Sunteți pe pagina 1din 42

Agenda de practica

Studentul: Curtean Sergiu Gr.408 K Metodist: Caun Elena Racu Sergiu Conducator: Agapii Eugrn

Chisinau ,20 !

Ministerul Sanatatii Repu"licii Moldo#a

Centrul Republican de Neurorecuperare Mun.Chisinau,str.Korolenko 2

Scurt Istoric
$nstitutul de %eurologie &i %eurochirurgie

este institu'ia na'ional( de #)r* +n asigurarea ser#iciului neurologic &i neurochirurgical +nalt speciali,at, acordarea asisten'ei -etodice organi,ationale #erigilor pri-are &i secundare ale ser#iciului -edical din Repu"lica Moldo#a, precu- &i reali,area acti#it('ii de cercetare, i-ple-entare +n cola"orare cu Centrele .tiinti*ice din 'ar( &i de dup( 2ro*esorul 6. Sarapo# cu discipolii hotare. Actualul institut +&i ia originea de la tradi'iile -edicale recunoscute ale $nstitutului 2 de Medicin( din /eningrad 0San1t 2eters"urg3 care a *ost trans*erat +n Chi&in(ul distrus de dup( ra,"oi +n anul 445. 6astionul procesului de *or-are &i cali*icare pro*esional( a speciali&tilor neurologi din Moldo#a a *ost renu-itul pro*esor 6oris .arapo#. Cea -ai *ructuoas( perioad( ade,#olt(rii ser#iciului %eurologic &i %eurochirurgical +n Repu"lica Moldo#a este considerat( perioada 440 7 p+n( +n ,ilele de a,i, ceea ce coincide cu Catedra de neurologie si neurochirurgie rec(p(tarea su#eranit('ii statale. Cele -ai 0se* acad. @. Gher-an, 44:3 #aloroase e#eni-ente sunt crearea Centrului .tiin'i*ico 7 2ractic de %eurologie &i %eurochirurgie +n anul 200 , iar din anul 2005 crearea prin 8ot(r+rea Gu#ernului Repu"licii Moldo#a nr. !259 4. 2.200: a $nstitutului de %eurologie &i %eurochirurgie. ;ondul de aur, "ogatia principala a $%% 7 colecti#ul inalt pro*esionist cu traditii inalt u-ane <ncep)nd cu anul 2000 se +nregistrea,( o opti-i,are &i consolidare a Ser#iciului %eurologic, au *ost *or-ate Sec'iile de %euro7recuperare, de 6oli Cere"ro7=asculare &i %eurourgen'e, de A*ectiuni paro>istice &i Ce*alee, de %eurochirurige Spinal( &i de %eurochirurgie Cere"ral(, cu un potential +nalt speciali,at. Ast*el, +n "a,a $%% acti#ea,( Centre +nalt specilai,ate de neurologie &i neurochirurgie, +&i Acade-ician @.Gher-an, e>7 ridic( per*or-an'ele ser#iciul diagnostic +n do-eniile director general A.Rusu, pro*. neurologiei &i neurochirurgiei datorit( asigur(rii cu M.Ga#riliuc echipa-ent i-agistic 0Co-puter ?o-ogra*3, s7au e>tins posi"ilit('ile &i accesul la e>plor(ri RM% 0Re,onan'( Magnetic( %uclear(3, angiogra*ie cere"ral(, neuroo*tal-ologie &i altele.

$%% dispune de un siste- co-puteri,at de prelucrare &i stocare a in*or-a'iei despre pacien'i, care nu nu-ai *acilitea,( lucrul &i docu-enta'ia -edico7statistic(, ci &i lucrul &tiinti*ic de cercetare, deschide perspecti#ele integr(rii proceselor de diagnostic &i trata-ent cu toate ser#iciile neurologice din 'ar( prin cadrul ?ele-edicinei de #iitor. $-ple-entarea Siste-ului $n*or-ational Medical $ntegrat din grantul co-paniei $%;AEAR/@, Ro-ania, 200: Su" conducerea directorului general A,ea Rusu a *ost ela"orat planul strategic de de,#oltare +n continuare a ser#iciului de %eurologie &i %eurochirurgie din Repu"lica Moldo#a. Reali,area acestui plan include cola"orarea cu organi,a'ii na'ionale &i internationale, cu societ('i pro*esionale &i negu#erna-entale, i-ple-entarea tehnologiilor -oderne de diagnostic &i trata-ent al a*ec'iunilor siste-ului ner#os.

=alori*icarea grantului o*erit de catre gu#ernul S.F.A., 2008

$nstitutul de %eurologie &i %eurochirurgie 0$%%3 $%% este unica institu'ie curati#7pro*ilactic( speciali,at(, care asigur( asisten'( -edical( +nalt cali*icat( la etapa de sta'ionar &i policlinic(, pacien'ilor cu -aladii ale siste-ului ner#os. <n $%% acti#ea,( circa 4:0 de persoane, inclusi# 2 -edici, dintre ei acade-ician, 8 doctori ha"ilita'i, : doctori +n-edicin(, B2 asistente -edicale. $%% asigur( asisten'( -edical( +n sta'ionarul cu o capacitate total( de B0 de paturi: C Clinica %eurologie 7 40 paturiD C Clinica %eurochirurgie 7 B0 paturiD C Sec'ia Reani-are 7 0 paturiD Anual +n sta'ionar sunt trata'i circa B000 pacien'i &i +n -ediu se e*ectuea,( 2200 inter#en'ii chirurgicale. <n policlinic( acti#ea,( ca"inetele consultati#e: Ce*alee, Sclero,( -ultipl(, %eurochirurgie, =erte"roneurologie &.a. Asisten'a -edical( este acordat( de c(tre speciali&ti cu cali*icare +nalt(: C %eurologD CardiologD Reu-atologD C %europsihologD A*tal-ologD %eurochirurg.

Ser#icii co-ple-entare sunt asigurate +n sec'ia @iagnostic *unc'ional, la"oratorul clinic &i "iochi-ic, la"oratorul -or*opatologic, precu- &i +n Centrul Radioi-agistic(.

Anual policlinica acord( circa 40 000 de consulta'ii. <n ulti-i ani +n $%% au *ost i-ple-entate &i se utili,ea,( pe larg un &ir de -etodologii per*or-ante de diagnosticare cu- ar *i: C Tom ogra ie Computeri!ata" C #opplerogra ie $ltrasonogra ica" C %lectroneuromiogra ie" C %lectroence alogra ie" C In&estigatii neuroo talmologice <n practica cotidiana se utili,ea,( pe larg -etode tradi'ionale &i netradi'ionale de trata-ent: CAcupunctur(, terapie -anual(D

C -etode -icroneurochirurgicale &i endoscopice de trata-ent a unui &ir de patologii co-plicate ale creeruluiD C Se tratea,( cu succes una dintre cele -ai r(sp+ndite -aladii ale popula'iei 7 radiculopatia cau,at ( de hernia de disc inter#erte"ral(. ?oate aceste -etodologii ne o*er( posi"ilitatea: C de a diagnostica &i trata la ti-p un &ir de si-pto-e &i -aladii co-plicate ale siste-ului ner#os central &i peri*eric, ca: Ce*aleea

0dureri de cap3, =ertiGiul 0a-e'eli3, ?ul"ur(ri #egetati#e, 2arali,ia, "oala 2ar1inson, Sclero,a -ultipl(, Epilepsia, Radiculopatia 0radiculita3. C de a spori nu-(rul supra#ie'uirilor cu accidente #asculare cere"rale, trau-atis-e craniocere"rale &i #erte"ro 7 -edulare, cu patologie neurooncologic(, &.a. C de a sc(dea in#aliditatea neuro7logic(, a reduce perioada -edie de plitali,are a pacien'ilor &i rea"ilitare pri-ar(, ce per-ite sporirea calit('ii #ie'ii pacien'ilor trata'i.

Tehnici de acilitare neuromuscular' propriocepti&' ()N*+


;acilitarea neuro-uscular( propriocepti#( repre,int( usurarea, incuraGarea sau accelerarea r(spunsului -otor #oluntar prin sti-ularea proprioceptorilor din -uschi, tendoane, articulatiiD la aceasta se adaug( sti-ularea e>tero7 si telereceptorilor. $n ca,ul -usculaturii hipotone ne *olosi- de ur-(toarele -ecanis-e neuro*i,iologice in e*ectuarea tehnicilor ;%2: 7 legea Hinductiei succesi#eI a lui Sherrington: Io -iscare este *acilitat( de contractia i-ediat precedent( a antagonistului eiID 7 -uschii hipotoni 0agonistii3 se intind progresi# in ti-pul contractiei antagonistului, si ca ur-are, la *inalul -isc(rii 0cand sunt -a>i- intinsi3 #or *i *acilitati prin i-pulsuri pro#enite de la ni#elul *usului -uscular 0de la receptorul secundar Ru**ini3. 7 in ti-pul contractiei i,otone cu re,istent( -a>i-al( si i,o-etrice, este *acilitat siste-ului ga-a si ca ur-are a*erentele pri-are ale *usului #or conduce la recrut(ri de -otoneuroni al*a si ga-a supli-entariD Ast*el, *usul neuro-uscular #a continua tri-iterea unor in*lu>uri ner#oase cu character predo-inant *acilitator. 7 in ti-pul intinderilor rapide, repetate se declansea,( re*le>ul -iotatic ce are e*ect *acilitatorD co-en,ile #er"ale pot a#ea rol *acilitator -(rind r(spunsul prin siste-ul reticular acti#ator. 7 in ti-pul contractiei i,o-etrice ai -usculaturii puternice7nor-ale, apare *eno-enul iradierii de la ni#elul -otoneuronilor acti#ati ai acestei -usculaturi 0superi-puls creat de i,o-etrie3, spre -otoneuronii -usculaturii sla"eD 5

