Sunteți pe pagina 1din 10

CURS 7

14.11.2012

ORA 1:
EVICTIUNEA TOTALA - Regimul raspunderii pentru evictiune totalaPotrivit Art. 1702 alin.(2 !"...". #e$tul acestui articol tre%uie interpretat sistematic cu art. 1701 alin. & si cu art. 1702 alin.&. ' (n raport cu art.1701 alin. &! c)eltuielile cu lucrarile autonome precum si cele cu lucrarile adaugate* necesare si utile* se restituie numai in masura in care depasesc sporul de valoare adus %unului* prin intermediul e+ectuarii acestor lucrari. Sporul de valoare se va restitui ca supliment la pret in temeiul art. 1701 alin. &* asadar nu cu titlu de daune interese. ' Corelatia cu 1702 alin.(& ! de regula c)eltuielile cu lucrarile adaugate voluptuare* nu sunt supuse restituirii de catre van,ator. Prin e$ceptie* dac- van,atorul cunostea cau,a evictiunii la data .nc)eierii ctr.* el va +i tinut sa restituie cumparatorului si c)eltuielile voluptuarii. /0inis) evictiunea totala1. EVICTIUNEA PARTIALA: Acea evictiune in urma careia* cumparatorul este impiedicat numai in parte sa isi e$ercite dreptul cumparat.(n aceasta ipote,-* dac- partea de care este lipote,asit cumparatorul* este intr-atat de importanta* .nc-t* dac- ar +i cunoscut de la inceput cau,a evictiunii* cumparatorul nu ar +i cumparat* atunci el poate cere re,olutiunea van,arii cu restituirea pretului* con+orm art. 1701 si cu daune interese sta%ilite potrivit art. 1702. Aceasta ipote,a e asimilata evictiunii totale si* ca la aceasta* re,olutiunea care conditionea,a celelalte remedii* nu poate +i declarata unilateral de cumparator decat dac-* prin ctr. de van,are* si-a re,ervat dreptul la o asemenea declaratie. (n ca, contrar* re,olutiunea va +i 2udiciara* instanta urmand sa veri+ice mai ales dac- impiedicarea cumparatorului este intr-atat de importanta .nc-t sa 2usti+ice des+iintarea contractului. 3ac- cumparatorul nu poate o%tine sau nu vrea sa o%tina re,olutiunea ctr.* acesta va +i mentinut cu o reducere de pret* proportionala cu valoarea partii de care a +ost evins. Potrivit art. 170& te,a +inala* pe langa aceasta reducere de pret* cumparatorul poate cere daune interese pentru sta%ilirea carora se aplica art. 1702 in mod corespun,ator. Se vede ca 170& nu trimite si la 1701* ci numai la 1702 care se re+era la daune interese* re,ult- ca* pentru sta%ilirea reducerii de pret la care are dr. cumparatorul* in ca, de evictiune partiala* nu se va lua in considerare decat pretul contractului* iar nu si eventuala scadere ori sporire a valorii %unului intre data .nc)eierii ctr. si data producerii evictiunii. Pre2udiciul suplimentar pe care cumparatorul l-ar su+eri in ipote,a in care valoarea %unului a sporit* poate +i recuperat* +ie coro%orandu-se art.170& cu art. 1702 alin 1 lit. d .* +ie* in ca,ul in care sporirea valorii re,ult- din anumite c)eltuieli* coro%orandu-se art.170& cu art. 1702 alin.(2 . EVICTIUNEA CONSUMATA CARE SE REPERCUTEAZA ASUPRA UNUI ALT BUN AL CUMPARATORULUI DECAT BUNUL VANDUT: Sunt cel putin 2 situatii! una e$presa* iar cealalta re,ult- din elemente de regim 2urridic privind evictiunea. Situatia e$presa e reglementata in art. 1704! " Atunci cand cumparatorul a pastrat %unul cumparat* platind ter4ului evingator o suma de %ani sau dandu-i un alt %un* van,atorul e li%erat de urmarile garantiei* in primul ca, prin ram%ursarea catre cumparator a sumei platite* cu do%anda legala* calculata de la data

