Sunteți pe pagina 1din 67

CAND ROMANESC

No.

ANUL 1

DECEMVRIE

1933

GND ROMNESC

TENDINELE A C f U A L E ALE TINERIMII


REZULTATELE UNEI ANCHETE INTERNAIONALE )
1

In momentul c n d sistemele politice i concepiile economice t r a diionale s e r s t o a r n , c n d revoluii s n g e r o a s e s a u nu d u c pe d r u muri noui r i de n s e m n t a t e a Rusiei, a Italiei, a Germaniei, a S p a niei, nu e s t e lipsit de interes, c r e d e m , a c u t a s v e d e m c e g n d e t e i la c e tinde tinerimea zilelor noastre. A c e a s t a cu a t t m a i mult cu ct n c e l e din u r m trei r i pomenite m a i s u s s c h i m b a r e a regimului tradiional se d a t o r e t e n c e a m a i m a r e m s u r tocmai tineretului. Reflexiunile i f a p t e l e c e u r m e a z sunt inspirate s a u luate, n bun p a r t e , din r e z u l t a t e l e unei anchete fcute de ziarul p a r i z i a n Le Temps n v a r a i t o a m n a anului 1933. D e sigur, ne i n t e r e s e a z mai puin s tim, d e pild, c tineretul s u e d e z u r m e a z drumul cel vechiu i ncercat d e c e l e d o u p a r t i d e m a i d e s e a m , conservator i socialist, i c el nu s e g n dete la o r u p e r e b r u t a l d e generaiile precedente. N u se p o a t e p s t r a a c e e a i atitudine c n d este vorba d e tinerii spanioli atunci cnd s e g n d e t e cineva l a rolul j u c a t d e studenimea u n i v e r s i t a r n d e s l n u i r e a revoluiei recente i, a c u m n u r m n reaciunea c a r e s a p r o d u s mpotriva orientrii e x a g e r a t e s p r e s t n g a . A m r c i u n e a pe c a r e turbulena acestei tinerimi, nu t o t d e a u n a contient de c e e a c e vrea, a s t r e c u r a t - o n scrierile i d e c l a r a i i l e unui filosof ca Ortega Gasset s a u a l e unui militant politic liberal c a celebrul doctor Maranon, nu p o a t e totui mpiedeca p e studeni, de pild, de a a v e a un r o s t hotrtor n m i c r i l e c a r e se d e s e n e a z nc la orizont. In orice c a z e s t e vorba aici de un tineret c a r e n l t u r criteriile r a ionale pentru a s e l s a cucerit de dorul de aciune. E s t e vorba d e o not ntlnit nainte de izbucnirea revoluiei s p a n i o l e n Italia i

')

Idei

din

dou 1933.

conferine

inute

in

cadrele

Extensiunii

Universitare

din

C l u i , n D e c e m v r i e

370

GND

ROMNESC

R u s i a . A c e a p r e a m r i r e a energiei tinere, g a t a de f a p t , p r e a m r i r e e x p r i m a t prim imnul Giovinezza, italian./ In p a t r i a lui Mussolini, copilul, a d o l e s c e n t u l , t n r u l sunt crescui m a i mult de stat dect d e familie s a u de B i s e r i c , ntr'un s p i rit naionalist, dinamic, exclusiv, fanatic, spirit c a r e d n a t e r e unui fel de religie l a i c n c a r e Italia e s t e sfnt, divin, n c a r e cei c zui p e n t r u f a s c i s m sunt martiri, n c a r e nu r a r e o r i D u c e l e e s t e s o cotit un fel de Dumnezeu. A c e a s t a c c e n t u a r e a voinei, a dorului d e nfptuire, a dus la o intensiv cultivare a sporturilor, la nmulirea recordurilor a p a r i n t o a r e Italiei (mai a l e s n a v i a i e ) la c r e a r e a unui spirit colectiv, n c u r a j a t de exerciiile la o l a l t , l a atinger e a unei uniti s p i r i t u a l e a Italiei, d u p c e e a nu f u s e s e p n la 1915 dect o unitate administrativ, t r a n s f o r m a t d e r z b o i u ntr'una n a i o n a l . In locul tradiionalului dolce farniente se impune cu p u t e r e doctrina b r b t e a s c : vivere pericolosamente. S e v e d e o a r e o m a r e deosebire ntre idealurile tinerimii italiene este nota de temelie a fascismului

i cele a l e b a t a l i o a n e l o r de a s a l t hitleriste? A c e e a i e d u c a i e n c o mun, a c e i a i spirit militarist, a c e e a i c o n f u n d a r e p n la nimicire a individului n m a r e a entitate a Statului, a c e l a i devotament pn la divinizare pentru un c o n d u c t o r c a r e este un Fiihrer, ceeace nu-i se-

d e c t t r a d u c e r e a g e r m a n a italienescului Duce, a c e e a i p a s i u n e pentru aciune. R a s i s i m , deci anti-seimtism, p a r a n u fi dect note boratorii i credincioii sunt obinuit oameni d e p a r t e de btrnee. M u n c a obligatorie n tabere, leciile zilnice privind doctrina n a ional-socialist, uniforma, t o a t e a c e s t e a duc la o nivelare, la o cont o p i r e a c l a s e l o r sociale. In orice c a z , e s t e vorba, c a i n Italia, de o tinerime f a n a t i z a t printr'o p r o p a g a n d neobosit, d u m a n a d e m o craiei, a internaionalismulu i lucru curios n a r a multelor Universiti d u m a n a tiinei. T n r u l german hitlerist nu tinde la o superioritate intelectual ci, m n a t de concepia eroic i t r a g i c a vieii, d u p doctrina naional-socialist, v r e a s devin un erou. nchinai n folosul Comuniti, Garditii cluburilor, i ei statului, ns s t a t u l u i dominat de o c l a s i a l c t u i t ale Octobritilor, Pionierilor i a l e Tinerilor Avantdatorit pe etc.) lupt acestei singure c l a s e , sunt tinerii rui, trecui i ei prin foarte a s e m n t o a r e c u alctuirile italiene: Balilla, i Tinerii Italieni. C r e s c u i ntr'un spirit c o m u n excursiunilor, jocurilor, mobilizrilor" pentru c u n d a r e n noul regim german unde eful este un t n r , unde c o l a -

o r g a n i z a i i l e succesive

c u t a r e s a u cutare f r o n t " (analfabetismul, alcoolismul,

religia

tinerii rui a j u n g r e p e d e la o mentalitate s t a n d a r d " , f a v o r a b i l r e -

GAND

ROMNESC

371

gimului politic actual. K o m s o m o l - u l , a d e c Uniunea Tinerimii Comuniste, cuprinznd p e s t e trei milioane d e m e m b r i ntre 1423 de ani, e s t e m a r e l e rezervor din o a r e s e nnoesc c a d r e l e partidului. D a r cum p a r t i d u l e s t e al a a ziilor proletari", i a c e a s t u r i a a s o c i a i e e s t e c o m p u s mai a l e s din fiii a c e s t o r a . N u m a i a c e t i a a u d r e p t s se nscrie n nvmntul superior. P e frontispiciul Universitii din M o s c o v a s t scris: tiin pentru muncitori. i a c e a s t tinerime e s t e c r e s c u t , ca i c e a din I t a l i a i G e r m a n i a , n cultul energiei, al aciunii. E d u c a i a a f e c t i v ? 0 slbiciune burghez. P r e o c u p a r e intelectual p u r ? Un alt p c a t burghez, netolerat n s t a tul proletarilor. R u s u l romantic, R u s u l a n a l i s t p n la ridicol i nehotrt p n l a sinucidere, R u s u l cult i cosmopolit de o d i n i o a r nu m a i e x i s t n a r a sovietelor. P o a t e v e g e t e a z izolat u n d e v a ntr'un col pierdut al e m i g r a i e i . . . F r a se fi a j u n s la o revoluie, la o r u p e r e b r u t a l cu generaiile precedente, c a n fostul imperiu a l arilor s a u c a n Italia i G e r m a n i a , se c o n s t a t i n tinerimea din S t a t e l e - U n i t e o d u m nie f a de cei c e i-au d a t o p r e g t i r e nepotrivit cu schimbrile c a t a s t r o f a l e ivite n anii din urm, mai a l e s n v i a a economic. S t u denii n cursul studiilor, preuii deseori pentru i s p r v i l e lor s p o r tive, c r e s c u i n Universiti u l t r a - l u x o a s e , a u fost invitai s p r e a fi a n g a j a i n multele ntreprinderi, a a d e p r o s p e r e p n la 1928, s a u la conducerea o p e r e l o r semi-filantropice a l e deosebitelor instituii. Un mesianism nu p r e a n d e p r t a t de cel r u s e s c f c e a pe A m e ricani s c r e a d c ei sunt r a s a a l e a s pentru n l t u r a r e a p a u p e r i s mului, f r a trece prin f a z a r e v o l u i o n a r obinuit n vechea i obosita lume e u r o p e a n . C n d ns ncepe formidabila c r i z dela /928, c n d experii sunt concediai, l a b o r a t o a r e l e nchise, cnd r e vistele d i s p a r s a u devin m a i puin primitoare, se c o m p l i c d e o d a t v i a a S t a t e l o r - U n i t e cu a p a r i i a a sute de mii de omeuri intelectuali a l t u r a i milioanelor de muncitori f r lucru. Muli s'au ntors pentru ntregirea studiilor l a colegii i l a b o r a t o a r e . Cei m a i muii ns r t c e s c prin n e m s u r a t a lor p a t r i e , f r el i f r rezultat. T a b e r e l e de munc nfiinate d e p r e e d i n t e l e Roosevelt i de soia s a pentru tineri i pentru fete n'au dus la o mbuntire a strii de lucruri, dei se p a r e c politica n d r s n e a a noului conductor al m a r e i republici a m e r i c a n e c o r e s p u n d e tocm:-i. aspiraiilor g e n e r a iei p r o a s p e t e , t u t o a t profunda t u r b u r a r e n s c u t din dezechilibrul economic t u r b u r a r e c a r e a r e i un a s p e c t m o r a l tinerimea a c e a s t a nu a t e a p t r e t r a s un M e s s i a , un profet ca n alte pri. E a r m n e m a i d e p a r t e n tadiia individualismului c a r e a permis progresul de p n a c u m al Statelor-Unite.

372

GND R O M N E S C

D a r tinerimea celeilalte m a r i ri a n g l o - s a x o n e , bntuit i e a d e un o m a j necunoscut p n a c u m n istorie, tinerimea M a r i i B r i t a nii? Aici, d a t o r i t cunoscutului tradiionalism, sunt m a i multe c a t e gorii d e tineri g r u p a i d u p a v e r e , d u p educaie, d u p mediu s o cial, a d i c s e p o a t e vorbi de un tineret conservator, d e altul liberal, ba chiar de unul fascist, d e i p o a t e n nici o a r r e s p i n g e r e a p e n t r u e x t r e m e l e d e s t n g a i de d r e a p t a nu e s t e m a i m a r e . C u toate a c e s t e a ncepe a se simi i n A n g l i a o n e n c r e d e r e n p a r t i d e l e politice, o s c d e r e a imensei puteri de a l t d a t e x e r c i t a t d e religie, un fel de d e s c u r a j a r e n viitorul rii, lovit de un o m a j prelungit, n s c t o r d e m u l t nelinite. D e - a c e e a o a r e studenii Universitii din O x f o r d a u votat chiar anul a c e s t a o hotrre potrivit c r e i a f g d u e s c c nu se vor bate n nici un c a z pentru p a t r i e i r e g e ? ( A c e lai lucru l - a u fcut c a m o treime din studenii a m e r i c a n i ) . In tumultul a c e s t a a l tinerimii a p u s e n e se p o a t e d e s e n a o o a z de linite n f i a t de B e l g i a , O l a n d a i m a i a l e s de F r a n a . P r i m a din a c e s t e r i i trimite muli dintre tineri n colonia s a a f r i c a n , alii c a u t i g s e s c locuri n industrie, finane i comer, m a i a l e s c u r m r i l e crizei nu sunt a t t d e a d n c simite n a r a regelui A l bert. Chiar d a c tinerii catolici c o n d a m n liberalismul, c a p i t a l i s m u l i colectivismul i dei e x i s t o o r g a n i z a r e a tineretului socialist, nu se p o a t e vorbi aici d e s p r e un pericol de d i c t a t u r a stngei s a u a. dreptei. In O l a n d a singurul e l e m e n t in fierbere este cel nfiat d e Evreii socialiti, foarte numeroi n A m s t e r d a m . Altfel a r a t r i e t e n s e c u l a r a ei linite, n echilibrul c a r e i d c t e o d a t un a s p e c t a a de monoton. D e i n F r a n a s e a d n c e t e pe zi ce t r e c e nencrederea n p a r tidele politice ncletate n lupte nesfrite, d u c n d l a r s t u r n r i n e a t e p t a t e a l e unor guverne a b i a instalate l a putere, dei o m a jul m a n u a l i m a i a l e s cel intelectual se f a c e simit i aici din c e in ce m a i mult (cifrele ns sunt foarte m o d e s t e f a d e c e l e p r e z e n tate de S t a t e l e - U n i t e , G e r m a n i a , A n g l i a i I t a l i a ) , dei s e p o a t e vorbi d e o r u p t u r ntre generaiile p r e c e d e n t e i tinerimea c a r e le a c u z d e a fi a d m i n i s t r a t n e p r i c e p u t c a p i t a l u l naional, d u p ce n'au tiut s c t i g e i p a c e a , o d a t c u victoria d e l a 1918, nu s e v d e s c totui tendine s e r i o a s e n direcia fascismului s a u a n a i o nal-socialismului. S u f l , totui, i aici un vnt d e p r e f a c e r e n ce p r i v e t e m e t o d e l e politice. N u c u m v a inteligentul i energicul A n dre T a r d i e u este omul c a r e va ti s interpreteze i s c a n a l i z e z e a c e a s t dorin de s c h i m b a r e ? D u p a c e a s t trecere n r e v i s t a tineretului rilor de m a r e p u t e r e c u l t u r a l i economic, ce se p o a t e s p u n e d e s p r e generaia

GND

ROMNESC

373

c a r e se r i d i c ntre vecinii n o t r i ? i n Iugoslavia i n C e h o s l o v a cia s e n r e g i s t r e a z nc p s t r a r e a unui spirit regionalist, croat, sloven, slovac i, n ce privete a r a a l i a t d e l a m i a z - n o a p t e , un i e i de d e s c u r a j a r e a tinerilor c a r i s t a u cu b r a e l e ncruciate n f a a o p e r e i celor a b i a m a i vrstnici, c a r i a u c r e i a t s t a t u l cel nou i c a r i a v n d nc mult de trit, a u o c u p a t t o a t e locurile, au umplut t o a t e carierele. L i p s a de locuri se c o n s t a t i n Polonia u n d e ns a m i n t i r e a nc p r o a s p t a luptei contra Ruilor, d u s de toate c l a s e l e sociale i de toate generaiile n v i a ( V a r o v i a a fost a p r a t i d e elevi d e liceu) face c a s nu existe aici o r u p e r e ntre tineret i cei m a i vrstnici. Un puternic curent naionalist, antisemit i antimasonic, vine i s g u d u e deseori linitea Universitilor, c u toate m s u r i l e l u a t e d e Ministerul Instruciunii Publice. L i p s a unei a d e v r a t e burghezii polone de snge, cele p e s t e trei milioane d e Evrei, cei m a i muli oreni, d n d un m a r e n u m r d e studeni, e x p l i c fierberea a c e a s t a c a r e nu s e va ncheia curnd, n c a z u l c e a e s t e sortit s se s f r e a s c v r e o d a t . Unii dintre tinerii intelectuali nclin s p r e socialism, foarte puini sunt comuniti i, n sfrit, un m a r e n u m r s u n t Etatiti, a d i c sprijinitori ai guvernului dictatorial al m a r e a lului P i l d s u s k i . In lipsa Rusiei, Polonia a a j u n s c p e t e n i a s p i r i t u a l a naiunilor slave, c e e a c e duce la c r e a r e a unei contiine p l i n d e m n d r i e n tin e r i m e a republicii dela m i a z - n o a p t e . Un spirit c u totul special domnete n tinerimea ungar, ridic a t la v i a ntr'o a r s c z u t c a ntindere t e r i t o r i a l i c a ns e m n t a t e politic. L i p s a d e locuri n U n g a r i a c a r e n u m a i a r e Ia n d e m n teritoriile a l o g e n e n c a r e trimitea odinioar funcionari m a g h i a r i a devenit aici cu totul g r a v . Din a c e a s t c a u z , d a r i din motive d e u r mpotriva burghezilor Evrei bogai i ntreprinztori, s'au limitat a c u m cinci ani locurile n F a c u l t i i n colile nalte. C e e a c e este cu d e s v r i r e interesant e s t e ntoarcerea tineretului universitar n s p r e popor. N u este v o r b a de o s i m p l p r o p a g a n d c u l t u r a l f r continuitate ci de o a m e s t e c a r e n toate p r e o c u p r i l e (agricole, economice, etc.) a l e rnimii, c a r e , toate sunt not a t e i s t u d i a t e tiinific. F a de m e t o d e l e politice specifice U n gariei, p o a t e c a c e a s t a est s i n g u r a f o r m d e s i n c e r i folositoare democraie, c a p a b i l a d a o n o u generaie d e conductori, buni cunosctori a i p r e o c u p r i l o r ntregului popor. L a c a p t u l acestei grbite e x p u n e r i e s t e ngduit ntrebarea: D a r tinerimea r o m n e a s c ? In frigurile nchegrii noului s t a t c o m p u s din a t t e a buci, n mijlocul unor lupte politice n vier s u n a t e

374

GND

ROMNESC

pornite deseori nu d e l a deosebiri de idei, ci dela concurena ambiiilor personale, n primele momente d u p Unire tinerimea a fost d a t l a o p a r t e . N u tiu d a c s e m a i p o a t e cita o a r o a r e s fi p a r t i c i p a t la rzboiu i n c a r e ceice f u s e s e r p e fronturi" s fie nlturai a t t d e neted i d e brutal, c a n R o m n i a , dela c o n d u c e r e a statului p e c a r e ei l ntregiser. G e n e r a i a r i d i c a t d u p Unire a intit n primul r n d l a o c u p a r e a locurilor, p e c a r e le oferea mbelugat r e e a u a de o r g a n i z a ie, c a r e trebuia s cuprind noul stat. C n d a c e s t e a a u fost mplinite, c n d criza a nceput s bntuie i la noi, mai a l e s s u b forma s c d e r i i preurilor p r o d u s e l o r agricole, tinerimea r o m n e a s c a c zut ntr'un fel de desoirientare cu a t t mai mult cu ct e r a i e s t e lipsit de un c o n d u c t o r spiritual (situaia, n aceas*". privin e r a cu totul deosebit nainte de rzboiu, c n d eful nu l i p s e a i c n d t o a t generaia t n r era c u p r i n s n a v n t u l general iredentist). o m a j u l intelectual, c a r e la noi este forma c e a mai g r a v a lipsei de lucru, o m a j d a t o r a t deseori i n e p r e v e d e r e i conductorilor p o litici (este inadmisibil c a ntr'o a r u n d e analfabetismul bntue endemic c a n R o m n i a s s e v a d mii de nvtori nentrebuinai) duce la manifestri c a r e sunt menite s ngrijoreze p e cei ce se g n d e s c la linitea i l a viitorul a c e s t e i ri. D a c m i c r i l e c a r e s'au accentuat n ultima vreme a u a j u n s c t e o d a t la g r a v e excese, a c e a s t a s e d a t o r e t e i sentimentului c o bun p a r t e din c l a s a politic e s t e s a u u z a t s a u incompetent. A a z i s a n o a s t r democraie, altoit p e votul universal, dat n m n a unui popor unde analfabetismul e s t e n floare, a dus la o selecionare d u p criterii demagogice. R e z u l t a t u l : Oamenii de talent, de energie i, m a i a l e s , d e c a r a c t e r , nu pot a j u n g e dect r a r e o r i n p r i mele rnduri. I a r n c e privete dezorientarea specific tineretului universitar, trebue s p u s i un cuvnt greu, d a r c a r e trebue s fie pronun a t o d a t : D a c toi profesorii i - a r nelege misiunea, s'ar o c u p a d e sbuciumul sufletelor tinere c a r e v d , p e d e o p a r t e , nchise a p r o a p e toate perspectivele iar, p e d e a l t a , locurile o c u p a t e d e s e o r i de o a meni c a r i nu le cinstesc, d a c nu s'ar p u t e a c i t a p r o f e s o r i (mai a l e s n p r i l e a c e s t e a a l e n o a s t r e ) c a r i a u uitat c a u obligaii f a d e c a t e d r i de studenii lor, d e sigur c s'ar p u t e a canaliza, s'ar p u tea disciplina cu o r e l a t i v u u r i n tumultul firesc din sufletele unui tineret d e z a m g i t ; din r n d u r i l e c r u i a au a j u n s s s e d e s p r i n d de c u r n d elemente patologice,
C. M A R I N E S C U

FERM
Zorelele se'nal c u trmbie 'n lumin, r s a r e 'n diminea luceafr de c r i . C u cofele p e umr, trec macii prin g r d i n , la mici r s c r u c i trifoiul ridic o troi. Pentru l c u s t e svelte, pe or'ce c r r u e c r c i u m r e s e roii cu hanurile lor. i de t r e s a r e flutur, lalele a l b e sue pe lujer, c a s-1 v a d din micul lor pridvor. ntr'un Balonul i, m a i bostanii picior s t crinul, p e gnduri, c a o b a r z . p p d i e i s e s p a r g e n hurmuz, d e p a r t e , somnul r z o a r e l o r cu v a r z , i porumbul c u verdele-i h a v u z . . .

i'ntre pelin i coaczi, c u s m e u r a i macii, prin irii i prin l e n e a bostanilor din drum, a l t u r i d e parfumul n c a r e c a d g n d a c i i i - a l t u r e a de s t e a u a c e u r c din p a r f u m , poetul fermei v o a s t r e c u florile cuvnt, v i s e a z cu mceii, cu iriii s e p l n g e , s r u t g u r a t r i s t a crinului i c n t , ncet i p l e a c fruntea n p a l m e reci, i; p l n g e ! .

MOLIM
M o l i m a a oprit, a m a r , romaniele bolite n p p d i e . Cine i-a turnat, n fund, leie i o t r a v , c i u t u r d e a r ? M a c i i - a u ofilit de glbinare, cinii mori prin bozii i pelin s e a p r i n d d e m u t e i de s o a r e , i'n biseric, (sub nucii de venin) se u s u c de pecingine i c a d din vechi icoane, sfinii pui de Domni. R a c i i - a u putrezit, de mult, prin radini, m o l i m a - a intrat prin somini d u p somni. S e c e t i molim i cium. F l o r i cu viermi i r o a d e cu otrvi. G r l e g r o a s e de funingine i h u m c r e s c duhori de strvuri c t r e slvi. S u n lung, a lung uscciune clopotele lungi, btute'n d u n g i . . . S u n - a m o l i m i - a 'ngropciune, pentru florile ciumate de prin lunci, pentru vitele bubate'n miez de var, pentru s l u j n i c a ntins 'ntre velini, m o a r t de flcari, a s e a r , cu oftatul mpietrit n dini. S u n lung, i'n s e a r a r o i e e u s t a u r z i m a t l n g f e r e a s t r a - m i rece. P s r i mor d e p a r t e : cucuvau, i a u d sub geamul meu cum trece c a o g r l de p u c i o a s i fonete molima, a d n c , s u r d , rea . . , i p e z a r e a ' n s n g e v d cum c r e t e v n t , n cruce, umbra m e a .

PROBLEMA PCII

INTERNAIONALE

D a c i d e e a d e p a c e i ordine este s u p r e m a a s p i r a i e a fiinei u m a n e " (A. M e s t r e ) , niciodat n e c e s i t a t e a ei nu a fost m a i mult r e simit c a la finele rzboiului mondial. T e r i b i l e l e suferine pe c a r e n t r e a g a E u r o p , nu n u m a i beligerani, d a r i neutrii, le s u p o r t a r n timpul rzboiului, n s c u s e r la indivizi i p o p o a r e , o intens nevoe de linite i p a c e , de linite d u r a b i l i de p a c e p e r p e t u " (W. R a a f a t ) ) . A c e a s t a s p i r a i e c t r e starea normal a vieii internaionale c a r e este pacea rzboiul r m n n d ntotdeauna o a b a t e r e , contrarie dreptului, dela s t a r e a n o r m a l trebue c u t a t deopotriv, i n ntunecatele p e r s p e c t i v e p e c a r e un nou r z b o i u le deschidea. P e n t r u c f a d e e x p e r i e n a verificat a c e e a c e este rzboiul chimic i i n d u s trial, c a i f a de continuele p r o g r e s e a l e tehnicei, formidabil potenial de rzboiu p e n t r u S t a t e l e industriale, a p r e a c a un indiscutabil a d e v r , a c e l a p e c a r e prof. G e o r g e s S c e l l e l fixa, n c u n o s cuta s a l u c r a r e a s u p r a P a c t u l u i Naiunilor", n p r e a j m a chiar a ncheerii tratatelor de p a c e : S p i r i t u l nu i - a r p u t e a imagina f r sfor a r e c e e a c e a r fi un viitor conflict a r m a t i consecinele la c a r e el a r p u t e a d u c e . . . E s t e ndoelnic c a civilizaia e u r o p e a n s p o a t s u p o r t a nc o d a t a c e s t c a t a c l i s m e x a s p e r a t - . . O nou s g u d u i r e , m a i p r o f u n d i mai ntins d e c t a c e e a la c a r e a m a s i s t a t , ar a d u c e d i s t r u g e r e a t o t a l a oricrei bogii. C a odinioar lumea r o m a n sub b a r b a r i , E u r o p a m o d e r n s a r p r b u i inevitabil" ). D a c a c e a s t a e s t e starea de spirit a generaiei c a r e a fcut rzboiul, Conferinei de Pace dela Paris, g r a n d i o a s reuniune internaional de diplomai i oameni politici, i revenia obligaia i rspunderea de a o concretiza; a d i c , reconstituind C o m u n i t a t e a Internaional, de a o dota cu o pace durabil.
1 2

! ) W . R a a f a t , Le probleme ) G . S c e l l e , Le Pacte des 1919, p a g . 1 4 1 5 .


2

de la Securite Internationale, P a r i s , 1930, p a g . 7 1 . Nations et sa liaison avec le Trite de Paix. P a r i s ,

378

GND

ROMNESC

D a r elaborarea pcii punea, dela nceput, o g r e a p r o b l e m p r e a l a bil. P e ce b a z e se va edifica e a ? C e idei i ce m e t o d s e vor a d o p t a , c a norme c l u z i t o a r e ? n t r e b a r e a c p t a o acuitate special, pentruc u r m a astfel s s e opteze pentru una dintre concepiile pcii: a ) concepia c l a s i c (tradiional), b) concepia n o u (wilsonian). C u n o a t e r e a coninutului a c e s t o r d o u concepii, a p r o a p e diametral opuse, e s t e cel m a i eficace mijloc de a p t r u n d e n nelegerea deplin a Conferinei de P a c e i d e a p u t e a a p r e c i a sensul juridic i v a l o a r e a politic a operei nfptuite. A c u n o a t e c o n c e p i a c l a s i c a pcii n s e a m n a a n a l i z a principiile i spiritul c e a p r e z i d a t la e l a b o r a r e a tratatelor de pace a n t e r i o a r e anului 1919. E l e sunt desigur n u m e r o a s e , dar toate c o n s a c r dreptul de cucerire pentru nvingtor i legitimeaz s a t i s f a c e r e a intereselor a c e s t u i a , f r vreo p r e o c u p a r e special, d a c ele nu contravin dreptului i justiiei, f r vreo a r m o n i z a r e a lor cu interesul general. T r a t a t e l e d e p a c e a u c u t a t ntotdeauna s realizeze interesele p a r t i c u l a r e a l e S t a t u l u i s a u a grupurilor de S t a t e nvingtoare, f r referire la inter e s e l e s u p e r i o a r e a l e pcii i a l e umanitii i n dispreul voinei p o poarelor, c a r e s e g s e a u astfel la discreia guvernelor, trecute d e s u b o suveranitate s u b alta, n u r m a unei simple Conferine internaionale s a u a unui a c o r d ntre r i v a l i " ) . I a r o p e r a nfptuit prin a c e s t e t r a tate e s t e u o r d e c a r a c t e r i z a t : o o p e r de violen, de triumf al forei, nct s'a p u t u t vorbi n a c e a s t concepie d e u n drept al p o p o a r e l o r , nu de p r o p r i e dispoziie, ci de dispoziie a unora a s u p r a a l t o r a . . . p e n t r u c de c n d este istoria lumii, ne este cunoscut, c p o p o a r e l e a u uzat i a u a b u z a t d e p u t e r e a lor, s p r e a s u p u n e pe vecini dominaiei lor"*).
3

D r e p t u l era incapabil s mpiedice fora b r u t a l n manifestrile ei. C u m r e m a r c cu d r e p t a t e , Ch. Dupuis, nvingtorii nu voiau s a u d vorbinidu-se de un drept c a r e a r opune obstacole drumului a m biiilor l o r " ) . C e e a c e i c l u z e a e r a vechea m a x i m a lui Machiavel: E s t e un lucru natural i obinuit d e a dori s te ntinzi i s d e s voli limitele tale; i c n d oamenii p o t a c e a s t a i o ntreprind, ei sunt mult ludai, s a u nici de cum condamnai". C a i f o r m u l a l a p i d a r a Ecaterinei a I l - a : A c e l c a r e nu c t i g nimic, pierde".
5

3) W . R a a f a t , loc. 4) A . P i l l e t , Le
5

cit.,

p a g . 73. de Paix de Versailles. el Ies rapports P a r i s , 1920, p a g . 26. des Grandes Puissances avec

Trite

Ies

) C h . D u p u i s , Le Droit des Gens autres Etats. P a r i s , 1921, p a g . 60.