7 contractia e>centric(, pro-o#ea,( si intinderea e>tra*usal( si pe cea intra*usal( 7 ceea ce -(reste in*lu>ul a*erentelor *usaleD 7 atunci cand contractia i,o-etric( se e>ecut( in ,ona scurtat( apare *eno-enul de coacti#are 0*acilitarea si-ultan( a -otoneuronilor al*a si ga-a3D 7 cocontractia deter-in( *acilitarea -otoneuronilor al*a si ga-aD creste recrutarea de unit(ti -otorii su" contractiile i,o-etrice aplicate pe *iecare parte a articulatiilor. <n ca,ul -usculaturii hipertone ne *olosi- de ur-(toarele -ecanis-e neuro*i,iologice: Ji,o-etria pe -uschii care reali,ea,( -iscarea li-itat( deter-in( un e*ect de inhi"itie reciproc( pentru antagonist 0-uschiul hiperton, care li-itea,( -iscarea3D J re,istenta la -iscare deter-in( o in*luent( inhi"itorie a re*le>ului Golgi asupra -otoneuronu7 lui -uschiului care se contract( si *acilitea,( prin actiune reciproc( agonistulD J in ti-pul contractiei -uschiului hiperton, desc(rc(rile celulelor RenshoK scad acti#itatea -otoneuronilor al*a ai -uschiului respecti#, deci au o actiune inhi"itorieD Jcorte>ul, in*luentat de co-en,ile #er"ale, are un rol inhi"itor asupra tonusului -uscular al -usculaturii hipertoneD Jreceptorii articulari e>citati de -iscarea de rotatie, au rol inhi"itor pentru -otoneuronii al*a 0rotatia are e*ect de rela>are pentru -uschii periarticulari3D J i,o-etria antagonistului -isc(rii li-itate 0-uschii contracturati3 duce la o"oseala unit(tilor -otorii la placa neuro-otorie si ca ur-are tensiunea -uschiului scadeD

Tehnici )N* generale


$n#ersarea lent( si in#ersarea lent( cu opunere 0$/ si $/A3 $/ L repre,int( contracMii concentrice rit-ice ale tuturor agonistilor si antagonistilor dintr7o sche-( de -iscare, pe toat( a-plitudinea, *(r( pau,( intre in#ers(riD re,istenta aplicat( isc(rilor este -a>i-al( 0cel -ai -are ni#el al re,istentei ce las( ca -iscarea s( se poat( e>ecuta3. 2ri-a -iscare 0pri-ul ti-p3 se *ace in sensul actiunii -usculaturii puternice 0contractie concentric( a antagonistilor -uschilor hipotoni3, deter-inandu7se in acest *el un e*ect *acilitator pe agonistii sla"i 0#e,i e>plicatiile neuro*i,iologice3. $/A L este o #ariant( a tehnicii $/, in care se introduce contractia i,o-etric( la s*arsitul a-plitudinii *iec(rei -isc(ri 0atat pe agonist cat si pe antagonist3. Contractiile repetate 0CR3 7 se aplic( in ! situaMii di*erite: 7 cand -uschii sche-ei de -iscare sunt de *orta 0 sau : seg-entul se po,itionea,( in eli-inare a actiunii gra#itatiei, iar -usculatura s( *ie in ,ona alungit( si se *ac intinderi rapide, scurte ale agonistuluiD ulti-a intindere este insotit( de o co-and( #er"al( *er-( de contractie a -uschiului respecti#D -isc(rii #oluntare ap(rute i se opune o re,istent( -a>i-al(. Este *oarte i-portant sincroni,area co-en,ii care tre"uie *(cut( inainte de a B

e*ectua ulti-a intindere ast*el incat contractia #oluntar( s( se su-e,e cu e*ectul re*le>ului -iotatic. 7 cand -uschii sunt de *orta 2 sau ! 0;ort( 2 L -uschiul poate reali,a -iscarea pe toat( a-plitudinea dar nu are su*icient( *ort( pentru a in#inge gra#itatiaD ;ort( ! L -uschiul poate reali,e -iscarea pe toat( a-plitudinea si are *ort( su*icient( doar pentru in#ingerea gra#itatiei3: contractie i,otonic( cu re,istent( pe toat( a-plitudinea de -iscare, iar din loc in loc se aplic( intinderi rapide, scurte. 7 cand -uschii sunt de *ort( 4 N :, dar *(r( s( ai"( o *ort( egal( peste tot 0*ort( 4 L -uschiul poate reali,a -iscarea pe toat( a-plitudinea si i-potri#a unei *orte -ai -ari decat gra#itatia3: contractie i,otonic( pan( la ni#elul golului de *ort( unde se *ace i,o-etrie, ur-at( de rela>areD se *ac apoi intinderi rapide, scurte ale agonistului, dup( care se reia contractia i,otonic( cu re,istenta -a>i-al(, trecandu7se de ,ona HgoluluiI de *ort(. $nainte de a incepe CR este "ine s( se reali,e,e contractii i,otonice pe -usculatura antagonist( nor-al( 0sau aproape3, pentru a *acilita -usculatura agonist(, sla"(, prin inductie succesi#(. Sec#entialitatea pentru int(rire 0S$3. Se reali,ea,( cand un co-ponent dintr7o sche-( de -iscare este sla". Se e>ecut( o contractie i,o-etric( -a>i-( in punctul Hopti-I al -usculaturii puternice N nor-aleD aceast( -usculatur( se alege din grupul -uschilor care Hintr(I in lantul 1inetic ce e*ectuea,( aceeasi diagonal( Ka"at cu -uschiul #i,at 0de pre*erint( se alege un grup -uscular -are si situat -ai pro>i-al3, ori este acelasi -uschi de pe partea contralateral(D odat( ce aceast( contractie i,o-etric( s7a -a>i-ali,at, se -entine aceast( i,o-etrie ad(ugandu7se contractia i,oton( 0i-potri#a unei re,istente -a>i-ale3 a -usculaturii sla"e 0#i,ate3. 2unctul opti- pentru crearea superi-pulsului #aria,(: in general, pentru -uschii *le>ori, este in ,ona -edie, iar pentru e>tensori in ,ona scurtat(. $n#ersarea agonistic( 0$A3. Se e>ecut( contractii concentrice pe toat( a-plitudinea, apoi progresi# 0ca a-plitudine3 se introduce contractia e>centric(.

Tehnici )N* speci ice


. ?ehnici pentru pro-o#area -o"ilit(tii $nitierea rit-ic( 0$R3 se reali,ea,( atat in ca, de hipertonie cat si in hipotonie. Se reali,ea,( -isc(ri lente, rit-ice, -ai intai pasi#, apoi treptat pasi#o7acti# si acti#, pe intreaga a-plitudine a unei sche-e de -iscare. $n ca,ul in care e>ist( o hipertonie care li-itea,( -iscarea, scopul este o"tinerea rela>(riiD cand e>ist( o hipotonie, $R are ca scop initial -entinerea -e-oriei 1ineste7 ,ice si p(strarea a-plitudinii de -iscare.

Rotatia rit-ic( 0RR3 este utili,at( in situatii de hipertonie cu di*icult(ti de -iscare acti#(. Se reali,ea,( rotatii rit-ice stg7dr 0lateral N -edial3, pasi# sau pasi#o7acti# 0in articulatiile in care se poate NS8 si C; N in care e>ist( -iscare osteo1ine-atic( de rotatie3, in a>ul seg-entului, lent, ti-p de apro>. 0 sec. Miscarea pasi#( de rotatie poate *i i-pri-at( oric(rei articulatii 0chiar dac( aceast( articulatie nu pre,int( -iscare osteo1ine-atic( de rotatie, ci doar -iscare artro1ine-atic( de rotatie 0nu-it( si rotatie conGunct(3 N E>: articulatiile inter*alangiene3. Se poate ad-ite c( -isc(rile de supinatie7pronatie si cele de rotatie a genunchiului 0atunci cand genunchiul este *lectat si gle,na dorsi*lectat(3 sunt -isc(ri de rotatie osteo1ine-atic(3. Miscarea acti#( de rela>are7opunere 0MARA3 se aplic( in ca,urile hipotoniei -usculare ce nu per-ite -iscarea pe o directie. Se e>ecut( ast*el: pe -usculatura sla"(, in ,ona -edie spre scurt(, dar acolo unde e>ist( o *ort( H-areI se e>ecut( o contractie i,o-etric(. Cand se si-te c( aceast( contractie a aGuns -a>i-(, se solicit( pacientului o rela>are "rusc( 0#eri*icat( de c(tre 1inetoterapeut prin inter-ediul contrapri,ei3, dup( care 1inetoterapeutul e>ecut( rapid o -iscare spre ,ona alungit( a -usculaturii respecti#e, aplicand si cate#a intinderi rapide in aceast( ,on( de alungire -uscular( 0cate#a arcuiri3. Fr-ea,( o contractie i,otonic( cu re,istenM( pe toat( a-plitudinea posi"il(. $ndicatii -etodice: Arcuirile se reali,ea,( cu accentuarea 0e*ectuare rapid(3 -isc(rii de *le>ie, pentru declansarea re*le>ului -iotatic. Rela>are 7 opunere 0RA3 0tehnica se -ai nu-este Htine7rela>ea,(I N traducerea denu-irii din engle,( H8old 7 rela>I3. Se utili,ea,( cand a-plitudinea unei -isc(ri este li-itat( de hipertonie -uscular( 0contractur( -iostatic(3D este indicat( si atunci cand durerea este cau,a li-it(rii -isc(rii 0durerea *iind deseori asociat( hipertoniei3. ?ehnica RA are 2 #ariante: 7$. RA antagonist( 7 in care se #a HlucraI 0se #a *ace i,o-etria3 -uschiul hipertonD 7$$. RA agonist( 7 in care se #a HlucraI 0se *ace i,o-etria3 -uschiul care *ace -iscarea li-itat( 0considerat -uschiul agonist3. $n a-"ele #ariante i,o-etria se #a e>ecuta in punctul de li-itare a -isc(riiD dup( -entinerea ti-p de :78 sec. a unei i,o-etrii de intensitate -a>i-( se #a cere pacientului o rela>are lent(. Adat( rela>area *(cut(, se poate repeta i,o-etria de -ai -ulte ori sau pacientul, in -od acti#, #a incerca s( treac( de punctul initial de li-itare a -isc(rii 0contractie i,otonic( a agonistului, *(r( re,istent( din partea 1inetoterapeutului3. 2entru a -a>i-ali,a intensitatea i,o-etriei se cere pacientului Hs( tin(I adic( nu pacientul #a i-pinge cu o *ort( oarecare si 1inetoterapeutul se #a opune, ci 1inetoperapeutul #a i-pinge, 0spre contractia e>centric(, *(r( s( pro#oace ins( acest tip de contractie -uscular(3, desigur, tinand cont de *orta actual( a pacientului. RA N agonist: se *ace i,o-etria -uschiului care *ace -iscarea ce este li-itat( 4

