D$ >ume datorate entiilor de care compaEnia este legat n virtutea intereselor de participare F$ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale &&$ -A<26&& %7 <7617! >,?6< 1$ =mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 0$ >ume datorate instituiilor de credit '$ Avansuri ncasate n contul comenzilor 8$ -atorii comerciale ) furnizori :$ 7fecte de comer de pltit ;$ >ume datorate entitilor afiliate D$ >ume datorate entiilor de care compaEnia este legat n virtutea intereselor de participare F$ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale D. VENITURI N AVANS 1$ >ubvenii pentru investiii 0$ /enituri nregistrate n avans # TOTAL PASIVE

#n %orm orizontal$ bilanul se prezint ast%el&

TOTAL ACTIVE

#n %orm vertical$ bilanul

A. ACTIVE IMOBILIZATE &$ &12B&3&456& !7,26%26A37 1$ ,heltuieli de constituire 11'

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

se prezint ast%el&

0$ ,heltuieli de dezvoltare '$ ,oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale 8$ 9ondul comercial :$ Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execuie &&$ &12B&3&456& ,26%26A37 1$ <erenuri i construcii 0$ &nstalaii tehnice i maini '$ Alte instalaii, utila*e i mobilier 8$ Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie &&&$ &12B&3&456& 9&!A!,&A67 1$ Aciuni deinute la entitile afiliate 0$ =mprumuturi acordate unitilor afiliate '$ &nterese de participare 8$ =mprumuturi acordate unitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare :$ &nvestiii deinute ca imobilizri ;$ Alte mprumuturi B. ACTIVE CIRCULANTE &$ ><2,?6& 1$ 1aterii prime i materiale consumabile 0$ %roducia n curs de exerciiu '$ %roduse finite i mrfuri 8$ Avansuri pentru cumprri de stocuri &&$ ,67A!@7 1$ ,reane comerciale 0$ >ume de ncasat de la entitile afiliate '$ >ume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8$ Alte creane :$ ,apital subscris i nevrsat &&& &!/7><&@&& %7 <7617! >,?6< 1$ Aciuni deinute la entitile afiliate 0$ Alte investiii pe termen scurt 118

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

&/$ ,A>A A& ,2!<?6& 3A B5!,& C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORII$ SUMELE CARE TREBUIE PL%TITE NTR&O PERIOAD% DE P'N% LA UN AN 1$ =mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 0$ >ume datorate instituiilor de credit '$ Avansuri ncasate n contul comenzilor 8$ -atorii comerciale ) furnizori :$ 7fecte de comer de pltit ;$ >ume datorate entitilor afiliate D$ >ume datorate entiilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare F$ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale E. ACTIVE CIRCULANTE NETE(DATORII CURENTE NETE +Active circulante G ,heltuieli n avans ) -atorii( sumele care trebuie pltite ntrEo perioad de p#n la un an ) /enituri nregistrate n avans. F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE +Active circulante neteH-atorii curente nete G Active imobilizate ) >ubvenii pentru investiii. ). DATORII$ SUMELE CARE TREBUIE PL%TITE NTR&O PERIOAD% MAI MARE UN AN 1$ =mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 0$ >ume datorate instituiilor de credit '$ Avansuri ncasate n contul comenzilor 8$ -atorii comerciale ) furnizori :$ 7fecte de comer de pltit ;$ >ume datorate entitilor afiliate D$ >ume datorate entiilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare F$ Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale H. PROVIZIOANE 11:

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

1$ %rovizioane pentru pensii i obligaii similare 0$ %rovizioane pentru impozite '$ Alte provizioane I. VENITURI N AVANS 1$ >ubvenii pentru investiii 0$ /enituri nregistrate n avans *. CAPITAL I REZERVE &$ ,A%&<A3 1$ ,apital subscris vrsat 0$ ,apital subscris nevrsat '$ %atrimoniul regiei &&$ %6&17 -7 ,A%&<A3 &&&$ 67476/7 -&! 677/A3?A67 &/ 67476/7 1$ 6ezerve legale 0$ 6ezerve statutare sau contractuale '$ 6ezerve reprezent#nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 8$ Alte rezerve Aciuni proprii /$ %629&<?3 >A? %&76-767A 67%26<A<5 1$ %rofit nerepartizat 0$ %ierdere neacoperit /&$ %629&<?3 >A? %&76-767A 7B76,&@&?3?& 9&!A!,&A6 1$ %rofit 0$ %ierdere 6epartizarea profitului Bilanul simplificat, prescurtat, ntocmit de ctre unitile economice care nu ndeplisec cumulativ dou din cele ' condiii Bilanul referitoare la cifra de afaceri, total active, respectiv numr de prescurtat personal, specificate n %aragraful '$ al ,ursului 0, va cuprinde )simpli%icat* forma vertical a bilanului, fr a detalia ns principalele grupe sau subgrupe de active i pasive pe elemente componente$ 11;