CURS 7

14.11.2012

platii* iar* in al doilea ca,* prin plata valorii %unului dat* precum si* in am%ele ca,uri* a tuturor c)eltuielilor pe care cumparatorul a tre%uit sa le +aca spre a evita evictiunea". A doua situatie care nu e e$pres reglementata si care re,ult- din regimul 2uridic general al evictiunii! (n situatia in care* in sirul mai multor transmisiuni succesive ale aceluiasi drept* unul dintre transmitatori* este o%ligat sa il despagu%easca pe un succesor al sau in drepturi pentru evictiunea su+erita de acesta* aceasta o%liga4ie repre,inta la randul sau o evictiune* pentru care el poate anga2a raspunderea propriului sau autor* o%ligandu-l pe acesta sa suporte suma platita cu titlu de despagu%iri* cu do%an,i legale din ,iua platii* prin asemanare cu ipote,a descrisa de art. 1740 5.C.C. /se termina raspunderea pentru evictiune1 PRESCRIPTIA DR LA ACTIUNEA IN RASPUNDERE PENTRU EVICTIUNE (n ca,ul garantiei contra evictiunii* durata garantiei nu este limitata in timp* decat la durata de e$istenta a dreptului vandut. 6rice tul%urare in e$ercitarea acestui drept* aparuta in cursul perioadei in care el e$ista* potrivit asteptarilor re,ona%ile ale cumparatorului* de la data .nc)eierii contractului* ii permite acestuia sa anga2e,e raspunderea van,atorului* pentru aceasta tul%urare. 3reptul de proprietate durea,a cat durea,a %unul asupra caruia poarta. 3r. de u,u+ruct e ma$im viager la pers. +i,ica si ma$im pe &0 de ani la persoana 2uridica.7tc 6ricand s-ar mani+esta tul%urarea* ea anga2ea,a raspunderea van,atorului. 3e la +iecare tul%urare* incepe sa curga un termen de prescriptie privind raspunderea pentru acea tul%urare. 3ac- pre2udiciul decurgand din tul%urare nu poate +i sta%ilit imediat* atunci termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care cumparatorul poate sa cunoasca acest pre2udiciu* potrivit art. 2829 5.C.C. MULTIPLICAREA OBLI!A"IEI DE !ARANTIE: Potrivit art. 170:* van,atorul e o%ligat sa garante,e contra evictiunii* +ata de orice do%anditor su%secvent al %unului* +ara a deose%i dupa cum do%andirea e cu titlu oneros sau gratuit. 3in acest te$t re,ult- ca +iecare transmisiune succesiva a dreptului vandut* +ace sa se nasca* in patrimoniul do%anditorului* un drept corelativ o%liga4iei +iecaruia dintre antecesorii van,atorului* de a il garanta impotriva evictiunii (re,ult-nd din cau,e anterioare contractelor prin care ei au transmis si necunoscute cumparatorului* la data .nc)eierii ctr. prin care el a do%andit. A ii vinde lui ;* %unul lui < si ; il vinde mai departe lui C. C ii donea,a lui 3 %unul lui <. < introduce o actiune in revendicare impotriva lui 3 si il evinge. 3 nu se poate indrepta impotriva lui C decat pentru +aptele proprii ale lui C. Cand ; i-a vandut lui C* A a mai do%andit o o%liga4ie de garantie contra evictiunii. Cand C i-a donat lui 3* A a mai do%andit o o%liga4ie de a garanta impotriva evictiunii. Aceste o%ligatii succesive au acelasi o%iect* pre2udiciul tre%uie acoperit O SINGURA DATA. 6%liga4ia lui A +ata de C* e identica in continut cu o%liga4ia lui A +ata de ;. Pentru +iecare dintre transmitatori* continutul o%liga4iei sale este dat de contractul pe care l-a .nc)eiat. MODI#ICAREA CONVENTIONALA A RE!IMULUI LE!AL AL OBLI!A"IEI DE !ARANTIE!

CURS 7

14.11.2012

(n e$ercitarea li%ertatii contractuale* partile pot* in principiu* sa e$tinda sau sa restranga o%liga4ia de garantie. Potrivit art. 1:=9 alin. 1 te,a a-((-a* partile pot c)iar sa il e$onere,e pe van,ator de orice raspundere. 3ac- partile au preva,ut ca o%liga4ia de garantie a van,atorului e restransa sau inlaturata* aceasta stipulatie nu va +i* in principiu* inteleasa ca e$onerandu-l pe van,ator si de o%liga4ia de a restitui pretul. 3impotriva* aceasta o%liga4ie va +i considerata ca e$istenta in sarcina van,atorului* cu e$ceptia ca,ului in care s-a preva,ut e$pres ca nici restituirea pretului nu va +i datorata* precum si a ca,ului in care cumparatorul si-a asumat e$pres riscul producerii evictiunii. A doua limita a li%ertatii partilor* de a modi+ica regimul garantiei pentru evictiune* re,ult- din art. 1:==* potrivit caruia! van,atorul nu se poate e$onera vala%il de raspunderea pentru evictiunea provenind din +apta sa proprie. #otusi* este vala%ila clau,a prin care van,atorul isi re,erva un anumit drept in legatura cu %unul vandut* aceasta clau,a ne+iind considerata o e$onerare de raspunderea privind +aptul personal* ci o limitare e$presa* convenita de parti* a dreptului transmis. #ot pentru ca e o limitare e$presa a dr. transmis* e vala%ila si clau,a prin care cumparatorul declara ca a luat cunostinta de o anumita cau,a a unei eventuale evictiuni* c)iar dac- acea evictiune ar +i cau,ata de un +apt personal anterior al van,atorului. >ala%ilitatea clau,ei e conditionata de caracterul sau determinat a... cau,a evictiunii tre%uie identi+icat-* +ie prin +aptul s-u generator* +ie prin identitatea ter4ului evingator pos%il. (e$emplul cu %a%a!