Rela>are 7 contractie 0RC3 se reali,ea,( in ca, de hipertonie -uscular(. Se aplic( nu-ai antagonistului, adic( celui care li-itea,( -iscarea 0#e,i tehnica RA3D este -ai di*icil de aplicat in ca, de durere. /a punctul de li-itare a -isc(rii se reali,ea,( o i,o-etrie pe -uschiul hiperton si conco-itent o i,otonie e>ecutat( lent si pe toat( a-plitudinea de -iscare de rotatie din articulatia respecti#( 0la inceput rotatia se *ace pasi#, apoi pasi#o7acti#, acti# si chiar acti# cu re,istent(D desigur c( in ca,ul articulatiilor ce nu pre,int( -iscare osteo1ine-atic( de rotatie N #e,i tehnica RR N, tehnica RC se #a aplica doar i-pri-and pasi# -iscarea de rotatie3. Sta"ili,are rit-ic( 0SR3 N este utili,at( in li-it(rile de -o"ilitate date de contractura -uscular(, durere sau redoare posti-o"ili,are. Se e>ecut( contractii i,o-etrice pe agonisti si pe antagonisti, in punctul de li-itare a -isc(riiD intre contractia agonistului si cea a antagonistului nu se per-ite rela>area 0cocontractie3. ?ehnica are dou( #ariante ce se e>ecut( in ordine: pri-a este #arianta si-ultan( 0-ai si-plu de e*ectuat de c(tre pacient3 ur-at( de #arianta alternati#(. Co-anda #er"al( 0#ala"il( -ai ales pentru tehnica alternati#(3 este H tine, nu -( l(sa s(7ti -isc...OI. E>e-plu: E>tensia cotului este li-itat( de contractura *le>orilor cotului. ?ehnica si-ultan( %e "a,(- 0c(ut(-3 pe -uschii care sar o articulatie pro>i-al( sau distal( celei a*ectate. Conco-itent cu tensionarea 0prin i,o-etrie3 uneia din p(rtile articulare a cotului, prin co-anda de *le>ie 0sau e>tensie3 a cotului, #o- putea e*ectua tensionarea p(rtii articulare opuse, prin i,o-etri,area -uschilor "iarticulari 0incercarea de a -isca articulatia supraiacent(, adic( u-(rul N in ca,ul *olosirii -uschilor "iceps sau triceps "rahial, ori cea su"iacent(, adic( pu-nul N in ca,ul *olosirii *le>orilor sau e>tensorilor pu-nului3. =arianta alternati#( 2acientul incearc( s( -entin( po,itia cotului in *le>ie la ni#elul de li-itare, iar 1inetoterapeutul i-pinge ante"ratul pacientului, atat spre *le>ia cat si spre e>tensia cotului, alternand rapid 7 din ce in ce -ai repede 7 cele dou( directii3. 2 .?ehnici pentru pro-o#area sta"ilit(tii Contractie i,o-etric( in ,ona scurtat( 0C$S3. Se e>ecut( contractii i,o-etrice repetate, cu pau,( intre repet(ri, la ni#elul de scurtare a -usculaturii. Se e>ecut(, pe rand, pentru -usculatura tuturor directiilor de -iscare articular(. $n #ederea castig(rii cocontractiei in po,itia neinc(rcat(, in ca,ul in care pacientul nu este capa"il s( e>ecute direct tehnica C$S se e>ecut( ur-(toarea succesiune: $/ 7 $/A N C$S. $,o-etrie alternant( 0$,A3 repre,int( e>ecutarea de contractii i,o-etrice scurte, alternati#e, pe agonisti si pe antagonisti, *(r( s( se schi-"e po,itia seg-entului 0articulatiei3 si *(r( pau,( intre contractii. Se reali,ea,( 0pe rand3 in toate punctele arcului de -iscare si pe toate directiile de -iscare articular( 0pe rand3. $n ca,ul in care pacientul nu poate trece direct de la C$S la $PA se #a *ace $/A cu sc(derea

a-plitudinii de -iscare, in asa *el incat i,o-etria de la s*arsitul $/A7ului s( nu se -ai *ac( la cap(tul a-plitudinii de -iscare articular(, ci progresi# s( ne apropie- si s( aGunge- la punctul dorit pentru e*ectuarea $,A. Sta"ili,area rit-ic( 0SR3 este utili,at( si pentru re*acerea sta"ilit(tii 0tehnica utili,at( pentru testarea unei articulatii in ceea ce pri#este sta"ilitatea acesteia3. Se reali,ea,( in toate punctele arcului de -iscare, pe toate directiile de -iscare articular(. ?ehnica este descris( la tehnici pentru re*acerea -o"ilit(tii. Adat( re,ol#at( cocontractia din postura neinc(rcat( 7 se trece la po,itia de inc(rcare 0de spriGinire pe articulatia respecti#(D E>: HpatrupediaI N "un( pentru inc(rcarea articulatiei soldului, u-(rului, cotului, pu-nului3 si se repet( succesiunea tehnicilor 0C$S7SR3. !. ?ehnici pentru pro-o#area -o"ilit(tii controlate <n cadrul acestei etape se ur-(resc ur-(toarele o"iecti#e: . toni*ierea -uscular( pe parcursul -isc(rii disponi"ileD 2. o"isnuirea pacientului cu a-plitudinea *unctional( de -iscareD !. antrenarea pacientului de a7si lua singur #ariate posturi etc. ?ehnicile ;%2 ce se utili,ea,( pentru -o"ilitatea controlat( sunt: $/, $/A, CR, S$, $A. 4 .?ehnici pentru pro-o#area a"ilit(tii 2entru pro-o#area acestei etape, pe lang( tehnicile ;%2 pre,entate anterior, se -ai utili,ea,( dou( tehnici speci*ice. 2rogresia cu re,istent( 02R3 repre,int( opo,itia *(cut( de 1inetoterapeut loco-oriei 0tarare, -ers in patrupedie, pe pal-e si t(lpi, -ers in ortostatis-3D deplasarea dintr7o postur( repre,int( trecerea de la stadiul -o"ilit(tii controlate 0po,itia propriu7,is( este in lant 1inetic inchis3, la stadiul a"ilit(tii prin HdeschidereaI alternati#( a cate unui lant 1inetic 0ridicarea cate unui -e-"ru3 si -iscarea in lant 1inetic deschis 0p(sirea3. Ast*el, de e>., pacientul in ortostatis-, 1inetoterapeutul e*ectuand cu a-"ele -aini pri,e la ni#elul p(rtii anterioare a "a,inului, contrea,( 0re,istent( -a>i-al(3 -isc(rile de a#ansare 0pri,ele se pot *ace si la ni#elul u-erilor, sau pe un u-(r si he-i"a,inul contralateral. Sec#entialitatea nor-al( 0S%3 este o tehnic( ce ur-(reste coordonarea co-ponentelor unei sche-e de -iscare, care are *ort( adec#at( pentru e>ecutare, dar sec#entialitatea nu este corect( 0incoordonare dat( de o ordine gresit( a intr(rii -uschilor in acti#itate N nu de la distal la pro>i-al N sau de grade de contractie -uscular( inadec#ate in raportul agonist7antagonist3. E>e-plu: Actiunea de apucare a unui o"iect din po,itia ase,at cu -ana pe coaps(, o"iectul *iind pe -as(, inaintea pacientului. Kinetoterapeutul *ace pri,e ce se deplasea,( in *unctie de intrarea in actiune a seg-entelorD initial se #or plasa pri,ele pe partea dorsal( a degetelor N pal-ei 0opunand re,istent( -a>i-al( e>tensiei degetelor si pu-nului3 si pe partea latero7dorsal( a trei-ii distale a ante"ratului 0opunand re,istent( -a>i-al( *le>iei

cotului3D #a ur-a opunerea re,istentei la -iscarea de *le>ie a u-(rului, prin -utarea pri,ei de la ni#elul degetelor, la ni#elul p(rtii distale a "ratului, prin apucarea p(rtii anterioare a acestuia. Apoi pri,ele se #or -uta in -od corespun,(tor ur-(toarei sec#ente de -iscare, care tre"uie s( se derule,e tot de la distal la pro>i-al 0*le>ia degete7pu-n, e>tensia cotului si e>tensia cu anteductia u-(rului3.

Conceptul ,obath
6erta si Karel 6o"ath spun c(: Q"a,a trata-entului este inhi"itia -isc(rilor e>agerate si *acilitarea -isc(rilor *i,iologice #oluntareI. ;unda-entarea stiinti*ic( a conceptului 6o"ath: . Creierul este un organ al perceptiei si integr(rii, adic( el preia in*or-atii, sen,atii din -ediu si din propriul corp, prelucrandu7le, reactionand si r(spun,and la ele. Acest -ecanis- la o-, este in*luentat de calit(tile psiho7intelectuale, educationale de -o-ent ale pacientului. 2. Creierul *unctionea,( ca un intreg, o unitate. 2(rtile creierului sunt Qaliniate ierarhicI 0dup( dina-ica de,#olt(rii3. EtaGele superioare 0-ai tar,iu *or-ate3 inhi"( acti#itatea etaGelor in*erioare, deci inhi"itia este o Qactiune acti#(I. !. Creierul este capa"il s( Qin#eteI pe tot parcursul #ietii datorit( plasticit(tii lui. Are posi"ilitatea s( se reorgani,e,e si ast*el s( re*ac( *unctii sen,iti#o7-otorii pierdute. Acesta isi g(seste e>plicatia in posi"ilitatea de *or-are de noi sinapse intre neuronii centrali Qne*olositiI pan( in -o-entul accidentului. 4. Miscarea 0r(spunsul -otor la un sti-ul sen,iti#3, dup( 6o"ath, nu este o contractie i,olat( a unei grupe -usculare, ci este declansarea unei engra-e tipice o-ului 0atingere, prehensiune, -ers, ridicare, aruncare etc3. :. Miscarea unui seg-ent al corpului este in*luentat( de postura si tonusul -uschilor seg-entelor adiacente. ?otodat(, -isc(rile corpului in spatiu depind indisolu"il de po,iMia initial( a acestuia. 2ostura si tonusul -uscular sunt pre-isa unei -isc(ri *uncMionale e>ecutate cu -a>i-( econo-ie energetic(. 5. Fn organis- s(n(tos se poate adapta oric(rei sen,aMii pri-ite din peri*erie. /a o-, e*ectul *ortei gra#itationale asupra controlului postural este de o i-portant( -aGor(. B. Mecanis-ul de control postural nor-al *unctionea,( datorit( re*le>elor spinale, re*le>elor tonice, re*le>elor la"irintice, reactiilor de redresare si reactiilor de echili"ru. 8. 2entru un r(spuns -otor corespun,(tor, pe lang( o cale -otorie *unctional(, *i,iologic( tre"uie s( e>iste si o cale sen,iti#( intact(. 4. Sen,iti#ul si -otricitatea se in*luentea,( reciproc atat de puternic incat se poate #or"i doar de sen,orio-otoric. $n actul de insusire a unei -isc(ri se in#aM( sen,atia ei, si, la declansarea unei -isc(ri acti#7#oluntare, se *ace apel la sen,atiile de *eed7"ac1 pri-ite in ti-pul -isc(rii anterioare.