GND ROMNESC

379

V o m r e m a r c a totui, c sub imperiul a c e s t e i concepii a pcii dominant timp d e secole se c o n s t a t m o m e n t e istorice, c n d sub influena unor noui idei, se d o r e t e o a r m o n i z a r e a intereselor nvingtorilor, cu c o m a n d a m e n t e l e dreptului. S amintim astfel, c d u p e p o c a napoleonian, s e a t e p t a ca t r a tatul d e l a Viena (9 Iulie 1815) s realizeze o p a c e d u r a b i l b a z a t p e principiile largi i universale a l e D r e p t u l u i i justiiei. T a l l e y r a o d , n numele F r a n e i nvinse, i a micilor S t a t e , invoca n plin Congres dela V i e n a dreptul public european" c a n o r m c l u z i t o a r e pentru nving t o r i ) . I a r c n d T r a t a t u l , devenit public, nu a fcut d e c t s u r m e z e tradiiile i concepiile vechi n materie de e l a b o r a r e a pcii, diviz n d teritoriile nvinilor i a l e S t a t e l o r mici, ignornd dreptul de autodeterminare, isvort din principiile Revoluiei franceze, i c o m p r o mind astfel linitea p e n t r u viitor a Europei, nemulumirile i p r o testele contra acestor p r o c e d e u r i nu a u ntrziat a s e p r o d u c e ) . F r e deric von Gentz le sintetizeaz n astfel de cuvinte: N i s'a promis, venind la Congres, o r e f o r m a sistemului politic european, ni s'au promis garanii de p a c e universal. In realitate, Congresul nu a fcut d e c t r e s t a u r r i arbitrare, f r una singur de principiu, f r o m s u r d e odine public".
6 7

D e a c e e a nici nu a putut a c e s t t r a t a t dela Viena s a s i g u r e un echilibru stabil i s g a r a n t e z e o p a c e durabil. E l a fost t r e p t a t lovit, p n c n d nsui statutul teritorial i politic edificat a fost s f r m a t , prin succesivele r z b o a e din sec. al X l X - l e a . D a r ignornd m a r i l e com a n d a m e n t e a l e Dreptului, i celelalte t r a t a t e c e a u u r m a t n a c e s t secol, c a final a l diferitelor r z b o a e , a u conservat c l a s i c a deosebire dintre nvingtori i nvini. Prin a c e a s t a , ele a u provocat politica s e c u l a r de a l i a n e i de echilibru al forelor, isvort din nencred e r e a i t e a m a dintre S t a t e i a u p r o v o c a t a c e l regim p r i m e j d i o s i costisitor a l pcii armate, sub c a r e a trit E u r o p a ntre anii 1870 1914, regim n c a r e p a c e a e s t e la discreia celui m a i mic incident. n d e l u n g a t a experien, complicaiile i p r i m e j d i i l e la c a r e ea a d a t natere, a u c o m p r o m i s deplin t r a d i i o n a l a m e t o d de a face p a c e a .

P e n t r u a i s e r s p u n d e n a c e s t fel: L e s c o n v e n a n c e s (arul Alexandru I ) . O n fait ici Ie D r o i t

d e l ' E u r o p e sont

le

Droit"

public?" (Humboldt).

I I n'y unaniVienne. i

a qu'un d r o i t , le d r o i t d e c o n q u e t e , le d r o i t d e l a f o r c e i mement dance venir inedite de l'appui de ma these" Talleyrand et de Louis (Andenberg). XVIII

j e p o u r r a i s citer en n o t r e (Vezi: Pallain, te Congres de Correspon-

f a v e u r l e s p u b l i c i s t e s a n c i e n s et m o d e r n e s les p l u s c e l e b r e s q u i s ' a c c o r d e n t pendant

p a g . 21 i u r m . ) . ") V e z i : G. S o f r o n i e , Desvoltarea tendinele actuale. B u c u r e t i , 1928 Contemporan p a g . 21 i u r m . a Dreptului Internaional

380

GND R O M N E S C

P r o g r e s e l e nregistrate de dreptul internaional pozitiv, n secolul a l X l X - l e a , a u indicat n c e direcie u r m e a z c a l e a menit s d u c l a s c h i m b a r e a metodei; nct e s t e explicabil pentru ce atunci c n d r z boiul mondial s e p r o d u c e a , un reviriment se anuna, n a c e a s t c a p i t a l materie. Totui, a t t de puternic este fora tradiiilor s e c u l a r e i n d o meniul politicei internaionale, nct l a finele r z b o i u l u i mondial c n d s'a nregistrat triumful dreptului a s u p r a forei brutale, i c n d s'a p u s n t r e b a r e a de a s e ti p e c e b a z e s e va ncheia p a c e a c e a nou, conc e p i a c l a s i c i - a g s i t nc susintori, n lumea diplomailor, a oamenilor politici i jurisconsulilor. Teoreticianul ei d e frunte a fost Prof. A . Pillet dela P a r i s , c a r e n c e l e p a t r u conferine fcute l a C o l l e g e libre d e s Sciences Sociales", criticnd f r vreo m e n a j a r e tratatul d e l a Versailles, de c u r n d semnat, se d e c l a r partizan hotrt a l vechei m e t o d e . Intr a d e v r , n l u c r a r e a s a ntitulat: L e T r i t e de P a i x d e V e r s a i l l e s " Prof. Pillet p l e d e a z t e z a s a n termeni c a a c e t i a : O r i c e t r a t a t de p a c e este n s t r n s corelaie c u diferendul din c a r e a eit rzboiul; tratatul este astfel un r s p u n s c e se a p l i c chestiunii deschise prin rzboiu. D a c n u e s t e a a , atunci t r a t a t u l n u e s t e potrivit; nu e s t e tratatul c a r e trebuia, nu este t r a t a t u l c a r e termin ntr'adevr r z b o i u l . . . Ori, rzboiul (mondial) a a v u t c a unic pricin a m biia G e r m a n i e i . . . A t u n c i a d e v r a t a f o r m u l d e p a c e , politica c e a r permite de a s c o a t e din victorie fructul c e s e a t e a p t , c o n s i s t i a consistat ntotdeauna n a pune pe agresor n imposibilitate de a-i renoi agresiunea..." i s p r e a v e d e a c e fel d e p a c e nelegea Prof. Pillet convins susintor a l vechei teorii vom cita urmtorul p a s a g i u : . . . E l e m e n t e l e c a r e a r fi putut a s i g u r a E u r o p e i i lumei o p a c e d u r a b i l e r a u d o u : trebuia dobort P r u s i a i trebuia terminat cu Imperiul G e r m a n . . . T r e b u i a revenit a s u p r a conveniilor a n t e r i o a r e i r e f c u t vechea Prusie, mic, astfel cum ea e x i s t a n momentul cuceririlor lui F r e d e r i c , i trebuia m a i a l e s dizolvat G e r m a n i a , distrus Reichul" ).
8

i extinznd nc t e z a sa, Prof. Pillet nu ezit de a c e r e pentru nvingtori o l a r g ntindere teritorial n d a u n a nvinilor . . . p e n t r u c fora a fost b a z a constituirii i desvoltrii teritoriale a tuturor Statelor, a t t n lumea veche ct i n c e a n o u " ) .
9

D a r cum a m r e m a r c a t n f a a a c e s t e i concepii se ridica, s p r e finele rzboiului mondial, o alta, nou i generoas, c a r e invoca
8

Loc.

cit.,

p a g . 18, 21 i u r m .

9)

Ibidem.

GND

ROMNESC

381

ideia d e drept i respingea conceptul de for, p e n t r u c a t r a t a t e l e d e for i d e cuceriri s'au a r t a t n trecut i s e d o v e d e s c cu a t t mai mult astzi, incapabile d e a a s i g u r a lumii o p a c e durabil", (A. d e Lapradelle), N o u a concepie a p c i i e s t e ndeobte c u n o s c u t s u b calificativul de d o c t r i n a wilsonian a pcii", p e n t r u c a P r e e d i n t e l u i W i l s o n i r e vine meritul de a o fi a p r a t c u t o a t e n e r g i a i d e a o fi m p m n tenit n contiina o b t e a s c . D i a m e t r a l o p u s concepiei vechi, e a p o r n e t e d e l a ideia f u n d a m e n t a l c t r a t a t u l de p a c e nu trebue s s e r v e a s c interesele p a r t i c u l a r e a l e S t a t e l o r nvingtoare, ci interesele comune a l e ntregii umaniti. In acest scop, b a z a tratatului de p a c e nu m a i este fora, ci principiile largi i universale a l e dreptului i ale justiiei impariale. S e r i a mesagiilor wilsoniene, sintez juridic a noii ideologii a pcii, ne ofer un b o g a t m a t e r i a l informativ a s u p r a felului c u m W i l son i naiunea a m e r i c a n c o n c e p e a u p a c e a viitoare. Citindu-le, ele a p a r ca o revoluionar inovaie f a de g n d i r e a trecutului, i numai cercettorul i observatorul desvoltrii principiilor de drept internaional i a penetraiunii lor n contiina o b t e a s c , le p o a t e g s i e x p l i c a i a i sensul. I n t r ' a d e v r ntlnim idei c a a c e s t e a : T r a t a t e l e i a c o r d u r i l e c a r e vor pune c a p t rzboiului mondial, trebuesc s stipuleze c l a u z e c e c r e i a z o p a c e , d e m n d e a fi g a r a n t a t i a p r a t , o p a c e c a r e v a obine a p r o b a r e a umanitii i n u o p a c e c a r e s s e r v e a s c interese p a r t i c u l a r e i ambiiile imediate a l e naiunilor a n g a j a t e n c o n f l i c t " ) . A c e a s t p a c e trebue s fie o p a c e f r victorie. N u e s t e un lucru p l c u t d e s p u s . . . D a r c r e d c nuftiai o p a c e ntre e g a l i p o a t e d u r a , o p a c e a l e c r e i principii sunt e g a l i t a t e a i o p a r t i c i p a r e la a v a n t a g i i comune. O j u s t s t a r e de spirit, dispoziii echitabile la p o p o a r e f a de a l t e p o p o a r e , sunt deopotriv n e c e s a r e , c a i r e g l e m e n t a r e a c h e s t i u nilor teritoriale, a chestiunilor de r a s s a u de n a i o n a l i t a t e " . . . N o i c o n s i d e r m c indemnizaiile de p e d e p s i r e a nvinilor i contribuiile d e rzboiu, d e s m e m b r a r e a Statelor, stabilirea de linii economice egoiste i exclusiviste nu s e r v e s c la nimic i sunt deopotriv rele i inutile; i ele nu pot constitui b a z a convenabil a unei pci, o r i c a r e a r fi ea, i lortiori, a unei pci durabile; a c e a s t p a c e t r e b u e s fie fondat p e ideia d e justiie, buna c r e d i n i drepturile comune ntregei u m a n i t i . . , p e n t r u c a m e t o d a Congresului dela Viena este p e 10

) Discours au Senat des Etats-Unis sur Ies conditions essentielles permanente. 22 J a n v i e r 1917. ( D e i r e R o u s t a n , p a g . 100 i u r m . I . ) .

]0

d'une

paix

382

GND

ROMNESC

r i m a t . . . nu m a i putem i nu mai voim s ne rentoarcem la ea. Scopul silinelor n o a s t r e de a s t z i e s t e p a c e a lumii; e s t e stabilirea unei ordine internaionale noui, f o n d a t p e principiile largi i univers a l e a l e J u s t i i e i i a l e Dreptului; noi n u voim o p a c e a l c t u i t din piese i b u c i " ) .
11

A s t f e l de d e z i d e r a t e a s u p r a organizrii p c i i c a r e pornesc i s e c o n c r e t i z e a z n ideia de d r e p t a u fost m b r i a t e d e opinia public m o n d i a l . S u b presiunea de nenlturat a a c e s t e i fore m o r a l e , Puterile A l i a t e s'au grbit s le a d o p t e c a p r o g r a m al pcii, a c c e n t u n d n r s p u n s u l p e c a r e ele l dau, n I a n u a r i e 1917, Preedintelui W i l s o n c a r e le ntrebase a s u p r a scopurilor lor de rzboiu, c neleg s lupte p n la complectul triumf al dreptului a s u p r a forei". D a r ele ntruneau i sufragiile Puterilor inamice. A c e s t e a vor insista i m a i trziu c a p a c e a wilsonian f r nvingtori i nvini s fie r e a l i z a t . L a 5 Octomvrie 1918, C a n c e l a r u l Germaniei, Principele M a ximilian d e B a d e n v a c e r e Preedintelui Wilson a c r u i a u t o r i t a t e era atunci culminant s ia n m n r e s t a u r a r e a pcii", d e c l a r n d c a c c e p t ca b a z p r o g r a m u l enunat n m e s a g i u l prezidenial din 8 I a n u a r i e 1918 i n declaraiile s a l e u l t e r i o a r e " ) .
32

Orict d e m a r e era prestigiul Preedintelui Wilson, primul om n a n a l e l e istoriei c a r e a fost a c c e p t a t n mod s p o n t a n d r e p t ef de c t r e toate naiunile" (S. E . M e z e s ) , orict de g e n e r a l era a p r o b a r e a p e c a r e , la un moment dat, p r o g r a m u l s u de p a c e l ntrunea, dificultile cele m a i g r a v e n'au ntrziat a se ivi, c n d a fost vorba c a a c e s t p r o g r a m s fie t r a d u s n realitate, a d i c c n d Conferina Pcii reuniune n care se ntlneau toi oamenii de prim p l a n din lume a fost chemat s realizeze p a c e a . M a r e a dificultate r m n e desigur faptul, c n a c e a s t r e a l i z a r e interesele u m a n e c e l e m a i diferite se g s i a u strns l e g a t e " (Ch, S e y m o u r ) , i ele se contraziceau cele m a i a d e s e o r i ; c e x i s t a u num e r o a s e i s e r i o a s e a n g a j a m e n t e c o n t r a c t a t e ntre Puterile A l i a t e , nainte s a u n timpul rzboiului, c a r e se c e r e a u onorate i a c e s t e a n g a j a m e n t e , de n a t u r teritorial m a i a l e s , stipulate n t r a t a t e secrete, c o n t r a v e n e a u nouii concepii a pcii; c, n fine, s e evidenia dela nceputul lucrrilor Conferinei, deosebirea de vederi dintre P r e edintele Wilson i ceilali brbai d e S t a t , europeni.
) Discours au Congres du 11 Fevrier 1919. ( D e i r e R o u s t a n , t. I I , p . 2 4 7 ) . ) C o l o n e l H o u s e et Ch. S e y m o u r , Ce qui se p n s s a rellemer.t Paris en 191?19. P a r i s , 1923, p a g . 19.
1 2 n

GND ROMNESC

383

Intr a d e v r , P r e e d i n t e l e Wilson, a d m i r a b i l teoretician, nu cunotea suficient d a t e l e i r e a l i t i l e europene. E l i imagina c formulele s a l e vor g s i d r u m deschis pentru a p l i c a i u n e a lor, c ,,va fi primit n E u r o p a c a un eliberator venit s p r e a desrobi vechiul Continent din t o a t e r e l e l e inerente sistemului d e politic n a i o n a l i de rivaliti i n t e r n a i o n a l e " ) . In realitate, o a m e n i i de S t a t europeni i m a r e p a r t e din opinia public, doritoare de a beneficia d e avantagiile victoriei, v e d e a u n el e f u l unui S t a t care, prin intervenia n rzboiu, s a l v a s e E u r o p a d e a p s a r e a s d r o b i t o a r e a a t a c u l u i german, c a r e cu fora s a e n o r m i resursele-i incalculabile, venia s o g a r a n t e z e contra prim e j d i i l o r unui nou rzboiu, i s - i p e r m i t a se b u c u r a de v i c t o r i e " ) .
13 14

S t a t e l e E u r o p e i r m n e a u , ntr'adevr, p r e o c u p a t e m a i p r e s u s de orice, de p r e s c r i e r e a unor garanii suficiente, contra unui viitor r z boiu. Consimind s e l a b o r e z e o p a c e de drept, c a r e s r u p cu o nr d c i n a t tradiie a pcii, e l e nu nelegeau c t u i de puin s s a c r i fice securitatea lor, i s trateze c u p r e a m a r e b l n d e e pe nvini, c a r e p u t e a u deveni de a doua zi periculoi. P e n t r u toate p o p o a r e l e a l i a t e G e r m a n u l r m n e a de c e a l a l t p a r t e a barierei; era Hunul, Boul. R z b o i u l e r a o crim, de c a r e el singur e r a r e s p o n s a b i l ) . D e a c e e a S o c i e t a t e a Naiunilor s u p r e m g a r a n i e a pcii, n ideologia wilsonian, p r e s c r i s n al X l V - l e a punct din faimosul discurs al P r e edintelui, inut n Congres, la 8 I a n u a r i e 1918, trebuia s fie p e r p e t u a r e a alianei c a r e c t i g a s e victoria, g a r a n i a p e r p e t u a cauzei dreptului i a justiiei, p e care Puterile A l i a t e i-o atribuiau a fi l u p t a t pentru ea". ( F . H. S i m o n d s ) .
15

A c e a s t a fiind situaia, vom r e m a r c a c n Conferina Pcii se punea chestiunea de a s e g s i m o d a l i t a t e a cea m a i potrivit s p r e a se concilia c e l e d o u curente, european i american, derivante a l e uneia i a c e l e i a i concepii, de a se r e a l i z a o pace, ce s'ar inspira din ideia de drept, cel european nclinnd a se inspira din tradiiile trecutului i realitile europene, cel american, p a r t i z a n al unei ideologii integrale. C a l e a tranzaciilor ntre a c e s t e curente e r a astfel deschis,

Concepia e u r o p e a n a pcii a fost cu energie susinut, n snul Conferinei, de c t r e G. Clemenceau, c a r e n numele F r a n e i , n c u t a r e a unei efective.securiti, prin p a c e , nu p r e g e t a de a a r t a inconvenientele unei pci fr nvingtori i nvini. E s t e esenial
1 3

15

) ") )

F r a n k H. S i m o n d s , Histoire Ibidem, p a g . 2 5 2 6 . Ibidem.

de l'Europe

d'apres

Guerre.

P a r i s , 1929, p. 25.

384

GND R O M N E S C

s p u n e a el c a nvingtorii s fie a s i g u r a i c vor obine a v a n t a g i i mai reale, m a i s o l i d e dect a c e l e p e c a r e a r p u t e a s li le a d u c teoretieianii, c e l u c r e a z n vid, i sunt c l u z i i d e principii a b s t r a c t e " ) .
1 6

Pentru Clemenceau, a c e s t e a v a n t a g i i m u l t dorite trebuesc c u t a t e mai a l e s ,,n vechiul sistem a l alianelor, a l frontierelor solide i bine a p r a t e , al a r m a m e n t e l o r i echilibrului f o r e l o r . . . pentruc, a d e vrul este c din timpurile cele m a i n d e p r t a t e a l e istoriei, p o p o a r e l e s a u a r u n c a t venic unele a s u p r a altora, p e n t r u a - i s a t i s f a c e interesele lor e g o i s t e . . . " ) .
1 7

A c e s t u i fel d e a v e d e a p a c e a , Wilson i r s p u n d e , c o n d a m n n d nvechitele sisteme de echilibru, de fore i d e aliane, p e c a r e le cons i d e r a c a izvorul tuturor intrigilor i a resentimentelor c a r e n a s c r z boiul. P a c e a nu ar fi nici sincer, nici ntr'adevr g a r a n t a t , d a c ele nu a r fi interzise n termeni f o r m a l i . . . T r e b u e nu un simplu echilibru d e putere, ci instituirea unei a s o c i a i i de Puteri, nu rivaliti organizate, ci o p a c e c o m u n organizat". i cum, n istoricul Conferinei de P a c e , l a fiecare p a s se ntlnete antagonismul acestor d o u concepii, vom r e c u n o a t e c ntr'ad e v r r e z u l t a t u l l a b o r i o a s e i ei activiti este o p a g i n d r a m a t i c " . (Lloyd G e o r g e ) . D a r din a c e a s t activitate n c a r e s e p o a t e d e s prinde lupta d e a se a d a p t a ideologia, c t e o d a t v a g , a Preedintelui Wilson, unei politici realiste, a rezultat un progres vizibil pentru ideea de pace. n t r ' a d e v r tratatele de p a c e din 191920 concretizeaz pentru ntia d a t concepia nou a pcii, s u b c a r a c t e r u l ei relativ. I d e e a d e drept r m n e c l u z a p r i n c i p a l n o p e r a a c e s t o r t r a t a t e ; principiul naionalitilor, n o r m de drept public, constitue sinteza juridic a lor. P r o g r e s u l r e a l i z a t este considerabil; t r a t a t e l e a c e s t e a reprezint o m a r e a f i r m a r e m o r a l " ) . T r a t a t u l dela V e r s a i l l e s (din 28 Iunie 1919) s t i p u l n d p u n e r e a s u b a c u z a i e a E x - K a i s e r u l u i Willhelm II, v o r bete formal de o f e n s a s u p r e m a d u s moralei internaionale" ).
1 8 19

T r a t a t e l e d e p a c e din 191920 u r m r e s c i p r o c l a m o ndoit o p e r : a ) de restituire i b) de construcie. E l e u r m r e s c o o p e r de restituire, prin nscrierea obligaiei juridice pentru G e r m a n i a i Aliaii ei, c ei s u n t responsabili, fiindc le-au c a u z a t , d e toate p i e r d e -

) 1918.
1 7

Citat d e A . T a r d i e u [La Paix, P a r i s , 1921, p a g . 1 0 5 6 ) . J o u r n a l Officiel d e l a C h a m b r e d e s D e p u t e s , 2- s e a n c e , d u 29 ultimelor tratate de Pace.

Decembre (In Po-

! 8 ) M i r c e a D j u v a r a , Principiile i spiritul l i t i c a E x t e r n a R o m n i e i " , p a g . 17). !8") A r t . 227.

GAND ROMNESC

385

rile i d a u n e l e suferite de c t r e G u v e r n e l e A l i a t e i A s o c i a t e i n a iunile lor c a consecin a rzboiului, c e l e - a fost impus prin agresiunea G e r m a n i e i i a Aliailor e i " ) . I n s p i r a t din principiul responsabilitii civile, c a r e i s v o r t e din g r e e a l a c o m i s i din d a u n e l e ce a u rezultat, a s t f e l c u m p r o c l a m art. 138284 din . c. francez, a r t . 249 i 723 din . c. german, i n general, legislaiile m o d e r n e a c e s t text pune principiul general al r e p a r a i e i integrale". (M. D j u v a r a ) . O inovaie, desigur, f a de trecut, c n d domina principiul indemnizaiei de rzboiu, a d e s e o r i d i s p r o p o r i o n a t f a de d a u n e l e r e a l e c a u zate, i s t i p u l a t , c e l e m a i a d e s e o r i , s p r e a distruge economicete p e nvins.
2 0

D a r , c u m a m spus, a c e s t e t r a t a t e u r m r e s c i o o p e r de construcie viitoare; i a c e a s t a prin a d o p t a r e a c a n o r m c l u z i t o a r e n reconstituirea S t a t e l o r a principiului naionalitilor i a corolarului su, dreptul de autodeterminare a popoarelor, d r e p t c e se c o n c r e t i z e a z prin mijlocirea plebiscitului formal s a u prin plebiscitul de toate zilele (H. H a u s s e r ) , superior c a v a l o a r e juridic. *

Evident c i t r a t a t e l e de p a c e din 191920 i a u s c d e r i l e lor, u n e l e destul de g r a v e . F a p t inerent oricrei o p e r e omeneti, mai a l e s cnd e a r e z u l t din ciocnirea diferitelor concepii i i d e i ) . D a r e l e r m n , cu un titlu de glorie, prin a c e e a c u r m r e s c s r e a l i z e z e o p a c e durabil, c e s e i n s p i r din normele de drept, p r o c l a m n d d e c d e r e a tradiionalelor sisteme i principii, c e a u p r e z i d a t timp d e s e cole la e l a b o r a r e a pcii, i indicnd c a l e a de u r m a t n viitor.
2 1

A c e a s t p a c e i g s e t e un garant i un gardian n S o c i e t a t e a Naiunilor al crei P a c t s e nscrie la nceputul tratatelor ce o p r o clam. D a r a ncheia o p a c e c e invoc proteciunea dreptului, din c a r e ea p r e t i n d e a se inspira, nu e s t e totul; s p r e a a s i g u r a d u r a b i l i t a t e a ei, organizarea ei juridic se impune c a un imperativ categoric. S o l u i o n a r e a acestei p r o b l e m e constitue titlul de r s p u n d e r e i de merit al omenirii post-belice. D e a c e e a a c e r c e t a d a t e l e a c e s t e i p r o bleme, a c o n s t a t a dificultile ei, a d e s p r i n d e r e a l i z r i l e nfptuite i a a p r e c i a v a l o a r e a lor, nu e s t e lipsit de interes.
GEORGE SOFRONIE

2 0 ) A r t . 231 d i n T r a t . d e l a V e r s a i l l e s .
2 1

l ' h i s t o i r e d e l a C o n f e r e n c e d e l a P a i x d e 1919 fut c e l l e d'un

immense

m a r c h a n d a g e e n t r e Ies p r i n c i p e s a n c i e n s et Ies p r i n c i p e s n o u v e a u x , o r d r e et le n o u v e l o r d r e " . (W. R a a f a t , toc. cit., p a g . 8 7 ) .

e n t r e le v i e i l 2

PLOAIE
C e dulce s u n p l o a i a n g e a m ! A u z i C u m curg n streaini lacrime i r o a i e ? P r i e t e n i ochii mei sunt uzi; Un murmur d r a g m l e a g n . . E ploaie. D a r p e s t e nori c e stele s t a u de p a z ? t i u ele d e iubirea n o a s t r ? 0 , p l o a i a 'n c a r e nc m a i v e g h i a z S u s stelele, jos p l e o a p a ta a l b a s t r ! Vezi fulgerul cum sfrtic 'ntunericul i cerul c u m se u m p l e de l u m i n ? In tine p l o u linitea senin, In mine s c a p r a d n c Feericul. D - m i minile. A d o a r m e - i trupul s c u m p . A v r e a s cnt c u lacrimile m u t e . . . P l i c - p l a c - (auzi a f a r ) - p l i c - p l a c - p l i u m p ! M a r i lacrimi c a d , necunoscute. E p l o a i e dulce 'n n o a p t e a a s t a s c u m p , C n d cerul c h e a m zorile uitate, L u m i n a dimineii s irump In n e s f r i t ocean d e b u n t a t e .
N. C A R A N I C A

POVESTEA

UNUI

F A P T DIVERS

C n d i r s u c e a m u s t a a ntre vrfurile degetelor, e r a f r nd o i a l pornit sufletete. C e v a d o s p e a n vagul privirii, n e r e u i n d s iee forma unei imputri. Hotrt, m i c a r e a m e c a n i c a plimbrii d e - a latul i - a p o i d e - a curmeziul odii d o v e d e a nelinitea dlui Melinte. Din c n d n c n d i s p r i j i n e a c a p u l n ceaf, concentrndu-i a t e n i a n vid; a p o i c a i c n d a t e p t a r e a l - a r tortura, i r e l u a p l i m b a r e a , u r m r i n d tipicar conturul zbrelit a l parchetului. L a c a p t u l o p u s s e m p i e d e c inevitabil, p e n t r u a nu tiu c t e a - o a r n a c e l a i col de covor r s f r n t n e n a t u r a l n aer. Z d u f d e p r i m v a r ; n g e a m zornit d e b o n d a r c a p t i v i n e suferit. I a r i hopul nesuferit, i dl Melinte s e a t e r n u cu t a l p a s culce colul rebel. A p o i se plec, f r pricin evident, i r m a s e chinei t n vinele trupului p r a d d e s c u r a j r i i . A h , nu a a i - a nchipuit el d u p - a m i a z a a c e a s t a . N u a a v i s a s e el d e s f u r a r e a p r i m e i aventuri din v i a a sa, n v e d e r e a c r e i a l u a s e c u chirie g a r s o n i e r a , s p o a t primi n lux i comfort a g r e a b i l femeia aidorat. A d u n a s e n minte toate frazele, cari p u t e a u s a p r o p i e c tui d e puin t l m c i r e a sentimentelor s a l e de veneraiune. i e r a s i n c e r fiindc nu tia iubi. Dl Melinte e r a funcionar de carier, s o b r u i c u m p t a t ; om ce nu i e e a din orbita deprinderilor s a l e zilnice. U n prieten l invitase n cercul s u familiar, c u ocazia unei nevinovate serbri onomastice, i, sfiScios c u m e r a dl Melinte, s t t u s e mult timp la ndoial, nu c u m v a . . . cineva . . . vre-un interes. inea a s t a d e l a m a i c - s a : F e r e t e - t e , puiul maichii, nu uita, c din t r u d a prinilor i s'a h r z i t a v e r e ; nu c a r e c u m v a s i s e a g a t e , p e nebnuite * ciucuru'n tichie, c - i m a i t a r t o r femeia dect necuratul i mi te trezeti n s u r a t nainte d e - a ti cum". S e hotrise d e j a s refuze invitarea, cnd se pomeni cu p r i e tenul n c a s , n chiar ziua chiulhanului: M , n'o s ne l a i tu s s t m treisprezece la m a s ? " i f a de a c e s t a r g u m e n t fatal, dl Melinte se r e s e m n a s e . A c c e p t .

388

GND R O M N E S C

Acolo, i ei n c a l e soia prietenului i d i n clipa, c n d i a r u n c a s e privirea a s u p r a fpturii acestei femei, s i m i s e u n fel d e a m e i t o a r e n m r m u r i r e . E x i s t a u a s e m e n e a fiine? D a c ' a r ncerca s d e f i n e a s c a e v e a c e a n u m e i p l c e a : formele c a t i f e l a t e c e u n d u i a u n m i c r i a t o a r e ? farmecul zmbetului cu n e p t r u n s e n e l e s u r i ? n'ar ti c e s s p u n . Cuvintele sunt m u l t p r e a l i p s i t e de coninut, p e n t r u n t r u p a r e a volburei c e c l o c o t e t e 'n om. Chipul ei nu-1 p o a t e e v o c a n u m a i numele ginga, numele ei diminutiv O l g u a " i dl Melinte o p t e t e cu n e s f r i t evlavie a c e s t n u me: O l g u a " . . . In momentul a c e s t a se deschide u a l a r g i u n piciu, cu orul a l b i f a c e a p a r i i a . A d u c e p e - o t a v m a r e felurite flecutee d e g u s t a r e i s e o p r e t e foarte m i r a t d e atitudinea a d m i r a t i v a d o m n u lui Melinte. A i pierdut ceva, c o a n e ? " i s e z g i e t e cu mult interes d i n colo d e t a v , c a r e - i a c o p e r e p r e a mult d i n perspectiv. Dl Melinte simte c u m i s e lunc s n g e l e n ochi i s e ridic.. P r i v i r e a lui c u p r i n d e ntreg aranjamentul de p e tav: garnitura d e p o r c e l a n tot c u p r e c h e a , a a d u p c u m i-o d i c t a s e imagiinaia. P i ciul s'a a p r o p i a t cu b g a r e de s e a m d e locul u n d e s t t u s e p l e cat dl Melinte i n d e m n a t de o curiozitate n e s a t i s f c u t , n t r e a b nc'odat: A i s c p a t ceva, c o a n e ? " P r o c e s u l de g n d i r e a l dlui Melinte e foarte s u m a r . S e simte r i dicol n f a a piciului, c a r e - i s u i e i c o b o a r p r i v i r e a d e - a l u n g u l fig u r a s a l e costelive. I s e p a r e c b e a u l s e s t r m b , c m i z e r i a lui s u f l e t e a s c e l u a t n b t a e d e joc i-atunci, cu o zvcnire a. braului, a p u c p e b i a t de c e a f i-1 r e p e d e . V e z i - i de t r e a b , o g r j i t u l e ! " A t t a e tot c e p o a t e mugi cu c i u d . T a v a s b o a r c u ocoli unghiular d e - a dreptul n p r e t e i v e s e l a se r s f a ntr'o p l o a i e sgomoitoas d e frmituri d e - a l u n g u l podelei. Piciul trntit pe burt, s e uit nucit, c n d l a p r e t e l e botezat, c n d la dl Melinte, c a r e scos din sr ite , i nfund p l r i a n c a p i-o i a vijelios p e s c r i la v a l e . A s t a i-a m a i trebuit. N o r o c c a a v u t p r u d e n a s a l e a g un cartier, u n d e nu-1 c u n o t e a nimeni; altfel a r fi a j u n s d e p o m i n . In g r a b a p a s u l u i n u se uit la nimeni. II f r m n t o viziune s i nistr: D a c a r fi fost mpreun cu Olgua, i a r fi fost surprini n intimitatea d e s m i e r d r i l o r ? C e imbecilitate neiertat, s c o m a n d e g u s t a r e a ; s e x p u n fiina a d o r a t privirilor a l t o r a ; s'o c o m p r o m i t p e O l g u a i ncepe s - i p a r bine c Olgua nu s'a inut de c u vnt i nu s'a grbit l a m t l n i r e a plnuit.