ORA $:
Recuperare pe : si pe 1& decem%rie* 2oi* de la 9 la 12.

CONTRACTUL DE MANDAT
1. 5otiunea? 2. Clasi+icarea? &. @andatul cu repre,entare? 4. @andatul +ara repre,entare? NO"IUNE %I CLASI#ICARE Potrivit art. 200=* mandatul e contractul prin care o parte (mandatar * se o%liga sa .nc)eie unul sau mai multe acte 2uridice pe seama celeilalte parti (mandant . Re,ult- cspecificul mandatului este o%iectul o%liga4iei pe care una dintre parti si-o asuma ca o%liga4ie principala +ata de cealalta* si anume! aceea de a inc)eia acte 2uridice care 5U produc e+ecte in P. partii ce participaa e+ectiv la procedura de .nc)eiere a actelor 2uridice* ci in P. celeilalte parti. (P A patrimoniu ? Act &uridic 'nc(eiat de )andatar *e sea)a )andantului! inseamna c-* la procedura de .nc)eiere a a.2.* participa mandatarul* iar e+ectele a.2. ast+el .nc)eiat* nu se produc in P. s-u* ci in P. mandantului. Prerogativa de a .nc)eia acte 2uridice care produc e+ecte asupra unei alte persoane* este + *utere . Prerogativele 2uridice sunt de trei +eluri! drepturi su%iective? li%ertati? puteri - acestea din urma au un o%. determinat* dar se e$ercita in interesul altora decat titularii puterii. 7$p.! puterea de repre,entare. &

CURS 7

14.11.2012

@andatul con+era o putere de drept privat* pe care mandatarul tre%uie sa o e$ercite in interesul mandantului prin .nc)eierea de acte 2uridice* pe seama acestuia* adicprin .nc)eierea de acte 2uridice care produc e+ecte asupra mandantului. 3in natura de putere a acestei prerogative* re,ult- cateva trasaturi caracteristice ale ctr. de mandat! mandatarul e o%ligat sa +ie B6(AB acestor interese* asadar are o%liga4ie de B6(AB(#A#7 +ata de mandant? pentru c- e+ectele vointei e$primate de mandatar se vor repercuta asupra P. mandantului* aceasta putere nu poate su%,ista decat atata vreme cat mandantul are .ncredere c- mandatarul .i poate servi in mod loial interesele? de aceea ctr. de mandat e C5#6#37AU5A intuitu personae* atat in sensul c- mandantul are .ncredere in mandatar* cat si in sensul ca mandatarul are disponi%ilitatea l-untricde a +i loial intereselor mandantului? de vreme ce mandatarul actionea,a in interesul mandantului* riscurile acestei actiuni* sunt suportate de mandant* care* in consecinta* va suporta! , Di consecin4ele ca-uril+r .+rtuite care se repercutea,a negativ asupra mandatarului? , Di consecin4ele i)*+si/ilitatii .+rtuite de indeplinire a mandatului? , Di e0entualele c+nsecinte ne1ati0e ale a & ce vor +i .nc)eiate in e$ecutarea mandatului (mandantul suporta riscul a+acerii pentru care mandatul a +ost dat . 5u este de esenta ctr. de mandat ca si mandantul sa-si asume vreo o%liga4ie +ata de mandatar. 7ste deci posi%il si aceasta este* in anumite ca,uri* regula* ca* .n sc)im%ul o%liga4iei mandatarului de a inc)eia a.2. pe seama mandantului* acesta din urma! fie s- iDi asume o%liga4ia de a +urni,a o anumita contraprestatie* fie s- nu isi asume o asemenea o%liga4ie. (n primul ca,* mandatul va +i un ctr. sinalagmatic cu titlu oneros. (n al doilea ca,* va +i un ctr. unilateral de,interesat* deci cu titlu gratuit. Potrivit art. 2010 alin.1 te,a a doua* mandatul dintre dou- persoane +i,ice* se pre,um- a +i cu titlu gratuit. Acelasi alineat* te,a a- (((-a* prevede c- mandatul dat pentru acte de e$ercitare a unei activitati pro+esionale* se pre,um- a +i cu titlu oneros. OBSERVA"II 'n le12tur2 cu aceste *re-u)3ii: 1 3ac- cineva convine cu un avocat sa ii asigure repre,entarea in instanta. Aceastactivitate intra in s+era de activitati pro+esionale* re,ult- ca acel mandat va +i cu titlu oneros* c)iar dac- avocatul nu i-a spus decat!"%ine ai venit* da-mi actele si vei castiga! ". $ 3ac- si mandantul si mandatarul sunt persoane +i,ice* iar mandantul vrea sa +ie repre,entat (de e$emplu* la mostenire intr- .n con+lict 2 pre,umtii! cele 2 de mai sus* respectiv! mandatul dintre dou- persoane +i,ice se pre,um- a +i cu titlu gratuit E( mandatul dat pentru acte de e$ercitare a unei activitati pro+esionale* se pre,um- a +i cu titlu oneros. C)iar dac- e dat intre 2 persoane +i,ice* mandatul pentru e$ercitarea activit-4ilor pro+esionale ale mandantului* se pre,um- cu titlu oneros. 4 Care e contraprestatia la care se o%liga mandantulF . Art. 2010 alin.(2 raspunde la acesta pro%lema. Prin derogare de la dr. comun ( in care* dac- una dintre o%ligatiile principale decurgand dintr-un ctr.* e lipsita de o%iect determina%il* ctr. este nul * .n ca,ul mandatului cu titlu oneros* chiar dac remuneratia mandatarului nu a fost stabilita, mandatul va fi considerat A!A"I!, #udecatorul putand suplini voin$a partilor! +ie aplicand criteriile* preva,ute de lege sau de u,ante dac--i ca,ul* +ie* in lipsa* evaluand serviciile prestate* evaluare pentru reali,area c-reia el poate sa dispun- o e$perti,- de specialitate. Pentru ca,ul avocatului nu se va dispune e$perti,a de specialitate. 4

