Sunteți pe pagina 1din 12

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

CURSUL 6 CONTUL - PROCEDEU SPECIFIC METODEI CONTABILITII PARTEA I


nsuirea noiunii de cont din punct de vedere contabil; cunoaterea criteriilor de clasificare a conturilor; evidenierea structurii contului; nsuirea regulilor de funcionare a conturilor;

Obiectivele cursului

Noiuni de baz

Cont, cont de activ, cont de pasiv, cont bifuncional, simbolul contului, debit, credit, rulaje debitoare, rulaje creditoare, total sume debitoare, total sume creditoare, solduri iniiale, solduri finale 6.1. Noiuni privind contul 6.2. Structura contului 6.3. Clasificarea conturilor 6. . !e"uli de funcionare a conturilor

Structura cursului

6 ! Noiuni "rivind contul


Eti#olo$ia Noiunea de cont provine de la cuvintele compt din limba cuv%ntului france ! sau conto din limba italian! care nseamn! socoteal!" &cont' #ruparea $i ordonarea informaiei contabile presupune Necesitatea asocierea unui cont contabil fiecrui element de active% pasive% utilizrii venituri sau c&eltuieli% cu a'utorul cruia se consemnea( contului
e)istenele% mi$crile $i transformrile acestor elemente *ntr+o perioad de "estiune.

#e utili ea ! conturi at$t pentru elementele patrimoniale de %&'

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

ba (, c$t i pentru elementele patrimoniale rectificative" Conturile de ba ( i conturile rectificative referitoare la acelai element patrimonial se constituie n sistemul de conturi utili at pentru repre entarea unui element de active sau pasive patrimoniale" )ubla repre entare a patrimoniului i dubla nregistrare a operaiunilor patrimoniale au condus la stabilirea a dou! categorii de conturi, i anume* conturi de activ, care cuprind* conturile de ba(, ale activelor patrimoniale +conturi de imobili !ri, conturi de stocuri, conturi de creane, conturi de investiii financiare pe termen scurt, conturi de disponibilit!i b!neti etc",; conturile rectificative completative de active +conturile de diferenele de pre aferente stocurilor, cu e-cepia adaosului comercial,; Princi"alele conturile rectificative diminuante de pasive cate$orii +reparti area profitului, aciunile proprii i primele privind de conturi rambursarea obligaiunilor,; (i rolul lor conturile de c&eltuieli conturi de "asiv, care cuprind* conturile de ba(, ale pasivelor patrimoniale +conturi de capitaluri, conturi de datorii, conturi de provi ioane,; conturile rectificative diminuante de active +conturi de amorti (ri, conturi de ajust!ri pentru deprecierea activelor, contul de adaos comercial i contul de ./0 nee-igibil! aferent! stocurilor de m!rfuri,; conturile de venituri" 1olul contului n calitatea sa de instrument de grupare i ordonare a datelor se reali ea ! prin intermediul structurii acestuia"

6 ) Structura contului
%&2

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

Contul are n componena sa urm!toarele elemente * denumirea $i simbolul contului e)plicaia operaiei economice *nre"istrat *n cont Ele#entele debitul $i creditul contului co#"onente rula'ul contului ale contului totalul sumelor contului soldul contului. *enu#irea contului se identific! n cele mai multe ca uri cu denumirea elementului patrimonial, de venit sau c3eltuieli pe care l repre int!" .e e)emplu* elementul de active clieni/ va fi evideniat cu ajutorul contului clieni sau elementul de pasive furni(ori/ va fi repre entat cu ajutorul contului furni ori" *enu#irea Exist situaii n care denumirea conturilor nu contului este identic cu denumirea elementului patrimonial pe care-l reprezint. De exemplu: creanele i datoriile fa de acionari/asociai sunt evideniate cu ajutorul unui singur cont denumit decontri cu asociaii/acionarii privind capitalul. Si#bolul contului repre int! grupul de cifre cu care se Si#bolul identific! contul" #imbolul contului este stabilit funcie de contului clasificarea conturilor din planul de conturi general" 4rin planurile de conturi sunt redate simboluri cu & 5 2 cifre" Conturile cu simboluri de 3 cifre se numesc conturi sintetice de gradul 6, iar cifrele din care sunt formate semnific!* prima cifr 7 clasa de conturi din care face parte contul cifra a doua 7 num!rul de ordine al grupei din care face parte contul prima 0 a doua cifr 7 grupa de conturi din care face parte contul cifra a treia 7 num!rul de ordine al contului n cadrul grupei 1)emplu* Contul 8aterii prime, are simbolul &9%, cu urm!toarea semnificaie * & 5 clasa conturilor de stocuri &9 5 grupa conturilor de stocuri materii prime i materiale % 5 num!rul de ordine al contului n cadrul grupei de %&:

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

conturi" Conturile cu simboluri de cifre se numesc conturi sintetice de gradul 66, iar cifrele din care sunt formate semnific!* prima cifr 7 clasa de conturi din care face parte contul cifra a doua 7 num!rul de ordine al grupei din care face parte contul prima 0 a doua cifr 7 grupa de conturi din care face parte contul cifra a treia 7 num!rul de ordine al contului sintetic de gradul 6 n cadrul grupei "ri#a + a doua ci,r + a treia ci,r 7 simbolul contului sintetic de "radul I cifra a patra 7 num!rul de ordine al contului sintetic de gradul 66 n cadrul contului sintetic de gradul 6 1)emplu* Contul 8ateriale au-iliare are simbolul &9;%, cu urm!toarea semnificaie* & 5 Clasa conturilor de stocuri &9 5 grupa conturilor de stocuri de materii prime i materiale &9; 5 Contul sintetic de gradul 6 8ateriale consumabile % 5 num!rul de ordine n cadrul contului sintetic de gradul 6 Num!rul de cifre pentru simboli area conturilor nu este limitat, cifrele utili ate dup! simbolul contului din planul de conturi general dau num!rul de ordine al contului analitic" 1)emplu* Contul &:% 8!rfuri simboli at n planul de conturi general, se poate desf!ura n analitice cu urm!toarele simboluri* &:%"9% 8!rfuri n depo itele cu ridicata sau en5gros &:%"9; 8!rfuri n maga inele de desfacere cu am!nuntul E-"licaia o"eraiei econo#ice nregistrate n cont pre int! coninutul economic al acesteia i poate fi e)plicaie descriptiv i e)plicaie contabil" 1)plicaia descriptiv se utili ea ! n ca ul nregistr!rilor cronologice i const! n pre entarea sintetic! a coninutului operaiei economice cu indicarea documentului justificativ" %&<

E-"licaia o"eraiei econo#ice

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

1)plicaia contabil se utili ea ! n cadrul nregistr!rilor sistematice i const! n indicarea pentru fiecare operaie economic! a simbolului contului corespondent n care se nregistrea ! concomitent aceeai operaie economic!" *ebitul (i creditul contului sunt elemente specifice contului contabil i se pre int! sub forma a dou! coloane* partea din st$nga contului denumit! &*ebit' i partea din dreapta denumit! &Credit'" Cele dou! coloane debit i credit au rolul de a consemna e-istenele i mic!rile elementului pe care5l repre int! consemn$nd major!rile sau diminu!rile valorii acestuia" =n debitul contului se nscriu* *n ca(ul conturilor de activ* e-istenele iniiale, major(rile de valoare i e-istenele finale; *n ca(ul conturilor de pasiv* diminu(rile de valoare" =n creditului contului se nscriu* *n ca(ul conturilor de pasiv* e-istenele iniiale, major(rile de valoare i e-istenele finale; *n ca(ul conturilor de activ* diminu(rile de valoare" A debita contul nseamn! a nregistra o valoare n debitul contului care se numete valoare debitoare, iar a credita contul nseamn! a nregistra o valoare n creditul contului denumit! valoare creditoare" Rula.ul contului consemnea ! mic!rile i transform!rile elementelor patrimoniale, de venituri i c3eltuieli i se stabilete prin nsumarea valorilor nregistrate ntr5o perioad! de gestiune n fiecare din cele dou! coloane ale contului obin$ndu5se rula'ul debitor i rula'ul creditor al contului" Rula.ul debitor nseamn! * cretere sau majorare de valoare pentru conturile de activ micorare sau diminuare de valoare pentru conturile de pasiv" Rula.ul creditor nseamn! * micorare sau diminuare de valoare pentru conturile de activ cretere sau majorare de valoare pentru conturile de pasiv" %&>