0. Siste-ul telerecepti# 0#i,ual, auditi#, gustati#, ol*acti#3, actionea,( conco-itent cu proprioceptia ocupand un rol i-portant pentru orientarea in spatiu si recunoasterea propriului corp sau a -ediului inconGur(tor. . $nhi"area sau, dup( 2. @a#is, Qsupri-area inhi"itiei re*le>e, este generatoare de hipertonieI, dar prin utili,area -isc(rilor sau posturilor re*le>7inhi"itorii se supri-( sau reduce reactiile posturale anor-ale si se *acilitea,( in acelasi ti-p -isc(rile acti#e constiente, #oluntare si auto-ate. 2. Fn alt principiu o"ligatoriu de reali,at este schi-"area pattern7urilor 0engra-elor, sche-elor de -iscare3 anor-ale, deoarece este i-posi"il s( se suprapun( o sche-( de -iscare nor-al( peste una anor-al(. !. Misc(rile anor-ale se datorea,( eli"er(rii re*le>elor tonice de su" control ner#os superior. @atorit( le,iunii centrilor ner#osi re*le>ele tonice posturale care sunt integrate de la un ni#el in*erior al S.%.C. de#in eli"erate si supraacti#e. Acest lucru produce postura incoordonat(, incorect(, anor-al(, tonusul -uscular crescut, anor-al si putinele -odalit(ti pri-iti#e de -iscare in postur( si po,itie. 4. Arice -iscare din corpul o-enesc are ca scop o atitudine. Atitudinea este re,ultanta unui raport intre *orta -uscular( a o-ului si *orta gra#itational(. @e la nastere si in tot ti-pul #ietii tre"uie s( ne cre(- si apoi s( ne -entine- d Acest lucru este reali,at prin *acilitarea integr(rii reactiilor superioare de ridicare, redresare si echili"ru, in sec#enta de,#olt(rii lor prin sti-ularea unor -isc(ri de r(spuns spontan si controlat intr7o postur( re*le>7inhi"itorie. :. Redresarea, indreptarea. Antogenetic, reactiile de redresare apar pri-ele. Ast*el copilul -ic nu are nici o atitudine *or-at(, adic( el inc( nu are -iGloace de a lupta contra gra#itatiei. ?reptat apar reactiile de redresare: incepe prin a7si tine capul, in#at( s( se rostogoleasc( etc. 5. Reactiile de echili"rare apar dup( ce o atitudine este o"tinut( si tre"uie -entinut(. Acest lucru se reali,ea,( prin re*le>ele 0-ecanis-ele3 de echili"rare. @eoarece la copilul cu ence*alopatie sechelar( in*antil( aceste -ecanis-e sunt de*icitare, ele tre"uie sti-ulate. Aceasta este etapa a doua a tehnicii 6o"ath, e>ercitii de *or-are, o"tinere si -entinere a echili"rului. $n cadrul trata-entului 6o"ath *oloseste -ingea -are si "alansoarul pentru sti-ulare #esti"ular si propriocepti#(. Conceptul 6o"ath a *ost la inceput aplicat copilului diagnosticat cu ence*alopatie sechelar( in*antil( si apoi de,#oltat pentru trata-entul adultului he-iplegic. 8e-iplegicul tre"uie s( rein#ete: Sen,atia -isc(rilor 0dac( tul"ur(rile propiocepti#e nu sunt *oarte gra#e3, *(r( control #i,ual. Atat in*or-atiile sen,iti#e, cat si cele sen,oriale tre"uie s( *ie tri-ise de c(tre 1inetoterapeut intotdeauna dinspre partea he-iplegic(. Sti-ulii e>terni si interni pentru o actiune -otric(, tre"uie s( *ie cat -ai apropiati calitati# de cei din cadrul actului sen,orio7 -otor *i,iologic. Acti#it(tile -otorii, care dep(sesc stadiul neuro-otor de -o-ent al pacientului 0di*icile, co-plicate3 sau care sunt e>ecutate pe un *ond de o"oseal( -uscular( sau psihic(, #or *i e#itate pentru a nu creste tonusul -uscular patologic pe lantul -uscular al sche-ei -otrice sinergice. $ntreaga acti#itate de recuperare a he-iplegicului are scopul *inal de recastigare a si-etriei corporale. %u-(rul de repetitii in cadrul unei sedinte, !

do,area concret( nu poate *i plani*icat(, deoarece depinde de starea de -o-ent a pacientului. Acti#it(tile -otorii in -aGoritatea ca,urilor 0aproape -ereu3 tre"uie s( *ie cu scop "ine deter-inat 0E>: s( sede-, s( #or"i-, s( -erge- spre toalet(, etc3. Co-en,ile pot *i #er"ale, non#er"ale, gestuale si co-"inate 0#er"al R gestual3 in *unctie de cognitia pacientului 0deter-inat de tipul le,ional3. R(spunsul -otor #oluntar la orice sti-ul 0sen,iti#, sen,orial3 tre"uie asteptat deoarece atat prelucrarea in*or-atiilor, co-en,ilor, cat si r(spunsul -otor sunt pertur"ate in sensul intar,ierii lor. $n*or-atia non#er"al( se adresea,( proprioceptorilor si e>teroceptorilor din regiunea interesat( +n acti#itatea -otric(. Ea are si -enirea s( corecte,e *eed7"ac17ul sensiti# al -isc(rii, *apt care pretinde o corectitudine -a>i-( in*or-ational(. Co-anda #er"al( s( *ie si-pl( si concret(, s( cuprind( doar in*or-atii putine, e>acte, necesare, deoarece a"undenta ei scade calitatea actului -otor 0atentia distri"uti#( a pacientului poate *i si ea a*ectat(3. A"iecti#ul principal al -anage-ent7ului terapeutic, dup( 6o"ath, este de a *acilita acti#itatea -otric( controlat( si a inhi"a si-pto-ele patologice ale he-iplegiei cu- sunt: spasticitatea, reactiile asociate, -isc(rii in -as(. @in p(cate nu se poate #or"i despre o inhi"are total( si ire#oca"il( a sche-elor de -iscare patologice, ele *iind e>presia le,iunilor cere"rale e#idente si sunt i-posi"il de QstersI total. Arice sti-ul de intensitate suprali-inal( poate Qtre,iI un se-n clinic al unei le,iuni de S%C.

Metoda Kabat
8er-an Ka"at a de,#oltat o -etodologie de recuperare neuro-otorie, pornind de la studiile neuro*i,iologice ale -isc(rii, co-porta-entului -otor si +n#(t(rii -otorii. Metoda se nu-este Hde *acilitare neuropropriocepti#(S si se aplic( +n: le,iuni de neuron -otor peri*eric, recuperarea insu*icientei -otorii cere"rale, le,iuni de neuron -otor central. Ea se "a,ea,( pe ur-(toarele o"ser#atii: T e>citatia su"li-inal( necesar( e>ecut(rii unei -isc(ri, poate *i +nt(rit( cu sti-uli din alte surse, care la r)ndul lor intensi*ic( r(spunsul -otorD T *acilitarea -a>i-( se o"tine prin e>ercitiu intens, cu -a>i-u- de e*ort, su" re,istent(D 4

T -aGoritatea -isc(rilor u-ane se *ac +n diagonal( si spiral(, chiar si insertiile -usculare si liga-entare *iind dispuse +n diagonal( si spiral(. Metoda *oloseste sche-e de -iscare glo"al(, plec)nd de la a>io-a: HCreierul ignor( actiunea proprie -uschiului, el recunoaste nu-ai -iscareaI. 2rincipiile -etodei Ka"at sunt ur-(toarele: 7 @e,#oltarea neuro-otorie nor-al( se *ace +n sens cranio7caudal si pro>i-o7distalD 7 @e,#oltarea *etal( este caracteri,at( de r(spunsurile re*le>e sec#entiale la sti-uli e>terocepti#i 0*le>ia g)tului precede e>tensia, adductia u-(rului precede a"ductia, rotatia intern( o precede pe cea e>tern(, apucarea o"iectului precede l(sarea lui, *le>ia plantar( precede dorsi*le>ia, etc3D 7 @e,#oltarea co-porta-entului -otor este legat( de de,#oltarea receptorilor sen,iti#i, #i,uali, auditi#i, etcD 7 <ntregul co-porta-ent -otor este caracteri,at de -isc(ri rit-ice, re#ersi"ile, e>ecutate +n a-plitudini co-plete de *le>ie si e>tensieD 7 @e,#oltarea -otorie i-plic( -iscarea co-"inat( ale -e-"relor "ilateral si-etric, ho-olateral, "ilateral asi-etric, alternati# reciproc, diagonal reciprocD 7 @e,#oltarea -otorie include si in#ersarea rapid( dintre *unctiile antagoniste, cu predo-inanta *le>ei sau e>tensieiD 7 @e,#oltarea -otorie re*lect( si directia -isc(rii: de la #ertical(, la ori,ontal( si apoi la o"lic( sau diagonal(. <n co-porta-ent -otor al adultului, postura si -isc(rile co-"inate de#in auto-ate, pe -(sura de,#olt(rii per*or-antelor -otorii. Ka"at *ace ur-(toarele preci,(ri, considerate esentiale pentru -iscarea #oluntar( co-ple>(: . ;olosirea sche-elor de -iscare +n spiral( si diagonal(. 2. Miscarea acti#( se derulea,( de la distal spre pro>i-al +n ti-p ce sta"ilitatea articular( recunoaste sensul in#ers. !. ;olosirea re,istentei -a>i-ale +n scopul o"tinerii iradierii +n cadrul sche-ei de -iscare sau +n grupele -usculare ale sche-ei heterolaterale. :