GND ROMNESC

389

L a o ncruciare de s t r a d s e o p r e t e . A t e a p t s s e libereze t r e c e r e a i s e nvrte n e r b d t o r p e loc. O voce c u n o s c u t l a p o s t r o feaz: ,,Dle Melinte, ce bine-mi p a r e , c V ntlnesc" i fiindc el r m n e mpietrit, abia d u c n d u - i d o u degete l a p l r i e , d u d u i a continu, a m s V comunic o m a r e n o u t a t e . . . m logodesc". D a ? ntrebarea dlui Melinte e nc a b s e n t i d u d u i a a r e s e n s a i a c el n'a sesizat bine i m p o r t a n a evenimentului. D e a s t d a t m logodesc la sigur, d - l e Melinte. S o r a m e a 0 1 g u a p r e g t e t e d e j a lista invitailor". L a auzul O l g u e i " dl Melinte t r e s a r e i r o e t e pn'n cretet. V o r b e l e i s e ' m p s l e s c pe limb i p l e o a p e l e i bat nervos, i a u d e propriul glas, p a r c din m a r e d e p r t a r e : M bucur, duduie Sofico". F a t a i m u l u m e t e cu un clipit r e p e d e din gene. A observat buim c i r e a dlui Melinte i e b u c u r o a s . S e uit lung l a d n s u l . P o meii u m b r e s c g r o a p a scoflcit a obrazului; buzele subiri sunt contractate. S o f i c a simte pentru el un a m e s t e c d e simpatie i comp t i m i r e c a m a r a d e r e a s c , a i d o m a sentimentului de r e s p e c t ce i-1 p o a r t invalizii unul altuia. Dl Melinte e urt, inexprimabil de urt, d a r contiina ureniei c r e i a z un fel d e s o l i d a r i t a t e ntre cei lovii d e imperfeciunile naturii. S o f i c a tie c e u m b r p e l n g s t r l u c i t o a r e a frumusee a sorei Olgua. A r e ochii poncii n sens vertical; o s t a t u r f r linii i i nsoete vorbele cu un g l g i t caprifonic. S trecem" zice ea, fiindc ine mult s'o v a d lumea nsoit de-un c a v a l e r . D a " ngn el ntins i cei doi i mpletesc umbletul ntr'un ritm cu totul rebel, d n s a m e r g n d n c a d e n p s r e a s c , iar el trudindu^se m e r e u s - i rein a m p l o a r e a progresiunei. m b i n a r e a siluetelor lor s e d i s o c i a z l a fie-ce moment, c a i c n d drumul lor, prin m u l i m e a flotant, a r d e v i a la fiecare p a s n direcii opuse. II L a c a s a Olguei roiesc invitaii ou g r m a d a , o r i de c t e o r i e rost de vre-o veselie familiar. M a s a l e a s ; lume distins i n forfota petrecerii, c a p r i c i i l e Olguei, cari ncnt lumea. Nimeni nu se p o a t e m n d r i c'ar fi putut cuceri intimitatea a c e s t e i femei, nz e s t r a t c u graiile unei feline p e r i c u l o a s e . A d m i r a b i l a armonie a fizicului o s l u j e t e minunat n jocul de pasiuni p e c a r e tie s le s t r n e a s c , s le nvolbure i s le s t p n e a s c . E m e r e u p e p a n t a nehotrt ntre flirt i aventur, d a r se tie opri brusc n plin lu-

390

GND ROMNESC

n e c a r e . i atunci a r e prilejul reuit s s u r p r i n d c o n t r a s t u l de s e n timente ntre a p a r e n i realitate. O c u t e z a n a vre-unui b r b a t d e m a s c a t la timp, o s a t i s f a c e ; un s p o r de venin p e n t r u invidia unei femei, o ncnt. C u dl Melinte e altceva. Dl Melinte e un naiv f r p r e c h e . Docil c a un r o b i ncreztor, c a u n copil, el i s u p o r t t o a t e c a p r i ciile, s fie c t d e tarii, fiindc nu vede, nu a u d e , e c o m p l e c t a mente z p c i t n p r e z e n a ei. L a nceput i - a b t u t p u r i simplu joc de el, m i r n d u - s e c nimic nu-1 t u r b u r din frenetica lui idolatrie. A ncordat gluma, p n a-1 face s c r e a d , c-i a c c e p t ateniile. I - a cerut o ntlnire, b l b i n d c e a s u r i ntregi, expansiv, i n s u portabil, infinita lui a d o r a i e . D l Melinte, a m a n t u l e i ? C e a b e raie atroce. Ii vine s r d cu hohot la s i m p l a nchipuire, c a r p u t e a s - i fi luat n serios, g a l n i c a ei consimire. C e a i ? " o ntreab nedumerit soul intrat pentru a treia o a r s s e conving d a c pregtirile i u r m e a z cursul normal n v e d e r e a primirei oaspeilor. M g n d e s c la dl Melinte" recunoscu ea ntorcndu-se e r puitor c t r b r b a t . E l o l u uor de umeri i se a d n c i n ochii n e vestei; a p o i o s r u t uor p e buze: C e copil eti, O l g u o ! " M n g i e r e a o f c u s s e cutremure. D a c p e ali brbai i dispreuia, f a de brbatul ei s e simea p r a d a celei m a i puternice emoii. U c u n o t e a dificil n s a t i s f a c e r e a capriciilor ei, dar n schimb l a d o r a c u v o l u p t a t e a tuturor simurilor. S r u t - m m a i t a r e " se r u g optind, i b r b a t u l o s t r n s e n b r a e . I i convine a t t de mult a c e s t domn Melinte d e suferi pocitania mereu l n g t i n e ? " E a s e ridic n vrful picioarelor s - i a j u n g smrcul urechii i i s p u s e ceva, d e c a r e el ncepu s r d ou poft, ncheind cu a c e e a i e x c l a m a i e : C e c o p i l eti, Olguo!" U a se deschise n s l n i c . V s u r p r i n d n dolcissimo c o n j u g a l . I e r t a i - m ! " Vorbele n loc s fie vesele, se r s t o a r n a g i t a t e . Sofica e s t p n i t vizibil de-un sentiment d e p r o f u n d ncordare. S ' a p r o p i e furtunatec de s o r a 'mai m a r e ; o c u p r i n d e de g t i se zbate puternic e m o i o n a t n b r a e l e acesteia. B r b a t u l iese a f e r a t ntru n t m p i n a r e a celorlali oaspei, de-a cror intrare r s u n cu vuet ntreaga c a s . O l g u a e sever, pornit pe d o j a n a : A trebuit s mbraci numaidect o hain nchis, c a s

GND ROMNESC

391

a p a r i inutil d e b t r n . N'o s 'nelegi niciodat, c n u m a i jocul de lumin f a s c i n e a z p e p r b a i " i Olgua i p o a r t c u v o l u p t o a s nfrigurare p a l m e l e p e s t e trupul ei s c u l p t u r a l , n f u r a t n solzi sclipitori. S o f i c a nu-i m a i p o a t e s t p n i n e a s t m p r u l : ,,Te implor, Olguo, spume-mi c i n e - i ? " . . . S te mulumeti d e - o c a m d a t suficient de r e p e d e " . . . Vrei s m u m i l e t i ? . . . " V r e a u s te cru de d e s a m g i r i c a c e l e din trecut" . . . A l u z i a e t r a n s p a r e n t ; Sofica tie c e ' n s e a m n a c e a s t trimitere la trecut. S e m a i l o g o d i s e o d a t , cu un tnr, p e care-1 crezuse sincer. I d i l f r noroc, z d r n i c i t c a a t t e a a l t e combinaii, de nem i l o a s e l e m p r e j u r r i . B i a t a fat, d e s m o t e n i t de orice farmec a t r a c tiv, n'a reuit s rein pe nici unul, din clipa n c a r e s e informa d e s t a r e a m a t e r i a l p r e c a r a familiei. A c u m O l g u a i l u a s e a n g a j a m e n t u l s'o m r i t e . C h e s t i a e r a d a c Sofica voia s consimt pur i simplu, i Sofica a consimit, fiindc mritiul, n orice oonidiiuni e r a o punte d e s a l v a r e . C r e d e a , c v a obine l m u r i r e a la timp, s nu p l u t e a s c n a c e a d e s t r m t o a r e n c o r d a r e luntric, ce-o cucerise din ziua n c a r e a c c e p t a s e s - i j o a c e rolul mut. L a m a s a j u n s e s e a d l n g dl Melinte. n t m p l t o r ? Sigur, cci dl Melinte, inexpugnabil n taciturna lui idolatrie, a v e a ochi n u m a i p e n t r u Olgua. R s p u n d e a monosilabic i vag, iar c n d servirea bucatelor i silea s se m s o a r e din priviri, dl Melinte i s u c e a g t l e j u l din vine, b u l b u c n d u - i omuorul de-o p r e g n a n o s o a s d e - a s u p r a gulerului nalt. A p o i o serie de micri, n funcie de nghiiturile seci, cari determinau e v a d a r e a s a u e c l i p s a r e a omuorului d u p guler, ntotdeauna c u un sunet tocit de nesuferit. S o f i c a fcu eforturi d i s p e r a t e s fie atent, s v o r b e a s c , s r d , s s c a p e de o b s e s i a curiozitii n e r v o a s e ce-o tortura. Cine-i? Cine-i? Zgomotul mesii s e c u r m la ciocnetul unui p h r e l din c a p u l m e sii. Amfitrionul s e r i d i c r a d i o s i a n u n oaspeii, c soia d o a m n a O l g u a a r e o s u r p r i z pentru t o a t lumea. A c e s t t o a t lumea" e s t e semnificativ i Sofica simte leinul momentului. Dl Melinte i u i t buzele ntredeschise i i r s u c e t e m u s t a a ntre vrfurile degetelor. I s e p a r e o p r o f a n a r e s a s c u l t e altcineva d e c t dnsul, glasul Olguei. Privirile lor s e ncrucieaz lung i p t r u n z t o r i o vlurime fierbinte i furnic prin tot trupul. cu a s i g u r a r e a , c-1 vei c u n o a t e

392

GND ROMNESC

A n u n a c e a s t m a s vesel d e s p r e fericitul eveniment al logodnei sorei mele S o f i c a . . . " Privirea Olguei a devenit f a s c i n a n t . . . s t r u i e . . . l consum . . . l desfiineaz de p l c e r e . S e l a s p i e r d u t n b t a i a a c e s t o r mngieri nfocate i a b i a d a c p e r c e p e rostul vorbelor. Ah, d a . Thxduia Sofica, se logodete. I - a mai s p u s - o cineva a c e a s t a , S - i fie de noroc. Ce-i p a s lui d e ciocrtenia a s t a d e fat. C n d i r i d i c un ochi, c e l l a l t fuge d u p p l e o a p . H a l a l de brbatul, o a r e o r a b d'n c a s . Toi oaspeii s a u ridicat; din toate p r i l e r s u n a : Gine-i feric i t u l ? " E r s , g l g i e i voie bun. E l a t e a p t impasibil, s vin logodnicul, s-1 s c u t e a s c de vecintatea insuportabil a fetei: C e bine c s e m r i t " gndete, i n t r e a g a ncordare s u f l e t e a s c s e anin din nou de f p t u r a Olguei. A s p u s c e v a ? Ii p a r e ru, c n'a neles, d a r o v e d e c s e a p r o p i e de el i inima ncepe s - i b a t a r z m e r i . L i o t a mesenilor r gete s s p a r g timpanele un t r i a s c " r s u n t o r n timp ce 0 1 gua s ' a p l e a c s p r e Sofica i o s r u t g a l n i c ; a p o i cu o a d o r a b i l invitare ntinde b r a e l e n s p r e d n s u l . n s p r e d n s u l ? ! L V a g domnule Melinte . . . " E a c u m a p r o a p e d e tot i atingerea t r u p e a s c l buimcete. Ameit d e v l m a g u l simurilor, i se p a r e c jur m p r e j u r s'a p o r nit un cltini ce-1 ia de p e picioare. Olgua 1-a prins d e d u p c a p , i-a ntors ncetior faa, a p o i i-a simit a m b r a buzelor moi: V r e a u s o faci p e Sofica fericit". C u r s u f l a r e a reinut i p l e o a p e l e s t r n s e d e c o m o i a unei fericiri d e s v r i t e , dl Melinte se l a s p r a d tuturor felicitrilor. S e l a s trt n toate prile, hruit de zeci de ntrebri i ghiduit d e glume s c p r t o a r e . . . lui nu-i p a s . A t i t u d i n e a lui a r e fixitatea l e m n o a s a unui somnambul, oare nu m a i tie u n d e e i ce face. P e buze simte m e r e u g d i l i t o a r e a a p s a r e . . . C e tie l u m e a ? n c e p e s g o l e a s c , laoom, p a h a r d u p pahar, a a c u m a tiut Olgua s'nfrunte p e toi srutndu -4 n vzul t u t u r o r a . N u tie nici cine 1-a dus, nici c u m a a j u n s a c a s . In c e a l a l t zi ns i p o a r t capul nielu m a i r i d i c a t i c n d colegii l ntmpin cu felicitri, nifcrebndu-1 d a c e fericit, le r s p u n d e cu un a e r suveran: M biei voi nu tii ce-i viaa". , III

Dl Melinte e n r a z n a pregtirilor, O l g u a i - a a n u n a t vizita p r o t o c o l a r la cotlonul lui de burlac, a m e n a j a t d e - a c u m s s e r v e a s c

GND ROMNESC

393

d e a d p o s t neprevzutei csnicii. Ici c o l e a l m a i s u p r cte-un obiect ne la locul lui i p a r e nemulumit c u n f i a r e a mobilelor noi ce i l e - a c o m a n d a t ; d a r nu m a i p o a t e schimba nimic. A u r m a t nt r u toate sfaturile Olguei i e nehotrt n contiina lui, d a c n'a uitat c e v a din a r a n j a m e n t . D e a s u p r a unei vitrine c u sticl, a a t r n a t icoanele btrnilor lui prini. A c u m s e uit l a chipul m a m e i s a l e , n portul ei s i m p l u din p o p o r i v e d e m u s t r a r e a n colul buzei. t i e el de ce le f a c e toate a s t e a . S ' a obicinuit ou gndul, s p r e s u p u n pretutindeni p r e z e n a Olguei. Colo n legnarul arcuit i oomfortabil, r s t u r n a t p e s p a t e i mototolit d e pasiune, s a u dincolo p e d o r m e z nvelit n s c o a r a c e - a a d m i r a t - o m a i r n d u l trecut ntr'un b a z a r . P e u r m c n d a r u n c o c u t t u r s p r e c e l e d o u p a t u r i culcuuri pline de mister i voluptate se'nfioar p n n m d u l a r e i se ntoarce. F i i n a O l g u ei l o b s e d e a z , nct i se p a r e c i a u d e p a s u l . D a . D e a s t - d a t nu s'a nelat. C a n a t u l uii dela a n t r e u s'a trntit u o r i c t e v a m o mente m a i trziu, se v e d e pironit locului n f a a Olguei i a logodnicei. N u tie c e s ngne. M n a lui m a r e i-o r c h i r a n p r u l zburlit i g u r a d e s c l e t a t r e f u z a r t i c u l a r e a vorbelor. O l g u a e s a t i s f c u t . Dintr'o s i n g u r ochire c o n s t a t belugul i se felicit de iscusina ei. N'a fost lucru uor, s-1 p r i n d . C r e z u s e chiar c n d r s n e a l a ei d e p i s e posibilitatea d e r e a l i z a r e . T o t u i dl Melinte se dovedise, om c u m s e c a d e . A a c c e p t a t f r mpotrivire nfptuirea unui g n d la c a r e inea mult, s'o v a d pe S o fica a e z a t . Dl Melinte simte ntreaga nfiorare a momentului, O l g u a e l a e l . . , se uit la tot c e - a s t r n s el s - i nfrumseeze c a s a . Nimic nu-i s c a p . F i e c a r e gest de a d m i r a i e d e s c t u e a z n el e x t a z i m n g i e r e a unui obiect cu m n u a ei delicat, o s i m t e c a o direct atingere de d r a g o s t e . Privii scrinul a c e s t a j a p o n e z lucrat n email d o a m n Olgua". Minile lui t r e m u r n d e scotocesc prin bisactelele secrete, s e folosea n vechime pentru p s t r a r e a mesagiilor i n t i m e " . , . N u - m i spune d o a m n . . , spune-mi Olguo doar p e s t e d o u zile suntem rudenii" . . , i noi c s t o r i i " a d a u g e Sofica simplu i cu convingere. Dl Melinte nu r s p u n d e . F u g e confuz s p r e u i se o p r e t e la j u m t a t e distan. A r v r e a s s c a p e d e supliciul, c e i-1 s t r n e t e Sofica prin p r e z e n a ei i n'are idee cum s'o n d e p r t e z e . o v i a l a lui l face s - i i a s toate p e dos. A s c u l t n d d e gesturile Olguei, s e t r e z e t e dintr'odat b r a la bra cu Sofica, trecnd singuri dintr'o o d a i e n c e a l a l t . F o a r t e trziu se dumirete i n t r e a b :

394

GND R O M N E S C

O a r e d o a m n a O l g u a . . . O l g u a voiam s zic . . . " O fi r m a s n u r m , r s p u n d e Sofica e probabil nit . . . a a v u t o e x p l i c a i e a c a s . . . "

oste-

Dl Melinte simte c e inutil s ntrebe c u cine a putut avea O l g u a e e x p l i c a r e . I m a g i n a i a lui a p r i n s a p t r u n s c u a s c u i m e miezul realitii. Inevitabilul so. N u m a i d n s u l a v e a nemeritatul privilegiu, s p r i l e j u i a s c s u p r r i fiinei a d o r a t e . A b i a d a c r e u e t e s ngne cu buze t r e m u r t o a r e : Pentruce?" Sofica nu o b s e r v intensa mhnire c e vibreaz'n g l a s . E s a t i s f c u t c p o a t e vorbi, i e s a t i s f c u t m a i a l e s , c dl Melinte o a s c u l t sorbindu-i vorbele c u n e s t p n i t pasiune. i^a dorit de mult o bijuterie. C e v a preios, fiindc o femeie f r u m o a s ine s fie n e e g a l a t . A vzut nite solitari, o frumus e e d e model, cu s p n g i de briliante. C r e a i e unic, a d u s a n u m e din s t r i n t a t e " i Sofica descrie amnunte, fiindc i d n s a a fost la bijutier s a l e a g c e v a n v e d e r e a solemnitii cununiei". P e dl Melinte nu-1 i n t e r e s e a z n s altceva, d e c t d e s a m g i r e a Olguei. E p r o f u n d u l t r a g i a t n sentimentele s a l e d e veneraiune, d a r simte o v o l u p t u o a s mngiere, pentru l i p s a d e d e l i c a t e a b r batului. A h r u p t u r a , de -acUm trebuia s se p r o d u c r u p t u r a i r e mediabil, definitiv, ireconciliabil ntre dnii i dl Melinte g fie: A refuzat s - i c u m p e r e s o l i t a r i i ? " O l g u a e nelegtoare. t i e s renune la p l c e r e a de a a v e a un obiect e x a g e r a t d e s c u m p i de a l t f e l . . . intenia e r a s g s i m c e v a frumos ce s - i pot oferi" . . . . B i a t a f a t profund convins, c atenia c e - a reuit s t r e z e a s c i aparine, s'apropie cu evlavia sentimentelor f r prihan, innd ntre degete, un a c de c r a v a t , c a d o u l ei pentru mire. Ochii lor se'ntlnesc ntr'o ncruciare d e s p e r e c h i a t i dl M e linte, cuprins de-o t u m u l t o a s r e p u l s i u n e se a p r rguit, cu b r a e l e n aer. S nu te a p r o p i i de m i n e . . . s nu te a p r o p i i " . . . Sofica r m n e o clip ncremenit n p o s t u r a p e i t o a r e de intimiti, n c e r c a r e a eroic, n c a r e concentrase o nermurit ging i e de a - i c a p t a logodnicul, d d u s e gre. i revine c u ncetineala unei desmoriri din letargie. C e va ti e a o a r e face, cu slbaticul a c e s t a , c a r e fuge de d n s a c a de-o b o l e n i ? C u m v a ti birui v i a a a l t u r i de d n s u l ? i ncepe s - i r e v i z u i a s c toate planurile urzite n cursul nesfritelor zile d e cnd e logodnic.

GND

ROMNESC

395

O l g u a i l s a s e nadins singuri, s - i a f l e ei n de ei c i l e d e a p r o p i e r e . Z a d a r n i c s e t r u d i s e s nsileze r a p o r t u r i m a i s t r n s e ntre dnii, dl Melinte r e f u z a s s e supun. In loc s s e o c u p e c tui de puin de Sofica, i nchipuia fel de fel de nerozii. M e r e u cu ochii int l a ea, s e strecura, c n d i cum p u t e a , p e l n g d n s a i-i g n g u r e a cele m a i n e s r a t e confidene. L - a r fi socotit becisnic, d a c n'ar fi fost convins de sinceritatea sclceniei. Vecinie a c e l e a i b a zaconii c i c u n o a t e nefericirea, l n g un b r b a t , c a r e n'are sim, c a r e nu tie iubi, c a r e nu v r e a s - i c e t e a s c dorinele din o c h i . . . " A h , nu. S se i s p r v e a s c o d a t comedia a c e a s t a . D a c p n a c u m consimise d e d r a g u l m p r e j u r r i l o r s p s t r e z e echivocul amabilitilor, a c u m e r a d a t o a r e f a de Sofica s nceteze f a r s a . S nceteze c t m a i nentrziat. O l g u o ! " G l a s u l dlui Melinte pectul lui a r e c e v a din nehotrrea ntins a b i a p o a t e reine tendina d e de-alungul corpului, c a nite cngi p a l p i t de emoie coninut. A s unor linii greit conturate. G t u l evadare a capului. Braele mic inerte i de p r i s o s .

H o t r r e a nc n e l m u r i t de m a i nainte, devine certitudine. Olg u a simte o r o a r e a insistenelor ridicole i s e r i d i c b r u s c : Unde-i Sofica?" P e s t e obrazul dlui Melinte trece o s f i e r e . L u p t a luntric l d e s f i g u r e a z c u totul. Olguo, a s c u l t - m ! " D e a s t d a t braele flfiesc, c a nite tentacule bolnave. C e vrei dela m i n e ? " A s c u l t - m O l g u o . . . nu e n e c e s a r . . . s ne s f i e m v i a a de dragul l u m i i . , . Sofica ne v a sta pururi n c a l e . . . Olguo . , . p u tem i f r d n s a s ne . . . v e d e m . . . " O l g u a nelege dintr'odat ntreg mersul cugetului i a r e un spaslm de s c r b . P o a t e fi o a r e cineva a t t de imbecil? B r b a t u l te n e g l i j e a z , Olguo . . . nu i-a c u m p r a t nici m c a r s o l i t a r i i . . . i e p c a t d e binecuvntarea zilelor t a l e . . . s le p r p d e t i cu dnsul". O l g u a a r e un a c c e s d e furie. S - i fie r u i n e ! " i trece p e l n g el smncind u a . Dincolo p l n g e Sofica, t e r g n d u - i ochii cu v l t u g u l batistei. Privirea 0 1 guei revine n s p r e d4 Melinte a m e n i n t o a r e : Smintitule!" A p o i m e r g n d c t r Sofica, o ia n b r a e i o s r u t furtunos. S o f i c a s e sperie. Nu. N u e nimic. 0 criz d e nervi. S ' a bucurat p o a t e p r e a m u l t . . . i e simitoare. S nu-i fi oferit cadou un a c . .. e atta dreptate n

393

GND ROMNESC

superstiiile btrnilor" . . . ncearc s r m a n a s desmint, d a r dl Melinte t a c e mpietrit, c u figura c o n t r a c t a t , incapabil s zic un cuvnt. M e r g e m Sofico" zice Olgua i i ntoarce s p a t e l e , a b i a ngnnd peste umr: A d i o ! " i la r e v e d e r e " a d a u g e Sofica, simindu-i inima mic, m i c d e tot. B t r n i i d e pe p r e t e , martiri mui n c a d r e l e lor aurite, z m besc imperceptibil. P e f a a m a m e i a'ncremenit o u m b r s e v e r . D l Melinte l u p t cu g l a s u r i l e luntrice, f r s le p o a t nbui: N u c u m v a s te afli nsurat, nainte d e a ti cum. S te a p e r i , puiul maichii, chiar d a c ar fi s te sfarme'n buci, s te aperi!" IV Invitaii a t e a p t nervoi i n e r b d t o r i prin o d i i c o r i d o a r e pornirea convoiului nupial. Soul Olguei a r e ntreg ponosul o r g a nizrii. O t r e n i m p o z a n t d e maini e r n d u i t n faa casei. M a s a de nunt e dichisit d u p tipic fastuos. B i l e t e l e de vagons-lits pentru t n r a p r e c h e sunt reinute. E o nunt n stil m a r e . L u m e m u l t . Ghetele de l a c frm n t lustrul parchetului i glasurile reinute d i s c u t a l e n e evenim e n t e l e curente. O l g u a strlucete, e fericit. Soul ei a s u r prins-o, atunci c n d r e n u n a s e d e j a n gnd, cu s p l e n d i d a bijuterie dorit. N i t e solitari admirabili, p e cari ea i p o a r t ostentativ i l a s s - i fie a d m i r a i de cucoane. Zgomotul unei maini s'a oprit n f a a casei. U i l e trntite se a u d distinct i Olgua a ridicat sprncenele, privind s p r e u . A t e a p t dintr'un moment n c e l l a l t s a p a r mirele, dl Melinte. 0 m i c a r e neobicinuit se transmite dintr'un c a p t l a ncperilor. N e r v o z i t a t e a a l u a t o f o r m m a i a c c e n t u a t se ncrunt uor. Z r e t e pe soul ei venind s p r e d n s a vestea a b i a o p t i t : C a v a l e r i i de onoare" nu l - a u gsit N u l-au g s i t ? " r e p e t e a nedumerit. c e l l a l t al i O l g u a i p e r c e p e acas.

I n orice c a z a u venit f r d n s u l " continu el i-apoi c u d r z e n i e : M duc s v d unde-i". M u l t se m a i p r e g t e s c tinerii notri" o b s e r v o b t r n cu t a a d e s t r m a t d e sbrcituri a u reuit s ne f a c impacieni", T r i m n lumea contrastelor, s c u m p doamn, zimbete Olgua c u buzele s t r m b a t e . B t r n i i s e g r b e s c i p a r a d o x u l logic este c a tinerii s fie n e p s t o r i la z b a v a timpului". A u d c dl Melinte e foarte bogat" o b s e r v o a l t c u c o a n insidios.