*ebitul (i creditul contului

Rula.ul contului

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

Totalul su#elor

Soldul contului

Totalul su#elor contului consemnea ! soldurile iniiale i rulajele contului i se calculea ! prin nsumarea acestor dou! elemente, obin$ndu5se total sume debitoare i total sume creditoare" Totalul su#elor debitoare repre int! * e-istenele iniiale plus creterea sau majorarea de valoare pentru conturile de activ; micorarea sau diminuarea de valoare pentru conturile de pasiv" Totalul su#elor creditoare repre int! * e-istenele iniiale plus creterea sau majorarea de valoare pentru conturile de pasiv; micorarea sau diminuarea de valoare pentru conturile de activ" Soldul contului consemnea ! e-istenele iniiale i finale ale elementelor patrimoniale i poate fi numai sold debitor sau numai sold creditor" Soldurile debitoare repre int! e-istene pentru conturile de activ, iar soldurile creditoare repre int! e-istene pentru conturile de pasiv" #oldul contului se stabilete ca diferen! ntre totalul sumelor debitoare i totalul sumelor creditoare ale contului" )ac! totalul sumelor debitoare este mai mare dec$t totalul sumelor creditoare va re ulta un sold final debitor, iar dac! totalul sumelor debitoare este mai mic dec$t totalul sumelor creditoare va re ulta un sold final creditor" #oldurile stabilite la finele perioadei de gestiune poart! denumirea de solduri finale i se constituie n solduri iniiale pentru e-erciiul financiar urm!tor"

Prezentarea

4entru pre entarea elementelor contului se utili ea ! forma %?9

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

didactic a contului

literal! a contului care presupune pre entare contului sub forma literei ." 0ceast! form! de pre entare este una didactic!, elementele acestui tip de cont fiind preluate de fiele contului utili ate funcie de forma de contabilitate, astfel * forma de contabilitate pe jurnale care utili ea ! jurnalele forma de contabilitate maestru a3 care utili ea ! fiele a3 forma de contabilitate informati at! care utili ea ! fia . a contului" #intetic elementele contului pot fi pre entate, astfel*

.ebit

Cont de activ

Credit

Prezentarea didactic a unui cont de activ

@-istene iniiale A Solduri iniiale +#i, 5555555555555555555555555555555555 #uma % #uma ; 24a'orri de valoare3 #uma & BBB 55555555555555555555555555555555555 Rula. debitor +1), A #uma % C #uma ; C #uma &BB 55555555555555555555555555555555555 Total su#e debitoare+.#), A #old iniialC1ulaj debitor 555555555555555555555555555555555555 Sold ,inal debitor A .#)5.#C

#uma % #uma ; BBB 2.iminuri de valoare3 BBB" #uma n 5555555555555555555555555555555555555 Rula. creditor +1C, A #uma % C #uma ; C BB"C#uma n 55555555555555555555555555555555555555 Total su#e creditoare+.#C,A 1ulaj creditor

Prezentarea didactic

.ebit

Cont de pa iv

Credit

%?%

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I @-istene iniiale A Solduri iniiale+#i, 555555555555555555555555555555555555 #uma % #uma ; 24a'orri de valoare3 #uma & BBB"" 555555555555555555555555555555555 Rula. creditor+1C,A#uma % C #uma ;C #uma &CBBBB 5555555555555555555555555555555555 Total su#e creditoare+.#C, A #old iniialC1ulaj creditor 555555555555555555555555555555555555 Sold ,inal creditor A .#C5.#)

a unui cont de "asiv

#uma % #uma ; BBBBBB" 2.iminuri de valoare3 BBBBBB" #uma n 55555555555555555555555555555555555 Rula. debitor+1), A #uma % C#uma ;CBB"C #uma n 55555555555555555555555555555555555 Total su#e debitoare+.#),A 1ulaj debitor