4. Ftili,area de tehnici si ele-ente ce *acilitea,( de,#oltarea -isc(rii sau a posturii 0po,iMionare, contact -anual, +ntinderi -usculare, presiuni articulare, re,istenta la -iscare etc3. 2rocedeele de *acilitare *olosite sunt ur-(toarele: 7 re,istenta -a>i-( p)n( la anularea -isc(rii acti#eD 7 +ntinderea, ce poate acti#a un -uschi paretic sau plegic dac( i se opune si o re,istent(D 7 sche-ele glo"ale ale -isc(rii, care sunt de o"icei -ai e*icace +n ceea ce pri#este *acilitarea 0*eno-enul de HiradiereI3D 7 alternarea antagonistilor, ce se "a,ea,( pe *aptul c( dup( pro#ocarea re*le>ului de *le>ie, e>cita"ilitatea re*le>ului de e>tensie este -ai -(rit(. Modalit(tile de alternare ale antagonistilor sunt: in#ersarea lent( 0$/3, in#ersarea lent( cu e*ort static 0$/A3, in#ersare agonistic( 0$A3, sta"ili,area rit-ic( 0SR3, in#ersare lent(7rela>are 0contractie7rela>are7contractie3, in#ersare lent( cu e*ort static si rela>are 0$/A R rela>are3, co-"inarea sta"ili,(rii rit-ice 0SR3 cu in#ersarea lent(7rela>are. 2rin po,itionarea "olna#ului se cauta utili,area in*luentei re*le>ului tonic la"irintic pentru +nt(rirea e*ortului de asistare necesar sau pentru asistarea -isc(rii solicitate. 2e sche-ele 0diagonalele3 Ka"at se lucrea,( tehnici ;%2 pentru o"tinerea unui re,ultat opti- de cresterea *ortei -usculare. Aceste sche-e de *acilitare sunt e*ectuate pasi# doar pentru deter-inarea li-itelor a-plitudinii de -iscare sau pentru +ntelegerea 9aco-odarea pacientului. Sincroni,area nor-al( include contractia -uschilor +n sec#ente, ce decurg din -isc(rile coordonate +n asa *el +nc)t s( *ie reali,ate cursi#, *(r( acros(ri. $nitial se e>ecut( -isc(ri intentionale controlate de la pro>i-al spre distal si se trece apoi la -isc(ri pornind dinspre distal. @ac( sincroni,area nu este reali,at( corect se #or e*ectua sche-e de -iscare *rag-entate, initial distal si apoi pro>i-alD pri-ul si ulti-ul Qti-pI al sche-elor de -iscare +l #a constitui rotatia +n articulatia de unde +ncepe, respecti# se ter-in(, sche-a de -iscare. @ac( co-ponenta distal( este prea sla"( re,istenta se #a opune pro>i-al p)n( se o"tine *ort( de 5

contractie su*icient( +n partea distal( a e>tre-it(tii. @ac( este -ai sla"( co-ponenta pro>i-al( re,istenta se aplic( distal. @ac( si +n ,ona pro>i-al( si distal( *orta de contractie este la *el de sla"( se #or e>ecuta contractii i,o-etrice +n po,itii de scurtare pornind de la distal spre pro>i-al. @up( ce sa o"tinut r(spunsul -uscular +n po,itia de scurtare, se trece la e>ersarea aceluiasi r(spuns +n po,itia de alungire. /ucrul su" re,istent( co-port( un e*ort deose"it din partea 1inetoterapeutului si de aceea la adult -etoda nu poate *i *olosit( dec)t de c(tre 1inetoterapeutii ro"usti. Margaret Knott si @orothU =oss au apro*undat tehnica terapeutic( i-aginat( de Ka"at si au e>tinso la trata-entul unei ga-e -ai largi de a*ectiuni neurologice soldate cu de,ordini de acti#itate -otorie. 2rincipiile de trata-ent sunt: . ?oate *iintele u-ane au potentiale care nu au *ost co-plet de,#oltate . 2. @eprinderile -otorii precoce sunt caracteri,ate prin -isc(ri spontane care oscilea,( +ntre e>tre-a *le>ie si e>tensie. Aceste -isc(ri sunt rit-ice si au un caracter ire#ersi"il. <n trata-ent se #a lucra pe a-"ele directii de -iscare. !. @e,#oltarea deprinderilor -otorii are tendint( la ciclitate asa cu- se poate e#identia prin trecerea de la do-inanta *le>orilor la cea a e>tensorilor. A"iecti#ul este sta"ilirea unei "alante +ntre antagonisti. Mai +nt)i se o"ser#( unde e>ist( un de,echili"ru, apoi se #a *acilita partea sla"(. Echili"rul si controlul postural tre"uie o"tinute +nainte de a +ncepe -isc(rile din aceste posturi. ?rata-entul #a ur-(ri succesiunea: control postural 7 echili"ru 7 -isc(ri din anu-ite posturi. 4. Etapele de,#olt(rii -otorii au o succesiune ordonat(, dar e>ist( suprapunere +ntre ele. Copilul nu +si +ncheie de,#oltarea unei etape +nainte de a trece la ur-(toarea etap( 0o acti#itate -ai a#ansat(3. Misc(rile se e>ecut( acti#, pe diagonal( si +n spiral(, pornind de la po,itia +n care -uschiul de *acilitat este +n +ntindere -a>i-( si aGunge +n po,itia de -a>i-( scurtare. Se au +n #edere toate actiunile B

grupului -uscular #i,at, po,itionarea *(c)ndu7se +n *unctie de actiunea principal( si de actiunile secundare ale acestuia. Ast*el, *iecare -uschi #a a#ea o po,itie proprie de *acilitare. A -iscare oarecare nu este e*ectuat( niciodat( de un singur -uschi, iar de*icitul produs de lipsa acti#it(tii unui -uschi se traduce printr7o sc(dere de *ort( si coordonare a respecti#ei sche-e de -iscare. Muschii care actionea,( pe o anu-it( sche-( sunt legati *unctional si actionea,( +ntr7un lant 1inetic +n cele -ai "une conditii de la po,itia de alungire co-plet( la po,itia de scurtare co-plet(. ;iecare -uschi pri#it su" acest aspect al lantului 1inetic #a putea *i *acilitat de o anu-it( po,itie a -uschilor din lantul respecti#. Aceast( po,itie de *acilitare se o"tine printr7o po,itionare a seg-entelor ce particip( la acea sche-(, po,itionarea +ncep)nd de la pro>i-al spre distal +n ur-(toarea ordine: co-ponentele de *le>ie sau e>tensie, apoi cele de a"ductie sau adductie si +n *inal co-ponentele de rotatie intern( sau e>tern(. Sche-ele de -iscare 0dus7+ntors3 cuprind toate cele 5 directii de -iscare, "ine deter-inate ! c)te !, a#)nd o anu-it( succesiune de intrare +n actiune, +n care c)te una este do-inant( la un -o-ent dat. Sche-a de -iscare se #a initia si +ncheia cu o -iscare de rotatie 0desuru"area9+nsuru"area3. ;iecare sche-( se "a,ea,( pe Ho co-ponent( -uscular( principal(I, *or-at( dintr7un nu-(r de -uschi +nruditi prin alinia-entul lor *at( de schelet si care reali,ea,( +n principal -isc(rile cuprinse +n acea sche-(. E>ist( si o Hco-ponent( -uscular( secundar(I, repre,entat( de -uschi care +si e>ercit( actiunile pe dou( sche-e 0un *el de H+nc(lecareI de actiuni3 +n cadrul sec#entelor co-une ale acestora. Regulile pentru crearea diagonalelor speci*ice pentru *acilitarea unui anu-e -uschi sunt: T la MS *le>ia este asociat( rotatiei e>terne, +n ti-p ce rotatia intern( se asocia,( e>tensieiD T la M$ *le>ia si e>tensia se asocia,( *ie rotatiei interne, *ie rotatiei e>terne, dar adductia se asocia,( nu-ai rotatiei e>terne, +n ti-p ce a"ductia este legat( de rotatia intern(D T pi#otii distali 0pu-n si gle,n(3 se alinia,( pi#otilor pro>i-ali 0u-(r si sold3 ast*el: T la MS: 7 supinatia si a"ductia se asocia,( *le>iei si rotatiei e>terne 7 pronatia si adductia se asocia,( e>tensiei si rotatiei interne 8

7 *le>ia pu-nului este legat( de adductia u-(rului 7 e>tensia pu-nului este legat( de a"ductia u-(rului T la M$: 7 e>tensia gle,nei este legat de e>tensia soldului 7 *le>ia gle,nei este legat de *le>ia soldului 7 in#ersia piciorului se asocia,( adductiei si rotatiei e>terne a soldului, iar e#ersia piciorului este cuplat( cu a"ductia si rotatia intern( a soldului T pi#otii digitali se alinia,( pi#otilor pro>i-ali si distali, indi*erent ce se +nt)-pl( cu pi#oMii inter-ediari. T la MS: 7 *le>ia cu adductia degetelor se asocia,( *le>iei pu-nului si adductiei u-(rului 7 e>tensia cu a"ductia degetelor se asocia,( e>tensiei pu-nului si a"ductiei u-(rului 7 de#iatia radial( a degetelor aco-pania,( de#iatia radial( a pu-nului, supinatia si *le>ia cu rotatia e>tern( a u-(rului 7 de#iatia cu"ital( a degetelor se asocia,( cu aceeasi de#iatie a pu-nului, cu pronatia si e>tensia cu rotatie intern( a u-(rului 2olicele intr( de ase-enea +n sche-ele de -iscare, retin)nd c(: 7 adductia policelui se #a asocia +ntotdeauna cu *le>ia si rotatia e>tern( a u-(rului 7 a"ductia policelui se #a asocia +ntotdeauna cu e>tensia si rotatia intern( a u-(rului T la M$: 7 *le>ia cu adductia degetelor se asocia,( cu *le>ia plantar( si e>tensia soldului 7 e>tensia cu a"ductia degetelor se co-"in( cu e>tensia piciorului si *le>ia soldului.

Traumatism -ertebro Medular.