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

-iversitatea operaiunilor patrimoniale +cumprri, consumuri, producie, v#nzri, ncasri, pli etc$. i influena acestora asupra structurii activelor i pasivelor patrimoniale se poate sintetiza n patru tipuri de operaiuni, i anume( Operaiuni care produc modi%icri concomitente .n structura activelor i pasivelor$ .n sensul ma/orrii acestora cu aceea i valoare 1. 7xemplu( Achiziia de stocuri n valoare de 5(.((( lei, cu plata ulterioar# conduce la ma)orarea valorii stocurilor *componente ale A+,-'+ activelor+ concomitent cu ma)orarea valorii datoriilor comerciale , fa# de furnizori *componente ale pasivelor+. ,n urma acestei operaiuni, at-t activele patrimoniale, c-t i pasivele patrimoniale se ma)oreaz# cu 5(.((( lei. Operaiuni care produc modi%icri concomitente .n structura activelor i pasivelor$ .n sensul diminurii acestora cu aceea i valoare 7xemplu( .lata unei datorii fa# de furnizori n valoare de /(.((( lei din conturile de disponi ilit#i deschise la #nci conduce la diminuarea disponi ilit#ilor #neti *componente ale activelor+ A1,-'1, concomitent cu diminuarea datoriilor fa# de furnizori *componente ale pasivelor+. ,n urma acestei operaiuni, at-t activele patrimoniale, c-t i pasivele patrimoniale se diminueaz# cu /(.((( lei. Operaiuni care produc modi%icri numai .n structura activelor$ situaie .n care un element de activ se substituie cu un alt element de activ de aceea i valoare

0.

7xemplu( ,ncasarea unei creane comerciale de la clieni n valoare de !(.((( lei conduce la ma)orarea disponi ilit#ilor A + , 1 , - ' #neti n numerar *componente ale activelor+ concomitent cu diminuarea creanelor fa# de clieni *componente ale activelor+. ,n urma acestei operaiuni valoarea activelor i pasivelor patrimoniale r#m-ne neschim at#. Operaiuni care produc modi%icri numai .n structura 3. pasivelor$ situaie .n care un element de pasiv se substituie cu un alt element de pasiv de aceea i valoare 11D

2.

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

A-'+,1,

4erivate ale operaiunilor patrimoniale de baz

7xemplu( 0a)orarea capitalului social cu 1((.((( lei prin ncorporarea primelor legate de capital conduce la ma)orarea capitalului social *component# a pasivelor+ concomitent cu diminuarea primelor legate de capital *componente ale pasivelor+. ,n urma acestei operaiuni valoarea activelor i pasivelor patrimoniale r#m-ne neschim at#. ,a derivate a primelor dou tipuri de operaiuni se nt#lnesc operaiunile de diminuare a activelor concomitent cu anga*area de cheltuieli i de ma*orare a activelor concomitent cu realizarea veniturilor$ -iferena dintre venituri i cheltuieli formeaz rezultatul exerciiului care este un element al pasivelor patrimoniale$ 7cuaia acestui tip de operaiuni este urmtoarea( A , 1 + ,0 - ' + 5 e unde( B1 ) valoarea activelor consumate prin anga*area de cheltuieli B0 ) valoarea plusului de active din realizarea de venituri; 6e ) rezultatul exerciiului calculat ca diferen ntre veniturile realizate i cheltuielile anga*ate pentru realizarea acestor venituri -ac B0 E B1 I J operaiunea se ncadreaz n primul tip de operaiuni, deoarece se ma*oreaz activele i pasivele patrimoniale cu aceeai valoare care reprezint un spor de valoare concretizat n plus de active i de capitaluri proprii prin intermediul profitului realizat$ 7xemplu( Se consum# materii prime i materiale consuma ile n valoare de 1(.((( lei pentru e'ecutarea unor lucr#ri. 1a finalizarea lucr#rilor veniturile realizate din facturarea acestora sunt de 1!.((( lei, care se ncaseaz# prin conturile deschise la anc#. ,n momentul e'ecut#rii lucr#rilor consumul de stocuri *componente ale activelor+ nseamn# realizarea unei cheltuieli de 1(.((( lei. 1a facturarea lucr#rii se constat# realizarea unui venit din e'ecutarea de lucr#ri de 1!.((( lei, c#ruia i corespunde o ncasare de numerar *component# a activelor+ n contul deschis la anc#. ,n ce privete activele se poate constata un plus de !.((( lei *diferena 11F

