Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrarea 1 Grupa I

-include cationii:Pb2+, Ag+ i Hg 22+(mercuros) -reactivul de grup HCl cu care cationii ormea! "alogenuri insolubile#

Recunoaterea cationului Ag+ Substane i ustensile:


- stativ cu eprubete, spatule, pipete, pa"are $er!elius# - sarea solubil a!otat de argint

Reacii care se execut:


%# &eac'ia cu HCl diluat, se ormea! precipitatul AgCl alb Ag + HCl AgCl + H+
+

Precipitatul AgCl este insolubil (n H)*+, dar solubil (n HCl concentrat, cianuri alcaline, tiosul at, sul ocianur i )H+# ,olubilitate: AgCl + HCl H [AgCl2] AgCl + 2Na2S2O Na [ Ag !S2O "2] + NaCl AgCl + 2#SCN #[Ag !SCN" 2 ] + #Cl AgCl + 2NH Ag[ !NH " 2] Cl 2# &eac'ia cu "idro-i!ii alcalini-.*H, )a*H /precipit ionul Ag +, sub orm de "idro-id de argint, oarte instabil, ce trece instantaneu (n o-id de argint brun: Ag+ + NaOH AgOH + Na+ alb Precipitatul alb ormat de Ag*H se des"idratea! spontan, c"iar (n momentul precipitrii: 2AgOH Ag2O + H2O brun &eac'ia cu )H0*H conduce la ormarea de Ag2* solubil (n e-ces de reactiv: 2 Ag+ + 2 NH$OH Ag2O + 2NH$+ +H2O +# &eac'ia cu cromatul de potasiu: 2 Ag+ + #2CrO$ Ag2CrO$ + 2#+ rou brun 0# &eac'ia cu ericianura de potasiu: Ag+ + # [%e!CN"& ] Ag [ %e!CN"&] + #+ rou portocaliu 1# &eac'ia cu "idrogenul sul urat H2, precipit Ag+ sub orm de Ag2, de culoare neagr: 2Ag+ + H2S Ag2S + 2H+ 2# &eac'ia cu carbona'i alcalini ()a2C*+, .2C*+) i cu carbonatul de amoniu ()H 0)2C*+ 3 precipitatul ormat Ag2C*+ (alb) 2Ag+ + Na2CO Ag2CO + 2Na+ %

4# &eac'ia cu os a'i alcalini ()a+P*0, )a2HP*0)3 se ormea! precipitatul galben de os at ter'iar de argint Ag+ + Na 'O$ Ag 'O$ + Na+ 5# &eac'ia cu bromurile sau iodurile alcaline (.6, .$r, )# Reac(ia caracteri)tic* +e i+enti,icare a cationului Ag+ - reac(ia .ananae/ Pe o "(rtie de iltru se pun c(teva picaturi de sare de Ag+ care se trans orm cu HCl (n AgCl, se adaug c(teva picturi de sare de 7n2+ i aceiai cantitate de solu'ie diluat de )a*H# AgCl + 0n2+ + HO1 Ag + 0nO2 H2O + Cl1 + H2O Negru 2AgCl + 0nCl2 + $NaOH 2Ag + 0nO2 H2O + H2O + $Na Cl ,rurile de 7n(66) sunt o-idate de ionii de Ag+ ((n mediu alcalin), la 7n*2 (precipitat brun (nc"is), iar Ag+ se reduce la argint metalic negru# 8in cau!a ormrii a dou precipitate de culoare (nc"is, reac'ia este oarte sensibil, iind dat i de clorura de argint AgCl#

Recunoaterea cationului '22+


%# &eac'ia cu HCl diluat, se ormea! un precipitat alb: '22++ 2HCl '2Cl2 + 2H+ 8atorit solubilit'ii relative (n ap (precipitarea nu este practic total ) Pb2+ se va regsi i (n grupa 66 analitic # 2# &eac'ia cu H2,, precipitatul ormat Pb, este de culoare neagr '22+ + H2S '2S + 2H+ +# &eac'ia cu H2,*0 '22+ + H2SO$ '2SO$ + 2H+ 0# &eac'ia cu "idro-i!ii alcalini: '22+ + 2NaOH '2!OH"2 + 2Na+ &eac'ia cu "idro-idul de amoniu )H0*H '22++2NH$OH '2!OH"2 + 2NH$+ 1# reac'ia cu carbona'ii alcalini ()a2C*+, .2C*+), precipitatul ob'inut este alb: '22+ + Na2CO '2CO + 2Na+ 2)&eac'ia cu iodurile alcaline (.6, )a6) se ob'in cristale galbene, solubile (n a#d# '22+ + 2#I '2I2 + 2#+ 4)&eac'ia cu cromatul de potasiu# ,olu'ii neutre sau acide ale Pb2+ ormea! cu cromatul de potasiu, un precipitat galben de PbCr*0# '22+ + #2CrO$ '2CrO$ + 2#+ 5) &eac'ia cu erocianura de potasiu: '22+ + #$[%e!CN"& ] '22[ %e!CN"&] + $#+ Alb 9)&eac'ia cu molibdatul de amoniu: '22+ + !NH$"20oO$'20oO$ + 2NH$+ 2