Sunteți pe pagina 1din 2

ARHITECTURA Denumirea disciplinei Domeniul de studiu Specializarea Codul disciplinei Titularul disciplinei Colaboratori Catedra Facultatea Sem Tipul

disciplinei Disc.Fundamentala, Disc.Ing.din Dom, Disc. de Spec, Disc Optionala, Disc.Facultativa Patologia si terapeutica constructiilor Studii teoretice

Conf.dr.ing. Socaciu Nicolae Studii teoretice A1 Arhitectura si Urbanis [ore/IndividualStudiul ractica TOTA! Curs [ore/ sapt] Aplicaii [ore/sapt] Curs [ore/ sem] Aplicaii [ore/sem] uncte credit Forma de veri"icare

S X Disc. Optionala 2 -

! 14

S -

! -

[ore/ sem]

14

28

Cerine prealabile

A. Continutul Cursului 1. !. #. &. Intretinerea si repararea constructiilor. Accidente si a"arii in constructii. E$perti%area constructiilor. 'etode de consolidare a ele entelor si structurilor din %idarie( beton ar at(

etal si le n.

B. Continutul Seminarului .

C. Tematica studiului individual )Te atica studiilor bibliografice( Studii bibliografice

ateriale de sinte%a( proiecte( aplicatii( etc*

Structura pregtirii individuale 'r. ore

Studiu materiale curs +

Studiu materiale tutoriale +

#e$olv%ri teme

reg%tire aplicaii

Timp alocat e&amin%rilor !

Total ore preg%tire individual% 1&

Bibliografie 1. Socaciu.N., Patologia si terapeutica constructiilor, UTCN,1999. 2. Tologea.S.,Probleme privind patologia si terapeutica constructiilor. ET,Buc. 19 !. ". Nistor.C.,s.a.,Consolidarea si intretinerea constructiilor.ET,Buc.,1991. #. $rsenie.%.,s.a.,Solutii de consolidare a constructiilor avariate de cutremure.ET,Buc.,199 .

&. $rticole din reviste.

Competente Dobindite: Cunostinte teoretice - rograma analitic! Cunostinte teoretice pri"ind intretinerea( repararea sau consolidarea constructiilor

Abilitati dob"ndite: )Ce stie sa faca* Anali%a cau%elor care au deter inat degradarea constructiilor si posibilitati de reparare sau consolidare.

#odul de e$aminare %i atribuire a notei 'odul de e$a inare E$a en scris Co ponentele notei ,oua subiecte teoretice -or ula de calcul a notei 'edia notelor pe subiecte