CURS 7

14.11.2012

Cand actele pe care le .nc)eie mandatarul* sunt .nc)eiate in numele mandantului* atunci mandatul este cu repre,entare. Cand actele pe care le .nc)eie mandatarul sunt .nc)eiate pe seama mandantului* dar nu in numele s-u* atunci mandatul este +ara repre,entare. 3ac- nu s-a prev-,ut alt+el in ctr. de mandat* mandatul e pre,umat a +i cu repre,entare* a... repre,entarea este 37 5A#URA ctr. de mandat. 7ste si motivul pentru care* spre a detemina sediul materiei aplica%il ctr. de mandat* tre%uie* mai intai* sa se determine dispo,itiile aplica%ile ctr. de mandat cu repre,entare. Acestea din urma repre,inta dreptul comun si pentru mandatul +ara repre,entare.(art. 20&= alin.2G art. 201& alin.& . Sectiunea a doua din CAP. (< (Ctr. de mandat din #(#BU 9 (di+erite contracte speciale * ale cartii a->-a(despre o%ligatii * tre%uie completat- cu dispo,itiile sectiunii a7a (repre,entarea * din cap. ( (contractul .

MANDATUL CU REPREZENTARE
Ctr. de mandat cu repre,entare e ctr. prin care o parte (mandatar * se o%liga s.nc)eie acte 2uridice in numele si pe seama celeilalte parti (mandant . Speci+ic mandatului cu repre,entare e PU#7R7A 37 A R7PR7H75#A* in virtutea careia* nu numai c- actele .nc)eiate de mandatar produc e+ecte in P. mandantului din perspectiva mandantului si a mandatarului* dar acest aspect e cunoscut si asumat .ncde la inceput* si de catre ter4ul cu care se .nc)eie acele acte 2uridice* a...* in urma e$ecutarii mandatului* acei ter4i se vor a+la in raporturi 2uridice directe cu mandantul* iar nu cu mandatarul. (. C653(I((B7 37 >AB(3(#A#7 SP7C(0(C7? ((. .707C#7B7 C#R. 37 @A53A# CU R7PR7H75#AR7? (((. .(5C7#AR7A C#R. 37 @A53A# CU R7PR7H75#AR7? ORA 4: I C653(I((B7 37 >AB(3(#A#7 AB7 C#R. 37 @A53A# CU R7PR7H75#AR7!

15 Ca*acitatea
@andantul tre%uie sa .ndeplineasc- acele condi4ii de capacitate care sunt cerute de lege pentru .nc)eierea vala%ila a ctr. pentru care se d- mandatul. @andatarul tre%uie sa ai%- capacitate deplina de e$erci4iu* in toate ca,urile.

$5 #+r)a c+ntractului de )andat cu re*re-entare


@andatul e supus principiului consensualismului* a...* potrivit art. 2012 alin. 1 ! "Ctr. de mandat poate +i .nc)eiat in +orma scrisa ( autentica sau su% semnatura privata sau ver%al". 3e cele mai multe ori* in practica* doar mani+estarea de voin4a a mandantului* in sensul ca .n4elege sa +ie repre,entat de catre mandatar* este consemnata in +orma scris-. Atat ca negotium iuris* cat Di ca instrumentum pro%ationis* aceasta mani+estare de voin4a se numeste .mputernicire sau procur-.