Traumatismele &ertebro.medulare (T-M+ 7 le,iunea ele-entelor neurale +n canalul -edular care are ca re,ultat +n *unctie de ni#elul le,ional tetraplegia sau paraplegia. ?rau-atis-: co-plet 0*unctia -otorie sau sen,iti#( este a"sent( la cel -ai de Gos seg-ent sacral 0S47S:33D inco-plet 0conser#are a *unctiilor sen,iti#e si9sau -otori su" ni#elul neurologic inclu,)nd si seg-entul sacral cel -ai de Gos 0S47S:33. ?rau-atis-ele inco-plete dau ur-(toarele sindroa-e: -edular centralD 6roKn7SeVuard 0he-isecMiune3D -edular anteriorD -edular posteriorD de Qcoad( de calI si Qcon -edularI Tetrapareza sau parapareza N utili,area acestor ter-eni nu este +ncuraGat(, ei descriu +n -od

i-precis le,iuni inco-plete. <n locul acestora, scara AS$A7;ren1el 0scara de deteriorare AS$A3 *urni,ea,( o a"ordare -ult -ai precis( +n ceea ce pri#este gradul de deteriorare9a*ectare -edular(. Nivelul neurologic se re*er( la seg-entul cel -ai caudal al -(du#ei spin(rii cu *unctie nor-al( sen,iti#( si -otorie pe a-"ele p(rti ale corpului. @e *apt, seg-entele la care se descoper( adesea *unctie nor-al( di*er( dup( partea corpului 0st)nga7dreapta3 si dup( relatia sen,iti#9-otor. Ast*el pentru identi*icarea ni#elului neurologic a#e- 4 Qni#eleI de apreciat: @7-otor, @7sen,iti#, S7-otor, S7sen,iti#. Nivelul motor - se sta"ileste prin testarea a ,ece Q-uschi cheieI de *iecare parte a corpului, dreapta7st)nga, : pentru MS si : pentru M$. E#aluarea ni#elului -otor generea,( dou( grade -otorii 0pe "a,a scarei 07:3 per pereche de Q-uschi cheieI de pe partea dreapta7st)nga a corpului. Scorul -otor repre,int( un -iGloc nu-eric de apreciere a trans*or-(rilor *unctiei -otorii +n ur-a trata-entului 1inetic aplicat. 2e scurt, ni#elul -otor N este Q-uschiul cheieI cel -ai de Gos g(sit cu *ort( ! 0deoarece a r(-as iner#at doar de o r(d(cin(3, cu conditia ca cel de deasupra s( ai"( *orta nor-al( 047:3, iar cel de dedesu"t s( ai"( o *ort( 072. Nivelul senzitiv - se re*er( la seg-entul cel -ai caudal al -(du#ei spin(rii cu *unctie sen,iti#( nor-al( pe a-"ele p(rti ale corpului. E#aluarea ni#elului sen,iti# presupune testarea punctelor cheie la ni#elul *iec(rui der-ato- din cele 28, at)t de pe partea dreapt( c)t si cea st)ng( a corpului. /a *iecare dintre aceste puncte cheie se e#aluea,( dou( aspecte ale sensi"ilit(tii: sensi"ilitatea dureroas( si sensi"ilitatea tactil(. Deficitele functionale sunt legate de ni#elul le,iunii: 7 la C4 7 tetraplegic 7 respiratia este i-posi"il( deoarece -uschiul dia*rag- este iner#at partial. 2acientul are ne#oie de c(rucior electric ce s( ai"( dispo,iti#e adaptate la co-puter pentru respiratie. 7 la C: N tetraplegic 7 dar +si poate *olosi partial rotatorii e>terni ai u-(rului, deltoidul si "icepsul. 7 la C5 7 +si poate *olosi partial MS, cu instru-ente adaptati#e put)nd s( se hr(neasc( singur si s( reali,e,e unele A@/7uri. 7 la CB 7 +si poate *olosi *le>orii pu-nului, e>tensorii degetelor, tricepsul. 2oate s( *ac( trans*er din pat +n scaun cu rotile si se poate ridica din decu"it +n ase,at. 7 la C87? 7 se poate deplasa independent cu c(ruciorul. 7 la ?47?5 necesit( orte,( tip KA;A 0pentru genunchi, gle,n(, picior3 si centur( pel#ian(. 7 la ?47? 2 7 necesit( orte,( KA;A, c)rGe, cadru. 7 la /27/4 deplasarea se *ace cu cadru. 7 la /47/: deplasarea se *ace cu orte,( A;A 0gle,n(, picior3, c)rGe, "aston. ?=M e#oluea,( +n ! *a,e:

20

. durea,( de la 7! s(pt(-)ni la 27! luni de la de"utul trau-atis-ului. ;a,( de soc spinal se -ani*est( prin para sau tetraplegie *lasc(, aneste,ie total( su"le,ionar(, are*le>ie, 6a"ins1i po,iti#, retentie de urin( si *ecale, re*le>e cutanate a"do-inale a"olite, tul"ur(ri tro*ice. 2. *a,a de reaparitie a re*le>elor osteotendinoase +nso tite de clonus, re*le>ul de tripl( *le>ie, se-ne de re#enire a *ortei -usculare, 6a"ins1i po,iti#, reapar re*le>ele #e,icale si rectale. @urea,( c)ti#a ani. !. *a,a ter-inal( c)nd orice acti#itate re*le>( dispare, se instalea,( atro*ii -usculare, tul"ur(ri tro*ice -aGore, case>ie 0pacientul se opreste +n e#olutie, apoi -oare3. Obiective, mijloace si metode de recuperare kinetic(: . Mentinerea si9sau cresterea -o"ilit(tii articulare si pre#enirea de*or-(rilorD 2. Cresterea *ortei -uschilor total sau partial iner#atiD !. Cresterea re,istentei *i,ice a organis-ului prin acti#it(ti *unctionaleD 4. A"tinerea unui grad de -a>i-( independent(D :. E>plorarea potentialului #ocational si a preocup(rilor legate de petrecerea ti-pului li"er +n #ederea reinsertiei socialeD 5. AGustarea psihosocial( +n raport cu di,a"ilitateaD acordarea de asistent( psihoterapeutic( de specialitateD B. Asigurarea accesi"ilit(tii locuintei pacientului prin rea-enaGareD 8. $nstruirea pacientului +n leg(tur( cu -iGloacele de co-unicare prin care poate o" tine asistent( -edical( si social( dac( este ca,ul. 2rincipii de trata-ent 1inetic n faza acut(: . postur(ri, -o"ili,(ri si +-"un(t(tirea respiratiei. 2re#enirea de*or-(rilor se #or *ace -o"ili,(ri pasi#e de ! ori pe ,i c)te :720 -in., -o"ili,(ri acti#e, orte,are, posturareD 2. e>ercitii de respiratie dia*rag-atic(, toni*ierea dia*rag-ului prin contact -anual cu re,isten t( +n regiunea epigastrului sau cu greutate pe a"do-en, +ntinderea -uschilor pectorali, se poart( un corset a"do-inal pentru a -entine presiunea intratoracic(D !. la pacientul tetraplegic nu se *ac -o"ili,(ri ale capului si g)tului. Se *ac e>ercitii de *ort( selecti#e pentru MS "ilateral, si-etric, la tetraplegic se #a insista pe deltoidul anterior, e>tensorii u-(rului, "iceps, triceps, la paraplegici se insist( pe -uschii co"or)tori ai u-(rului, dorsal -are si tricepsD 4. acti#it(ti ocupationale. n faza subacut(: .se continu( e> din *a,a acut(D 2. se *ac rostogoliri din @@ si @=, dac( de*icitul -otor este asi-etric se initia,( -iscarea c(tre partea -ai sla"(, se *ac diagonalele Ka"at pentru MS, ;%2 0$/, $/A3D !. se c)stig( controlul posturilor 0postura p(pusii Goase, postura p(pusii +nalte, postura ase,at, st)nd pe genunchi, etc.3, progresul se *ace de la posturi cu "a,( de sustinere -are la cele cu "a,( c)t -ai -ic(, cresc)nd constiinta unui nou centru de greutate, antrenarea pentru reali,area trans*erurilor si a-"ulatiei 0dependenta sau independenta +n reali,area acestora depind de ni#elul le,ional3. ?rans*erul se +ncepe dup( ce pacientul are echili"ru +n se,)nd. ?ehnica cea -ai utili,at( este cea prin alunecare cu sau

*(r( plac( de trans*er. @eplasarea este posi"il( la pacientii parali,ati care au o -usculatur( a"do-inal( si para#erte"ral( cu o *ort( "un(, au le,iune -edular( inco-plet( si au o *ort( re,idual( +n *le>orii soldului si c#adriceps. Sunt e>clusi cei cu le,iuni +nalte ?27?8. Alti *actori care pot in*luenta negati# a-"ulatia: spasticitate ridicat(, durerea, escare a"senta sensi"ilit(tii propriocenti#e, redorile articulare. 2acientul cu le,iuni toracice Goase ?47? 2 necesit( orte,e KA;A si c)rGe sau cadru pentru deplasare. /a cei cu le,iune ?27?8 dac( totusi se doreste ca pacientul s( se deplase,e se *ace cu orte,e KA;A si centur( pel#in(. /a cei cu le,iune de la /! +n Gos se prescriu orte,e A;A si c)rGe sau "aston. 2acientul #a *i +n#(tat s(7si -onte,e orte,ele, cu- s( se ridice si s( se ase,e cu orte,ele -ontate *olosind c)rGe sau "aston, cu- s( se deplase,e. @ac( *orta de sustinere este "un( si poate s( preia din greutatea corpului la ni#elul MS pacientul se poate deplasa singur cu supra#eghere. /ocuinta pacientului paraplegic tre"uie e#aluat( si *(cute -odi*ic(ri necesare tin)nd cont de de*icitul *unctional.

Agenda *racticantului.

@ata !0. 0.20 !

%u-ele 2renu-ele =ictor %istor

@iagno,a @istro*ie -usculara a centurilor .

Acti#itatile E*ectuate E>ercitii la "atuta 2.E>ercitii la "alansor !.Frcarea7co"orirea scarilor de gi-nastica 4.Ed*g pentru -e-"rele in*erioare :.2edalare la "icicleta ergo-etrica

$ndicatii Metodice E>ercitii la "atuta 2.E>ercitii la "alansor !.Frcarea7 co"orirea scarilor de gi-nastica 4.Ed*g pentru -e-"rele 22

in*erioare :.2edalare la "icicleta ergo-etrica Sergheii Mohrouso# ?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. ?=M 2araplegie .Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare. 2. Mers cu aGutorul cadrului -o"il. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD =ictor %istor @istro*ie -uscular a centurilor. .Frcarea si co"orirea scarilor de gi-nastica. 2.Antrenarea -ersului 7-ersD .Spatele drept,pri#irea inainteD

0 . !