GAND

ROMANESC

397

i o iubete p e S o f i c a nebunete", ntregete O l g u a cu m u l t s t p n i r e d e sine. M i r e a s a i face intrarea n c o n j u r a t d e felicitri unanime. A r a t bine n albul i m a c u l a t . O l g u a o c u p r i n d e uor n b r a e i o s r u t p e frunte. Nelinitea e i i s e t r a n s m i t e instinctiv. O l g u a i o p t e t e : Vine acuma", D e - a f a r r s b a t e zgomot. L u m e a se'nghesuie, p a r c toi a r a v e a intenia s intre n s a l . Intre oaspei, un t n r ou e a r f . Ofierul strii civile. In u a a p r u t soul ei grbit i p a l i d iriznd din fiece t r s t u r a feii d e s c o m p u s e , o c i u d f r margini. G l a s u l lui trem u n c n d s e a d r e s e a z oaspeilor: V solicit nc puin ngduin . . . srbtoritul nostru mire . . . s o s e t e n c u r n d " . Sofica a r e exact aceeai ptrundere auzind acest ncurnd" cai Olgua. C a r e v a s z i c nu 1-a gsit. T o a t v o r b r i a nu a r e a l t s c o p d e c t e x a s p e r a n t a n c e r c a r e d e - a c t i g a timp. T i m p c u orice pre, d e - a d i s t a n a n e m a i pomenita ruine c e amenin actul cununiei. S ' a n t m p l a t o nenorocire" o p t e t e Sofica. N u fi copil" n c e a r c O l g u a s o liniteasc, d a r n t r e b a r e a ochilor e c o n f i r m a t d e s c r n e t u l reinut a l soului. ,A fugit nemernicul d e l a locuin i n'a m a i d a t azi p e - a c o l o z i u a ntreag". O l g u a simte cum s e n r u e n t r n s a echilibrul sufletesc. N e r vii nu o m a i s l u j e s c i mintea a ncetat s m a i reacioneze. S i m t e t m penia paraliziei i s e l a s n p u t e r e a soului, c a r e - i o p t e t e a g i t a t : N i c i o slbiciune te rog. D e a l t d a t s - i controlezi fanteziile. Chiar a a n u c nu-i omul s s e s u p u n orbi capriciilor tale. P r o s t a m fost, c a m l s a t s a j u n g lucrurile p n aci". O a s p e i i ncep s s i m t inutilitatea a t e p t r i i . i fac s e m n e discrete, o p t e s c c u c o m p t i m i r e r u t c i o a s , i a t e a p t fiecare ndemnul celuilalt, s m e a r g la s t p n a c a s e i s - i e x p r i m e regretele, d n d astfel s e m n a l u l d e p r t r i i generale . . . A c e s t cineva c a r e nainteaz a c u m i e a p r o a p e ignorat, fiindc t o a t lumea s e uit s p r e eire, nu este altul d e c t . . . dl Melinte. In m n p o a r t cu m u l t evlavie o cutioar i cu ochii fici ndreptai s p r e Olgua*, i rostete scuza, b l b i n d cuvinte f r legtur. ,,i-am a d u s a c e a s t a . . . s m i e r i . . . O l g u o ! " Olgua a r e o e x c l a m a r e d e l i r a n t . Prinde minile d l u i Melinte, c a r e n c e a r c z a d a r n i c s d e s c h i d cutioara. I n l u n t r a sunt solitarii,

398

GAND

ROMANESC

p e c a r i b r b a t u l ntrziase s - i c u m p e r e , solitarii dorii d e Olgua, pentru c a r i a a l e r g a t d e l a giuvaergiu la giuvaergiu, izbutind s obin n ultimul moment bijuteria. E o f r a n d a prin c a r e s'a gndit s-d i m p l o r e i e r t a r e s t e a r g urmele p r i m e i lor certe, primei s a l e m a r i suprri In ochii dlui M e l i n t e e o strlucire f r s e a m n . O l g u a l mb r i e a z , l n u m e t e d r a g " s c u m p u l e " i nu mai contenete d e bucurie. O a s p e i i fac c e r c n jurul lor i S o f i c a a t e a p t c u inima r t cit d e umilin, un semn de a p r o p i e r e din p a r t e a lui. A h , c e m i n u n a t bijuterie, ce c a d o u s u p e r b de m i r e a s , S o fico s u r i o a r , s r u t - i mirele c a r e ne r s p l t e t e a t e p t a r e a cu un d a r magnific" . . . Sofica s'a legat d e gtul dlui Melinte. M i n t e a ei e r t c i t d e e m o i a momentului. N u p t r u n d e a d e v r a t u l rost a l acestui d a r pir a t din cer chiar n clipa, c n d totul p r u s e pierdut. Ochii ei negurii d e o u o a r lcrimare, nu o b s e r v figura ncremenit a dlui M e linte. P e r f i d a i n t e r p r e t a r e a cadoului, 1-a uluit, f r m i n d u - i t o a t p u t e r e a de rezisten. Inert i absent a s i s t la ceremonialul s e c al ofierului de s t a r e civil, p a r c n'ar fi vorba d e p r o p r i a lui c s t o r i e . A p o i se l a s t rt de curentul oaspeilor, reinnd d o a r zgomotul s u r d al mainelor, i n t r n biseric, nainteaz c u p a i nesiguri s p r e a l t a r i d r s punsurile cerute de preot, d u p c u m i le o p t e t e soul Olguei, la ureche. Din c n d n c n d a r u n c o privire r e s e m n a t s p r e O l g u a i ntr'un trziu, nici el nu t i e c n d n cursul celebraiunii religioase, s a u p e u r m la m a s a nunii, vede, c O l g u a p o a r t n urechi nite solitari, a s e m n t o r i cu a c e i a p e c a r i i-a c u m p r a t , d a r nu sunt solitarii lui. 0 n e s f r i t nfiorare d e d u r e r e l s g e a t i d a c nu a r fi a t t a lume a d u n a t l a m a s a r p l n g e . A r p l n g e a a culm n'a m a i p l n s n i c i o d a t pentru norocul lui ngropat i p r i l e j u l pierit p e n t r u totdeauna, d e - a cuceri d r a g o s t e a aceleia, p e n t r u c a r e a jertfit totul. bea. bul, I-ar afl i r e a z m c a p u l n cot i cu ndrtnicie s t u p i d ncepe s T o t timpul mesei nu s c o a t e un cuvnt. mpietrit c a un s o m n a m a b i a d a c t r e s a r e , c n d d ntmpltor cu ochii de S o f i c a . veni atunci s i z b e a s c de ciud cu pumnul n sticlrii, d a r nu a t t a p u t e r e s - i ridice braul i continu s b e a .

O l g u a e e x u b e r a n t d e voe bun, fiindc t o a t e s'au ntors s p r e bine i a r e g r i j s - i n c j e a s c b r b a t u l pentru r e p r o u r i l e n e meritate.

GND ROMANESC

399 afaceri.

T o t u i , femeia se d o v e d e t e s u p e r i o a r n a s e m e n e a U n b r b a t i p i e r d e p r e a r e p e d e calmul".

D e a s t d a t m d a u btut", r s p u n d e el i c o n s u l t c e a s u l d e buzunar, n v e d e r e a plecrii trenului. O l g u a se s c o a l i oprindu-se n dosul mirilor, i c u p r i n d e p e a m n d o i d e d u p gt. C o p i i , e v r e m e a s v pregtii de p l e c a r e " . D l Melinte a p r o b c u un sughi rebel, nclinnd c a p u l r e s e m n a t . D a . . . m e r g e , m e r g e ori unde-I v a c o m a n d a . C u m a r e a n e v o e i a d u n picioarele i descleca din scaun. S o fica l sprijimete c u b g a r e d e s e a m , d e s p r m d u - s e d e O l g u a cu lacrimi n ochi. O l g u a i p e t r e c e i-i a m e n i n s u r z n d cu degetul. C o p i i fii cumini s nu s c p a i trenul". D l Melinte a r e un a c c e s d e irezistibil voie bun. A r juca, d a r nu r e u e t e s - i s a l t e dect piciorul d r e p t . B r a e l e d e s c r n a t e i s e a g i t n a e r i ugue buzele i din c n d n c n d r c n e t e ou ndrtnicie. N u s u n t beat s nu credei c sunt beat". A f a r a t e a p t m a i n a s - i d u c la g a r . oferul e nelinitit de ntrziere i c n d a p a r , le deschide grbit u a , u i t n d u - s e ntins la p r e c h e . E un b i a t d e l a a r i p o a t e pentru ntiai d a t nsoete o p r e c h e a b i a c u n u n a t la drum. In m e r s a t e n i a lui se c o n c e n t r e a z m a i mult la c e se petrece n semiobscuritatea m a i n e i d e c t l a drum, nu o b s e r v ns nimic c e s - i a e curiozitatea. D l Melinte a d e impasibil i p i e r d u t ntr'un col, iar d n s a nici m c a r nu n d r s n e t e s s e a p l e c e s p r e d n s u l . A d e c a a s e petrece la domni n u n t a ? " i trece prin g n d i l c u p r i n d e mila pentru p u s t i e t a t e a inimilor, c e s'au l e g a t pe v i a , una de a l t a . In v l t o a r e a de oameni c e s e a g i t , a l e a r g , se'nghesuie n s p r e trenurile n p l e c a r e , voina individual s e a n u l e a z . Dl Melinte s e simte prins n curentul lumii i p u r t a t f r voia s a , p e scri, prin c o r i d o a r e , p e s t e sli nainte, irezistibil nainte. U n conductor s e r viabil pune t o a t g r a b a n e c e s a r , n a-i s u i n tren. S o f i c a a intrat p t r u n s de emoie n compartimentul cochet i evocator d e intimiti, n timp c e dl Melinte s'a oprit n coridorul vagonului, cu minile ncletate ntr'o b a r d e l a g e a m . S u s u r u l monoton a l trenului n m i c a r e i c a d e n e a z n ureche, melodii stranii. N e p s t o r i amorit se l a s l e g n a t dintr'o p a r t e ntr'alta, ntr'o p l c u t u i t a r e d e sine. S e simte bine. N u m a i melodia m e t a l i c a roilor ncepe s-1 s u p e r e . U n d e se a f l ? Involuntar i d u c e m n a la frunte s s e t e a r g de n d u e a l i

400

GND R O M N E S C

i p i e r d e echilibrul pe-un moment. A h , se m i c p m n t u l sub el. E beat. i totui nu. c n e a l a statornic s e r e p e t continuu ntr'un ritm din c a r e involuntar se d e s p r i n d cuvinte subcontiente. Cuvinte ce c a d e n e a z n a r m o n i o a s contopire cu sunetul roilor. T e - a i cstorit, te-ai c s t o r i t . . . te-ai c s t o r i t " . Dl Melinte deschide nite ochi mari, mari. Nebunie. C e diavol i s'a cuibrit n a u z de-1 chinuie? D o a r e l . . . O l g u a . . . i ncorda m e m o r i a pentru a evoca i m a g i n e a fiinei iubite, d a r nu r e u e t e . Tot c e i-a p s t r a t sufletul confuz, se t o p e t e l u n d a s pectul a s p r u i neierttor a l maic-^si: T e - a i c s t o r i t . . . . te-ai c s t o r i t . . . " Dl Melinte s e nbue. A r v r e a s strige i se n h o a l b inutil s p r e conductorul c a r e - i cere biletele. Unde sunt?" Conductorul se simte tentat s f a c spirite: I n c l t o r i e de nunt". A s p u s a e v e a a s t a ? S a u numai nervii lui ncordai i - a u a l t e r a t nelesul. S t a i f r a t e . . . el a fost d o a r . . . a fost s c u m p e r e . . . i fulgertor i a d u c e aminte. Solitarii. ntreg sbuciumul sufletesc r e nvie ascuit, dobor tor. R e c u n o a t e din tr' o d a t , c vocea luntric i-a p s t r a t incontient sensul evenimentelor prin c a r e - a trecut. U n s p a s m d e i n e x p r i m a b i l furie l cucerete. Cine a ndrsnit s - i b a t joc n a a hal d e v i a a lui. S - i lege d e g t o femee, l a c a r e nu s e p o a t e m c a r u i t a . . . A h n u . . . n u . . . d e o m i e d e ori nu. D e s c h i d e u a compartimentului l a n t m p l a r e . 0 lumin roz. A t e r n u t i m a c u l a t parfulm p t r u n z t o r . Un c a p de f e m e e . . . un g l a s p e j u m t a t e speriat. Dl Melinte n u nelege. S e n p u s t e t e nainte hotrt i feroce: N u te v r e a u . . . nu te v r e a u . . . " F e m e i a s g l i t d e umeri, s e l u p t d i s p e r a t i rsuciradu-se erpuitor din ncletarea t m p , r e u e t e s p u n m n a pe f r n . O c u t r e m u r t o a r e zguduire s e p r o d u c e . D l Melinte se simte lovit din toate p r i l e de sumedenia b a g a j e l o r , c a r i i c a d n c a p , p e umeri, p e s p a t e . S e p r b u e t e ndobitocit n genunchi, d a r nu s e s i z e a z r e a l i t a t e a . Trntit la p m n t , m a i a g i t pumnii ncletai, n s p r e un d u m a n i m a g i n a r i u r l c t l in puterile: S m s f a r m i n b u c i . . . nu te v r e a u . . . nu te vreau". V P o a r t a d e sticl s e deschide larg. Un plenipoteniar este ntotdeauna un o a s p e neobicinuit.

Servi-

GND R O M N E S C

401

torul galonat, strivit n atitudini slugarnice conduce o a s p e l e n salonul de recepie. D u p o s c u r t s i n c o p de a t e p t a r e , doi b r b a i i s t r n g m na, c o n t r o l n d u - i reciproc gesturile de p o l i t e reci i m s u r a t e . C e - m i p r o c u r i m e n s a p l c e r e a vizitei e x c e l e n e i V o a s t r e ? " Ochii vulpei a u prins m i c a r e a celuilalt. M n a , c a r e t r e m u r a puin, s c o a t e un teanc d e hrtie. L a d y E l y n o r . . . soia m e a . . . mi trimite un m e s a j pe treizeci d e coli d e t e l e g r a m . . . un a t a c b a n d i t e s c n tren". F a a a d v e r s a r u l u i s e destinde. A r e cunotin d e c e l e n t m p l a t e i s e g r b e t e s e x p l i c e : S p r e n e s p u s p r e r e d e r u . . . i e x p r i m n d n a c e l a i timp cel m a i p r o f u n d r e g r e t . . . e v o r b a de m o l e s t a r e a neintenionat . . . a unui t n r cstorit, c a r e a greit c o m p a r t i m e n t u l . . . " C e l l a l t nfrnge p o a t e p e n t r u ntiai d a t n v i a a lui stoicismul diplomatic. F a l c a i s'a descopciat, d n d a m p l o a r e e x c l a m r i i : O . . . oh! M i r e l e s'a rtcit n compartimentul nevestei m e l e ? " C a p u l a d v e r s a r u l u i confirm, d a r lmurirea, c : N u s'a ntmp l a t nimic . . . V a s i g u r . , , nimic" nu e primit. A p o s t r o f a d e vine a g r e s i v . L a d y E l y n o r . . . a r e suficient t e m p e r a m e n t romantic, s r e c u n o a s c n a t u r a a g r e s i u n i i . . . vorbete d e violen . . . de eroismul ei incomparabil d e - a m a n e v r a f r n a de a l a r m . . . " E x a c t e x c e l e n . . . E explicabil d r a m a t i s m u l emoiei prin c a r e a trecut l a d y E l y n o r . , . d a r e r o a r e a a p u t u t fi r e p e d e lmurit. O d a t p r e c h e a identificat, m i r e a s a a d e v r a t i - a luat mirele n primire' . S e p i e r d e mult timp, p n e x c e l e n a s a r e u e t e s - i formeze o convingere.
1

C e unic p r i l e j , d e - a p t r u n d e n m i s t e r e l e n u p i a l e din Orient. D e p r i n d e r i cu totul c o n t r a r e uzanelor civilizate... Lady Elynor v a fi n c n t a t d e e x p l i c r i l e D - V o a s i r e . . . P l e c a s e a t t d e p l i c t i s i t . . , N u g s e a nici un subiect inedit pentru noul ei r o m a n . . . " i a c e l a i ceremonial, c a l a intrare s e r e p e t . Cei d o i b r b a i i nclin c a p u l i ntind m i n i l e . . . s u p r a veghind formele de r i g o a r e , reci i m s u r a t e . Totui tirea vizitei p e r s o n a l e a naltului demnitar p t r u n d e n publicitate. L a nceput c a simplu fapt divers, p e u r m b r o d n d u - s e c e le m a i fantastice combinaiuni n l e g t u r cu c o n j e c t u r a internaional. L a d y E l y n o r d e sigur i scrie romanul. I a r v i a a m p a c n s u r uniformitate, toate reliefurile unei n t m p l r i bizare, silind v o ina destinului s reintre n obicinuina comun.
AL. CEUIANU

METAFIZIC I SOCIOLOGIE
C u toate c o p e r m pe u n m a t e r i a l de p r o v e n i e n i s t o r i c , p u n c t u l de vedere a l cercetrii noastre r m n e strict sistematic. P e n t r u c n u ne preocup raporturile empirice ntre
1

metafizic

i sociologie, c i

e x c l u s i v cele Totui fie

epistemologice i gnoseologice ). Despre s o a r t a istoric povestete c u p r i s o s i n n orice tratat

a m e t a f i z i c e i n i se filosofiei.

s e r i o s de i s t o r i a

problema aceasta, d a c a r prezenta u n interes special, a r m e r i t a s m a i veacuri n' c a r i metafizica e r a socotit ca suprem complet strlucire a

r e l u a t . N o i o c r e d e m n s c u t o t u l i r e l e v a n t . I n t r ' a d e v r , a f l m c a u fost gndirii de alt u m a n e , n a l t e l e n s a fost a s e r v i t c u d e s v r i r e p r e o c u p r i l o r n a t u r , p e n t r u c a l t e t i m p u r i s'o d o b o a r e rat i acoperit de r i d i c o l . N u m a i d e p a r t e , s e c o l u l t r e c u t a fost

l a pmnt, desconsidepentru al i

m e t a f i z i c o epoc s c u r t , d a r i n t e n s , de e g a l g r a n d o a r e i d e c d e r e . D a r f a p t u l a c e s t a , ce s e m n i f i c a i e o f e r ? I s t o r i a n e p r e z i n t a s p e c t u l e m p i r i c metafizicei, mpotriva prin definiie


2

istoria

nsemnnd unei

empirie. gndiri

Suntem nu ne

implicit

pragmatismului ).

Succesul

spune

nimic

d e s p r e v a l o a r e a ei i n t r i n s e c , el n e i n d i c r e a l i t i d e pe u n a l t p l a n d e c t a l a d e v r u l u i ( g r a d u l de c u l t u r i c i v i l i z a i e a l s o c i e t i i r e s p e c t i v e , n e v o i l e timpului, determinrile e c o n o m i c e i tot a t t e a a s p e c t e i s t o r i c e ) . D i n c a r i dovedesc s i m u l s u n t de n a t u r logic, deci n istorie esen n u n e intereseaz dect poziiile s i s t e m a t i c u l u i , cele i sociologia cu intenii posibilit(adevr i

c a r i , d e i se d e s f o a r n i s t o r i e , s u n t supra-istorice, extra-temporale. considerate aparte, n i c i raporturile ile teoretice cuprinse n structura deplin

De aceea n i c i metafizica d a t , c i pe d r e p t u r i l e ca preocupri

n t r e ele, n u v o r f i u r m r i t e lor

i s t o r i c e , a d i c ce s u n t ele l a u n m o m e n t

de a d e v r

d e s p r e e x i s t e n c a e x i s t e n i d e s p r e e x i s t e n c a societate). Sociologia ca tiin i n e c o n t e s t a t d a t e a z a b i a de c u r n d . i n scrierile lui


3

P r e o c u p r i de a c e a s t n a t u r

se g s e s c n s

Platon

A r i s t o t i a m u l t o r a de a t u n c i , n tot d e c u r s u l v r e m u r i l o r ) . D a r d e s p r e d r e p t u r i l e de e x i s t e n a l e u n e i t i i n e n u t i m p u l h o t r t e . T o t u i , d e s b a t e r e a

i ) Meninem d i f e r e n a n t r e a c e t i doi termeni, cu t o a t e c l a noi de r e g u l n u s e p s t r e a z . E p i s t e m o l o g i a , c o r e s p u n z t o a r e termenului g e r m a n W i s s e n s c h a f t s l e h r e , e s t e t i i n a t i i n e i " , a d i c s t u d i u l a p o s t e r i o r i c a l tiinelor n v a l o a r e a lor de obiect i v i t a t e ; c t vreme g n o s e o l o g i a s a u t e o r i a cunotinei ( E r k e n n t n i s l e h r e , theorie de l a c o n n a i s s a n c e ) este studiul a p r i o r i c a l p u t e r i l o r n o a s t r e de cunoatere, (v. p t . a m n u n t e i d o c u m e n t a r e : A. L a l a n d e : V o c a b u l a i r e technique et critique de l a P h i l o s o p h i e , P a r i s , 1926, a r t . r e s p . ) . 2) D e s p r e a c e a s t doctrin, v. W i l l i a m J a m e s : L e P r a g m a t i s m e ( t r a d . ) . 3) v. B a x a : Gesellschaftslehre von P l a t o n b i s F r i e d e r i c h Nietzsche, 1927, s a u i n i i l e L a s b a x : L a Cite humaine, I . H i s t o i r e des S y s t e m e s sociologiques, 1927.

GAND

ROMNESC

403
ntmpl aspect dup n cerinele Se pare care mai vremii, c i n nct se poate de atribui se

acestor repet a nomiei: tajele ceput fr fa

drepturi se i un

fenomenului

istoric.

materie

tiin

situaia claselor astrologia, sau

sociale

persist prejudecata In privina aceasta nu

vechimei, rmne a nde a

a s c e n d e n i l o r trecui n d o c u m e n t e .

D a r ce m n d r i e p o a t e s - i ofere a s t r o -

chimiei: alchimia? poate prezenta fixate, tiinifice

a l t c e v a de fcut dect s se calculeze f r r o m a n t i s m a v a n t a j e l e i d e z a v a n trecutului. rezolvate, nici de Vechimea pentru o tiin tot a v a n t a j u l de dela s e g s i n c a d r e definitiv cu toate problemele metodologice necontestate, poate

cu rezultatele De

attea puncte o justificare

p l e c a r e i r e p e r p e n t r u a l t e c e r c e t r i . D a r p o s i b i l i t a t e a a c e a s t a s e r e a l i z e a z o necesitate. sale al pe mai aceea o tiin s ncerce existenii grafiei consideraia dar vechimei (sau cnd e vorba de o justificare de o pild, al au etnode acest gen s la nu nici o valoare ntoarce trebue un nici

o tiin sau

n o u : pe anterioritate), e cazul, ncercrile

istoriei,

epistemologic. s-i

I n s c h i m b d e z a v a n t a j u l u n e i t i i n e d e a fi n o u s e de important: n e p u t n d nceput toate drepturile o amnare. deplin acesta de e de apariie recent. N u m e l e e mai mult naul'
1

r.tr'un a v a n t a j destul lmureasc dela s u b t e r f u g i u i f r dela Auguste Comte. tiin

fug

de discuie, fr ei

existen,

nici Dar

Sociologia ca tiin ciologiei. tiinifice Pentruc sub se

dateaz lui cel

dect

printele" soanterior El e De realizrile

form leag

filosofie ales

social opera

ea

dateaz

Comte, iar ca

propriu

zis, s'a nfiat mai

ulterior lui. cu toate

hotrtoare

lui E . D u r k h e i m .

dinti m a r e a p r t o r al sociologiei, la n d e m n tant pentru n f a a lumii problema tiinifice este i noastr

pe care o susine ns faptul c

argumentele Impordinti vedere apare Sociode de cele de

i r e u e t e s se f a c a s c u l t a t . acum apar sociologie. i prin punctul

legturi necesare ntre metafizic Epistemologic, cea dinti logia unde nu necesitate poate o tiin

exist prin obiectul

pe c a r e i-1 i m p u n e n t r a t a r e a acelui obiect. In d i s c u i a d e s p r e obiect l o g i c a l e g t u r i i d i n t r e o t i i n i m e t a f i z i c . ea de aceast necesitate. obiect n'are sens n g e n e r e Dar necesitatea n aici dect ocoli nici Termenul De

nsi,

provine?

accepiunea

realitate, de existen.

existen

se o c u p metafizica, distinct din

tiinele care

r u p , n g r u p u r i m a r i , cte u n

compartiment

existen, pe

i - 1 m p a r t a p o i p e p u n c t e d e v e d e r e i l s t u d i a z n c e a r e el c a r a c t e r i s t i c . D a r p e n t r u a c o m p a r t i m e n t a j u s t n u te poi l i p s i d e v i z i u n e a d e a s u p r a realitii, a d i c nu poi nesocoti s artm. Obiectul tate nu ei m a r i dup de tale, Problema ns e deosebit realitatea metafizica. de interesant, Dar se
5

ansamblu vrut strealic mai o

E chiar ceeace a m nct despre explic merit aceast

r u i n m a i a m n u n i t din p a r t e a n o a s t r . sociologiei este social.


4

e x i s t nici u n a c o r d n sociologie ). se p o a r t cu n prilejul

Dimpotriv, toate Aa

controversele i f a p t u l n special

acestor discuii.

tratatele serioase de sociologie felul aproape, din punctul c a r e c a n a l i z e a z n

ncep prin clasificarea sistemelor, n a t u r a vieii sociale ) dou soluiile curente

care acestea concep

O examinare

nostru de vedere, m e r i t m a r e a p r o a p e toate

fundamenexprimnd

existente,

4) 1931. 5) als

Cf. Cf.

P. O.

Sorokin: Spaim:

Soziologische

Theorien ed.

im 3-a,

19.

und

20.

Jahrhundert Freyer:

(trad.),

Gesellschaftslelire, 1930.

1930;

sau

H.

Soziologie

Wirklichkeitswissenschaft,

404

GND

ROMNESC

d o u p o s i b i l i t i l o g i c e de r e z o l v a r e a p r o b l e m e i : i n d i v i d u a l i s m u l i i n t e g r a lismul ). individ
6

In

forme

pure, individualismul direct

concepe r e a l i t a t e a

social ca o > cznd pe atitudinea, cu adeobiect, indi-

asociaie liber ntre indivizi, accentul fundamental ca s i n g u r a realitate nu i autonom proprie tim analiz ntreaga via individualismul a societii. D a c

al doctrinei

l a c a r e se r e d u c e n u l societii. R e a l

se n e l e g e b i n e

recunoate o realitate

v r a t e n u m a i i n d i v i d u l . D a r a t u n c i , c u m se a s i g u r s o c i o l o g i e i u n psihologia, t i i n a fenomenelor sufleteti"? I n p u n c t u l acesta c u r e n t u l vidualist tocmai se r a m i f i c n mai multe direcii. Aceasta, cnd n u se a i c i , c a o n e g a r e a b s o l u t a s o c i o l o g i e i de a se c o n s t i t u i v r e d n i c e de l u a t obiect, d a r

t i i n d u - s e c de i n d i v i d s e o c u p a n t r o p o l o g i a , t i i n a n a t u r a l a o m u l u i i oprete psiholosocial

ca tiin.

A m i n t i m ca direcii

n seam: contractualismul, recunoasc i o realitate

g i s m u l i r e l a i o n i s m u l . F i e c a r e c a u t s ofere o s o l u i e : s j u s t i f i c e s o c i o logia asigurndu-i u n s nu


7

de sine stttoare. C o n t r a c t u a l i s m u l ) nelegeri reciproce, a u n u i prealabil asocierii, din contract.

concepe s o c i o l o g i a n c h i p Doctrina ies p r i n cel m a i presupune o stare ncheierea acestui de s e a m a l

atomistic. natural contract

I n d i v i z i a u t o n o m i , d o t a i c u v o i n l i b e r , t r e s c n a s o c i a i e pe b a z a u n e i care oamenii

social. D u p Rousseau, reprezentantul privitoare

contractualis-

m u l u i individualist, pactul social fundamental urmare pur formal,

cuprinde ns numai msuri pe a c e l a i p l a n c a i a l une forme d'associa-

l a b u n u l mers al vieii indivizilor n comun, n a t u r a l u i e p r i n v i a * a n s i se c o n t i n u

s t r i i n a t u r a l e : pe p l a n u l i n d i v i d u a l u l u i . T r o u v e r t i o n q u i defende et protege pourtant tualismul metafizic specific

de toute l a f o r c e c o m m u n e l a p e r s o n n e et I e s

b i e n s de c h a q u e a s s o c i e et p a r l a q u e l l e c h a c u n , s ' u n i s s a n t t o u s , n ' o b e i s s e q u ' l u i m e m e , et reste a u s s i l i b r e q u ' a u p a r a v a n t . T e l est le p r o d o n t le c o n t r a t singurul social donne l a s o l u t i o n " ) . C o n t r a c la u r m , e lipsit filosofie de o > l u i se g s e s c n t r ' o este e x p r e s i a social un
8

bleme fondamental propriu strilor

individualist,

consecvent p n

zis, fundamentele

burgheze. Contractualismul negativ.

social-teoretic

a c a p i t a l i s m u l u i . P e n t r u p r o b l e m a n o a s t r de f a , el r,u p r e z i n t n i c i interes, dect c a a r g u m e n t

P s i h o l o g i s m u l este t e n d i n a specific gilor al sociologiei ). Direcia America ).


1 1 9

de a f a c e s p r e d o m i n e s a u c h i a r s s t aceasta n u m r printre reprezentanii


1 0

p n e a s c e x c l u s i v p u n c t u l de v e d e r e p s i h o l o g i c a s u p r a p u n c t u l u i de vedereei i u n n u m e celebrau a l s o c i o l o g i e i : T a r d e din (Din ) i ntreaga pleiad a psiho-sociolos fie citai B r i n k m a n n

Germania merit

e) Termen pe care l adoptm pentru poziiile opuse individualismului, ntruct termenii coreci etimologic: socialism", colectivism" au luat accepiuni streine de tiin, iar universalismul'', cunoscut ca atare n literatura problemei, nu indic dect, o subdiviziune a integralismului, cea a colii dela Viena (Spann, etc). 7) De citat Hobbes (Leviathan sau materia, forma i autoritatea guvernmntului), J . J . Eousseau (Du contrat social ou Principes du Droit politique). Ca ncercri de a fonda mai temeinic contractualismul, amintim pe A. Fouillee (La Science sociale eontemporaine, 1880), teoretician al unui contractualism organicist i pe solidaristul cvasi-contractualist L. Bourgeois (Solidarite, ed. Il-a, 1926). 8 Du contrat social, Livre. I. chap. VI. 9) Pentru sensul larg, v. Lalande, op. cit. 10) In special: Les Lois e l'imitation (e. 7-a, 1921). 11) Cli. A. Ellwood, M. Mac Dougall, J . M. Baldwin, etc. Pentru bibliografie, v_ Essertier: Psychologie et Sociologie (1927).