CURS 7

14.11.2012

3in perspectiva ctr. de mandat* procura* care e un act unilateral* repre,inta o o+ert- de mandat din partea mandantului. Potrivit regulii consensualismului* aceasto+ert- poate +i acceptat- de mandatar .n orice +orm-. 0oarte adesea* acceptarea acestei o+erte se +ace prin e$ecutarea mandatului o+erit* adic- prin c)iar .nc)eierea actului pentru care s-a dat procura. Acest lucru re,ult- si din art. 201& alin.1 te,a +inala. Art. 2014 prevede o ipote,- particulara de +ormare a ctr. de mandat* si anume! atunci cand mandantul +ormulea,a o o+erta de mandat* avand ca o%. .nc)eierea* de catre mandatar* a unor acte incluse in s+era activitatii pro+esionale a acestuia* ori pentru care acel mandatar si-a o+erit serviciile in mod pu%lic* ori si le-a o+erit in mod direct mandatarului* contractul se considera +ormat dac- mandatarul nu re+u,a in mod neintar,iat o+erta venita de la mandant. 3ac- trimiti unui avocat o o+erta ca el sa te repre,inte si el nu ,ice nimic* potrivit art. 2014* dupa trecerea unui timp +oarte scurt (e$emplu! & ,ile - ,ice R. 3inc- .n care nu a ,is nimic* contractul se considera +ormat si* el* avocatul* tre%uie sa se apuce de trea%-!3. Sarcina pro%ei vi,ea,a cutumele pro+esionale in materie de raspuns neintar,iat.... 3ac-* pentru actul ce +ace o%. mandatului* legea impune anumite condi4ii de +orma* aceste condi4ii de +orma vor +i cerute si in legatura cu ctr. de mandat* dupa cum re,ult- din art. 201& alin.2 si din art. 1&01 A regula unitatii dintre mandat si actul pentru care se da mandatul si are in vedere aspectul ca! voin4a mandantului de a inc)eia actul pentru care se da mandat* se e$prima in c)iar ctr. de mandat. 3ac- se da mandat pentru .nc)eierea unui ctr. de van,are a unui imo%il* mandatul ce are ca o%. o asemenea van,are* va +i supus +ormei autentice ad validitatem* pentru c- voin4a van,atorului (care e mandantul se e$prim- .n c)iar ctr. de mandat. 3ac- o parte e repre,entata la .nc)eierea unui act autentic* indi+erent dac- acest act autentic e cerut ad validitatem de catre lege sau nu* va tre%ui sa pre,inte* .n cursul procedurii de autenti+icare* o procur- autentic-* .n ca, contrar* cererea de autenti+icare +iind respins-. 3e aici re,ult- ca* indi+erent dac- actul inc)eiat in +orma autentica se .nc)eie ast+el* potriv. unei cerinte legale sau potrivit vointei partilor* mandatul pentru repre,entarea la inc)eirea unui ast+el de act* tre%uie sa .m%race +orma autentic-.

4 5 O/iectul c+ntractului:
6%iectul ctr. de mandat e .ntotdeauna un act 2uridicJ 3ac-* pentru .nc)eierea actului 2uridic* sunt necesare anumite acte materiale* atunci mandatarul e o%ligat sa .ndeplineasc- si acele acte materiale* .ns- aceast- o%liga4ie este accesorie +a4- de o%liga4ia de a .nc)eia actul 2uridic* care are .ntotdeauna statutul unei o%liga4ii principale. Prin aceasta* ctr. de mandat se di+eren4ia,- de alte contracte care au ca o%iect* .n principal* acte materiale si eventual* numai accesorii* acte 2uridic ! ctr. de antrepri,- sau ctr. de munc-. 3.p.d.v. al o%iectului* mandatul poate sa +ie special sau general. @andatul dat pentru #6A#7 #R7;UR(B7 mandantului sau pentru o categorie larg- a a+acerilor sale ( e$p! administrarea unui %un sau .ngri2irea a+acerilor mandantului pe perioada a+l-rii sale in str-inatate * este un mandat K757RAB. 3ac- o%. mandatului este determinat* su% aspectul naturii a.2. pentru care se dmandat si al o%iectului uneia dintre o%ligatiile principale care re,ult- din acest act 2uridic* atunci mandatul este SP7C(AB? 7$emplu! v- dau un act sa vindeti un apartament de-al meu pe care .l identi+ic .n contract. ">inde4i" A natura actului 2uridic? Apartament A