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

dintre numerarul ncasat i materiile prime consumate+, iar n cazul pasivelor un plus de aceeai valoare calculat ca diferen# ntre veniturile realizate i cheltuielile efectuate. -ac B0 E B1 K J operaiunea se ncadreaz n al doilea tip de operaiuni, deoarece se diminueaz activele i pasivele patrimoniale cu aceeai valoare care reprezint o diminuare a valorii ntreprinderii, concretizat ntrEun consum de active fr acoperire n venituri, i o diminuare a capitalurilor proprii ca urmare a realizrii de pierderi$ 7xemplu( Se consum# materii prime i materiale consuma ile n valoare de !(.((( lei pentru e'ecutarea unor lucr#ri. 1a finalizarea lucr#rilor veniturile realizate din facturarea acestora sunt de 12.((( lei, care se ncaseaz# prin conturile deschise la anc#. ,n momentul e'ecut#rii lucr#rilor consumul de stocuri *componente ale activelor+ nseamn# realizarea unei cheltuieli de !(.((( lei. 1a facturarea lucr#rii se constat# realizarea unui venit din e'ecutarea de lucr#ri de 12.((( lei, c#ruia i corespunde o ncasare de numerar *component# a activelor+ n contul deschis la anc#. ,n ce privete activele se poate constata diminuare a valorii acestora cu &.((( lei *diferena dintre numerarul ncasat i materiile prime consumate+, iar n cazul pasivelor o diminuare cu aceeai valoare calculat# ca diferen# ntre veniturile realizate i cheltuielile efectuate.

5.0. Structura veniturilor i c6eltuielilor


/eniturile i cheltuielile sunt studiate dup natura i coninutul lor economic, pe cele trei activiti ale ntreprinderii ) activitatea de exploatare, activitatea financiar i activitatea extraordinar ) fiind structurate astfel ( VENITURILE 11L

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

7rupa A 89N:;<5: 4:N AC;:8:1 ;A;9A 49 9,'=O;A5 9

1$ ,ifra de afaceri 1$1 /enituri din v#nzarea produselor finite 1$0 /enituri din v#nzarea semifabricatelor 1$' /enituri din v#nzarea produselor reziduale 1$8 /enituri din lucrri executate i servicii prestate 1$: /enituri din studii si cercetri 1$; /enituri din redevene, locaii de gestiune i chirii 1$D /enituri din v#nzarea mrfurilor 1$F /enituri din activiti diverse 0$ /enituri din producia stocat sau /ariaia stocurilor din producie proprie '$ /enituri din producia de imobilizri '$1 /enituri din producia de imobilizri necorporale '$0 /enituri din producia de imobilizri corporale 8$ /enituri din subvenii de exploatare 8$1 /enituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri 8$0 /enituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri D$ /enituri din subvenii de exploatare D$1$ /enituri din subvenii de explotare aferente cifrei de afaceri D$0$ /enituri din subvenii de explotare pentru materii prime i materiale consumabile D$'$ /enituri din subvenii de explotare pentru alte cheltuieli externe D$8$ /enituri din subvenii de explotare pentru plata personalului D$:$ /enituri din subvenii de explotare pentru asigurri i protecie social D$;$ /enituri din subvenii de explotare pentru alte cheltuieli de exploatare D$D$ /enituri din subvenii de explotare aferente altor venituri D$F$ /enituri din subvenii de explotare pentru dob#nda datorat ;$ Alte venituri din exploatare ;$1 /enituri din creane reactivate i debitori diveri 10J