GND

ROMNESC

405
n o r d i n e Iat interdefisont

Stoltenberg fie n ils prin train

1 2

). Societatea e considerat ca o fenomenalitate realizat fie prin similitudine, de fie prin i interese comune ou en

individual,

contiina

speciei,

instincte

conservare individual. que, s a n s s'imiter sont des

niia grupului

s o c i a l d u p T a r d e : U n e collection d'etres en t a n t q u ' i l s entre eux leurs tant et q u e traits communs copies

de s'imiter

actuellement, anciennes so-

se ressemblent meme

d'un

m o d e l e " " ) , rje aici p r e t e n i u n e a

c nelegerea fenomenelor poate

ciale nu

ne-o poate d a dect psihologia. Sociologia

fi c e l m u l t o i n t e r -

psihologie s a u o psiho-sociologie. Psihologismul are n i una n veche, dou dina pare vie, a fi l i p s i t i el d e o m e t a f i z i c dar la dou nedeclarat una din ultime: materia tiine propriu zis. Sau

nc

fi, dualismul realiti ale

psiho-fizic, crece e x i s t Fizica Le primare.

substane fi cele

i sufletul. D e a c e e a tot celorlalte

univers

este reductibil

aceste dou fondatoare

psihologia ar moins mare

tiine.

p s i c h o l o g i s m e est l a pretention de la psychologie absorber l a t>u a u rit mai mri n lui parte servir de fondement", serios din stabilete Couturat. filosof iei atacului chiar ) partea ine

philosophie
1 4

Astzi, datopsihologi defortrite, von poate studiu

fenomenologice ),

psihologismul este eliminat metodic din epistemologie, d a r la unii persist, uneori profesionale. Relaionismul ist die
1 5

incontient. viaa

i a c e a s t a de multiplele o die
1 6

concepe unseres

social ca sondern Wiese

sum

relaiilor

dela o m la om. Nicht die Beziehung als allgemein Kategorie des Urkategorie zu c nu System, de erlebte Mensch cu toate acorda tate, ele Mensch", precizeaz von ). Relaiile dintre pot a a ceva nu fi

Denkens oameni, se colectivi-

Beziehung

a u o existen exterioare

sine stttoare

dect termenilor sunt

relaiei se b u c u r

totui de o perfect

i t r a n s m i s i b i l e , nct

supuse unui

independent: obiecia, d a r

sociologia. Corespondenele relaionismului n'o nltur habe


1 7

cu psihologia amecunoate Psychologie Gegenstand cercetarea

r i c a n behaviorist (comportist) sunt de netgduit. L . von Wiese dect aparent: Um Soziologie und 7 ,u u n t e r s c h e i d e n , seinsvorgnge ich geglaubt betonen zu mtissen, d a s s s-i ntind

jener Wissenschaft Handlungen, sind"

Gegenstand der Psychologie aber Bewusstdreptul

) . P s i h o l o g i a a r e tot

12) Brinkmann: Versucli einer Gesellschaftswissenschaft (1921). Gesellschaf t s lehre (1925). Stoltenberg: Sozio-psychologie (1914) i Seelgrupplehre (Psycho-soziologie, 1922). 13) Op. c i t . pg. 73. 14) Husserl: Logische Untersuchungen (voi. I. 1900) i Scheler: Die Transzendentale und d i e psychologische Methode (ed. Il-a, 1922). 15) Relaionismul e cunoscut i sub numele de coala dela Colonia, avnd ca reprezentani pe Simmel, Weber, von Wiese. Dar alturarea acestor t r e i s o c i o l o g i nu e l i p s i t de arbitrar, pentruca numele l u i Simmel se leag mai mult de s o c i o logia formal, adic studiul formelor s o c i a l e abstracte, pe c a r il e iau r e l a i i l e dintre oameni (v. Soziologie, 1908), i a r Weber e cunoscut ca i n i i a t o r u ls o c i o l o g i e i comprehensive (verstehende Soziologie), adie studiul a c i u n i l o r umane dotate cu sens (v. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 1922). nct singurul reprezentant al relaionismului propriu z i s rmne L. von Wiese (Allgemeine Soziologie, 2. voi. 1924 si'1929) ed. 2-a: System der Allgemeinen Soziologie a l s Lehre von den sozialen Prozessen und den s o z i a l e n Gebilden der Menschen (Bezielmngslehre), 1933 o expunere scurt n Handworterbueh der Soziologie, publicat de Vierkandt n 1931, a r t . Beziehungssoziologie. ie) Allgemeine Soziologie, voi. 2, p. 33 (1929). 17) Op. c i t . , p. 11. '

406

GND

ROMNESC

i a s u p r a a c e s t u i d o m e n i u , pe c a r e r e l a i o n i s m u l a r v r e a s-1 a s i g u r e s o c i o l o g i e i . C efectiv n u se n t m p l a a , n u n e m a i i n t e r e s e a z . R e l a i o n i s m u l c a a t a r e e l i p s i t i el de o b a z f i l o s o f i c . I n G e r m a n i a e t a x a t a d e s e o r i c u o n u a n de d i s p r e , c a u n c u r e n t e m p i r i c . E l este n p r i m u l r n d a - m e t a f i z i c i poate c t o c m a i p e n t r u a c e a s t a este i i n f r u c tuos. C c i o l e g t u r ntre l u c r u r i l e acestea exist. L a baza i n s u c c e s u l u i total a l i n d i v i d u a l i s m u l u i n sociologie, trebue c u t a t l i p s a d e s v r i t de p r e o c u p a r e m e t a f i z i c . T o a t e d i r e c i i l e de acest fel a u c a defect c o m u n n c e r c a r e a de a e x t i n d e f r o e x a m i n a r e c r i t i c p r e a l a b i l t i p u l t i i n e l o r n a t u r i i a s u p r a t u t u r o r c e l o r l a l t e t i i n e , de a i m p u n e m e c a n i s m u l c a u z a l i d i s c u r s i v n c e r c e t r i l e v i e i i s p i r i t u a l e i de a se m r g i n i n a i v l a datele comune ale empiriei sociale. D u p o g l u m c u tlc, i n d i v i d u a l i s m u l n u sesizeaz p d u r e a d i n c a u z a copacilor ( c u m d i m p o t r i v , unele d i n c u r e n tele o p u s e n u v d c o p a c i i clin c a u z a p d u r i i ) . T o a t e a c e s t e a n u e x c l u d n s c a u n i i d i n s o c i o l o g i i i n d i v i d u a l i t i s fie p a r a l e l i m e t a f i z i c i e n i , d a r m e t a f i z i c a l o r n ' a stat i l a b a z a s i s t e m e l o r l o r de s o c i o l o g i e . D i n c o n t r , se vor g s i integraliti c a r i n u fac metafizic aparte, d a r esena f u n d a m e n t r i i l o r s o c i o l o g i c e s se g s e a s c n v i z i u n i m e t a f i z i c e . C c i m e t a f i z i c n u n s e m n e a z dect p t r u n d e r e a d i n ce n ce m a i a d n c , n m i e z u l n s u i al l u c r u r i l o r , n esena existenii i n existena existenii, l s n d l a o parte a p a r e n e l e n e l t o a r e i datele c o n t i n g e n t e a l e e m p i r i e i . I n t e g r a l i s m u l se f i x e a z pe o poziie o p u s , d a c n u c o n t r a d i c t o r i e i n d i v i d u a l i s m u l u i . I n toate f o r m e l e pe c a r i le m b r a c , i n t e g r a l i s m u l s u s ine existenta u n e i realiti sociale ireductibile l a ir.tlivizii componeni. I n d i v i z i l o r p r e z e n i n a s o c i a i e l i se a d a u g u n p l u s s p e c i f i c , a c e a s t a c o n s t i t u e s o c i a l u l . S a u p u r i s i m p l u , i n d i v i d u l e socotit c a o a b s t r a c i e , el n u e x i s t i n u poate f i c o n c e p u t n a f a r de societate. S a u m a i m u l t d e c t a t t , el este socotit c a u n p r o d u s u l t e r i o r a l v i e i i s o c i a l e : S o c i e t a t e a este a n t e r i o a r fie i s t o r i c , fie f u n c i o n a l , fie l o g i c i n d i v i z i l o r ) . I n t e g r a l i s m u l are ntotdeauna l a baz o preocupare metafizic. I n integralism metafizica e i m p l i c a t c u n e c e s i t a t e , e a se s u b n e l e g e . P e n t r u c s o c i o l o g i a se o c u p de e x i s t e n c a societate, p r e o c u p a r e a ei p r i m o r d i a l este d e c i s o c i e t a t e a c a societate. A c e a s t a p r e s u p u n e c a u n a d e v r d e f i n i t i v d e m o n s t r a t e x i s t e n a n s i . I n d i s c u i a a s u p r a o b i e c t u l u i n s , t o c m a i a c e a s t a e de d e m o n s t r a t , n c t p r e o c u p a r e a s o c i o l o g i c n o r m a l a i c i se i n v e r s e a z : s o c i o l o g i a este n e v o i t s se o c u p e n u n u m a i de societate c a a t a r e , c i n p r i m u l r n d d e societate c a e x i s t e n ; p r i n a c e a s t a e a f a c e m e t a f i z i c i devine metafizic, v r e a , n u v r e a . I n d i v i d u a l i s m u l s o c i o l o g i c n u a r e o m e t a f i z i c , p e n t r u c el p r i n definiie nsemneaz n e g a r e a vieii sociale; i n t e g r a l i s m u l dimpotriv, are o metafizic n chip necesar, o metafizic ncorporat n tiin p e n t r u c nfieaz societatea c a existen (aceasta e n s i nota definit o r i e a c u r e n t u l u i ) . D e s p r i n d e m i a i c i t r e i d i r e c i i p r i n c i p a l e c a r e merit;") o ateniune deosebit i n d i s c u i a n o a s t r : o r g a n i c i s m u l , sociologismul i universalismul.
1 8

Organicismul

n fond

este b i o l o g i s m ) .

1 9

S o c i e t a t e a , n teorie

organi-

18) Individul e s o c o t i t ca produs i s t o r i c de Durkheim (De l ad i v i s i o n du t r a v a i t social), Boug'l (Les idee egalitaires) i LevyBruhl, pe material etnografic (L'me primitive, 1927). Prioritatea funcional a s o c i e t i i l a Fr. Oppenheimer ( v . VeThandh-.ngen des 5. Deutsehen Soziologentages, etc, 1927), logic l a O. Spann ( G e s e l l schaftslehre, ed. 3, n 1930), i n s p i r a t din Aristot (Politica). 1) Reprezentanii principali a i organicismului sunt: H. Spencer, P. Lilienfeld, A. S c l u l r f l e , R. Worms, Novicow ( v . rof. u Sorokin, op. c i t . , pg. 54 i urm.).

GND ROMNESC

407
al soaici

c i s t este c o n c e p u t c a u n g e n p a r t i c u l a r de o r g a n i s m n s e n s u l b i o l o g i c cuvntului. ciale tiina trecut. nitiv Fr sunt aceleai legi Trsturile i principii caracteristice, constituia celei biologice. explicative Vom i funciunile vieii i asemntoare gsi prin urmare

c a i n biologie.

Aceasta v a

deveni

fondatoare

a s o c i o l o g i e i . E s t e u o r de s u r p r i n s c o r g a n i c i s m u l n n veacul defiinutil. nu biologiste n u m r a n u m e cen'a fost complet

fieaz n sociologie r s u n e t u l desvoltrii exagerate a biologici B i o l o g i a d e v e n i s e filosofie. M e t a f i z i c i l e prsite n sociologie. T o t u i din lebre c a Nietzsche, Dilthey, ndoial c n i m i c

Bergson. Astzi, ncercrile acestea sunt organicismul analogiste afirmaiile exagerate i naive

m a i dureaz, dar cu studiul aprofundat

i generalizat al vieii s'a p t r u n s yeneris, ca u n n ace-

totodat i n tainele existenii. V i a a , m p o t r i v a m u l t o r teorii c a r i nfloresc tot n b i o l o g i e , n e a p a r e d i n ce n ce m a i m u l t o r e a l i t a t e sui g e n de a fi ireductibil la materia vieii", moart. s i n e i p e n t r u s i n e . E g r e u de g s i t v r e o l e g t u r d i r e c t n t r e sociologic i filosofia verstehen" ), bazeaz prin
2 0

V i a a n c e p e s fie

privit

organicismul selber z u

d a r a m n d o u a u crescut n atmosfera Das Leben aus i h m a vremii indirect atmosfera


2 1

l u i a i veac. L o z i n c a f a i m o a s a l u i Dilthey: care plutea n azi antropologiile filosofice ),

spiritual

i pe c a r e s e i sociologia. unor

a influenat se p o a t e

P r e c u m e x i s t f e n o m e n e v i t a l e c a r e n u pot ele n s e i , l a f e l , cel p u i n ipotetic, fenomene sociale specifice, inexplicabile p r i n de autonomizare. In locul credinei ntr'o

fi l m u r i t e reduciune

s a u n e l e s e dect l a alte fenomene. precise s'ar treptat ca care

susine existena

E f e c t u l p r i n r i c o a r e a l b i o l o g i s m u l u i n sociologie duce l a tendine substan unic, la r e d u c e tot ce exist, i c a r e a r d a u n i t a t e unic


2 2

u n i v e r s u l u i , se s u b s t i t u e originare i a

concepia m a i v a s t a s u p r a m u l t i p l i c i t i i datelor litii universului l a un principiu Sociologismul ) e prima


2 3

ireductibi-

) . L u m e a v a a p a r e n filosofie pentru care

m a i puin u n i t a r , d a r m a i conform n schimb cu sine nsi. mare coal tiinific credina direct unor n existena u n e i societi exterioare i anterioare i n d i v i d u l u i devine I n o r i c e caz a u r e u i t s d o v e d e a s c m a g i s t r a l fenomene sociale, procednd n special p r i n existena specific a asupra

o d o g m . P r o b e l e p r e z e n t a t e n s p r i j i n u l tezei l o r surit n g e n e r e p l a u z i b i l e . demonstrri faptelor

socotite p n a t u n c i de a l t n a t u r : d r e p t u l , e c o n o m i a p o l i t i c , etc. S o c i o l o g i s m u l le p u n e n e v i d e n c l a r i i r e f u t a b i l s o c i a l i t a t e a . E l c u p r i n d e n s , n chip organic i dou m a r i defecte. L a n c e p u t n e o b s e r v a t e , a c e s t e a a u tiinific al acestei tenacitate ieit t r e p t a t l a i v e a l i p u n n p e r i c o l n t r e g e d i f i c i u l nendreptit i domenii

c o l i . I n c u t a r e a neobosit d u p s o c i a l , a u a j u n s s foreze c u notinei i c h i a r metafizica. Din sistem sociologic a devenit

s t r e i u e de s o c i a l i t a t e : l o g i c a , estetica, t e o r i a c u sociologism

(de u n d e i t r a g e i n u m e l e ) . R e a c i u n e a n ' a n t r z i a t s se n t m p l e , n c t

20) Conceptul de via n a c e a s t f i l o s o f i e a r e u n sens cu mult m a i l a r g dect cel biologie, cuprinde deci i v i a a social, d a r noi reinem aici n u m a i s p i r i t u l j u s t a i metodei. > * 211 Unele chiar destul de potrivnice lui D i l t h e y (v. E i n l e i t u n g in die Geistesw i s s e n s c h a f t e n ) , cum e de p i l d a n t r o p o l o g i a lui L . K l a g e s (der Geist a l s Wieders&ohe der Seele, 2. voi. 1 9 2 9 ) , c a r e socotete v i a a s i n g u r a m s u r a lucrurilor, i a r s p i r i t u l ca cel m a i m a r e a d v e r s a r a l vieii. 22) V . m a i ncolo concepia lui H u s s e r l d e s p r e ontologiile regionale. 23) N e r e f e r i m m a i ales l a coala sociologic f r a n c e z ( E . Durkheim, C. B o u g l e , M . M a u s s , P . F a u c o n n e t , G. D a v y , M. H a l b w a c h s , etc.) v. r e f e r i n e n D . E s s e r t i e r : L a Sociologie 9 3 0 ) , antologie i notie b i o g r a f i c e .

408

OAND

ROMNESC

d i s c r e d i t u l s o c i o l o g i s m u l u i a t i n g e n e d r e p t , d a r e f i c a c e i s o c i o l o g i a , pe c a r e cel p u i n n p a r t e , o r e p r e z i n t . i n s f r i t , p r e o c u p a i de c u t a r e a f e n o m e n e l o r s o c i a l e , s ' a u d e s i n t e r e s a t complet de s i t u a i a s o c i o l o g i e i t> s i s t e m u l celorlalte tiine sociale. nct a u a j u n s s o defineasc m a i m u l t c a pe o e n c i c l o p e d i e a lor. dect c a o t i i n a u t o n o m . E u o r de n e l e s c s i t u a i a aceasta n'are n i m i c strlucit n ea. Sociologia n c n u e constituit. P e n t r u p r o b l e m a n o a s t r n s , strduinele sociologiste a u u n interes deosebit. E l e m a r c h e a z cele d i n t i , n t r ' o f o r m h o t r t , n e v o i a s i s t e m a t i c a s o c i o l o g i e i de a face a p e l l a m e t a f i z i c . T e m a e r a de a d o v e d i c a l t u r a r e a m a i m u l t o r i n d i v i z i n u d o s i m p l m a s aditiv, o s u m aritm e t i c de fore i p e r s o a n e , c i o n o u r e a l i t a t e s i n t e t i c , u n p l u s c a r e n u se gsete n i n d i v i z i , c i d i m p o t r i v , apare c a exterior i potrivnic l o r . Se c u n o a t e d e f i n i i a d a t de D u r k h e i m f a p t u l u i s o c i a l : E s t f a i t s o c i a l toute m a n i e r e de f a i r e f i x e e o u n o n , s u s c e p t i b l e d ' e x e r c e r s u r l ' i n d i v i d u u n e c o n t r a i n t e e x t e r i e u r e ; o u b i e n e n c o r e , q u i est g e n e r a l e d a n s l'etendue d ' u n e societe d o n n e e , t o u t en a y a n t u n e e x i s t e n c e p r o p r e i n d e p e n d a n t e de ses m a r . i f e s t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s " * ) . S i n t e z a s o c i a l a s e m n t o r s i n t e z e l o r chimice, aduce proprieti n o u , streine elementelor intrate n combinaie. P e n t r u a c e a s t a s o c i o l o g i s m u l n c e a r c o n o u teorie a r e a l u l u i , n d r e p t i n d m a i t r z i u a f i r m a i a c l u c r u r i l e n u e x i s t p r i n s u b s t a n e , c i p r i n esene, s t r u c t u r i s a u i d e e ) . A c e e a i s u b s t a n n alte s t r u c t u r r i , poate d a r e a l i t i c u t o t u l d i f e r i t e . m p r u m u t m tot d e l a D u r k h e i m u n c i t a t d e s t u l de s u g e s t i v ) : L e s s e n t i m e n t s p r i v e s n e d e v i e n n e n t s o c i a u x q u ' e n se c o m b i nar.t s o u s l ' a c t i o n des f o r c e s sui g e n e r i s q u e developpe l ' a s s o c i a t i o n ; p a r s u i t e de ces c o m b i n a i s o n s et des a l t e r a t i o n s m u t u e l l e s q u i en r e s u l t e n t ,
2 2 5 2 6

ils

deviennent

autre
27

chose".
2 8

C u a d e v r a t m e t a f i z i c i c h i a r c u n o s c u t s u b acest n u m e n c l a s i f i c a r e a c u r e n t e l o r s o c i o l o g i c e ) este u n i v e r s a l i s m u l ) . R e p r e z e n t a n i i l u i i f i xeaz s i n g u r i rdcinile n filosofia social a anticitii (Platon, Aristot), n s c o l a s t i c i a p o i n r o m a n t i c a g e r m a n , n u m r n d pe F i c h t e , S c h e l l i n g , A d a m M i i l l e r , F r a n z B a a d e r , e t c . ) . C e s u s i n e u n i v e r s a l i s m u l ? C a s. se c o n s t i t u i a s c o s o c i o l o g i e a u t o n o m t r e b u e : 1) s se a r a t e p o s i b i l i t a t e a g n o s e o l o g i c a u n u i n t r e g c a r e s n u se f o r m e z e p r i n i n t e r a c i u n e a p r i l o r s a l e i c a r e s c u p r i n d u n r a p o r t n e c a u z a l d e l a n t r e g l a p a r t e , 2) s se a r a t e c s o c i e t a t e a este u n a s t f e l de n t r e g ( s a u t o t a l i t a t e ) . A m b e l e c e r i n e pot f i s a t i s f c u t e . E x i s t t o t a l i t i c a r i n u pot f i r e d u s e l a i n t e r a c i u n e a p r i l o r . O c a s , de p i l d , n u se c o m p u n e d i n c r m i z i , n locul lor a r putea fi lemn, m a r m u r s a u sticl i totui casa n u s ' a r s c h i m b a , e a c o n s t d i n c a m e r e , p o d , p i v n i , etc. A c e s t e a s u n t o r g a n e c u f u n c i u n i precise n interiorul u n u i ntreg aici c a s a const d i n " are s e n s u l de se m p a r t e n " , se c o m p u n e d i n m e m b r e " (es g l i e d e r t s i c h a u s ) . F.xist d e c i t o t a l i t i c a r i c o n s t a u d i n p r i s a u m e m b r e c a l i f i c a t e , ele s u n t
29

Les Regles de l a methode sociologique, ed. 8-a, 1927, pg. 19. 25) v. e ex. Bruno Baueh: Die Idee (1926). Firete, cu totul independent d e sociologism. n 20) Sociologie et Philosophie (1924), pg. 36. 27) Cf. L. von Wiese: Soziologie (ed. I-a, 1926), pg. 31. 28) eful colii este O . Spann (v. n special: Gesellsehaftslehre, ed. 3-a, 1930 i Kategorienlehre, 1924). Dintre elevii si, cei mai de seam: B a x a (cunoscut n special prin lucrri de istoria sociologiei) i F a i g l (Ganzheit und Zahl, 1926). 29) Cf. B a x a : Einfuhrung in die romantieche Staatswissenschaft, 1922.

GND

ROMNESC

409
m a t e r i a l e le s e r v e s c n u m a i de s u b s t r a t ( U n A r m a t a , statul, coala

de esen s p i r i t u a l , realitile terlage).

S o c i e t a t e a este i e a o t o t a l i t a t e b i n e d e f i n i t .

i toate c e l e l a l t e r e a l i t i s o c i a l e , n u se c o m p u n d i r e c t d i n o a m e n i . A r m a t a , d e e x e m p l u , se c o m p u n e d i n s o l d a i , p i a a d i n c u m p r t o r i i v n z t o r i , etc. Omul e numai substratul sau purttorul elementele acestor f u n c i u n i . Aceast totalisurit calisunt de tate n u e d e t e r m i n a t prin ei, ci dimpotriv, prile

f i c a t e c a a t a r e de n t r e g . T o t a l i t a t e a e c e a c a r e d e i n e p r i m a t u l l o g i c , e a e a n t e r i o a r p r i l o r c a r i o r e a l i z e z , I n a f a r de n t r e g p r i l e n u m a i ceeace a u fost, ele i p i e r d calitatea de o r i g i n e . ( U n soldat n afar


3 0

cadrele a r m a t e i n u m a i e soldat, u n profesor f r coal n u m a i e profesor, e t c ) . De a i c i definiia de n e c o n t e s t a t v a l o a r e d a t s o c i o l o g i e i ) : G e s e l l s c h a f t s l e h r e oder S o z i o l o g i e i s t d i e a l l g e m e i n e G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t ; aber nicht als Synthese der gesellschaftlichen Einzelwissenschaften gedacht, sondern als jene Wissenschaft, deren selbststndigen, einheitlichen stand die menschliche Gesellschaft als Ganzes bildet". universalismul nsemneaz o ptrundere n afara tiine cu un e prilor i anterior lor exist remarcaca mal ntegul, P e n t r u metafizic, tiin fi s autonom. Dac Gegen-

b i l n f i r e a l u c r u r i l o r , p e n t r u s o c i o l o g i e , c a l e a s i g u r de a se c o n s t i t u i o b i e c t u l n e d i s c u t a b i l a l s o c i o l o g i e i v a f i acest n t r e g . S o c i o l o g i a n u v a o tiin le In tributar ci o sfrit, altor tiin (ale p r i l o r ) , obiect constituit ca unifice, propriu, pe care l va nu

rezultatele c r o r a a r avea cerceta se uite tiin. S

singur.

sociologia

n s c f a p t u l a c e s t a , cel d i n t i i cel m a i de s e a m p e n t r u e x i s t e n a u n e i t i i n e , se d a t o r e t e m e t a f i z i c e i . D e p a r t e de m e t a f i z i c , s o c i o l o g i a a r t i v e ale m i n i i , n c l c n d de f a p t , s u b o e t i c h e t f a l s , d o m e n i u l a l t o r C t a r p r e a de b i z a r , e m p i r i s m u l , n t r ' u n ciologiei ca tiin, din contra, anumit metafizica o fundeaz i o face bjbl tiine. so i a s l z i r ; c u t a r e a u n u i obiect i n l o c u l r e a l i t i i , a r c e r c e t a c r e a i i f i c s e n s , este p o t r i v n i c

posibil.

u n a d e v r pe c a r e n o i l c o n s t a t m p u r i s i m p l u . (Va urma). TRAIAN HERSEN1

30) Spann: Gesellschaftslehre (citm ed. 2-a, pg. 44).

CRONICA

LITERARA

VICTOR

PAPILIAN, IN C R E D I N A A P T E SFENICE*) *

CELOR

A c e a s t c a r t e d e proporii ptuiin obinuite 628 d e pagini d e n s e pune l a g r e a ncercare, prin c o m p l e x i t a t e a problemelor, r b d a r e a cetitorului c a r e n'ar c u t a d e c t un simplu divertisment n lectura romanului. Un om d e tiin, o fire meditativ, p a s i o n a t d e speculaiuni i un a r t i s t (cu e x a g e r a t insisten a s u p r a a m n u n t u l u i ntr'o c o m poziie a l c r e i c a r a c t e r dominant este m a s i v i t a t e a ) i^au d a t m n a n a c e s t r o m a n c a r e , l u n d u - i subiectul dintr'o z o n de v i a a r d e l e a n din c e l e m a i caracteristice, o f e r un punct d e o b s e r v a i e cu deosebire preios pentru cine v r e a s c u n o a s c componentele n d e p r t a t e i o b s c u r e a l e a c e s t e i viei c e s e f u r e t e s u b ochii notri i p e care, totui, o c u n o a t e m a a d e puin. A m amintit a l t d a t c t i m p o r t a n atribuim punctului d e v e d e r e geografic n l i t e r a t u r a n o a s t r , n c e a e p i c m a i a l e s , pentru s c o a t e r e a din anonimat, din nedeterminat a peisagiului n o s t r u s o cial. V o m reveni o d a t p e l a r g a s u p r a a c e s t e i chestiuni d e primord i a l importan. A r d e a l u l c u vestigiile n u m e r o a s e de v i a eteroclit invit c u d e o s e b i r e la o a s e m e n e a c e r c e t a r e , fiindc aici, vecin t i l e c u l t u r a l e n c a r e s u n t e m n c a d r a i ne oblig l a o p e r m a n e n t verificare a situaiei n c a r e ne gsim, la o c o n s t a n t dibuire a r d c i n i l o r n o a s t r e cu ramificaii a d n c i i v a s t e n contiina p o p u l a r d a r insuficient d o c u m e n t a t e n literatur, i vom a v e a atunci o c a z i a s e x a m i n m acel transilvanism din c a r e scriitorii minoritari ungurii ndeosebi a u f c u t un mit ( C n a f a r d e raiuni l i t e r a r e s e a m e s t e c aici i a l t e socoteli, s'a v z u t n timpul din urm). C e e a c e surprinde, n primul r n d , n romanul dlui P a p i l i a n , este j u s t a comprehensiune p e c a r e autorul o d o v e d e t e pentru a c e a s t nou via. In credina celor apte sfenice este n a d e v r un fel de enciclopedie a problemelor vieii a r d e l e n e d e d u p rzboi. Chestia sectelor religioase, rivalitile c a r e e x i s t ntre n u m e r o a celc confesiuni din A r d e a l i c a r e iau cele m a i v a r i a t e forme, d e la naltele i ireductibiilele atitudini doctrinare p n la m r u n t e l e d a r
*) C l u j , 1933. C o l e c i a G n d R o m n e s c " . 2 v o ! .

GND R O M N E S C

411

tot a U t d e nverunatele intrigi locale, reformele s o c i a l e adnci, a d u s e d e s t p n i r e a r o m n e a s c (reforma a g r a r , r e f o r m a elector a l ) , procesul d e o s m o z c e s e face, lent, ntre mentalitatea, obiceiurile venite din a r a veche i deprinderile a d u s e din A r d e a l u l de a l t d a t : i a t c a d r u l v a s t n c a r e s e d e s f o a r a c e a s t l a r g f r e s c s o c i a l c u p r i n z n d o n e s f r i t bogie d e figuri, de n u a n e psihologice, d e notaii pitoreti. E un freamt de v i a a d n c , intens, n a c e s t roman, cum nu se g s e t e n literatura n o a s t r d e c t d o a r n e p i c a dlui Rebreamu. D . P a p i l i a n nu s e s p e r i e d e greuti, nu le ocolete, dimpotriv le a c u m u l e a z cu p l c e r e a unui a c r o b a t n c u t a r e a unor inte c a r e - i permit i-1 oblig s - i d e s f o a r e t o a t e posibilitile. L u m e a c e m i u n n romanul d - s a l e e s t e foarte v a r i a t . E a roiete t o a t n regiunea Turzii, regiune i n d u s t r i a l cu o p o p u l a ie r n e a s c pe c a l e d e a se t r a n s f o r m a n muncitorime d e fabric, p r e z e n t n d , din a c e a s t pricin, t o a t e simptomele c a r a c t e r i s t i c e hibridelor s t r i d e transiie i m p e s t r i a t cu n u m e r o a s e elemente streine cu U n g u r i n special. L u m e a a c e a s t a m r u n t s e c u m p nete, n c u t a r e a unui echilibru, ntre d o u puncte c a r d i n a l e : rutina vechiului regim maghiar, a l e c r u i puternice vestigii (mo i a f e u d a l , statusul catolic, s o l i d a disciijplin a celor d o u biserici, c e a c a t o l i c i cea reformat) nu n c e t e a z d e a impresiona p n la t e r o a r e unele mini vlguite i, p e d e a l t p a r t e , r e c e n t a s t p n i r e r o m n e a s c a crei s i g u r a n i sens d e e l e m e n t a r d r e p t a t e s u n t m e r e u p r i m e j d u i t e de m i o p i a politicianist. Inginerul B l c e a n u i fratele su, profesor l a universitatea din C l u j , r e p r e zint a p o r t u l nou n A r d e a l ; aportul vechiului r e g a t . i n n d u - s e la distan, l a nceput, d e n t r e a g a forfot din jurul lor, inginerul n e v z n d d e c t cifre i maini, iar profesorul, estetizant, b a r i c a d n d u - s e l a m a s a lui d e scris, e i vor fi a t r a i ncetul c u ncetul d e lum e a a s t a n o u i vor termina prin a a lua p a r t e la zbuciumul ei, prin a contribui din r s p u t e r i c a ea s - i g s e a s c m a t c a f i r e a s c d e orientare.. A p r o p i e r e a o m i j l o c e t e familia P r g o i , familie de preoi ortodoci a r d e l e n i c a r e a r e e x p e r i e n a vechiului regim m a ghiar i a d u c e cu sine robustul sim d e r e a l i t a t e i o tenacitate ce nu s e l a s nfrnt. S e n s u l ultim al r o m a n u l u i l deine a c e a s t familie p s t r t o a r e a tradiiilor d e l u p t i d e rezisten. S e n s u l ultim al romanului e s t e a a d a r o puternic a p o l o g i e a ortodoxiei. P r i n t e , e l u p t m a r e a c i l a n o i . . . R z b o i u l a fost doar o introducere. A c u m , se d e s f o a r m a r e a btlie . . . Cine a r e n el, instinctul demnitii d e om i d e R o m n , trebue s s e r i d i c e . . . E u m r t u r i s e s c . . . trziu mi s'a fcut l u m i n . . . a b i a d u p c r i m a mpotriva lui C a m i l . . . R e g r e t azi, p e toi muncitorii romni, proti, slabi i nepregtii, concediai c n d v a d e m i n e . . . N ' a m neles nimic, fiindc nici n'am c u n o s c u t . . . E n s i vina d u m n e a v o a s t r , p r i n t e . V tnguii mereu, d a r nu a c i o n a i . . . B r n y e mai t a r e c a d u m n e a v o a s t r . . . el tie s s c o a t din pristol, i p u m n a l u l . . . P e noi ne o p r e t e . . . Cine?