.20

/o,inschi =italie

2.Corpul drept,calca- pe 7-ers cu o"stacoleD toata talpa 7-ers cu #ariatia #ite,ei si picioruluiD distanteiD !.Spatele 7-ers cu ridicarea drept,-entinegenunchilorD echili"rulD 7-ers incrucisat 4.2edalarea !.E>ercitii la tra-"ulina 7"alansari stinga9dreapta,inainte9inapoi Adihna intre e>ercitii. 4.2edalarea la "icicleta ergo-etrica 02. ! .20 =ictor %istor @istro*ie -usculara a centurilor. .Woc cu "alonulD 2.Antrenarea -ersului pe hol co-"inat cu: 7con#or"ireaD .Concentrare -a>i-aD 2.=ite,a -icaD Adihna intre 2! ti-p de 0 -inuteD

7rostogolirea -ingiiD 7"alonul in aerD 7-ers cu spatle inainteD 7-ers cu intoarcere la 80 gr. !.E>ercitii de echili"ru la tra-"ulina Sergheii Mohrouso# ?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare.

e>ercitii

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

Rada Radianu

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2.$nstalarea pe #erticali,ator.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2. ;i>are la


ni#elul picioarelor 0cu talpa pe un suport3, genunchilor &i a pieptuluiD gradul de #erticali,are #a cre&te progresi# .

02. !

.20

Rada Radianu

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2.$nstalarea pe #erticali,ator.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2. ;i>are la


ni#elul picioarelor 0cu talpa pe un suport3, genunchilor &i a pieptuluiD gradul de #erticali,are #a cre&te progresi# .

24

=ictor %istor

@istro*ie -usculara a centurilor.

E>ercitii la "atuta 2.E>ercitii la "alansor !.Frcarea7co"orirea scarilor de gi-nastica 4.Ed*g pentru -e-"rele in*erioare :.2edalare la "icicleta ergo-etrica

E>ercitii la "atuta 2.E>ercitii la "alansor !.Frcarea7 co"orirea scarilor de gi-nastica 4.Ed*g pentru -e-"rele in*erioare :.2edalare la "icicleta ergo-etrica

Cara"at 2a#el

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare. 2. Mers cu aGutorul cadrului -o"il.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

0!. !

.20

=ictor %istor

@istro*ie -usculara a centurilor.

.Woc cu "alonulD 2.Antrenarea -ersului pe hol co-"inat cu: 7con#or"ireaD 7rostogolirea -ingiiD 7"alonul in aerD 7-ers cu spatle inainteD 7-ers cu intoarcere la 80 gr. !.E>ercitii de echili"ru la tra-"ulina

.Concentrare -a>i-aD 2.=ite,a -icaD Adihna intre e>ercitii

2:

Rada Radianu

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2. Mers cu orte,e si cadru -o"il . !.$nstalarea la #erticali,ator #entral.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

04. !

.20

Sergheii Mohrouso#

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2.Mers cu aGutorul "astoanelor .

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

=ictor %istor

@istro*ie -usculara a centurilor.

.Woc cu "alonulD 2.Antrenarea -ersului pe hol co-"inat cu: 7con#or"ireaD 7rostogolirea -ingiiD 7"alonul in aerD 7-ers cu spatle inainteD 7-ers cu intoarcere la 80 gr. !.E>ercitii de echili"ru la tra-"ulina

.Concentrare -a>i-aD 2.=ite,a -icaD Adihna intre e>ercitii

Rada Radianu

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 25

!.02.20 !

=ictor %istor

@istro*ie -usculara a centurilor.

.Woc cu "alonu cu i-plicarea -e-"rului sanatos. 2.=arietati de -ers pe hol: 7-ers incrucisatD 7-ers lateralD 7-ers in gallopD 7cu ridicarea genunchilorD !.E>ercitii de echili"ru la tra-"ulina 4.2edalarea "icicleteai ergo-etrice

.Atentie totalaD 2.Corpul dreptD !.2edalarea ti-p de : -in. Adihna intre e>ercitii

4.02.20 !

Rada Radianu

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2. Mers cu orte,e si cadru -o"il . !.$nstalarea la #erticali,ator dorsal.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

Cara"at 2a#el

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare. 2.2osturare la #erticali,ator. !.Woc cu i-plicarea "alonului.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2. ;i>are la


ni#elul picioarelor 0cu talpa pe un suport3,

0B. !

.20

Cara"at 2a#el

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare. 2.2osturare la #erticali,ator #entral si e*ectuarea geno*le>iunilor. !. Mers cu orte,e si cadru -o"il .

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2. ;i>are la


ni#elul picioarelor 0cu talpa pe un

2B

suport3, !, Corpul

drept,calca- pe toata talpa picioruluiD Sergheii Mohrouso# ?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2. Mers cu aGutorul "astoanelor. !.E>ercitiide streaching. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

08. !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.2osturarea la #erticali,ator

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.=erticali,area se e*ectuea,a treptat.

04. !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.2osturarea la #erticali,ator. !.Woc cu "alonul.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.=erticali,area se e*ectuea,a treptat. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

Chirilo# @enis

?=M 2araplegie

. Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare .

28

0. !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.E>ercitii de inclinare 0inainte , inapoi , dreapta, stinga3din po,itia ase,at. !.E>ercitii de trans*er din pat in carucior si in#ers.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Spatele drept se -entine echili"ru. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Concentrare -a>i-a. !.2au,e de odihna. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.2edalarea in decursul a : -in.

Chirilo# @enis

?=M 2araplegie

. Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.2osturarea la #erticali,ator !.Woc cu "alonul. 4.E>ercitii cu gantere.

. !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.2edalarea la "icicleta ergo-etrica.

:. !

.20

Chirilo# @enis

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare.

.?oate directiile in li-ita 24

2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.Mers la paralele cu aGutorul orte,elor.

posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.Concentrare -a>i-a. 4.2au,e de odihna.

Sergheii Mohrouso#

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2. Mers cu aGutorul "astoanelor. !.E>ercitii de streaching.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

$on 8odinitu

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.2edalarea la "icicleta ergo-etrica.

.?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.2edalarea in decursul a : -in.

5. !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.Mers la paralele cu aGutorul orte,elor.

.?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele !0

in*erioare si "a,inul. !.Concentrare -a>i-a. 4.2au,e de odihna. Ale>eii Carai-an ?CC 8e-ipare, se#er pe stinga Sergheii Mohrouso# .Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare si superioare. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2. Mers cu aGutorul "astoanelor. !.E>ercitii de streaching.

B. !

.20

Ale>eii Carai-an

?CC 8e-ipare, se#er pe stinga

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare si superioare.

.?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.2edalarea in decursul a : -in. !

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.2edalarea la "icicleta ergo-etrica.

8. !

.20

Sergheii Mohrouso#

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2.E>ercitii de streaching. !. Mers cu aGutorul "astoanelor.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

Chirilo# @enis

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.Mers la paralele cu aGutorul orte,elor.

.?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.Concentrare -a>i-a. 4.2au,e de odihna.

Ale>eii Carai-an

?CC 8e-ipare, se#er pe stinga

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare si superioare.

.?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului i se asigura -e-"rele in*erioare si "a,inul. !.2edalarea in decursul a : !2

2 . !

.20

Sula =ictor

?=M 2araplegie

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.Ridicarea din po,itia ase,at *olosind ca support paralele. !.2edalarea la "icicleta ergo-etrica. 4.Mers cu aGutorul cadrului -o"il.

-in. Carai-an Ale>eii ?CC 8e-ipare, se#er pe stinga .Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare si superioare. 2.2osturarea pe #erticali,ator. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.=erticali,area se reali,ea,a treptat. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.=erticali,area se reali,ea,a treptat. !.Se -entine po,itia ase,at in scaunul cu rotile in decursul a !0 -in. Sula =ictor ?=M 2araplegie .Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare. 2.E>ercitii de echili"ru pe *itness "all intre paralele !.2edalarea la "icicleta ergo-etrica. 4.Mers cu aGutorul cadrului -o"il. 2!. ! .20 Carai-an Ale>eii ?CC 8e-ipare, se#er pe stinga .Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.E>ercitii de inclinare 0inainte , inapoi , dreapta, stinga3din po,itia ase,at. .?oate directiile in li-ita posi"ilitatilor. 2.2acientului este asigurat. !.2edalarea in decursul a : -in. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Spatele drept se -entine echili"ru. .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD 2.Corpul !!

22. !

.20

Carai-an Ale>eii

?CC 8e-ipare, se#er pe stinga

.Mo"ili,ari passi#e la -e-"rele in*erioare si superioare. 2.2osturarea pe #erticali,ator. !.2osturarea in scaunul cu rotile.

Sergheii Mohrouso#

?=M .Mo"ili,ari pasi#e la ?etraplegie -e-"rele in*erioare si superioare. 2.E>ercitii de streaching. !. Mers cu aGutorul

"astoanelor.

drept,calca- pe toata talpa picioruluiD !.Spatele drept,-entineechili"rulD

Aleg 2lesca

?CC

.Mo"ili,ari pasi#e la 8e-ipare, -e-"rele in*erioare si -oderat pe superioare. dreapta .

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

24. !

.20

Ale>eii Carai-an

?CC 8e-ipare, se#er pe stinga

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.E>ercitii de inclinare 0inainte , inapoi , dreapta, stinga3din po,itia ase,at.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

2.Spatele drept se -entine !.E>ercitii cu o"iecte , luarea acestora depe -asa si echili"ru. punerea lor pe un scaun. !. Se e>ecuta din po,itia ase,at pacientu este asigurat in per-anenta. Aleg 2lesca ?CC .Mo"ili,ari pasi#e la 8e-ipare, -e-"rele in*erioare si -oderat pe superioare. dreapta . .?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

2:. !

.20

Ale>eii Carai-an

?CC 8e-ipare, se#er stinga

.Mo"ili,ari pasi#e la -e-"rele in*erioare . 2.E>ercitii de inclinare 0inainte , inapoi , dreapta, stinga3din po,itia ase,at.