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

;$0 /enituri din despgubiri, amenzi i penaliti ;$' /enituri din donaii i subvenii primite ;$8 /enituri din cedarea activelor i alte operaii de capital ;$: /enituri din subvenii pentru investiii ;$; Alte venituri din exploatare D$ /enituri din provizioane i a*ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare D$1 /enituri din provizioane D$0 /enituri din a*ustri pentru deprecierea imobilizrilor D$' /enituri din a*ustri pentru deprecierea activelor circulante 1$ /enituri din imobilizri financiare 1$1 /enituri din aciuni deinute la entitile afiliate 1$0 /enituri din interese de participare 0$ /enituri din investiii financiare pe termen scurt '$ /enituri din creane imobilizate 8$ /enituri din investiii financiare cedate 7rupa B 8$1 /enituri din imobilizri financiare cedate 8$0 ,#tiguri din investiii pe termen scurt cedate 89N:;<5: :$ /enituri din diferene de curs valutar 4:N AC;:8:1 ;$ /enituri din dob#nzi ;A;9A D$ /enituri din sconturi obinute (:NANC:A5> F$ Alte venituri financiare L$ /enituri financiare din a*ustri pentru pierdere de valoare L$1$ /enituri financiare din a*ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare L$0$ /enituri financiare din a*ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

7rupa C 89N:;<5: 1$ /enituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i 4:N AC;:8:1 altele similare ;A;9A 9,;5AO51 4:NA5> 7rupa A
CHELTUIELILE 1$ ,heltuieli materiale 101

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

C?9=;<:9=: '9N;5< AC;:8:1 ;A;9A 49 9,'=OA1 ;A59

1$1$ ,heltuieli cu materiile prime 1$0$ ,heltuieli cu materialele consumabile 1$0$1$ ,heltuieli cu materialele auxiliare 1$0$0$ ,heltuieli privind combustibilul 1$0$'$ ,heltuieli privind materialele pentru ambalat 1$0$8$ ,heltuieli privind piesele de schimb 1$0$:$ ,heltuieli privind seminele i materialele de plantat 1$0$;$ ,heltuieli privind fura*ele 1$0$D$ ,heltuieli privind alte materiale consumabile 1$'$ ,heltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar 1$8$ ,heltuieli privind materialele nestocate 1$:$ ,heltuieli privind energia i apa 1$;$ ,heltuieli privind animalele i psrile 1$D$ ,heltuieli privind ambala*ele 0$ ,heltuieli privind mrfurile '$ ,heltuieli cu lucrri i servicii executate de teri '$1$ ,heltuieli cu ntreinerea i reparaiile '$0$ ,heltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile '$'$ ,heltuieli cu primele de asigurare '$8$ ,heltuieli cu studiile si cercetrile '$:$ ,heltuieli cu colaboratorii '$;$ ,heltuieli privind comisioanele i onorariile '$D$ ,heltuieli de protocol, reclam i publicitate '$F$ ,heltuieli cu transportul de bunuri i personal '$L$ ,heltuieli cu deplasri, detari i transferri '$1J$ ,heltuieli potale i taxe de telecomunicaii '$11$ ,heltuieli cu serviciile bancare i asimilate '$10$ Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 8$ ,heltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate :$ ,heltuieli cu personalul :$1$ ,heltuieli cu salariile personalului :$0$ ,heltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor :$'$ ,heltuieli privind asigurrile i protecia social 100

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

:$'$1$ ,heltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale :$'$0$ ,heltuieli privind contribuia unitii pentru a*utorul de oma* :$'$'$ ,heltuieli privind contribuia unitii la asiguE rrile sociale de sntate :$'$8$ Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social ;$ Alte cheltuieli de exploatare ;$1$ %ierderi din creane i debitori diveri ;$0$ -espgubiri, amenzi i penaliti ;$'$ -onaii i subvenii acordate ;$8$ ,heltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital ;$:$ Alte cheltuieli de exploatare D$ ,heltuieli cu amortizrile, provizioanele i a*ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare D$1$ ,heltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor D$0$ ,heltuieli de exploatare privind provizioanele D$'$ ,heltuieli de exploatare privind a*ustrile pentru deprecierea imobilizrilor D$8$ ,heltuieli de exploatare privind a*ustrile pentru deprecierea activelor circulante