6 / Clasi,icarea conturilor
Conturile se pot clasifica dup! urm!toarele criterii* conturi sintetice de $radul I (i II utili ate pentru evidena elementelor de active, pasive, venituri i c3eltuieli" Conturile sintetice de gradul 6 care se desf!oar! n conturi sintetice de gradul 66 sunt conturi neoperaionale +cu ajutorul acestor conturi nu se *u" s,era de consemnea ! operaiuni economice, consemnarea f!c$ndu5se numai cu"rindere la nivelul conturilor sintetice de gradul 66,; conturile analitice sunt conturi derivate ale conturilor sintetice de gradul 6 i 66 i se folosesc pentru necesit!i de gestiune intern! a patrimoniului, veniturilor i c3eltuielilor" *u" ,uncia conturi de activ0 contabil conturi de "asiv

*u" soldul conturi #ono,uncionale care pre int! la finele e-erciiului numai sold final debitor sau numai sold final creditor; "e care conturi bi,uncionale care pre int! la finele e-erciiului 1l "rezint la un #o#ent financiar, fie sold final debitor, fie sold final creditor" Conturile
%?;

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

dat

bifuncionale sunt conturile care repre int! at$t un element de active, c$t i un element de pasive, sau elemente de capitaluri proprii care se adun! +dac! pre int! sold final creditor, sau se scad +dac! pre int! sold final debitor, la stabilirea valorii capitalurilor proprii"

6 2 Re$uli de ,uncionare a conturilor


Conturile de activ *ncep s funcione(e prin a se debita. Se debitea( cu soldurile iniiale $i cre$terile sau ma'orrile de valoare $i se creditea( cu diminurile sau mic$orrile de valoare% iar la finele perioadei de "estiune pre(int numai sold final debitor Conturile de "asiv *ncep s funcione(e prin a se credita. Se creditea( cu soldurile iniiale $i cre$terile sau ma'orrile de valoare $i se debitea( cu diminurile sau mic$orrile de valoare% iar la finele perioadei de "estiune pre(int numai sold final creditor. Conturile de "asiv *ncep s funcione(e prin a se credita. Se creditea( cu soldurile iniiale $i cre$terile sau ma'orrile de valoare $i se debitea( cu diminurile sau mic$orrile de valoare% iar la finele perioadei de "estiune pre(int numai sold final creditor.

Re$ula de ,uncionare a conturilor de activ

Re$ula de ,uncionare a conturilor de "asiv

Concluzii

Contul este un procedeu al metodei contabilit!ii ataat fiec!rui element de activ patrimonial, pasiv patrimonial, rectificativ sau de venit sau c3eltuial!, cu ajutorul c!ruia sunt consemnate e-istenele, mic!rile i transform!rile acestora; dubla repre entare a patrimoniului i dubla nregistrare a operaiunilor economice a condus la stabilirea a dou! categorii de %?&

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

conturi* de activ i de "asiv; conturile de activ cuprind* conturile de ba(, ale activelor patrimoniale +conturi de imobili !ri, conturi de stocuri, conturi de creane, conturi de investiii financiare pe termen scurt, conturi de disponibilit!i b!neti etc",; conturile rectificative completative de active +conturile de diferenele de pre aferente stocurilor, cu e-cepia adaosului comercial,; conturile rectificative diminuante de pasive +reparti area profitului, aciunile proprii i primele privind rambursarea obligaiunilor,; conturile de c&eltuieli conturile de "asiv cuprind* conturile de ba(, ale pasivelor patrimoniale +conturi de capitaluri, conturi de datorii, conturi de provi ioane,; conturile rectificative diminuante de active +conturi de amorti (ri, conturi de ajust!ri pentru deprecierea activelor, contul de adaos comercial i contul de ./0 nee-igibil! aferent! stocurilor de m!rfuri,; conturile de venituri" elementele componente ale conturlui sunt* denumirea i simbolul contului, e-plicaia operaiei economice nregistrate n cont, debitul i creditul contului, rulajele contului, total sume, soldurile iniiale i finale; conturile de activ ncep s! funcione e prin a se debita; de debitea ! cu major!rile de valoare i se creditea ! cu diminu!rile de valoare; pre int! sold final creditor; conturile de pasiv ncep s! funcione e prin a se credita; se creditea ! cu major!rile de valoare i se debitea ! cu diminu!rile de valoare; pre int! sold final creditor"