.?oate directiile, in li-ita posi"ilitatilorD

2.Spatele drept se -entine !.E>ercitii cu o"iecte , luarea acestora depe -asa si echili"ru. punerea lor pe un scaun. !. Se e>ecuta din po,itia !4

ase,at pacientu este asigurat in per-anenta.D

*rogram kinetic 6oieru Andreii


@iagnostic clinic: @istro*ie -uscular a centurilor. A"iecti#ele 1inetoterapiei: 72re#enirea de*or-arilor si a atitudinilor #icioase cau,ate -odi*icarile tonusului -uscularD 72ro-o#area unor sche-e co-ple>e de -iscareD 7Reeducare echili"rului in ortostatis-D 7Crestera re,istentei la e**ortD Scopuri: 7Mers pe teren accidentatD 7Frcarea7co"orirea scarilorD

!:

%r

2o,itia $nitiala @ecu"it dorsal, -iinile in lacat

@escrierea E>ercitiului 6ratele sus 22.$. ! 6ratele la #ir*ul capului 4 2.$.

@o,are 4 repetari

$ndicatii Metodice @e,doieco-plet "ratele 2?e-pou lent

@ecu"it dorsal, -iinile in lacat @ecu"it dorsal, picioarele pe -ingea de *itness @ecu"it dorsal, picioarul sting pe -ingea de *itness @ecu"it dorsal, piciorul sting *lectat Se,ind pe pat

Rotatia "ratelor dreapta7stinga

4 repetari pt directie 5 repetari

E*ectua- rotatie pe toata a-plitudinea Aduce- -ingea su" *und =ir*ul piciorului este orientat in sus Rotatie deplina 2$n li-itele durerii

;le>ia picioarelor din genunchi si co>o*e-ural 22.$. A"ducerea7adducerea piciorului

5 repetari

Rotatia interna si e>terna din co>o*e-ural a piciorului sting ?rans*eruri pe pat dreapta7stinga

578 repetari

4 ori

AranGapicioarele paralele 2 Cu "ratul sanatos ne i-pinge

Stind intre paralele

Mers printre o"stacole

:7B -in

%u atingeo"stacolele 2 Spatele drept, pri#irea inainte

8 4

Se,ind pe scaun Stind pe "atuta

2au,a Schi-"area centrului de greutate de pe un picior pe altul Ridica- genunchiul drept 2 2.$. !Ridica- genunnchiul sting 4 2.$.

72 -in !7: -in E*ectua-iscarea in te-pou lent Cind ridicagenunchiul e>tinde- #ir*ul piciorului in Gos

Stind pe "atuta

!7: -in

Se,ind pe scaun 2 Stind pe "atuta

2au,a Ridica- pe #ir*uri 2E>tinde- pe calciie

72 -in !7: -in pri#irea inainte

!5

! 4 :

Stind linga scara de gi-nastica Se,ind pe scaun Stind cu "astonul in -iini Stind cu "astonul la spate Se,ind pe scaun Stind Se,ind pe scaun la "icicleta

Frcarea7co"orirea scarilor de gi-nastica 2au,a Mers pe linie dreapta cu "astonul in -ina Mers cu spatele inainte 2au,a Mers cu pasi alaturati 0dreaota stinga3 2edalare

475 -in 72 -in 00 -

2asi- alternati#e pe scari

Spatele drept 2 =ir*ul picioarelor orientat inainte

5 B 8 4

00 72 -in 009 000-in

Ridica- picioarele din genunchi

?e-pou -oderat

/o,inschii =italie

!B

@iagnostic clinic:?=M.2araplegie . A"iecti#ele 1inetoterapiei: 7Corectarea posturii si alinia-entului corpului. 7 @o"indirea gradului de independenta *unctionalaD 7Re*acerea -o"ilitatii acti#e,*ortei si coordonarii pe partea a*ectata. Scopuri: 7?rans*erul in ase,at din decu"it dorsalD 7@in ase,at i-"racarea7de,"racarea trenului superior. 7@eplasarea cu caruciorul

%r

2o,itia $nitiala @ecu"it dorsal

@escrierea E>ercitiului Mo"ili,ari pasi#e cu -e-"rele in*erioare.

@o,are 475 repatari pt *iecare directie

$ndicatii Metodice e*ectua-iscarea pe toata a-plitudinea de -iscare 2 Mo"ili,a- doar o articulatie, celelalte sunt "locate

@ecu"it dorsal, -iinile in lacat

6ratele sus 22.$. ! 6ratele la #ir*ul capului 4 2.$.

4 repetari

@e,doieco-plet "ratele 2?e-pou lent

!8

@ecu"it dorsal, -iinile in lacat @ecu"it dorsal, -e-"rului in*erior drept pe -ingea de *itness @ecu"it dorsal, -e-"rului in*erior drept pe -ingea de *itness @ecu"it dorsal, -e-"rului in*erior drept *lectat Se,ind pe pat

Rotatia "ratelor dreapta7stinga

4 repetari pt directie 5 repetari

E*ectua- rotatie pe toata a-plitudinea Aduce- -ingea su" *und

;le>ia -e-"rului in*erior drept din genunchi si co>o*e-ural 22.$. A"ducerea7adducerea -e-"rului in*erior drept

5 repetari

=ir*ul piciorului este orientat in sus

Rotatia interna si e>terna din co>o*e-ural a -e-"rului in*erior drept. Se e*ctuea,a inclinari inainte Ninapoi @reapta7stinga

578 repetari

Rotatie deplina 2$n li-itele durerii

4 ori

AranGapicioarele paralele AranGapicioarele paralele

Se,ind pe pat

?rans*eruri pe pat dreapta7stinga

4 ori

4 0

Se,ind pe scaun Stind

2au,a Schi-"area centrului de greutate de pe un picior pe altul

72 -in 72-in E*ectua-iscarea in te-pou lent. 2.2acientu e asigurat de catre 1inetoterapeut.

Stind

Mers cu cadrul -o"il

009 00-

.2acientul e asigurat de 1inetoterapeut. ?e-pou -oderat

Se,ind pe scaun la "icicleta

2edalare

0 -in

Ale>eii Carai-an
!4

@iagnostic clinic:?CC he-ipare,a se#era stinga cu accent in "rat . A"iecti#ele 1inetoterapiei: 7Cresterea -o"ilitatii articulareD 7Antrenarea atentiei,coordonariiD 7Corectarea posturii si alinia-entului corpuluiD 7Cresterea *orteii -usculare. Scopuri: 7Ali-entatia din po,itia ase,at. 7$giena personala. 7Mers cu asistenta.

%r

2o,itia $nitiala @ecu"it dorsal

@escrierea E>ercitiului Mo"ili,ari pase#e cu -e-"rele superioare.

@o,are

$ndicatii Metodice

475 repatari pt E*ectua*iecare directie -iscarea pe toata a-plitudinea de -iscare 2 Mo"ili,a- doar o articulatie, celelalte sunt "locate

@ecu"it dorsal

Mo"ili,ari pase#e cu -e-"rele in*erioare.

475 repatari pt E*ectua*iecare directie -iscarea pe toata a-plitudinea de -iscare 2 Mo"ili,a- doar 40

o articulatie, celelalte sunt "locate ! 4 Se,ind Se,ind pe pat 2osturarea in scaunul cu rotile. Se e*ctuea,a inclinari inainte N inapoi @reapta7stinga : Se,ind pe pat ?rans*erul o"iectelor de pe o -asa pe sacaun sau podea si in#ers. 2au,a Schi-"area centrului de greutate de pe un picior pe altul 4 ori AranGapicioarele paralele !0 -in 4 ori AranGapicioarele paralele

Se,ind pe scaun Stind

72 -in 72-in E*ectua-iscarea in te-pou lent. 2.2acientu e asigurat de catre 1inetoterapeut.

2 ! 20

Se,ind pe scaun Stind Se,ind pe scaun la "icicleta

2au,a Mers cu cadrul -o"il 2edalare

72 -in 009 00:720 -in .2acientul este asigurat. ?e-pou -oderat

Conclu!ie
4

2e parcursul practicii a- aGuns la conclu,ia c( 1inetoterapia de recuperare repre,int( sec'iunea cea -ai i-portant( +n progra-ul de recuperare -edical( &i ur-(re&te prin inter-ediul unor progra-e de e>erci'ii *i,ice: re*acerea *unc'iilor di-inuate, cre&terea ni#elului *unc'ional, reali,area unor -ecanis-e co-pensatorii +n situa'ii de readaptare *unc'ional( 0+n ca,ul +n care, de e>e-plu, un anu-it -u&chi este a*ectat ire#ersi"il, se +ncearc( toni*ierea altor -u&chi, care +i preiau par'ial *unc'iile +n scopul reali,(rii -i&c(rii +n li-ite accepta"ile3. Recuperarea neurologica tre"uie e*ectuata de catre o echipa -ultidisciplinara speciali,ata intr7un ase-enea do-eniu 0-edic neurolog, 1inetoterapeut, terapeut ocupational, logoped, ortoped, asistent social, etc3. $n a*ectiunile neurologice, i-portanta recuperarii este enor-a atat din punctul de #edere al "ene*iciilor aduse direct pacientilor, cat si din punctul de #edere adus societatii, "olna#ul putandu7si relua acti#itatile ,ilnice 0A@/37 autointretinerea sau chiar acti#itatea producti#a. Recuperarea constituie un punct cheie care contri"uie la i-"unatatirea se-ni*icati# -ai rapida si -ai co-pleta a *unctiilor ner#oase pierdute sau a*ectate si i-plicit la cresterea calitatii #ietii acestor persoane. Recuperarea tre"uie a"ordata di*erit in *unctie de tipul "olii cau,atoare de de*icit. 2rocesul de recuperare se concentrea,a in principal pe -anage-entul disa"ilitatii si di-inuarea handicapului si -ai putin pe sta"ilirea diagnosticului. $n acelasi ti-p insa, diagnosticul repre,inta pri-a #eriga a acestui proces, in *unctie de diagnostic sta"ilindu7se atat strategia de recuperare cat si e#entualele li-itari in procesul de rea"ilitare. Multe dintre "olile neurologice se caracteri,ea,a prin agra#area lenta a si-pto-atologiei caracteristice. 2rocedurile recuperatorii in acest ca, au ca scop -entinerea unui grad de autono-ie si intar,ierea co-plicatiilor cu risc #ital.Co-"inarea terapiei neurologice speci*ice cu procedurile recuperatorii a-eliorea,a de*icitele, e#ita co-plicatiile, gra"este atingerea unor para-etri *unctionali pertur"ati, asigurand un anu-it grad de autono-ie. 2rogra-ele 1inetice tre"uie adaptate diagnosticului si etapei de e#olutie a su*erintelor. Kinetoterapia a de#enit un do-eniu cunoscut &i *oarte apreciat de persoanele, care au a#ut ne#oie de acest trata-ent naturist.

42