CURS 7

14.11.2012

o%iectul contractului. Pretul va tre%ui negociat de mandatar* pentru ca nu s-a spus nimic de el. Acesta e un mandat special cu privire la van,area apartamentului meu. (n toate ca,urile* +/ )andatului este de stricta inter*retare. A... el nu va putea +i e$tins decat la acele acte care sunt necesare pentru .ndeplinirea o%iectului e$pres prev-,ut. Cn consecin4-! L3ac- se d- mandat pentru .nc)eierea unui anumit a.2.* o%. nu mai include si e$ecutarea acelui a.2.? L3ac- se d- mandat pentru .nc)eierea unei tran,actii (acel ctr. prin care partile pun capat unui litigiu e$istent * o%. acelui mandat nu mai include si .nc)eierea unui compromis (p-r4ile convin s- de+ere litigiul lor unui tri%unal ar%itral . L3ac- se d- mandat pentru .nc)eierea unui ctr. de van,are* o%. include si contractele preparatorii ale ctr. de van,are* inclusiv promisiuni de van,are sau pacte de op4iune cu privire la vMn,are* pentru c- actele respective preg-tesc reali,area o%iectului mandatului. Atunci cMnd actul pentru care se d- mandat este un act de dispo,itie (o instrainare* grevarea unui %un* renun4area la un drept* .nc)eierea unei tran,ac4ii * atunci mandatul nu e vala%il cu privire la acel act de dispo,i4ie* decat dac- este special. Pe temeiul unui mandat general* mandatarul nu poate .nc)eia acte de dispo,i4ie pe seama mandantului. Aceasta re,ult- din art. 201: alin.1 si alin 2. Potrivit dr. comun* o%. mandatului tre%uie sa +ie determinat sau cel putin determina%il* posi%il Di licit. @andatul e lovit de nulitate dac- actul* pentru care se dmandat* e contrar ordinii pu%lice. 3e asemenea* mandatul este 5UB* dac- actul pentru care se d- mandat este strict personal* .n sensul ca el nu poate +i .nc)eiat prin repre,entant ( ctr. de munca si testamentul . Potrivit art. 2018* mandatul nu se poate da pe termen nedeterminatJ - dac- nu s-a preva,ut termen* ctr. de mandat incetea,a in & ani de la .nc)eierea lui.

E#ECTELE MANDATULUI CU REPREZENTARE!


707C#7 (5#R7 PNRI( 7+ectele sunt de natura o%ligationala A o%ligatii ale mandatarului si o%ligatii ale mandantului. OBLI!ATIILE MANDATARULUI Principala o%liga4ie A o%liga4ia de a inc)eia actul pentru care s-a dat mandat* in numele si pe seama mandantului. Aceasta o%liga4ie are natura unei o%ligatii de mi2loace* iar nu a uneia de re,ultat* a...* dac- actul nu se .nc)eie* raspunderea mandatarului va +i anga2at- numai dac- se dovedeDte c- ne.nc)eierea actului a +ost cau,at- de lipsa sa de diligen4-. Potrivit art. 2019* dac- mandatul e cu titlu oneros* mandatarul e tinut sa e$ecute mandatul cu diligenta unui %un proprietar. 3ac- e cu titlu gratuit* mandatarul e o%ligat sa .ndeplineasc- o%liga4iile cu diligenta pe care o mani+esta in propriile a+aceri. 3ac- iei remuneratie A tre%uie sa +ii per+ect! Cn .nc)eierea actelor pentru care s-a dat mandatul cu repre,entare* mandatarul e o%ligat sa il repre,inte pe mandant* ceea ce inseamna ca va tre%ui sa isi decline +ata de ter4ul

CURS 7

14.11.2012

cocontractant calitatea sa de repre,entant al mandantului* a...* prin intermediul actelor .nc)eiate* mandantul sa a2unga in raporturi 2uridice 3(R7C#7 cu ter4ul. @andatarul tre%uie sa ac4ione,e .n limitele puterii de repre,entare care i-a +ost acordat- Di s- nu .nc)eie acte 2uridice pe seama mandantului* .n a+ara acestor limite (art.2017* care* totuDi* .n alineatul 2 prevede ca !"..." . Condi4ii .n care mandatarul poate s- ac4ione,e .n a+ara limitelor puterii de repre,entare! 1 a%aterea s- +ie 2usti+icat- de o sc)im%are a .mpre2ur-rilor* relevante* la data la care s-a dat mandatul? $ aceast- sc)im%are era imprevi,i%il- pentru p-r4i* la data la care s-a dat mandatul? 4 sc)im%area de impre2ur-ri nu a putut +i comunicata mandantului in preala%il +ata de a%aterea de la instructiunile sale? 3ac- sc)im%area de .mpre2ur-ri putea +i comunicata* mandatarul ar +i +ost o%ligat sa o comunice si* dac- in urma acestei sc)im%ari* mandantul ar +i dat vreo instructiune* ar +i tre%uit sa o aplice pe aceea* iar* dac- acesta nu ar +i dat instructiuni* mandatarul ar +i tre%uit sa aplice numai imputernicirea initiala* +ara nicio a%atere de la aceasta. 6 potrivit ansam%lului .mpre2urarilor* s- se poata pre,uma* .n mod re,ona%il* cmandantul ar +i apro%at a%aterea de la instructiunile sale initiale* dac- ar +i cunoscut sc)im%area ulterioar- a .mpre2urarilor. 3ac- aceste condi4ii sunt .ndeplinite* limitele puterii de repre,entare ale mandatarului se l-rgesc* el +iind autori,at s- se a%at- de la instructiunile initiale* dar* in sarcina sa se naste o noua o%liga4ie de a il in+orma pe mandat .n legatur- cu sc)im%area impre2urarilor si a%aterea de la instructiuni* imediat ce aceast- in+ormare va +i posi%il-.