7rupa B
C?9=;<:9=: '5:8:N4

AC;:8:1 ;A;9A
(:NANC:A5>

1$ %ierderi din creane legate de participaii 0$ ,heltuieli privind investiiile financiare cedate 0$1$ ,heltuieli privind imobilizrile financiare cedate 0$0$ %ierderi privind investiiile pe termen scurt cedate '$ ,heltuieli din diferene de curs valutar 8$ ,heltuieli privind dob#nzile :$ ,heltuieli privind sconturile acordate ;$ ,heltuieli financiare privind amortizrile i a*ustrile pentru pierdere de valoare ;$1$ ,heltuieli financiare privind a*ustrile pentru 10'

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

pierdrea de valoare a imobilizrilor financiare ;$0$ ,heltuieli financiare privind a*ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante ;$'$ ,heltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor D$ Alte cheltuieli financiare

7rupa C
C?9=;<:9=:

'5:8:N4 1$ ,heltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare AC;:8:1 ;A;9A 9,;5AO51 4:NA5> 7rupa 4
C?9=;<:9=: 1$ ,heltuieli cu impozitul pe profit

C< 0$ Alte cheltuieli cu impozitele +care nu apar n elementele de mai :@'OA:;<= sus. '9 '5O(:; B: A=;9 :@'OA:;9

5.2. Cadrul conceptual al veniturilor i c6eltuielilor


Activitatea de Activitatea de eCploatare se refer la activitatea curent legat eCploatare de obiectul principal de activitate al agentului economic$ Activitatea %inanciar
Activitatea %inanciar se refer la activitatea privind investiiile financiare i alte operaiuni legate de activele de trezorerie +dob#nzi, diferene de curs valutar, sconturi acordateHprimite etc$.$ Activitatea eCtraordinar se refer la refer activiti care au 108

Activitatea eCtraordinar un caracter neobinuit n raport cu activitatea de exploatare i

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

financiar, cum ar fi( efectele calamitilor, ale reducerii activitii +reorganizri, restructurri etc$., ale schimbrii de strategie economicoEfinanciar, ale schimbrii metodologiei de evaluare a capitalurilor, ale corectrii erorilor de evaluare a capitalurilor etc$
.

8enitul

Ci%ra de a%aceri
.

8enitul Deste fluxul brut de beneficii economice primite de o societate n cursul activitilor obinuite ale acesteia, atunci c#nd acest flux se materializeaz prin creteri ale capitalului propriu, altele dec#t creterile datorate contribuiilor din partea participanilor la acest capital propriu$"1 Ci%ra de a%aceri cuprinde totalitatea veniturilor din v#nzarea produselor, mrfurilor, lucrrilor i serviciilor, precum i din studii i cercetri, nchirieri i alte activiti similare$ 8ariaia stocurilor din producie proprie reprezint diferena dintre valoarea stocurilor din producie proprie la finele exerciiului financiar i valoarea acestor stocuri la nceputul exerciiului financiar$

8ariaia stocurilor
.

8eniturile 8eniturile din producia de imobilizri cuprind valoarea din producia imobilizrilor corporale i necorporale realizate cu fore proprii sau de imobilizri n regie proprie$
.

Subveniile pentru eCploatare reprezint sume de bani primite Subveniile cu titlu gratuit din partea statului sau a altor instituii financiare pentru acoperirea preurilor la produse, lucrri i servicii sau pentru pentru eCploatare acoperirea unor cheltuieli, cum ar fi( cheltuielile materiale, cu salariile, cu dob#nzile etc$ 8enituri din subvenii pentru investiii reprezint partea din 8enituri din subveniile pentru investiii virat la venituri concomitent cu subveni amortizarea imobilizrilor corporale sau necorporale realizate din pentru aceste subvenii$ /aloarea subveniei virate la venituri este egal cu investiii valoarea amortizrii calculate n cazul acestor imobilizri$ 8eniturile din sconturi obinute sunt veniturile realizate din 8eniturile
. .

&nternational Accounting >tandards Board, Standardele 3nternaionale de 4aportare 5inanciar# !((2, 7ditura 7conomic, Bucureti, 0JJ;, p$ 1J8:

10:

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

din sconturi reducerile financiare acordate ca urmare a plii n termen sau nainte de termen a datoriilor$ obinute
.