3ntrebri reca"itulative

!" @numerai cele ? grupe de conturi de activ" #" @numerai cele & grupe de conturi de pasiv" %??

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

$" )ebitul contului repre int! a, partea din dreapta contului n care se nscriu sume repre ent$nd major!ri ale elementelor de activ i reduceri ale elementelor de pasiv; b, partea din st$nga contului n care se nscriu sume repre ent$nd major!ri ale elementelor de activ i reduceri ale elementelor de pasiv; c, sum! repre ent$nd o crean! fa! de banc!" %" Creditul contului repre int!* a, partea din dreapta contului n care se nscriu sume repre ent$nd major!ri ale elementelor de pasiv i reduceri ale elementelor de activ; b, partea din dreapta contului n care se nscriu sume repre ent$nd diminu!ri ale elementelor de pasiv i creteri ale elementelor de activ; c, un mprumut de la banc!" &" 1ulajul debitor al contului de activ cuprinde sume repre ent$nd""""""""""""""""""""""de valoare nregistrate n cursul unei luni" 6" 1ulajul creditor al contului de activ cuprinde sume repre ent$nd""""""""""""""""""""""de valoare nregistrate n cursul unei luni" '" 1ulajul debitor al contului de pasiv cuprinde sume repre ent$nd""""""""""""""""""""""de valoare nregistrate n cursul unei luni" (" 1ulajul creditor al contului de pasiv cuprinde sume repre ent$nd""""""""""""""""""""""de valoare nregistrate n cursul unei luni" )" .otal sume debitoare n ca ul conturilor de activ se calculea !*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !*" .otal sume creditoare n ca ul conturilor de activ se calculea !*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!" .otal sume debitoare n ca ul conturilor de pasiv se calculea !*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !#" .otal sume creditoare n ca ul conturilor de pasiv se calculea !*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !$" Conturile de activ ncep s! funcione e prin a se """"""""""""" #e debitea ! cu"""""""""""""""""""""""" de valoare i de creditea ! cu""""""""""""""""" de valoare" 4re int! la sf$ritul perioadei de gestiune numai sold %?'

Bazele contabilitii Cursul 6 Contul procedeu specific metodei contabilitii Partea I

final debitor" !%" Conturile de activ ncep s! funcione e prin a se """"""""""""" #e debitea ! cu"""""""""""""""""""""""" de valoare i de creditea ! cu""""""""""""""""" de valoare" 4re int! la sf$ritul perioadei de gestiune numai sold final debitor" !&" Conturile monofuncionale pre int! la finele e-erciiului"""""""""""""""""" sold final debitor sau"""""""""""""""""" sold final creditor" !6" Conturile bifuncionale pre int! la finele e-erciiului"""""""" sold final debitor, """""""""" sold final creditor" !'" Conturile simboli ate prin & cifre se numesc conturi"""""""""""""""""" de gradul """"""""""""""""" !(" Conturile simboli ate cu ? cifre se numesc conturi""""""""""""""""""de gradul """""""""""""""""""" !)" Conturile sintetice de gradul 6 i 66 sunt utili ate pentru evidena elementelor de"""""""""""""""""""", """"""""""""""""""", """"""""""""""" i""""""""""""""""""""" #*" Conturile analitice, derivate ale conturilor sintetice de gradul 6 i 66 se folosesc pentru necesit!i de""""""""""""""""""""""""""a patrimoniului, veniturilor i c3eltuielilor"

%?2