ORA 6:
@andatarul care .l repre,int- pe mandant* tre%uie s- o +ac- respectMnd principiul loialit-4ii +a4- de interesele acestuia. 7l nu tre%uie s- se a+le .ntr-un con+lict personal cu interesul mandantului* a... interesale sale personale nu tre%uie implicate de partea ter4ului cu care se .nc)eie ctr. pentru care s-a dat mandat. %&p.! mandatarul vMn,-torului nu ar tre%ui s- ai%- ac4iuni .n +irma care este cumparator? sora mandatarului vMn,atorului nu ar tre%ui s- +ie amanta cumparatorului! - art. 1&0&. 6 ipote,- particular- - art. 1&04! +ie mandatarul ac4ionea,- Di .n calitate de cocontractant* +ie ac4ionea,- Di .n calitate de mandatar al cocontractantului. Sanc4iunea este anularea ctr. la cererea persoanei ale c-rei interese au +ost le,ate* cu e$cep4ia situa4iei .n care ctr. de mandat ini4ial a +ost ast+el redactat* .ncMt! +ie mandatarului i s-a permis e$pres sa ac4ione,e si in calitate de cocontractant sau de repre,entant al acestuia* +ie intregul continut al ctr. pentru care s-a dat mandat* a +ost inclus in ctr. de mandat. Cand mandatarul are rol in negociere* nu mai poate +i cumparator. Potrivit art. 12==* ctr. e anula%il atunci cMnd consim4-mMntul repre,entantului este viciat. 3ac- viciul de consim4-mMnt priveDte elementele sta%ilite de repre,entat* ctr. e anula%il numai dac- voin4a acestuia din urm- a +ost viciat-. Potrivit art. 1&00!"..."

CURS 7

14.11.2012

OBLI!A"IA DE A DA SOCOTEALA @andatarul e o%ligat sa transmita mandantului toate %unurile pe care le-a primit de la acesta pentru e$ecutarea mandatului si nu le-a +olosit in acest scop* precum si toate %unurile pe care le-a primit de la ter4i pe seama mandantului* c)iar dac- acele %unuri nu i se cuveneau acestuia. >e,i art. 201=. (n ca,ul sumelor de %ani* art. 2020 prevede un regim special si anume! dacmandatarul datora c-tre mandant anumite sume de %ani* .n principiu* do%an,ile la aceste sume curg din ,iua in care a +ost pus in intar,iere? dac- mandatarul a Di c)eltuit aceste sume .n interes propriu* atunci do%Mn,ile la sumele c)eltuite curg din ,iua c)eltuirii lor. OBLI!A"IA MANDATARULUI DE A RASPUNDE PENTRU OBLI!ATIILE ASUMATE DE TER"I PRIN CTR CARE SE 7NC8EIE IN E9ECUTAREA MANDATULUI (n principiu* mandatarul 5U are o asemenea o%liga4ie. Prin e$ceptie* .n ca,ul in care nee$ecutarea o%liga4iilor de c-tre ter4i* este cau,at- de insolva%ilitatea acestora* insolva%ilitate care e$ista si la data .nc)eierii ctr. prin intermediul mandatarului si care* +ie a +ost cunoscuta acestuia* +ie ar +i tre%uit sa-i +i +ost cunoscuta* atunci mandatarul raspunde si pentru nee$ecutarea o%ligatiilor ter4ilor. Re,ult- & condi4ii pentru a +i aplica%il- e$ceptia! nee$ecutarea s- re,ulte din insolva%ilitatea ter4ului? insolva%ilitatea s- e$iste la data .nc)eierii ctr.? insolva%ilitatea s- +i +ost cunoscut- sau s- tre%uiasc- s--i +i +ost cunoscutmandatarului. OBLI!A"IILE DECUR!:ND DIN SUBSTITUIREA 7N E9ECUTAREA MANDATULUI! @andatul se %a,ea,- pe .ncredere Di este un ctr. intuitu personae* re,ult- ca* in principiu* mandatarul nu e autori,at sa iDi su%stituie o alt- persoan- .n e$ecutarea mandatului* ci tre%uie s- .l e$ecute personal* adic- s- .nc)eie personal actele* .n numele Di pe seama mandantului. Prin e$cep4ie* p-r4ile pot deroga de la aceast- regul- Di pot s- .i autori,e,e* .n mod e$press* mandatarului su%stituirea. C)iar Di .n a%sen4a unei autori,-ri e$prese* mandatarul e autori,at sa isi su%stituie o alta persoana in e$ecutarea o%ligatiilor din cau,a unor impre2urari survenite ulterior .nc)eierii ctr. de mandat Di in aceleaDi condi4ii .n care este autori,at- a%aterea de la instruc4iunile mandantului (pre,entate in ora &. 7+ectele su%stituirii unui tert in e$ecutarea mandatului! aceste e+ecte di+era dupa cum su%stituirea a +ost sau nu autori,ata.