C" tigurile C" tigurile din investiiile %inanciare pe termen scurt cuprind din investiiile diferenele favorabile rezultate ca urmare a valorificrii investiiilor pe termen financiare pe termen scurt la un pre mai mare dec#t preul de scurt achiziie$ 8eniturile din di%erene de curs valutar reprezint(
.

rezultatul deprecierii monedei naionale fa de diversele 8eniturile din di%erene de curs valutar valute, n cazul reevalurii disponibilitilor bneti i al reevalurii sau ncasrii creanelor externe; rezultatul aprecierii monedei naionale n raport cu diversele valute, n cazul reevalurii sau plii datoriilor externe$ . DC6eltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form

C6eltuielile de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor,
care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dec#t
.

cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari$"0 C6eltuielile din di%erene de curs valutar sunt ( rezultatul aprecierii monedei naionale fa de diversele valute n cazul reevalurii disponibilitilor bneti i al reevalurii sau ncasrii creanelor externe; rezultatul deprecierii monedei naionale n raport cu diversele valute n cazul reevalurii sau plii datoriilor externe$ 'ierderile privind investiiile %inanciare pe termen scurt cuprind diferenele nefavorabile rezultate ca urmare a valorificrii investiiilor financiare pe termen scurt la un pre mai mic dec#t preul de achiziie$

C6eltuielile din di%erene de curs valutar


.

'ierderile privind investiiile pe termen scurt


.

3dem, pag. 21

10;

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

5.3. Contul de pro%it i pierdere model de prezentare a veniturilor$ c6eltuielilor i rezultatelor


&nformaiile privind veniturile, cheltuielile i rezultatele ntreprinderii sunt furnizate prin intermediul contului de pro%it i pierdere! structurate pe cele trei activiti( activitatea de exploatare, activitatea financiar i activitatea extraordinar$ =n cadrul contului de profit i pierderi veniturile i cheltuielile se simbolizeaz cu cifre romane i arabe, iar rezultatul cu ma*uscule, astfel( Structura I. VENITURI DIN E+PLOATARE 1$ ,ifra de afaceri net contului de E %roducia v#ndut pro%i i E /enituri din v#nzarea mrfurilor pierdere E /enituri din dob#nzi nregsitrate de entitile al cror obiect principal de activitate l constituie lesingul E /enituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0$ /ariaia stocurilo '$ %roducia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat 8$ Alte venituri din exploatare II. CHELTUIELI DE E+PLOATARE :$ a. ,heltuieli cu materiile prime i materialele consumabile i alte cheltuieli materiale b. Alte cheltuieli externe +cu energia i apa. c. ,heltuieli privind mrfurile ;$ ,heltuieli cu personalul, din care( a. >alarii i indemnizaii b. ,heltuieli cu asigurrile i protecia social D$ a. A*ustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale a$1. ,heltuieli a$0. /enituri b. A*ustri de valoare privind activele circulante b$1. ,heltuieli 10D

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

b$0. /enituri F$ Alte cheltuieli de exploatare F$1$ ,heltuieli privind prestaiile externe F$0$ ,heltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate F$'$ ,heltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate ,heltuieli privind dob#nzile de refinanare nregsitrate de entitile al cror obiect principal de activitate l constituie leasingul A*ustri privind provizioanele E ,heltuieli E /enituri A. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN E+PLOATARE E %rofit E %ierdere III. VENITURI FINANCIARE L$ /enituri din interese de participare 1J$ /enituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate 11$ /enituri din dob#nzi Alte venituri financiare IV. CHELTUIELI FINANCIARE 10$ A*ustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active circulante E ,heltuieli E /enituri 1'$ ,heltuieli privind dob#nzile Alte cheltuieli financiare B. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR% E %rofit E %ierdere ,-. PROFIRUL SAU PIERDEREA CURENT% E %rofit E %ierdere 1:$ /enituri extraordinare 1;$ ,heltuieli extraordinare 10F

