Sunteți pe pagina 1din 2

CABINET MINISTRU

ORDIN privind organizarea i desfurarea admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 20 !"20 #

n baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaiei Naionale nr.1/2011 cu !odi"ic#rile i co!plet#rile ulterioare a prevederilor $rdinului !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. '()'/2011 privind aprobarea unor !#%uri tranzitorii *n %i%te!ul naional de *nv##!+nt cu !odi"ic#rile ulterioare *n te!eiul prevederilor art.) din ,ot#r+rea -uvernului nr. 1.)/201' privind organizarea &i "uncionarea /ini%terului Educaiei Naionale cu !odi"ic#rile i co!plet#rile ulterioare $INI%&R'( )D'*+,I)I N+ION+() e!ite prezentul ordin0 +rt- - 1 Se aprob Calendarul admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2014-2015, prevzut n anexa nr. 1, care face parte integrant din prezentul ordin. +rt-2- (1) 2d!iterea ab%olvenilor cla%ei a 34445a *n *nv##!+ntul liceal de %tat pentru anul &colar 20145201) %e de%"#oar# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare i des urare a admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2011-2012! prev#zut# *n ane6a nr. 4 la ordinul !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010 privind organizarea &i de%"#&urarea ad!iterii *n *nv##!+ntul liceal de %tat pentru anul &colar 201152012. (2) 7alculul !ediei de ad!itere %e "ace *n con"or!itate cu prevederile ane6ei nr. 2 care "ace parte integrant# din prezentul ordin. (') /etodologia prev#zut# la alin. (1) %e va aplica *n !od core%punz#tor cu re%pectarea Calendarului admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2014-2015. (4) 7o!i%ia Naional# de 2d!itere poate elabora in%truciuni/proceduri *n vederea bunei organiz#ri i de%"#ur#ri a ad!iterii *n *nv##!+ntul liceal de %tat pentru anul colar 20145201). +rt-.- (1) 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul colar 20145201) *n liceele vocaionale %e de%"#oar# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare i des urare i structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea n anul colar 2011-2012 n liceele vocaionale! prev#zut# *n ane6a nr. 444 la $rdinul !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. (2) 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul colar 20145201) *n cla%ele de la pro"ilul pedagogic %pecializarea educator - puericultor, %unt cele %tabilite pentru %pecializarea nvtori-educatoare *n Metodologia de organizare i des urare i structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea n anul colar 2011-2012 n liceele vocaionale , prev#zut# *n ane6a nr. 444 la $rdinul !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. (') 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul colar 20145201) *n cla%ele de la pro"ilul pedagogic %pecializ#rile mediator colar i instructor de educaie extracolar, %unt cele
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, B c re!t" Tel# $%0 &0'21 %0( 62 )0 *a+# $%0 &0'21 312 01 %0 www.edu.ro

%tabilite pentru pro"ilul pedagogic %pecializ#rile bibliotecar-documentarist instructor animator instructor pentru activiti extracolare pedagog colar, *n Metodologia de organizare i des urare i structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea n anul colar 2011-2012 n liceele vocaionale, prev#zut# *n ane6a nr. 444 la $rdinul !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. +rt-!- 8roba de veri"icare a cuno&tinelor de li!b# !odern# pentru ad!iterea *n anul colar 2014 5201) *n cla%ele a 495a cu progra! bilingv de predare a unei li!bi !oderne de circulaie internaional# %e organizeaz# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare i des urare i structura pro"ei de veri icare a cunotinelor de lim" modern pentru admiterea n anul colar 2011-2012 n clasele a #$-a cu program "ilingv de predare a unei lim"i moderne de circulaie internaional! prev#zut# *n ane6a nr. 43 la $rdinul !ini%trului educaiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. +rt-#- :irecia general# educaie &i *nv#are pe tot parcur%ul vieii :irecia general# *nv##!+nt *n li!bile !inorit#ilor :irecia general# !anage!ent re%ur%e u!ane &i reea &colar# naional# :irecia general# buget 5 "inane i re%ur%e u!ane :irecia in"or!atizare i dezvoltarea in"ra%tructurii colare i univer%itare in%pectoratele &colare ;udeene/al !unicipiului <ucure&ti &i unit#ile de *nv##!+nt duc la *ndeplinire prezentul ordin. +rt-/- 8rezentul ordin %e public# *n /onitorul $"icial al =o!+niei 8artea 4.

$INI%&R'0 Remus 1RI*O1I)

2'*'R)3&I Nr- !42# Data 24-05-20 .