O 3ac- nu a +ost autori,at-* mandatarul raspunde pentru +apta su%stituitului* ca pentru


propria sa +apta.

O 3ac- a +ost autori,at-* mandatarul nu raspunde decat pentru diligen4a cu care Di-a ales
persoana care l-a su%stituit Di pentru con4inutul instruc4iunilor pe care le-a dat acestei persoane. (n toate ca,urile* mandantul poate anga2a direct raspunderea su%stituitului. 3acsu%stituirea a +ost autori,ata* atunci* .n4elegerea pentru su%stituirea pe care mandatarul a .nc)eiat-o cu su%stituitul* este considerata a +i .nc)eiata in limitele imputernicirii date =

CURS 7

14.11.2012

initial de catre mandant mandatarului. Aceasta .n4elegere produce e+ecte directe intre mandant si su%stituit* a... si su%stituitul poate anga2a direct si raspunderea mandantului* pentru o%ligatiile acestuia. (n ca, contrar (neautori,ata * su%stituitul nu se poate indrepta impotriva mandantului* ci doar impotriva mandatarului cu care a contractat. OBLI!ATIILE DECUR!AND DIN PLURALITATEA DE MANDATARI Atunci cand acelasi mandant d- mandat mai multor persoane pentru .nc)eierea aceluiasiPacelorasi acte 2uridice* discut-m despre o pluralitate de mandatari* al c-rei regim 2uridic di+er-* dup- cum mandatarii sunt sau nu tinuti sa lucre,e impreuna. (n lips- de stipula4ie e$pres-* se consider- c- mandatarii nu sunt 4inu4i s- lucre,e .mpreun-. 3acmandatarii sunt tinuti s- lucre,e impreuna* atunci se produc urm-toarele consecinte! 1 Acceptarea mandatului de c-tre +iecare dintre mandatari e conditionata de acceptarea de catre toti ceilalti. $ Pentru .nc)eierea ctr. in vederea caruia s-a dat mandat* mandatarii tre%uie sa +ie de acord C5 U5A5(@(#A#7? 4 Raspunderea mandatarilor pentru e$ecutarea o%ligatiilor din ctr. de mandat* este S6B(3ARA? 6 Cncetarea mandatului pentru unul dintre mandatari* antrenea,a incetarea automata a mandatului pentru toti ceilalti. 3impotriva* dac- mandatarii 5U sunt tinuti sa lucre,e in comun* se produc ne$t consecinte! 1 0iecare mandatar isi accepta mandatul il mod separat* +ara ca acceptarile sa +ie interconditionate? $ Actul pentru care s-a dat mandat poate +i .nc)eiat de oricare dintre mandatari S(5KUR? 4 Raspunderea mandatarilor este C65QU5C#A? 6 Cncetarea mandatului pentru unul dintre mandatari. nu are niciun e+ect asupra celorlalti? OBL!ATIA DE CONSERVARE A BUNURILOR MANDANTULUI Potrivit art. 201= alin. 2!"..."? Potrivit art. 2024 el va putea c)iar s- e$ercite drepturile mandantului +ata de ter4i* atunci cand este imputernicit sa primeasca %unuri care pre,inta vicii aparente sau semne de deteriorare ori au a2uns cu intar,iere. 3ac- %unurile sunt supuse pieirii* mandatarul este .mputernicit c)iar s- le vMnd.n numele Di pe seama mandantului* dar cu diligen4a unui %un proprietar. AtMt e$ercitarea dreptului mandantului +a4- de ter4i* cMt Di vMn,area %unurilor acestuia* tre%uie noti+icate de catre mandatar mandantului* de .ndat- ce noti+icarea este posi%il-* adic-* de regul-* .nainte de s-vMrDirea actelor amintite.

10