412

G A ND

ROMANESC

Credina. L a o p a r t e , printe . . . A s t e a - s c o n s i d e r e n t e teoretice, c a r e ascund doar n e p u t i n . , . A v e m n e v o i e de o o r t o d o x i e a g r e s i v , violent i n e m i l o a s . . . A v e m nevoie d e o inchiziie o r t o d o x , d e cruciade o r t o d o x e . . . Imposibil, domnule inginer, a r fi s ne distrugem c r e d i n a . . . D a , p r i n t e . . . S'o d i s t r u g e m . . . A l t a l a r n d . . . O o r t o d o x i e nnoit, potrivit l u p t e i . . . " (Voi. I I , p . 199), D a r dincolo d e a c e s t e ncrucieri de s p a d e pentru valori istorice cunoscute i c o n s a c r a t e , dincolo d e dialectica n o r m a l i l u c i d a evenimentelor convenionale, o alt lume orbecie ntre f a n tastic i grotesc, ntre a r l a t a n i a r a f i n a t i decrepitudinea t m p , animalic, ntre orgoliul m a n i a c i egoismul brutal. E mica republic a milenitilor, a s t u d e n i l o r n biblie", secta pociilor, o r g a n i z a t d e servitorul frailor B l c e a n u , M a x i m M u s c . Gonit din C l u j u n d e fusese l a b o r a n t l a f a c u l t a t e a d e tiine, fostul sergent instructor g s e t e u n a d m i r a b i l teren d e activitate l a C m p i a Turziii, chiar n casa Blcenilor. C u rudimentele unor cunotine c t i g a t e n c o p i l r i e l a liceul din B r a o v u n d e a fcut o singur c l a s , c u o cursivitate v e r b a l n e controlat i s u s p e c t , mnuind ns c u o uimitoare d e x t e r i t a t e citatele din Biblie i m a i a l e s c u o ambiie n e m s u r a t , a s c u n s sub m a s c a celei m a i smerite cucernicii, fostul sergent instructor r e u e t e s - i r e c r u t e z e a d e p i , unii ipocrii, alii credincioi d e - a b i nele, i s ntemeieze o b i s e r i c " p e nvturile uchiate a l e a m e ricanilor R u s s e l i Rutherford, a c r o r a b s u r d i t a t e c u l m i n e a z ntr'o cronologie u l u i t o a r e c e a s i g u r n e m u r i r e a milioanelor credincioase. R e s o r t u l activitii lui M a x i m n u e s t e ns n u m a i ambiia, c i i o a d e v r a t s e t e d e a ti, u n dor! de c a r t e , deviat n ridicol, d a r p r e uitor sincer a l valorilor spirituale, i nici umilina lui n u e s t e totd e a u n a p r e f c u t . R e f u l n d u - i pornirile fireti, M a x i m a j u n g e s - i compue o v i a artificial, o logic s p e c i a l , o optic n c a r e v i a a e x t e r i o a r s e v a r s f r n g e c u deformrile c e r u t e d e planurile lui. D e cursul vieii din a f a r d e biserica lui, el v a l u a cunotin t r g n d c u urechea, d u p ui, l a vorbele stpnilor. J e n a e s t e r e p e d e nvins i a s c u l t a r e a , l a p n d , devine u n obicei statornic, un confortabil m i j l o c d e informaie. In mintea lui venic ncins d e p r o iecte teribile, g l a s u r i l e din a c e a s t lume t r e z e s c ecouri d i s p r o p o r ionate. Graficul a c e s t e i evoluii sufleteti d. P a p i l i a n l u r m r e t e c u o fin minuiozitate d e analist, c r e i a chiar d a c - i vom r e p r o a u n e l e p l e o n a s m e , suntem noliinai s - i facem elogiul apropiind^o d e s u b tilul m e t e u g a l lui Huxley m Contrepoint. F i r a v d e constituie, timid n fond, i c a o r i c e timid, diseendu-ise p n la e p u i z a r e , M a x i m e s t e p r a d a tuturor ndoielilor, o t r vindu-i sufletul c u tot felul d e comparaii, agitndiu-se pentru orice zdrnicie, d e d u b l n d u - s e m e r e u n o m d e a c i u n e i de reflexiune, ntr'o nentrerupt p e n d u l a r e ntre s e n s a i a p r b u i r i i i a c e e a a o r goliului e x t a t i c . C u o a s e m e n e a s t r u c t u r sufleteasc, M a x i m n u p o a t e fi, firete, dect u n e r o u tragic. i a a i este. Rolul p e c a r e i-1 a s u m c o p l e e t e sufletu-i c a -

OND

ROMNESC

413

r i a t d e a t t e a griji. i d a c l a nceput, d u p lovitura d a t comunitilor, el n e e s t e a n t i p a t i c din c a u z a a c e l o r efluvii o n c t u o a s e d e f r a z e ce p o a r t n undele lor frnturi d e biblie i bazaconii m o n s t r u o a s e , p n n c e l e din u r m autorul tie s ne d e t e p t e s i m p a t i e i m i l p e n tru a c e s t biet r o m n rtcit, c u n e t g d u i t e c a l i t i sufleteti, a j u n s victima propriilor lui teorii. I a r c n d n e v a s t - s a , f r u m o a s a S u z a n a , din c a r e nenorocitul a p o s t o l n'a reuit s f a c o s o r " mulumit n u m a i cu satisfacii cereti, l p r s e t e , b t n d u - i j o c d e el cu unul dintre frai", d e m a r a i Kolcsomai, c a r e , t i c l o s f r p r e c h e , i imai p l a g i a z i o p e r a (Imnul celor a p t e sfenice" tiprit n B i b l i o t e c a b l a j i n u l u i student n biblie") i v a s f r i prin a - i l u a locul d e ef a l bisericii, atunci p e r s o n a l i t a t e a ridicolului a p o s t o l c a p t o semnificaie de p r o f u n d u m a n i t a t e : e bietul ncornorat t r a gicomic mpotriva c r u i a gsindu-i p a r t e a vulnerabil, s e va c o a liza n t r e a g a c e a t d e f r a i " i surori". D e aici ritmul povestirii se a c c e l e r e a z : o e t a p d e umilin sincer, total, p u r i f i c a t o a r e la c a p t u l c r e i a bnuim nzdrvenir e a , a p o i o t r e c t o a r e s t a r e d e sleire, d e a p a t i e , i n s f r i t c n d M a x i m p r i n d e n t r e a g a r e e a de l a i t a t e i infamie u r z i t mpotriva lui b r u s c a r e a c i u n e a fondului d e s n t a t e r n e a s c , r e f u l a t d a r nu ucis, ne a r a t c a n a l i z a insistent, s p n d , monoton, n a d n c , nu e s t e unica posibilitate a autorului i c energica concent r a r e a aciunii, stilul r a p i d , truculent, plin d e s a v o a r e r u s t i c i sunt d e - a s e m e n e a familiare. E nenchipuit d e v a r i a t g a l e r i a tipurilor ce nconjoar pe M a x i m i e d e r e g r e t a t c mu s e p o a t e insista a s u p r a lor. I a t d e e x e m p l u a c e s t K o l c s o n a i , c i s m a r i ceretor c u schimbul, d u p mp r e j u r r i , tip de ungur fudul i c r c o t a . Prin c e evoluie trece p n s a j u n g cel m a i o r t o d o x milenist! S a u Mmnu, a r l a t a n u l misticismului suav, p u r t n d p e piept o u r i a r a n . . , v p s i t , l e g n d d e g a r d p e K o l c s o n a i i a p o i p e M a x i m cu b a s m u l unei p e r e g r i n r i din Siberia la Ierusalim i de acolo acas, p n c e i z b u t e t e s p u i e m n a p e banii sosii d i n A m e rica, O figur c u d e s v r i r e a r j a t mi s e p a r e profesorul P e tri dobitocul dobitocilor" c u m l numete, ntr'un a c c e s d e s n t o a s furie, M a x i m , P r s e t e o c a t e d r u n i v e r s i t a r p e n t r u secte, lui M a x i m , f a c e c e a m a i a b j e c t c s t o r i e ce s e p o a t e i m a g i n a i, f r s - i d e a s e a m i t r a n s f o r m c a s a n bordel. i a i c i ns s e g s e s c p a s a g i i a d m i r a b i l e . C a u s t i c a ironie c u c a r e e p r e z e n t a t a c iunea lui c l a n d e s t i n d e p r o s e l i t i s m p r i n t r e elevii d e liceu (tinerii mileniti") c a r e - i b a t joc de el, p u n g e t e , mi a m i n t e t e faimosul internat din Les faux monnayeurs a lui G i d e , iar s c e n a cu b t a i a p e c a r e Petri i M a x i m o m n n c n satul G r i n d prin bunvoina unui alt a p o s t o l " ( a c e s t a ns, m a i puin eteric, cartelat cu j a n d a r mii) e de cel m a i autentic u m o r rustic. F i g u r i unice sunt G n s c i Berci. Cel dinti, un p o s e d a t , devenit, prim beie, un bandit epicurean, cel d e a l doilea a v n d m a n i a d e a s e c r e d e nici mai mult nici p u in d e c t I s u s Christos. In general anormalii a b u n d n s u m b r a viziune a romanului, c e e a c e de altfel, e s t e explicabil prim faptul c n t r e a g a biseric a lui M a x i m este un punct d e a t r a c i e pentru toi d e s a x a i i regiunii. Vechi superstiii c e d o s p e a u netiute n s a t e l e

414

GND

ROMNESC

a c e s t e a l s a t e n p a r a g i n s u f l e t e a s c ies la i v e a l i s e p o l a r i z e a z n jurul njghebrii mileniste i a l c t u e s c o a t m o s f e r d e t a i n i d e grotesc, p o p u l a t d e e l e m e n t e ide psihologie p o p u l a r p e c a r e e r a m obinuii s le a d m i t e m n u m a i n r o m a n e l e r u s e t i i c a r e sunt totui, a t t d e r e a l e , a t t d e e x i s t e n t e i la noi. D. P a p i l i a n i-a d a t o s t e n e a l a s le u r m r e a s c n t o a t inextricabila lor e s t u r . R o m a n u l d - s a l e e astfel o veritabil m o n o g r a fie s u f l e t e a s c , u r i a , d i f o r m d a c vrei, d a r proiectnd lumini n funduri d e p r p s t i i sufleteti cuta n'a ncercat, la noi, d e c t C a r a g i a l e n Npasta i D r g o i n d r a m a lui m u z i c a l . C e veridici sunt d e ex., dei creionai n roluri episodice, ranii a c e i a greci, B i d i g a , S a m o i l i T u a n , c u vorba t r g n a t , duhnind a vechime r n c e d i teluric, unind misticismul ingenuu cu un uimitor sim p r a c t i c ! D e ce, totui, romanul a c e s t a de e x c e p i o n a l b o g i e s e citete a a d e g r e u ? E i bine, tocmai din pricina complexiunii p e c a r e i-1 d a c e l c a r a c t e r de monografie d e c a r e aim vorbit. Autorul m b r i e a z un m a t e r i a l e n o r m de v a s t ! i d a c ar fi vrut s t a i e n a c e a s t p d u r e d e a m n u n t e , a l e e l a r g i i luminoase, p e r m i n d astfel ochiului r e a l i z a r e a perspectivelor! D a r omul de o b s e r v a i e i de tiin a n c t u a t m n a artistului. L a fiecare p a s te opreti de p a s a g i i erudite. T o t c e o e x t r e m de v a r i a t l e c t u r i-a p u s l a dispoziie, a fost utilizat d e autor: filozofie, teologie, istorie, estetic, tiine, tehnic etc. O erudiie i m p u n t o a r e desigur, d a r nu r a r e o r i inutil pentru economia romanului, c z n d cu greutate d e p l u m b n subtilele p n z e a l e celor m a i d e l i c a t e analize i s u s p e n d n d aciunea p u r t a t , temerar, p e crestele d e munte a l e celor m a i originale viziuni. C t nu c t i g a d. P a p i l i a n d a c - i l u a n serios b u t a d a p e c a r e o atribuie n romanul s u anterior, N e l e a g pmntul", unui g a z e t a r d e talent: S u c c e s u l m e u stilistic ine de doi factori c a r e p e tine te vor minuna deopotriv: . . .cinismul m e u i lipsa m e a de c u l t u r " ! i c u m n privina materiailului romancierul nu s ' a n d u r a t la a m p u t r i s a l u t a r e , tot astfel el a n g r m d i t t o a t e stilurile cu putin. T e o l o g a l cu M a x i m , nzuind la e x a c t i t i de c u l e g t o r d e folklor n dialogurile rneti, a b s t r a c t i tiinific n lungile d e s b a t e r i dintre profesorul B l c e a n u i doctorul L a t o u r , a l t e r n n d nflorituri de p o e m n p r o z c u notaia c r u d , r e a l i s t , incisiva, d. P a p i l i a n p r e zint i n a c e s t domeniu a c e e a i a b u n d e n nestrunit, a n a r h i c ce c a r a c t e r i z e a z r o m a n u l d - s a l e n ntregime. Stngacii p e c a r e orice scrib iste le p o a t e ocoli s e g s e s c aici a l t u r i d e f u l g e r t o a r e frumusei d e a r t . D a c a i a v e a puterea, a i p u n e p e d l P a p i l i a n s - i t r a n s c r i e r o m a n u l (tind, tind, t i n d . . . ) , fiindc a m convingerea c n el se g s e s c culmi la c a r e nici un scriitor r o m n n'a a j u n s nc.
ION CHINEZU

GND ROMNESC

415 CRONICA ECONOMIC

PROPAGANDA

AGRICOL

A c a d e m i i l e a ^ o n o m i c e , staiunile e x p e r i m e n t a l e agricole i c o lile d e a g r i c u l t u r a u a j u n s s formuleze p e n t r u diferite regiuni a l e rii, c t e v a directive c l a r e d e a g r i c u l t u r r a i o n a l . P u t e m a s t z i , b a z a i p e n u m e r o a s e experiene, s r e c o m a n d m c e l e m a i bune s e m i n e la gru, orz, o v z , porumb, e t c , s a r t m c e n g r m n t l i p s e t e p m n t u l u i , s indicm m i j l o a c e l e d e c o m b a t e r e a boalelor l a cerea ie, l a pomi, c u un cuvnt, p u t e m s p u n e m la dispoziia p l u garilor cteva regule precise de practic agricol raional. Principalul l u c r a a c u m , d u p c e tiina a g r o n o m i c a f c u t a c e s t e importante cuceriri, e s r s p n d i m n m a r e a m a s s a p l u g a r i l o r cunotinele, g r a i e c r o r a p r o d u c i a v a c r e t e cantitativ. P e n t r u d i f u z a r e a cunotinelor d e a g r i c u l t u r a v e m s a l e g e m ntre c a l e a p r o p a g a n d e i verbale, a conferinelor, e t c , i a c e e a a experienelor, demonstraiilor i cursurilor p r a c t i c e . Prin conferine nu v o m p u t e a convinge p e agricultori de s u p e rioritatea arturilor de toamn, seminelor selecionate, n g r m i n telor, etc. P l u g a r u l trebue s v a d , i a b i a a t u n c i p o a t e fi determin a t s utilizeze c e e a c e i s e r e c o m a n d . D e a c e e a , n primul r n d , trebue s r e c u r g e m l a experienele d e m o n s t r a t i v e c u soiuri s e l e c ionate, c u ngrminte, e t c , graie c r o r a vom p u t e a m a i de g r a b hotr pe r a n i s f a c o a g r i c u l t u r raional, d e o a r e c e ei nii pot c o n s t a t a r e z u l t a t e l e favorabile a l e a c e s t o r m i j l o a c e m o d e r n e d e plugrit. Prin o b s e r v a i a direct in tot timpul vegetaiei, prin a p r e c i e r e a p e r s o n a l a recoltelor, a calitii boalelor, etc., agricultorii devin interesai direct i vor fi r e p e d e c t i g a i pentru cultivarea de soiuri superioare. D e a c e e a , v a trebui s c o n s i d e r m c m p u l de experien, s a u , m a i bine zis, c m p u l demonstrativ c a primul Imijloc pentru r a i o n a l i z a r e a agriculturii n o a s t r e . S nu n e nchipuim ns, a c e s t c m p d e m o n s t r a t i v c a un ce, a p a r te d e g o s p o d r i i l e r n e t i , ca c e v a oficial, biurocratic i pretenios; c m p u l demonstrativ trebue introdus chiar n fermele r neti, f c n d deci, p a r t e integrant din g o s p o d r i e . Soiul s a u soiurile (cel mult 2 3) selecionate vor fi cultivate n a c e e a i a r t u r c a i soiul obicinuit, cultivat m a i nainte n ferm. S e vor da cel m u l t 100200 m fiecrui soiu n c o m p a r a i e ; a c e s t e c m p u r i d e monstrative nu a u s c o p u l s studieze s u p e r i o r i t a t e a soiurilor s e lecionate (acest lucru s'a c o n s t a t a t d e j a prin ncercrile staiunilor e x p e r i m e n t a l e ) , c i #u numai misiunea de a demonstra v a l o a r e a s e minelor selecionate, d e a convinge p e rani, d e superioritatea n p r o d u c i e a soiurilor, a c r o r r s p n d i r e s e intenioneaz. C m p u r i a s e m n t o a r e se nfiineaz i p e n t r u a d e m o n s t r a utilit a t e a i a f a v o r i z a r s p n d i r e a n g r m i n t e l o r chimice i n a t u r a l e , s a u a metodelor superioare de pregtirea i prelucrarea pmntului (arturi, g r p r i , ogor american, e t c ) .
2

416

GND ROMNESC

Un a l t mijloc de a a j u t a real la r i d i c a r e a agriculturii e s t e a c e l a d e - a p u n e p e r a n i n contact direct cu m i j l o a c e l e d e a g r i c u l t u r r a i o n a l ; de ex. d e c t a ine conferine d e s p r e s m n a selecionat, e m a i folositor s m p r i m la 23 g o s p o d a r i m a i p r i c e p u i c te-un s a c d e s m n selecionat, s p r e a o b s e r v a ei personal, n timpul vegetaiei i la recolt, bunele nsuiri a l e smnii. C u sig u r a n c , d a c soiul r s p n d i t este cel indicat de e x p e r i m e n t r i c a superior i a d a p t a t regiunei, n civa ani, s m n a selecionat s e v a r s p n d i a u t o m a t n t o a t e g o s p o d r i i l e satului. T o t a s t f e l vom a j u t a p r o m o v a r e a aviculturei, m a i d e g r a b prin m p r i r e a d e o u i cocoi d i n r a s s e l e selecionate, d e c t prin distribuirea de brouri, p l a n e , e t c . . . . D e a s e m e n e a n p r e g t i r e a m a i potrivit a b l i g a r u l u i de g r a j d , nu vom p u t e a nregistra p r o g r e s e , a t t a timp c t ne vom mrgini l a discuiuni a c a d e m i c e a s u p r a importanei bunei lui p r e g t i r i i la r e comandaiuni v a g i a s u p r a celei m a i nimerite construcii de platforme, u n d e s fie depozitat. C u certitudine ns, c vom contribui efectiv la p e r f e c i o n a r e a tehnicei agricole, d a c vom construi, bine neles din m a t e r i a l e c a r e sunt la n d e m n a oricui n a c e a regiune, c t e v a p l a t f o r m e model pentru p s t r a r e a acestui n g r m n t n a t u r a l . S u r p l u s u l de p r o ducie, p e c a r e b l i g a r u l bine p r e g t i t l v a a d u c e n culturile diferitelor plante, v a convinge n scurt timp i restul g o s p o d a r i l o r s c o n s t r u i a s c a s t f e l de platforme, ntr'un fel s i m i l a r putem p r o c e d a pentru a convinge p e s t e n i d e s p r e superioritatea r a s s e l o r de pomi, instalnd grdini model l a 23 g o s p o d a r i i inndu-i pe a c e t i a n curent c u p r o c e d e e l e indicate s p r e a c o m b a t e b o a l e l e i insectele, i a e x e c u t a o bun r e coltare, clasificare, m p a c h e t a r e i d e s f a c e r e a produselor. A c e s t fel de p r o p a g a n d , c a r e pune p e steni n situaia d e a c o n s t a t a ei nii binefacerile tiinei agronomice, d cele m a i bune r e z u l t a t e i r e u e t e s p r o v o a c e o m i c a r e fericit de emulaie nt r e g o s p o d a r i i satelor. Un a l t m o d d e p r o p a g a n d este a c e l a d e a m p r i n v t o r i lor i g o s p o d a r i l o r celor m a i destoinici dan s a t , cunotine d e a g r i cultur r a i o n a l , d a r nu prin c t e v a s p o r a d i c e conferine, ci prin cursuri sistematic organizate. A c e s t e c u r s u r i trebuesc inute n primul r n d cu nvtorii, c a r e pot fi c o l a b o r a t o r i nepreuii pentru p r o g r e s u l micilor g o s p o d r i i a g r i cole, d e o a r e c e ei s t n d n mijlocul p l u g a r i l o r a u necontenit o c a z i a d e - a d a sfaturi constenilor lor; contactul lor nemijlocit cu l u m e a satelor, i face s t r i a s c n r e a l i t a t e a a g r i c o l a rii. N u m r u l m a r e de nvtori, p e c a r e i a r e a r a , nmulete p o sibilitile de obinerea de r e z u l t a t e f r u m o a s e n r a i o n a l i z a r e a a g r i culturii romneti, d a c vom ti s utilizm pe a c e t i apostoli a i s a telor, c a r e vor fi n stare, n u s conferenieze d e s p r e o p l u g r i e m a i tiinific", ci s o a p l i c e p e loturile c o a l e l o r s a u p e p m n t u rile proprii. A p l i c a r e a n p r a c t i c a m e t o d e l o r raionale d e p l u g r i t de c tre nvtori va fi mai eficace d e c t a c e e a p e c a r e ar p u t e a - o r e a -

GAND ROMANESC

417

liza s p e c i a l i t i i i tehnicienii agricoli, c a r e dispun d e mult m a i p u in p m n t d e c t nvtorii. P u t e m d a nvtorilor posibilitatea d e a se p r e g t i m a i bine n c u n o a t e r e a agriculturii r a i o n a l e prin: 1. O r g a n i z a r e a m a i m e t o d i c a n v m n t u l u i agricol n c o lile n o r m a l e . 2. i n e r e a d e c u r s u r i d e perfecionare l a A c a d e m i i l e a g r i c o l e n timpul verii. 3. O r g a n i z a r e a la A c a d e m i i l e a g r i c o l e a unei seciuni s p e c i a l e , u n d e nvtorii s p o a t a u d i a p r e l e g e r i d e agronomie, u r m a t e d e e x a m e n e , p e b a z a c r o r a vor fi ndreptii s p r e d e a cursuri d e a g r i c u l t u r n nvmntul p r i m a r complimentar. A z i nvtorii u r m e a z c u r s u r i d e perfecionare l a Universitate, d e u n d e s e vor ntoarce la s a t e , n l u m e a p l u g r e a s c , cu m a i multe cunotine de sociologie, etic, e t c ; n'ar fi o a r e m a i util c a a c e t i nvtori, s a u cel puin a c e i a c e sunt chemai s p r e d e a n n v mntul p r i m a r c o m p l i m e n t a r c t e v a sute de ore d e a g r i c u l t u r , s u r m e z e c u r s u r i d e a g r i c u l t u r la o A c a d e m i e a g r i c o l s a u l a o c o a l agricol, o r g a n i z a t special pentru a c e a s t a ? n v t o r i i notri, n loc c m e a r g la Universitate c a s - i nc a r c e c a p u l c u b a l a s t pedagogic, a r trebui s u r m e z e un a n m c a r , la o c o a l d e agricultur, u n d e vor nva lucruri mult Imai utile satelor noastre. In G e r m a n i a se s t u d i a z m o d a l i t a t e a introducerii unui s t a g i u de p r a c t i c a g r i c o l de un an, ntr'o g o s p o d r i e a g r i c o l (pe c t p o sibil r n e a s c ) , pentru toi nvtorii c e se vor d u c e n lumea s a telor. A r trebui s lum, n a c e a s t privin, e x e m p l u d e l a O l a n d e z i ; a c e t i a a u a n g r e n a t p e nvtori chiar n n v m n t u l agricol d e propagand. n c din anul 1893, statul o l a n d e z a introdus c u r s u r i d e perfecionare p e n t r u nvtori, p e n t r u c a c e t i a s d o b n d e a s c p r e g t i r e a i dreptul de a p r e d a lecii de a g r i c u l t u r i horticultura. A c e s t e c u r s u r i d u r e a z d e 40 ani i sunt n continu d e s v o l t a r e ; n anul 1927 s ' a u inut 22 a s t f e l d e cursuri, c u un numr d e 157 nvtori. P n a s t z i a u dobndit c a p a c i t a t e a p e n t r u n v m n t u l agricol p e s t e 700 nvtori, a a c din c e l e 1079 comune a l e O l a n dei, / a u p e n t r u nvmntul complimentar, un nvtor p r e g tit c a s p r e d e a leciuni d e a g r i c u l t u r . Contribuia a c e s t o r n v tori l a progresul practicei agfeole a fost c o v r i t o a r e ; ei a u devenit p r o p a g a t o r i i agriculturii r a i o n a l e n l u m e a satelor, c u c a r e ei a v e a u m a i mult contact dect specialitii agricoli. G o s p o d a r i l o r le p u t e m d a cunotine d e a g r i c u l t u r fie n timpul stagiului militar, fie prin c u r s u r i s p e c i a l e pentru p l u g a r i . P e n t r u s o l d a i , pot s s e introduc la nceput cursuri de a g r i cultur n u m a i n o r a e l e , n c a r e e x i s t o c o a l de a g r i c u l t u r ; v a trebui ns, de p e - a c u m s ne g n d i m la f o r m a r e a ofierului-agronom, c a r e n timp d e p a c e v a a v e a m i s i u n e a s i n s t r u i a s c p e viitorul plugar, iar n timp de rzboiu, v a a s i g u r a m e r s u l nestingherit a l produciei a g r i c o l e i alimentrii a r m a t e i i populaiei civile. In G e r m a n i a nici-un s o l d a t n u p r s e t e c a z a r m a f r s fi n1 2 3

418

GND ROMNESC

v a t o m e s e r i e potrivit ocupaiilor lui civile. C u p o p u l a i u n e a ei p r e g n a n t agricol, R o m n i a a r e d a t o r i a d e a d a s o l d a i l o r ei c t e v a noiuni d e p l u g r i e r a i o n a l , d e c a r e vor profita g o s p o d r i i l e s a telor i economia g e n e r a l a rii. P e n t r u p l u g a r i s e p o t o r g a n i z a a c e l e coli s u p e r i o a r e rneti, p e c a r e le n c e a r c a c u m c t e v a d e s p r m i n t e a l e A s t r e i . Princip a l u l lucru este s a d u c e m la a c e s t e c u r s u r i n u m a i c o n d u c t o r i d e g o s p o d r i i agricole, pentru c a c e l e nvate l a c u r s u r i s p o a t fi imediat a p l i c a t e n p r a c t i c . A p o i este n e c e s a r c a t o a t e cursurile de a g r i c u l t u r s fie nsoite d e c t m a i multe demonstraiuni i lucrri practice, i a r la sfritul cursului, g o s p o d a r i i s p l e c e cu semine s e lecionate, stupi, pomi, etc.
N. SULESCU

MICAREA Cri

CULTURAL
tiri, b i s e r i c i f o r t i f i c a t e , p o a t e fi numai n parte, cci schia valabil geografic

dela nceputul volumului in c a r e s e a r a t LandBrocklocalitile pe unde a trecut, t r d e a z lipsurile d e care vorbim. Peisagiul nostru alpin cu ruri nvolb u r a t e i v r f u r i s e m e e nu-1 g s i m n a l fotografic bumul d-lui Hielscher, c a r e de dragul bis e r i c e l o r f o r t i f i c a t e a l e S a i l o r s'a m u l u mit s-1 reduc la cteva, fotografii de a l t f e l d e s t u l d e c u n o s c u t e , l u a t e n p r e a j m a c a s e l o r d e a d p o s t d i n B u c e g i i F gra. D e p i l d , n c e l e 3 0 4 p l a n e , n u s e d nici tului o fotografie din munii Banatului, Retezapernici u n a d i n m a s i v u l cu l a c u r i l e lui spectiva slbatic al

KURT Octavian

H I E L S C H E R , Rumnien, Goga. (Leipzig, F. A.

s c h a f t - B a u t e n - V o l k s l e b e n mit V o r w o r t v o n h a u s , 1933; p r e u l 19 M k . 5 0 ) . Autorul acestui luxos album a l Romniei, prefaat de Octavian Goga, e r e c u n o s c u t c a s p e c i a l i s t n m a t e r i e . D i n numeroasele sale peregrinri prin continentul e u r o p e a n a realizat o imens a r hiv fotografic, din c a r e a folosit o bun parte pentru a m p r t i tuturor geografia n i m a g i n i a r i l o r c u t r e e r a t e ( G e r m a n i a , Italia, Spania, Austria, Jugoslavia). ntru la cele ei precedente, artistic, ales C a r t e a s a a s u p r a R o m n i e i nu e nimic mai p r e j o s dect n ce privete valoarea

g l a c i a r e i cu

g r a n d i o a s ce se d e s f o a r de

c a r e au contribuit d e o p o t r i v gustul parului german. Din zint seilor acest cea punct de vedere ea

p e v r f u r i l e lui. N u g s i m nici I n e u l , nici Pietrosul din Munii Rodnei, nimic c a r a c teristic din peisagiile c a l c a r o a s e ale A p u senilor, ne. cu t i n u i t e l c a u r i s u b p m n t e chiar Rarul din Bucovina, MolLipsesc

-al o p e r a t o r u l u i i t e h n i c a f r r i v a l a t i repredin

mai

estetic

prezentare,

cte au aprut pn acum asupra frumupmntului romnesc. domnul Cum ns, albumul alctuit de p u r a r t i s t i c i u n a d e i n t e r e s tar, cci se adreseaz cu n strintii, mare prere de

C e a h l u l , cel m a i f r u m o s m u n t e a l

d o v e i i n c n t t o a r e a v a l e a B i s t r i e i . O l a c u n ce iese la iveal, rsfoind a l bumul, e faptul c toate fotografiile a u fost l u a t e c a m n a c e l a i a n o t i m p , m a i a l e s ceiurile scher. S ne fie p e r m i s d e c i a c r e d e c s e r v i ciul pe care ni-1 aduce de autorul care acestei la s'a penc d-sa Crciunului i ale Anului n t i m p u l v e r e i . P e i s a g i u l d e i a r n c a i o b i nou, n'au v z u t l u m i n a o b i e c t i v u l u i d-lui H i e l -