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

,.. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA E+TRAORDINAR% V. VENITURI TOTALE VI. CHELTUIELI TOTALE C. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT /%0 E %rofit E %ierdere 1F$ I1234it56 2 2738it 1L$ Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0J$ PROFITUL SAU PIERDEREA NET /%0 AL /A0 E+ERCIIULUI FINANCIAR E %rofit E %ierdere ,ontul de profit i pierdere are rolul de a furniza o imagine 5olul fidel, clar i complet asupra performanelor financiare ale contului de ntreprinderii$ 6ezultatul net al exerciiului este componenta care se pro%it i nscrie n bilan la capitaluri proprii, profitul echival#nd cu sporul pierdere de active, iar pierderea cu diminuarea valorii activelor$ Bilanul i contul de pro%it i pierdere sunt componentele de Alte componente baz ale situaiilor %inanciare anuale, care mai cuprind( ale Situaiilor situaia fluxurilor de trezorerie; situaia modificrilor capitalurilor proprii; (inanciare notele explicative( Anuale !ota 1( Active imobilizate; !ota 0( %rovizioane; !ota '( 6epartizarea profitului; !ota 8( Analiza rezultatului din exploatare; !ota :( >ituaia creanelor i datoriilor; !ota ;( %rincipii, politici i metode contabile; !ota D( %articipaii i surse de finanare; !ota F( &nformaii privind salariaii, membrii organelor de administraie, conducere i supraveghere; !ota L( 7xemple de calcul i analiz a principalilor indicatori de analiz economicoEfinanciar;
. .

10L

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

!ota 1J( Alte informaii$ >ituaiile financiare anuale se prezint i se supun aprobrii acionarilorHasociailor n cadrul Adunrii Cenerale a AcionarilorHAsociailor +ACA. ntrunit anual n edin ordinar$ -up aprobare situaiile financiare anuale se public n 1onitorul 2ficial al 6om#niei$ Bilanul este o component a situaiilor financiare anuale care prezint situaia activelor i pasivelor patrimoniale la finele exerciiului financiar; operaiunile patrimoniale care afecteaz structura activelor i pasivelor patrimoniale, pot fi sintetizate astfel( o A9+#P9+ o A+#P+ o A9++#P o A#P9++ contul de profit i pierdere este o component a documentelor de sintez contabil care prezint situaia veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor structurate pe cele ' tipuri dee activiti( de exploatare, financiar i extraordinar; rezultatul aferent fiecrei activiti se calculeaz ca diferen ntre veniturile i cheltuielile nregistrate pe fiecare tip de activitate n parte; rezultatul curent cuprinde rezultatul din explotare i rezultatul financiar; veniturile totale reprezint suma veniturilor din exploatare, a veniturilor financiare i a veniturilor extraordinare, iar cheltuielile totale reprezint suma cheltuielilor de explotare, a cheltuielilor financiare i a cheltuielilor extraordinare; rezultatul brut al exerciiului financiar se calculeaz ca diferen ntre veniturile totale i cheltuielile totale; rezultatul net al exerciiului financiar se calculeaz ca diferen ntre rezultatul brut al exerciiului financiar i impozitul pe 1'J

Concluzii

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

profit.

#ntrebri recapitulative

,. Bilanul este un model de prezentare a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :. =n prezent, n contabilitatea rom#neasc, bilanul se ntocmete n form( a. orizontal; b. vertical$ ;. 9uncie de total activelor, cifra de afaceri i numrul de salariai nregistrate de un agent economic, bilanul poate fi( bilan i bilan$$$$$$$$$$$$$$$$ -. >pecificai tipul operaiunii patrimoniale de baz care influeneaz structura activelor i pasivelor patrimoniale i elementele patrimoniale care se modific, tiind c( a. se achiziioneaz mrfuri de la furnizori cu plat ulterioar; b. se pltete datoria fa de furnizorul de la punctul a.; c. se ncaseaz o crean de la clieni; d. se ma*oreaz capitalul social prin ncorporarea primelor de emisiune n capitalul social; e. se ncaseaz un mprumut contractat de la banc; f. se pltesc salariile anga*ailor; g. se ncaseaz un avans de la clieni; h. se pltesc avansuri la salarii; i. se achiziioneaz un utila* de la furnizori; *. se ramburseaz mprumutul contractat de la banc; M. se achiziioneaz aciuni pe termen lung cu plata imediat; l. se ma*oreaz capitalul social prin ncorporarea primelor de aport; m. se diminueaz capitalul social pentru acoperirea pierderilor din anii precedeni; n. se achiziioneaz bilete de cltorie; o. se acord un mprumut pe termen lung unei societi din cadrul grupului$ 5. ,ifra de afaceri reprezint( 1'1

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

a. venit financiar; b. venit din exploatare; c. venit extraordinar$ <. ,ifra de afaceri cuprinde( a. venituri din v#nzarea mrfurilor G venituri din producia v#ndut; b. venituri din v#nzarea mrfurilor G variaia stocurilor; c. venituri din producia v#ndut G variaia stocurilor$ .. /eniturile din exploatare cuprind( a. cifra de afaceri, variaia stocurilor, venituri din diferene de curs valutar; b. cifra de afaceri, variaia stocurilor, producia imobilizat, alte venituri din exploatare; c. producia imobilizat, variaia stocurilor, cifra de afaceri, venituri din dob#nzi$ =. ,heltuielile de exploatare cuprind cel puin( a. cheltuieli materiale, cheltuieli privind dob#nzile, cheltuieli cu personalul; b. cheltuieli cu asigurrile i protecia social, cheltuieli privind diferenele de curs valutar; c. cheltuieli materiale, cheltuieli privind mrfurile, cheltuieli cu personalul$ >. ,heltuielile financiare cuprind( a. cheltuielile cu activele cedate; b. cheltuieli cu provizioanele; c. cheltuieli privind dob#nzile$ ,?. 6ezultatul curent cuprinde( a. rezultatul extraordinar i rezultatul financiar; b. rezultatul din exploatare i rezultatul extraordinar; c. rezultatul financiar i rezultatul din exploatare$ ,,. -ac rezultatul din exploatare +profit. este mai mare dac#t rezultatul financiar +pierdere., firma va nregistraHnu va nregistra profit curent$ ,:. =n contul de profit i pierdere veniturile, cheltuielile i 1'0

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

rezultatele sunt prezentate funcie de cele ' tipuri de activiti ale firmei$ ,are sunt acesteaN a. Activitatea de producie, activitatea financiar i activitatea extraordinar$ b. Activitatea de exploatare, activitatea financiar i activitatea extraordinar$ c. Activitatea de v#nzare, activitatea de producie i activitatea de prestri servicii$ ,;. Bilanul simplificat ofer informaii referitoare la valoarea contabil net a +rspundei cu adevrat sau fals.( a. cheltuielilor de constituire; b. cheltuielilor n avans; c. datoriilor privind bugetul asigurrilor sociale; d. mrfurilor; e. stocurilor; f. activelor circulante; g. terenurilor; h. imobiliozrilor corporale$ ,-. =n bilan, total active circulante se calculeaz astfel( a. imobilizri necorporale G stocuri G investiii pe termen scurt; b. cheltuieli n avans G stocuri G creane G investiii pe termen scurt; c. stocuri G creane G investiii pe termen scurt G casa i conturi la bnci$ ,5. Activele circulante neteHdatoriile curente nete se calculeaz n bilan astfel( a. active circulante G cheltuieli n avans ) datorii care trebuie pltite ntrEun termen mai mic de un an ) venituri n avans; b. active circulante G cheltuieli n avans ) datorii care trebuie pltite ntrEun termen mai mic de un an ) subvenii pentru investiii; c. active circulante G cheltuieli n avans ) datorii care trebuie pltite ntrEun termen mai mic de un an ) datorii 1''

Bazele contabilitii Cursul 5 Bilanul model de prezentare a situaiei patrimoniului Structura veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor i prezentarea lor n contul de profit i pierdere

care trebuie pltite ntrEun termen mai mare de un an$ ,<. 6ezultatul din exploatare se calculeaz n contul de profit i pierdere astfel($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,.. 6ezultatul financiar se calculeaz n contul de profit i pierdere, cunsc#nd veniturile financiare i cheltuielile financiare astfel($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,=. <otal active minus datorii curente se calculeaz n bilan n felul urmtor($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,>. /eniturile totale se calculeaz n contul de profit i pierdere prin nsumarea( a.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$; b.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$; c.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :?. ,heltuielile totale se calculeaz n contul de profit i pierdere prin nsumarea( a.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$; b.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$; c.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1'8