H i e l s c h e r t r e b u i a s fie p e l n g o o p e r documenrnd ne ru primul

v e d e m silii s c o n s t a t m c el p c t u e t e p r i n m u l t e l i p s u r i , n c e e a c e p r i v e t e c a racteristica peisagiului romnesc. inteniope cele Mrturisirea d-sale c a ales rindat pe dinaintea obiectivului

n a t din c e l e 5000 d e s u b i e c t e c e s ' a u p e ce se r e f e r mai mult la c a d r u l e t n o g r a f i c : t i p u r i d e r a n i i p r i n c i p a l e l e c r e a i i <de a r h i t e c t u r i a r t b t i n a : m n s -

a r t i s t i c e p r e z e n t r i a R o m n i e i , nu e nlimea bucurat i subveniilor din p a r t e a s t a t u l u i la concluzia romn, fireasc,

tru a c u t r e e r a a r a . ajungem

420
adevrata geografie prin imagini a rii, rounui gica, la tul inteligena i

GAND ROMNESC

simplul

minunatul capt aceeai tode

care s integreze p o e m a frumuseilor ales, romn, tului nu va putea fi dect opera

b u n sim". altul ntr'o i

i ntr'adevr, dela un

m a n e t i , c u tot c e a r e e a m a i v i u i m a i ndrgostit nostru. Val. M . M A E T E R L I N C K , La grande ris, Charpentier, 1933, p. 217. Pucariu loi. Pacunosctor al pmn-

al crii eti c o n d u s logic te ce-i fur pe poart n

clar gndire subtil, care nlnuete atenia cnd

negndite ple-

raionamente i genialele ale lui prin

strnse, prin domenii dela i

att de aride,

vechile observaii savantele

c a l c u l e a l e lui N e w t o n i a j u n g n d l a r e centele o interpretri Einstein. S faci tot acest d r u m f r nici formul matematic i s a j u n g i nlnuiri logice s redai clar t o a t a c e a st v a s t p r o b l e m , i a t un lucru c a r e n u este att de uor, dar pe care-1 reuete de minune Maeterlinck. despre Rnd pe rnd i unitrateaz fora teoriile capitol despre gravitaia universal

C u n o t e a m p e M a e t e r l i n c k c a p e u n fin i a t e n t o b s e r v a t o r a l v i e i i m i c i l o r gng n i i h a r n i c e i f o l o s i t o a r e i a l f i r a v e l o r i g i n g a e l o r f l o r i ; l c u n o t e a m c a a u t o r de piese de teatru, d misterul d e muie ori d e o structur special, cutnd s ptruni t r a g e d i a e x i s t e n e l o r , care reuise sau nl t i a m c a d e l i c a t p o e t

centripet,

gravitaia

t o t d e a u n a s c r e e z e n p o e z i i l e s a l e a c e a superioar atmosfer evocatoare de mare a r t i d e a d n c p t r u n d e r e . I n eram deprins mare prind, iubitor din s vd al n i naturei care general un s ei s neMaeterlinck cuta complicatele

v e r s a l i f o r a c e n t r i f u g ; n l e g t u r c u lui E i n s t e i n v o r b e t e a p o i Universului, se ocup ce special despre un pe se dilatarea rezervndu-i d e rolul

c a r e - 1 a u m a t e m a t i c i l e n a c e a s t p r o b l e m . I n t r e a c t fie z i s , M a e t e r l i n c k nu tematici, ntregei are nici cu ipotezele de i m p a c p r e a m u l t nici cu e x c e s u l d e m a rezultateleUnipe scoale relativiste; aceast coal, tendina dela a pune n l o c d e a s e b a z a aceste

infinitele

aspecte, o frm i m i n u n a t e

de a d e v r p e care

ni -1 f a c i n o u c u n o s c u t n a c e l e cri pe c a r e le public

clare

obosit. Dar dei tiam c Maeterlinck a r e o s t r u c t u r m i n t a l s u p e r i o a r ce -1 m n de preferin la o interpretare filosofic vzut purta mai legea a f a p t e l o r p e c a r e el l e o b s e r v , a m r m a s totui puin surprins cnd a m c ultima carte a acestui gnditor t i t l u l L a g r a n d e loi" i t r a t a , mult nici m a i puin dect, gravitaiunei Dup dect universale. mele, de mi nchii de ndespre nici

p r e a mult

v e r s u l n e c u a i i observaii

directe;

observaii! inter-

ar trebui s plece toate sistemele de g n d i r e c a r i c a u t s s t a b i l e a s c i s p r e t e z e m a r i l e legi a l e n a t u r e i . Aspectul celor nou capitole ale c r i i

e s t e f r a g m e n t a r ; n f i e c a r e p a g i n s e g s e s c a d u n a t e , n c t e v a f r a z e s c u r t e , f r n turi de tiplelor puternic pentru nelegerii g n d u r i i fee ale judeci asupra strbtut de i gndirii se muluninproblemei de pietate gravitaiuneij veneraie

cunotinele cortegiul

p u i a m c a c e s t s u b i e c t nu s e p o a t e t r a t a cu tot formule desvoltri doial matematice superioare, pentru

iar ntreaga carte este suflu eforturile

a-i p u t e a r e d a f r posibilitate d e t o a t e x a c t i t a t e a i

naintailor

universali-

omeneti.

Pretutindeni

t a t e a s a . i c n d d e s c h i z i i p a r c u r g i c a r t e a lui M a e t e r l i n c k , seti nici mcar o nu n u m a i c nu g singur formul ma-

trezrete acea frmntare luntric, acea. venic nehotrre pe care o a r e savantul' n f a a p r o b l e m e l o r rul adevrat i p u s e de n a t u r , aceandoial mereu alegerea asupraezidorin chinuitoare de a ptrunde a d e v eterna rezultatelor tarea obinute; n ntlneti explicaieS

t e m a t i c orict de s i m p l d a r cons t a i c , n m o d voit, a u t o r u l nu a a p e l a t la acest a j u t o r socotit indispensabil al tiinelor meze n tot lungul desvoltrei sale loe x a c t e i s ' a m r g i n i t s u r -

fraze interogative savantului

i m e r e u r e c u n o t i

GND

ROMNESC

421
In a c e a s t r e v i s t Statul rilor romano-catolic deinute n mod (vezi studiul nostru din prin catolic, No.

celei mai apropiate de adevr. T o a t e teoriile i toate formulele n c a r i nvaii lumii au cutat s nchid esena marilor necunoscute fodaj turor rul i prind a l e U n i v e r s u l u i , tot a c e l e a s cui s i g u r . c a u z a t u n l e g t u r c u sunt pe mistecu cercetate de cifre, cari a u pretenia definitiv fenomenelor legile i

ardelean" ilegal,

6) n e - a m o c u p a t p e l a r g d e p r o b l e m a a v e uzuraveri Univerp a r e , d e o r g a n i z a i a Statului sitii din Cluj. Ghibu, proble. ce-i

c a r e a p a r i n n m o d i n d i s c u t a b i l

creaiei,

In noua sa brour, profesorul un profund cunosctor al acestei

deamnuntul

discutate

ndelete, cetocre-

p e n t r u c a la sfrit M a e t e r l i n k s s p u n : . . . desigur toate acestea reprezint aceste tul; . . . ncercri i ale lor slab constituesc al acestei v a , d a r o a m e n i i sunt t e n t a i s c r e a d c punctul

m e , c a r e a d e n u n a t cel d i n t i o p i n i e i p u b l i c e , cu o p e r s e v e r e n i o e n e r g i e face averi Ardeal feciunile cinste, de abandonarea de ctre Stat, menionatelor reprezentanii din de-

a c e s t u i a , n m a n i l e U n g u r i l o r c a t o l i c i p u n e in l u m i n e r o r i l e i care au culminat dela Roma. prin

dine, este c a p r o a p e totul se r a z i m p e c a l c u l e , c a r i nu pe observaii; . . . sunt ntotdeauna bazate n felul a c e s t a m i s t e r u l

ncheie-

r e a Acordului

p e r s i s t . . ."; i a r c a r t e a a p a r e c a o s e r i e d e n t r e b r i p e c a r i M a e t e r l i n c k Ie p u n e la orice rezultat al tuturor ncercrilor d e explicaii d a t e de diferii savani. Ezit, aceast altfel Tot evident, carte, ale sunt de a reduce n fraze de cu F o r m a v i o a i e i i n c i s i v , cu u n p r o n u n at accent ncercrilor chestiunea diu s fie r e p e z i infinita c o m p l e x i t a t e a f a p t e l o r d i n crei de concluzii n'au , nu loc ncurajatoare: adncit polemic, n c a r e a u t o r u l peripeii a de red ale adevrat senzaionalele ovitoare

soluiona

in d i s c u i e , a l t f e l d e c u m p r e citit cu deosebit interes. El lu-

tinde d r e p t a t e a cauzei, face ca acest stuconstitue a d-lui ns numai Ghibu ardelean ntregit" Acte se i ntr'o introducerea la

scormonind,

oamenii

crarea de mare amploare, acum sub tipar, Aciunea i a Sf. Documente ediie pe catolicismului Scaun n Roca n unguresc mnia operei care

d e c t p r o p r i a lor i g n o r a n . S n u r e g r e t m n s d e loc. rilor chestiuni; mistere; nu-l tenebre clariti mulumit dar In ce privete g r a v i t a mult nimic aceste micile ia, situaia e a c e e a i ca i a tuturor m a cu ct sunt ele mai instinct pe care dect s t u d i a t e , cu a t t s e a c o p e r c u m a i m u l t e un d e s c u r a j e a z ne m u r m u r c v o r fi m a i f e c u n d e ce leagn d e sine". aliniat al crii, nchisomnul

care este o reeditare a publicat r e s t r n s i baz de

manuscris,

nfieaz

dovezi

a u t e n t i c e , p r o b l e m a a v e r i l o r n n t o a t c o m p l e x i t a t e a s a . Broura are rostul de public d e s p r e situaiunea

chestiune,

ignoranei a iniia marele juridic a ave-

A c e s t a este penultimul

p e n t r u c a a p o i u l t i m e l e f r a z e s fie

rilor de c a r e Universitatea din C l u j este v d u v i t n m o d n e d r e p t , p r e c u m i a c e l a de a atrage a ateniunea problemei crmuitorilor pencare discutate, notri asupra deosebitei importane

r i a t e p r e a m r i r e i lui D u m n e z e u , c t r e m p l i n i r e a vrerei c r u i a tind cu nverunarea incontientului toate eforturile Traa t t de firave ale ntregei omeniri.

tru A r d e a l

t a t in a c e s t s p i r i t d e s u p e r i o a r i n t e l e c t u a l i t a t e , L a g r a n d e loi" e s t e o c a r t e c e se recomand deopotriv oamenilor GA. O. G H I B U , O grea <de ultimele Universul. guvernri. motenire Bucureti, de orice c u l t u r i d e o r i c e v r s t , Gheorghiu hrzit 1933,

ateapt o nentrziat rezolvare, Radu Roman

ING. compasul A

F R A N C I S C O R O S Z , Cluza Clujului. Cluj, 1933. an o i

a p r u t n t o a m n a a c e s t u i de vedere: Cluza

c-

l u z a C l u j u l u i c o n d a m n a b i l din punctele

toate com-

422
pasul Ea Clujului" de versiunea tiprit nu ing. in Francisc a Orosz. ediiei i de cafond nuin istorice..." mesc nume i pe

GND

ROMNESC

urm:

,,in

muludin lode

este

romneasc limba nici un

sprijinul de

moral

fruntailor din n se On.

originale, fiindc

maghiar nume singura

calitatea", (Jup c a r e u r m e a z o serie persoane Ia acest onorabile protest lor Rog Prefaa pe n o s t r u , p e c a r i s p e r m s le v e d e m ciindu-se simului probitii cu s treac demnitii tiinifice. cu vederea romneti

figureaz

oraul asoi a virtutea ncheie Cetitori acestei doresc meu c deun nu

traductor pe cea dinti, r e ne i n t e r e s e a z i de Cci form un ale

autorul r m n e since-i poart uor

gur responsabil de toate erorile de operei mele. cercettor dintr'o de gsete aceast cluz nenumrate date provenite unei informaie publicaii cu att mai s u r p r i n z t o a r e cu ct astfel este acela de a nului are local nevoie oferi un mnunchiu de

aceast fraz: att mai E frumos

lipsurile

greite, rostul tocmai date cetea-

cri, cu natal". fa o de

vrtos fiindc sentimentul

superficial,

s exprim iubirea mea f a de locul locul i nu su natal, acela lipsuri, dl fad de dar credem a exprima

autorului

c l u z a r e un s c o p

practic, bine

riguros exacte pentru orientarea de o astfel de a

terminat sentiment poate cum vrea Dar Dl

sau a cltorului strin care informaie. autorului

i m a i a l e s a c e s t s e n t i m e n t adec Orosz. aperitiv s sugereze un

justifica

greeli,

U n e o r i g r e e l i l e d e fond t r d e a z o concepie cum de-adreptul pueril d e s p r e f i r e a l u c r u r i l o r i s e n s u l lor, d u p vom ce vedea numai este e ns limba nct a dect. mai revolttor n oridefelul sa a

prefaa este ce se Orosz

fa

d e tot c e e a rea e

urmeaz. exprim (p. 5.) astfel: de a Diviza1935 ntreapelor putere curgnd ale pr(7), i na-

Ceea aceast bil s de

l o c u i t o r i l o r d u p r e l i g i e n a n u l urmtorul" pe Vorbind medical" teren

carte, c

romneasc suntem cutat, de i d n n limba

mutilat, contiin, care este ce-1 dac

nclinai

buinarea de a p de ii peste dup

credem

autorul

minerale din regiune, ne a r a t c litrul (din S o m e u l Mic) de Munii altor 1.1 are o muc. radio-radiaie frmiturile nirarea ale M g u r a din

plin acesta limb,

s-i manifeste fa este limba i-i nu

resentimentele oricum ocrotete

aceast

radioactive ape

matern statului de

oficioas

Gilului"

mijloace

minerale

existen. din spicuirile de mele, o fugiprevaa care am S

turale ncheie: A f a r de aceste naturale sitii oraului, Clinicile de mresc se nsemntatea spune i c n

comoare Univerloc cli-

J u d e c e i c e t i t o r i i t i v e c e vor u r m a . Cluza fa", rianta aprui care n este a

precedat astfel: cluzei

m a t e r i c al C l u j u l u i " ( 8 ) . In c a p . cu d a t e geologice Clujului ritelor scoici, pune bun toi alii mprejurimea ale difecorali, de fruntr'o pe i muli etc. n de H commelci, i poate i c pe s e a f l mii d e animale, peti, rechini, fosile

ncepe editura

Scriind

romn n

Societii maghiar,

Carpatine luat este nsale a Ar

anume: dini

Ardelene capitala elegem tat i-a scris luat

limba

coaste

drept int descrierea Clujului, c a r e cultural a Ardealului". romn" drept a

crocodili, moas" zi nc

dintre cari oricine (9). i-am cu Insamn, putea acestui cteo deci, i

uor o colecie

interesant vedea ora colecie

de aici c numai cnd a r e d a c cluzei autorul int al descrierea operei?

varianta

aproape de dini

cetenii

C l u j u l u i ? Ce int a avut atunci cnd originalul unguresc

coaste de crocodili Lucruri cap. care-i i mai

s a u d e rechini interesante i I aflm

fi d e c e r c e t a t n t r ' a d e v r f S p u n e a p o i m a i d e p a r t e dl O r o s z : A m a v u t o atenie tutelor la d e s c r i e r e a muzeelor, tiinifice i ale deosebit ale insti-

despre

cartiere

despre i

cile a

c o m u n i c a i e . M a i n t i , nu n e l e g e m b i n e circumscripia care-i
r

evenimentelor

GAND ROMNESC

423
Circumscripia Piaa Piaa tii o Cuza CircumCuza Dv. ce canal, insul Mode aguna. Some, (9). Dar vorba icoane ca i De Muzeul pe general crengile frumoas de o butur bizantin Micula, sau de pe necunostot genul sticl" nite lor, dela

cci 1-a: Vod, scripia Vod face

dl

Orosz cimitir 11-a: i

spune: de ntre Morii? ora n ora i noi i n Some, str.

mrginit

c u t p n a c u m ; t r e b u e s fie dela chipurile coasta a dese ale pictate

cimitir". peste

Etnografic. Hajongardului se zrete i ne brazilor vederea de sub iluzie pe ne Sode avut slciilor oraului

Canalul

Acest canalul de

trecnd m a r e cu rii pal numai seu de rielor peste nu-i a isprvi. cureti" in

formeaz stare trece care

Someul". Dealtfel singurul Peste (10). cale

astfel

triste. A c e a s t

privelite

d o

linia

princic tra-

i n e u i t a b i l " .

(25). Iar de

Cfr. O r a d e a C l u j B r a o v B u credeam Berlin Paris exist deasupra

dealul din fa, al Cetuii", vedem, a s i g u r dl O r o s z , f i a d e argint a meului, nu ce e r p u e t e peste de astdat d-sa iluzie. dei ora" va fi cumva

ferat pe

acopeOrosz,

de

c a s e sau, cum zice dl

ntr'adevr o

ora"! peste o mulime datele ne ai mai despre mirm de amnunte, (v. strzinzdrpreistoEi au

N e o p r i m cu exemplificrile, sul material. din aceast rapid romneti mai fel dl i i din o

n'am imen-

Trecem spre lor) ex. i

r e p r o d u s d e c t o i n f i m p a r t e din Dac rire tatea mostre tehnic, limb, a

m a i mult s a u mai puin s e n z a i o n a l e regularea doar de

exemplificare de batjocosuperficialicteva pur de partea greelile date

n'a r e i e i t , p e l n g i n t e n i a limbii de pe de informaiei, acest care

v a n a * s t o r i e a Clujului. C i - c primii locuitori rici cele fi din dou ns Clujului epoca e r a u oameni (13). ale ei neolitic"

adogm

f o s t a t r a i i a m g i i terase foarte ului" fost (14). A c e t i

pentru aezare, de Somes ne-au trebue

Orosz Cci i de

ntituleaz abund

aluvionare preistorici culi. Dela

Compasul

Clujului". ortografie

i n a c e a s t p a r t e . S admitem c este o greal de tipar la numele preedintelui Aciunii ntrebm Patrions de Culde tice", p e c a r e - 1 c h i a m D n i l P a p p , nu Pop cnd Danila exist una (91). cu Ne printre Asociaiunile Societatea

r m a s a e z m i n t e s a u , c u m i p l a c e d-lui O r o s z s s p u n a e z m n t e " (14). Picante ne lsm tiut plimbare n'ai ii i Romne, limbii Instituia descoperiri condui prin de ora" putem dl (p. face dac ntr'o Dac Limbii vie. localitate". cafolclimba ea 10.000 se mate-

Orosz 1645).

care-i rostul literare de romne reviste,

Muzeului din

turale"

numele

a f l a i a c u m : intensificarea aceasta are

M i n e " , a l c r e i s e d i u a r fi n C a l . M a r e a l F o c h nr. 51 ( 9 2 ) ? C u n o a t e m o r e vist cu a c e s t titlu, d a r r e d a c i a i adnr. m i n i s t r a i a ei s e g s e t e n str. G e l u n'avea cent vede, datele, actual acelai al

o colecie bogat dicionare,

preioas

l e n d a r e , o p e r e l i t e r a r e noi i v e c h i , lore (sic), lucrri generale despre Dar acestea nu-s nimic: cu peste din romn". de

26 i c a s a f l e a c e a s t a d r e s , dl O r o s z d e c t s s e u i t e l a un n u m r r e acestei fr s publicaii. fac o Dar d-sa, a se lor, a preferat s transcrie de verificare dovezi undeva

m a i a r e s i o bibliotec volume". o lucreaz hart

Printre altele, limbistic

la muzeu

s p r e a le p u n e n c o n c o r d a n cu s t a r e a a lucrurilor. Alte procedeu: i a despre Naeste mudin este adresa Partidului Clubului su

r i a l u l a d u n a t d e p e te#itorul r i i " . ( 1 7 ) . La puri sale nale" Muzeul pictate de etc. pe se (26). Etnografic pe etaj, (18). afl sticl", In se afl chiin naiodin c e

cange", iar

ional-rnesc

se afl porturi Muzeul sticle

d a t in S t r . R e g i n a M r i a nr. 11 ( p . 106 i 1 0 9 ) , d e i a c e a s t o r g a n i z a i e s'a tat de vreo 4 ani n casa proprie S t r . R e g i n a M r i a nr. 36. T o t a c o l o

Societii

Carpatine Micola"

bizantine nchipuii

S nu v

424
i redacia organului indicat Orosz. greal de C l a s i c e n dar tipar foractualului (117), director directocum 117. toate d-lui naional-rnist i aceasta n

GND R O M N E S C Ion Clopoel mplinete riie. ruin Zece ce ani trebue de zece ani de apa-

Patria", S al ma

greit

activitate, mai

susinut ales pendenzi, pui-

Compasul" socotim transcrierea Bezdiechi i

n r i t m u l e l a n u l u i iniial, n s e a m n o b i onorat tru sensul t cutare de optimism robust ce se de de drumuri, mine" ce-i durat. ei care au adpostit ardeleni scrisul din ai de este elanuri dintre

iari o numelui de tefan Studii

Institutului

p r i n d e din e a . I n t r ' o e p o c d e n f r i g u r a f r n t e i p l a n u r i l s a t e b a l t a d o u a Societatea nele linititor Paginile de nfptuiri inspir

rul Bibliotecii nume

Universitare are un singur Eugen Barbul, aa

anume

e d a t l a p a g . 78, nu i p e a c e l a d e G h e orghe Barbul, cum se spune la pag. Ne ntrebm apoi capitolul Asociaiunilor Studeneti d e c e nu s e d a u Ia

sentimentul

mai tuturor publicitilor te f r m n t r i l e vieii i s'au attea viitor al

o r g a n i z a i i l e d e a c e s t fel, s a u m c a r c e l e m a i i m p o r t a n t e ? Dl O r o s z c i t e a z 6, d i n tre una care (sic) cari este din abia acea un dar patru cci mai nu 106. al el ziarelor, este un nenu vieindiciu de seam, iar inexistent, vedem deloc

cest deceniu, au nregistrat, eclectic, t o a noastre sociale culturale pentru toric deschis, primitoare, is-

n u m e noui, a l c t u e s c u n p e c a r e nici u n ani de acestor nesocoti. cu care iar directorul bogia ncheie dejuexcezbucium

Societate

Studeneasc"

material documentar nu-1 v a p u t e a ncrederea bilanul plin celor

capul pag. capitol totui

Exist complet,

m c a r d e s p r e intenia ii publice. Oraul

autorului de a nostru

ignora aceste importante organe ale n s i c t e v a d i n t r e c e l e m a i r e v i s t e , a t t r o m n e t i c t i

zece ani este

deci p e nrului

adpostete valoroase minoritare.

justificat,

bilar, a d u n n d la un loc o serie d e

lente articole (de Tr. Herseni, I. C r i s t e a , A . M a i o r , I. M a t e i , A n a V o i l e a n u - N i c o a r , etc, etc.) e o chezie de continuitate sub cele mai bune auspicii. REVISTA F U N D A I I L O R R E G A L E a. la

N u c r e d e dl O r o s z c i a c e s t e a a r m e rita s figureze ntr'un ghid a t t de p r e tenios ca Concluzia t r a s i u n a fel al ni d-sale? departe. se p a r e c este uor de dl i a a mai

s i n g u r cu p u t i n . D a c

I, nr. 1. A s i s t m d e o v r e m e n c o a c e

O r o s z nu s'a sfiit s d e a l a t i p a r o a s t de lucrare neserios r e d a c t a t i c a r e o vdit b a t j o c u r la adresa pentru acestei remlimba Florea n d r e p t a r t r e constitue

un fenomen curios: In timp ce p r o d u c i a n o a s t r l i t e r a r l i m i t a t , ce-i d r e p t , a proape exclusiv la roman se d e s f o a r n c a d r e d i n c e n c e m a i l a r g i , r e u ind s-i sntos creeze corelativul public din economic ce n ce ca o printr'un

limbii noastre, o r g a n e l e s c o a t e r e a cu totul gim r o m n e s c ionalitate statului. s

b u i s nu s t e a o c l i p l a n d o i a l din v n z a r e a tiprituri. D u p cincisprezece car att concetenilor nu-i

ani de

mai numeros, revistele oricnd via de la puntea de

din c a p i t a l c a r e comand, duc

le-am putea pretinde bat joc de S.

ar trebui s stea de veghe m a i atent nesiguran

notri de alt na-

i e z i t a r e c e s e a m -

n a agonie. N'am zeta oaie i crezut nici un moment poate c de gavilocul dect

literar sptmnal, orict multilateral, mari, cu alte grbit, inea posibiliti

Reviste
SOCIETATEA 1933. Cu nrul cu condus DE MINE, de fa, Decemvrie clujan de dl revista admirabil tenacitate

revistei de

informaia

critica

impresionist,

circumstan. I a t de ce s a l u t m cu bucurie a p a r i i a Reviste a Fundaiilor Re-

impuntoarei

GND ROMNESC

425
augustele rnduri E o biruin plin n de ndejdi noi a

ale,

inaugurat

prin

isclite

d e M. S. R e g e l e

i n c h i n a t e

tiparului

romnesc

Ardealul

copleit puin manifes-

splendid omagiu s pe sub care direcia le

Marelui nainta, ale mai azi, omul ilustre literele de nume, romrar Fundasobr, T. Bogdan1. dau Bu. cea inde

d e p u b l i c a i i m i n o r i t a r e , i nu m a i o b r a z d r o d i t o a r e n d o m e n i u l trilor de cultur.

c r u i gnduri au fost realizate acum. P u celor numr,

U l t i m u l n u m r , cel d e C r c i u n , ne a d u ce p e lng materialul ce intereseaz t o r u l u i Mihail doveni culai", la fiul Sadoveanu: acum o Vntori sut de dimolani, rect lumea vntorilor, o povestire a scriiBraov, fostului

neti iilor graie

i r e d a c t a t d e se distinge N. M.

gust

c a r e e s t e P a u l Z a r i f o p o l , Revista printr'o (G, Condiescu, inut Galaction, G. care din colaborrilor V. Vtcovici, complect

Arghezi, Duic, du, mai fa. erban

d u p m e m o r i i l e u n u i a d i n ei b e i z a d e N i domnitor Alexandru i moldoPopescui Borza, asupra Suu, c a r e se afla p r i b e a g la B r a o v , mp r e u n cu a l i p r i b e g i m u n t e n i veni, fugii a c o l o teresant Voiteti articol al d-lui prof. n u r m a e t e r i e i ; u n i n animalelor Al.

Z. Pclianu,

Cioculescu), imagine romneasc

despre viaa momentul

telectual

d e s p r e Inteligena Retezatul,

BLAJUL, t care s de n

I,

nr.

(Ianuarie). la lumin sub D.

Din coN. n modis-

mai

ales o

privire cuprinztoare d e prof. fotografii.

B l a j u l marilor amintiri a t e p t a m o revisscoat odat moara lacte documente Biblioteca pzite apte

masivului nsoit

de numeroase

Central".

In c a l i t a t e a s a , d e p r e e d i n t e al C o m i siunii Monumentelor Naturii pentru Ard e a l , prof. B o r z a p l e d e a z p e n t r u n acest masiv muntos, nentrecut nfiinprin gla-

L u p u este singurul care ncearc ceva a c e s t sens, povestindu-ne hort ior. cutabile, un (pe eseu care capabil un capitol din v i a a e p i s c o p u l u i cteva (cam de versuri colresc; de

Grigorie Mavaloare), lui e nuvel Pavel

area viitorului p a r c naional al R o m n i e i s l b t c i a g r a n d i o a s a fenomenelor m i n u n a t a lui f a u n i f l o r . Pentru culturale tiinific nfptuirea de o acestei creaiuni importan ininaturalitilor a de

ncolo, s t r n s e d u p criterii (fr autorul talent,

ciare, prin b o g i a vnatului, ct i prin

lucruri mai bune!), o povestitorul

D a n , p u t e a s'o a d n c e a s c m a i s t r u i t o r ) i o cronic literar d i s p a r a t . Surprizele Blajul nu sunt, totui, excluse. ca

covritoare

i n a i o n a l " , p o r n i t d i n

iativa primului congres al

d i s p u n e d e f o r e i s'ar p u t e a nr.

inut l a C l u j n 1928, a p e l u l l a s p r i j i n u l S t a t u l u i i t o t o d a t l a b u n a n e l e g e r e localnicilor, credem c va avea ct curnd rsunetul necesar. Val. Pucariu

rndurile noastre s primeasc o stranic replic chiar dela al doilea

In fruntea revistei v d un comitet editur" foarte numeros. Multe nume re nseamn o s e r i o a s fgduin. mos, frumos, dar unde este Lupeanu?) Ion CARPAII l o g i e Carpaii" ( A . 1, . 12).

de ca-

(Fru-

Alexandru

nsemnri
Chinezu TIPOGRAFIA HONTERUS a oprim de mplinit cultu400 a n i d e e x i s t e n . I a t u n f a p t ral i-1 n faa cruia ne ca o activirelevm pild

R e v i s t a d e v n t o a r e , p e s c u i t i c h i n o n c h e i e un a n d e t a t e , cu o a p a r i i e n e o b i n u i t de regulat tehnic

respectuos admirabil anivero i

s t r u i n in m u n c . A c e a s t r a r sare proprietarul de azi blicaii, ea nsi oper

l a p e r i o d i c e l e n o a s t r e , cu un c u p r i n s d e o p o t r i v d e b o g a t i v a r i a t i cu o c e nu l a s n i m i c de dorit.

al tipografiei de cultur

s e r b e a z p r i n e d i t a r e a unei v a l o r o a s e p u -

426
de a r t grafic, ce-i care a face cinste*). definitiv Ioan ntre DACIA. i e

GND ROMNESC

desemnat

aa

de

bine

Honterus,

introdus

Luteranismul

p a r c ' a r fi o h a r t p l a s t i c d e a z i . Tipografia d a r tot n mna mni a trecut prin multe mni,

n A r d e a l i 1-a n t e m e i a t

S a i , n'a f o s t n u m a i u n r e f o r m a t o r , u m a nist, m a g i s t e r , s c r i i t o r , p r o f e s o r , ci i u n meter dus cel tipograf dinti specialist, meteugul care a intron tiparniei

de

intelectuali, Gott, i

preoi-propro-

f e s o r i , m e d i c i , p r i m a r i , etc. D e l a 1833 e s t e familiei actualul la prietar, Fritz Gott, a scos-o perfecia

p r i l e a c e s t e a a l e E u r o p e i . T i p o g r a f i a lui n c e p e l a 1533 n B r a o v , i d u r e a z f r ntrerupere afar de o strmutare pe p n azi. Braattea n c i v a ani l a S i b i u

d e c e a m a i n o u f a c t u r , a e z a t ntr'unp a l a t , cu 2 etage, l n g hotelul C o r o a n a Veche" Cartea monument pentru presia tri. CAOVIA sice a d-lor antecedent Aceast terne moment P C I I . ntlnirea dela Titulescu i Bene are de 1733. exun rmne Koun (str. K l o s t e r acestei 14). de cri e un

P a t r u s u t e d e a n i ! P n l a 1851 e r a nu n u m a i p r i m a , ci u n i c a t i p o g r a f i e n ov! In t e a s c u r i l e ei s'au tiprit cri romneti, nct

fabrici

literar al tiparniei, care a fost trimitem proprietarului i-1 exno-

i p e n t r u noi un n s e m n a t f a c t o r c u l t u r a l , care recunotinei noastre, propu-

j u b i l e u l ei e s t e

a c e l a i t i m p i a l n o s t r u . T o t c e s'a t i p rit r o m n e t e l a B r a o v p n l a j u m t a tea veacului t r e c u t , cu s l o v e l e ei s'a ti prea(1812), Lazar And. la Gazeta s cu apar, lilitere dela a lui Cipariu, p r i t : p r i m u l c a t e c h i s m p r o t e s t a n t n r o m n e t e , c i r c a 1559; c r i l e lui Coresi, tatl i fiul su, Arghir erban, (1733), i Ileana... de George Romne! lui 1862, a cel clindar frumosului Povuitorul romnesc Istoria dinti

nem c a e x e m p l u d e u r m a t pentru ai

n felul s u l a ntlnire i cehoslovac, de

a minitrilor

tinerimei,

romn

( 1 8 3 3 ) , Deteapt-te ad. Astrei", din aci (cirile

istoric, pentruc a dat o cursului aciuni europene.

fericit pentru Antante cu conla Casso-

M u r e a n , l a 48, Discursul Transilvaniei" cu c i r i l i c e , n tere civile" latine) pare,

ntorstur

apoi

conservarea pcii

nceput amestecate

Actul a c e s t a nelept al Micei a a v u t n s i u n a n t e c e d e n t , 200 d e ani, c n d K o s i c e via, i a v e a o dus de Iesuii. se numia

12 M a r t i e 1838, i a r cu cu l a t i n e ,

nainte

l a 1850 i n fine

celebr universitate,

1869 n c e p n d p n l a 1884, c n d , mi s e i-a fcut propria tipografie. A c e l v e s t i t H o n t e r u s e r a i u n t i p o g r a f n d e m n a t i c , i un g e o g r a f a l v r e m i i . L u i i d a t o r m c e a m a i v e c h e h a r t a R o m niei manei t noastre de azi, dat n desemnul reprezincu rile lui p e lemn, l a 1542, n c a r t e a s a Cosmografica". E a romneti, provinciile

E x a c t nainte ai acestei

cu d o u sute de ani, episcopale, pcii n cu

1733, c a n d i d a i i l a d o c t o r a t u l d e universiti sub conducerea Ideea lumii pcii

filosofie pus

prinilor iesuii, se p r o europene. contiina cretinismul cretiale s'a introdus

m o v a u s u s i n n d teza civilizate

Rudimenta toate nvecinate: pe

deodat

i v a t r i u m f a , n u m a i

cu triumful

Bulgaria, Ungaria, Jugoslavia, Olteniei, cu litere mari:

nismului. V o m aminti cteva ncercri c e lebre de teoretizare, cum sunt l a 1710, E m . K a n t , l a 1795. acele abatelui de St, Pierre, C h a r l e s Ir. C a s t e l ,

I n s c r i p i a h a r e i e p u s t o c m a i n c e n t r u , pmntul

*)

Die

Honteruspresse der

in 400

Jahren. Johann 8, 112

D a r iat, nainte de K a n t , curnd dup. Abbe St. Pierre s e t i p r i a n Ioan Henr. tipografic Frauenheim titlu: pace per a c a d e m i c a lui

Festschrift stadt-Braov

Buchdruckerei ,1933.

Gotts Sohn, von H e r m a n Tontsch. K r o n (Rumnien) p a g . i m u l t e i l u s t r a i i , g r a v u r i , bibliografice, fotografii. facsimile

din C a o v i a , c a r t e a cu a c e s t Deliberatio de conservanda

c o n s i l i a belii. H o n o r i b u s . . .

neo-doctorurm

GAND

ROMANESC

427
ca ct s d. cercetm, profesor ridic On. chestiunea, ntru univer-

c u m in a l m a e p i s c o p a l i s o c . J e s u u n i v e r s i tate rum num Cassoviensi et Dzian suprema artium, laurea per litteraStephaphilosophiae

Ghibu, dela din

s i t a t e a d i n C l u j , mi c o m u n i c d a t e , d u p cari la numita fesori altul: romni: Lungoiu. universitate unul cu Cassovia, Arborel, m a i n a i n t e d e D z i a n , a r fi f o s t d o i p r o -

o r n a r e n t u r . A b ill. inscripta".

Cassoviensi

r h e t o r i c a a n n o 1733 Aceast de pagini, Numele liberaii",

manifestaie constituie un

academic, de moment

cu100 cultu-

numele

p r i n s ntr'o

carte de mai puin

ral destul de important, ca s-1 relevm. profesorului, care prezida D e tefan Dzian, are aspect ce dar Nu ca s exagerm,

D . T i t u l e s c u u m b l a d e c i p e la K o s i c e , n 11 D e c e m v r i e 1933, p e u r m e l e u n o r strlucii antecesori. llie Dianu

pare romnesc.

BULETINUL
A s t r a n In gat tele pri o lunile din urm, aciunea din Scuime cu t i m p u l , ceice Ia ne Scuime. de a proctiva cu unei

ASTREI
tea c r u i a s'au mplinit dna Valeria tual din propagand unei singure Braov, ct douzeci de ani, de

Climan, o distins cultural dela zile, n ar.

intelecDovad cursul i lng frunte elede i Ozun

pagand aduce,

cultural

i n a c i u n e a

amploare neobinuit, fr ndoial, de toi de inim

c a r e ne gndim

rezulta-'

b i n e r e u i t e l e e z t o r i a r a n j a t e , n comunele Ghichi, la care au participat, pe desprmntului, n

dorite a

strngere

nstrinarea

f r a i l o r n o t r i din a c e a s t r e g i u n e lor d e a s e b u c u r a d e binaionale, exprimat culturii

conductorii normale vele din de

i l a n e p u t i n a nefacerile n g r a i u l

cu p r o t o p o p u l A . N i s t o r , d i r e c t o a r a c o a l e i d e fete, cl. V I I , d n a E l i z a L i u , cu corul gimnaziului N. O p r e a

strmoesc. acestei judeul aciuni, Trei desfurat i relupNistor, din lupt-

biei, dirijat de pedagogul Iniiativa mai vine telor ales n echipa propagand a Scaune, ncercat

desprmntu-

lui din B r a o v , c o n d u s d e d. B u j o r M z greanu, nceputul unde divin dela s'a fcut au biserica n comuna la dnd Ozun, serviciul rsn

vrednicului naionale,

romn,

tor i cu f r u m o a s e m e r i t e p e t e r e n u l p r o t o p o p u l Aurel preedintele te desprmntului mult Astrei

oaspeii

participat ortodox,

a c e s t j u d e . I a r a m p l o a r e a ei s e d a t o r e c o l a b o r r i i intime, promitoare, mijcultud i n t r e a c e s t d e s p r m n t i cel d i n B r a ov, c a r e e s t e loacele ralizare lui. C o l a b o r a r e a a c e a s t a s e m e n i n e a t t n a c i u n e a d e s f u r a t n o r e l u l Sf. orghe, capitala lunii Duminecile Decemvrie P. a Ghej u d e u l u i , u n d e n u n a d i n conferenmoarCerna, dela a m a i b i n e n z e s t r a t cu opere ale de largi unei s i s t e m a t i c e straturilor

punsurile la liturghie corul coalei n o r m a le. P r o g r a m u l f e s t i v a l u l u i localul s'a executat primriei. Aici i-a dat concursul

c o r u l A s t r e i din B r a o v , i a r e l e v e l e c o a lei p r i m a r e , n c o s t u m e n a i o n a l e , a u j u c a t R o m n c a " i C a l a B r e a z a " . D u p r u larea buit ov. La Ghichi s'a r e p e t a t p r o g r a m u l , duunui copiilor film distractiv li s'au din distride Bracri romneti, Romneasc" druite

poporu-

librria

Cartea

iat d e s p r e poetul

428
p m a s , cu un s u c c e s i m a i m a r e . R o m n i i d e a i c i a u o f a n f a r i ei i - a u p r i mit aici a oaspeii ns ca s cu u n d r a p e l n a i o n a l . i le la Ozun, vorbeasc cci pr. A. stenilor i n Nistor

GND ROMNESC

d e . E c h i p a , c o n d u s d e d. Iosif Mociu i n G i l u , s i n g u r e l e

Vanciu, n pe

un v e c h i u A s t r i s t , a fost b i n e p r i m i t comune

cari le-a putut vizita p n acum. S'a r e prezentat cu acest prilej a p i e s p o p o r a l a u", lor dlui Sebastian Stanca: Legea pentru luminarea plgii comunismului, interes. i iar Nodnii potrivit asupra steniconferin-

trebuit

limba Si. acolo Popa, din

maghiar, cunosc.

limba

strmoilor

l o r nu o

G h e o r g h e a a v u t n t r e t i m p i a l i a rostit George Bariiu" o conferin profesor la ocazional liceul d.

oaspei. In ziua d e 1 Decemvrie Gh.

A . P o p a i I. B r e a z u a u r o s t i t e a s c u l t a t e cu m u l t

Cluj. aduli, o bial

D e s p r m n t u l din Trei S c a u n e intenioneaz s organizeze cursuri de nfiineze bliotec lementelor c i p a r e ct ne de neamului, n fiecare comun didactic a fiilor cte la o p e n t r u n v a r e a limbii r o m n e i a p o i s popular. Pentru corpului n c u r a j a r e a epartiaciuai mai Cea mai

Secia demografic etnopolitic. t n r dintre n forma Dragomir, nsemnri, studieze publice i seciile l-am

Astrei, d. n aEa s cinscris pe

crei

nume, Silviu acestei s

p r o p u s de are de pe

profesor fruntea i-a

mai intens la a c e a s t li s e v o r d a p r e m i i celor

c u m un n t i n s p r o g r a m d e a c t i v i t a t e . propus urm nfieze teres opiniei mondiale,

reromnizare

rtcii

z e l o i dintre ei. Festivaluri cu ranilor. La din 1 Decemvrie, din nou cteva festival concursul

t e v a din p r o b l e m e l e d e cel m a i n a l t pentru existena neamului

nostru. o

Studierea datelor oferite de statistica d e mografic i a sensului pentru lor intim este noi, cci vital necesitate politicer-

care este ziua Astrei, Cluj a ntrebuinat satele judeDe din

ca noastr naional trebue s se bazeze n e a p r a t pe datele pozitive ale unor c e t r i d e a c e a s t n a t u r , d a c nu s poarte n viitor pecetea voete c-

desprmntul

echipe

ului pentru alctuirea programului obinuitului anume ocazional dela i Cluj. a s t d a t a u fost a d u s e n u m a i trei s a t e , i Jimborul, Feleacul Sncraiul A l m a u l u i , d a r c o n t r i b u i a lor a f o s t d i n tre cele mai alese. De o uimitoare frumusee erau corurile i jocurile de executate de ord e feciorii a c e s t o r s a t e , i a r e x e r c i i i l e gimnastic, reclamate programul

improvizaacesta

iei i c h i a r a i n c o n t i e n e i . N ' a v e m t u i d e p u i n i m p r e s i a c n felul aciune programatic strin de i a ei, a d e c a l p o l i t i c e i , politic, probleme de bogat Astra n ale sensul strict al

A s t r a va ncleca domeniul unei sfere d e organizaface cuvntului, marile att secconlimba nde naionaA s t r a nu

dar este obligat s se ocupe de existenei noastre

ganizaiei oimii Carpailor", aveau ritm u l i s i g u r a n a c e l o r m a i r e u i t e festaiuni de a c e a s t natur. Desprmntul trebuineze, ca mijloc propagand i de cu local deplin continu succes, naional Dupce, n s i nde teatrul ctemani-

le. I - o c o m a n d a c e a s t a t r e c u t u l e i n f a p t e m a r i va edita, prin e/no-politice. intermediul o ei mare a

iei d e m o g r a f i c e i e t n o p o l i t i c e i c u cursul tuturor seciilor, se va trimensual, francez. fi ajutat care t i p r i n fost

revist

educaie

cultural.

Conducerea n activitatea

v a r n d u r i , a u fost a d u i l a C l u j s t e n i i ca s vad spectacolele ional trimis i o de Opera adaptate gustuTeatrul a din a da jului i p r i c e p e r i i lor, d a t e d e T e a t r u l N a Romn, echip dramatic pentru localiti

c r e d i n a t dlui

Silviu Dragomir, care v a redacional conferenserie

d i s t i n s u l n o s t r u c o l a b o r a t o r , d.

iar D. D. R o e a . V a edita a p o i o cu s u b i e c t e c a r e se vor

d e b r o u r i , n l i m b i l e e n g l e z i i t a l i a n , fixa mai trziu.

reprezentaii

in c t e v a

Cuprinsul anului 1 9 3 3 .
POEZII Pag. George Radu N. Boldea, Brate, Hanul Caranica, ntins-o Ploaie Ion Emil Sbucium Troi dintre plopi _ Moilor Cu i _ cu 83 328 197 146 256 12 196 386 245 195 Al. luliu Emil Ion Ion Scrisoare dela A v r a m Iancul Breazu, Chinezu, ov Cioran, bilului Dragomir, Haieganu, generaii I o n A g r b i c e a n u . Cuvnt nainte Sub _ irepara f Amos Frncu Generaii vechi nou i 138 329 Pag. 135 75 1 193

Pe marginea adunrii dela B r a semnul

F l o a r e a pe care mi-ai

Scrise pe o carte druit Foceneanu, Giurgiuca, Poart Ruga Radu Gyr, Ferm Emil Mircea Teodor Const. Isac, Fuga Poetului Versului Braul Tristia _

Molim Someul Marc,

13 195 . . Traian Herseni, Filosofia timpului 320 pierdut 113 327 Metafizic i sociologie 402 375 Henri Jacquier, Un preot umanist: 376 Henri Bremond 3 2 1 134 Victor Jinga, Criza economic mon155 260 dial ei i rezultatele" conferin 156 dela Londra

Vnt de Dobrogea minile,

Muranu, tefniu,

C . Marinescu, tinerimii /. Mateiu, _luliu rostul

Tendinele actuale ale i ei i 17 167 84 206 261 4 198 316 369 305

umerii r a z i m . . .

Metamorfoz PROZ

1 Decemvrie Scopul tineretului de

1918 Astrei n c a d r e l e

Moldovan, Papadima, scriitorii .

Ion Al. Pavel Sera

Agrbiceanu, Ceuianu, divers Dan, Furpa,

In m i s i u n e _ Povestea unui

fapt _

7 257 387 246 67 121 307

Ovidiu i

L i t e r a t u r a d e ieri mine

In lumina primverii

S t r u c t u r a e p i c e i d-lui C e z a r P e trescu D. St. fului Peiruiu, Romn" Aron literar a Florian

Poveste rneasc Curaj? - Trdare

orientarea

Telegraliteratu-

Victor

Papilian,

(nuvel sfenice Emil Val. Radu 133

fantastic) (Fragment) ESEURI, G. Bogdan-Duic, sofiei

T e l e g r a f u l R o m n " i r a d e p e s t e C a r p a i Pucariu, Pucariu, oara _ Roman, ardelean

In credina celor a p t e

Unificarea legislativ Ghearul dela Scri Statul 147, romano-catolic

STUDII, ARTICOLE O definiie a filo

la E m i n e s c u

430
D. D. Roea, I. D. Sandu, Mitul utilului Un Sofronie, m a r t i r al Sava 49 ciologie ciologie 333 pcii 377 241 tefan Pasca, Drganu, a o CRONICI Vasile Bncil, Probleme pedagogice: Profesorul secundar Caius Bardoi, larea G. Cronic extern; Izohitleriste 216 349 Germaniei

GND ROMNESC n - so N. i 280 344 221

ortodoBranco

N. N. M a t h e e s c u , S t u d i i d e Cronica tiinific: Romnii a

xiei: Mitropolitul vici Gheorghe

Problema

veacurile

internaionale

I X X I V pe b a z a toponimiei onomasticei alt orientare JV. Sulescu,

Dimitrie Todoranu, Pesimismul creator _ _ __ _

Cronica agricol: Spre agriculturii Mo99 27 415 340

noastre Octav 286 D. uluiu,

Propaganda agricol Cronica Destin Voiculescu, Todoranu,

literar: V.

Cronica social:

nografia sociologic romneasc Virgil Viianu, Cronica bliotecilor din A r d e a l biblioteci lor: O s t a t i s t i c m a g h i a r a bi-

Imperialismul Italiei Bogdan-Duic, M. Eminescu, Olimpiu Tibal romn Boito, i Cronica

extern: _ A. func L. Barac 175 276 181 95 337

Poesii. E d . ngri-

223

jit de Const. Botez psihologia Pentru

Cronica ideilor:

CRI, G. B. O. D.,

REVISTE Flori de Literatura III al mu ro di 106 356 290 354 355 38 185 185 185 235 105 106 296 297 183 291 32 32

poporului T. Arghezi, cegai

Cronica teatrului: Ion Breazu, G. Ion Cronica

ia artistic a teatrului

Densuianu,

literar: Ioan

m n modern. Voi. Autocritic Olimpiu Boito, l i e 1933) Buletinul niei 91 178 273 Ion 410 173 N. 23 102 229 Ion Th. Radu Brate,

Blaga, L a cumpna apelor Bogdan-Duic, Chinezu, fer, A. mers Gib. V, I. Die

Boabe de Gru (IuDemografic 1933) P. Sterian, Rom-

Cronica literar: Dou MeschendorOsten; oameni E. . n celor ex Stadt im

romane sseti: A. Witting, Hirtenfeuer Cotru, Printre In _

(Octomvrie

Pregtiri

pentru c l t o r i a din u r m nescu Breazu, Capidan, Boabe Caranica, Chinezu, Taifun Petre Nr. de G. Bair

I. J u r a , M i t u l n p o e z i a lui E m i Liviu Rebreanu, R s c o a l a Murnu, (August

Mihescu,

Rusoaica credina

Papilian,

apte sfenice

Cronica ideilor: Al. Dima, A s p e c te i a t i t u d i n i i d e o l o g i c e Corneliu tern: L. Daniello, Al. Dima, iuni Gheorghe mic: Traian I. Codarcea, Pe Cronica . marginea

Cntic Armnescu Gru

1933) ahului

M. Sadoveanu, S o a r e l e G, Galaction, (An. (An. Taria, _ Literar __ Penumbre II, Doctorul XXV, No.

revizionis-

n b a l t s a u A v e n t u r i l e

mului m a g h i a r

Cronica medical: ComCronica ideologice Drago, Cronica sociologic: soliterar: Cronica Discu i con29 econo-

b a t e r e a t u b e r c u l o z e i n R o m n i a

Viaa Romneasc 14) Abecedarul Braovul 1012) Hotarul

( A n . I, I u l i e A u g . )

Creditul, bncile

versiunea Herseni, Petre

l a r a B r s e i (An. V, IulieAug.) ( A n . I, N o . 12)

I. G h i a , E s e u r i d e

GND

ROMNESC de Mine _ 1) (Dec. (An. 424 425 Gnd 37 107 P. 184 36 421 420 Ion 233 Romnesc, NSEMNRI Un critic spaniol _ _ mi din 424 A. Sacerdoeanu, Micarea Dan Smntnescu,

431
s m n t o r i s t . 233

Societatea 1933) I, Aurel nr. Decei, tru 1) (An.

Revista Fundaiilor Regale Blajul I, N o .

Anuarul Comisiunii M o Istorice, Secia pen(193031) de Studii d e s p r e I. A g r b i c e a n u Figuri ardelene Aldea, Cluj Olimpiu Boito, _ Un 108 185 365 297 44 110 187 237 300 40 363 363 186 301 301 188 41 425 ro _ 364 236 40 426 44 358 109 109

numentelor Anuarul Clasice Wirken Gheorghe lescu, S. Florea,

Transilvania (192832, der

Institutului Vom Dr. de

Adunarea general a Astrei Catedrala ortodox monument aguna

p a r t e a I) Leben und II. I. Ru N.

E. Gamillscteg, mnische Reihe Drago,

Romanen.

Ange-

tropolitului relor lui

Andrei

Negustorii

odinioar La jurul

Un comitet pentru editarea opeIacob Mureianu Congresul presei poporale Brouri Brourile Poporului Breazu, antirevizioniste Direciunii _

Ing. F r . O r o s z , C l u z a Clujului lui M. Maeterlinck, L a p e d a t u , In B. Catargiu

i c o m p a s u l G A . Gheorghiu, grande Ion Moga, loi Al.

Educaiei

F e s t i v a l u l d e 10 M a i a l

asasinrii

desprmntului Cluj al Astrei Cincisprezece ani dela Unire '. Caranica, Chinezu, din C l u j Conferinele O pies religioas:

I. L u p a , D o c u m e n t e i s t o r i c e p r i vitoare la moiile C. E. Pastia, slug Petrovici, N. D. brncoveneti de _ sec, No. 38 38 425 D. Emil 235 Val. 421 33 292 293 419 Ion tefan llie L. Ion 289 36 295 356 Ion 294 Ion d i n T r a n s i l v a n i a i O l t e n i a Cocea, Fecior _ _

C e r u r i l e s p u n " d e V. P a p i l i a n coala de arte plastice de ma -clubului

Th. Capidan, Dialectul A. Rdulescu, Originadreptului romn n _IV,

aromn O . F. Popa, litatea

g h i a r din R o m n i a inutul Corneliu Costea, ghiar Dianu, Caovia Daniello, nal de Moga, Ghibu Mulea, Pasca, de dincolo

S c d e r e a n a t a l i t i i m a g h i a r e n Dunre _ I. Codarcea, Literatura re-

Titu Onior, P r o b l e m a guvernului l e g i f e r a t o r D. Prodan, la Vel. I, c h i o p u l , C o n t r i b u i u n i

vizionist maghiar din Ardeal Tipografia Pcii .

Tineretul intelectual m a Honterus naio-

istoria Transilvaniei

X I I i X I I I Pucariu,

I. D r e m e r i I. M a r i n ,

Maramureul Romnesc tiri Boabe 13) Revue Mars Radu Carpaii Roman, Justiiei _ de des 1933) Gru _

Al 2-lea congres tuberculoz Un lupttor: Gorovei

P r o i . D r . N. L e o n , N o t e i a m i n Kurt Hielscher, Rumnien (An. Vivants

Onisifor doctor

Artur

_ _ _ (Fevrier, faa

honoris causa" Dicionarul Romne Prodan, mneti Pucariu, Pucariu, Cluj

Academiei

( A n . I, N o . dela

12 n

Problema Arhivelor Chestiunea

Statul catolic ardelean Roma .

i A c o r d u l

Statului

romano-catolic ardelean

O. G h i b u , O g r e a m o t e n i r e h r zit d e u l t i m e l e g u v e r n r i

Muzeul etnografic din

432
Oficiul Muzeul Petru Suciu, de turism Problema din Romnia tineretului 235 /. Todoran, V. Vtianu, Widmann, George Vulcu, Fria Ortodox Romn E x p o z i i a C. B o g d a n , Szolnay, 43 300 muzeelor Ladea i Szervatius 42 298 299 Teatrul pentru rani

GND

ROMNESC

303 304 366 366 367 367 427 428 428

din N s u d

F a p t e din S i g h e t Un monument Cercurile Reorganizarea Consftuirea prminte culturale

lui A n d r e i ale seciilor

Mureianu Hunedoarei de des

preedinilor

Ciupe, Cornea, Demian, Necesitatea

A s t r a n S c u i m e F e s t i v a l u r i cu concursul ranilor Secia demografic PLANE C . Bogdan, i etnopolitic

BULETINUL

ASTREI

I FOTOGRAFII (Cate din 257 (facsi136 148 149 151 241 Domnii-

M a i c a Domnului O r t o d o x din Cluj) n g e r din c e a t a Ortodox

D e s p r m n t u l din Cluj oimii Carpailor seciilor . .

45 46 46 111 111 112

drala A . Demian, lor

(Catedrala

Activitatea

U n d e s p r m n t activ, Reghinul P r o p a g a n d i t i i A s t r e i i a i o i m i l o r D e s p r m n t u l d e l a B l a j n m i j l o cul p o p o r u l u i Conferinele tineretului Harta cminurilor culturale din B a -

Cluj) A u t o g r a f a l lui A v r a m I a n c u

mile) Schia regiunii ghearului dela S c rioara Regiunea ghearului dela S c r i o a r a Bolta de intrare a ghearului dela dela

112 112 189

Schi schematic a ghearului Scrioara Biserica" sau

Bilanul

dela

Suceag

al

despr 189 190 190 191 191 238 303 303

mntului

c l u j a n ..

. Altarul" (Ghearul de

152 153 154 209 210 211 212

R a p o r t u l bogat al Sighetului Cinstirea memoriei

dela Scrioara)

lui Z a h a r i a B o i u

Ghearul dela F o c u l viu"

Un desprmnt model Braovul P e n t r u a d e v r i l u m i n " A s t r a la B r a o v (Adunarea general a Asociaiunii) C a s a cultural Iuliu Haieganu"

S c h e m e d e s t a l a g m i t e i c r i s t a l e

ghia Stalagmite de form spectral S t a l a g m i t n f o r m d e c i u p e r c Biserica" n timpul desgheului (Ghearul dela Scrioara)

APRUT

IN

COLECIA

G N D ROMNESC
ROMANUL

CREDINA CELOR APTE SFENICE


DE

VICTOR

PAPILIAN

Fresc puternic a frmntrilor sociale ale Ardealului d e d u p rzboi. C o p e r t a de A . D E M I A N . - - 2 v o l u m e 628 pagini. Preul ambelor v o l u m e 170 lei.
D e v n z a r e la t o a t e l i b r r i i l e m a r i din a r . Cetitorii notri p o t p r i m i * c a r t e a direct d e l a A d m i n i s t r a i a r e vistei t r i m i n d nainte, p r i n m a n d a t p o s t a i , p r e u l r e d u s d e L E I 135

AM

PRIMIT

LA REDACIE i

Calendarul Dr. Eugen

pentru Nicoar,

popor

al

Asociaiunii

pe anul

1934,

ntocmit de H o r i a

P e t r a - P e t r e s c u . P r e u l 15 lei P e n t r u b u c u r i a vieii. T i n e r e e B t r n e e . C u o p r e fa d e Prof. D r . Iuliu M o l d o v a n . C l u j , 1933. C a r t e a R o - , mneasc". loan D. Zile Al. Bran Lemeny, T a l a z . Poezii. B r a o v . 1933. Amvonul (4, 5 i 6 N o e m v r i e r o m n e din C l u j . C. Argintarii, Crainicul Braovul Arhivele Societatea Buletinul Erdilyi Progres Korunk, Hotarul, L'Europe Boabe Libertatea, Carpaii, Abecedar, Linia Blaju', ara Nou, Brsei, de Cetii, Literar, Olteniei, de Mine, Demografic Museum, i Cultur, A g o n i a s o a r e l u i , E d . III., E d i t u r a H y p e r i o n . C l u j , B u r d u j e n i . A n . I., N o . Decemvrie, 1933. 1933. 1933. Bucureti. N o v . D e c , 1012. 1933 i l a n . 1933. 1933. 2324. 1934. 1933. Craiova. Sept.Dec. Cluj. Decemvrie al Romniei, C l u j . 1933, N r e l e Tg.-Mure. Dec. 1933. Decemvrie 4. 1933. de azur. 1933). Sfinirea C a t e d r a l e i ortodoxe Gherghinescu-Vania, Memorabile

Cluj. Decemvrie Arad. Noemvrie, Centrale, Gru,

P r a h a . N r e l e 48 5 1 . Bucureti. Octomvrie 12. 89.

B u c u r e t i . A n . I., N ' r e l e C l u j . A n . I. N o .

T u r d a . A n . I. N r e l e 3 1 3 5 . B u c u r e t i . A n . I., N o . 1. A n u l I. N o .

B r a o v . I a n u a r i e F e b r u a r i e 1934,

GND ROMNESC
A N U L I. N o . 8. D E C E M V R I E 1933

CUPRINSUL:
C. Marinescu, Tendinele actuale ale tinerimii. (Rezultatele unei anchete internaionale). Radu Gyr, F e r m ; M o l i m . (Versuri). George Sofronie, Problema pcii internaionale. N. Caranica, Ploaie. (Versuri). Al. Ceuianu, P o v e s t e a unui fapt divers. Traian Herseni, Metafizic i sociologie.
C R O N I C I

CRONICA LITERARA. Ion celor apte sfenice.

Chinezu,

Victor Papilian, In credina P r o p a g a n d a agricol.

CRONICA ECONOMICA. N. Sulescu,


M I C A R E A

C U L T U R A L A

CRI: Kurt Hielscher, R u m a n i e n (V. P u c a r i u ) ; M. Maeterlinck, La g r a n d e loi ( G h . G h e o r g h i u ) ; O. Chibu, O g r e a m o t e n i r e h r z i t d e u l t i m e l e g u v e r n r i ( R . R o m a n ) ; Fr. Oross, C l u z a i c o m p a s u l C l u j u l u i (S. F l o r e a ) . REVISTE : R e v i s t a F u n d a i i l o r R e g a l e S o c i e t a t e a d e m i n e ; Blajul (I. C h i n e z u ) ; C a r p a i i (V. P u c a r i u ) . NSEMNRI: T i p o g r a f i a H o n t e r u s C a o v i a P c i i (I. D i a n u ) . B U L E T I N U L A s t r a n S c u i m e i etnopolitic. A S T R E I Secia demografic

Festivaluri cu concursul r a n i l o r ;

C U P R I N S U L

A N U L U I

1933

Tipografia

C a r t e a

R o m n e a s c *

C l u j , C a l e a D o r o b a n i l o r N o . 14

CENZURAT

2.-